open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
Р І Ш Е Н Н Я
N 7 від 01.06.2001

Про внесення змін та доповнень

до Торгових правил Асоціації "ПФТС"
{ Рішення фактично втратило чинність у зв'язку з

втратою чинності Торгових правил Асоціації

"ПФТС" N 4 ( v0004211-96 ) від 15.05.96 р.,

до яких вносились зміни }

У зв'язку із запровадженням в експлуатацію нової торговельної
системи та з метою подальшого вдосконалення порядку торгівлі
цінними паперами в торговельній системі ПФТС Рада Асоціації
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити зміни та доповнення до Торгових правил
Асоціації "ПФТС" ( v0004211-96 ) (додаток 1). 2. Встановити, що через невідкладну необхідність
впровадження, це рішення набуває чинності з моменту його
прийняття.
Головуючий засідання В.Гриб
Секретар засідання В.Дубінко
Додаток 1

до рішення Ради Асоціації

N 8 від 1.06.2001 р.
Зміни та доповнення

до Торгових правил Асоціації "ПФТС"

( v0004211-96 )
1. Пункт 1.1. викласти в такій редакції: "1.1. Акцепт відбувається, коли: 1.1.1. Контрагент за допомогою засобів ПФТС надав згоду
котируючому торговцю укласти угоду на умовах твердого котирування. або 1.1.2. Торговці взаємно погодилися на всі умови договору по
телефону чи факсу". 2. Пункт 1.3 викласти в такій редакції: "1.3. Дата укладення угоди: День досягнення торговцями
домовленості про укладання угоди відповідно до чинного
законодавства, правил, положень та стандартів ПФТС". 3. Пункт 1.5а викласти в такій редакції: "1.5а. Засоби ПФТС: Програмно-технічні засоби, що
використовуються ПФТС для забезпечення укладання угод з цінними
паперами". 4. В п. 1.21 після слів "умови якого" вилучити
словосполучення "щодо ціни і кількості". 5. Пункт 5.1.1 викласти в такій редакції: "5.1.1. Якщо сторони не домовилися про інше, акцепт твердого
котирування означає зобов'язання сторін виконати угоду по ціні,
кількості і на інших виставлених умовах щодо розрахунків і
перереєстрації". 6. В пункті 6.3.1 вилучити словосполучення "а також дату
введення продавцем звіту про угоду (день укладення угоди)". 7. Пункт 9.1 викласти в такій редакції: "9.1. У випадках коли акцепт здійснюється згідно з п. 1.1.2
або шляхом відправлення повідомлення засобами ПФТС, продавець
повинен протягом 10 (десяти) хвилин після досягнення згоди з
покупцем по всіх умовах угоди прозвітувати в ПФТС про укладену
угоду". 8. Пункт 9.3 викласти в такій редакції: "9.3. Всі прозвітовані угоди повинні бути підтверджені
контрагентом протягом десяти (10) хвилин після одержання ним через
систему звіту про укладену угоду". 9. Пункт 9.4 викласти в такій редакції: "9.4. Якщо після 10 (десяти) хвилин з моменту
виконання п. 9.1 Торгових правил продавець не ввів звіт про угоду
до ПФТС, право на введення звіту переходить до покупця. Продавець
в такому випадку повинен звірити і підтвердити введену угоду". 10. Розділ 11 вилучити. 11. В розділ 16 вставити пункт 16.5 наступного змісту: "16.5. Котируючий торговець може вимагати від оператора
торговельної системи зняти котирування, якщо доступ до системи
пошкоджується через переривання зв'язку чи неполадки в
комп'ютерному обладнанні цього торговця". 12. За всім текстом словосполучення "котуючий торговець"
змінити на "котируючий торговець". 13. В розділ 1 внести пункти наступного змісту: "Аукціон: Конкурсний спосіб організації торгівлі, який
відбувається шляхом надання учасниками аукціону конкурентних
пропозицій на замовлення ініціатора аукціону стосовно продажу або
купівлі цінних паперів. Ринок котирувань: Спосіб організації торгівлі, згідно з яким
купівля/продаж цінних паперів здійснюється шляхом акцепту оферти -
купівлю або продаж цінних паперів, виставленої котируючим
торговцем. Розміщення цінних паперів: Відчуження цінних паперів
первинним власникам шляхом укладення угод відповідно до чинного
законодавства, правил, положень та стандартів ПФТС". 14. Розділ 5 Правил ( v0004211-96 ) вважати розділом 7 із
відповідною зміною нумерації пунктів та підпунктів розділу. Назву
розділу викласти в такій редакції: "7. Порядок укладання та виконання угод на ринку котирувань" 15. Додати в Правила ( v0004211-96 ) розділ 5 наступного
змісту: "5. Організація торгівлі цінними паперами в ПФТС 5.1. Укладання угод з цінними паперами в торговельній системі
ПФТС здійснюється за технологією ринку котирувань або аукціону. 5.2. Розміщення цінних паперів емітентів, а також продаж
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать
державі, за участю Фонду державного майна України, в ПФТС повинне
здійснюватися шляхом проведення аукціону згідно вимог,
встановлених в розділах 8 та 9 відповідно". 16. Додати в Правила ( v0004211-96 ) розділ 6 наступного
змісту: "6. Вимоги до допуску цінних паперів до торгівлі в ПФТС 6.1. Допуск до обігу цінних паперів в ПФТС здійснюється у
відповідності до Правил лістингу та делістингу ПФТС"
( v0003211-97 ). 17. Розділи 6, 8, 9, 10, 12 - 17 Правил ( v0004211-96 )
вважати пунктами 7.6, 7.9, 7.7, 7.8, 7.10 - 7.15 розділу 7 із
відповідною зміною нумерації підпунктів розділу. 18. Розділ 7 (старої редакції) Правил вилучити. 19. Додаток 3 Правил вважати розділом 8 із відповідною зміною
нумерації пунктів та підпунктів розділу, вилучивши п. 3. 20. Додаток 2 Правил вважати розділом 9 із відповідною зміною
нумерації пунктів та підпунктів розділу. 21. Пункт 9.3.3 (пункт 3.3 додатка 2 Правил) викласти в
редакції п. 4.2 Положення про порядок проведення в Позабіржовій
фондовій торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать
державі, затвердженого наказом Фонду державного майна України 24
червня 1999 року N 1201/167 ( z0458-99 ), із змінами та
доповненнями, затвердженими наказом Фонду державного майна України
7 грудня 2000 року N 2554/371/18 ( z0970-00 ) та зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 29 грудня 2000 року N 970/5191.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: