open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.05.2011 N 8гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 8гн ( v0008900-13 ) від 11.02.2013 }
Про організацію роботи органів

прокуратури України у галузі

міжнародно-правового співробітництва
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної

прокуратури

N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011

N 8гн-1 ( v0008900-12 ) від 06.08.2012 }
{ У тексті наказу слова "міжнародно-правове управління" у

всіх відмінках замінено словами "Головне управління

міжнародно-правового співробітництва" у відповідних

відмінках згідно з Наказом Генеральної прокуратури

N 8гн-1 ( v0008900-12 ) від 06.08.2012 }

З метою забезпечення належної організації роботи органів
прокуратури України у галузі міжнародно-правового співробітництва,
здійснення ефективного прокурорського нагляду та правозахисної
діяльності у цій сфері, додержання прав і свобод людини та
інтересів держави при вирішенні питань, що регулюються нормами
міжнародного права, керуючись статтею 15 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ), Н А К А З У Ю: Преамбула в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 8гн-1
( v0008900-12 ) від 06.08.2012 }
1. Установити, що міжнародно-правове співробітництво,
наглядова та правозахисна діяльність у цій сфері здійснюються
органами прокуратури України відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), чинного законодавства і міжнародних договорів, а
також на бездоговірній основі у випадках, коли для належної
реалізації завдань і функцій прокуратури необхідне застосування
норм міжнародного права або взаємодія з іноземними державними
установами чи міжнародними організаціями. При здійсненні
міжнародно-правового співробітництва та наданні
міжнародно-правової допомоги органи прокуратури України повинні
дотримуватися принципів взаємної поваги до національного
суверенітету і прав людини, добросовісного виконання зобов'язань
та невтручання у внутрішні справи іноземних держав. Пункт 1 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 8гн-1
( v0008900-12 ) від 06.08.2012 }
2. Визначити головними напрямами взаємодії органів
прокуратури України із компетентними установами іноземних держав
та міжнародними організаціями:
2.1. Виконання у межах компетенції прокуратури зобов'язань
України за міжнародними договорами про надання правової допомоги у
кримінальних справах, зокрема щодо виконання процесуальних дій при
розслідуванні кримінальних справ, видачі осіб (екстрадиції),
передачі кримінального переслідування та з інших передбачених
такими договорами питань.
2.2. Проведення заходів міжнародного співробітництва -
зустрічей, переговорів, конференцій та семінарів, реалізацію
проектів і програм співпраці з метою удосконалення механізмів та
процедур надання правової допомоги й обміну досвідом, встановлення
та розвиток контактів з компетентними установами іноземних держав
і міжнародними організаціями.
2.3. Удосконалення договірної бази співробітництва шляхом
укладання міжвідомчих угод, які стосуються компетенції
прокуратури, та участі у підготовці міжнародних договорів України
у галузі правової допомоги у кримінальних справах, а також чинного
законодавства з цих питань.
2.4. Здійснення правозахисної діяльності щодо забезпечення
прав і свобод людини та інтересів держави у сфері зовнішніх
відносин України, забезпечення реалізації яких віднесено до
компетенції Міністерства закордонних справ України. Наказ доповнено пунктом 2.4 згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 8гн-1 ( v0008900-12 ) від 06.08.2012 }
3. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
спеціалізованим прокурорам (на правах обласних), міським,
районним, міжрайонним, прирівняним до них прокурорам, керівникам
структурних підрозділів апаратів забезпечити дотримання в
діяльності підпорядкованих прокуратур і підрозділів вимог
міжнародних договорів та чинного законодавства України у галузі
надання правової допомоги у кримінальних справах, належну
організацію нагляду за додержанням законів і виконанням положень
міжнародних договорів органами дізнання та досудового слідства,
підвищувати та зміцнювати авторитет органів прокуратури України на
міжнародній арені. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011, N 8гн-1
( v0008900-12 ) від 06.08.2012 }
3.1. Обласним, міським, районним та прирівняним до них
прокурорам безпосередню участь у галузі міжнародного
співробітництва та правової допомоги брати винятково у випадках,
коли це прямо передбачено відповідними міжнародними договорами
України, або у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством
та наказами і дорученнями Генерального прокурора України.
4. Організацію роботи на цій ділянці та здійснення нагляду за
додержанням законів у міжнародно-правовій сфері покласти на
Головне управління міжнародно-правового співробітництва
Генеральної прокуратури України, старших прокурорів прокуратур
областей з міжнародно-правових доручень та спеціально визначених
відповідними наказами працівників прокуратур обласного рівня, де
такі посади не введені. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 8гн-1 ( v0008900-12 ) від 06.08.2012 }
5. На Головне управління міжнародно-правового
співробітництва Генеральної прокуратури України покласти:
5.1. Забезпечення визначених законодавством функцій органів
прокуратури, виконання яких вимагає застосування норм
міжнародних договорів України у сфері правової допомоги у
кримінальних справах або взаємодії з компетентними установами
іноземних держав та міжнародними організаціями.
5.2. Здійснення постійного контролю за діяльністю
підпорядкованих прокуратур щодо нагляду за додержанням вимог
міжнародних договорів та законів України, якими врегульовано
питання надання міжнародної правової допомоги у кримінальних
справах та їх застосуванням, а також надання необхідної методичної
та практичної допомоги на місцях.
5.3. Організацію, безпосередній розгляд, у межах компетенції,
та підготовку рішень за зверненнями про правову допомогу,
екстрадицію і передачу кримінального переслідування на підставі
законодавства України, міжнародних договорів України, відомчих
угод, а в окремих випадках - на бездоговірній основі.
5.4. Розгляд матеріалів, підготовку висновків і пропозицій, а
також документів, спрямованих на їх реалізацію, щодо: - відповідності рішень, які приймаються Генеральною
прокуратурою України, положенням чинних міжнародних договорів
України про правову допомогу у кримінальних справах; - додержання вимог міжнародних договорів та чинного
законодавства України з питань правової допомоги органами, дії або
рішення яких оскаржуються чи перевіряються; - можливості та доцільності укладання нових і приєднання до
чинних угод про правову допомогу у кримінальних справах з огляду
на зобов'язання за міжнародними договорами, учасницею яких є
Україна.
5.5. Забезпечення участі представників прокуратури України в
заходах міжнародного характеру (зустрічах, переговорах,
конференціях, семінарах, нарадах тощо), проведення таких заходів
із залученням іноземних фахівців в Україні з метою вивчення
сучасної прокурорської та слідчої практики, організацію навчання
працівників прокуратури за кордоном.
5.6. Організаційне забезпечення відряджень працівників
органів прокуратури за кордон у службових справах на підставі
наказів Генерального прокурора України відповідно до правил,
встановлених Інструкцією про організаційно-протокольне
забезпечення заходів міжнародного співробітництва, які
здійснюються органами прокуратури України.
5.7. Координацію діяльності структурних підрозділів
Генеральної прокуратури України у межах реалізації програм та
заходів міжнародного співробітництва, обміну досвідом з
компетентними установами іноземних держав та міжнародними
організаціями, підготовки міжнародних договорів з питань правової
допомоги у кримінальних справах, у сфері боротьби зі злочинністю і
удосконалення правової бази співробітництва, а також надання
консультативної та методичної допомоги зазначеним підрозділам.
5.8. Здійснення правозахисної діяльності щодо забезпечення
гарантованих Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та іншими
законами, міжнародно-правовими актами прав і свобод громадян,
економічної безпеки держави, виявлення та усунення порушень
законодавства у сфері зовнішніх відносин України, забезпечення
реалізації яких віднесено до компетенції Міністерства закордонних
справ України.
5.9. Підготовку та здійснення заходів міжнародно-правового
характеру, спрямованих на розвиток ділових стосунків Генеральної
прокуратури України з органами прокуратури, іншими компетентними
установами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями.
5.10. Взаємодію з відповідними підрозділами Верховного Суду,
Міністерства юстиції України, а також правоохоронних та інших
центральних органів державної влади з питань міжнародно-правового
співробітництва у кримінально-правовій сфері.
5.11. Здійснення в установленому порядку контактів з
посольствами та консульськими установами іноземних держав,
представництвами міжнародних організацій в Україні з питань, що
віднесені до компетенції Головного управління, участь за
дорученням керівництва Генеральної прокуратури України у зустрічах
з представниками цих установ з питань діяльності органів
прокуратури.
5.12. Забезпечення зв'язків з міжнародними установами та
організаціями, засобами масової інформації, дипломатичними
представництвами України за кордоном та іноземними посольствами в
Україні з питань, що віднесені до компетенції органів
прокуратури. Пункт 5 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 8гн-1
( v0008900-12 ) від 06.08.2012 }
6. Керівникам відповідних структурних підрозділів Генеральної
прокуратури України:
6.1. За зверненням Головного управління міжнародно-правового
співробітництва надавати висновок про законність та
обґрунтованість прийнятого у кожній кримінальній справі або
повідомленні про злочин рішення про їх передачу за кордон, а також
наявність підстав подальшого розслідування в Україні при
надходженні кримінальної справи або повідомленні про злочин з-за
кордону. У разі прийняття рішення про неможливість забезпечення
такого розслідування в Україні, висновок з цього приводу
погоджувати із відповідним заступником Генерального прокурора
України. Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 8гн-1 ( v0008900-12 ) від 06.08.2012 }
6.2. За зверненням Головного управління міжнародно-правового
співробітництва надавати висновок щодо законності процесуальних
рішень у кримінальній справі та наявності підстав для звернення із
запитом про видачу особи, встановленої або затриманої на території
іноземної держави або відмови від такого звернення. Пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 8гн-1 ( v0008900-12 ) від 06.08.2012 }
6.3. Контролювати розслідування кожної кримінальної справи,
що надійшла до Генеральної прокуратури України з-за кордону в
порядку передачі кримінального переслідування, та хід і результати
її судового розгляду. Перевіряти законність та обґрунтованість
прийнятих у такій кримінальній справі процесуальних рішень. З
метою забезпечення подальшого повідомлення компетентного органу
іноземної держави невідкладно інформувати Головне управління
міжнародно-правового співробітництва про кінцеве процесуальне
рішення у такій кримінальній справі із одночасним наданням
відповідного висновку щодо його законності та обґрунтованості а
також долученням належно завіреної копії цього процесуального
рішення. Такий же висновок невідкладно надавати до Головного
управління міжнародно-правового співробітництва щодо кожного
процесуального рішення, прийнятого за результатами розгляду
отриманих з-за кордону інформацій та повідомлень, які можуть бути
приводом для порушення кримінальної справи. Пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 8гн-1 ( v0008900-12 ) від 06.08.2012 }
6.4. При вирішенні питання про видачу особи з України за
зверненням Головного управління міжнародно-правового
співробітництва проводити перевірку та надавати висновок щодо
законності рішень про набуття особою, видача якої запитується,
громадянства України або статусу біженця, особи, яка потребує
додаткового захисту чи якій надано тимчасовий захист. Наказ доповнено пунктом 6.4 згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 8гн-1 ( v0008900-12 ) від 06.08.2012 }
7. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, спеціалізованим прокурорам (на правах
обласних), міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них
прокурорам у межах компетенції забезпечити нагляд за додержанням
законів з питань екстрадиції, зокрема: Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011, N 8гн-1
( v0008900-12 ) від 06.08.2012 }
7.1. Забезпечувати неухильне додержання підпорядкованими
прокурорами та органами досудового слідства вимог статті 453 КПК
України ( 1003-05 ) щодо видачі особи (екстрадиції). Вивчати у
прокуратурі обласного рівня матеріали кримінальної справи стосовно
встановленої або затриманої за кордоном особи, за наслідками
складати висновок щодо обґрунтованості звернення, наявності умов
для екстрадиції такої особи та відповідності документів органу
досудового слідства вимогам міжнародних договорів і чинного
законодавства України.
7.2. З метою своєчасного надходження від ініціатора розшуку
відповідного запиту не пізніше 72 годин з моменту затримання, у
тому числі у порядку статті 115 КПК України ( 1002-05 ), або
встановлення на території України особи, яка вчинила злочин за
межами України, інформувати про це факсом і поштою
Головне управління міжнародно-правового співробітництва
Генеральної прокуратури України або Міністерство юстиції України,
якщо питання видачі такої особи належить до його компетенції. Про
кожен випадок затримання або взяття під варту громадянина
іноземної держави, який розшукується з метою екстрадиції, негайно
повідомляти Міністерство закордонних справ України. У разі
надходження відповідного звернення забезпечувати співробітникам
дипломатичного представництва або консульської установи держави
громадянства такої особи побачення із затриманим (заарештованим).
7.3. Здійснювати нагляд за додержанням правоохоронними
органами України вимог статей 106, 461 КПК України
( 1002-05, 1003-05 ) при затриманні розшукуваної особи за умови
наявності звернення компетентного органу іноземної держави, яке
повинно містити відповідну інформацію, передбачену міжнародним
договором. У разі, якщо звернення компетентного органу іноземної
держави не містить зазначених даних, невідкладно доручати органу
дізнання їх отримати.
7.4. За кожним фактом затримання іноземця або особи без
громадянства, розшукуваних компетентними органами іноземних
держав, проводити ретельну перевірку наявності законних підстав
для затримання; відповідності процесуального оформлення затримання
чинному законодавству України; своєчасності і повноти виконання
органом, що здійснив затримання, вимог статей 106, 461 КПК України
( 1002-05, 1003-05 ).
7.5. За наявності даних, передбачених пунктом 7.3 цього
наказу, звертатися до суду з поданням або погоджувати подання
органу, що здійснив затримання розшукуваної особи, про тимчасовий
арешт такої особи на термін, визначений відповідним міжнародним
договором України, до надходження запиту про її видачу. Разом із
поданням на розгляд суду надавати відповідні документи,
передбачені міжнародним договором України та статтею 462 КПК
України ( 1003-05 ).
7.6. Не допускати порушення передбаченого відповідним
міжнародним договором України строку тимчасового арешту особи до
надходження запиту про видачу. У разі неотримання такого запиту у
визначені строки, за дорученням Генеральної прокуратури України
або зверненням Міністерства юстиції України вживати передбачених
статтею 464 КПК України ( 1003-05 ) заходів до звільнення особи
з-під варти, про що невідкладно інформувати відповідний
центральний орган.
7.7. При отриманні від Генеральної прокуратури України або
Міністерства юстиції України засвідченої копії запиту
компетентного органу іноземної держави про видачу особи
(екстрадицію), невідкладно звертатися до суду з поданням про
застосування до такої особи екстрадиційного арешту відповідно до
статті 463 КПК України ( 1003-05 ). Забезпечувати неухильне
дотримання вимог частини 8 статті 463 КПК України ( 1003-05 ) щодо
періодичного, не рідше одного разу на два місяці, звернення до
суду з поданням про наявність підстав для подальшого тримання
особи під вартою. Подання вносити до суду за місцем тримання особи
під вартою не пізніше, ніж за п'ять робочих днів до закінчення
відповідного двомісячного строку.
7.8. Забезпечувати участь прокурора, який має належні знання
у міжнародно-правовій сфері та відповідну фахову підготовку, у
розгляді судом кожного подання про тимчасовий, екстрадиційний
арешт, а також про наявність підстав для подальшого тримання особи
під вартою. Вживати передбачених КПК України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ) заходів до апеляційного оскарження винесеної судом
постанови, яка суперечить вимогам кримінально-процесуального
законодавства або міжнародного договору України. У разі оскарження
до суду рішень Генеральної прокуратури України або Міністерства
юстиції України про видачу особи забезпечувати участь прокурора у
судовому розгляді таких скарг. Прокуратурі обласного рівня
надавати суду матеріали, які підтверджують законність і
обґрунтованість рішення про видачу особи.
7.9. У процесі видачі особи (екстрадиції) забезпечувати
додержання передбачених чинним законодавством України її прав.
7.10. У кримінальних справах, що розслідуються органами
досудового слідства або розглядаються судами України стосовно
виданих в Україну осіб, забезпечувати додержання вимог міжнародних
договорів та статті 454 КПК України ( 1003-05 ) щодо межі
кримінальної відповідальності таких осіб. У разі встановлення
порушень невідкладно вживати заходів прокурорського реагування,
про що інформувати Генеральну прокуратуру України.
8. Матеріали, доручення або звернення, у тому числі скарги,
заяви і повідомлення, які надходять з-за кордону або стосуються
дій іноземних громадян чи установ, розглядаються
Головним управлінням міжнародно-правового співробітництва виключно
у межах положень, передбачених пунктами 5.3, 5.4 цього наказу. У
інших випадках матеріали, доручення і звернення розглядаються
відповідними структурними підрозділами Генеральної прокуратури
України, а також підпорядкованими прокурорами в межах їх
компетенції.
9. Керівникам структурних підрозділів Генеральної прокуратури
України, прокурорам обласного рівня інформувати Головне управління
міжнародно-правового співробітництва про відповідні потреби у
проведенні заходів міжнародного характеру, надавати необхідну
допомогу в їх організації, а також забезпечувати своєчасну та
якісну підготовку довідкових, аналітичних та інформаційних
матеріалів.
10. Основними критеріями оцінки ефективності прокурорського
нагляду за додержанням законів у міжнародно-правовій сфері
визначити:
10.1. Дотримання встановлених процедур, строків, повноти, а
також належної якості підготовки та виконання звернень про правову
допомогу у кримінальних справах.
10.2. Забезпечення прав громадян та юридичних осіб, інтереси
яких зачіпаються при наданні та отриманні міжнародної правової
допомоги у кримінальних справах. Своєчасність і повнота дій з
усунення порушень закону та притягнення винних осіб до
відповідальності, а також вжиття передбачених КПК України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) заходів до оскарження прийнятих
судами рішень, які суперечать вимогам кримінально-процесуального
законодавства або міжнародного договору України.
10.3. Повноту та достовірність відображення статистичних
показників роботи за зверненнями про правову допомогу у
кримінальних справах.
11. Затвердити і ввести в дію Інструкцію про порядок
підготовки, передачі та виконання органами прокуратури України
звернень про правову допомогу у кримінальних справах щодо
виконання процесуальних дій та передачі кримінального
переслідування та Інструкцію про організаційно-протокольне
забезпечення заходів міжнародного співробітництва, які
здійснюються органами прокуратури України. Наказ Генерального прокурора України від 26 грудня 2005 року
N 8-гн ( v0008900-05 ) "Про організацію роботи органів прокуратури
України у галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги"
зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від
23.05.2007 року N 8гн-1 ( v0008900-07 ) та від 18.06.2010 року
N 8гн-2 ( v0008900-10 ), вважати таким, що втратив чинність. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов'язків. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованим прокурорам (на
правах обласних), міським, районним, міжрайонним та прирівняним до
них прокурорам. Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011, N 8гн-1
( v0008900-12 ) від 06.08.2012 }
Генеральний прокурор України
державний радник юстиції
України В.Пшонка

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генерального

прокурора України

05.05.2011 N 8гн

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок підготовки, передачі

та виконання органами прокуратури України

звернень про правову допомогу

у кримінальних справах щодо виконання

процесуальних дій та передачі

кримінального переслідування

1. Загальні положення
1.1. Міжнародне співробітництво органів прокуратури України в
галузі правової допомоги у кримінальних справах здійснюється на
підставі міжнародних договорів України, законів України, а також
нормативних актів Генеральної прокуратури України. Надання
взаємної правової допомоги можливе і за відсутності договірних
відносин, якщо це не суперечитиме чинному законодавству України.
1.2. Звернення та документи, що додаються до них, складаються
на чистих аркушах паперу державною мовою з обов'язковим долученням
належним чином завіреного перекладу мовою, передбаченою договором,
а за відсутності договору - державною мовою запитуваної країни, а
також засвідчуються підписом уповноваженої посадової особи та
гербовою печаткою компетентного органу.
1.3. З питань міжнародного співробітництва, у т.ч. щодо
можливості звернення за правовою допомогою та умов її отримання за
відсутності договірних відносин, слідчі (прокурори) за
необхідності отримують консультативно-методичну допомогу у старших
помічників прокурорів областей з міжнародно-правових доручень
(спеціально визначених працівників апаратів обласного рівня), а
також у Головному управлінні міжнародно-правового співробітництва
Генеральної прокуратури України.
2. Порядок підготовки органами прокуратури України звернень
про правову допомогу щодо виконання процесуальних дій та передачі
кримінального переслідування
2.1. Звернення повинно містити: - назву органу, у провадженні якого перебуває кримінальна
справа; - посилання на чинний міжнародний договір про надання
правової допомоги, а за відсутності договірних відносин -
обґрунтування необхідності надання допомоги на засадах принципів
доброї волі або взаємності; - стислий опис розслідуваного злочину та обставин його
вчинення, які необхідні для організації виконання звернення, а
також юридичну кваліфікацію за чинним кримінальним законом України
із долученням відповідного витягу; - прізвище, ім'я, по батькові та процесуальний статус особи,
якої стосується звернення, та відомі дані про місце її
перебування. У передбачених міжнародним договором випадках або ж на
прохання іноземного компетентного органу запитуваної держави
звернення може містити інші відомості.
2.2. При підготовці та направленні за кордон звернення про
виконання процесуальних дій: 2.2.1. Ретельно перевіряти відповідність змісту та форми
запиту, додатків до нього положенням міжнародних договорів, у тому
числі застереженням чи заявам запитуваної держави, а також вимогам
кримінально-процесуального законодавства України. 2.2.2. У разі висловлення прохання щодо проведення
запитуваних процесуальних дій із застосуванням положень
кримінально-процесуального законодавства України долучати витяги
відповідних норм закону, якими регламентовано виконання таких
процесуальних дій. 2.2.3. При зверненні із проханням проведення на території
іноземної країни процесуальної дії, для виконання якої чинним
процесуальним законодавством передбачено обов'язкове рішення
слідчого, прокурора або суду, долучати до запиту відповідне
процесуальне рішення уповноваженого органу або його належним чином
засвідчену копію (щодо проведення обшуку, виїмки, у
т.ч. документів, що становлять державну та/або банківську
таємницю, зняття інформації з каналів зв'язку, контролю за
листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою
кореспонденцією, накладення арешту на майно тощо). Перевіряти
законність та обґрунтованість підстав щодо необхідності проведення
зазначеної процесуальної дії, а також наявність відповідних
процесуальних рішень. 2.2.4. Зазначати зв'язок між розслідуваним злочином та
запитуваними на території іноземної держави конкретними
процесуальними діями, а також вказувати максимально повні
встановлені слідчим дані та відомості щодо запитуваних фізичних
або юридичних осіб і банківських реквізитів останніх. 2.2.5. При отриманні документів з-за кордону вживати
необхідних заходів щодо забезпечення їхнього перекладу та
опрацювання на предмет повноти та належності виконання запитуваних
процесуальних дій.
2.3. При підготовці звернення про передачу кримінального
переслідування до іноземного компетентного органу забезпечувати
ретельну перевірку наступного: - наявності договірних відносин із запитуваною державою з
питань передачі переслідування; - всебічності, повноти та об'єктивності розслідування
кримінальної справи на території України; - законності та обґрунтованості порушення кримінальної справи
стосовно особи та притягнення її до кримінальної відповідальності; - наявності процесуальних строків слідства (не менше
2,5 місяців) та перекладу матеріалів кримінальної справи
російською мовою при вирішенні питання щодо передачі провадження
до країни-учасниці СНД; - наявності строків давності притягнення до відповідальності
за розслідуваний злочин згідно чинного законодавства України; - належного оформлення процесуальних документів та матеріалів
кримінальної справи.
2.4. Не допускати випадків порушення клопотання про передачу
кримінального переслідування іноземному компетентному органу до
виконання у повному обсязі на території України всіх необхідних та
можливих процесуальних дій у кримінальній справі.
2.5. При передачі кримінальної справи (матеріалів дослідчої
перевірки) за кордон їх належним чином засвідчені копії зберігати
в органі, який проводив розслідування (перевірку).
3. Порядок виконання органами прокуратури України звернень
про правову допомогу щодо виконання процесуальних дій та передачі
кримінального переслідування
3.1. При надходженні звернення іноземного компетентного
органу необхідно з'ясувати наступне: - наявність договірних відносин із запитуючою державою; - дотримання порядку передачі звернення в Україну; - відповідність звернення за формою та змістом положенням
міжнародного договору; - можливість виконання на території України запитуваних
процесуальних дій відповідно до вимог чинного законодавства
України, а також, у разі наявності відповідного прохання
ініціатора запиту, із дотриманням передбаченої законодавством
іноземної країни процедури, якщо це не буде суперечити чинному
законодавству України.
3.2. За відсутності обставин, які з огляду на чинне
законодавство України, положення міжнародних договорів та
застереження України до них, перешкоджають виконанню звернення, із
залученням відповідних органів слідства та/або дізнання
забезпечувати організацію повного та своєчасного виконання
запитуваних процесуальних дій.
3.3. Вживати заходи до організації виконання звернення про
проведення процесуальних дій, яке надійшло з Генеральної
прокуратури України або безпосередньо з іноземної компетентної
установи, відповідно до вимог КПК України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ) та з дотриманням 10-денного терміну проведення слідчих
дій з дати надходження звернення до безпосереднього виконавця. При
цьому загальний строк розгляду та виконання іноземного звернення
не повинен перевищувати одного місяця. У разі неможливості
виконання запитуваних процесуальних дій, у тому числі у зазначений
вище строк, - інформувати Генеральну прокуратуру України або
відповідний іноземний компетентний орган (за відповідної вказівки
Генеральної прокуратури України) про конкретні обставини та
причини, які перешкоджають цьому. При проведенні великої кількості
запитуваних процесуальних дій та отриманні значних за обсягами
матеріалів невідкладно надсилати їх відповідними частинами до
Генеральної прокуратури України або іноземного компетентного
органу (при наявності вказівки Генеральної прокуратури України).
3.4. Перевіряти складені за результатами виконання іноземного
звернення процесуальні документи на предмет повноти, всебічності,
законності виконання запитуваних процесуальних дій та належності
їхнього оформлення, у тому числі наявності підпису уповноваженої
службової особи та печатки органу, яким їх складено, а також у
передбачених міжнародним договором випадках - перекладу цих
документів. Зазначені матеріали передавати за кордон у порядку,
встановленому міжнародним договором України.
3.5. У разі відповідності звернення іноземного компетентного
органу про передачу кримінального переслідування та долучених до
нього матеріалів кримінальної справи вимогам п. 3.1. цієї
Інструкції забезпечувати невідкладне вжиття наступних заходів: - направлення кримінальної справи за підслідністю; - прийняття українським слідчим органом кримінальної справи
до провадження; - за відповідними підставами винесення у кримінальній справі
одного з процесуальних рішень: порушення кримінальної справи проти
конкретної особи за відповідною статтею Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ), відмова в порушенні або закриття кримінальної
справи проти конкретної особи; - реєстрація прийнятої до провадження кримінальної справи
відповідно до нормативних документів, якими встановлено єдиний
облік злочинів в Україні, та її подальше розслідування; - переклад матеріалів прийнятої до провадження кримінальної
справи; - за необхідності витребування в іноземної країни предметів
(речових доказів) та документів у кримінальній справі.
3.6. Вживати заходів дисциплінарного характеру до
працівників, які допускають неналежне або несвоєчасне виконання
запитів про надання міжнародної правової допомоги.
4. Повноваження Генеральної прокуратури України, прокуратури
області (прирівняної до неї прокуратури) у галузі правової
допомоги у кримінальних справах щодо виконання процесуальних дій
та передачі кримінального переслідування
4.1. Генеральна прокуратура України, прокуратура області
(прирівняна до неї прокуратура) в межах повноважень, наданих
міжнародними договорами України та внутрішнім законодавством: - вивчає отримане звернення органу досудового слідства
України або компетентного органу іноземної держави щодо
відповідності його змісту та форми вимогам міжнародних договорів і
чинного законодавства України; - приймає рішення щодо можливості його виконання, після чого
вживає заходи з організації надання необхідної правової допомоги; - перевіряє повноту, всебічність та належність виконання
іноземною компетентною установою або правоохоронним органом
України запитуваних процесуальних дій; - при недотриманні вимог та процедури підготовки звернення
повертає його, а також додатки для належного доопрацювання та
оформлення.
4.2. Звернення про правову допомогу, за винятком випадків,
коли міжнародними договорами України передбачається можливість
його направлення (надходження) безпосередньо прокуратурою області
(прирівняною до неї прокуратурою), надсилається за кордон
(надходить з-за кордону) через Генеральну прокуратуру України. За
відсутності міжнародного договору з відповідною державою звернення
надсилається Генеральною прокуратурою України до Міністерства
закордонних справ України для подальшого направлення його
дипломатичними каналами.
4.3. Звернення про правову допомогу надсилаються за кордон за
підписом начальника Головного управління міжнародно-правового
співробітництва Генеральної прокуратури України, керівництва
відповідної прокуратури області (прирівняної до неї прокуратури),
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Міжнародно-правове управління
Генеральної прокуратури України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генерального

прокурора України

05.05.2011 N 8гн

ІНСТРУКЦІЯ

про організаційно-протокольне

забезпечення заходів міжнародного

співробітництва, які здійснюються

органами прокуратури України

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок: - організації в органах прокуратури зустрічей, переговорів,
консультацій та інших протокольних заходів з представниками
іноземних держав і міжнародних організацій, а також їх візитів в
Україну; - виїздів працівників органів прокуратури у закордонні
службові відрядження та організації зарубіжних візитів керівництва
Генеральної прокуратури України; - листування з органами прокуратури, юстиції та іншими
державними установами іноземних країн, а також міжнародними
організаціями та їх представництвами в Україні.
2. Порядок організації в органах прокуратури України
зустрічей з представниками іноземних держав та міжнародних
організацій
2.1. Офіційні контакти працівників органів прокуратури з
представниками іноземних держав і міжнародних організацій
здійснюються виключно у порядку та обсягах, передбачених чинним
законодавством України, міжнародними договорами нашої держави та
міжвідомчими угодами Генеральної прокуратури України.
2.2. Зустрічі з представниками іноземних держав і міжнародних
організацій в органах прокуратури України за своєю метою та
тематичною спрямованістю поділяються на: а) візити знайомства; б) робочі зустрічі; в) консультації, переговори та бесіди; г) протокольні заходи.
2.3. Візити знайомства здійснюються, керівниками
представництв іноземних держав і міжнародних організацій в Україні
та мають на меті знайомство і налагодження ділових контактів з
Генеральним прокурором України, іншими керівниками органів
прокуратури.
2.4. Робочі зустрічі передбачають обговорення стану та
перспектив співробітництва, підписання за їх наслідками
підсумкових дво- або багатосторонніх документів, а також участь у
заходах міжнародного співробітництва (конференції, семінари,
форуми, симпозіуми тощо).
2.5. Консультації, переговори та бесіди мають конкретну
цільову спрямованість, зокрема: обговорення проектів відомчих угод
прокуратури, стану співпраці у конкретних кримінальних справах,
визначення більш ефективних та прийнятних форм застосування
окремих норм міжнародних договорів, центральним органом з
виконання яких є Генеральна прокуратура України, тощо.
2.6. Протокольні заходи - прийоми з нагоди візитів іноземних
делегацій, свят та ювілейних дат, офіційні обіди (вечері), зустріч
та проводи іноземного гостя (делегації) при прибутті та від'їзді з
України.
2.7. Звернення щодо організації в органах прокуратури
зустрічей з представниками іноземних держав або міжнародних
організацій (іноземними делегаціями) разом з необхідними
пропозиціями щодо їх реалізації доповідаються керівнику
прокуратури відповідного рівня Головного управління
міжнародно-правового співробітництва або старшим помічником
прокурора області з міжнародно-правових доручень. Такі звернення
підлягають реєстрації в установленому для службової кореспонденції
порядку.
2.8. Організація в органах прокуратури зустрічей з іноземними
гостями здійснюється за умови погодження відповідних пропозицій з
посадовими особами, зазначеними в п. 2.9 цієї Інструкції, за
загальним правилом не пізніше, ніж за 10 календарних днів до
запропонованої (можливої) дати зустрічі. У зверненні обов'язково
повинна міститись інформація щодо мети зустрічі, переліку питань
для обговорення, осіб, які будуть брати участь у зустрічі, із
зазначенням їх посад, при можливості - біографічна довідка
керівника делегації, а також допоміжні матеріали інформаційного
характеру;
2.9. Рішення про згоду на зустріч приймається: а) Генеральним прокурором України, його першим заступником
або заступником - при проведенні заходу у Генеральній прокуратурі
України; б) прокурорами Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя, військовими прокурорами регіонів та
Військово-Морських Сил України, Дніпровським екологічним
прокурором (за погодженням з керівництвом Генеральної прокуратури
України) у разі проведення зустрічей в очолюваних ними
прокуратурах. Підпункт "б" пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 } За дорученням керівництва відповідної прокуратури зустріч з
представниками іноземних держав або міжнародних організацій може
бути проведена начальником структурного підрозділу з урахуванням
відповідності його посади службовому статусу гостя (керівника
делегації).
2.10. У кожному конкретному випадку з керівництвом
відповідної прокуратури погоджуються питання щодо мети зустрічі,
тематики або предмета переговорів, представників прокуратури, які
братимуть у ній участь, позиції з обговорюваних питань.
2.11. Відповідно до категорії зустрічі може бути передбачено
підписання спільних документів, проведення офіційного обіду
(сніданку, вечері) на честь особи, яка очолює іноземну делегацію
(на честь делегації), обмін пам'ятними подарунками та сувенірами,
фотографування, прес-конференція тощо.
2.12. Протокольне та організаційне забезпечення зустрічей
покладається у Генеральній прокуратурі України на Головне
управління міжнародно-правового співробітництва, яке взаємодіє з
іншими підрозділами Генеральної прокуратури України. У
територіальних органах прокуратури ця робота здійснюється старшими
помічниками прокурора області з питань міжнародно-правових
доручень або іншими спеціально визначеними працівниками обласних і
прирівняних до них прокуратур у взаємодії з іншими підрозділами.
2.13. Головне управління міжнародно-правового співробітництва
Генеральної прокуратури України, відповідальний працівник обласної
чи прирівняної до неї прокуратури вносять пропозиції стосовно: - складу учасників з боку прокуратури; - необхідності залучення окремих підрозділів прокуратури до
підготовки тематичних матеріалів для зустрічі; - приміщення, в якому буде проводитись цей захід; - запрошення представників засобів масової інформації; - закупівлі сувенірів для взаємного обміну тощо, а також забезпечують: - завчасне узгодження з ініціаторами місця, дати, часу та
тривалості заходу; - участь у ньому представників української сторони, а також у
разі необхідності перекладачів; - подання комендатурі Генеральної прокуратури України
(охороні обласної прокуратури) списку запрошених; - зустріч та супровід іноземних учасників до місця проведення
заходу; - у разі необхідності фотографування (відеозйомку) зустрічі.
2.14. Протокольний порядок проведення в органах прокуратури
України зустрічей представників іноземних держав і міжнародних
організацій та їх делегацій, а також опис окремих видів
протокольних заходів наводиться у додатках N 1, 2 до цієї
Інструкції.
2.15. Підготовка місця проведення протокольних заходів,
відповідне обладнання приміщення, забезпечення чаєм, кавою,
мінеральною водою учасників та придбання у разі необхідності
подарунків та сувенірів здійснюється Головним управлінням
міжнародно-правового співробітництва управлінням у взаємодії з
Головним управлінням забезпечення діяльності органів прокуратури
Генеральної прокуратури України (відповідним підрозділом обласної
прокуратури).
2.16. Після закінчення зустрічі відповідальний за її
проведення працівник складає письмовий звіт (протокол), у якому
фіксується хід та результати обговорення, досягнуті домовленості,
а також викладаються пропозиції щодо їх реалізації. Копія звіту
передається до Першого відділу Генеральної прокуратури України
(режимно-секретної частини прокуратури області) для інформування
органів Служби безпеки України відповідно до Порядку організації
та забезпечення режиму секретності в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 02.10.2003 N 1561-12.
2.17. За загальним правилом, повідомлення про зустрічі
керівництва Генеральної прокуратури України, після погодження з
ними тексту, передається відділом зв'язків із засобами масової
інформації до засобів масової інформації та розміщується на
офіційному Інтернет-сайті Генеральної прокуратури України.
2.18. Відомості та інформація, у тому числі конфіденційного
характеру, можуть бути надані представникам іноземних держав або
міжнародних організацій виключно на підставі письмового запиту,
який за своїм змістом і формою відповідає чинному законодавству
України, міжнародним договорам нашої держави, міжвідомчим угодам
Генеральної прокуратури та у передбачених ними межах.
2.19. Про всі спроби представників компетентних установ
іноземних держав і міжнародних організацій отримати відомості та
інформацію без законних підстав, намагання перевести офіційні
контакти з працівниками органів прокуратури України на неформальну
основу невідкладно повідомляти керівництво Генеральної прокуратури
України.
3. Порядок організації органами прокуратури візитів іноземних
делегацій в Україну
3.1. Візити до органів прокуратури України за своїм
значенням, статусом особи, яка очолює іноземну делегацію
(Генеральний прокурор, керівник установи юстиції, правоохоронного
органу іноземної держави або особа, що виконує аналогічні функції,
інші представники іноземних держав та міжнародних організацій)
поділяються на: а) офіційні візити; б) робочі візити; в) візити проїздом; г) візити у статусі особистого гостя.
3.2. Офіційні візити в органи прокуратури України належать до
вищої категорії візитів. У їх рамках передбачається проведення
зустрічей, переговорів, підписання спільних документів та
офіційний обід (сніданок, вечеря). Можлива організація для
делегації культурної програми, зокрема відвідання театрів та
музеїв. Якщо програмою офіційного візиту передбачено організацію
поїздок у регіони України, то делегацію супроводжує представник
Головного управління міжнародно-правового співробітництва та/або
працівник іншого структурного підрозділу, визначений керівництвом
Генеральної прокуратури України.
3.3. До категорії робочих візитів належать такі, що мають
конкретну цільову спрямованість, у тому числі проведення
консультацій, робочих зустрічей, а також участь у заходах
міжнародного співробітництва (конференції, семінари, форуми) та
святкуванні ювілейних дат.
3.4. У разі проїзду (прольоту) іноземних гостей (візит
проїздом) через місто Київ їх зустрічає на вокзалі (в аеропорту),
залежно від рангу керівника делегації, заступник Генерального
прокурора України, начальник Головного управління
міжнародно-правового співробітництва, начальник відділу
міжнародного співробітництва, протоколу та перекладів або інший
працівник Генеральної прокуратури України. У окремих випадках, за
наявності попередньої домовленості, можуть бути організовані
зустрічі (бесіди) глави іноземної делегації з Генеральним
прокурором України, іншими посадовими особами органів прокуратури
України. Офіційні протокольні заходи при цьому не проводяться.
Якщо делегація зупиняється не в Києві, а в іншому місті України,
її зустрічають та проводжають керівники відповідних регіональних
прокуратур.
3.5. Візити в Україну іноземних гостей на особисте запрошення
Генерального прокурора України належать до категорії візитів у
статусі особистого гостя. Особистого гостя в аеропорту (на
вокзалі) зустрічає (проводжає) особа, визначена Генеральним
прокурором України. Організацію візиту особистого гостя забезпечує
Головне управління міжнародно-правового співробітництва
Генеральної прокуратури України.
3.6. Рівень прийому, фінансування витрат та обслуговування
іноземної делегації визначається категорією візиту і враховує
принцип взаємності.
3.7. Пропозиції щодо організації візитів представників
(делегацій) іноземних держав і міжнародних організацій підлягають
реєстрації в установленому для службової кореспонденції порядку.
Вони мають бути надіслані за загальним правилом не пізніше ніж за
30 календарних днів до запропонованої (можливої) дати початку
візиту. У зверненні обов'язково повинна міститись інформація щодо
мети та термінів візиту, переліку питань для обговорення,
пропозиції щодо запланованих до підписання документів, дані про
склад делегації із зазначенням посад, біографічна довідка
керівника делегації, побажання щодо програми візиту, а також
допоміжні матеріали інформаційного характеру стосовно тематики
переговорів.
3.8. Рішення щодо можливості здійснення візиту іноземної
делегації, прийнятних термінів його проведення та тривалості з
урахуванням висловлених пропозицій приймається виключно
Генеральним прокурором України або особою, яка виконує його
обов'язки.
3.9. Головне управління міжнародно-правового співробітництва
забезпечує направлення запрошення членам делегації та готує
узгоджену з ними програму візиту, яку затверджує Генеральний
прокурор України або особа, що виконує його обов'язки. У програмі
візиту зазначається дата та час проведення окремих заходів, опис
їх змісту, дані щодо осіб, відповідальних за забезпечення кожного
з них. Програма візиту залежно від його категорії може передбачати
проведення переговорів, зустрічей та бесід, підписання спільних
документів, офіційний обід (сніданок, вечерю) на честь особи, яка
очолює іноземну делегацію (на честь делегації), культурну
програму, обмін пам'ятними подарунками та сувенірами, а також інші
заходи з урахуванням побажань глави делегації, рівня та складу
делегації.
3.10. Якщо програмою візиту передбачено проведення
переговорів, зустрічей та бесід, Головне управління
міжнародно-правового співробітництва спільно з іншими структурними
підрозділами, до компетенції яких належать відповідні питання,
готує інформаційно-аналітичні матеріали, проекти підсумкових
документів (звіт, протокол, спільна заява, комюніке тощо) та
матеріали за результатами проведення цих заходів (у тому числі і
на прохання запитуючої сторони).
3.11. Протокольне та організаційне забезпечення візитів
іноземних делегацій в органах прокуратури України здійснюється у
порядку, передбаченому п. п. 2.9-2.14 розділу 2 цієї Інструкції.
3.12. Відділ зв'язків із засобами масової інформації після
погодження з керівництвом Генеральної прокуратури України тексту
передає до засобів масової інформації та розміщує на офіційному
Інтернет-сайті Генеральної прокуратури України повідомлення про
візити іноземних гостей (делегацій).
4. Порядок виїздів працівників органів прокуратури України у
закордонні службові відрядження
4.1. Виїзд працівників органів прокуратури України у
закордонні службові відрядження здійснюється в разі необхідності: а) участі у заходах правоохоронних органів інших держав щодо
надання правової допомоги у кримінальних справах за клопотаннями
правоохоронних органів України, за умови отримання згоди на це
запитуваної сторони; б) участі у переговорах та робочих зустрічах з представниками
правоохоронних та державних органів зарубіжних країн або
міжнародних організацій у складі державних делегацій та делегацій
Генеральної прокуратури України; в) проходження навчання або стажування; г) участі у міжнародних заходах (симпозіумах, конференціях,
семінарах, зустрічах тощо).
4.2. Фінансування витрат, пов'язаних із закордонним службовим
відрядженням, здійснюється: - Кабінетом Міністрів України - у частині валютних витрат
(проживання, добові, побутове обслуговування, транспортні витрати
тощо); - прокуратурою, у якій працює особа, що виїздить у
відрядження, - у частині витрат на відрядження за період проїзду
територією України (включаючи зупинку у готелі) відповідно до
порядку, встановленого для службових відряджень у межах України; - приймаючою стороною, за винятком випадку, передбаченого
підпунктом "а" пункту 4.1 цієї Інструкції; - міжнародною організацією або її представництвом в Україні. Фінансування витрат на відрядження працівників прокуратури з
інших джерел забороняється.
4.3. Перебуваючи на території іноземної держави, працівники
прокуратури України повинні додержуватися законодавства країни
перебування. Будь-яке втручання з їх боку в дії співробітників
іноземних правоохоронних органів, проведення слідчих дій
самостійно, вжиття заходів, не передбачених планом-завданням, а
також таких, що можуть зашкодити державним інтересам України,
забороняється.
4.4. Обов'язковою умовою для виїзду у відрядження за кордон є
наявність письмового запрошення або згоди міжнародної організації
чи урядової установи іноземної держави, її Посольства чи
Представництва в Україні. У виключних випадках це може бути
запрошення Посольства України у відповідній країні.
4.5. Дозвіл на виїзд у закордонне службове відрядження
надається Генеральним прокурором України або особою, яка виконує
його обов'язки, шляхом накладення резолюції на рапорті працівника,
що відряджається за кордон, погодженого з керівництвом прокуратури
області (прирівняної до неї прокуратури) або начальником
структурного підрозділу Генеральної прокуратури та відповідним
заступником Генерального прокурора.
4.6. У рапорті зазначаються: а) персональні дані працівника або кожного з групи
працівників, які направляються у відрядження, - посада, прізвище,
ім'я, по батькові, контактний телефон; б) країна, до якої планується виїзд, та орган, який є
приймаючою стороною; в) мета та обґрунтування необхідності виїзду за кордон; г) запланований термін відрядження та дата виїзду; д) населені пункти, перебування в яких заплановано; е) вид транспорту; є) пропозиції щодо джерел фінансування витрат, включаючи
проїзд та зупинку у готелі на території України; ж) дані про наявність у зазначених працівників дійсних
службових (дипломатичних) паспортів та їх атрибути (серія та номер
паспорта, дата видачі і термін дії, орган, що видав паспорт). У
разі необхідності оформлення працівникам, які відряджаються,
службових (дипломатичних) паспортів, до рапорту додаються належні
їм паспорти громадянина України, 2 кольорові фотокартки
паспортного формату та копія довідки про присвоєння
ідентифікаційного коду; з) план роботи у відрядженні з обов'язковим визначенням
обсягу роботи кожного працівника, що відбуває за кордон.
4.7. У випадках, коли ставиться питання про відрядження до
країн, для в'їзду в які необхідно отримати візи, до рапорту
(листа) додається оригінал запрошення або згоди приймаючої
установи на приїзд конкретних осіб.
4.8. Після отримання дозволу Генерального прокурора України
або особи, яка виконує його обов'язки, на виїзд у відрядження
рапорт разом із запрошенням (згодою на приїзд) приймаючої сторони
та іншими документами не пізніше ніж за 15 діб до запланованої
дати виїзду передається Головному управлінню міжнародно-правового
співробітництва.
4.9. У разі необхідності оформлення в'їзних віз працівники,
що відряджаються, повинні заповнити відповідні візові анкети та
надати фотокартки паспортного формату у необхідній кількості.
Бланки анкет видаються Головним управлінням міжнародно-правового
співробітництва.
4.10. Документи для оформлення службових паспортів і віз, а
також для забезпечення від'їжджаючих іноземною валютою, накази про
відрядження працівників органів прокуратури України готуються
працівниками Головного управління міжнародно-правового
співробітництва. Вони, за необхідності, забезпечують від'їжджаючих
квитками на відповідний вид транспорту, вибираючи при цьому
найбільш економічний маршрут.
4.11. Підставою для виїзду працівників органів прокуратури
України у закордонне службове відрядження є наказ Генерального
прокурора України.
4.12. Кошторис видатків на відрядження за кордон для подання
Кабінету Міністрів України підписується головним бухгалтером і
затверджується заступником Генерального прокурора України.
4.13. Працівники, відрядження яких фінансується за рахунок
коштів Кабінету Міністрів України, повинні до початку відрядження
отримати в бухгалтерії цієї установи валютні кошти, що видаються
на підставі відповідного розпорядження за зверненням Генеральної
прокуратури України. За необхідності отримати кошти можуть за
відповідною довіреністю працівники Головного управління
міжнародно-правового співробітництва.
4.14. За потреби працівники органів прокуратури, які
від'їжджають у закордонне відрядження, отримують від працівників
Головного управління міжнародно-правового співробітництва
консультативно-дорадчу допомогу та інформацію щодо країни, до якої
вони виїздять.
4.15. Упродовж семи днів після закінчення відрядження до
Головного управління міжнародно-правового співробітництва
Генеральної прокуратури України особою, що перебувала за кордоном,
подається звіт встановленої форми (додаток N 3), в якому зокрема
відображається: а) фактична тривалість відрядження із зазначенням відвіданих
країн; б) мета виїзду; в) інформація про результати відрядження (виконання
завдання).
4.16. Звіт, що передається до Головного управління
міжнародно-правового співробітництва, має бути погоджений з
безпосереднім керівником для працівників Генеральної прокуратури
України або прокурором області у разі виїзду у відрядження
працівника прокуратури обласного чи районного рівня. У разі
відрядження групи її керівником складається єдиний звіт, у якому,
крім згаданих даних, зазначається кількість і прізвища
працівників, які виїздили за кордон.
4.17. Упродовж трьох робочих днів з моменту повернення на
територію України працівники органів прокуратури, які перебували у
відрядженні за кордоном, повинні здати службові (дипломатичні)
паспорти відповідальному працівнику Головного управління
міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури
України. Ці паспорти передаються на зберігання до МЗС України
відповідно до Положення про службовий (дипломатичний) паспорт
України.
4.18. Упродовж трьох робочих днів після повернення
працівники, відрядження яких фінансувалось за рахунок коштів
Кабінету Міністрів України, повинні особисто звітувати в
бухгалтерії цієї установи за витрачені протягом поїздки валютні
кошти відповідно до норм та порядку, встановлених актами Кабінету
Міністрів та Міністерства фінансів України, які є чинними на час
відрядження. Якщо відрядження частково фінансувалося з бюджету
органів прокуратури, відряджені особи звітують упродовж
зазначеного строку про витрати в цій частині у бухгалтерії органу
прокуратури.
Особливості організації візитів за кордон керівництва
Генеральної прокуратури України
4.19. Візити працівників органів прокуратури України за
кордон за своїм значенням, статусом особи, яка очолює українську
делегацію, та особливостями їх здійснення поділяються на
категорії, зазначені в розділі 3 цієї Інструкції. Крім того,
керівники Генеральної прокуратури України та інші працівники
органів прокуратури можуть виїжджати у відрядження за кордон у
складі офіційних державних делегацій вищого рівня (візит
Президента України, керівництва Верховної Ради України, урядові
делегації тощо). Візити у відповідь здійснюються на запрошення
приймаючої сторони після відвідування іноземною делегацією
України.
4.20. Відповідний підрозділ іноземної установи (міжнародної
організації), яка запрошує, забезпечує підготовку програми
закордонного візиту керівництва Генеральної прокуратури України та
надсилає для узгодження Головному управлінню міжнародно-правового
співробітництва. У необхідних випадках до цієї роботи залучаються
дипломатичне представництво відповідної іноземної держави в
Україні (представництво міжнародної організації) та Посольство
України, акредитоване у державі, до якої здійснюється візит.
4.21. Якщо програмою візиту передбачено проведення зустрічей,
переговорів, консультацій та бесід, Головне управління
міжнародно-правового співробітництва спільно з іншими структурними
підрозділами Генеральної прокуратури (обласних прокуратур) готує
інформаційно-аналітичні матеріали з питань, запланованих до
обговорення.
4.22. Головне управління міжнародно-правового
співробітництва, за необхідності разом з Посольством України у
відповідній державі та приймаючою стороною, вживає необхідних
заходів з метою забезпечення: а) зустрічі при прибутті керівництва Генеральної прокуратури
України до іноземної держави; б) бронювання готелю та проживання під час візиту; в) організації зустрічей та переговорів, проведення яких
передбачене програмою візиту; г) закупівлі сувенірів та подарунків (разом з Головним
управлінням забезпечення діяльності органів прокуратури), якщо у
рамках візиту передбачається обмін ними; д) зустрічі керівництва Генеральної прокуратури України після
повернення із закордонного відрядження.
4.23. Відділ зв'язків із засобами масової інформації після
погодження з керівництвом Генеральної прокуратури України тексту
передає до засобів масової інформації та розміщує на офіційному
Інтернет-сайті Генеральної прокуратури України повідомлення про
візит.
5. Порядок листування з державними установами іноземних країн
та міжнародними організаціями (їх представництвами)
5.1. До листування з органами прокуратури, юстиції та іншими
державними установами іноземних країн, а також з міжнародними
організаціями, їх представництвами в Україні застосовуються
правила, передбачені Інструкцією з діловодства в органах
прокуратури України. Водночас це листування має особливий характер
і повинне відповідати певним додатковим вимогам встановленої
практики, контроль за додержанням якої покладається на
Головне управління міжнародно-правового співробітництва.
5.2. Для листування використовується державна мова України.
Лист може супроводжуватись перекладом на іноземну мову, якщо
бажано довести його зміст до відома адресата якнайшвидше або
запобігти можливим неточностям при перекладі адресатом.
5.3. Листи виконуються на офіційних бланках відповідної
прокуратури. На листах, адресованих державній установі зарубіжної
країни або міжнародній організації (їх посадовим особам), підпис
працівника прокуратури та переклад на іноземну мову завіряються
гербовою печаткою відповідної прокуратури (печаткою бюро
перекладів).
5.4. Рекомендації щодо використання окремих формулювань при
підготовці листів державним установам іноземних країн або
міжнародним організаціям (їх посадовим особам) залежно від типу
повідомлення та його змісту наводяться у додатку N 4.
Міжнародно-правове управління
Генеральної прокуратури України

Додаток N 1

ПРОТОКОЛЬНИЙ ПОРЯДОК

проведення в органах прокуратури України

зустрічей з іноземними гостями (делегаціями)

Організаційно-протокольне забезпечення зустрічей з
представниками іноземних держав і міжнародних організацій
покладається у Генеральній прокуратурі України на
Головне управління міжнародно-правового співробітництва, а в
територіальних органах прокуратури ця робота здійснюється старшими
помічниками прокурора області з питань міжнародно-правових
доручень або іншими спеціально визначеними працівниками обласних і
прирівняних до них прокуратур.
I. Прибуття делегації
Іноземних гостей (делегацію), які прибувають до прокуратури,
зустрічає відповідальний за проведення заходу працівник
Головного управління міжнародно-правового співробітництва
Генеральної прокуратури України. У разі проведення зустрічі в
обласній або прирівняній до неї прокуратурі - старший помічник
прокурора області з питань міжнародно-правових доручень або інший
спеціально визначений працівник. Іноземні гості (делегація) у супроводі відповідального
працівника прокуратури проходять до будинку через центральний
вхід. Як правило, іноземні гості проходять до приміщення
Генеральної прокуратури України через центральний вхід по
вул. Різницькій, 13/15. За умови відповідної попередньої
домовленості високі гості можуть прибувати на своїх транспортних
засобах безпосередньо у двір Генеральної прокуратури України з
вулиці Гусовського. Відповідальний працівник прокуратури супроводжує іноземних
гостей (делегацію) до зали, де планується проведення зустрічі. Якщо гості прибули завчасно до початку зустрічі, їм може бути
запропоновано коротке ознайомлення з окремими приміщеннями
відповідної прокуратури. У цьому випадку приблизно за 5 хвилин до
початку зустрічі гостей підводять до зали, де вона
відбуватиметься.
II. Приміщення, які використовуються

для проведення міжнародних зустрічей
Для проведення зустрічей в органах прокуратури
використовуються придатні для цієї мети приміщення. У Генеральній прокуратурі України для проведення зустрічей
використовуються спеціалізовані приміщення, вибір одного з них
залежить від кількісного складу делегації, рівня іноземних
учасників та тривалості зустрічі. Як правило, для проведення
зустрічей з іноземними гостями використовується кімната офіційних
заходів (1-й поверх будинку по вул. Гусовського, 9), мала зала
колегії (4-й поверх будинку по вул. Гусовського, 9) або зала
колегії (4-й поверх будинку по вул. Різницькій, 13/15).
III. Оформлення зали та перебіг зустрічі
У разі проведення зустрічі з керівником державної установи
або главою дипломатичного представництва зарубіжної країни у залі
встановлюється Державний прапор України та Державний прапор країни
гостя. Якщо високий гість є керівником міжнародної організації або
главою її представництва, у залі встановлюється Державний прапор
України та прапор цієї міжнародної організації. Кожен прапор встановлюється на окремому флагштоку (настільній
підставці). Всі прапори повинні знаходитись на флагштоках
(підставках) однієї висоти. На столі для переговорів відповідно до кількості учасників
заздалегідь розкладаються блокноти, ручки, ставиться необхідна
кількість пляшок з мінеральною водою та стаканів. Представники засобів масової інформації займають визначені
для них місця у залі до початку зустрічі. Керівник відповідної прокуратури разом з іншими українськими
учасниками зустрічі вітає іноземного гостя і членів делегації у
залі біля входу. Як правило, під час вітання здійснюється фото-
або відеозйомка. Після привітання всі учасники займають місця за столом
відповідно до посадових рангів. У разі великої кількості учасників
їх розташування за столом забезпечується за допомогою попередньо
розставлених іменних табличок. При цьому представники української сторони розташовуються за
столом переговорів обличчям до входу, гості - за столом навпроти.
Місця ліворуч від керівника української та іноземної делегацій
призначені для перекладачів. У разі коли зустріч відбувається в кімнаті офіційних заходів
(1-й поверх будинку по вул. Гусовського, 9) або малій залі колегії
(4-й поверх будинку по вул. Гусовського, 9), представники
української сторони розміщуються за столом переговорів обличчям до
входу, гості - за столом навпроти (типова схема розташування N 1). При проведенні зустрічі у залі колегії Генеральної
прокуратури України (4-й поверх будинку по вул. Різницькій, 13/15)
місце між Генеральним прокурором України (керівником української
делегації) та іноземним гостем (керівником іноземної делегації)
призначене для перекладача (типова схема розташування N 2). За відсутності перекладачів Генеральний прокурор України
(керівник української делегації) та керівник іноземної делегації
сідають поруч (іноземний гість - праворуч). При цьому місце
ліворуч від Генерального прокурора України (керівника української
делегації) призначене для наступного за рангом українського
учасника зустрічі, а наступного за рангом іноземного гостя -
праворуч від керівника делегації (типова схема розташування N 3). Переговори (обговорення) розпочинаються коротким вступом
господаря з привітанням гостей, представленням українських
учасників, визначенням основних питань обговорення. Ознайомча
частина займає 8-10 хвилин. Протягом цього часу подаються чай та
кава. Представники засобів масової інформації занотовують основні
теми обговорення та орієнтовно через 10-15 хвилин після початку
бесіди полишають залу, якщо інше не передбачено домовленостями
сторін. Переговори з української сторони веде вищий за посадою
працівник прокуратури, який може надавати слово для окремих
повідомлень іншим українським учасникам зустрічі. Загальна тривалість бесіди становить, як правило,
45-50 хвилин, а візиту знайомства - 30-35 хвилин. Після її
закінчення може відбутися обмін сувенірами та спільне
фотографування керівників делегацій або всіх учасників зустрічі.
IV. Завершення зустрічі
Вищий за посадою працівник прокуратури з української сторони
прощається з іноземним гостем (керівником делегації) та делегацією
біля виходу із зали. У супроводі працівника прокуратури, який зустрічав, іноземний
гість (делегація) залишає будинок відповідної прокуратури.
Міжнародно-правове управління
Генеральної прокуратури України

Додаток N 2

ВИДИ ПРОТОКОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

За участі представників іноземних держав та міжнародних
організацій, зокрема у рамках їх візитів в Україну, можуть
проводитись протокольні заходи: 1) зустріч при прибутті іноземного гостя (делегації) в
Україну; 2) прийоми - "Сніданок", "Сніданок-буфет", "Обід", "Вечеря",
"Коктейль"; 3) від'їзд іноземного гостя (делегації).
1. Зустріч іноземного гостя на залізничному вокзалі чи в
аеропорту проводиться у разі прибуття в Україну керівника
закордонної державної установи або глави міжнародної організації
(далі - високого гостя). Зустрічає високого гостя перший заступник або заступник
Генерального прокурора України (один з керівників відповідної
прокуратури області чи прирівняної до неї прокуратури). У зустрічі
також беруть участь керівник Головного управління
міжнародно-правового співробітництва (старший помічник прокурора
області з питань міжнародно-правових доручень, інший спеціально
визначений працівник обласної або прирівняної до неї прокуратури). На церемонію зустрічі в аеропорту (на вокзалі) можуть бути
запрошені відповідальні працівники дипломатичного представництва
відповідної іноземної держави (міжнародної організації) в Україні. За рішенням керівництва прокуратури, яка приймає гостей,
зустріч може фотографуватися з виготовленням для високого гостя та
членів делегації фотоальбомів на пам'ять про візит. Фотоальбоми
вручаються високому гостю під час останньої зустрічі з керівником
відповідної прокуратури або ж під час церемонії проводів у
аеропорту (на залізничному вокзалі). Якщо серед членів делегації є жінки (високий гість, дружина
високого гостя або член делегації) зустрічаючі особи беруть із
собою квіти для вручення під час церемонії зустрічі. Для проведення зустрічі замовляється зала офіційних делегацій
або VIP-зала та необхідна кількість автомобілів відповідного
класу, включаючи представницькі, з розрахунку один автомобіль не
більше ніж для трьох осіб. У разі необхідності організовується
супровід колони автомобілів, які перевозять делегацію,
спеціалізованими автомобілями ДАІ. Під час здійснення необхідних процедур з прикордонного та
митного оформлення високий гість, члени делегації та зустрічаючі
можуть випити каву, чай та напої у попередньо замовленій окремій
залі. Вища посадова особа-зустрічаючий проводить високого гостя
(делегацію) до автомобілів та разом з ними виїздить до готелю, де
попередньо замовляється (бронюється) відповідна кількість номерів.
2. За формою проведення протокольні заходи поділяються на
"Сніданок", "Сніданок-буфет", "Обід", "Вечерю", "Коктейль". "Сніданок" відноситься до денних прийомів з іменною розсадкою
за основним столом. Його влаштовують між 12 та 15 годинами,
тривалістю 1-1,5 години, з яких 45-60 хв. гості перебувають за
столом, а 15-30 хв. - за кавою. Кава, чай можуть подаватися як за
основним столом, так і в іншій залі. "Сніданок-буфет" відрізняється від "Сніданку" тим, що при
його влаштуванні не передбачено іменного розміщення за основним
столом, а гості самі беруть страви й напої та обирають столи, за
які сідають. "Коктейль" розпочинається між 17 та 19 годинами і триває
1,5-2 години. Прийом проводиться стоячи. У запрошенні зазначається
час початку і закінчення прийому. Гості можуть приходити і
залишати приміщення у будь-який момент зазначеного часу. Найбільш представницьким видом прийому є "Обід". Він
проводиться, як правило, між 19 та 21 годинами, з іменним
розміщенням запрошених осіб. У залі прийому встановлюються
державні прапори країни-гостя та України. "Вечеря" розпочинається о 21 годині і пізніше. Від "Обіду"
вона відрізняється лише часом проведення та тим, що перша страва
не подається. На сніданки, обіди, вечері необхідно приходити в точно
зазначений у запрошенні час, привітати господарів заходу і займати
місця за столом згідно з планом розташування. По завершенні першим
залишає місце прийому керівник, потім підлеглі йому посадові особи
за посадовим старшинством. У разі коли під час протокольного заходу передбачається обмін
короткими промовами чи тостами, господар повинен заздалегідь
передати текст свого виступу високому гостю (керівнику іноземної
делегації) для ознайомлення й підготовки промови у відповідь. Першим промову виголошує господар, а потім - гість, на честь
якого влаштовано прийом. Промова господаря повинна, як правило, передбачати привітання
на адресу високого гостя (керівника іноземної делегації), виклад
положень, що стали приводом для зустрічі, прийняту форму побажання
гостям здоров'я, процвітання, щастя й інших гараздів. Міжнародним дипломатичним протоколом не передбачені промови
чи тости інших учасників заходу, однак в окремих випадках
керівники делегацій можуть надавати слово учасникам прийому.
Можливе завершення прийому тостом господаря під келих
шампанського. З метою надання прийому більшої урочистості на його початку
можуть організовуватись концерти майстрів мистецтв (тривалістю до
20 хв.), під час яких запрошеним особам подаються напої
(аперитив).
3. Завершальним протокольним заходом є "від'їзд" високого
гостя, що передбачає необхідність відповідної підготовки цього
заходу. Як правило, високого гостя проводжає в аеропорт (на
залізничний вокзал) та сама посадова особа, що й зустрічала. Однак
рішенням керівництва відповідної прокуратури проведення цього
заходу може бути доручено й іншому працівнику прокуратури
аналогічного посадового рівня. Церемонія проводів високого гостя здійснюється аналогічно
церемонії його зустрічі.
Міжнародно-правове управління
Генеральної прокуратури України

Додаток N 3
ЗГОДЕН
____________________________

прокурор області

або безпосередній
____________________________

керівник у Генеральній

прокуратурі України
____________________________

класний чин
____________________________

прізвище, ініціали
" ___ " _________ 201 ___ р.

ЗВІТ

про закордонне відрядження

----------------------------------------------------------------- 1. Країни, до яких
здійснювався _____________________________________________ виїзд, та тривалість _____________________________________________ перебування у кожній з них _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ ----------------------------------------------------------------- 2. Мета виїзду
(участь у _____________________________________________ проведенні слідчих дій у _____________________________________________ кримінальній справі, у _____________________________________________ програмі міжнародного _____________________________________________ співробітництва, у навчанні, _____________________________________________ стажуванні тощо) _____________________________________________ ----------------------------------------------------------------- 3. Особи, що
перебували у _____________________________________________ відрядженні разом з особою, _____________________________________________ яка звітує (із зазначенням _____________________________________________ прізвища, ініціалів та _____________________________________________ посади) _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ ----------------------------------------------------------------- 4. Інформація про
результати _____________________________________________ відрядження (виконання _____________________________________________ завдання) у вигляді стислої _____________________________________________ довідки _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ -----------------------------------------------------------------
_______________________________
дата складання звіту
_______________________________
посада, класний чин працівника,
який звітує про відрядження
_______________________________ ______________________________

підпис, прізвище, ініціали
Службовий паспорт (паспорти) у кількості ______ шт. здав
"____" ______________ 201 ___ року.
_______________________________ _____________________________
посада, класний чин працівника підпис, прізвище, ініціали

Головного управління міжнародно-правового

співробітництва

Додаток N 4

ЛИСТУВАННЯ

з державними установами

зарубіжних країн, міжнародними організаціями

та їх представництвами

Листування з державними установами зарубіжних країн,
міжнародними організаціями та їх представництвами має особливий
характер та повинне відповідати певним вимогам та міжнародним
звичаям, що склалися. Листування з іноземними посольствами, представництвами та
міжнародними організаціями здійснюється керівництвом Генеральної
прокуратури України, безпосередньо Головним управління
міжнародно-правового співробітництва міжнародно-правового
співробітництва або іншими підрозділами Генпрокуратури,
керівництвом прокуратур областей та прирівняних до них прокуратур. Вибір форми кореспонденції безпосередньо залежить від типу
повідомлення та його змісту. Проте можливо визначити основні види
(форми) зазначеного листування: 1) особисті листи; 2) поточні (вербальні) листи.
Особисті листи надсилаються у зв'язку з непересічними
подіями, святами, ювілеями та з інших питань, що мають важливе
значення. Такі листи містять інформацію стосовно якоїсь значної
події. Лист складається від першої особи того, хто підписує лист,
і починається зі звернення "Шановний пане Генеральний прокурор
(Міністр, Посол, Голова...)". Далі йде змістовна частина листа.
Закінчується лист компліментом (формулою ввічливості), яким автор
засвідчує свою повагу. Характер компліменту повинен враховувати принципи взаємності,
особливо у випадку направлення листа-відповіді. Якщо лист починається словами "Пане..." (без слова "шановний"
або "вельмишановний"), то завершується він словами "з повагою"
(без "щирої" чи "глибокої"). Це свідчить про намір автора зробити
лист більш стриманим.
Приклади особистих листів.

Кому
(Вельми) Шановний ______________ !
Маю честь засвідчити Вам свою повагу та у зв'язку
(з нагоди) _____________________ поздоровити Вас (і весь
колектив _______________) ___________. Я щиро вдячний за Ваші зусилля, спрямовані на зміцнення та
розвиток наших ділових стосунків у конструктивному та
взаємовигідному руслі. Дозвольте висловити впевненість у тому, що
і надалі у Вашій особі ми будемо мати не тільки надійного
партнера, але і щирого друга.
З (глибокою) повагою
(особистий підпис).

Кому
(Вельми) Шановний __________________ !
Прошу Вас прийняти мою щиру вдячність за Ваше дружнє
привітання з нагоди ____________________. Повністю поділяю Вашу думку, що ______________________ і
сподіваюсь на подальший успішний розвиток нашого співробітництва.
З (глибокою) повагою
(особистий підпис).

Форма звернення залежить від конкретного випадку. У листі до
Генерального прокурора: "Шановний пане Генеральний прокурор", до
міністра - "Шановний пане Міністр" тощо. При цьому зазначення
посади адресата бажано використовувати у разі першого звернення. У
подальшому після налагодження відповідних стосунків звертатися
необхідно із зазначенням імені та по батькові (для країн СНД) або
прізвища - "Шановний Іване Івановичу", "Шановний пане Лоуренс".
Поточні (вербальні) листи починаються і завершуються
компліментом. Вони починаються з повної назви установи, яка пише
лист, та повної назви установи, якій лист адресується. У завершальному компліменті використовуються скорочені назви. Приклад поточного (вербального) листа.
Генеральна прокуратура України засвідчує свою високу повагу
Посольству Російської Федерації в Україні та у зв'язку з листом
N_________ від __________ має честь повідомити наступне.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Генеральна прокуратура України користується нагодою, щоб
засвідчити Посольству запевнення у своїй глибокій повазі.
Міжнародно-правове управління
Генеральної прокуратури України

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: