open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
22.01.1996 N 10

Про створення національного

канцер-реєстру України

Аналіз стану захворюваності на злоякісні новоутворення
свідчить про значні недоліки в системі реєстрації випадків раку та
достовірності інформації про діяльність онкологічних закладів. З
метою поліпшення обліку онкологічних хворих, створення єдиного
інформаційного середовища та автоматизованої системи обробки
статистичних даних в онкології Н А К А З У Ю:
1. Директору Українського НДІ онкології та радіології
Шалімову С.О.:
1.1. Розробити та подати до 01.06.96 р. на затвердження МОЗ
України концепцію національного канцер-реєстру України та план
заходів по його впровадженню, приймаючи до уваги наявність
концепції інформаційно-аналітичного забезпечення охорони здоров'я
України.
1.2. Розробити до 01.06.96 р. необхідні програмні та
організаційно-методичні матеріали для створення та ведення
національного канцер-реєстру, передбачити в них перехід на
міжнародну систему TNM.
1.3. Центральну ланку національного канцер-реєстру ввести в
дію на базі НДІ онкології та радіології до 01.09.96 р. і
забезпечити її експлуатацію.
1.4. Забезпечити постійне організаційно-методичне керівництво
регіональними канцер-реєстрами, які створюються на базі
онкологічних закладів.
1.5. Провадити щорічний аналіз динаміки онкоепідеміологічної
ситуації та стану протиракової боротьби в областях України на
основі первинних даних, накопичуваних в національному
канцер-реєстрі, подавати його в узагальненому вигляді в МОЗ
України.
2. Начальнику Центру медичної статистики МОЗ України
Міщенку А.Н.:
2.1. Прийняти участь в організаційно-методичній роботі по
створенню національного канцер-реєстру України та переходу на
автоматизовану систему обробки інформації про онкологічних хворих
і діяльність онкологічних закладів по єдиній інформаційній
технології, розробленій Українським НДІ онкології та радіології.
2.2. Разом з НДІ онкології та радіології підготувати до
01.05.96 р. пропозиції щодо технології автоматизованого формування
звітних статистичних форм N 7 "Звіт про захворюваність на
злоякісні новоутворення" та N 35-здоров "Звіт про хворих на
злоякісні новоутворення" на базі первинних даних обласних
канцер-реєстрів.
2.3. Щорічно разом з НДІ онкології та радіології здійснювати
аналіз онкозахворюваності, її поширеності та смертності.
3. В.о. директора Українського Центру інформаційних
технологій і Національного реєстру МОЗ України Картушину Г.І.:
3.1. Прийняти участь у створенні концепції національного
канцер-реєстру України з урахуванням архітектурних рішень
автоматизованої інформаційної системи державного реєстру потерпших
внаслідок аварії на ЧАЕС.
3.2. Разом з Українським НДІ онкології та радіології
розробити технологію взаємообміну даними про онкологічних хворих
між національним реєстром потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС та
національним канцер-реєстром України для забезпечення повноти
інформації.
4. Затвердити облікові медичні статистичні форми з онкології,
які зазнали змін і уточнень (додаються).
П Р О П О Н У Ю:
5. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управлінням охорони здоров'я обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:
5.1. Формування на базі онкологічних закладів мережі
регіональних канцер-реєстрів.
5.2. Створення централізованих картотек на онкологічних
хворих в онкологічних закладах.
5.3. До 01.12.97 р. перехід на автоматизовану систему обробки
інформації про онкологічних хворих всіма онкологічними закладами
по єдиній інформаційній технології, розробленій Українським НДІ
онкології та радіології, визначати ступінь розповсюдженості і
стадію злоякісного процесу за міжнародною системою TNM.
5.4. При здачі офіційних звітних форм з онкології (ф. N 7 та
ф. N 35-здоров) до МОЗ України одночасно подавати первинні дані, з
яких формуються звіти (ф. N 030-6/о "Контрольна карта
диспансерного спостереження хворого на злоякісне новоутворення"),
на дискетах в центральний канцер-реєстр (Український НДІ онкології
та радіології) для контролю якості та достовірності інформації, її
подальшого аналізу та поповнення центрального канцер-реєстру.
5.5. До 01.12.96 р. проходження всіма завідуючими
оргметодкабінетами онкологічних закладів короткотермінових курсів
з медичної інформатики та технології ведення канцер-реєстрів на
базі Українського НДІ онкології та радіології.
Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника
Міністра В.М.Пономаренка.
Міністр Є.С.Короленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

22.01.1996 N 10

ПЕРЕЛІК

облікових медичних статистичних форм з онкології

1. Ф. N 027-1/о "Виписка з медичної карти стаціонарного
хворого злоякісним новоутворенням".
2. Ф. N 027-2/о "Протокол на виявлення у хворого занедбаної
форми злоякісного новоутворення".
3. Ф. N 030-6/о "Контрольна карта диспансерного спостереження
хворого на злоякісне новоутворення".
4. Ф. N 090/о "Повідомлення про хворого з вперше в житті
встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення".

---------------------- ____________________________________ |Код закладу за ЗКПО | МОЗ України |Код форми за ЗКУД | Назва лікувального закладу, |Медична документація| який склав виписку _________________ |Форма N 027-1/о | ____________________________________ | | Адреса _____________________________ |ЗАТВЕРДЖЕНО | |Наказ МОЗ України | |22.01.1996 N 10 | ----------------------

ВИПИСКА

з медичної карти стаціонарного хворого злоякісним

новоутворенням (складається всіма стаціонарами,

надсилається до онкологічного

закладу за місцем проживання хворого)

Виписку направлено в ________________________________________

(назва лікувального закладу)
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Стать _____________ Дата народження: ______ _______ _____

(чол., жінка) (число) (місяць) (рік)
Національність _________________
Область ___________________________ Район ___________________

(міста/села)
Мешканець ___________________ вул. ___________ кв.___ Фах ________

(населений пункт)
Група перв. обліку для потерпілих від наслідків аварії на
ЧАЕС _____________________________________________________________

(ліквідатори - 1; евакуйовані - 2; проживаючі
__________________________________________________________________

на тер. радіоеколог. контр. - 3; діти, які народ. від

батьків 1-3 груп первин. обліку - 4)
Дата госпіталізації ________________________ Дата виписки або

(число, місяць, рік)
смерті ___________________________________________________________

(число, місяць, рік)
Помер внаслідок _____________________________________________

(ускладнення лікування; прогресування
__________________________________________________________________

злоякісного новоутворення; від іншого захворювання

(нещасного випадку)
Заключний діагноз:
а) клінічний діагноз ________________________________________

(докладний діагноз із зазначенням _________________________________________________________________

локалізації первинної пухлини та рецидиву захворювання)
______________________________________ код МКХ ___________________
T___N___M___ Стадія ______ Діагноз підтверджений _________________ _________________________________________________________________
(гістолог.; цитолог.; рентген.; ендоскоп.; ізотоп. методом;

клін., консиліум та ін.)
б) ускладнення основного захворювання _______________________ _________________________________________________________________
в) супутній діагноз _________________________________________ _________________________________________________________________
г) паталогоанатомічний діагноз ______________________________ _________________________________________________________________
Морфологічне заключення N _________ Дата ____________________

(число, місяць, рік)
__________________________________________ pTNM __________________

(морфологічний тип пухлини)
ХРОНОЛОГІЯ ЛІКУВАННЯ
Характер проведеного лікування ______________________________

(по радик. програмі; _________________________________________________________________

паліативне; симптоматичне; реабілітація; інше)
------------------------------------------------------------------ Хірургічне | Дата | Назва операції | лікування | операції | | |------------+------------------------------------| | | | |------------+------------------------------------| | | | |------------+------------------------------------| | | | |------------+------------------------------------| | | | --------------+------------+------------------------------------| Променеве | Дата | Область |Доза (сум.) | Вид | лікування | проведення |опромінення| |опромінення| | лікування | (перв. | | (рентген, | | | пухл., | | гамма, | | | Mts, Rec, | | Co60, | | | ін.) | | Cs137, | | | | | бета, | | | | |електрони, | | | | | нейтрони, | | | | | лазерне, | | | | | ін.) | |------------+-----------+------------+-----------| | | | | | |------------+-----------+------------+-----------| | | | | | |------------+-----------+------------+-----------| | | | | | |------------+-----------+------------+-----------| | | | | | --------------+------------+-----------+------------+-----------| Хіміо-, | Дата | Назва |Доза (сум.) | Спосіб | гормоно, | проведення | препарату | | введення | імунотерапія | лікування | | |(в/в, в/а, | | | | | в/м, per | | | | | os, ін.) | |------------+-----------+------------+-----------| | | | | | |------------+-----------+------------+-----------| | | | | | |------------+-----------+------------+-----------| | | | | | |------------+-----------+------------+-----------| | | | | | |------------+-----------+------------+-----------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Спеціальні методи обстеження, що підтверджують діагноз ______ _________________________________________________________________

(комп'ютерна томографія, УЗД, ЯМР та ін.)
__________________________________________________________________
Ускладнення від лікування ___________________________________ _________________________________________________________________
Рекомендації при виписці ____________________________________ _________________________________________________________________
Підпис лікаря _______________________________________________

---------------------- ____________________________________ |Код закладу за ЗКПО | МОЗ України |Код форми за ЗКУД | Назва лікувального закладу, |Медична документація| що склав протокол __________________ |Форма N 027-2/о | ____________________________________ | | Адреса _____________________________ |ЗАТВЕРДЖЕНО | |Наказ Міністерства | |охорони здоров'я | |України | |22.01.1996 N 10 | ----------------------

ПРОТОКОЛ

на випадок виявлення у хворого занедбаної

форми злоякісного новоутворення

(складається у випадках первинного виявлення

III стадії візуальних та IV стадії всіх локалізацій

злоякісних новоутворень в 2-х екземплярах:

один залишається в медичній карті стаціонарного

хворого чи в амбулаторній карті хворого, другий

пересилається до онкологічного диспансеру

за місцем проживання хворого)

Протокол направлено в _______________________________________

(назва закладу)
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові хворого)
Стать ________________ Дата народження _______ ________ _____

(чол., жінка) (число) (місяць) (рік)
Національність _______________________ Фах _______________________
Адреса __________________________ _______________________________

(область) (район)
__________________________________________ Мешканець _____________
(населений пункт, вулиця, буд. N, кв. N) (міста/села)

Група перв. обліку для потерпілих від наслідків аварії на
ЧАЕС _____________________________________________________________ (ліквідатори - 1, евакуйовані - 2, проживаючі на території
__________________________________________________________________

радіоекологічного контролю - 3, діти, які народились

від батьків 1-3 груп первинного обліку - 4)
Діагноз _____________________________________________________

(докладний, з зазначенням локалізації)
T______N______M ______ Стадія ___________________
Діагноз підтверджений _______________________________________

(гістолог., цитолог., рентген.,
__________________________________________________________________

ендоскоп., ізотоп. методом, клін. та ін.)
Дата встановлення діагнозу (занедбаності) ___________________

(число, місяць, рік)
Обставини виявлення захворювання ____________________________ _________________________________________________________________
(при зверненні; в оглядовому кабінеті; при ін. видах профогляду;

на операції; посмертно на розтині та інш.)
Підлягав профоглядам за місцем роботи (дата останнього) _____
_____________________________ знаходився під диспансерним наглядом
протягом останніх 10 років:
фах лікаря __________________________ тривалість _________________
фах лікаря __________________________ тривалість _________________
фах лікаря __________________________ тривалість _________________
Медичний анамнез хворого:
прояв перших ознак місяць __________ рік ____
даного захворювання
первинне звертання хворого місяць __________ рік ____
до медпрацівника
в який заклад ___________________________________________________
Обстеження хворого: _________________________________________

(дата, заклад, методи обстеження,
__________________________________________________________________
їх результати, діагноз, проведене лікування в хронологічному

порядку за останні три роки)
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Причина занедбаності (підкреслюється основна причина
занедбаності): 1. Неповне обстеження. 2. Помилковий діагностичний
висновок: клінічний, ендоскопічний, ультразвуковий,
рентгенологічний, цитологічний, гістологічний. 3. Тривале
обстеження хворого. 4. Прихований перебіг захворювання. 5.
Відсутність профогляду протягом останнього року. 6. Несвоєчасне
звернення за допомогою.
Додаткові зауваження ________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Відомості про розгляд випадку занедбаності: дата і заклад, в
якому проведено лікарську конференцію ____________________________ _________________________________________________________________
Висновок про результати розгляду занедбаного випадку ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Прізвище та підпис лікаря, М.П.
що склав протокол

Головний лікар
Дата складання протоколу
"___" ____________ 19__ р.

____________________________________ ---------------------- МОЗ України |Код форми за ЗКУД | Назва лікувального закладу, |Медична документація| що здійснює диспансерний |Форма N 030-6/о | нагляд _____________________________ | | Адреса _____________________________ |ЗАТВЕРДЖЕНО | |Наказ МОЗ України | |22.01.1996 N 10 | ----------------------

Контрольна карта диспансерного спостереження

хворого на злоякісне новоутворення N _______ _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Стать _____________ Дата народження: _______ _________ ______

(чол., жінка) (число) (місяць) (рік)
Національність _________________ Область _________________________
Район _________________________ Мешканець ________________________

(міста/села)
____________________ вул. ______________ кв. ___ Фах _____________
(населений пункт)
Група перв. обліку для потерпілих від наслідків аварії на
ЧАЕС _____________________________________________________________

(ліквідатори - 1; евакуйовані - 2; проживаючі на тер.
__________________________________________________________________

радіоеколог. контр. - 3; діти, які народились

від батьків 1-3 груп первин. обліку - 4)
Знято з обліку _________________________ причина ____________

(число, місяць, рік) помер
__________________________________________________________________

(від ускладнення лікування; прогресування злоякісного

новоутворення іншого захворювання, нещасного вип.),

виїхав, діагноз знято
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Клінічний діагноз ___________________________________________

(докладний діагноз із зазначенням
__________________________________________________________________

локалізації первинної пухлини)
____________________________ Код МКХ _____________________________
T____N____M____ Стадія __________ Діагноз підтверджений __________
__________________________________________________________________

(гістолог., цитолог., рентген., ендоскоп., ізотопн.

методом, клін. та ін.)
Морфологічний тип пухлини __________________ pTNM ___________
Дата встановлення діагнозу __________________________________

(число, місяць, рік)
Дата взяття на облік ____________________________

(число, місяць,рік)
Обставини виявлення захворювання ____________________________

(при зверненні; в оглядовому
__________________________________________________________________
кабінеті; при ін. видах профоглядів; посмертно (без розтину);

посмертно (на розтині)
встановлено діагноз ______________________________________________

(назва лікувального закладу)
Рейтинг захворювання ________________________________________

(при множинних злоякісних новоутвор.)
Діагноз __________________________________ Дата __________________

(знято/не підтвердився) зняття
Заповнюється при множинних злоякісних новоутвореннях для
наступних пухлин
Клінічний діагноз _______________________ Код МКХ ___________
T____N_____M____ Стадія __________________________________________

(гістолог., цитолог., рентген., ендоскоп.,

ізотопн. методом, клін. та ін.)
Діагноз підтверджений ________________________
Морфологічний тип пухлини __________________ pTNM ___________
Дата встановлення діагнозу ____________________ Дата взяття

(число, місяць, рік)
на облік _________________________

(число, місяць, рік)
Обставини виявлення захворювання ____________________________

(при зверненні; в оглядовому
__________________________________________________________________

кабінеті; при ін. видах профоглядів;

посмертно (без розтину); посмертно (на розчині)
Де встановлено діагноз ______________________________________

(назва лікувального закладу)
Рейтинг захворювання ________________________________________

(при множинних злоякісних новоутвор.)
Діагноз __________________________________ Дата __________________

(знято/не підтвердився) зняття
Відомості про спеціальне лікування хворого
---------------------------------------------------------------------- Лікувався |Дата початку| Назва |Вид лікування| Характер | (амбулаторно,| лікування |закладу, де|(хірургічне, | лікування | стаціонарно) |або відмови |проводилось| променеве, |(за радикальною| Не лікувався | | лікування |хіміотерапія | програмою | (причина) | | | та інш.) | паліативне | | | | |симптоматичне) | -------------+------------+-----------+-------------+---------------| | | | | | -------------+------------+-----------+-------------+---------------| | | | | | -------------+------------+-----------+-------------+---------------| | | | | | -------------+------------+-----------+-------------+---------------| | | | | | -------------+------------+-----------+-------------+---------------| | | | | | -------------+------------+-----------+-------------+---------------| | | | | | -------------+------------+-----------+-------------+---------------| | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Відомості про диспансерне спостереження хворого
------------------------------------------------------------------- Призначено|Дата проведення| Що встановлено | з'явитися | огляду |(Rec та M відсутні; Rec первин. пухл.;| (дата) | | M регіон.; M віддал.; генералізація; | | | пролонгація; Suspitio на рецидив | | | захворювання; пізнє ускладнення; | | | живий - інш. даних немає; група | | | інвалідності; клінічна група | | | на кінець року) | ----------+---------------+--------------------------------------| | | | ----------+---------------+--------------------------------------| | | | ----------+---------------+--------------------------------------| | | | ----------+---------------+--------------------------------------| | | | ----------+---------------+--------------------------------------| | | | ----------+---------------+--------------------------------------| | | | ----------+---------------+--------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------

____________________________________ ---------------------- МОЗ України ________________________ |Код закладу за ЗКПО | Назва лікувального закладу, |Код форми за ЗКУД | що склав повідомлення ______________ |Медична документація| ____________________________________ |Форма N 090/о | Адреса _____________________________ | | ____________________________________ |ЗАТВЕРДЖЕНО | |Наказ Міністерства | |охорони здоров'я | |України | |22.01.1996 N 10 | ----------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ

про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом

раку або іншого злоякісного новоутворення
"___" ____________ 19__ р.

(дата заповнення повідомлення)

Повідомлення направлено в ___________________________________

(назва закладу)
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові хворого)
Стать _______________ Дата народження _______ ________ ______

(чол., жінка) (число) (місяць) (рік)
Національність ________________________ Професія _________________
Адреса __________________________ _______________________________

(область) (район)
_________________________________________ Житель _________________
(населений пункт, вулиця, буд. N, кв. N) (міста/села)

Група перв. обліку для постраждалих від наслідків аварії на
ЧАЕС _____________________________________________________________ (ліквідатори - 1, евакуйовані - 2, проживаючі на території
__________________________________________________________________

радіоекологічного контролю - 3, діти, які народились

від батьків 1-3 груп первинного обліку - 4)
Діагноз _____________________________________________________

(докладний, з зазначенням локалізації)
Діагноз підтверджений _______________________________________

(гістолог., цитолог., рентген.,
__________________________________________________________________

ендоскоп., ізотоп. методом, клін. та ін.)
Дата встановлення діагнозу __________________________________

(місяць, рік)
Обставини виявлення захворювання ____________________________

(при зверненні; в оглядовому
__________________________________________________________________

кабінеті; при ін. видах профогляду; посмертно

без розтину, посмертно на розтині)
Куди направлений хворий _____________________________________

(назва лікувального западу)
Підпис лікаря, який склав повідомлення __________________ ________________

(прізвище) (підпис)

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАПОВНЕННЮ ПОВІДОМЛЕННЯ

1. Повідомлення складається всіма лікарями загальної і
спеціальної мережі лікувально-профілактичних закладів всіх
відомств, в яких хворому вперше в житті встановлено діагноз раку
чи іншого злоякісного новоутворення. Повідомлення у 3-денний
термін з моменту встановлення діагнозу направляється в Республіки
Крим, обласний (міський) онкологічні диспансери, онкологічні
відділення, кабінети, які обслуговують населення даної території.
Повідомлення заповнюється на хворих, виявлених при їх зверненні в
поліклініку, при цільових та періодичних профоглядах, при
диспансерному огляді, обстеженні в стаціонарі, під час операції,
після смерті (на розтині чи без розтину), при звірці даних про
померлих від злоякісного новоутворення з даними ЗАГСів і
статистичних управлінь, якщо виявиться, що діагноз встановлений
після смерті. На померлих від злоякісних новоутворень, які не перебували за
життя на обліку в онкологічному диспансері, на Повідомленні
ставиться позначка "Взятий на облік посмертно".
2. На хворих з захворюваннями, підозрілими на рак (клін. гр.
1-а), і з передпухлинними захворюваннями (клін. гр. I-б)
повідомлення не складеться.
3. Всі пункти повідомлення заповнюються чорнилами,
розбірливо. В повідомленні вказується назва закладу, в якому
складено повідомлення, лікувальний заклад, куди направляється
повідомлення. Якщо повідомлення складеться в диспансері і нікуди
не направляється, то в цьому рядку слід відмітити, - "Складено в
диспансері".
4. Прізвище, ім'я та по батькові хворого вписуються повністю.
5. Відмічається стать, дата народження та національність
хворого.
6. Зазначається основна професія, якій хворий віддав більшу
частину свого трудового життя, в т. числі, якщо хворий в даний
момент знаходиться на пенсії.
7. Вказується повна поштова адреса постійного місця
проживання хворого, а також відмічається чи є хворий жителем
міста/села. Хворих, що проживають в селищах міського типу, слід
віднести до жителів міста.
8. Останній рядок паспортної частини заповняється для
постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській атомній
електростанції відповідно до групи первинного обліку на основі
посвідчення постраждалого: 1 - ліквідатор, 2 - евакуйований, 3 - проживаючий на
території радіаційного контролю, 4 - діти, що народилися від осіб
перших трьох груп.
9. Вказується докладний діагноз захворювання і точна
локалізація пухлини, а також дата встановлення діагнозу.
10. Зазначаються всі методи, з допомогою яких було
підтверджено діагноз: гістологічно, цитологічно, рентгенологічно,
ендоскопічно, радіоізотопним методом, клінічно, в т.ч.
консиліумом.
11. Визначаються обставини виявлення захворювання: при
зверненні (звернувся самостійно, по невідкладній допомозі та ін.),
виявлений на профогляді, в т.ч. в оглядовому кабінеті, виявлений
посмертно (без розтину, чи на розтині).
12. Зазначається заклад, в який хворого направлено на
дообстеження чи лікування, якщо хворий відмовився від цього,
зазначити причину.
13. В кінці повідомлення повинно бути розбірливо вказано
прізвище лікаря і стояти його підпис.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: