open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.01.2006 N 6
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

судової адміністрації

N 123 ( v0123750-12 ) від 11.10.2012 }
Про затвердження Положення про порядок виготовлення,

видачі, обліку, заміни та знищення посвідчень

працівників апарату місцевих та апеляційних судів,

а також Опису службового посвідчення працівника

апарату місцевого та апеляційного суду

Відповідно до рішення Ради суддів України від 30 вересня
2005 року N 72 "Про погодження Положення про порядок виготовлення,
видачі, обліку, заміни та знищення службових посвідчень
працівників апарату місцевих та апеляційних судів, а також Опису
службового посвідчення працівника апарату місцевого та
апеляційного суду" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Положення про порядок виготовлення, видачі, обліку,
заміни та знищення посвідчень працівників апарату місцевих та
апеляційних судів.
1.2. Опис службового посвідчення працівника апарату місцевого
та апеляційного суду.
2. Начальникам територіальних управлінь державної судової
адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
і Севастополі, головам місцевих господарських, місцевих
військових, а також апеляційних господарських, апеляційних
загальних та апеляційних військових судів до 15 лютого 2006 року
подати до Державної судової адміністрації України замовлення щодо
необхідної кількості бланків посвідчень працівників апарату судів
на 2006 рік.
3. Начальнику управління матеріально-технічного та
господарського забезпечення (Слоніцький О.Є.), начальнику
управління кадрового забезпечення апеляційних і місцевих судів та
державної судової адміністрації (Гайдученко В.Д.) вжити заходів
щодо забезпечення територіальних управлінь державної судової
адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
і Севастополі, місцевих та апеляційних судів необхідною кількістю
бланків посвідчень працівників апарату судів.
4. Начальнику управління документального забезпечення та
організаційної роботи (Бровко Т.В.) в триденний термін довести
наказ до відома начальників територіальних управлінь державної
судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві і Севастополі, голів місцевих господарських, місцевих
військових, апеляційних господарських, апеляційних загальних та
апеляційних військових судів.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державної судової адміністрації України Булку О.А.
Голова І.Балаклицький

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України Наказ Державної судової
30.09.2005 N 72 адміністрації України

25.01.2006 N 6

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок виготовлення, видачі, обліку, заміни

та знищення посвідчень працівників апарату місцевих

та апеляційних судів

1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок виготовлення, видачі, обліку,
заміни та знищення посвідчень працівників апарату місцевих та
апеляційних судів (далі - Положення) визначає правила і порядок
їхнього виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення Державною
судовою адміністрацією України (далі - ДСА України),
територіальними управліннями державної судової адміністрації в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - територіальне управління) та апаратами судів загальної
юрисдикції.
1.2. Посвідчення працівників апарату місцевого та
апеляційного суду (далі - посвідчення) є офіційним документом, що
засвідчує займану посаду та приналежність його власника до системи
судових органів.
1.3. Опис і зразок посвідчення затверджується наказом Голови
Державної судової адміністрації України за погодженням з Радою
суддів України (додаток 1).
2. Порядок замовлення, виготовлення

та видачі посвідчень
2.1. Замовлення на виготовлення бланків посвідчень
встановленого зразка здійснюється централізовано ДСА України.
2.2. Замовлення на виготовлення бланків посвідчень для
місцевих загальних судів здійснюється територіальними управліннями
через ДСА України виходячи зі штатної чисельності працівників
апарату відповідних місцевих судів.
2.3. Замовлення на виготовлення бланків посвідчень для
місцевих військових, місцевих господарських, місцевих
адміністративних, апеляційних військових, апеляційних
господарських, апеляційних адміністративних та апеляційних
загальних судів здійснюється головами зазначених судів через ДСА
України. Необхідна кількість посвідчень визначається виходячи зі
штатної чисельності працівників апарату відповідних судів.
2.4. Первинний облік бланків посвідчень здійснюється ДСА
України, після чого бланки передаються територіальним управлінням,
місцевим та апеляційним загальним судам.
2.5. У місцевих та апеляційних судах наказом голови
відповідного суду з числа працівників кадрового підрозділу
призначається особа, відповідальна за облік, виготовлення, видачу
та знищення посвідчень.
2.6. Посвідчення працівників апарату місцевих загальних судів
мають серію "АМЗ" та шестизначну нумерацію.
2.7. Посвідчення працівників апарату апеляційних загальних
судів мають серію "ААЗ" та шестизначну нумерацію.
2.8. Посвідчення працівників апарату місцевих спеціалізованих
судів мають серію "АМС" та шестизначну нумерацію.
2.9. Посвідчення працівників апарату апеляційних
спеціалізованих судів мають серію "ААС" та шестизначну нумерацію.
2.10. Для отримання посвідчення працівник апарату суду подає
особі, відповідальній за виготовлення посвідчення, дві кольорові
фотокартки розміром 40 х 30 мм, виконані на світлому фоні, одна з
яких вклеюється у бланк посвідчення, друга - у Картку обліку
виданих посвідчень, яка зберігається у кадровому підрозділі
(додаток 2).
2.11. Відповідальною за виготовлення та облік посвідчень
особою перевіряються особисті дані працівника, після чого
заповнюються картка обліку та бланк посвідчення.
2.12. Заповнення бланків посвідчень здійснюється державною
мовою, каліграфічним почерком або, за наявності технічної
можливості, друкарською машинкою чи за допомогою комп'ютерної
техніки.
2.13. Видача посвідчень з виправленнями та помилками
забороняється.
2.14. Заповнені посвідчення підписуються головою суду,
завіряються гербовою печаткою відповідного суду та видаються
відповідальним працівником кадрового підрозділу власнику під
особистий розпис в Журналі видачі посвідчень (додаток 3).
2.15. Посвідчення видаються безкоштовно, після видання наказу
про призначення працівника на посаду, а в подальшому обмінюються
при призначенні на іншу посаду, зміні прізвища, імені чи по
батькові, втраті та в інших випадках.
2.16. У посвідченні зазначається термін його дії.
2.17. Кадрові підрозділи місцевих та апеляційних судів ведуть
у відповідному журналі облік видачі виготовлених посвідчень, а
також зіпсованих, загублених і знищених за актами посвідчень.
2.18. При звільненні чи переведенні в інші органи працівник
зобов'язаний здати посвідчення до кадрового підрозділу апарату
суду, яким воно було видане.
2.19. Розрахунки з працівником здійснюються після повернення
посвідчення до кадрового підрозділу чи списання в установленому
порядку і відмітки про це в обхідному листі.
3. Облік та зберігання бланків посвідчень
3.1. Облік надходження та видачі бланків посвідчень ведеться
матеріально відповідальними особами ДСА України, територіальних
управлінь, місцевих, апеляційних загальних та спеціалізованих
судів у Журналі обліку та видачі посвідчень (додаток 4), як
документів суворої звітності. Після отримання бланків посвідчень у журналі робиться запис
про дату отримання, загальну кількість, звідки отримані, номер
накладної про отримання, серії та номери бланків, прізвище і
підпис відповідальної за облік особи, а також відомості про
передачу посвідчень в суди та територіальні управління. Журнал має
бути пронумерованим, прошитим та зареєстрованим.
3.2. Територіальні управління, місцеві, апеляційні
спеціалізовані та загальні суди щороку надсилають звіт до
кадрового підрозділу ДСА України щодо кількості виданих бланків
посвідчень та зазначають потреби на наступний рік, з метою
планування виділення коштів на замовлення бланків посвідчень та
ведення бухгалтерського обліку щодо їхнього руху.
3.3. Чисті бланки посвідчень та посвідчення які уже заповнені
зберігаються у металевих шафах або сейфах.
3.4. Посвідчення зберігаються окремо за таким порядком: а) чисті бланки - за порядком номерів; б) ті, що підлягають знищенню - у порядку надходження.
3.5. Журнали обліку отримання і видачі бланків посвідчень та
акти про знищення посвідчень зберігаються за місцем їх видачі в
установлені строки.
4. Оформлення втрати, заміни та знищення посвідчень
4.1. Власник посвідчення повинен бережно ставитись до
посвідчення і мати його із собою під час виконання службових
обов'язків.
4.2. Працівник, який допустив псування чи втрату посвідчення,
несе відповідальність за його неналежне збереження або втрату.
4.3. У разі втрати посвідчення працівник повинен негайно
письмово повідомити про це голову суду, яким було видане
посвідчення, а в разі викрадення також звернутися до органів
внутрішніх справ за місцем викрадення та дати оголошення до
місцевого органу засобів друкованої інформації.
4.4. Втрачене посвідчення вважається недійсним.
4.5. За кожним фактом втрати посвідчення за вказівкою голови
суду проводиться перевірка та вживаються заходи щодо його розшуку.
4.6. У матеріалах перевірки за фактом втрати посвідчення
повинні міститися: а) пояснення про обставини втрати чи викрадення посвідчення; б) копія постанови органу внутрішніх справ за фактом
викрадення посвідчення; в) довідка про подання оголошення в засоби масової інформації
щодо визнання посвідчення недійсним; г) відомості про особу, якій видавалося посвідчення, що
втрачене, серія та номер посвідчення і термін його дії.
4.7. За результатами перевірки висновок з матеріалами, а в
разі вжиття до винного працівника заходів реагування (зменшення
або позбавлення премії, надбавок тощо) - разом з копією наказу,
надається працівнику кадрового підрозділу для внесення відповідних
відміток у журналах обліку.
4.8. У разі пошкодження посвідчення й неможливості подальшого
його використання працівник звертається із заявою про заміну до
голови суду, яким воно було видане.
4.9. Замість втраченого або пошкодженого посвідчення
видається нове посвідчення з новим номером у порядку,
передбаченому розділом другим цього Положення.
4.10. Знищення зіпсованих бланків посвідчень та непридатних
для використання посвідчень проводиться комісією в складі не менше
трьох працівників суду.
4.11. Про знищення бланків посвідчень складається акт, який
затверджується головою суду, якому надано право видачі посвідчень. Акти у встановленому порядку реєструються в канцелярії та
підшиваються в окрему справу. В журналі видачі посвідчень
робляться відмітки про знищені бланки та посвідчення.
Начальник управління кадрового
забезпечення місцевих
і апеляційних судів
та державної судової адміністрації В.Д.Гайдученко

Додаток 1
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України Наказ Державної судової
30.09.2005 N 72 адміністрації України

25.01.2006 N 6

ОПИС

службового посвідчення працівника апарату місцевого

та апеляційного суду

Посвідчення ( va006750-06 ) являє собою прямокутник розміром
95 мм х 70 мм, виготовлений типографським способом із твердого
картону в шкіряній або шкірозамінній обкладинці синього кольору,
складеного на згин у вигляді книжки. На обкладинці виконується
напис великими друкованими літерами "ПОСВІДЧЕННЯ".
Внутрішня площина посвідчення у розгорнутому вигляді
виконується з паперу із нанесенням захисної сітки жовтого кольору.
У лівій частині внутрішньої площини посвідчення у верхньому
правому куті розташовані серія та номер посвідчення, у середній
частині чорним кольором вносяться відомості щодо прізвища, ім'я,
по батькові працівника, зазначається займана ним посада та
ставиться підпис голови суду, у якому працює працівник.
У правій частині внутрішньої площини посвідчення у правому
верхньому куті передбачено місце для кольорової фотокартки
працівника, ліворуч від фотокартки розташовані зображення малого
Державного Герба України, під яким нанесено надпис темно-червоного
кольору "Посвідчення", та дублюється серія і номер посвідчення. У
нижньому лівому куті правої частини площини посвідчення
зазначається строк його дії.
Підпис голови суду та фотокартка скріплюються гербовою
печаткою відповідного суду.
Внутрішня площина посвідчення ( va006750-06 ) може
ламінуватися термоплівкою.

Додаток 2

до наказу Державної судової

адміністрації України

25.01.2006 N 6

КАРТКА ОБЛІКУ ВИДАНИХ ПОСВІДЧЕНЬ

(ведеться кадровим підрозділом)

------------ | | | | | | ------------ _________________________

N посвідчення ____________________________________________

(Прізвище) ____________________________________________

(Ім'я) ____________________________________________

(По-батькові) _________________________________________________

Повна назва займаної посади ________________________________________________________
_________________ Особистий підпис
Виготовлення та видачу посвідчення дозволяю:
Голова суду: ________________ ________________

Підпис Прізвище _________________________
(дата видачі посвідчення)

Додаток 3

до наказу Державної судової

адміністрації України

25.01.2006 N 6

ЖУРНАЛ ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕНЬ

(ведеться кадровим підрозділом)

------------------------------------------------------------------ N |Дата |Прізви-|Посада| Строк |Дата і |Відомо-|Номер і|Приміт-| з/п|вида-| ще, |праці-| дії |підпис |сті про| дата | ки | | чі | ім'я, |вника |посвід-|праців-| повер-| акту | | | | по | | чення.|ника за| нення | про | | | |батько-| | Відмі-|отрима-|посвід-|знищен-| | | | ві | | тка | ння | чення | ня | | | |праців-| | про |посвід-| (дата,|(списа-| | | | ника, | |продов-| чення | причи-| ння) | | | | якому | | ження | | на) |посвід-| | | | видає-| | строку| | | чення | | | | ться | | дії | | | | | | |посвід-| | | | | | | | |чення | | | | | | | ---+-----+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------

Додаток 4

до наказу Державної судової

адміністрації України

25.01.2006 N 6

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ОТРИМАННЯ ТА ВИДАЧІ БЛАНКІВ ПОСВІДЧЕНЬ

(ведеться матеріально відповідальною особою)
Перша частина журналу

------------------------------------------------------------------ N | Дата |Кількі-| Серії та | Звідки |N накладної |Приміт-| з/п|отримання| сть | номери |(від кого)|на отримання| ки | | бланків |(штук, | бланків | отримано | бланків | | |посвідче-|пропи- |посвідчень| | | | | нь | сом) |(з N по N)| | | | | | | | | | | ---+---------+-------+----------+----------+------------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------
Друга частина журналу
------------------------------------------------------------------ N |Наймену-|Кількі-| Серії |Підста-| N |Пріз- |Підпис |При-| з/п|вання ТУ| сть | та |ва для |наклад-|вище | про |міт-| | ДСА, | (шт.) |номери |видачі |ної на |особи,|отрима-|ки | | суду, |(пропи-|виданих|бланків|переда-| яка | ння | | | якому | сом) |бланків| | чу |отри- | | | |передаю-|виданих|посвід-| |бланків|мала | | | | ться |бланків|чень (з| | | | | | | бланки | |N по N)| | | | | | ---+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: