open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

НАКАЗ

08.06.2011  № 7

Про Експертну комісію з питань кінематографії

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного агентства України з питань кіно
№ 27 від 24.11.2011
№ 243 від 20.11.2015}

З метою вдосконалення відбору конкурентноспроможних та якісних кінопроектів, які отримують державну фінансову підтримку, та прозорості роботи Державного агентства України з питань кіно щодо формування та реалізації Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення та Регламент роботи Експертної комісії з питань кінематографії Державного агентства з питань кіно (додаються).

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова

К. Копилова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
України з питань кіно
08.06.2011 № 7

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну комісію з питань кінематографії Державного агентства України з питань кіно

1. Це Положення визначає порядок роботи Експертної комісії з питань кінематографії (далі - Комісія) Державного агентства України з питань кіно (далі - Держкіно).

2. У своїй діяльності Комісія керується Законом України "Про кінематографію", постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.98 № 813 "Про затвердження Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі", Порядком конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, затвердженим наказом Міністерства культури України від 26.04.2011 № 30, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 08.06.2011 № 687/19425 (далі - Порядок), та цим Положенням.

3. Комісія є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що створюється з метою вдосконалення відбору конкурентоспроможних та якісних кінопроектів та забезпечення прозорості роботи Держкіно щодо формування та реалізації Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (далі - Програма).

4. Основними завданнями Комісії є:

- всебічна професійна оцінка кінопроектів, що претендують на отримання державного фінансування за державним замовленням та державною фінансовою підтримкою, поданих суб'єктами продюсерської системи (далі - Виробники) до Держкіно з метою включення до Програми і реалізуються повністю або частково за державним фінансуванням;

- експертиза кінопроектів, важливих для духовного життя країни, що стверджують її громадські та морально-етичні ідеали, сприяють творчому пошуку в кіномистецтві, розвитку кіно для дітей та юнацтва, становленню талановитої молоді, забезпечують створення національних фільмів, затребуваних українським суспільством;

- проведення конкурсного відбору кінопроектів, відповідно до Порядку, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у галузі кінематографії;

- внесення пропозиції щодо формування програми виробництва і розповсюдження національних фільмів;

- надання рекомендацій Держкіно про прийняття завершених виробництвом національних фільми;

- розгляд пропозицій щодо заміни режисера-постановника фільмів, продовження строку виробництва фільмів, заміни Виробника фільмів, формування переліку фільмів, що потребують відновлення та реставрації.

5. Комісія складається з шістнадцяти членів, персональний склад Експертної комісії схвалюється на засіданні колегії Держкіно, після чого затверджується відповідним наказом Держкіно. Членами Комісії можуть бути громадяни України, які є суб'єктами кінематографії або посадовими особами суб'єкта кінематографії, або здійснюють наукові дослідження чи професійну діяльність у галузі кінематографії, авторського права та суміжних прав, мають вищу освіту, досвід роботи за спеціальністю не менше п'яти років.

До складу Комісії не можуть входити співробітники Держкіно.

6. З метою формування персонального складу Комісії з питань кінематографії за квотами належності визначаються наступні групи суб'єктів кінематографії:

створення і виконання - сценаристи, режисери, оператори;

виробництва - продюсери, продакшн-компанії, кіностудії, студії тощо;

розповсюдження - дистриб'ютори;

демонстрування - фестивалі, кінотеатри та кінотеатральні мережі;

публічного сповіщення - телерадіоорганізації, провайдери програмної послуги, мас-медіа, VOD сервіси.

7. Члени Комісії призначаються за квотами належності до груп суб'єктів кінематографії:

1) створення і виконання - три члени Комісії, і лише два члени Комісії, призначені за належністю до групи створення, можуть в якості авторів здійснювати однакову професійну кінематографічну діяльність;

2) виробництва - три члени Комісії, при цьому вони мають бути продюсерами незалежними один від одного, або не бути посадовими особами того самого суб'єкта кінематографії;

3) розповсюдження, демонстрування та публічного сповіщення - по три члени Комісії від кожної групи.

При призначенні нових членів Комісії за квотами належності, наведеними у підпунктах 1-3 цього пункту, після закінчення повноважень членів, призначених раніше, забезпечується дотримання принципу, що полягає в недопущенні чисельної переваги представників однієї з груп суб'єктів кінематографії.

Про відкриття вакансії в Комісії за квотами належності до груп суб'єктів кінематографії повідомляється на офіційному сайті Держкіно із запрошенням професійних громадських організацій суб'єктів кінематографії (за ознакою належності до відповідних напрямків кінематографічної діяльності) щодо пропозицій відповідної кандидатури.

Професійні громадські організації, що здійснюють свою діяльність у галузі кінематографії вправі пропонувати Держкіно на посади членів Комісії по три кандидатури від кожної професійної громадської організації, які можуть бути і не її членам, за кожною групою.

За відсутності кандидатури, запропонованої професійною громадською організацією суб'єктів кінематографії за ознакою належності до відповідних напрямків кінематографічної діяльності у зазначеному вище порядку, Держкіно призначає члена Комісії за квотою належності до відповідної групи суб'єктів кінематографії на власний розсуд.

Голова Держкіно призначає одного члена Комісії без урахування його належності до будь-якої групи суб'єктів кінематографії.

8. Комісія є повноважною за умови призначення більшості її загального кількісного складу. Строк повноважень члена Комісії становить два роки. Та сама особа не може бути членом Комісії більше двох строків підряд.

9. Голова Комісії та його заступник обираються з числа членів Комісії шляхом відкритого голосування.

Функції відповідального секретаря Комісії виконує співробітник Держкіно.

Строк повноважень Голови Комісії та його заступника складає два роки. Та сама особа не може бути обраною Головою Комісії більше двох строків підряд.

10. Члени Комісії, керуючись в своїй роботі принципом конкурсного відбору, висловлюють рекомендації про доцільність надання кінопроектам державного фінансування або про стан та якість кінопроекту, що реалізується за державним фінансуванням, за допомогою індивідуальних відгуків на кожний розглянутий кінопроект.

11. Рекомендації Комісії про доцільність включення кінопроектів до Програми встановлюються на підставі індивідуальних відгуків експертів, що брали участь в розгляді кінопроекту та оформляються підсумковим протоколом, затвердженим Головою Комісії або у разі його відсутності заступником Голови Комісії.

12. У разі потреби члени Комісії можуть залучатись:

- до експертної оцінки незавершених або завершених виробництвом кінопроектів, які включені до Програми;

- до визначення переліку фільмів, що потребують відновлення та/або тиражування.

13. Члени Комісії мають право вносити пропозиції Голові Комісії щодо вдосконалення роботи Комісії, принципів формування Програми.

14. Робота Комісії здійснюється відповідно до Регламенту.

15. Робота Комісії може здійснюватись у таких формах:

- у формі індивідуальної експертизи кінопроектів на першому та другому етапах оголошеного конкурсу кінопроектів;

- у формі засідання, як під час проведення конкурсного відбору кінопроектів, так і у разі потреби.

16. При роботі Комісії у формі індивідуальної експертизи кінопроектів члени Комісії:

- за повідомленням відповідального працівника Держкіно отримують кінопроект;

- здійснюють розгляд кінопроекту та заповнюють картку експертної оцінки кінопроекту (додатки 5, 6 до Порядку).

17. При роботі Комісії у формі засідання:

- члени Комісії сповіщаються про засідання не пізніше двох днів до його початку;

- колективне рішення Комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні; воно чинне за умови присутності на засіданні не менше половини загальної кількості членів Комісії. Рішення оформлюється протоколом засідання Комісії за підписом Голови Комісії або за його відсутності заступника Голови Комісії.

У разі, якщо голоси членів Комісії, присутніх на засіданні, розділилися порівну, голос Голови Комісії або за його відсутності заступника Голови є ухвальним.

18. Члени Комісії не є державними службовцями. Робота членів Комісії оплачується із спеціального фонду за бюджетною програмою 1806030 "Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" через державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка" за відповідними угодами з експертами з розрахунку 50 (п'ятдесят) гривень за творчу, виробничу, фінансову або прокатну експертизу кінопроекту повнометражного фільму і 30 (тридцять) гривень - короткометражного фільму.

19. Засідання Комісії проводяться під час оголошення конкурсів кінопроектів та у разі потреби для заміни режисера-постановника фільмів, продовження строку виробництва фільмів, заміни Виробника фільмів, визначення переліку фільмів, що потребують відновлення та/або тиражування тощо.

Засідання Комісії веде Голова Комісії або у разі його відсутності заступник Голови Комісії.

Засідання Комісії є закритими, крім випадків коли члени Комісії проголосують за проведення відкритого засідання ad hoc, та проведення презетанційних сесій під час другого етапу конкурсного відбору кінопроектів. За погодженням з головою або заступником голови Комісії на засідання комісії можуть запрошуватися не члени Комісії для надання інформації Комісії. В засіданнях комісії мають право брати участь співробітники Держкіно з правом дорадчого голосу.

20. Організація поточної роботи Комісії здійснюється відповідальним працівником Держкіно (секретар Комісії), що виконує такі функції:

- реєстрація кінопроектів згідно з затвердженим переліком документації, що надаються до Держкіно для участі у конкурсі кінопроектів;

- організація індивідуального розгляду кінопроектів членами Комісії;

- організація перегляду завершених виробництвом аудіовізуальних творів і відзнятих матеріалів фільмів, що перебувають у виробництві;

- організація проведення засідань Комісії і підготовка матеріалів до них;

- систематизація індивідуальних відгуків членів Комісії та підготовка протоколів засідань Комісії за розглянутими кінопроектами.

{Положення в редакції Наказу Державного агентства України з питань кіно № 243 від 20.11.2015}

Голова Державного агентства
України з питань кіноК.О. Копилова


РЕГЛАМЕНТ
роботи Експертної комісії з питань кінематографії Державного агентства України з питань кіно

1. Загальні положення

1.1. Експертна комісія з питань кінематографії (далі - Комісія) Державного агентства України з питань кіно (далі - Держкіно) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним Держкіно відповідно до Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, затвердженим наказом Міністерства культури України від 26.04.2011 № 30, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 08.06.2011 № 687/19425 (далі - Порядок).

1.2. У своїй діяльності Комісія керується чинним законодавством України, Положенням про Комісію та цим Регламентом.

1.3. Забезпечення діяльності Комісії здійснює відповідальний працівник Держкіно (відповідальний секретар Комісії).

1.4. Основними завданнями Комісії є:

- всебічна професійна оцінка проекти ігрових, анімаційних, неігрових фільмів (далі - кінопроект) суб'єктів продюсерської системи України (далі - Виробники), що претендують на отримання державного фінансування за державним замовленням та державною фінансовою підтримкою, поданих суб'єктами продюсерської системи (далі - Виробники) до Держкіно з метою включення до Програми і реалізуються повністю або частково за державним фінансуванням;

- експертиза кінопроектів, важливих для духовного життя країни, що стверджують її громадські та морально-етичні ідеали, сприяють творчому пошуку в кіномистецтві, розвитку кіно для дітей та юнацтва, становленню талановитої молоді, забезпечують створення національних фільмів, затребуваних українським суспільством.

- проведення конкурсного відбору кінопроектів, відповідно до Порядку, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у галузі кінематографії;

- внесення пропозицій щодо формування програми виробництва і розповсюдження національних фільмів;

- надання рекомендацій Держкіно про прийняття завершених виробництвом національних фільмів;

- розгляд пропозицій щодо заміни режисера-постановника фільмів, продовження строку виробництва фільмів, заміни Виробника фільмів, формування переліку фільмів, що потребують реставрації та тиражування.

2. Порядок представлення проектів

2.1. На розгляд Комісії представляються кінопроекти.

2.2. Кінопроект (відповідно до умов та стадії його реалізації) приймається до розгляду за наявності повного комплекту документів і матеріалів, передбачених у додатках 1, 2, 3, 4 до Порядку.

2.3. Подані на конкурсний відбір документи і матеріали не рецензуються і заявнику не повертаються.

2.4. Комісія не приймає будь-які клопотання або відгуки на кінопроект, здатні вплинути на оцінку його членами Комісії.

2.5. Надані на конкурсний відбір документи і матеріали можуть бути надані для ознайомлення третім особам, лише за згоди осіб, що їх надали.

3. Процедура розгляду кінопроектів

3.1. Розгляд кінопроектів відбувається у конкурсних категоріях, що визначаються Держкіно при оголошенні чергового конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (далі - Конкурсний відбір).

3.2. Держкіно організовує віднесення кожного з проектів до відповідної конкурсної категорії (відповідно до відомостей, зазначеній у заявці на участь у конкурсному відборі) та розгляд кожного кінопроекту членами Комісії.

3.3. Кількість членів Комісії, що залучаються до розгляду кінопроектів у кожній з конкурсних категорій, визначається Комісією виходячи із специфіки роботи Комісії, але не може становити менше п'яти осіб.

3.4. Стосовно кінопроекту, що перебуває у виробництві на будь-якому окремому етапі (періоді), в тому числі завершальному, експертні оцінки надаються членами Комісії після перегляду відзнятого матеріалу фільму (крім випадків коли проект перебуває на етапі (періоді) режисерської розробки чи підготовчому).

3.5. Розгляд кінопроектів членами Комісії здійснюється на конкурсній основі.

Член Комісії не може брати участь в оцінюванні кінопроектів у конкурсних категоріях, в яких подані кінопроекти щодо яких у такого члена Комісії існує реальний конфлікт інтересів.

3.6. Конкурсний відбір проводиться в два етапи.

3.7. На першому етапі члени Комісії протягом шести тижнів з моменту завершення строку подачі заявок на участь у конкурсному відборі проводять оцінювання кінопроектів та приймають рішення щодо можливості допуску кінопроектів виробників до другого етапу конкурсного відбору.

3.8. Для оцінювання кінопроекту на першому етапі конкурсного відбору членами Експертної комісії заповнюється картка експертної оцінки кінопроекту, який претендує на включення до Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, щодо допущення до другого етапу конкурсного відбору (додаток 5 до Порядку). Картка експертної оцінки є дійсною виключно за умови надання відповідним експертом заповнених карток щодо всіх кінопроектів, що включені до відповідної конкурсної категорії.

Картка експертної оцінки надається в Держкіно не пізніше ніж у строк зазначений у п. 3.7 цього Регламенту, та має бути повністю заповнена експертом власноруч. Зміст картки експертної оцінки не оприлюднюється і відноситься до інформації для службового користування і може бути повідомлений лише автору або виробнику кінопроекту за його запитом без зазначення імені члена комісії, що її заповнив.

Картка експертної оцінки зберігається у Держкіно.

3.9. За результатами першого етапу конкурсного відбору Держкіно протягом 5 робочих днів з моменту отримання останнього висновку експерта формує перелік кінопроектів, допущених до другого етапу конкурсного відбору.

3.10. До участі у другому етапі конкурсного відбору включаються кінопроекти, які за результатами оцінювання членами Комісії, що брали участь в експертизі, що отримали середню оцінку не менше 3,5 балів.

3.11. Перелік кінопроектів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору, затверджується наказом Держкіно та розміщується на його офіційному веб-сайті, із зазначенням: назви, автора сценарію, режисера-постановника, продюсера, виробника та загального кошторису кінопроекту, очікуваної суми державної підтримки та отриманого середнього балу.

3.12. Другий етап конкурсного відбору відбувається у сесіях відповідно до кожної конкурсної категорії, які є відкритими, у оцінці кожної з яких бере участь не менше п'яти членів Комісії. Не можуть оцінювати кінопроекти у другому етапі конкурсного відбору члени Комісії, які не оцінювали відповідні проекти на першому етапі конкурсного відбору.

3.13. На другому етапі конкурсного відбору, виробники презентують кінопроекти, допущені до участі у другому етапі конкурсного відбору. Презентація триває не більше 15 хвилин, при чому Держкіно забезпечує виробникам технічну можливість демонстрації аудіовізуальних матеріалів у погоджених заздалегідь форматах. Члени Комісії та представники Держкіно мають право ставити учасникам презентації питання щодо кінопроекту. Презентація кінопроектів відбувається відкрито, проте будь-які особи крім зазначених вище, не мають право задавати будь-які питання чи коментувати презентацію кінопроектів.

3.14. Не пізніше ніж у день завершення другого етапу конкурсного відбору у кожній з конкурсних категорій члени Комісії, що брали участь у оцінці проектів, проводять закрите обговорення (на якому можуть бути присутні лише члени Комісії та представники Держкіно) та заповнюють висновок експертної оцінки кінопроекту, що претендує на включення до програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (додаток 6 до Порядку).

3.16. Протягом п'яти робочих днів після проведення другого етапу конкурсного відбору на підставі експертних висновків секретар Комісії складає протокол, який затверджується Головою Комісії або у разі його відсутності заступником Голови Комісії та подається на розгляд Держкіно і протягом трьох робочих днів розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно.

{Регламент в редакції Наказів Державного агентства України з питань кіно № 27 від 24.11.2011, № 243 від 20.11.2015}

Голова Державного агентства
України з питань кіноК.О. Копилова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: