open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
19.04.2011 N 6

Про внесення змін до постанови правління

Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України від 22.12.2010 р. N 60

"Про бюджет Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

на 2011 рік"

З метою уточнення планових показників бюджету Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України (далі - Фонд) на 2011 рік,
затвердженого постановою правління Фонду від 22.12.2010 року N 60
( v0060583-10 ), на підставі даних звіту про виконання бюджету за
2010 рік, а саме оборотної касової готівки на покриття тимчасово
касових розривів для фінансування страхових виплат, соціальних
послуг, керуючись абзацом четвертим пункту 7 частини сьомої та
частинами восьмою - десятою статті 17 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Додаток 1 до постанови правління Фонду від 22.12.2010 року
N 60 ( v0060583-10 ) "Про бюджет Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України на 2011 рік" затвердити в новій редакції (додається).
2. У пункті 2 цифру "5965284,5" замінити цифрою "6074154,0".
3. У пункті 3 цифру "5662452,4" замінити цифрою "5699034,3".
4. У пункті 6 цифру "30000,0" замінити цифрою "102287,6".
Голова правління Б.Райков

Додаток 1

до постанови правління

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних

захворювань України

19.04.2011 N 6

БЮДЖЕТ

Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України на 2011 рік

тис.грн. ----------------------------------------------------------------- N | Показники |Сума коштів|Питома вага (%)| п/п | | | | ----------------------------------------------------------------| I. Доходи | ----------------------------------------------------------------| 1 |Оборотна касова готівка на | 138869,5 | 2,3 | |покриття тимчасово касових | | | |розривів для фінансування | | | |страхових виплат, соціальних | | | |послуг поточного місяця | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 2 |Резерв коштів для забезпечення | 0,0 | 0,0 | |виконання завдань страхування | | | |від нещасного випадку | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 3 |Надходження | 5935284,5 | 97,7 | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 3.1 |Внески роботодавців | 5668631,1 | 93,3 | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 3.2 |Інші надходження, одержання | 13708,5 | 0,2 | |яких не суперечить | | | |законодавству | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 3.3 |Заборгованість зі сплати | 252944,9 | 4,2 | |страхових внесків минулих років| | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 4 |Прибуток, одержаний від | 0,0 | 0,0 | |розміщення тимчасово вільних | | | |коштів Фонду, у тому числі | | | |резерву коштів на вкладних | | | |депозитних рахунках | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| | Всього доходів: | 6074154,0 | 100,0 | ----------------------------------------------------------------| II. Видатки | ----------------------------------------------------------------| 1 |Профілактика нещасних випадків | 178066,3 | 2,9 | |на виробництві та професійних | | | |захворювань | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 2 |Медична, професійна та | 422709,4 | 7,0 | |соціальна реабілітація | | | |потерпілих на виробництві | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 3 |Відшкодування шкоди, заподіяної| 4287674,0 | 70,6 | |працівникові внаслідок | | | |ушкодження його здоров'я або | | | |в разі його смерті | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 4 |Видатки по перерахуванню | 28045,4 | 0,5 | |коштів (обслуговування | | | |банківськими установами та | | | |УДППЗ "Укрпошта") | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 5 |Судові витрати та виконавчий | 154,4 | 0,0 | |збір | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 6 |Витрати на забезпечення | 20971,8 | 0,3 | |діяльності по обслуговуванню | | | |потерпілих та інвалідів | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 7 |Видатки на створення | 265000,0 | 4,4 | |лікувально-профілактичної | | | |бази Фонду | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 8 |Витрати на заходи по | 2282,5 | 0,0 | |координації роботи зі | | | |страхувальниками | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 9 |Витрати на виконання інших | 8905,8 | 0,1 | |робіт, пов'язаних з | | | |координацією страхової | | | |діяльності | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 10 |Забезпечення роботи правління | 163,4 | 0,0 | |та наглядової ради Фонду | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 11 |Поточні видатки виконавчої | 391993,0 | 6,5 | |дирекції Фонду та її робочих | | | |органів | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 12 |Капітальні видатки виконавчої | 93068,3 | 1,5 | |дирекції Фонду та її робочих | | | |органів | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| | Всього видатків: | 5699034,3 | 93,8 | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 13 |Резерв коштів для забезпечення | 272832,1 | 4,5 | |виконання завдань страхування | | | |від нещасного випадку | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| 14 |Оборотна касова готівка | 102287,6 | 1,7 | |на кінець бюджетного періоду | | | |на покриття тимчасово касових | | | |розривів для фінансування | | | |страхових виплат, соціальних | | | |послуг наступного бюджетного | | | |періоду | | | ----+-------------------------------+-----------+---------------| |Перевищення доходів над | 0,0 | | |видатками (+), | | | |видатків над доходами (-) | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: