open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.02.2009 N 8

Про затвердження плану проведення засідань

правління Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

у 2009 році

Керуючись частиною восьмою статті 17 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити план проведення засідань правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України у 2009 році (додається).
2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України забезпечити своєчасне подання проектів рішень на розгляд
відповідних постійних комісій.
Заступник голови правління В.Іванкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних

захворювань України

26.02.2009 N 8

ПЛАН

проведення засідань правління Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництв

і та професійних захворювань України

у 2009 році

------------------------------------------------------------------ NN| Питання, що вносяться на | Виконавці | п/п| засідання | | ---+-----------------------------+------------------------------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------------------------------------| I квартал 2009 року | ----------------------------------------------------------------| 1 |Про затвердження звіту про |виконавча дирекція | |страхову діяльність Фонду, |постійні комісії правління | |стан охорони праці в |Фонду з питань: | |народному господарстві, |- членства, страхових | |соціальний захист |тарифів і бюджету Фонду; | |потерпілих на виробництві, |- програми робіт Фонду, | |використання страхових |профілактики нещасних | |коштів у 2008 році |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань; | | |- страхових виплат, | | |соціальних послуг | | |потерпілим та їх | | |реабілітації | ---+-----------------------------+------------------------------| 2 |Про затвердження бюджету |виконавча дирекція | |Фонду соціального |постійні комісії правління | |страхування від нещасних |Фонду з питань: | |випадків на виробництві та |- членства, страхових | |професійних захворювань |тарифів і бюджету Фонду; | |України на 2009 рік |- програми робіт Фонду, | | |профілактики нещасних | | |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань; | | |- страхових виплат, | | |соціальних послуг | | |потерпілим та їх | | |реабілітації | ---+-----------------------------+------------------------------| 3 |Про внесення змін та |виконавча дирекція | |доповнень до Порядку |постійні комісії правління | |призначення, перерахування |Фонду з питань: | |та проведення страхових |- членства, страхових | |виплат, затвердженого |тарифів і бюджету Фонду; | |постановою правління Фонду |- вирішення спорів там | |від 27.04.2007 року N 24 |правового забезпечення | |( z0715-07 ) |соціального страхування від | | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань; | | |- страхових виплат, | | |соціальних послуг | | |потерпілим та їх | | |реабілітації | ---+-----------------------------+------------------------------| 4 |Про створення установи |виконавча дирекція | |Фонду |постійні комісії правління | | |Фонду з питань: | | |- членства, страхових | | |тарифів і бюджету Фонду; | | |- вирішення спорів там | | |правового забезпечення | | |соціального страхування від | | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань; | | |- страхових виплат, | | |соціальних послуг | | |потерпілим та їх | | |реабілітації | | | | ---+-----------------------------+------------------------------| 5 |Про типову структуру |виконавча дирекція | |робочих органів виконавчої |постійні комісії правління | |дирекції Фонду соціального |Фонду з питань: | |страхування від нещасних |- кадрової політики та | |випадків на виробництві та |наукового забезпечення | |професійних захворювань |соціального страхування | |України | | ---+-----------------------------+------------------------------| 6 |Про внесення зміни до |виконавча дирекція | |Положення про умови оплати |постійні комісії правління | |та стимулювання праці |Фонду з питань: | |працівників виконавчої |- членства, страхових | |дирекції Фонду соціального |тарифів і бюджету Фонду; | |страхування від нещасних |- кадрової політики та | |випадків на виробництві та |наукового забезпечення | |професійних захворювань |соціального страхування | |України та її робочих | | |органів | | ---+-----------------------------+------------------------------| 7 |Про затвердження Програми |виконавча дирекція | |робіт Фонду соціального |постійні комісії правління | |страхування від нещасних |Фонду з питань: | |випадків на виробництві та |- членства, страхових | |професійних захворювань |тарифів і бюджету Фонду; | |України на 2009 рік |- програми робіт Фонду, | | |профілактики нещасних | | |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань; | | |- вирішення спорів там | | |правового забезпечення | | |соціального страхування від | | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань; | | |- страхових виплат, | | |соціальних послуг | | |потерпілим та їх | | |реабілітації | ---+-----------------------------+------------------------------| 8 |Звіт про виконання Програми |виконавча дирекція | |робіт Фонду за 2008 рік |постійна комісія правління | | |Фонду з питань програми | | |робіт Фонду, профілактики | | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань | ---+-----------------------------+------------------------------| 9 |Про внесення змін до складу |виконавча дирекція | |комісії з питань вирішення |постійна комісія правління | |спорів при робочих органах |Фонду з питань вирішення | |виконавчої дирекції Фонду |спорів там правового | | |забезпечення соціального | | |страхування від нещасних | | |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань | ---+-----------------------------+------------------------------| 10 |Поточні питання за |виконавча дирекція | |напрямами діяльності Фонду |профільні постійні комісії | |соціального страхування від |правління Фонду | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань України | | ---+-----------------------------+------------------------------| 11 |Про стан виконання рішень |виконавча дирекція | |правління, прийнятих на | | |попередніх засіданнях | | ----------------------------------------------------------------| II квартал 2009 року | ----------------------------------------------------------------| 1 |Про затвердження Порядку |виконавча дирекція | |списання матеріальних |постійні комісії правління | |цінностей з балансу Фонду |Фонду з питань: | |соціального страхування від |- членства, страхових | |нещасних випадків на |тарифів і бюджету Фонду; | |виробництві та професійних |- програми робіт Фонду, | |захворювань України |профілактики нещасних | | |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань; | | |- вирішення спорів там | | |правового забезпечення | | |соціального страхування від | | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань | ---+-----------------------------+------------------------------| 2 |Про затвердження Положення |виконавча дирекція | |про службу страхових |постійні комісії правління | |експертів з охорони праці |Фонду з питань: | |Фонду соціального |- програми робіт Фонду, | |страхування від нещасних |профілактики нещасних | |випадків на виробництві та |випадків на виробництві та | |професійних захворювань |професійних захворювань; | |України |- вирішення спорів там | | |правового забезпечення | | |соціального страхування від | | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань | ---+-----------------------------+------------------------------| 3 |Про затвердження Положення |виконавча дирекція | |про профілактику нещасних |постійні комісії правління | |випадків на виробництві та |Фонду з питань: | |професійних захворювань, |- програми робіт Фонду, | |яка проводиться страховими |профілактики нещасних | |експертами з охорони праці |випадків на виробництві та | |Фонду соціального |професійних захворювань; | |страхування від нещасних |- вирішення спорів там | |випадків на виробництві та |правового забезпечення | |професійних захворювань |соціального страхування від | |України |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань | ---+-----------------------------+------------------------------| 4 |Про затвердження Положення |виконавча дирекція | |про порядок надання |постійні комісії правління | |потерпілим внаслідок |Фонду з питань: | |нещасного випадку на |- страхових виплат, | |виробництві та професійного |соціальних послуг | |захворювання разової |потерпілим та їх | |грошової допомоги |реабілітації; | | |- вирішення спорів там | | |правового забезпечення | | |соціального страхування від | | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань | ---+-----------------------------+------------------------------| 5 |Про затвердження змін до |виконавча дирекція | |Закону України "Про |постійні комісії правління | |страхові тарифи на |Фонду з питань: | |загальнообов'язкове |- членства, страхових | |державне соціальне |тарифів і бюджету Фонду; | |страхування від нещасного |- вирішення спорів там | |випадку на виробництві та |правового забезпечення | |професійного захворювання, |соціального страхування від | |які спричинили втрату |нещасних випадків на | |працездатності" |виробництві та професійних | |( 2272-14 ) |захворювань | ---+-----------------------------+------------------------------| 6 |Про розгляд пропозицій щодо |виконавча дирекція | |подальшого впровадження |постійні комісії правління | |результатів робіт, |Фонду з питань: | |передбачених |- членства, страхових | |профілактичними заходами |тарифів і бюджету Фонду; | |Фонду |- програми робіт Фонду, | | |профілактики нещасних | | |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань; | | |- вирішення спорів там | | |правового забезпечення | | |соціального страхування від | | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань | ---+-----------------------------+------------------------------| 7 |Про внесення змін до складу |виконавча дирекція | |комісії з питань вирішення |постійна комісія правління | |спорів при робочих органах |Фонду з питань вирішення | |виконавчої дирекції Фонду |спорів там правового | | |забезпечення соціального | | |страхування від нещасних | | |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань; | ---+-----------------------------+------------------------------| 8 |Поточні питання за |виконавча дирекція | |напрямами діяльності Фонду |профільні постійні комісії | |соціального страхування від |правління Фонду | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань України | | ---+-----------------------------+------------------------------| 9 |Про стан виконання рішень |Виконавча дирекція | |правління, прийнятих на | | |попередніх засіданнях | | ----------------------------------------------------------------| III квартал 2009 року | ----------------------------------------------------------------| 1 |Про затвердження параметрів |виконавча дирекція | |бюджетної програми Фонду на |постійні комісії правління | |2010 рік |Фонду з питань: | | |- членства, страхових | | |тарифів і бюджету Фонду; | | |- програми робіт Фонду, | | |профілактики нещасних | | |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань; | | |- страхових виплат, | | |соціальних послуг | | |потерпілим та їх | | |реабілітації | ---+-----------------------------+------------------------------| 2 |Про затвердження Положення |виконавча дирекція | |про навчання та підвищення |постійні комісії правління | |кваліфікації страхових |Фонду з питань: | |експертів з охорони праці |- програми робіт Фонду, | |Фонду соціального |профілактики нещасних | |страхування від нещасних |випадків на виробництві та | |випадків на виробництві та |професійних захворювань; | |професійних захворювань |- вирішення спорів там | |України |правового забезпечення | | |соціального страхування від | | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань | ---+-----------------------------+------------------------------| 3 |Про затвердження Положення |виконавча дирекція | |про реєстр нещасних |постійні комісії правління | |випадків на виробництві |Фонду з питань: | | |- програми робіт Фонду, | | |профілактики нещасних | | |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань; | | |- вирішення спорів там | | |правового забезпечення | | |соціального страхування від | | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань | ---+-----------------------------+------------------------------| 4 |Про затвердження Положення |виконавча дирекція | |про реєстр хронічних |постійні комісії правління | |професійних захворювань та |Фонду з питань: | |отруєнь працівників |- програми робіт Фонду, | | |профілактики нещасних | | |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань; | | |- вирішення спорів там | | |правового забезпечення | | |соціального страхування від | | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань | ---+-----------------------------+------------------------------| 5 |Про затвердження Положення |виконавча дирекція | |про професійну реабілітацію |постійні комісії правління | |потерпілих внаслідок |Фонду з питань: | |нещасного випадку на |- страхових виплат, | |виробництві та професійного |соціальних послуг | |захворювання |потерпілим та їх | | |реабілітації; | | |- вирішення спорів там | | |правового забезпечення | | |соціального страхування від | | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань | ---+-----------------------------+------------------------------| 6 |Про розгляд пропозицій щодо |виконавча дирекція | |подальшого впровадження |постійні комісії правління | |результатів робіт, |Фонду з питань: | |передбачених |- членства, страхових | |профілактичними заходами |тарифів і бюджету Фонду; | |Фонду. |- програми робіт Фонду, | | |профілактики нещасних | | |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань; | | |- вирішення спорів там | | |правового забезпечення | | |соціального страхування від | | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань | ---+-----------------------------+------------------------------| 7 |Про внесення змін до складу |виконавча дирекція | |комісії з питань вирішення |постійна комісія правління | |спорів при робочих органах |Фонду з питань вирішення | |виконавчої дирекції Фонду |спорів там правового | | |забезпечення соціального | | |страхування від нещасних | | |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань; | ---+-----------------------------+------------------------------| 8 |Поточні питання за |виконавча дирекція | |напрямами діяльності Фонду |профільні постійні комісії | |соціального страхування від |правління Фонду | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань України | | ---+-----------------------------+------------------------------| 9 |Про стан виконання рішень |Виконавча дирекція | |правління, прийнятих на | | |попередніх засіданнях | | ----------------------------------------------------------------| IV квартал 2009 року | ----------------------------------------------------------------| 1 |Про внесення змін до |виконавча дирекція | |Порядку складання та |постійні комісії правління | |виконання бюджету Фонду, |Фонду з питань: | |затвердженого постановою |- членства, страхових | |правління Фонду від |тарифів і бюджету Фонду; | |03.10.2008 року N 49 |- програми робіт Фонду, | |( v0049583-08 ) |профілактики нещасних | | |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань; | | |- страхових виплат, | | |соціальних послуг | | |потерпілим та їх | | |реабілітації | ---+-----------------------------+------------------------------| 2 |Про затвердження бюджету |виконавча дирекція | |Фонду соціального |постійні комісії правління | |страхування від нещасних |Фонду з питань: | |випадків на виробництві та |- членства, страхових | |професійних захворювань |тарифів і бюджету Фонду; | |України на 2010 рік |- програми робіт Фонду, | | |профілактики нещасних | | |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань; | | |- страхових виплат, | | |соціальних послуг | | |потерпілим та їх | | |реабілітації | ---+-----------------------------+------------------------------| 3 |Про затвердження Положення |виконавча дирекція | |про порядок забезпечення |постійні комісії правління | |потерпілих внаслідок |Фонду з питань: | |нещасного випадку на |- страхових виплат, | |виробництві та професійного |соціальних послуг | |захворювання спеціальним |потерпілим та їх | |медичним, постійним |реабілітації; | |стороннім доглядом, |- вирішення спорів там | |побутовим обслуговуванням |правового забезпечення | |та додатковим харчуванням |соціального страхування від | | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань | ---+-----------------------------+------------------------------| 4 |Про затвердження заходів з |виконавча дирекція | |профілактики нещасних |постійні комісії правління | |випадків на виробництві та |Фонду з питань: | |професійних захворювань на |- членства, страхових | |2010 рік до Програми робіт |тарифів і бюджету Фонду; | |Фонду соціального |- програми робіт Фонду, | |страхування від нещасних |профілактики нещасних | |випадків на виробництві та |випадків на виробництві та | |професійних захворювань |професійних захворювань; | |України на 2010 рік | | ---+-----------------------------+------------------------------| 5 |Про розгляд пропозицій щодо |виконавча дирекція | |подальшого впровадження |постійні комісії правління | |результатів робіт, |Фонду з питань: | |передбачених |- членства, страхових | |профілактичними заходами |тарифів і бюджету Фонду; | |Фонду |- програми робіт Фонду, | | |профілактики нещасних | | |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань; | | |- вирішення спорів там | | |правового забезпечення | | |соціального страхування від | | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань | ---+-----------------------------+------------------------------| 6 |Про затвердження плану |виконавча дирекція | |проведення засідань |профільні постійні комісії | |правління Фонду соціального |правління Фонду | |страхування від нещасних | | |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань | | |України у 2010 році | | ---+-----------------------------+------------------------------| 7 |Про внесення змін до складу |виконавча дирекція | |комісії з питань вирішення |постійна комісія правління | |спорів при робочих органах |Фонду з питань вирішення | |виконавчої дирекції Фонду |спорів там правового | | |забезпечення соціального | | |страхування від нещасних | | |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань; | ---+-----------------------------+------------------------------| 8 |Поточні питання за |виконавча дирекція | |напрямами діяльності Фонду |профільні постійні комісії | |соціального страхування від |правління Фонду | |нещасних випадків на | | |виробництві та професійних | | |захворювань України | | ---+-----------------------------+------------------------------| 9 |Про стан виконання рішень |виконавча дирекція | |правління, прийнятих на | | |попередніх засіданнях | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: