open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Р І Ш Е Н Н Я
25.07.2005 N 7

Про необхідність усунення порушень

Державною податковою адміністрацією України

принципів державної регуляторної політики

згідно з вимогами Закону України

від 11.09.2003 N 1160-IV

"Про засади державної регуляторної політики

у сфері господарської діяльності"

На виконання вимог Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV
( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності", а також статті 3 Указу Президента
України від 01.06.2005 N 901/2005 ( 901/2005 ) "Про деякі заходи
щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики",
здійснюючи аналіз нормативно-правових актів центральних органів
виконавчої влади щодо їх відповідності принципам державної
регуляторної політики, Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва В С Т А Н О В И В:
Державною податковою адміністрацією України було прийнято
наказ від 23.12.2004 N 716 ( v0716225-04 ) "Про внесення змін до
наказу ДПА України від 22.10.2002 N 504 "Про затвердження форм
звітності щодо обігу спирту, алкогольних напоїв та спиртовмісної
продукції" (далі - Наказ).
Як зазначено в преамбулі Наказу ( v0716225-04 ), його було
видано згідно з пунктом 9 Закону України від 18.11.2004 N 2189
( 2189-15 ) "Про внесення змін до деяких законів України щодо
впорядкування обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів".
Відповідно до пункту 9 Закону України "Про внесення змін до
деяких законів України щодо впорядкування обігу спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів" ( 2189-15 ) статтю 16
Закону України від 19.12.95 N 481/95-ВР ( 481/95-ВР ) "Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
доповнено новим абзацом, згідно з яким суб'єкти підприємницької
діяльності, які одержали передбачені цим Законом ліцензії на
виробництво або на право імпорту, експорту і оптової торгівлі
(крім ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями
та тютюновими виробами), подають органу, який видає ліцензії,
щоквартально, до 10 числа першого місяця кварталу, що настає за
звітним, звіт про обсяги виробництва (імпорту) та/або реалізації
продукції. Форма звіту встановлюється органом, який видає
ліцензії, за погодженням з експертно-консультаційною комісією з
питань державного регулювання виробництва і обігу спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Тобто, норма статті 16 Закону України "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР )
прямо передбачає обов'язок суб'єктів підприємницької діяльності,
що здійснюють діяльність з виробництва або імпорту, експорту і
оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами,
подавати до органу, який видає ліцензії на ці види діяльності,
звіт про обсяги виробництва (імпорту) та/або реалізації продукції
щоквартально.
Однак, всупереч нормі Закону наказом Державної податкової
служби України "Про внесення змін до наказу ДПА України від
22.10.2002 N 504 "Про затвердження форм звітності щодо обігу
спирту, алкогольних напоїв та спиртовмісної продукції"
( v0716225-04 ) встановлюється вимога щодо щомісячного, до 5 числа
місяця, наступного за звітним, подання суб'єктами підприємницької
діяльності до органу державної податкової служби за місцем
реєстрації звітності про обсяги виробництва (імпорту) та/або
реалізації продукції.
Отже, наказом Державної податкової адміністрації України від
23.12.2004 N 716 ( v0716225-04 ) "Про внесення змін до наказу ДПА
України від 22.10.2002 N 504 "Про затвердження форм звітності щодо
обігу спирту, алкогольних напоїв та спиртовмісної продукції"
введено норми щодо подання щомісячної звітності суб'єктами
підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з виробництва
або імпорту, експорту і оптової торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами, що суперечить положенням частини третьої
статті 16 Закону України "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ).
В зв'язку з цим, за позицією Держпідприємництва України,
вимоги наказу Державної податкової адміністрації України "Про
внесення змін до наказу ДПА України від 22.10.2002 N 504 "Про
затвердження форм звітності щодо обігу спирту, алкогольних напоїв
та спиртовмісної продукції" ( v0716225-04 ) є такими, що порушують
принцип ефективності державної регуляторної політики, який полягає
в забезпеченні досягнення внаслідок дії регуляторного акта
максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально
необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та
держави.
З урахуванням вищезазначеного, деякі вимоги наказу Державної
податкової адміністрації України від 23.12.2004 N 716
( v0716225-04 ) "Про внесення змін до наказу ДПА України від
22.10.2002 N 504 "Про затвердження форм звітності щодо обігу
спирту, алкогольних напоїв та спиртовмісної продукції" не
відповідають основним принципам державної регуляторної політики,
задекларованим статтею 4 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).
Враховуючи вищевикладене, на виконання статті 3 Указу
Президента України від 01.06.2005 N 901/2005 ( 901/2005 ) "Про
деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної
політики" та керуючись частиною третьою статті 27 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ), Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
Запропонувати Державній податковій адміністрації України: - привести положення наказу Державної податкової
адміністрації України від 23.12.2004 N 716 ( v0716225-04 ) "Про
внесення змін до наказу ДПА України від 22.10.2002 N 504 "Про
затвердження форм звітності щодо обігу спирту, алкогольних напоїв
та спиртовмісної продукції" у відповідність до вимог частини
третьої статті 16 Закону України "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ).
Рішення Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва про необхідність усунення порушень
принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у
порядку, визначеному статтею 28 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).
Голова А.В.Дашкевич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: