open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
Н А К А З
N 9 від 26.10.98

м.Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 3/1 ( v03_1900-02 ) від 28.10.2002 )
Про організацію роботи органів прокуратури щодо

забезпечення нагляду за додержанням законів,

спрямованих на попередження правопорушень серед

неповнолітніх, захист їх прав

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Генерального прокурора

N 3 ( v0003900-00 ) від 05.04.2000 )

З метою забезпечення комплексного підходу до організації і
здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів щодо
неповнолітніх Н А К А З У Ю:
1. Відділу нагляду за додержанням законів про права
неповнолітніх Генеральної прокуратури України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
міським, районним та прирівняним до них прокурорам підвищити
рівень та ефективність нагляду за додержанням Конституції України
( 254к/96-ВР ), Конвенції ООН про права дитини ( 995_021 ),
законів України щодо неповнолітніх. Вважати цей напрям у
діяльності органів прокуратури одним з пріоритетних.
2. Роботу на зазначеній ділянці організовувати за галузевим,
а у відділі нагляду за додержанням законів про права неповнолітніх
Генеральної прокуратури України, прокуратурах Автономної
Республіки Крим та областей - за зонально-предметним принципом з
урахуванням стану злочинності серед неповнолітніх та законності в
діяльності органів, на які покладено обов'язки щодо профілактики
правопорушень серед підлітків, захист їх прав. З цією метою систематично проводити перевірки додержання
вимог законодавства органами державної системи профілактики,
зокрема: - у службах і кримінальній міліції у справах неповнолітніх,
притулках для неповнолітніх - щокварталу; - у загальноосвітніх школах і професійних училищах соціальної
реабілітації, центрах медико-соціальної реабілітації - один раз на
півріччя; - у приймальниках-розподільниках для неповнолітніх -
щомісяця.

( Частина третя пункту 2 втратила чинність на підставі Наказу
Генерального прокурора N 3 ( v0003900-00 ) від 05.04.2000 )

2.1. Здійснюючи прокурорські перевірки, особливу увагу
приділяти виконанню в повному обсязі службами у справах
неповнолітніх та органами у справах сім'ї та молоді покладених на
них законом контрольних та координаційних функцій. 2.2. Засобами прокурорського нагляду сприяти підвищенню рівня
й ефективності профілактичних заходів кримінальної міліції у
справах неповнолітніх. Принципово реагувати на порушення
законодавства щодо запобігання втягуванню неповнолітніх у скоєння
злочинів, рецидивній та груповій злочинності серед них. 2.3. Забезпечити нагляд за додержанням законодавства про
адміністративні правопорушення неповнолітніх та їх батьків,
обов'язковим складанням кримінальною міліцією у справах
неповнолітніх протоколів щодо батьків, які не виконують своїх
обов'язків з виховання та навчання дітей. 2.4. Вимагати від працівників служб, кримінальної міліції у
справах неповнолітніх, притулків своєчасного виявлення, реального
усунення причин і умов, які сприяють поширенню бродяжництва та
жебракування серед неповнолітніх, належного влаштування таких
дітей; притягнення до відповідальності батьків або осіб, які їх
замінюють. Посилити взаємодію територіальних і транспортних
прокурорів на цьому напрямі діяльності.
3. Сприяти підвищенню попереджувального значення досудового
слідства та виховного рівня судового процесу по кримінальних
справах про злочини і суспільно небезпечні діяння неповнолітніх. 3.1. Нагляд за розслідуванням кримінальних справ про злочини,
а також суспільно небезпечні діяння (ст.7-3 КПК України
( 1001-05 ) неповнолітніх здійснювати відповідно до вимог наказу
Генерального прокурора України про організацію прокурорського
нагляду за додержанням законів органами попереднього слідства і
дізнання. Звертати особливу увагу на дотримання правових гарантій,
передбачених кримінально-процесуальним законодавством для
неповнолітніх, на законність затримань, арештів. 3.2. Пред'являти суворі вимоги до неухильного виконання
законів щодо вивчення особи неповнолітнього правопорушника, умов
його виховання, виявлення обставин, які сприяли вчиненню злочину
або суспільно небезпечного діяння. Виключати направлення до суду
кримінальних справ за умов неповноти слідства, відсутності
протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності
батьків, діти яких вчинили суспільно небезпечні діяння до
досягнення віку кримінальної відповідальності. 3.3. Забезпечити обов'язкову участь прокурорів у розгляді
судами кримінальних справ про злочини і суспільно небезпечні
діяння неповнолітніх.
4. Зосередити зусилля працівників прокуратури на нагляді за
додержанням законодавства про охорону життя і здоров'я
неповнолітніх, про освіту, працю, соціальну допомогу, відпочинок і
дозвілля, захист від жорстокості та насильства як умов запобігання
злочинності та правопорушень серед неповнолітніх. Перевіряти
виконання органами влади та управління законів України, що
гарантують реалізацію прав неповнолітніх, а також відповідність
вимогам Конституції України ( 254к/96-ВР ) та чинним законам
актів, які видаються цими органами, підприємствами, організаціями,
установами та посадовими особами. 4.1. Особливу увагу звертати на дотримання принципу
безоплатності надання дітям та підліткам медичної допомоги у
державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Вживати заходів
до попередження дитячого травматизму. 4.2. Жорстко реагувати на порушення Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ), особливо щодо одержання повної середньої
освіти, не залишати поза увагою жодного факту незаконного
відрахування учнів, застосування до них недозволених методів
виховання, невиконання педагогічними колективами обов'язків щодо
профілактики правопорушень та антигромадських проявів серед
учнівської молоді, стан взаємодії закладів освіти з сім'ями,
органами і службами у справах неповнолітніх у вирішенні цих
питань. Своєчасно виявляти та припиняти незаконну комерціалізацію
закладів освіти, їх закриття і перепрофілювання. 4.3. Засобами прокурорського нагляду сприяти реалізації
законів щодо бронювання та створення нових робочих місць для
неповнолітніх, обов'язкового надання першого робочого місця
випускникам загальноосвітніх та професійних навчально-виховних
закладів, охорони трудових прав неповнолітніх. 4.4. Систематично перевіряти додержання законодавства про
пільги і гарантії дітям, які постраждали від наслідків
Чорнобильської катастрофи, дітям-сиротам і дітям, які залишилися
без піклування батьків, дітям-інвалідам, про соціальну допомогу
малозабезпеченим, багатодітним сім'ям, інші гарантії на одержання
пенсій, стипендій тощо. 4.5. Забезпечити нагляд за додержанням законності в
діяльності органів опіки та піклування щодо своєчасного виявлення
і влаштування дітей, які потребують захисту. Звертати увагу на
здійснення ними контролю за виконанням батьками обов'язків щодо
виховання та навчання дітей, попередження серед них бездоглядності
та правопорушень, своєчасність порушення питань про вилучення
дітей з неблагополучних сімей, обмеження дієздатності батьків,
позбавлення батьківських прав. Перевіряти додержання законів у діяльності дитячих будинків,
інтернатних закладів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
батьківського піклування, особливо щодо випадків неповернення
дітей, вивезених на оздоровлення за кордон. 4.6. Встановити постійний нагляд за додержанням законодавства
про усиновлення, зокрема, щодо підвищення відповідальності
посадових осіб за дії, пов'язані з приховуванням дітей від
усиновлення. Своєчасно реагувати на посередницьку комерційну
діяльність або інші незаконні дії, направлені на усиновлення,
передачу неповнолітніх під опіку (піклування). Забезпечити
обов'язкову участь прокурорів при розгляді судами цієї категорії
справ. 4.7. Зосередити увагу на питаннях законності дій органів
виконавчої влади, підприємств, посадових осіб при вирішенні питань
щодо житла та майна неповнолітніх. Своєчасно реагувати на
повідомлення про позбавлення дітей житла, в необхідних випадках
заявляти відповідні позови до суду. 4.8. Засобами прокурорського нагляду запобігати поширенню
порнографічної продукції, пропаганди насильства, жорстокості,
статевої розпусти, впливу релігійних організацій, діяльність яких
загрожує життю, здоров'ю, моралі неповнолітніх, порушує їх права і
свободи або примушує до порушення громадського порядку.
5. Активно використовувати можливості засобів масової
інформації для висвітлення діяльності органів прокуратури щодо
захисту прав дітей і підлітків, попередження серед них
правопорушень, не допускати публічного оприлюднення відомостей,
які б могли вказати на особу неповнолітнього правопорушника або
дитини, яка потерпіла від злочину. Організовувати перевірки повідомлень, які містяться у засобах
масової інформації, про порушення прав неповнолітніх. 6. Прокурорам усіх рівнів вивчати та узагальнювати практику
прокурорського нагляду за додержанням законодавства про
неповнолітніх, стан законності в діяльності органів, на які
покладено обов'язки щодо профілактики правопорушень серед дітей і
підлітків, захисту їх прав. Роботу на зазначеному напрямі
планувати з урахуванням результатів аналізів та узагальнень. 7. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя особисто здійснювати керівництво роботою по
нагляду за додержанням законів щодо неповнолітніх, забезпечити
активну і скоординовану участь у цій роботі всіх управлінь та
відділів. Особливу увагу приділяти підвищенню рівня діяльності
прокуратур міст і районів. 8. Відділу нагляду за додержанням законів про права
неповнолітніх Генеральної прокуратури України в координації з
іншими управліннями та відділами постійно вивчати та поширювати
позитивну практику прокурорського нагляду, вживати заходів до
удосконалення його форм і методів, взаємодіяти в цих питаннях з
Інститутом підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури
України. Підвищити рівень роботи щодо керівництва і контролю за
діяльністю органів прокуратури на місцях, надавати їм практичну
допомогу 9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва й Севастополя, міським, районним, міжрайонним
та прирівняним до них прокурорам. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Генерального
прокурора України від 4 квітня 1992 р. N 11 ( v0011900-92 ).

"Збірник нормативних актів "Прокуратура
в Україні", Юрінком Інтер, Київ-2000.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: