open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 6 від 21.08.98

м.Київ
vd980821 vn6

Затверджено

на засіданні Біржової Ради УМВБ

Протокол N 6

від 21 серпня 1998 р.
Положення про Комісію по торгівлі банківськими

металами при УМВБ

1. Комісія по торгівлі банківськими металами (далі - Комісія)
є спеціальним органом управління, який створюється безпосередньо
Біржовим комітетом УМВБ. 2. До складу Комісії входять представники Біржового комітету,
Дирекції УМВБ, а також представники Національного банку України
(НБУ) та Міністерства фінансів України. Персональний склад Комісії затверджується Біржовим комітетом
УМВБ. За погодженням із Головою Комісії директор УМВБ призначає
секретаря Комісії, в обов'язки якого входить організаційне
забезпечення роботи Комісії. 3. Голова Комісії обирається Біржовим комітетом, а також бере
участь у роботі Біржового комітету. 4. До компетенції Комісії належить: - контроль за дотриманням правил та регламенту торгівлі
банківськими металами; - підготовка, розгляд і затвердження правил та нормативів,
які регулюють торгівлю банківськими металами, що передбачені
затвердженими Біржовим комітетом правилами здійснення операцій на
Секції банківських металів (далі - СБМ): а) Реєстр визнаних депозитаріїв дорогоцінних металів АБ
"Кліринговий дім". б) Категорії, стандарти та коди банківських металів, що
допускаються до торгів на СБМ. в) Методика розрахунків лімітів членів Секції (далі - ЧС) на
обсяги щоденного продажу та купівлю банківських металів на СБМ. г) Розклад торгів на СБМ. д) Перелік випадків, за яких торги на СБМ можуть бути
призупинені та/або перенесені головуючим на торгах. є) Перелік випадків, коли головуючий має право застосувати
процедуру часткового фіксингу. е) Свідоцтво про прийом у члени СБМ. ж) Інші нормативні документи, затвердження яких буде
віднесено до компетенції Комісії Біржовим комітетом; - підготовка пропозицій із питань удосконалення торгів
банківськими металами для їх розгляду Біржовим комітетом УМВБ,
Національним банком України, Міністерством фінансів України та
іншими державними установами; - розгляд ситуацій на ринку банківських металів (у тому числі
обов'язково у випадках призупинення та перенесення торгів або
застосування часткового фіксингу) та підготовка пропозицій щодо
нормалізації ситуацій; - ведення переговорів з офіційними установами, а також
юридичними особами - резидентами та нерезидентами з питань
розвитку системи торгівлі банківськими металами; - розгляд пропозицій щодо питань торгівлі банківськими
металами та її вдосконалення; - розгляд заявок від кандидатів у члени СБМ та підготовка
рекомендацій щодо прийняття або виведення із членів СБМ. 5. Засідання Комісії проводяться при потребі, але не рідше
одного разу на квартал, і скликаються Головою Комісії: - відповідно до затвердженого Комісією графіка; - у випадках, коли позачергове засідання повинно бути
проведено на думку: Голови Комісії; представника НБУ; представника Міністерства фінансів України; не менше 2 представників повних членів СБМ. 6. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів за
умови, що на засіданні були присутні не менш як 2/3 членів
Комісії. За рівності голосів вирішальним є голос Голови. У випадках, коли рішення приймаються всупереч позиції Голови
Комісії або представників НБУ та Міністерства фінансів України,
Голова Комісії має право призупинити їх виконання і винести
питання на остаточне вирішення Біржового комітету УМВБ. Рішення Комісії набирає чинності після підписання
протокольного рішення Головою Комісії. 7. Фінансування витрат, пов'язаних із роботою Комісії,
здійснюється дирекцією УМВБ за рахунок коштів, передбачених
кошторисом загальних витрат УМВБ, а кошторис Комісії у цьому
випадку затверджується директором УМВБ за погодженням із Головою
Комісії.
Склад комісії

по торгівлі банківськими металами при УМВБ
Шаров Олександр Миколайович - Голова Комісії.
Члени Комісії: ід Національного банку України - Яременко Сергій Олександрович;
від Міністерства фінансів України - Видолоб Віктор Васильович;
від Української міжбанківської валютної біржі - Картавцев
Володимир Валерійович;
від уповноважених банків - Розпутна Людмила Вільтівна
(Правексбанк), Блащук Юрій Олександрович (ВАбанк).
"Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності", 9/98

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: