open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 7 від 04.04.92

м.Київ
vd920404 vn7
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генерального

прокурора

N 22 ( v0022900-98 ) від 31.08.98 )
Про створення науково-методичної ради

1. Відповідно до статті 51 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ) створити науково-методичну раду при Генеральній
прокуратурі України. 2. Затвердити Положення про науково-методичну раду при
Генеральній прокуратурі України.
Положення

про науково-методичну раду при Генеральній

прокуратурі України
1. Науково-методична рада - дорадчий орган при Генеральній
прокуратурі України. Вона розглядає пропозиції щодо поліпшення
організації і діяльності органів прокуратури, вдосконалення
законодавства, сприяє реалізації права Генерального прокурора
України на законодавчу ініціативу. 2. Науково-методична рада складається з голови, його
заступника, відповідального секретаря, членів ради, які
затверджуються наказом Генерального прокурора України з числа
практичних працівників прокуратури та вчених-юристів. 3. Голова спрямовує діяльність ради, керує нею, організовує
контроль за виконанням накреслених заходів, головує на засіданнях
ради, дає доручення своєму заступнику, відповідальному секретарю,
членам ради, доповідає Генеральному прокурору України про роботу
ради, а в необхідних випадках інформує про це колегію Генеральної
прокуратури. 4. Заступник голови науково-методичної ради у відсутність
голови виконує його обов'язки, забезпечує підтримання зв'язків з
науковими і учбовими юридичними закладами, іншими правоохоронними
органами. 5. Відповідальний секретар з урахуванням потреби і міркувань
членів ради накреслює плани її роботи, готує матеріали до засідань
ради, узагальнює роботу, виконує інші обов'язки по організації
ради. 6. Члени науково-методичної ради: 6.1. Подають пропозиції про розгляд актуальних питань щодо
теорії і практики прокурорського нагляду, слідчої діяльності,
організації роботи прокуратури, вдосконалення законодавства. 6.2. Беруть участь у засіданнях ради, обговоренні поставлених
питань, висловлюють міркування щодо них і вносять відповідні
пропозиції, виконують доручення голови ради. 6.3. У разі необхідних випадках запрошуються до участі в
засіданнях колегії Генеральної прокуратури України, в роботі
науково-практичних семінарів, конференцій та нарад працівників
прокуратури. 7. Науково-методична рада розглядає: 7.1. Пропозиції, спрямовані на вдосконалення прокурорського
нагляду, попереднього слідства, організації роботи прокуратури,
поліпшення підготовки юристів для органів прокуратури, підвищення
їх кваліфікації. 7.2. Передані їй проекти наказів і розпоряджень Генерального
прокурора України, проекти інформаційних листів, методичних
рекомендацій, посібників, інших відомчих документів. 7.3. Проекти законів України, інших нормативних актів
Верховної Ради, уряду, міністерств і відомств України, а також
пропозиції щодо змін чинного законодавства. 7.4. Спірні юридичні питання, що виникають у практиці
прокурорського нагляду, попереднього слідства, проблеми
впровадження наукових рекомендацій у діяльність прокуратури. 8. Науково-методична рада підтримує зв'язки з
науково-дослідними і учбовими юридичними закладами. 9. Засідання ради проводяться в міру потреби в цьому. До
обговорення питань можуть залучатися наукові та практичні
працівники, котрі не є членами ради, фахівці інших галузей. 10. Науково-методична рада приймає рішення рекомендаційного
характеру, які доводяться до відома керівництва, управлінь і
відділів Генеральної прокуратури України. Результати угазальнення
роботи ради, яке проводиться раз на рік, обговорюються на її
засіданні з прийняттям відповідних рішень, спрямованих на
поліпшення діяльності науково-методичної ради.
Генеральний прокурор України В.Шишкін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: