open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Додаток

до розпорядження

Державного казначейства

України

27.03.2007 N 9
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Наказу

Державного казначейства

N 330 ( v0330506-10 ) від 14.09.2010 }
РОЗ'ЯСНЕННЯ

щодо переліку підтвердних документів,

які надаються розпорядниками (одержувачами)

бюджетних коштів на стадії реєстрації зобов'язань

та оплати рахунків
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державного

казначейства N 46 ( v0046506-08 ) від 09.12.2008 }

На початку бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів
подають до органів Державного казначейства документи, паспорти
бюджетних програм, зведений кошторис доходів та видатків і зміни
до нього та інші документи, передбачені бюджетним законодавством,
зокрема: постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р.
N 228 ( 228-2002-п ) "Про затвердження Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ"; наказом Міністерства фінансів України від
28.01.2002 N 57 ( z0086-02 ) "Про затвердження документів, що
застосовуються в процесі виконання бюджету"; наказами Державного
казначейства України від 04.11.2002 N 205 ( z0919-02 ) "Про
затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих
бюджетів"; від 25.05.2004 N 89 ( z0716-04 ) "Про затвердження
Порядку обслуговування державного бюджету за видатками"; від
09.08.2004 N 136 ( z1068-04 ) "Про затвердження Порядку обліку
зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного
казначейства України", від 02.12.2002 N 221 ( z0976-02 ) "Про
затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в
органах Державного казначейства"; тощо.
Перелік підтвердних документів, які подаються на стадії
реєстрації зобов'язань, є орієнтовним і може змінюватись в
залежності від сутності платежу.
Для реєстрації зобов'язань і здійснення платежів надається не
весь наведений перелік підтвердних документів, лише ті документи,
які підтверджують цільове спрямування коштів та факт узяття
зобов'язань.
Якщо окремими законодавчо-нормативними документами
передбачені інші підтвердні документи, то їх подання є
обов'язковим.
У разі здійснення видатків на виконання завдань (проектів)
національної програми інформатизації надається погодження проектів
(завдань) уповноваженим органом.
ДКУ здійснює платежі за дорученням розпорядників бюджетних
коштів виключно за наявності затверджених в установленому порядку
паспортів бюджетних програм.
За бюджетними програмами, які не пов'язані з функціонуванням
бюджетних установ, надаються Порядки використання коштів
державного бюджету, визначені Кабінетом Міністрів України.
------------------------------------------------------------------ Назва | КЕКВ | Перелік | Документи, | видатків | | підтвердних | які надаються | | | документів, які | на стадії оплати | | | надаються на | рахунків(**) | | |стадії реєстрації | | | | зобов'язань | | -----------------+------+------------------+--------------------| Заробітна плата | 1111 |- заявка на видачу|Платіжні доручення | | |готівки та |на перерахування | | |перерахування |платежів, утриманих | | |коштів на вкладні |із заробітної плати | | |рахунки |працівників податків| | | |до бюджету та зборів| | | |до ДЦФ або | | | |документальне | | | |підтвердження їх | | | |сплати раніше; | | | |платіжні доручення | | | |на перерахування | | | |готівки або на | | | |вкладні рахунки; | | | |чек; | | | |платіжні вимоги | -----------------+------+------------------+--------------------| Грошове | 1112 |- заявка на видачу|Платіжні доручення | утримання | |готівки та |на перерахування | військово- | |перерахування |нарахувань на фонд | службовців | |коштів на вкладні |оплати праці | | |рахунки |податків до бюджету | | | |та зборів до ДЦФ або| | | |документальне | | | |підтвердження їх | | | |сплати раніше; | | | |платіжні доручення | | | |на перерахування | | | |готівки або на | | | |вкладні рахунки; | | | |чек; | | | |платіжні вимоги | -----------------+------+------------------+--------------------| Нарахування на | 1120 |- заявка на видачу|Платіжні доручення | заробітну плату | |готівки та |на перерахування | | |перерахування |платежів до | | |коштів на вкладні |державних цільових | | |рахунки |фондів або | | | |документальне | | | |підтвердження їх | | | |сплати раніше; | | | |платіжні доручення | | | |на перерахування | | | |лікарняних | -----------------+------+------------------+--------------------| Предмети, | 1131 |- договори; |Платіжні доручення; | матеріали, | |- рахунки(****); |Чек та документи, що| обладнання та | |- накладні; |підтверджують | інвентар | |- акти виконаних |фактичне отримання | | |робіт; |матеріальних | | |- квитанції; |цінностей за умови | | |- заказ-наряд; |попереднього | | |- повідомлення; |авансування(**) | | |- акт звірки у | | | |випадках погашення| | | |кредиторської | | | |заборгованості; | | | |- заявка на видачу| | | |готівки та | | | |перерахування | | | |коштів на вкладні | | | |рахунки(***); | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Медикаменти та | 1132 |- договори; |Платіжні доручення; | перев'язувальні | |- рахунки(****); |Чек та документи, що| матеріали | |- накладні; |підтверджують | | |- акти виконаних |фактичне отримання | | |робіт; |матеріальних | | |- квитанції; |цінностей за умови | | |- повідомлення; |попереднього | | |- акт звірки у |авансування(**) | | |випадках погашення| | | |кредиторської | | | |заборгованості; | | | |- заявка на видачу| | | |готівки та | | | |перерахування | | | |коштів на вкладні | | | |рахунки(***); | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Продукти | 1133 |- договори; |Платіжні доручення; | харчування | |- рахунки(****); |Чек та документи, що| | |- накладні; |підтверджують | | |- акти виконаних |фактичне отримання | | |робіт; |матеріальних | | |- квитанції; |цінностей за умови | | |- повідомлення; |попереднього | | |- акт звірки у |авансування(**) | | |випадках погашення| | | |кредиторської | | | |заборгованості; | | | |- заявка на видачу| | | |готівки та | | | |перерахування | | | |коштів на вкладні | | | |рахунки(***); | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| М'який інвентар | 1134 |- договори; |Платіжні доручення; | та обмундирування| |- рахунки(****); |Чек та документи, що| | |- накладні; |підтверджують | | |- акти виконаних |фактичне отримання | | |робіт; |матеріальних | | |- квитанції; |цінностей за умови | | |- заказ-наряд; |попереднього | | |- повідомлення; |авансування(**) | | |- акт звірки у | | | |випадках погашення| | | |кредиторської | | | |заборгованості; | | | |- заявка на видачу| | | |готівки та | | | |перерахування | | | |коштів на вкладні | | | |рахунки(***); | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Оплата | 1135 |- договори; |Платіжні доручення; | транспортних | |- рахунки(****); |Чек | послуг та | |- накладні; | | утримання | |- акти виконаних | | транспортних | |робіт; | | засобів | |- квитанції; | | | |- заказ-наряд; | | | |- повідомлення; | | | |- заявка на видачу| | | |готівки та | | | |перерахування | | | |коштів на вкладні | | | |рахунки; | | | |- договір (планові| | | |витрати на | | | |переліт) - для | | | |проведення | | | |видатків | | | |державного | | | |бюджету, | | | |пов'язаних з | | | |міжнародною | | | |діяльністю в | | | |іноземній валюті; | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Оренда | 1136 |- договір оренди; |Платіжні доручення | | |- договір | | | |суборенди; | | | |- дозвіл | | | |відповідного | | | |органу на здачу в | | | |суборенду; | | | |- типовий договір | | | |оренди | | | |індивідуально | | | |визначеного | | | |(нерухомого або | | | |іншого) майна, що | | | |належить до | | | |державної | | | |власності; | | | |- рахунки; | | | |- акт про надані | | | |послуги; | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Поточний ремонт | 1137 |- договір; |Платіжне доручення, | обладнання, | |- протокол |чек | інвентарю та | |договірної ціни; | | будівель, | |- кошторис на | | технічне | |виконання робіт; | | обслуговування | |- дефектний акт; | | обладнання | |- кошторис на | | | |поточний ремонт, | | | |якщо ремонт | | | |виконується | | | |господарським | | | |способом; | | | |- рахунки(****); | | | |- накладні; | | | |- акти виконаних | | | |робіт; | | | |- квитанції; | | | |- заказ-наряд; | | | |- повідомлення; | | | |- акт звірки у | | | |випадках погашення| | | |кредиторської | | | |заборгованості; | | | |- заявка на видачу| | | |готівки та | | | |перерахування | | | |коштів на вкладні | | | |рахунки(***); | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Послуги зв'язку | 1138 |- договори; |Платіжні доручення | | |- рахунки; | | | |- накладні; | | | |- акти виконаних | | | |робіт; | | | |- квитанції; | | | |- повідомлення; | | | |- акт звірки у | | | |випадках погашення| | | |кредиторської | | | |заборгованості; | | | |- заявка на видачу| | | |готівки та | | | |перерахування | | | |коштів на вкладні | | | |рахунки(***); | | | |- розшифровка | | | |загальної суми в | | | |розрізі номерів | | | |мобільних | | | |телефонів | | | |абонентів; | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Оплата інших | 1139 |- кошторис на |Платіжні доручення | послуг та інші | |представницькі | | видатки | |видатки; | | | |- договори; | | | |- рахунки(****); | | | |- накладні; | | | |- акти виконаних | | | |робіт; | | | |- квитанції; | | | |- заказ-наряд; | | | |- повідомлення; | | | |- акт звірки у | | | |випадках погашення| | | |кредиторської | | | |заборгованості; | | | |- протокол | | | |договірної ціни на| | | |послуги; | | | |- вимога | | | |державного | | | |виконавця на | | | |сплату пені, | | | |штрафу тощо; | | | |- довідки про | | | |вартість виконаних| | | |робіт; | | | |- заявка на видачу| | | |готівки та | | | |перерахування | | | |коштів на вкладні | | | |рахунки(***); | | | |- копії | | | |меморіальних | | | |ордерів (при | | | |сплаті банківської| | | |комісії) у випадку| | | |проведення | | | |видатків бюджету, | | | |пов'язаних з | | | |міжнародною | | | |діяльністю в | | | |іноземній валюті; | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Видатки на | 1140 |- договори; |Платіжне доручення | відрядження | |- рахунки; | | | |- накладні; | | | |- квитанції; | | | |- повідомлення; | | | |- заявка на видачу| | | |готівки та | | | |перерахування | | | |коштів на вкладні | | | |рахунки; | | | |- маршрутні листи;| | | |- реєстр авансових| | | |звітів; | | | |- заявка на видачу| | | |валюти (наказ на | | | |відрядження) для | | | |проведення | | | |видатків | | | |державного | | | |бюджету, | | | |пов'язаних з | | | |міжнародною | | | |діяльністю в | | | |іноземній валюті; | | | |- розрахунок | | | |коштів в | | | |національній та | | | |іноземній валюті; | | | |- копія наказу про| | | |відрядження або | | | |витяг з нього | | | |для органів вико- | | | |навчої влади | | -----------------+------+------------------+--------------------| Матеріали, | 1150 |- договори; |Платіжні доручення | інвентар, | |- рахунки(*); | | будівництво, | |- накладні; | | капітальний | |- акти виконаних | | ремонт та заходи | |робіт; | | спеціального | |- календарний | | призначення, що | |графік виконання | | мають | |робіт; | | загальнодержавне | |- квитанції; | | значення | |- заказ-наряд; | | | |- повідомлення; | | | |- акт звірки у | | | |випадках погашення| | | |кредиторської | | | |заборгованості; | | | |- заявка на видачу| | | |готівки та | | | |перерахування | | | |коштів на вкладні | | | |рахунки(***); | | | |- у разі | | | |будівництва, | | | |реконструкції | | | |подаються | | | |документи, | | | |передбачені | | | |постановою | | | |Кабінету Міністрів| | | |України від | | | |27.12.2001 N 1764 | | | |( 1764-2001-п ) | | | |"Про затвердження | | | |Порядку державного| | | |фінансування | | | |капітального | | | |будівництва"; | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Оплата | 1161 |- договір; |Платіжні доручення | теплопостачання | |- рахунок; | | | |- акти виконаних | | | |робіт; | | | |- накладні; | | | |- акти звірки за | | | |наявності | | | |бюджетної | | | |кредиторської | | | |заборгованості | | -----------------+------+------------------+--------------------| Оплата | 1162 |- договір; |Платіжні доручення | водопостачання і | |- рахунок; | | водовідведення | |- акти виконаних | | | |робіт; | | | |- накладні; | | | |- акти звірки за | | | |наявності | | | |бюджетної | | | |кредиторської | | | |заборгованості | | -----------------+------+------------------+--------------------| Оплата | 1163 |- договір; |Платіжні доручення | електроенергії | |- рахунок; | | | |- акти виконаних | | | |робіт; | | | |- накладні; | | | |- акти звірки за | | | |наявності | | | |бюджетної | | | |кредиторської | | | |заборгованості | | -----------------+------+------------------+--------------------| Оплата природного| 1164 |- договір; |Платіжні доручення | газу | |- рахунок; | | | |- акти виконаних | | | |робіт; | | | |- накладні; | | | |- акти звірки за | | | |наявності | | | |бюджетної | | | |кредиторської | | | |заборгованості; | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Оплата інших | 1165 |- договір; |Платіжні доручення | комунальних | |- рахунки(****); | | послуг | |- акти виконаних | | | |робіт; | | | |- накладні; | | | |- акти звірки за | | | |наявності | | | |бюджетної | | | |кредиторської | | | |заборгованості; | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Оплата інших | 1166 |- договір; |Платіжні доручення | енергоносіїв | |- рахунки(****); | | | |- акти виконаних | | | |робіт; | | | |- накладні; | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Дослідження і | 1171 |- контракти; |Платіжні доручення | розробки, окремі | |- акти звіряння | | заходи розвитку | |взаєморозрахунків;| | по реалізації | |- акти виконаних | | державних | |робіт; | | (регіональних) | |- договори | | програм | |про закупівлю | | | |науково-дослідних | | | |робіт/послуг, | | | |послуг з | | | |експериментального| | | |проектування, | | | |геолого- | | | |розвідувальних та | | | |топографо- | | | |геодезичних робіт,| | | |контракти, | | | |складання | | | |загальнодержавних | | | |норм, технічних | | | |умов та інструкцій| | | |тощо; | | | |- документи, | | | |що підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Окремі заходи по | 1172 |- календарний план|Платіжні доручення | реалізації | |заходів на рік; | | державних | |- наказ та | | (регіональних) | |кошторис на | | програм, не | |проведення заходу;| | віднесені до | |- договір; | | заходів розвитку | |- рахунки(****); | | | |- розрахунок | | | |коштів в | | | |національній та | | | |іноземній валюті; | | | |- акт виконаних | | | |робіт; | | | |- накладна; | | | |- заявка на видачу| | | |готівки та | | | |перерахування | | | |коштів на вкладні | | | |рахунки(***); | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти" | | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Виплата процентів| 1200 |- розпорядження |Платіжні доручення | (доходу) за | |Міністерства | | зобов'язаннями | |фінансів України; | | | |- рішення сесії | | | |відповідної ради; | | | |- Угода/міжнародна| | | |угода; | | | |- розрахунок банку| | | |по сплаті | | | |відсотків | | -----------------+------+------------------+--------------------| Субсидії та | 1310 |- підтвердні |Платіжні доручення | поточні | |документи в | | трансферти | |залежності від | | підприємствам | |напрямів | | (установам, | |використання | | організаціям) | |бюджетних коштів | | | |відповідно до | | | |економічної суті; | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Поточні | 1320 |- Інформація |Платіжні доручення | трансферти | |фінансових органів| | органам | |щодо прийнятих | | державного | |зобов'язань; | | управління інших | |- рішення | | рівнів | |місцевого органу | | | |самоврядування | | -----------------+------+------------------+--------------------| Виплата пенсій і | 1341 |- заявка на видачу|Платіжні доручення, | допомоги | |готівки та |чек | | |перерахування | | | |коштів на вкладні | | | |рахунки(***); | | | |В залежності від | | | |виду допомоги: | | | |(рішення | | | |райдерж- | | | |адміністрації | | | |(виконкому) на | | | |виплату | | | |компенсації за | | | |втрачене майно; | | | |заява про здачу | | | |майна; | | | |свідоцтво про | | | |право власності на| | | |майно; | | | |довідку- | | | |характеристику | | | |з БТІ на майно або| | | |акт оцінки | | | |ринкової вартості | | | |майна); | | | |- договір; | | | |зведений реєстр | | | |використання | | | |коштів на | | | |безплатне | | | |харчування | | | |потерпілих дітей у| | | |загальноосвітніх | | | |навчальних | | | |закладах; | | | |- при виплаті | | | |одноразової | | | |грошової допомоги:| | | |зведений реєстр по| | | |Ощадбанках та | | | |райвузлах зв'язку | | -----------------+------+------------------+--------------------| Стипендії | 1342 |- заявка на видачу|Платіжні доручення, | | |готівки та |чек | | |перерахування | | | |коштів на вкладні | | | |рахунки | | -----------------+------+------------------+--------------------| Інші поточні | 1343 |- реєстр |Платіжні доручення | трансферти | |відомостей на | | населенню | |виплату допомоги; | | | |- висновок з | | | |лікувального | | | |закладу; | | | |- акти звірки на | | | |надання пільг; | | | |- реєстр | | | |відомостей на | | | |виплату пільг | | | |пільговій | | | |категорії | | | |населення; | | | |- заявка на видачу| | | |готівки та | | | |перерахування | | | |коштів на вкладні | | | |рахунки(***). | | | |Для проведення | | | |видатків | | | |державного | | | |бюджету, | | | |пов'язаних з | | | |міжнародною | | | |діяльністю в | | | |іноземній валюті: | | | |- офіційний | | | |переклад рішення | | | |закордонних | | | |юрисдикційних | | | |органів; | | | |- витяги з наказу | | | |Міністерства | | | |оборони України | | | |про вибуття | | | |військовослужбовці| | | |в із списків | | | |особового складу; | | | |- постанова про | | | |відкриття | | | |виконавчого | | | |провадження для | | | |здійснення | | | |платежів на | | | |виконання рішень | | | |закордонних | | | |юрисдикційних | | | |органів, прийнятих| | | |за наслідками | | | |розгляду справ | | | |проти України; | | | |- рішення | | | |юрисдикційного | | | |органу в | | | |перекладі; | | | |- повідомлення | | | |стягувача про | | | |банківські | | | |реквізити, на які | | | |необхідно | | | |зарахувати | | | |стягнуті кошти (за| | | |наявності); | | | |- лист виконавчої | | | |служби з | | | |визначенням | | | |реквізитів; | | | |- розпорядження, | | | |накази про | | | |призначення | | | |державних | | | |стипендій | | -----------------+------+------------------+--------------------| Поточні | 1350 |- розпорядчі |Платіжні доручення | трансферти за | |документи, які | | кордон | |визначають | | | |зобов'язання про | | | |спрямування | | | |платежів за | | | |кордон; | | | |- листи або | | | |інвойси | | | |міжнародних | | | |організацій з | | | |зазначенням суми | | | |внеску, його | | | |офіційний | | | |переклад; | | | |- розпорядження | | | |керівника на | | | |сплату членського | | | |внеску | | -----------------+------+------------------+--------------------| Придбання | 2110 |- договори; |Платіжні доручення | обладнання і | |- рахунки(****); | | предметів | |- акти виконаних | | довгострокового | |робіт; | | користування | |- накладні; | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ); | | | |- акт технічного | | | |стану майна, що | | | |пропонується до | | | |списання за резу- | | | |льтатами роботи | | | |комісії | | -----------------+------+------------------+--------------------| Капітальне | 2120 |- договір; |Платіжні доручення | будівництво | |- зведений | | | |кошторисний | | | |розрахунок | | | |вартості | | | |будівництва; | | | |- рішення про | | | |відведення | | | |земельної ділянки;| | | |- дозвіл на | | | |будівництво; | | | |- документи, які | | | |подаються | | | |відповідно до | | | |постанови Кабінету| | | |Міністрів України | | | |від 27.12.2001 | | | |N 1764 | | | |( 1764-2001-п ) | | | |"Про затвердження | | | |Порядку державного| | | |фінансування | | | |капітального | | | |будівництва"; | | | |- акти виконаних | | | |робіт або | | | |накладні; | | | |- акти приймання | | | |виконання | | | |підрядних робіт | | | |ф. КБ-2 | | | |( v0237202-02 ) | | | |та довідка про | | | |вартість виконаних| | | |підрядних робіт | | | |ф. КБ-3; | | | |- договір | | | |купівлі-продажу | | | |житла, інших | | | |об'єктів; | | | |- рахунки(****); | | | |- накладні/ | | | |товарно- | | | |транспортні | | | |накладні (якщо | | | |умови договору | | | |передбачають | | | |оплату після | | | |отримання товару) | | | |при придбанні | | | |будівельних | | | |матеріалів, | | | |обладнання, | | | |конструкцій тощо; | | | |- позитивний | | | |висновок | | | |експертизи; | | | |- довідка про | | | |вартість виконаних| | | |робіт; | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Капітальний | 2130 |- кошториси на |Платіжні доручення | ремонт | |капітальний | | | |ремонт; | | | |- наказ про | | | |затвердження | | | |проектно- | | | |кошторисної | | | |документації; | | | |- договір; | | | |- рахунки(****); | | | |- акти приймання | | | |виконання | | | |підрядних робіт | | | |ф. КБ-2 | | | |( v0237202-02 ) | | | |та довідка про | | | |вартість виконаних| | | |підрядних робіт | | | |ф. КБ-3; | | | |- довідка про | | | |вартість | | | |виконаних робіт | | | |ф. КБ-3 | | | |( v0237202-02 ); | | | |- ліцензія на | | | |виконання робіт, | | | |передбачених | | | |договором; | | | |- накладні | | | |/товарно- | | | |транспортні | | | |накладні (якщо | | | |умови договору | | | |передбачають | | | |оплату після | | | |отримання товару) | | | |при придбанні | | | |будівельних | | | |матеріалів, які | | | |використовуються в| | | |процесі ремонтних | | | |робіт; | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Реконструкція та | 2140 |- договір; |Платіжні доручення | реставрація | |- документи, які | | | |подаються | | | |відповідно до | | | |постанови Кабінету| | | |Міністрів України | | | |від 27.12.2001 | | | |N 1764 | | | |( 1764-2001-п ) | | | |"Про затвердження | | | |Порядку державного| | | |фінансування | | | |капітального | | | |будівництва"; | | | |- календарний план| | | |здачі об'єкта; | | | |- довідка про | | | |вартість виконаних| | | |підрядних робіт | | | |ф. КБ-3 | | | |( v0237202-02 ); | | | |- акти приймання | | | |виконання | | | |підрядних робіт | | | |ф. КБ-2 | | | |( v0237202-02 ); | | | |- календарний | | | |план здачі | | | |об'єкта; | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Створення | 2200 |- договір про |Платіжні доручення | державних запасів| |закупівлю; | | і резервів | |- приймальний акт;| | | |- реєстр | | | |приймальних актів;| | | |документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Придбання землі і| 2300 |- договір; |Платіжні доручення | нематеріальних | |- ліцензійна | | активів | |угода; | | | |- рахунки(****); | | | |- акти виконаних | | | |робіт; | | | |- акт передачі у | | | |власність; | | | |- грошова оцінка | | | |землі та | | | |розрахунок | | | |нормативної | | | |грошової оцінки | | -----------------+------+------------------+--------------------| Капітальні | 2410 |- договір; |Платіжні доручення | трансферти | |- накладні; | | підприємствам | |- довідка про | | (установам, | |вартість виконаних| | організаціям) | |робіт; | | | |- акти виконаних | | | |робіт; | | | |- рахунки(****); | | | |- договір про | | | |надання позики на | | | |створення робочих | | | |місць для | | | |інвалідів з | | | |додатком кошторису| | | |витрат; | | | |- рішення комісії | | | |з питань | | | |діяльності | | | |підприємств, | | | |організацій, | | | |громадських | | | |організацій | | | |інвалідів; | | | |- договір підряду;| | | |- титули будови | | | |або перехідної | | | |будови; | | | |- внутрішньо- | | | |будівельні титули;| | | |- титул на | | | |виконання | | | |проектно- | | | |вишукувальних | | | |робіт; | | | |- заявка на видачу| | | |готівки та | | | |перерахування | | | |коштів на вкладні | | | |рахунки(***); | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Капітальні | 2420 |- Інформація |Платіжні доручення | трансферти | |фінансових органів| | органам | |щодо прийнятих | | державного | |зобов'язань; | | управління інших | |- рішення | | рівнів | |місцевого органу | | | |самоврядування; | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти"(*)| | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Капітальні | 2430 |- договір про |Платіжні доручення | трансферти | |закупівлю | | населенню | |(купівлі-продажу | | | |житла та (або) | | | |договір про | | | |надання послуг з | | | |купівлі-продажу | | | |житла); | | | |- договір | | | |будівництва або | | | |договір про | | | |участь у | | | |житлово- | | | |будівельному | | | |кооперативі; | | | |- акт оцінки | | | |ринкової вартості | | | |житла; | | | |- довідка- | | | |характеристика | | | |БТІ; | | | |- акт введення | | | |житла в | | | |експлуатацію; | | | |- технічний | | | |паспорт; | | | |- документи, що | | | |підтверджують | | | |проведення | | | |процедури | | | |закупівлі у разі, | | | |коли річна | | | |очікувана вартість| | | |предмета закупівлі| | | |дорівнює або | | | |перевищує порогові| | | |показники, | | | |встановлені | | | |статтею 2 Закону | | | |України "Про | | | |закупівлю товарів,| | | |робіт і послуг за | | | |державні кошти" | | | |( 1490-14 ) | | -----------------+------+------------------+--------------------| Капітальні | 2450 |- рішення |Платіжні доручення | трансферти до | |відповідної ради | | бюджету розвитку | | | | -----------------+------+------------------+--------------------| Кредитування | 4000 |- угоди; |Платіжні доручення | | |- графік | | | |виділення позики; | | | |- графік | | | |повернення позик; | | | |- акти виконаних | | | |робіт; | | | |- рішення та | | | |розрахунки | | -----------------+------+------------------+--------------------| Внутрішнє | 4100 |- кредитні угоди; |Платіжні доручення | кредитування | |- рішення про | | | |кредитування; | | | |- графік | | | |будівництва; | | | |- строкове | | | |зобов'язання; | | | |- акти обстеження | | | |та затвердження | | | |етапів будівництва| | -----------------+------+------------------+--------------------| Надання кредитів | 4112 |- кредитні угоди; |Платіжні доручення | підприємствам, | |- договір застави;| | установам, | |- графік | | організаціям | |повернення та інші| | | |документи, | | | |визначені умовами | | | |кредитування, та | | | |документи, | | | |передбачені | | | |постановами КМУ; | | | |- в частині | | | |закупівлі | | | |матеріальних | | | |цінностей | | | |Держкомрезервом - | | | |договір, акти | | | |приймання- | | | |передачі; | | | |приймальний акт; | | | |реєстр приймальних| | | |актів | | -----------------+------+------------------+--------------------| Надання інших | 4113 |- договір купівлі |Платіжні доручення | внутрішніх | |і продажу; - | | кредитів | |кредитна угода; | | | |- договір | | | |страхування та | | | |реєстр | | | |позичальників; | | | |- локальний | | | |кошторис; | | | |- довідка про | | | |вартість виконаних| | | |робіт; | | | |- акт виконаних | | | |робіт; | | | |- рахунок; | | | |- накладна; | | | |- списки | | | |кредиторів | | ----------------------------------------------------------------| Операції в іноземній валюті | ----------------------------------------------------------------| Погашення | | |Заявка-доручення; | зобов'язань, | | |а для списання з | узятих | | |реєстраційного | розпорядниками | | |рахунка розпорядника| бюджетних коштів | | |гривневого | в іноземній | | |еквіваленту - | валюті | | |платіжні доручення | (пов'язаних з | | | | міжнародною | | | | діяльністю) | | | | -----------------+------+------------------+--------------------| Погашення | |- підтвердні |Платіжне доручення | зобов'язань, | |документи |на перерахування | узятих | |відповідно до |коштів в | розпорядниками | |вимог, |національній валюті | бюджетних коштів | |встановлених до |для закупівлі | в іноземній | |відповідного КЕКВ |іноземної валюти. У | валюті (внаслідок| | |разі здійснення | укладених | | |видатків в іноземній| договорів і не | | |валюті - | пов'язаних з | | |заявка-доручення | міжнародною | | | | діяльністю) | | | | ----------------------------------------------------------------| Обслуговування боргових зобов'язань держави | ----------------------------------------------------------------| В частині | 1139 |- кредитні угоди; |Розпорядження | видатків на | |- угоди про |Міністерства | управління | |надання послуг |фінансів на | державним боргом,| | |перерахування | пов'язаних з | | |коштів; | наданням послуг з| | |документи, що | обслуговування | | |підтверджують | державного боргу | | |процедури закупівлі;| (юридичних, | | |рахунки (інвойси); | рейтингових, | | |акти виконаних | інформаційних, | | |робіт; | дорадчих, | | |платіжні інструкції;| агентських, | | |розрахунки вартості | управлінських, | | |послуг; | аудиторських, | | |платіжні доручення; | перекладацьких та| | |реєстр фінансових | інші) | | |зобов'язань | -----------------+------+------------------+--------------------| В частині | 1172 |- кредитні угоди; |Розпорядження | видатків на | |- угоди про |Міністерства | управління | |надання послуг |фінансів на | державним боргом,| | |перерахування | пов'язаних з | | |коштів; | наданням послуг | | |документи, що | по операціях із | | |підтверджують | закупівлі/ | | |процедури закупівлі;| конвертації | | |рахунки (інвойси); | валютних коштів, | | |платіжні інструкції;| сплати | | |розрахунки вартості | банківських | | |послуг; | комісій за | | |платіжні доручення; | переказ валютних | | |реєстр фінансових | коштів та комісій| | |зобов'язань | за зобов'язаннями| | | | та інші | | | | -----------------+------+------------------+--------------------| В частині | 1200 |Кредитні угоди |Розпорядження | видатків на | | |Міністерства | оплату відсотків | | |фінансів на | за державним | | |перерахування | боргом | | |коштів; | | | |рахунки (інвойси); | | | |платіжні інструкції | ----------------------------------------------------------------| Кредитування в частині виконання державою гарантійних | зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні | гарантії по загальному фонду (КПКВ 3511600) | ----------------------------------------------------------------| Надання кредитів | 4112 |Кредитні угоди |Розпорядження | підприємствам, | | |Міністерства | установам, | | |фінансів на | організаціям | | |перерахування коштів| ----------------------------------------------------------------| Кредитування в частині фінансування проектів розвитку за рахунок| коштів, залучених державою по спеціальному фонду (КПКВ 3511620) | ----------------------------------------------------------------| | |Кредитні угоди |Розпорядження | | | |Міністерства | | | |фінансів на | | | |відображення в | | | |обліку державного | | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Для реєстрації зобов'язань розпорядники та одержувачі
бюджетних коштів повинні пред'явити до органів Державного
казначейства України наступні документи, що підтверджують
проведення процедури закупівлі у разі, коли річна очікувана
вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує порогові
показники, встановлені статтею 2 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ): - звіт про результати здійснення закупівлі; - копії оголошення про заплановану закупівлю, що були
опубліковані у спеціалізованому друкованому засобі масової
інформації, завірені цим друкованим засобом, та в інформаційному
бюлетені, що видає Тендерна палата України, завірені Тендерною
палатою України; - копії оголошення про результати проведення процедури
торгів, що були опубліковані у спеціалізованому друкованому засобі
масової інформації, завірені цим друкованим засобом, та в
інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України,
завірені Тендерною палатою України; - копію документа, що підтверджує розміщення документів,
передбачених статтею 4-1 Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), завірену
інформаційною системою в мережі Інтернет: - річний план державних закупівель; - оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення
попередньої кваліфікації; - протокол розкриття тендерних (цінових) пропозицій; - акцепт тендерної пропозиції; - повідомлення про результати торгів; - запит щодо цінових пропозицій (котирувань) (у разі
застосування процедури запиту цінових пропозицій); - звіт про результати здійснення процедури здійснення
закупівлі, включаючи всі додатки до нього (крім процедури
закупівлі у одного учасника); - оголошення про результати проведеної процедури закупівлі; - інформацію, що стосується розгляду скарги, у разі її
надходження (інформацію про отримання скарги, рішення щодо
розгляду скарги); - висновок Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель
щодо можливості застосування процедури закупівлі, яка потребує
погодження. ** У разі здійснення авансування та/або поетапної оплати
зареєстрованих фінансових зобов'язань розпорядники та одержувачі
бюджетних коштів повинні на стадії оплати рахунків пред'явити до
органів Державного казначейства України підтвердні документи
(договори, звіт про результати проведення процедури закупівлі
тощо), а також для здійснення наступних платежів документи, що
підтверджують отримання товарів, робіт, послуг за договорами,
згідно з умовами яких було здійснене авансування. *** У разі здійснення видатків, які не можуть бути проведені
у безготівковій формі. Додатково надається акт придбання
матеріальних цінностей, реєстр авансових звітів. **** У разі здійснення видатків відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів від 09.10.2006 р. N 1404 ( 1404-2006-п )
"Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти".
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державного
казначейства N 46 ( v0046506-08 ) від 09.12.2008 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: