open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.01.2012 N 6

Про ліквідацію ДВАТ "Шахтобудівельне

управління N 4" ДП ВАТ "ДХК

"Трест Горлівськвуглебуд"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

енергетики та вугільної промисловості

N 17 ( v0017732-13 ) від 21.01.2013 }

Відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), законів України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), "Про управління об'єктами державної власності"
( 185-16 ), Положення про Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України, затвердженого Указом Президента України від
06.04.2011 N 382/2011 ( 382/2011 ), наказу Міненерговугілля від
01.04.2011 N 39 ( va039732-11 ) "Про затвердження переліків
державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що
належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських
товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління
корпоративними правами держави", Протоколу наради Міненерговугілля
з керівниками вугле- і шахтобудівних підприємств з розгляду стану
та оптимізації структури шахтовугле-будівельного комплексу
вугільної промисловості України від 15.07.2011, враховуючи
звернення ДВАТ "Шахтобудівельне управління N 4" ДП ВАТ "ДХК "Трест
Горлівськвуглебуд" (лист від 14.12.2011 N 01/34), Н А К А З У Ю:
1. Припинити діяльність Державного відкритого акціонерного
товариства "Шахтобудівельне управління N 4" - дочірнього
підприємства Відкритого акціонерного товариства "Державна
холдингова компанія "Трест Горлівськвуглебуд" (далі - ДВАТ
"Шахтобудівельне управління N 4" ДП ВАТ "ДХК "Трест
Горлівськвуглебуд") (код ЄДРПОУ 00180137), розташованого за
адресою: 84601, Донецька область, м. Горлівка, вул. Гагаріна, 34,
шляхом ліквідації.
2. Призначити ліквідаційну комісію ДВАТ "Шахтобудівельне
управління N 4" ДП ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд" у складі: Перекрестова Ольга Миколаївна (ідентифікаційний
номер (...)) - голова ліквідаційної комісії, за згодою; Бабічев Олександр Миколайович (ідентифікаційний
номер (...)) - заступник голови ліквідаційної комісії, за згодою; члени комісії: Швець Тетяна Василівна (ідентифікаційний номер (...)),
за згодою; Кванталіані Надія Павлівна (ідентифікаційний номер (...)),
за згодою; Ільяшенко Тетяна Василівна (ідентифікаційний номер (...)),
за згодою.
3. Голові ліквідаційної комісії ДВАТ "Шахтобудівельне
управління N 4" ДП ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"
Перекрестовій О.М.:
3.1. У встановленому порядку забезпечити опублікування у
спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або в
офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу
місцевого самоврядування за місцем знаходження товариства
інформацію про його ліквідацію, порядок та термін заяви претензій
кредиторами, явних (відомих) кредиторів повідомити персонально у
письмовій формі.
3.2. Установити строки для заявлення вимог кредиторами
протягом двох місяців із дня публікації повідомлення про
ліквідацію ДВАТ "Шахтобудівельне управління N 4" ДП ВАТ "ДХК
"Трест Горлівськвуглебуд".
3.3. У встановленому порядку повідомити відповідного
державного реєстратора про прийняте рішення щодо припинення
юридичної особи шляхом ліквідації та подати йому, в установленому
законодавством порядку, необхідні документи для внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців відповідних записів.
3.4. Попередити працівників ДВАТ "Шахтобудівельне управління
N 4" ДП ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд" про звільнення, у
зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію (п. 1 статті 40 КЗпП
України) ( 322-08 ), із забезпеченням додержання їх прав та
інтересів відповідно до чинного законодавства України.
3.5. Забезпечити в установленому порядку та терміни подання
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації
відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку України від 19.12.2006 N 1591 ( z0097-07 ).
3.6. Здійснити інвентаризацію майна товариства станом на
01.03.2012 та за її результатами скласти проміжний ліквідаційний
баланс, який до 15.04.2012, але не раніше закінчення строку для
пред'явлення вимог кредиторами, з висновками комісії подати
Міненерговугілля України на затвердження.
3.7. На підставі проміжного ліквідаційного балансу провести
розрахунки з кредиторами.
3.8. У випадку якщо вартості майна товариства, що
ліквідується, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, в
установленому порядку звернутися до господарського суду із заявою
щодо порушення справи про банкрутство товариства відповідно до
ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), про що повідомити
Міненерговугілля України.
3.9. Після завершення розрахунків із кредиторами скласти
ліквідаційний баланс та з висновками комісії подати його
Міненерговугілля України на затвердження.
3.10. Здійснити всі інші передбачені законодавством заходи,
пов'язані з ліквідацією товариства.
3.11. Не пізніше двох робочих днів від дати завершення
процедури ліквідації, передбаченої законодавством, забезпечити
надання державному реєстратору документів, необхідних для
здійснення державної реєстрації припинення діяльності ДВАТ
"Шахтобудівельне управління N 4" ДП ВАТ "ДХК "Трест
Горлівськвуглебуд".
3.12. Звітувати щомісяця про хід виконання робіт із
ліквідації товариства Департаменту майнових відносин та управління
корпоративними правами Міненерговугілля України.
3.13. Ліквідацію товариства здійснити у термін до 01.07.2013.
{ Підпункт 3.13 пункту 3 із змінами, внесеними згіно з Наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 17
( v0017732-13 ) від 21.01.2013 }
3.14. Надати Департаменту майнових відносин та управління
корпоративними правами Міненерговугілля України після завершення
ліквідації ДВАТ "Шахтобудівельне управління N 4" ДП ВАТ "ДХК
"Трест Горлівськвуглебуд" інформацію про вилучення його з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
4. Департаменту управління персоналом та документального
забезпечення (Прокопенко І.О.) здійснити заходи щодо розірвання
контракту з директором - головою правління ДВАТ "Шахтобудівельне
управління N 4" ДП ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"
Бабічевим О.М. в установленому порядку згідно з чинним
законодавством.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Чеха С.М.
Міністр Ю.Бойко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: