open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
21.01.2008 N 9

Про проведення особистого

прийому громадян у Міністерстві з питань

житлово-комунального господарства України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

з питань житлово-комунального господарства

N 189 ( v0189662-09 ) від 18.06.2009

N 138 ( v0138662-10 ) від 13.05.2010

N 271 ( v0271662-10 ) від 02.08.2010 }

З метою забезпечення реалізації конституційного права
громадян на звернення і відповідно до Закону України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ), указів Президента України від
13 серпня 2002 р. N 700 ( 700/2002 ) "Про додаткові заходи щодо
забезпечення реалізації громадянами конституційного права на
звернення", від 14 квітня 2004 року N 434 ( 434/2004 ) "Про
невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян
органами державної влади, органами місцевого самоврядування та
посадовими і службовими особами цих органів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого
прийому громадян у Міністерстві з питань житлово-комунального
господарства України і графік особистого прийому громадян
керівництвом Міністерства (додаються).
2. Встановити, що у разі потреби зміни до графіка особистого
прийому громадян керівництвом Міністерства за погодженням з
Міністром вносить перший заступник Міністра О.Б.Лотоцький.
3. Встановити, що Міністр проводить особистий прийом громадян
у службовому кабінеті (вул. Димитрова, 24, 9-й поверх, к. 906).
4. Заступнику Міністра Р.М.Крамаренку, Відділу
господарського забезпечення і державних закупівель (Р.А.Різун)
спільно з Фінансово-економічним управлінням (М.М.Ващук)
визначитися щодо можливості обладнання громадської приймальні та
створення необхідних матеріально-технічних умов для проведення
особистого прийому громадян керівництвом Міністерства по
вул. Димитрова, 24 у м. Києві.
5. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
з питань житлово-комунального господарства України від 31 травня
2007 року N 36 ( v0036662-07 ) та від 10 жовтня 2007 року
N 149-1.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр О.Ю.Кучеренко

Додаток

ПОРЯДОК

проведення особистого прийому громадян

у Міністерстві з питань житлово-комунального

господарства України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до проведення
особистого прийому громадян керівництвом Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України (далі - Міністерство).
2. Особистий прийом громадян керівництвом Міністерства
проводиться у службових кабінетах Міністра, першого заступника і
заступників Міністра відповідно до розміщення керівника, який
здійснює прийом, або, у разі можливості обладнання, у спеціально
виділеній кімнаті - громадській приймальні, в установлені графіком
дні з 16.00 до 19.00. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв
Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни
проводиться першочергово.
3. Вхід громадян у дні прийому керівництвом Міністерства до
будівлі Міністерства вільний і не потребує оформлення перепустки,
а здійснюється лише за пред'явленням документів, що посвідчують
особу. У разі непередбачених обставин громадяни можуть зв'язатися з
відповідальним за забезпечення прийому працівником Міністерства -
помічниками Міністра (Патронатною службою), помічником першого
заступника Міністра, працівниками приймалень заступників Міністра
за телефоном.
4. Інформація про порядок і графік особистого прийому
громадян керівництвом Міністерства публікується в "Інформаційному
бюлетені", розміщується на веб-сайті Міністерства та на вході до
будівлі Міністерства у доступному для вільного огляду місці.
5. Попередній запис на особистий прийом до керівництва
Міністерства проводиться помічниками (секретарями) керівництва
Міністерства з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00, по п'ятницях
з 9.00 до 16.45: - до Міністра Ю.Є.Хіврича - у приймальній Міністра
(тел. 207-18-60) або у службі Міністра; - до першого заступника Міністра Г.М.Семчука - у приймальній
першого заступника Міністра (тел. 207-19-00); - до заступників Міністра - у приймальнях заступників
Міністра: - Романюк О.П. (207-18-99); - Ласіков С.А. (207-18-77); - Зіміна С.Г. (207-19-21); - Шаповаленко В.Г. (207-19-26). Пункт 5 в редакції Наказів Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 189 ( v0189662-09 ) від
18.06.2009, N 138 ( v0138662-10 ) від 13.05.2010, N 271
( v0271662-10 ) від 02.08.2010 }
6. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом
до керівництва Міністерства з'ясовуються прізвище, ім'я, по
батькові, місце проживання громадянина, суть порушеного питання,
до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і
яке було прийнято рішення, визначається структурний підрозділ
Міністерства, до компетенції якого належить питання, вивчаються
документи, інші матеріали, що подаються громадянами для
обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій
(зауважень). Не допускається з'ясування відомостей про особу
громадянина, що не стосуються його звернення.
7. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже
розглядалося керівництвом Міністерства, проводиться у разі, коли
питання, порушене в першому обґрунтованому зверненні, не було
вирішено по суті. У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні
матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його
викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.
8. Список громадян на особистий прийом до керівництва
Міністерства із зазначенням прізвища, імені, по батькові, стислим
змістом порушуваних питань подається Патронатною службою та
працівниками приймалень відповідно Міністру, Першому заступникові,
заступникам Міністра.
9. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути
присутні їх представники, повноваження яких оформлені в
установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних
відносинах з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого
прийому громадян не допускається.
10. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на
особистому прийомі неможливо через складність і необхідність
додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано
викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява
розглядається у порядку, встановленому законодавством для
письмових звернень, із залученням відповідних профільних
структурних підрозділів Міністерства. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється
письмово або усно (за його бажанням).
11. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого
прийому, відповідними структурними підрозділами Міністерства
опрацьовуються проекти доручень і подаються на розгляд відповідно
Міністра, Першого заступника Міністра, заступників Міністра.
12. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються
відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в
органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях
громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності, в засобах масової організації, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року
N 348 ( 348-97-п ). Контроль за виконанням доручень за зверненнями громадян
покладається на помічника Міністра (Патронатну службу), помічника
першого заступника Міністра, працівників приймалень заступників
Міністра. Інформацію про розгляд звернень, прийнятих на особистих
прийомах керівництвом Міністерства, зазначені посадові особи
подають до Управління організаційно-аналітичного забезпечення
апарату.
13. Управління організаційно-аналітичного забезпечення
апарату здійснює аналіз інформації про розгляд звернень громадян
на особистому прийомі та щоквартально інформує про це Кабінет
Міністрів України та керівництво Міністерства.
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Адреса для письмових звернень громадян: 03150, м. Київ-150,
вул. Димитрова, 24. Телефон для довідок за зверненнями громадян:
8 (044) 207-18-07. Факс: 8 (044) 207-19-51, 207-18-98. E-mail: minzhkg-zvg@ukr.net Інтернет-адреса:
www.minjkg.gov.ua

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

------------------------------------------------------------------ N | Керівництво | Дні та | Місце |N телефону | п/п | Міністерства | години | прийому | | | | прийому | (адреса) | | -----+--------------------+------------+------------+-----------| 1 |Міністр Хіврич Ю.Є. | Перший | вул. |207-18-60 | |(юридичні, кадрові | понеділок | Димитрова, | | |питання) | місяця | 24, к. 907 | | | | з 16.00 до | | | | | 19.00 | | | ----------------------------------------------------------------| Заступники Міністра | ----------------------------------------------------------------| 2 |Перший заступник | Другий | вул. |207-19-00 | |Міністра | вівторок | Димитрова, | | |Семчук Г.М. | місяця | 24, к. 404 | | |(питання стратегії | з 16.00 до | | | |реформування ЖКГ, | 19.00 | | | |організаційного, | | | | |адміністративного | | | | |забезпечення) | | | | -----+--------------------+------------+------------+-----------| 3 |Заступник Міністра | Другий | вул. |207-18-99 | |Шаповаленко В.Г. | понеділок | Димитрова, | | |(питання житлової | місяця | 24, к. 701 | | |політики, | з 16.00 до | | | |благоустрою, | 19.00 | | | |комунального | | | | |обслуговування та | | | | |міського | | | | |електротранспорту) | | | | -----+--------------------+------------+------------+-----------| 4 |Заступник Міністра | Третій | вул. |207-19-26 | |Романюк О.П. | понеділок | Димитрова, | | |(питання | місяця | 24, к. 702 | | |зовнішньоекономічної| з 16.00 до | | | |діяльності та | 19.00 | | | |міжнародних | | | | |зв'язків, питання | | | | |нормотворчої та | | | | |наукової | | | | |діяльності) | | | | -----+--------------------+------------+------------+-----------| 5 |Заступник Міністра | Четвертий | вул. |207-19-21 | |Зімін С.Г. | понеділок | Димитрова, | | |(питання | місяця | 24, к. 801 | | |теплопостачання та | з 16.00 до | | | |водопровідно- | 19.00 | | | |каналізаційного | | | | |господарства) | | | | -----+--------------------+------------+------------+-----------| 6 |Заступник Міністра |Третя середа| вул. |207-18-77 | |Ласіков С.А. | місяця | Димитрова, | | |(питання економіки | з 16.00 до | 24, к. 505 | | |та тарифної | 19.00 | | | |політики, фінансові | | | | |питання) | | | | -----------------------------------------------------------------
{ Графік в редакції Наказів Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 189 ( v0189662-09 ) від
18.06.2009, N 138 ( v0138662-10 ) від 13.05.2010, N 271
( v0271662-10 ) від 02.08.2010 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: