open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
11.01.2005 N 10

Про організаційні заходи МОЗ України

щодо виконання доручення Кабінету Міністрів України

від 31.12.2004 N 56324/1/1-04

З метою забезпечення виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 31.12.2004 N 56324/1/1-04 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" від 23.12.2004 N 2285-IV
( 2285-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я
України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від
31.12.2004 N 56324/1/1-04 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2005 рік" від 23.12.2004 N 2285-IV ( 2285-15 ) (далі -
План заходів, додається).
2. Першим заступникам Міністра, заступникам Міністра охорони
здоров'я відповідно до функціональних обов'язків забезпечити
контроль за виконанням Плану заходів.
3. Директорам департаментів, керівникам структурних
підрозділів МОЗ України забезпечити виконання заходів у визначені
терміни. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра В.В.Загородній

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

11.01.2005 N 10

ПЛАН ЗАХОДІВ

Міністерства охорони здоров'я

на виконання доручення Кабінету Міністрів України

від 31.12.2004 N 56324/1/1-04 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік"

від 23.12.2004 N 2285-IV ( 2285-15 )

------------------------------------------------------------------ NN | Зміст заходу | Термін | Виконавці | | | виконання | | ---+-------------------------------+------------+---------------| 1. |До пункту 5 доручення |Щомісяця до |Департамент | |Забезпечити у 2005 році | 5 числа |економіки і | |надходження до Державного | місяця, |фінансів, | |бюджету України дивідендів | наступного |Державна служба| |згідно з завданнями, доведених | за звітним |лікарських | |Фондом державного майна | |засобів і | |України. | |виробів мед. | |Надавати Мінфіну узагальнену | |призначення, | |інформацію по нарахуванню | |ДАК | |та перерахуванню у 2005 році | |"Укрмедпром", | |дивідендів господарськими | | | |товариствами з державною | | | |часткою за результатами | | | |діяльності у 2004 році | | | ---+-------------------------------+------------+---------------| 2. |До пункту 23 доручення | 25.01.2005 |Департамент | |При виконанні бюджету | |економіки і | |забезпечити у повному обсязі | |фінансів, | |проведення розрахунків | |керівники | |за електричну енергію, теплову | |закладів і | |енергію, водопостачання, | |установ, що | |водовідведення, природний газ | |підпорядковані | |та послуги зв'язку, які | |МОЗ | |споживаються бюджетними | | | |установами, не допускаючи | | | |будь-якої простроченої | | | |заборгованості по оплаті | | | |вищезазначених товарів | | | |та послуг. | | | |Забезпечити укладання угод | | | |по кожному виду енергоносіїв у | | | |межах встановлених | | | |обґрунтованих лімітів | | | |споживання | | | ---+-------------------------------+------------+---------------| 3. |До пункту 25 доручення | 25.01.2005 |Департамент | |Подати Кабінету Міністрів | |економіки і | |України в установлений термін | |фінансів МОЗ, | |на затвердження узгоджені з | |структурні | |Мінфіном проекти паспортів | |підрозділи МОЗ | |бюджетних програм. | | | ---+-------------------------------+------------+---------------| 4. |До пункту 29 доручення | 25.01.2005 |Департамент | |Подати до Кабінету Міністрів | |економіки і | |України проект рішення щодо | |фінансів МОЗ | |порядку використання коштів на | | | |централізовані заходи і | | | |програми в розрізі | | | |адміністративно-територіальних | | | |одиниць | | | ---+-------------------------------+------------+---------------| 5. |До пункту 30 доручення | 10.01.2005 |Управління | |Подати до Кабінету Міністрів | |радіаційного | |України проект рішення щодо | |захисту | |нових норм забезпечення | |населення та | |продуктами харчування | |медичних | |громадян, які постраждали | |проблем аварії | |внаслідок Чорнобильської | |на ЧАЕС, | |катастрофи | |Департамент | | | |державного | | | |санепіднагляду | ---+-------------------------------+------------+---------------| 6. |До пункту 52 доручення | 25.01.2005 |Департамент | |Подати до Мінпраці пропозиції | |економіки і | |до проекту рішення щодо | |фінансів МОЗ | |порядку реалізації положень і | | | |норм, передбачених пунктом "ж" | | | |в частині першої статті 77 | | | |Основ законодавства України | | | |про охорону здоров'я | | | ---+-------------------------------+------------+---------------| 7. |До пункту 58 доручення | 20.04.2005 |Управління | |На підставі функціонального | |медичних кадрів| |обстеження органів виконавчої | |та державної | |влади вжити заходів та внести | |служби, | |пропозиції до Головдержслужби | |Департамент | |України щодо оптимізації | |економіки і | |граничної чисельності | |фінансів МОЗ | |центрального апарату МОЗ | | | ---+-------------------------------+------------+---------------| 8. |До пункту 73 доручення | 14.01.2005 |Департамент | |Подати до Кабінету Міністрів | |економіки і | |України проект рішення щодо | |фінансів, | |застосування у 2005 році | |Державна служба| |постанови Кабінету Міністрів | |лікарських | |України від 30.12.2003 N 2077 | |засобів і | |( 2077-2003-п ) "Про | |виробів мед. | |затвердження Порядку | |призначення, | |компенсації у 2004 році | |ДАК | |виробникам - суб'єктам | |"Укрмедпром" | |підприємницької діяльності | | | |додаткових витрат, пов'язаних з| | | |підвищенням з 1 січня 2004 р. | | | |ставки акцизного збору на спирт| | | |етиловий, що використовується | | | |для виготовлення лікарських | | | |засобів" | | | ---+-------------------------------+------------+---------------| 9. |До пункту 76 доручення | 25.01.2005 |Департамент | |Узгоджувати інформацію про | |економіки і | |виконання Державного бюджету | |фінансів, | |України в частині зарахування | |структурні | |надходжень, реєстрації | |підрозділи МОЗ | |зобов'язань та здійснення | | | |касових операцій із | | | |звітними даними органів | | | |Державного казначейства | | | ---+-------------------------------+------------+---------------| 10.|До пункту 77 доручення |до 10 числа |Департамент | |Подавати Мінфіну інформацію | місяця, |економіки і | |щодо виконання відповідних | наступного |фінансів МОЗ | |пунктів доручення Кабінету | за звітним | | |Міністрів України | | | |від 31.12.2004 N 56324/1/1-04 | | | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
економіки і фінансів Л.І.Карамушка

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: