open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНОЗЕМНИХ

ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ
Н А К А З
07.04.2009 N 8

Про затвердження Положення про радника

Національного агентства України з іноземних

інвестицій та розвитку на громадських засадах

Відповідно до пункту 12 Положення про Національне агентство
України з іноземних інвестицій та розвитку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року N 48
( 48-2009-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про радника Національного агентства
України з іноземних інвестицій та розвитку на громадських засадах.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Генеральний директор С.В.Таран

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України

з іноземних інвестицій

та розвитку

07.04.2009 N 8

ПОЛОЖЕННЯ

про радника Національного агентства

України з іноземних інвестицій

та розвитку на громадських засадах

1. Загальні положення
1.1. Це положення регулює порядок призначення, повноваження
та обов'язки радника Національного агентства України з іноземних
інвестицій та розвитку на громадських засадах.
1.2. Основними завданнями радника є аналіз державної політики
у сфері залучення іноземних інвестицій та формування позитивного
інвестиційного іміджу України; підготовка висновків щодо
підготовлених Національним агентством України з іноземних
інвестицій та розвитку (далі - Укрзовнішінвест) проектів
законодавчих та інших нормативних актів, а також участь в їх
розробці; підготовка методичних рекомендацій щодо організації
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування з
питань залучення іноземних інвестицій та реалізації проектів з
іноземними інвестиціями; участь у підготовці та проведенні
науково-практичних конференцій, міжвідомчих організаційних
заходів; вивчення зарубіжного досвіду з питань залучення прямих
іноземних інвестицій та підготовка пропозицій щодо його
впровадження в України; підготовка пропозицій і рекомендацій з
інших питань, що належать до відання Укрзовнішінвесту. Радник також може залучатись до виконання інших доручень
Генерального директора Укрзовнішінвесту.
1.3. У своїй діяльності радник керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами Укрзовнішінвесту, а також цим
Положенням.
1.4. Радник здійснює свої повноваження на громадських засадах
та безоплатно.
1.5. Радником призначається досвідчена особа, яка має
необхідний практичний досвід і виявила бажання особисто подавати
практичну та науково-методичну допомогу керівництву
Укрзовнішінвесту.
1.6. Радниками також можуть призначатися, учені, провідні
фахівці різних галузей економіки, соціальної сфери з числа
громадян України та іноземних громадян.
1.7. Радник підпорядковується безпосередньо Генеральному
директору Укрзовнішінвесту.
2. Повноваження, права та обов'язки Радника
2.1. Повноваження Радника: - виконує дорадчу роботу з питань залучення іноземних
інвестицій та формування позитивного інвестиційного іміджу України
за кордоном; - надає за дорученням керівництва Укрзовнішінвесту та в межах
своєї компетенції консультації та висновки щодо проектів
нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами
Укрзовнішінвесту; - готує аналітичні матеріали для забезпечення діяльності
керівництва Укрзовнішінвесту з питань іноземних інвестицій; - вивчає та аналізує матеріали, що стосуються формування та
реалізації державної інвестиційної політики та вносить пропозиції
на розгляд керівництва щодо її поліпшення.
2.2. Відповідно до своїх повноважень за дорученням
керівництва, Радник має право: - брати участь у нарадах, семінарах, засіданнях колегій,
робочих груп Укрзовнішінвесту; - на першочерговий прийом керівництвом Укрзовнішінвестом; - запитувати та одержувати в установленому порядку
інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і
посадових осіб за дорученням керівництва; - надавати в установленому порядку доповідні, аналітичні,
службові записки, пропозиції з питань, що віднесенні до його
компетенції на розгляд керівництва.
2.3. Радник зобов'язаний: - відповідально ставитися до виконання своїх обов'язків; - утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду авторитету
Укрзовнішінвесту; - прагнути підвищення свого професіоналізму в здійсненні
наданих повноважень; - не зловживати службовим становищем під час здійснення своїх
повноважень.
3. Порядок призначення та припинення повноважень радника
3.1. Радник призначається на посаду та звільняється з неї
наказом Генерального директора Укрзовнішінвесту.
3.2. Кандидат на призначення подає до Укрзовнішінвесту такі
документи: - заяву; - копію паспорта; - 2 фотографії розміром 4 х 6 см; - заповнену особову картка встановленого зразка; - копії дипломів, сертифікатів, грамот, подяк та інших
документів, які підтверджують компетентність та досвід кандидата.
3.3. Радникам на період їх роботи видаються посвідчення
встановленого зразка.
3.4. Припинення повноважень радника може наступати за таких
умов: - за власним бажанням згідно особисто поданої заяви; - за ініціативою керівника при неналежному виконанні радником
своїх повноважень та обов'язків.
3.5. Припинення повноважень радника відбувається на підставі
відповідного наказу Генерального директора Укрзовнішінвесту.
3.6. У разі припинення радником своїх повноважень його
посвідчення підлягає поверненню.
Заступник Генерального
директора В.В.Карпунцов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: