open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 7 від 15.01.2002
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 585 ( v0585282-03 ) від 16.12.2003 )
Про внесення змін та доповнень до щоквартальної

галузевої статистичної звітної форми N 33-коротка

"Звіт про хворих на туберкульоз" та інструкції

щодо її заповнення

З метою вдосконалення галузевої статистичної звітності з
туберкульозу Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни та доповнення до щоквартальної галузевої
статистичної звітної форми N 33-коротка "Звіт про хворих на
туберкульоз" та інструкції щодо її заповнення, затверджених
наказом МОЗ України від 15.05.01 N 182 ( v0182282-01 ), виклавши
їх у новій редакції, що додаються.
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій, Головного управління охорони
здоров'я Київської міської державної адміністрації забезпечити
впровадження затвердженої щоквартальної галузевої статистичної
звітної форми N 33-коротка "Звіт про хворих на туберкульоз"
( v0182282-01 ) в лікувально-профілактичних закладах з і кварталу
2002 року.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший заступник Державного
секретаря МОЗ України О.О.Бобильова
Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

15.01.2002 N 7
Інструкція

щодо заповнення щоквартальної галузевої

статистичної звітної форми N 33-коротка

"Звіт про хворих на туберкульоз"
Звіт заповнюється всіма лікувально-профілактичними закладами,
які обслуговують дорослих та дітей і надають їм медичну допомогу.
Звіт щоквартально подають: - протитуберкульозні диспансери, які ведуть територіальний
реєстр (картотеку) хворих до МОЗ Автономної Республіки Крим,
обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та
Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної
адміністрації - 10 числа першого місяця наступного за звітним
кварталом; - МОЗ Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська
міська державні адміністрації та Головне управління охорони
здоров'я Київської міської державної адміністрації - 15 числа
першого місяця наступного за звітним кварталом Міністерству
охорони здоров'я України (Центру медичної статистики - на
паперових носіях, а також електронною поштою до Українського
центру інформаційних технологій та національного реєстру). В адресній частині звіту зазначаються найменування закладу, у
який надсилається звіт; назва і тип закладу, який подає звіт, їх
поштова адреса. Звіт формується обласними, Київським та Севастопольським
міськими, Автономної Республіки Крим протитуберкульозними
диспансерами на підставі облікових форм, затверджених наказами МОЗ
України та Мін'юстом. Під час заповнення звіту розподіл хворих на міських або
сільських жителів здійснюється за місцем постійного проживання
хворого відповідно до пункту 9 "Повідомлення про хворого з уперше
в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу, трихофітії,
мікроспорії, фавуса, корости, трахоми" (форма первинного обліку
N 089/о), а не за місцем звернення за медичною допомогою. Нозології у звіті вказуються у відповідності до Міжнародної
статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10). Щоквартальна звітна форма N 33-коротка складається із таблиці
1100 "Число хворих з уперше в житті встановленим діагнозом
активного туберкульозу", 1200 "Кількість хворих, які померли від
туберкульозу" та 1300 "Діагностика та виявлення туберкульозу". В таблиці 1100 "Число хворих з уперше в житті встановленим
діагнозом активного туберкульозу" указуються відомості про хворих,
яким уперше в житті встановлений діагноз активного туберкульозу.
Відомості формуються на підставі отриманих від закладів системи
МОЗ та інших центральних органів виконавчої влади форми первинного
обліку N 089/о. Таблиця 1100 включає відомості про захворювання з уперше в
житті встановленим діагнозом активного туберкульозу - всього, в
тому числі у дітей 0-14 років включно, підлітків 15-17 років та
дорослого населення 18 років і старших; серед сільського
населення. У графі 1 "Всього" указується загальна кількість хворих на
туберкульоз за локалізацією процесу. Підсумок граф 2+3+4 по усіх рядках має дорівнювати даним
графи 1. Рядок 1 по усіх графах має збігатися з підсумком рядків
2,7,8. Дані рядка 2 повинні бути більшими або дорівнювати (окремо)
даним рядків 3,4,5,6. Рядки 9,10 "Крім того, рецидиви туберкульозу та легень"
включають відомості про ранні та пізні рецидиви туберкульозу та
легень. При аналізі захворюваності в регіоні потрібно враховувати
дані підсумку рядків 1 та 9. Таблиця 1200 включає відомості про померлих хворих, що
знаходились при житті на обліку в даному протитуберкульозному
закладі. Дані формуються на підставі форм первинного обліку 066/о
"Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару" та 106/о-95
("Корінець лікарського свідоцтва про смерть"). Таким чином,
таблиця 1200 характеризує померлих всього та померлих від
віддалених наслідків туберкульозу. У пункті 1 включають загальну кількість померлих дітей (п.2),
підлітків (п.3) та дорослих (п.4). Із пункту 4 виділяють померлих осіб працездатного (п.5) та
пенсійного віку (п.6), тобто підсумок даних пунктів 5 та 6
дорівнює даним пункту 4. Із загальної кількості померлих (п.1) виділяють кількість
померлих у стаціонарі (п.7), вдома (п.8) та тих, які при житті
знаходились на обліку менше одного року (п.9).
_____________

Примітка: інформація про померлих подається електронною
поштою або факсом (253-83-34) у термін на місяць пізніше за
звітним кварталом, тобто 5 травня, 5 серпня, 5 грудня, за рік
інформація про померлих необхідно подавати 5 лютого.
Таблиця 1300. "Діагностика та виявлення туберкульозу"
формується на підставі форми первинного обліку N 089/о
( va369282-00 ) пп. 11/1, 12/1, затвердженої наказом МОЗ України
29.12.00 N 369 ( v0369282-00). У пункті 1 включають дані про обстеження усіх осіб з метою
виявлення на туберкульоз дорослих і дітей та декретованого
контингенту. Крім того, окремо виділяють кількість хворих, яким уперше
проведена мікроскопічна діагностика мокротиння на туберкульоз в
загальнолікувальній мережі (п.8), з них виявлено хворих на
туберкульоз (п.9).
_____________

Примітка: звітну форму N 33-коротка необхідно подавати із
наростаючим підсумком, тобто за квартал, за 6 місяців, за 9
місяців та за рік.
Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України М.В.Голубчиков
Галузева статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- КОДИ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| форми|організації-|території|галузі|виду |форми |органі- |міністерства|організації |КС | доку-|складача- |за |за |економічної|власнос-|заційно- |іншого |вищого рівня -| | менту|ідентифі- |КОАТУУ |ЗКГНГ |діяльності |ті за |правової |центрального|ідентифікацій-| | за |каційний | | |за КВЕД |КФВ |форми |органу влади|ний код за | | ДКУД |код за | | | | |господарюван-|за СПОДУ |ЄДРПОУ | | |ЄДРПОУ | | | | |ня за | | | | | | | | | |КОПФГ | | | | -----+------------+---------+------+-----------+--------+-------------+------------+--------------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається (назва і почтова ФОРМА N 33-коротка
адреса одержувача) _______________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО _______________________________ Наказ Міністерства охорони _______________________________ здоров'я України

15.01.2002 N 7
Ким подається (назва і почтова
адреса закладу) Щоквартальна ______________________________ ______________________________ ______________________________
Подають:

- Автономна Республіка Крим, обласні,

Київський та Севастопольський

протитуберкульозні диспансери, які ведуть

територіальний реєстр (картотеку) хворих -

10 числа першого місяця наступного за

звітним кварталом до МОЗ Автономної

Республіки Крим, обласних, Севастопольської

міської держадміністрації та Головного

управління охорони здоров'я Київської

міської держадміністрації;
- другий примірник надсилається до 15 числа

Міністерству охорони здоров'я України

(Центр медичної статистики)
Звіт

про хворих на туберкульоз

за _________ 20 _____ р.
Число хворих з уперше в житті встановленим діагнозом
активного туберкульозу *
Таблиця 1100 ---------------------------------------------------------------------- Найменування |Номер| Шифр за |Всього| в тому числі |Із гр.1| нозологій |рядка| МКХ-10 | |----------------------|сільські| | | | |діти |підлітки|дорослі|жителі | | | | |0-14 |15-17 |18 р. і| | | | | |років|років |старші | | -------------+-----+----------+------+-----+--------+-------+--------| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------+-----+----------+------+-----+--------+-------+--------| Активний | 1 |А15 - А19 | | | | | | туберкульоз -| | | | | | | | всього | | | | | | | | -------------+-----+----------+------+-----+--------+-------+--------| в т.ч. | 2 |А15 - А16,| | | | | | туберкульоз | |А19.0 - | | | | | | органів | |част.I, | | | | | | дихання | |А19.8 | | | | | | -------------+-----+----------+------+-----+--------+-------+--------| з них | 3 |А15.0-3, | | | | | | туберкульоз | |А16.0-2, | | | | | | легень | |А19.0 - | | | | | | | |част.I, | | | | | | | |А19.8 | | | | | | -------------+-----+----------+------+-----+--------+-------+--------| туберкульоз | 4 |А15.0,1, | | | | | | органів | |А19.0 - | | | | | | дихання (із | |част.I, | | | | | | рядка 2), | |А19.8 | | | | | | підтверджений| | | | | | | | бактеріологі-| | | | | | | | чно (бактері-| | | | | | | | альний) | | | | | | | | -------------+-----+----------+------+-----+--------+-------+--------| Із загальної | 5 |А15-А16, | | | | | | кількості | |А19.0 - | | | | | | хворих на | |част.I, | | | | | | туберкульоз | |А19.8 | | | | | | органів | | | | | | | | дихання - | | | | | | | | мали фазу | | | | | | | | розпаду | | | | | | | | -------------+-----+----------+------+-----+--------+-------+--------| фіброзно- | 6 |А15.0 - | | | | | | кавернозний | |3,1 | | | | | | туберкульоз | |А16.0 - | | | | | | | |2,1 | | | | | | -------------+-----+----------+------+-----+--------+-------+--------| Інші форми | 7 |А17 - | | | | | | | |А18, | | | | | | | |А19.0 - | | | | | | | |част. II | | | | | | -------------+-----+----------+------+-----+--------+-------+--------| міліарний | 8 |А19 | | | | | | туберкульоз | |(крім | | | | | | | |А19.0 - | | | | | | | |част.I, | | | | | | | |II, | | | | | | | |А19.8) | | | | | | -------------+-----+----------+------+-----+--------+-------+--------| Крім того, | 9 |А15 - А19 | | | | | | рецидиви | | | | | | | | туберкульозу | | | | | | | | -------------+-----+----------+------+-----+--------+-------+--------| з них | 10 |А15.0-3, | | | | | | рецидиви | |А16.0-2, | | | | | | туберкульозу | |А19.0 - | | | | | | легень | |част.I, | | | | | | | |А19.8 | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ____________

* Заповнюється обласними протитуберкульозними диспансерами
(відділеннями) на підставі отриманих від закладів системи МОЗ та
інших центральних органів виконавчої влади "Повідомлення про
хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного
туберкульозу :" (ф.N 089/о).
Таблиця 1200. Кількість хворих, які померли від туберкульозу
- всього 1 ________, в тому числі діти 0-14 років 2_______,
підлітки 15-17 років 3________, дорослі 18 років і старші
4_______, з них: особи працездатного віку 5_________, пенсійного
віку 6________. Кількість хворих, які померли від туберкульозу (із
п. 1) у стаціонарі 7________, удома 8_________, до 1 року
спостереження 9_________.
Таблиця 1300. Виявлення та діагностика туберкульозу Оглянуто на туберкульоз осіб - всього 1___________, у тому
числі методом профілактичної флюорографії 2_______, з них виявлено
хворих 3_________; методом туберкулінових проб (дітей 0-14 р.)
4_______, з них виявлено з віражем туберкулінової реакції
5_______. Із загальної кількості оглянутих на туберкульоз (п.1) -
оглянуто декретованого контингенту - всього 6_______, з них
виявлено хворих 7_______. Крім того, кількість хворих, яким уперше
проведена мікроскопічна діагностика мокротиння на туберкульоз в
загальнолікувальній мережі 8_________, з них виявлено хворих на
туберкульоз 9_________.

Дата "____" ____________ _____ р. Керівник закладу _____________

(підпис)
Виконавець ____________________________ М.П. ___________________

(прізвище, ім'я, по батькові, (прізвище, ім'я,

N телефону) по батькові)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: