open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.01.2006 N 10

Про виконання Державного бюджету

України на 2006 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

палива та енергетики

N 105 ( v0105558-06 ) від 31.03.2006 }
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
30.12.2005 N 68730/1/1-05 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2006 рік" від 20.12.2005 N 3235 ( 3235-15 ) та з метою
належної організації виконання Державного бюджету України
у 2006 році Н А К А З У Ю:
1. Визначити по Міністерству палива та енергетики України
відповідальних виконавців з виконання Державного бюджету України
на 2006 рік за бюджетними програмами згідно з додатком.
2. Відповідальним виконавцям:
2.1. До 17 січня 2006 року опрацювати з Фінансово-економічним
департаментом (Петриковець К.Я.) проекти паспортів бюджетних
програм з урахуванням зауважень Міністерства фінансів України;
2.2. До 30 січня 2006 року за погодженням з Мінфіном та
Мін'юстом підготувати та в установленому порядку подати Кабінету
Міністрів України порядки використання коштів за бюджетними
програмами, які підлягають затвердженню актами Кабінету Міністрів
України;
2.3. Протягом 30 днів від дня затвердження Розпису бюджету на
2006 рік в установленому порядку затвердити кошториси, плани
асигнувань та плани використання бюджетних коштів.
3. Фінансово-економічному департаменту (Петриковець К.Я.) до
20 січня 2006 року узгодити з Міністерством фінансів України
проекти паспортів бюджетних програм.
4. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК (Кравченко М.В.) забезпечити розгляд пропозицій до
проекту Плану наукових та науково-технічних розробок
Мінпаливенерго на 2006 рік, що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету, на засіданнях секцій Науково-технічної ради
Міністерства палива та енергетики України, затвердженої наказом
Мінпаливенерго від 17 серпня 2005 року N 398 "Про Науково-технічну
раду Міністерства палива та енергетики України".
5. Визначити відповідальним за організацію та координацію
роботи з питань реалізації положень цього наказу
Фінансово-економічний департамент (Петриковець К.Я.)
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр І.Плачков

Додаток

до наказу Мінпаливенерго

16.01.2006 N 10

Відповідальні виконавці

за бюджетними програмами Державного

бюджету України на 2006 рік

------------------------------------------------------------------ Код |Назва бюджетної програми |Відповідальний виконавець | -------+-----------------------------+--------------------------| 1101010|Загальне керівництво та |Управління бухгалтерського| |управління у сфері |обліку і звітності, | |паливно-енергетичного |Господарське управління | |комплексу | | -------+-----------------------------+--------------------------| 1101030|Розробки найважливіших |Департамент стратегічної | |новітніх технологій у сфері |політики та перспективного| |енергетики |розвитку ПЕК | -------+-----------------------------+--------------------------| 1101040|Державні науково-технічні |Департамент стратегічної | |програми та наукові частини |політики та перспективного| |державних цільових програм у |розвитку ПЕК | |сфері енергетики | | -------+-----------------------------+--------------------------| 1101080|Заходи з реалізації |Департамент ядерної | |Комплексної програми |енергетики та атомної | |створення ядерно-паливного |промисловості | |циклу в Україні та приведенню| | |об'єктів виробничого | | |об'єднання "Придніпровський | | |хімічний завод" в екологічно | | |безпечний стан | | -------+-----------------------------+--------------------------| 1101090|Підготовка фахівців для |Департамент ядерної | |підприємств |енергетики та атомної | |ядерно-промислового комплексу|промисловості, Департамент| |Севастопольським національним|кадрової політики та | |університетом ядерної енергії|організаційно-документаль-| |та промисловості |ного забезпечення | -------+-----------------------------+--------------------------| 1101130|Фінансова підтримка розвитку |Департамент ядерної | |наукової інфраструктури у |енергетики та атомної | |сфері енергетики |промисловості | -------+-----------------------------+--------------------------| 1101140|Фізичний захист ядерних |Департамент фізичного | |установок та ядерних |захисту, пожежної безпеки | |матеріалів |та безпеки життєдіяльності| -------+-----------------------------+--------------------------| 1101150|Будівництво енергоблоків |Департамент стратегічної | |атомних, гідроакумулюючих та |політики та перспективного| |інших електростанцій, |розвитку ПЕК | |магістральних, гірських та | | |сільських ліній | | |електропередач | | -------+-----------------------------+--------------------------| 1101170|Прикладні розробки у сфері |Департамент стратегічної | |енергетики |політики та перспективного| | |розвитку ПЕК | -------+-----------------------------+--------------------------| 1101300|Розробка державних |Департамент стратегічної | |науково-технічних програм з |політики та перспективного| |екологічної безпеки об'єктів |розвитку ПЕК | |енергетики | | -------+-----------------------------+--------------------------| 1101360|Здешевлення кредитів для |Департамент з питань | |створення запасів твердого |електроенергетики | |палива на | | |теплоелектростанціях | | -------+-----------------------------+--------------------------| 1101410|Здійснення державного |Департамент стратегічної | |контролю у сфері |політики та перспективного| |енергозбереження |розвитку ПЕК | -------+-----------------------------+--------------------------| 1101600|Реконструкція |Департамент стратегічної | |гідроелектростанцій |політики та перспективного| |Дніпровського каскаду |розвитку ПЕК | -------+-----------------------------+--------------------------| 1101620|Інституційний розвиток |Департамент стратегічної | |Міністерства палива та |політики та перспективного| |енергетики України |розвитку ПЕК | -------+-----------------------------+--------------------------| 1101800|Продовження будівництва |Департамент стратегічної | |газопроводу Ялта - Форос - |політики та перспективного| |Севастополь |розвитку ПЕК, | | |Департамент з питань | | |нафтової, газової та | | |нафтопереробної | | |промисловості | ----------------------------------------------------------------- Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 105 ( v0105558-06 ) від 31.03.2006 }

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: