open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.01.2009 N 10

Про затвердження Порядку погодження

Департаментом правової та законопроектної

роботи претендента на посаду керівника

юридичної служби урядових органів у системі

Мінагрополітики, їх територіальних органів

і підприємств, що належать до сфери

управління міністерства

Відповідно до підпункту 21 пункту 10 Загального положення про
юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади,
державного підприємства, установи та організації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року
N 1040 ( 1040-2008-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок погодження Департаментом правової та
законопроектної роботи претендента на посаду керівника юридичної
служби урядових органів у системі Мінагрополітики, їх
територіальних органів і підприємств, що належать до сфери
управління міністерства, що додається.
2. Встановити, що відповідальним за забезпечення належного
виконання цього наказу є Департамент правової та законопроектної
роботи (Собовий О.М.).
3. Керівникам урядових органів у системі Мінагрополітики,
самостійних структурних підрозділів міністерства, на які покладено
функції щодо забезпечення контролю і координації діяльності
підприємств, довести цей наказ до відома відповідних керівників
підприємств.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Лузана Ю.Я.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

13.01.2009 N 10

ПОРЯДОК

погодження Департаментом правової

та законопроектної роботи претендента

на посаду керівника юридичної служби урядових

органів у системі Мінагрополітики,

їх територіальних органів і підприємств,

що належать до сфери управління міністерства

1. Цей Порядок застосовується під час розгляду питань щодо
призначення та звільнення з посад керівників юридичних служб
урядових органів у системі Мінагрополітики, їх територіальних
органів і підприємств, що належать до сфери управління
міністерства (далі - установи), а також юрисконсультів відповідної
категорії, якщо в установі вони виконують функції юридичної
служби.
2. Подання щодо погодження Департаментом правової та
законопроектної роботи (далі - Департамент) претендента на посаду
керівника юридичної служби (далі - претендент) вноситься
керівником відповідної установи до Департаменту після проходження
претендентом стажування або після висування з кадрового резерву,
або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством для
прийняття на посаду.
2.1. У поданні в довільній формі зазначаються прізвище, ім'я
та по батькові, дата народження претендента, громадянство, займана
ним посада, посада, на яку рекомендується, стаж роботи за фахом,
рівень фахової та професійної підготовки, спроможність забезпечити
доручену ділянку роботи, відомості про перебування в кадровому
резерві, проходження стажування чи про іншу процедуру, визначену
для прийняття на посаду, судимість або перебування під слідством.
Якщо претендент не перебував у кадровому резерві на відповідну
посаду державного службовця, у поданні зазначається, з якої
причини не рекомендуються особи, зараховані до кадрового резерву
на дану посаду. До подання додаються біографічна довідка, копії
трудової книжки та диплома, засвідчені кадровою службою установи.
2.2. Департамент попередньо розглядає документи, що надійшли
на погодження, і у випадку необхідності не пізніше ніж на третій
день з моменту їх отримання запрошує претендента на співбесіду.
Співбесіда проводиться з метою з'ясування рівня знань положень
нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції
керівника юридичної служби.
2.3. За результатами співбесіди та аналізу поданих документів
Департамент готує висновок щодо погодження призначення на посаду
керівника юридичної служби за формою, наведеною у додатку 1, який
впродовж семи календарних днів з дня отримання подання,
зазначеного в пункті 2 цього Порядку, або проведення співбесіди
надсилається керівнику установи.
3. Подання щодо погодження звільнення з посади керівника
юридичної служби вноситься до Департаменту керівником відповідної
установи.
3.1. У поданні обґрунтовуються причини неможливості
перебування особи на займаній посаді. До подання додаються проект
рішення про звільнення з посади, завізований керівником
відповідної установи, заява особи про звільнення за власним
бажанням або пояснення особи, що звільняється за порушення
трудової дисципліни, у разі потреби - матеріали службового
розслідування, медична довідка, інші документи, що безпосередньо
стосуються справи.
3.2. Департамент попередньо опрацьовує подані документи і у
випадку потреби з'ясування додаткових обставин, пов'язаних із
звільненням, не пізніше ніж на третій день з моменту отримання
документів запрошує особу на співбесіду.
3.3. За результатами співбесіди та аналізу поданих документів
Департамент готує висновок щодо погодження звільнення з посади
керівника юридичної служби за формою, наведеною у додатку 2, який
впродовж семи календарних днів з дня отримання подання,
зазначеного в пункті 2 цього Порядку, або проведення співбесіди
надсилається керівнику установи.
Заступник директора
Департаменту правової
та законопроектної роботи І.В.Коробка

Додаток 1

до Порядку погодження

Департаментом правової

та законопроектної роботи

претендента на посаду

керівника юридичної служби

урядових органів у системі

Мінагрополітики,

їх територіальних органів

і підприємств, що належать

до сфери управління

міністерства

ВИСНОВОК

Департаменту правової та законопроектної роботи

щодо погодження призначення на посаду керівника

юридичної служби ________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________ ________________________________
Дата народження ________________________________
Громадянство ________________________________
Освіта ________________________________
Стаж роботи за фахом ________________________________
Назва підрозділу підприємства, установи, організації, на
посаду керівника якого здійснюється погодження кандидатури ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________
Місце роботи та посада, яку претендент займає на цей час
(з якого року) ________________________________ ________________________________ ________________________________

Висновки: _______________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Директор Департаменту правової
та законопроектної роботи ______________________ _____________________________

(дата) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2

до Порядку погодження

Департаментом правової

та законопроектної роботи

претендента на посаду

керівника юридичної служби

центральних органів

виконавчої влади,

урядових органів

та їх територіальних органів

і підприємств, що належать

до сфери управління

Мінагрополітики

ВИСНОВОК

Департаменту правової та законопроектної роботи

щодо погодження звільнення з посади керівника

юридичної служби ________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________ ________________________________
Дата народження ________________________________
Громадянство ________________________________
Освіта ________________________________
Посада, з якої звільняється особа ________________________________
Стаж роботи на посаді керівника юридичної служби ________________________________
Висновки: _______________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Директор Департаменту правової
та законопроектної роботи _________________ _______________________________

(дата) (підпис) (ініціали, прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: