open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
03.03.2006 N 7
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності

N 23 ( z0940-11 ) від 27.04.2011 }
Про затвердження Тимчасового порядку формування

та приймання звітів по коштах Фонду

за формою Ф4-ФСС з ТВП на магнітних носіях

(Витяг)
З метою більш оперативного приймання і обробки звітних
документів від страхувальників за формою Ф4-ФСС з ТВП "Звіт про
нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності" ( va007598-05 ) (далі -
форма Ф4-ФСС з ТВП), спрощення процедури її заповнення
страхувальниками правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Тимчасовий порядок формування та приймання
звітів по коштах загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням, за формою Ф4-ФСС
з ТВП ( va007598-05 ) на магнітних носіях (далі - Тимчасовий
порядок), що додається.
2. Встановити, що Тимчасовий порядок набуває чинності з
1 червня 2006 року і може застосовуватися починаючи із звітної
кампанії за I півріччя 2006 року. ...
Заступник Голови правління Д.Третьяков

Додаток

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

формування та приймання звітів по коштах

загальнообов'язкового державного соціального

страхування у зв'язку з тимчасовою втратою

працездатності та витратами, зумовленими народженням

та похованням (форма Ф4-ФСС з ТВП ( va007598-05 ),

на магнітних носіях

1. Загальні положення
1.1. Згідно з Законом України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ) страхувальники зобов'язані вести облік
коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням, і своєчасно надавати
робочим органам відділень Фонду звітність щодо цих коштів, а також
дані про кількість найманих працівників та розмір їх заробітної
плати. Форма звітних документів для страхувальників: "Звіт про
нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності" ( va007598-05 ) (далі - форма
Ф4-ФСС з ТВП), порядок її складання та термін подання до робочих
органів відділень Фонду встановлено правлінням Фонду у Порядку
подання та обліку звітів по коштах Фонду, затвердженому постановою
правління Фонду від 04.03.2004 р. N 21 ( v0021598-04 ) (із змінами
та доповненнями). Подання звітних документів у електронному вигляді на
магнітних носіях здійснюється страхувальниками на добровільних
засадах.
2. Формування звітних документів

на магнітних носіях
2.1. Для формування звітних документів за формою Ф4-ФСС з ТВП
( va007598-05 ) на магнітних носіях страхувальнику необхідно
звернутися до робочого органу відділення Фонду за місцем
реєстрації для безоплатного отримання в електронному вигляді
Автоматизованого робочого місця "Формування звітних документів
страхувальників на магнітних носіях" (далі - АРМ "Формування звіту
Ф4-ФСС з ТВП") та керівництва користувача. Страхувальник повинен надати представнику робочого органу
відділення Фонду магнітний носій (дискету) для запису інформації,
отримати роз'яснення щодо встановлення АРМ "Формування звіту
Ф4-ФСС з ТВП" на комп'ютері страхувальника та його використання.
2.2. Мінімальна конфігурація параметрів засобів
обчислювальної техніки страхувальника, на яких має бути
встановлено АРМ "Формування звіту Ф4-ФСС з ТВП": - персональний комп'ютер Pentium 100/32 або вище; - наявність принтера (для друку форми Ф4-ФСС з ТВП
( va007598-05 ); - системне програмне забезпечення у складі Windows.98 або
вище, Microsoft Word 97.
2.3. Страхувальники за допомогою АРМ "Формування звіту Ф4-ФСС
з ТВП" формують, роздруковують та надають робочим органам
відділень Фонду щоквартально, наростаючим підсумком з початку
року, звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП ( va007598-05 ) в електронному
вигляді на магнітному носії та на папері (оригінал звіту), який
повинен бути підписаний керівником та головним бухгалтером і
завірений печаткою страхувальника.
2.4. За допомогою АРМ "Формування звіту Ф4-ФСС з ТВП"
страхувальники записують звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП у вигляді
інформаційного вихідного файла (формат файла XML) на магнітний
носій. Після завершення операції збереження файла страхувальнику
необхідно перевірити магнітний носій на наявність комп'ютерних
вірусів за допомогою анти-вірусного програмного забезпечення.
3. Приймання звітних документів

на магнітних носіях
3.1. Приймання звітних документів за формою Ф4-ФСС з ТВП
( va007598-05 ) від страхувальників на магнітних носіях
здійснюється представником робочого органу відділення Фонду за
допомогою програмного забезпечення автоматизованого робочого місця
"Приймання звітних документів від страхувальників на магнітних
носіях" (далі - АРМ "Приймання звіту Ф4-ФСС з ТВП").
3.2. Робочий орган відділення Фонду має забезпечити
пріоритетне (першочергове) приймання звітів від страхувальників на
магнітних носіях, виділивши для цього представників робочого
органу Фонду та відповідну кількість робочих станцій, на яких має
бути встановлено АРМ "Приймання звіту Ф4-ФСС з ТВП".
3.3. При прийманні звітних документів за формою Ф4-ФСС з ТВП
( va007598-05 ) від страхувальників на магнітних носіях
представником робочого органу відділення Фонду здійснюється
перевірка файла на магнітному носії на наявність комп'ютерних
вірусів та цілісність інформації.
3.4. У разі виявлення комп'ютерного вірусу або пошкодження
інформації на магнітних носіях робочий орган Фонду здійснює
приймання звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП ( va007598-05 ) на папері.
3.5. Відповідальність за ідентичність даних звіту за формою
Ф4-ФСС з ТВП ( va007598-05 ) на магнітних носіях та звіту на
папері несе страхувальник. У випадках невідповідності електронної копії звіту даним
обліку коштів по даному страхувальнику у робочому органі
відділення Фонду або даним звіту на папері звіт в електронному
вигляді не приймається, а звіт на папері обробляється
представником робочого органу за допомогою АРМ "Розрахунки із
страхувальниками" у порядку, визначеному для приймання звітів за
формою Ф4-ФСС з ТВП ( va007598-05 ), затвердженому постановою
правління Фонду від 04.03.2004 р. N 21 ( v0021598-04 ) (із змінами
та доповненнями).
3.6. Після приймання звітних документів за формою Ф4-ФСС з
ТВП ( va007598-05 ) від страхувальників на другому екземплярі
звіту на папері ставиться відмітка працівника робочого органу
відділення Фонду про прийняття звіту.
3.7. У разі якщо страхувальник самостійно до закінчення
встановленого граничного строку подання звіту виявив помилки, які
містяться у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП ( va007598-05 ) і які не
могли бути визначені при камеральній перевірці (відхилення фонду
оплати праці, інша фактична сума витрат, зміна кількісних
показників тощо), то такий страхувальник може подати звіт із
виправленими помилками в установленому порядку. Звіти за формою
Ф4-ФСС з ТВП на магнітному носії та на папері, подані раніше,
анулюються. У разі виявлення страхувальником помилок у звітності за
звітний період після закінчення встановленого терміну приймання
звітів для їх виправлення застосовується Порядок виправлення
помилок минулих періодів у звітності страхувальників, затверджений
постановою правління Фонду від 25.12.2003 р. N 123
( v0123598-03 ).
3.8. Терміни подання звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП
( va007598-05 ) на магнітних носіях аналогічні встановленим
правлінням Фонду термінам приймання звітів за формою Ф4-ФСС з ТВП
на папері.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: