open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.01.2003 N 9

Про проведення комплексної ревізії

фінансово-господарської діяльності

Державної госпрозрахункової установи

агентства з питань банкрутства
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки

та з питань європейської інтеграції
N 21 ( v0021569-03 ) від 06.02.2003 )
Відповідно до пункту 1 Порядку здійснення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього
фінансового контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22 травня 2002 р. N 685 ( 685-2002-п ), Н А К А З У Ю:
1. Управлінню фінансування, бухгалтерського обліку та
контролю, управлінню правового забезпечення бюджетної політики та
організаційного забезпечення, управлінню кадрів провести з
15.01.2003 по 18.02.2003 комплексну ревізію
фінансово-господарської діяльності Державної госпрозрахункової
установи агентства з питань банкрутства за 2001 - 2002 роки.
2. Затвердити перелік питань діяльності Державної
госпрозрахункової установи агентства з питань банкрутства, що
підлягають перевірці (додаток).
3. Установити, що комплексну ревізію проводить ревізійна
група у такому складі:
керівник ревізійної групи:
Сокол Надія Петрівна - начальник контрольно-ревізійного
відділу управління фінансування, бухгалтерського обліку та
контролю;
члени ревізійної групи:
Голованенко Микола Петрович - заступник начальника
контрольно-ревізійного відділу управління фінансування,
бухгалтерського обліку та контролю;
Довгань Оксана Миколаївна - начальник відділу правового
супроводження розвитку ринків, питань власності та банкрутства
управління правового супроводження економічних питань;
Долгова Ольга Павлівна - начальник відділу кадрів підвідомчих
організацій управління кадрів;
Мусійчук Валерій Олександрович - головний економіст-фінансист
контрольно-ревізійного відділу управління фінансування,
бухгалтерського обліку та контролю;
Седун Юрій Миколайович - головний економіст-фінансист
контрольно-ревізійного відділу управління фінансування,
бухгалтерського обліку та контролю;
Федіна Віра Іванівна - головний економіст-фінансист
контрольно-ревізійного відділу управління фінансування,
бухгалтерського обліку та контролю;
Козлович Тетяна Миколаївна - заступник начальника управління
- начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення
управління з питань власності та банкрутства.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки,
євпроп. інтеграції N 21 ( v0021569-03 ) від 06.02.2003 )
4. Керівникові ревізійної групи Сокол Н. П. підготувати до
21.02.2003 акт про результати проведення комплексної ревізії.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника
адміністративного департаменту Дробного В. В.

Державний секретар
Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України В.Першин

Додаток

до наказу Міністерства

економіки та з питань

європейської інтеграції

України

10.01.2003 N 9

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

діяльності Державної госпрозрахункової установи

агентства з питань банкрутства, що підлягають ревізії

Управління фінансування, бухгалтерського обліку та контролю
1. Касові операції: законність списання на видатки готівки по касі; наявність та достовірність підтверджуючих документів; дотримання ліміту залишку готівки в касі; повнота та своєчасність оприбуткування одержаної готівки.
2. Банківські операції: наявність відкритих рахунків у банках та казначействі; законність проведених витрат по рахунках в банках, наявність
підтверджуючих документів (рахунків, договорів); відповідність оборотів та залишків за виписками банку даним
аналітичного обліку банківських операцій.
3. Витрачання коштів на оплату праці та матеріальне
заохочення: наявність затверджених штатних розписів, своєчасність
внесення до них змін; правильність нарахування заробітної плати, відпускних,
премій; законність проведених витрат на оплату праці по трудових
угодах; правильність оформлення табелів обліку використання робочого
часу; правильність утримання податків і своєчасність їх
перерахування.
4. Розрахунки з підзвітними особами: правильність оформлення відряджень; термін перебування у відрядженні, правильність нарахування
добових, квартирних; своєчасність подання звітів на затвердження; наявність звітів про виконану роботу осіб, що були у
відрядженні.
5. Стан розрахунків з дебіторами і кредиторами: наявність простроченої заборгованості; своєчасність проведення звірок з організаціями, установами.
6. Стан обліку основних засобів, товарно-матеріальних
цінностей: наявність договорів про матеріальну відповідальність; повнота оприбуткування по обліку придбаних матеріальних
цінностей; забезпечення збереження та законність списання основних
засобів та товарно-матеріальних цінностей; своєчасність і повнота проведення річних інвентаризацій; проведення вибіркової інвентаризації основних засобів та
товарно-матеріальних цінностей; дотримання порядку видачі, використання і зберігання бланків
довіреностей.
7. Стан бухгалтерського обліку і звітності.
Юридичний департамент
1. Установчі документи Державної госпрозрахункової установи
агентства з питань банкрутства, його структурних підрозділів,
підприємств та організацій, що належать до сфери його управління.
2. Договори фінансово-господарської діяльності, договори
оренди.
Управління кадрів
1. Організація добору, розстановка кадрів у Державній
госпрозрахунковій установі агентстві з питань банкрутства.
2. Ведення трудових книжок в установі.
3. Ведення особових справ та трудових угод з працівниками.
4. Звітування установи з кадрових питань згідно із
статистичними формами встановленого зразка.
Управління з питань власності та банкрутства
1. Ефективність виконання державною госпрозрахунковою
установою "Агентство з питань банкрутства" делегованих повноважень
державного органу з питань банкрутства.
2. Виконання доручень за 2002 рік та наказів Мінекономіки за
2001 - 2002 роки.
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки,
євпроп. інтеграції N 21 ( v0021569-03 ) від 06.02.2003 )
Начальник управління фінансування,
бухгалтерського обліку та контролю А.Чубинський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: