open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.01.2014  № 9

Про затвердження Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2014 році

На виконання пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Орієнтовний план Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2014 році (далі - План), що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, заступнику Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків забезпечити координацію роботи з виконання Плану структурними підрозділами Міністерства охорони здоров'я України.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України забезпечити:

1) проведення консультацій з громадськістю відповідно до Плану;

2) подання до відділу комунікацій із державними органами і громадськістю та організації доступу до публічної інформації Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення на паперовому та електронному носіях (e-mail: infodep@moz.gov.ua):

до 20 числа кожного місяця уточнену інформацію про заходи для проведення консультацій з громадськістю, заплановані на наступний місяць, за формою згідно з додатком 1;

до 25 числа останнього місяця кварталу щоквартальні звіти про проведені консультації з громадськістю за формою згідно з додатком 2;

до 1 грудня 2014 року пропозиції до проекту Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2015 році.

4. Відділу комунікацій із державними органами і громадськістю та організації доступу до публічної інформації Департаменту інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення (Р. Лихотоп):

до 25 числа кожного місяця узагальнювати уточнену інформацію про заходи для проведення консультацій з громадськістю, заплановані на наступний місяць, подавати її до Кабінету Міністрів України відповідно до пункту 21 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" (далі - Порядку проведення консультацій з громадськістю), та розміщувати на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України;

до 30 числа останнього місяця кварталу готувати щоквартальні звіти про проведені консультації з громадськістю, подавати до Кабінету Міністрів України відповідно до пункту 21 Порядку проведення консультацій з громадськістю та розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України;

до 25 грудня 2014 року подати на затвердження проект Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2015 році.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.

Міністр

Р. Богатирьова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я
09.01.2014 № 9

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2014 році


з/п

Питання або проект нормативно-правового акта

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій з громадськістю

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

Контактні дані особи / структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

1.

Реформа медичної галузі України: стан, завдання та перспективи

1) Інтернет-конференції керівництва та представників МОЗ України

протягом року

Широкі верстви населення усіх вікових груп та соціальних категорій

Чорна Ольга Юріївна - начальник Відділу прес-служби МОЗ України
тел. (044) 253-02-25, 253-69-75;
e-mail: press@moz.gov.ua
Інформаційне агентство "Українські національні новини" (за згодою)

2) Висвітлення інформації на плакатах та постерах у лікувально-профілактичних закладах у регіонах

протягом року

Широкі верстви населення, відвідувачі лікувально-профілактичних закладів

Надутий Костянтин Олександрович - начальник Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України; тел. (044) 253-80-51;
e-mail: nka1@moz.gov.ua
МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій
Підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України
Громадська організація "Асоціація замовників і виробників соціальної реклами в Україні" (за згодою)

3) Круглий стіл "Реформування галузі охорони здоров'я в Україні"

протягом року

Широкі верстви населення

Надутий Костянтин Олександрович - начальник Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України; тел. (044) 253-80-51; e-mail: nka1@moz.gov.ua
Мусій Олег Степанович - Голова Громадської ради при МОЗ України;
тел. (044) 253-49-32, 050-355-24-25;
e-mail: radahr@moz.gov.ua (за згодою)

4) Залучення представників громадськості до участі у засіданнях робочої групи Комітету економічних реформ за напрямком "Реформа медичного обслуговування"

згідно з планом засідань робочої групи Комітету економічних реформ за напрямком "Реформа медичного обслуговування"

- " -

Надутий Костянтин Олександрович - начальник Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України; тел. (044) 253-80-51;
e-mail: nka1@moz.gov.ua

2.

Актуальні питання галузі охорони здоров'я

1) Проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій відповідно до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, семінарів на 2014 р.

у терміни, визначені Реєстром

Фахова громадськість, пацієнтські організації, зацікавлені групи населення

Структурні підрозділи МОЗ України
Підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України

2) Робота телефонної "гарячої лінії" МОЗ України

щоденно

Широкі верстви населення

Українська станція виїзної екстреної консультативної медичної допомоги МОЗ України; тел. (044) 200-07-85, тел./факс (044) 226-11-05
Ковальська Наталія Володимирівна - заступник начальника відділу аналітики та роботи зі зверненнями громадян Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення; тел. (044) 253-33-21;
e-mail: kovalska@moz.gov.ua

3) Участь керівництва Міністерства у роботі у прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України

у терміни, визначені Кабінетом Міністрів України

- " -

Ковальська Наталія Володимирівна - заступник начальника відділу аналітики та роботи зі зверненнями громадян Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення; тел. (044) 253-33-21;
e-mail: kovalska@moz.gov.ua

4) Участь представників МОЗ України прямих теле- та радіоефірах, теле- та радіодебатах

протягом року

- " -

Чорна Ольга Юріївна - начальник Відділу прес-служби МОЗ України;
тел. (044) 253-02-25, 253-69-75;
e-mail: press@moz.gov.ua
Структурні підрозділи МОЗ України
Підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України

5) Проведення громадського обговорення проектів актів законодавства на сайті МОЗ України та Урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада"

постійно

Широкі верстви населення, фахові та експертні інститути громадянського суспільства

Структурні підрозділи МОЗ України
Лихотоп Ростислав Йосипович - начальник відділу комунікації із державними органами і громадськістю та організації доступу до публічної інформації Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення; тел.: (044) 253-33-31; тел./факс (044) 253-56-02;
e-mail: lykhotop@moz.gov.ua

6) Вивчення громадської думки

протягом року

Широкі верстви населення

Структурні підрозділи МОЗ України
Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України; тел. (044) 253-33-31, 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

3.

Боротьба з інфекційними захворюваннями в Україні шляхом імунопрофілактики

Громадське обговорення проекту наказу МОЗ України "Про затвердження Календаря профілактичних щеплень в Україні" на веб-сайті МОЗ України та Урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада"

II квартал

Широкі верстви населення, фахові громадські організації - користувачі Інтернет

Романюк Галина Богданівна - завідувач сектору імунопрофілактики Управління громадського здоров'я;
тел.: (044) 253-83-05;
e-mail: gromanyuk@moz.gov.ua

4.

Вакцинація проти вірусу папіломи людини в педіатрії - шляхи впровадження в Україні

Круглий стіл за участі експертів з питань вакцинації проти вірусу папіломи людини в педіатрії

січень

Громадські організації, жіноче населення репродуктивного віку

Дубініна Тетяна Юріївна - головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-72-71;
e-mail: 9oksana@moz.gov.ua
ДУ "Національний інститут раку" 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; тел.: (044) 259-01-86, (044) 257-40-49, факс (044) 259-02-73
e-mail: info@unci.org.ua

5.

Актуальні проблеми боротьби з раком в Україні та шляхи їх вирішення в Україні

Круглий стіл до Всесвітнього дня боротьби проти раку на тему "Можливості органозберігаючого лікування онкогінекологічних хворих"

4 лютого

Представники МОЗ України, фахівці Національного інституту раку, громадські об'єднання, жіноче населення

Романів Марія Павлівна - головний спеціаліст відділу спеціалізованої медичної допомоги Управління спеціалізованої медичної допомоги
Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-62-14; e-mail: denisenko@moz.gov.ua
ДУ "Національний інститут раку" 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; тел.: (044) 259-01-86, (044) 257-40-49, факс (044) 259-02-73;
e-mail: info@unci.org.ua

6.

Розвиток співпраці засобів масової інформації та працівників охорони здоров'я

Заходи "Школи медичної журналістики"

4 лютого

Представники МОЗ України та Національна спілка журналістів України і Громадська організація "Міжнародний клуб лікарів і фармацевтів"

Чорна Ольга Юріївна - начальник Відділу прес-служби МОЗ України
тел. (044) 253-02-25, 253-69-75;
e-mail: press@moz.gov.ua

7.

Актуальні проблеми дитячої онкології та шляхи їх вирішення в Україні

Круглий стіл до Міжнародного дня онкохворої дитини за участі дитячих онкологів, соціальних працівників, психологів, представників благодійних організацій.
Виступи на провідних каналах ТБ щодо дитячої онкології

15 лютого

Фахова громадськість, представники громадських об'єднань, батьки дітей з онкологічними захворюваннями, широкі верстви населення

Дубініна Тетяна Юріївна - головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-72-71;
e-mail: 9oksana@moz.gov.ua
ДУ "Національний інститут раку" 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; тел.: (044) 259-01-86, (044) 257-40-49, факс (044) 259-02-73;
e-mail: info@unci.org.ua

8.

Впровадження самообстеження в скринінгову програму раку шийки матки

Публічні слухання

лютий

Громадські об'єднання, жіноче населення, представники МОЗ України

Романів Марія Павлівна - головний спеціаліст відділу спеціалізованої медичної допомоги Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-62-14; 
e-mail: denisenko@moz.gov.ua
ДУ "Національний інститут раку" 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; тел.: (044) 259-01-86, (044) 257-40-49, факс (044) 259-02-73;
e-mail: info@unci.org.ua

9.

Доказова медицина в психіатрії

Науково-практична конференція з міжнародною участю

лютий

Фахова громадськість, представники громадських організацій, що працюють у сфері захисту пацієнтів з психічними розладами

Зінченко Олена Миколаївна - головний спеціаліст відділу високоспеціалізованої медичної допомоги Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-24-58;
e-mail: zinchenko@moz.gov.ua
Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології
вул. Фрунзе, 103, м. Київ, 04080, тел./факс: 468-32-15;
e-mail: undisspn@ukr.net

10.

Актуальні проблеми дитячої онкології

Інтернет-конференція з дитячими онкологами, соціальними працівниками, психологами, представниками благодійних організацій з приводу основних питань дитячої онкології

лютий

Фахова громадськість, представники громадських об'єднань, батьки дітей з онкологічними захворюваннями, широкі верстви населення - користувачі Інтернет

Дубініна Тетяна Юріївна - головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-72-71;
e-mail: 9oksana@moz.gov.ua
ДУ "Національний інститут раку" 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; тел.: (044) 259-01-86, (044) 257-40-49, факс (044) 259-02-73;
e-mail: info@unci.org.ua

11.

Про результати виконання державної програми реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, у Міжнародній клініці відновного лікування

Науково-практична конференція

лютий

Провідні фахівці з медичної реабілітації науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти України, громадські об'єднання батьків дітей-пацієнтів

Терещенко Лариса Степанівна - головний спеціаліст відділу профілактики та медико-соціального забезпечення матерів та дітей Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги;
тел.: 253-69-67;
e-mail: 9oksana@moz.gov.ua
Міжнародна клініка відновного лікування; 82200 Трускавець, вул. Помірецька, 37; тел: (03247) 652-00
тел./факс: (03247) 652-20
e-mail: center@reha.lviv.ua

12.

Актуальні проблеми боротьби з атопічним дерматитом в Україні та шляхи їх вирішення

Круглий стіл щодо боротьби з атопічним дерматитом в Україні (назва уточнюється)

лютий

Фахова громадськість, пацієнти, хворі на атопічний дерматит

Демський Віталій Васильович - начальник відділу трансплантації органів і тканин та служби крові Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-00-56;
e-mail: dvv@moz.gov.ua
Літус Олександр Іванович - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за фахом "Дерматовенерологія" тел.: (044) 461-9377;
e-mail: alitus@i.ua

Інтернет-конференція до Днів боротьби з атопічним дерматитом

лютий

Пацієнти, хворі на атопічний дерматит, широкі верстви населення - користувачі Інтернет

- " -

Відеоконференція до Днів боротьби з атопічним дерматитом

лютий

Пацієнти, хворі на атопічний дерматит, лікарі-дерматовенерологи, сімейні лікарі, широкі верстви населення - користувачі Інтернет

- " -

13.

Актуальні проблеми терапії та реабілітації хворих з внутрішньою і професійною патологією

Науково-практична конференція з міжнародною участю.
Буде прийнята резолюція щодо шляхів впровадження у медичну практику сучасних підходів до терапії та реабілітації хворих з внутрішньою і професійною патологією

19 - 20 березня

Фахова громадськість м. Запоріжжя, Запорізької області та інших регіонів України

Ткаленко Уляна Миронівна - заступник начальника управління, начальник відділу первинної медичної допомоги Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-82-92; факс (044) 253-82-92;
e-mail: tkalenko@moz.gov.ua
Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України"; 69096 м. Запоріжжя; бул. Вінтера, 20; тел. (061) 279-16-38; факс (061) 279-01-92;
e-mail: adminzmapo@gmail.com

14.

Актуальні проблеми боротьби з туберкульозом та шляхи їх вирішення в Україні

Відеоконференція Міністра охорони здоров'я України "Запитай Міністра" до Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом

24 березня

Широкі верстви населення

Чорна Ольга Юріївна - начальник Відділу прес-служби МОЗ України;
тел. (044) 253-02-25, 253-69-75;
e-mail: press@moz.gov.ua

15.

Боротьба з туберкульозом в Україні та у світі

Круглий стіл, присвячений Всесвітньому та Всеукраїнському дням боротьби з туберкульозом

24 березня

Фахова громадськість, громадські організації, що працюють у сфері подолання епідемії туберкульозу

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань; 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 5; тел.: (044) 287-87-20; (044) 287-87-16; (044) 287-87-18; тел./факс (044) 287-89-59(42);
e-mail: dssz@dssz.gov.ua
ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського"; 03680 Україна, м. Київ, вул. М. Амосова, 10; тел.: (044) 275-04-02; тел./факс: (044) 275-21-18;
e-mail: admin@ifp.kiev.ua

Публікація на сайті ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України" і обговорення бюлетеня "До Всесвітнього і до Всеукраїнського днів боротьби з туберкульозом"

березень

- " -

- " -

16.

Боротьба з туберкульозом - актуальні проблеми в Україні

День відкритих дверей у ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України"

24 березня

Громадські організації, зацікавлені верстви населення, молодь, що орієнтується на отримання медичної освіти

- " -

17.

Медико-соціальна експертиза: шляхи вдосконалення

Обговорення на засіданні робочої групи з громадськими організаціями шахтарів-інвалідів

березень

Потерпілі на виробництві, громадські організації, що працюють у сфері захисту прав інвалідів

Перепелична Рената Ярославівна - заступник начальника відділу медико-соціальної експертизи Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 463-75-91

18.

Реформування системи охорони психічного здоров'я дітей, захисту прав та законних інтересів дітей при наданні їм психіатричної допомоги

Телеконференція щодо реформування системи охорони психічного здоров'я дітей, захисту прав та законних інтересів дітей при наданні їм психіатричної допомоги

I квартал

Батьки дітей з психічними та поведінковими розладами, представники громадських організацій, що працюють у сфері захисту прав дітей з особливими потребами, наданні їм спеціальних освітніх та соціальних послуг

Коваленко Людмила Миколаївна - начальник відділу профілактики та медико-соціального забезпечення матерів та дітей Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-82-18;
e-mail: 9oksana@moz.gov.ua
Марценковський Ігор Анатолійович - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за фахом "Дитяча психіатрія", Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології; 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103, тел./факс: 468-32-15,
e-mail: martsenkovsky_urisfpda@ukr.net

Міжвідомчий круглий стіл за участю представників громадських організацій

II квартал

Батьки дітей з психічними та поведінковими розладами, представники громадських організацій, що працюють у сфері захисту прав дітей з особливими потребами, наданні їм спеціальних освітніх та соціальних послуг

- " -

Круглий стіл за участі членів робочої групи МОЗ України та представників громадських організацій

I квартал

- " -

- " -

Стандартизація медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України

Громадське обговорення (круглий стіл) проекту Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги на засадах доказової медицини при розладах спектра аутизму

I квартал

- " -

- " -

Громадське обговорення (круглий стіл) проекту Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги на засадах доказової медицини при шизофренії

II квартал

Представники громадських організацій, що працюють у сфері захисту прав пацієнтів з особливими потребами

Зінченко Олена Миколаївна - головний спеціаліст відділу високоспеціалізованої медичної допомоги Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-24-58;
e-mail: zinchenko@moz.gov.ua
Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології; вул. Фрунзе, 103, м. Київ, 04080, тел./факс: 468-32-15; e-mail: undisspn@ukr.net

Громадське обговорення (круглий стіл) проекту Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги на засадах доказової при рекурентній депресії

III квартал

Представники громадських організацій, що працюють у сфері захисту прав пацієнтів з особливими потребами, наданні їм медичної допомоги та спеціальних послуг

- " -

Громадське обговорення (круглий стіл) проекту Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги на засадах доказової при епілепсії

IV квартал

Представники громадських організацій, що працюють у сфері захисту прав пацієнтів з особливими потребами, наданні їм медичної допомоги

- " -

19.

Поширення інформації про проблему аутизму

Парламентські слухання за участю громадських організацій, що працюють у сфері захисту пацієнтів з психічними розладами, наданні їм спеціальних освітніх та соціальних послуг

2 квітня

Представники законодавчої та виконавчої гілок влади, фахова громадськість, представники громадських організацій, що працюють у сфері захисту пацієнтів з психічними розладами, наданні їм спеціальних освітніх та соціальних послуг

Коваленко Людмила Миколаївна - начальник відділу профілактики та медико-соціального забезпечення матерів та дітей Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-82-18;
e-mail: 9oksana@moz.gov.ua
Марценковський Ігор Анатолійович - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за фахом "Дитяча психіатрія", Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології; 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103, тел./факс: 468-32-15,
e-mail: martsenkovsky_urisfpda@ukr.net

20.

Вдосконалення системи психіатричної допомоги дітям

Круглий стіл до Всесвітнього дня здоров'я

7 квітня

Фахова громадськість, представники громадських організацій, що працюють у сфері захисту пацієнтів з психічними розладами, наданні їм спеціальних освітніх та соціальних послуг

- " -

21.

До Всесвітнього дня здоров'я: серцево-судинні захворювання в Україні

Конференція із залученням представників громадськості та ЗМІ (назва та учасники уточнюються)

7 квітня

Фахова громадськість, представники громадських організацій, широкі верстви населення

Острополець Наталя Андріївна - начальник відділу високоспеціалізованої медичної допомоги Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги
e-mail: ostropolets@moz.gov.ua
Тодуров Борис Михайлович - Головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "Хірургія серця та магістральних судин"; 02660, Київ, вул. Братиславська, 5-а; тел.: (044) 291-61-01; тел./факс: (044) 291-61-02;
e-mail: btodurov@mail.ru

22.

Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Науково-практична конференція

17 квітня

- " -

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань; 03150 м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 5; тел.: (044) 287-87-20; (044) 287-87-16; (044) 287-87-18; тел./факс (044) 287-89-59(42);
e-mail: dssz@dssz.gov.ua
ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського"; 03680 Україна, м. Київ, вул. М. Амосова, 10; тел.: (044) 275-04-02; тел./факс: (044) 275-21-18; e-mail: admin@ifp.kiev.ua

23.

Актуальні проблеми боротьби з залізодефіцитними анеміями у жінок фертильного віку

Зустріч з громадськістю, публічні слухання "Поширеність, діагностика та лікування залізодефіцитних анемій у жінок фертильного віку"

квітень

Жінки віком від 17 до 45 років

Демський Віталій Васильович - начальник відділу трансплантації органів і тканин та служби крові Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: 253-00-56; e-mail: dvv@moz.gov.ua
Масляк З. В.; тел.: (032) 237-77-23; e-mail: ipktm@ukr.net
Державна установа "Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України
79044 м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45; тел./факс (032) 238-32-47

24.

До Європейського тижня імунопрофілактики

Відеоконференція за участі Міністра

останній тиждень квітня

 

Романюк Галина Богданівна - завідувач сектору імунопрофілактики Управління громадського здоров'я; тел.: (044) 253-83-05;
e-mail: gromanyuk@moz.gov.ua

25.

Актуальні проблеми діагностики раків шкіри та шляхи їх вирішення в Україні. Всеукраїнський тиждень діагностування раків шкіри

Спільне засідання провідних дерматовенерологів та онкологів.
Виступи на провідних каналах ТБ з підсумками проведеного заходу

12 - 18 травня

Представники МОЗ України, фахова громадськість, представники громадських об'єднань, широкі верстви населення

Демський Віталій Васильович - начальник відділу трансплантації органів і тканин та служби крові Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-00-56;
e-mail: dvv@moz.gov.ua
Літус Олександр Іванович - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за фахом "Дерматовенерологія" тел.: (044) 461-93-77;
e-mail: alitus@i.ua

Інтернет-конференція до Всеукраїнського тижня діагностики раків шкіри

- " -

Фахова громадськість, представники громадських об'єднань, широкі верстви населення - користувачі Інтернет

- " -

Відеоконференція до Всеукраїнського тижня діагностики раків шкіри

- " -

- " -

- " -

26.

Сучасні профілактичні технології в системах охорони здоров'я та їх впровадження в Україні

Науково-практична конференція з міжнародною участю.
За результатами заходу буде прийнята резолюція щодо впровадження у широку медичну практику профілактичних технологій

22 - 23 травня

Фахова громадськість, представники малого та середнього бізнесу

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: 253-69-67
e-mail: 9oksana@moz.gov.ua
Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України"; 69096 м. Запоріжжя; бул. Вінтера, 20;
тел. (061) 279-16-38; факс (061) 279-01-92;
e-mail: adminzmapo@gmail.com

27.

Актуальні проблеми дитячої неврології та шляхи їх вирішення в Україні

Зустріч з громадськістю, публічні слухання, присвячені Всесвітньому Дню захисту дітей

1 червня

 

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: 253-69-67
e-mail: 9oksana@moz.gov.ua
Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Дитяча онкологія" Мартинюк В. Ю.
ДЗ "Український центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України" тел.: 412-10-68
ukrmedcentr@ukr.net

Обговорення проблем щодо профілактики та удосконалення медико-соціальної допомоги дітям-інвалідам на засіданнях Громадської ради при ДЗ "Український центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України"

1 червня

3 грудня

Громадські організації - члени Громадської ради при ДЗ "Український центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України"

- " -

28.

Розвиток донорського руху в Україні

Зустріч з громадськістю, публічні слухання, присвячені Всесвітньому Дню донора

14 червня

 

Демський Віталій Васильович - начальник відділу трансплантації органів і тканин та служби крові Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-00-56;
e-mail: dvv@moz.gov.ua
Кондрацький Б. О.
тел. (032) 238-32-56
e-mail: ipktm@ukr.net
Державна установа "Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України
79044 м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45; тел./факс (032) 238-32-47

29.

Креативні напрямки в діагностиці, патогенезі та лікуванні внутрішніх хвороб та їх впровадження в Україні

Науково-практична конференція.
За результатами заходу буде прийнята резолюція щодо впровадження у медичну практику нових технологій діагностики

19 - 20 червня

Фахова громадськість

Нестерець Олена Леонідівна - головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-72-71;
e-mail: 9oksana@moz.gov.ua
Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України"; 69096 м. Запоріжжя; бул. Вінтера, 20; тел. (061) 279-16-38; факс (061) 279-01-92;
e-mail: adminzmapo@gmail.com

30.

Стандартизація надання медичної допомоги в Україні

Відеоконференція "Розробка та застосування локальних протоколів у закладах охорони здоров'я"

червень

Фахова громадськість, працівники лікувально-профілактичних закладів

Худошина Ольга Валентинівна - заступник директора департаменту, начальник відділу з питань якості медичної допомоги Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги; тел.: (044) 253-10-04;
e-mail: hudoshyna@moz.gov.ua

31.

Проблеми захисту від венеричних захворювань та шляхи їх вирішення в Україні

Круглий стіл до тижня захисту від венеричних захворювань

30 червня - 6 липня

Фахова громадськість, працівники лікувально-профілактичних закладів

Демський Віталій Васильович - начальник відділу трансплантації органів і тканин та служби крові Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-00-56;
e-mail: dvv@moz.gov.ua
Літус Олександр Іванович - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за фахом "Дерматовенерологія"
тел.: (044) 461-93-77;
e-mail: alitus@i.ua

Інтернет-конференція до тижня захисту від венеричних захворювань

- " -

Лікарі-дерматовенерологи, сімейні лікарі, широкі верстви населення - користувачі Інтернет

- " -

Відеоконференція до тижня захисту від венеричних захворювань

- " -

Лікарі-дерматовенерологи, сімейні лікарі, широкі верстви населення - користувачі Інтернет

- " -

32.

Екстрена медична допомога при невідкладних станах в умовах реформування охорони здоров'я України

Всеукраїнська науково-практична конференція.
Буде прийнята резолюція щодо надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах в умовах реорганізації охорони здоров'я України

18 - 19 вересня

Фахова громадськість, населення України

Стрельников Михайло Олександрович - начальник відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-24-72; тел./факс: (044) 253-24-72;
e-mail: strelnikov@moz.gov.ua
Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України"; 69096 м. Запоріжжя; бул. Вінтера, 20;
тел. (061) 279-16-38; факс (061) 279-01-92;
e-mail: adminzmapo@gmail.com

33.

Актуальні проблеми хірургії серця та магістральних судин і шляхи їх вирішення в Україні

Інформаційно-оздоровча акція та конференція до Всесвітнього дня серця

30 вересня

 

Фахова громадськість, представники громадських об'єднань, широкі верстви населення

Острополець Наталя Андріївна - начальник відділу високоспеціалізованої медичної допомоги Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги
e-mail: ostropolets@moz.gov.ua
Тодуров Борис Михайлович - Головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "Хірургія серця та магістральних судин"; 02660, Київ, вул. Братиславська, 5-а; тел.: (044) 291- 61-01; факс: (044) 291-61-02; e-mail:
btodurov@mail.ru

34.

Впровадження інноваційних підходів до медичної реабілітації в Україні

Міжнародна конференція

вересень

Фахівці з медичної реабілітації, фізіотерапевти, науковці профільних кафедр та відділів науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-69-67;
e-mail: 9oksana@moz.gov.ua
Міжнародна клініка відновного лікування; 82200 Трускавець, вул. Помірецька, 37; тел.: 03247-652-00; тел./факс: 03247-652-20
e-mail: center@reha.lviv.ua

35.

Питання реформування охорони здоров'я (орієнтовно)

Відкрита лекція Міністра охорони здоров'я України до Всеукраїнського тижня серця

вересень

Студенти медичних ВНЗ

Чорна Ольга Юріївна - начальник Відділу прес-служби МОЗ України;
тел. (044) 253-02-25, 253-69-75;
e-mail: press@moz.gov.ua

36.

До Всесвітнього дня психічного здоров'я

Всеукраїнський проект "Мистецтво, що об'єднує всіх" (арт-терапія як метод реабілітації людей з особливими потребами)

10 жовтня

Широкі верстви населення та діти з особливими потребами

Чорна Ольга Юріївна - начальник Відділу прес-служби МОЗ України;
тел. (044) 253-02-25, 253-69-75;
e-mail: press@moz.gov.ua

37.

Актуальні проблеми боротьби із захворюванням на рак молочної залози та шляхи їх вирішення в Україні

Спільне засідання провідних мамологів та онкологів України до Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози

20 жовтня

Громадські організації, благодійні фонди по боротьбі із раком грудної залози.
Широкі верстви населення

Романів Марія Павлівна - головний спеціаліст відділу спеціалізованої медичної допомоги Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-62-14; 
e-mail: denisenko@moz.gov.ua
ДУ "Національний інститут раку" 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, тел.: (044) 259-01-86, (044) 257-40-49, факс (044) 259-02-73
e-mail: info@unci.org.ua

38.

Актуальні проблеми боротьби з псоріазом та шляхи їх вирішення

Круглий стіл до Національних Днів псоріазу

27 - 31 жовтня

Фахова громадськість, працівники лікувально-профілактичних закладів, представники ЗМІ

Чорна Ольга Юріївна - начальник Відділу прес-служби МОЗ України; тел. (044) 253-02-25, 253-69-75;
e-mail: press@moz.gov.ua

Інтернет-конференція до Національних Днів псоріазу

- " -

Лікарі-дерматовенерологи, сімейні лікарі, широкі верстви населення - користувачі Інтернет

- " -

Відеоконференція до національних Днів псоріазу

- " -

Лікарі-дерматовенерологи, сімейні лікарі, широкі верстви населення - користувачі Інтернет

- " -

39.

Актуальні питання соціальної і судової психіатрії XXI століття

Науково-практична конференція з міжнародною участю

жовтень

Фахова громадськість, представники громадських організацій, що працюють у сфері захисту пацієнтів з психічними розладами, наданні їм медичної допомоги

Зінченко Олена Миколаївна - головний спеціаліст відділу високоспеціалізованої медичної допомоги Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-24-58;
e-mail: zinchenko@moz.gov.ua
Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології
04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103; тел./факс: 468-32-15,
e-mail: undisspn@ukr.net

40.

Охорона психічного здоров'я дітей як пріоритет соціальної політики держави

Круглий стіл "Охорона психічного здоров'я дітей як пріоритет соціальної політики держави" (до Всесвітнього дня психічного здоров'я)

жовтень

Батьки дітей з психічними та поведінковими розладами, представники громадських організацій, що працюють у сфері захисту прав дітей з особливими потребами, наданні їм спеціальних освітніх та соціальних послуг

Коваленко Людмила Миколаївна - начальник відділу профілактики та медико-соціального забезпечення матерів та дітей Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-82-18;
e-mail: 9oksana@moz.gov.ua
Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології
04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103; тел./факс: 468-32-15,
e-mail: undisspn@ukr.net

41.

Стандартизація надання медичної допомоги в Україні

Відеоконференція "Клініко-експертна оцінка якості та обсягів надання медичної допомоги"

жовтень

Фахова громадськість, працівники лікувально-профілактичних закладів

Худошина Ольга Валентинівна - заступник директора департаменту, начальник відділу з питань якості медичної допомоги Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги; тел.: (044) 253-10-04;
e-mail: hudoshyna@moz.gov.ua

42.

До Всесвітнього дня боротьби з діабетом

Участь представників Міністерства у Школі медичної журналістики

14 листопада

Широкі верстви населення за участі Національної спілки журналістів України та Громадської Спілки "Міжнародний клуб лікарів і фармацевтів"

Чорна Ольга Юріївна - начальник Відділу прес-служби МОЗ України;
тел. (044) 253-02-25, 253-69-75;
e-mail: press@moz.gov.ua

43.

Актуальні питання лікування та профілактики інфекційних захворювань у дітей з позицій доказової медицини

Міжрегіональна науково-практична конференція.
Буде прийнята резолюція щодо удосконалення діагностики, лікування та профілактики інфекційних захворювань

27 - 28 листопада

Фахова громадськість

Нестерець Олена Леонідівна - головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-72-71;
e-mail: 9oksana@moz.gov.ua
Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України"; 69096 м. Запоріжжя; бул. Вінтера, 20; тел. (061) 279-16-38; факс (061) 279-01-92;
e-mail: adminzmapo@gmail.com

44.

До Міжнародного дня інвалідів: проблеми та досягнення людей з особливими потребами

Конференція спільно з Державною службою інвалідів та ветеранів і Мінсоцполітики

3 грудня

Представники громадських організацій інвалідів та ветеранів

Перепелична Рената Ярославівна - заступник начальника відділу медико-соціальної експертизи Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 463-75-91

45.

Актуальні питання надання медичної допомоги і соціальної підтримки та інклюзії

Інтернет-конференція "Діти з особливими потребами: від сучасної медичної допомоги до соціальної підтримки та інклюзії"

3 грудня

Батьки дітей з психічними та поведінковими розладами, представники громадських організацій, що працюють у сфері захисту прав дітей з особливими потребами, наданні їм спеціальних освітніх та соціальних послуг, широкі верстви населення

Зінченко Олена Миколаївна - головний спеціаліст відділу високоспеціалізованої медичної допомоги Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-24-58;
e-mail: zinchenko@moz.gov.ua
Марценковський Ігор Анатолійович - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за фахом "Дитяча психіатрія", Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології;
04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103; тел./факс: 468-32-15,
e-mail: martsenkovsky_urisfpda@ukr.net

46.

Актуальні проблеми фізіотерапії в Україні

XIV науково-практична конференція "Фізіотерапевтичні читання - 2014" з міжнародною участю

грудень

Фізіотерапевти, науковці профільних кафедр та відділів науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

Демський Віталій Васильович - начальник відділу трансплантації органів і тканин та служби крові Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги; тел.: (044) 253-00-56;
e-mail: dvv@moz.gov.ua

47.

Фтизіатрична допомога населенню

Обговорення проблемних питань фтизіатрії та пульмонології на сайті ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України" у розділі "Допомога населенню"

постійно

Фахова громадськість різних профілів, громадські організації, користувачі Інтернет

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань; 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 5; тел.: (044) 287-87-20; (044) 287-87-16; (044) 287-87-18; тел./факс (044) 287-89-59(42);
e-mail: dssz@dssz.gov.ua
ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського"; 03680 Україна, м. Київ, вул. М. Амосова, 10; тел.: (044) 275-04-02; тел./факс: (044) 275-21-18;
e-mail: admin@ifp.kiev.ua

Директор Департаменту
інформаційно-організаційного
та документального
забезпеченняЮ. Демедюк
Додаток 1
до наказу МОЗ України
09.01.2014 № 9

ІНФОРМАЦІЯ
про консультації з громадськістю,
заплановані у ____________ 2014 року


з/п

Питання (проект рішення), яке планується винести на обговорення*

Заходи, які заплановані у рамках обговорення**

Орієнтовні дати проведення заходів***

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, контактні дані відповідальної особи органу виконавчої влади

 

 

 

 

 

__________
Примітка:* Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (далі - Порядок), консультації з громадськістю проводяться не лише щодо проектів нормативно-правових актів, але й стосовно питань реалізації державної політики.
** Відповідно до вимог пунктів 11 - 13, 16, 22 Порядку.
*** Строк проведення консультацій повинен вказуватись максимально чітко, наприклад, "квітень 2014 року".

Директор Департаменту
інформаційно-організаційного
та документального
забезпеченняЮ. Демедюк
Додаток 2
до наказу МОЗ України
09.01.2014 № 9

ЗВІТ
про проведення консультації з громадськістю у ___ кварталі 2014 року


з/п

Питання (проект рішення), винесені на обговорення

 

Назва заходу, проведеного у рамках консультацій з громадськістю

Дата (строк) проведення

 

Кількість учасників

 

Категорії учасників

Адреса розміщення на веб-сайті органу виконавчої влади звіту про результати консультацій, підготовленого з урахуванням вимог п. 20, 24 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996

Громадські слухання

 

 

 

 

 

 

 

Засідання за круглим столом

 

 

 

 

 

 

 

Конференції, форуми

 

 

 

 

 

 

 

Зустрічі з громадськістю, збори

 

 

 

 

 

 

 

Інтернет-, відеоконференції

 

 

 

 

 

 

 

Електронні консультації (обговорення на веб-сайті органу виконавчої влади)

 

 

 

 

 

 

 

Засідання консультативно-дорадчих органів із залученням громадськості

 

 

 

 

 

 

 

Інші заходи за участю представників громадськості (наради, інформаційно-роз'яснювальні заходи із зворотним зв'язком тощо)

 

 

 

 

 

 

 

Соціологічні дослідження, спостереження, опитування

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
інформаційно-організаційного
та документального
забезпеченняЮ. Демедюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: