open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА РАДА

З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ І ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ

ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
25.03.2004 N 6

Про затвердження Цільового плану

Україна - НАТО на 2004 рік

Державна рада з питань європейської і євроатлантичної
інтеграції України, розглянувши погоджений з НАТО Цільовий план
Україна - НАТО на 2004 рік у рамках Плану дій Україна - НАТО
( v0002520-03 ), визнала за необхідне:
1) затвердити Цільовий план Україна - НАТО на 2004 рік (далі
Цільовий план) у рамках Плану дій Україна - НАТО ( v0002520-03 )
(додається);
2) Кабінету Міністрів України забезпечити виконання заходів
Цільового плану, які належать до його компетенції. Покласти
персональну відповідальність за своєчасне виконання відповідних
заходів Цільового плану на Прем'єр-міністра України та керівників
відповідних центральних органів виконавчої влади України;
3) рекомендувати Верховній Раді України, Генеральній
прокуратурі України, Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення, Національному банку України та
Центральній виборчій комісії вжити заходів для забезпечення
виконання частин Цільового плану, що належать до їхньої
компетенції;
4) доручити Національному центру з питань євроатлантичної
інтеграції України здійснювати моніторинг, забезпечення
міжвідомчої координації та оперативного контролю за виконанням
заходів Цільового плану;
5) доручити керівникам центральних органів виконавчої влади
України, визначених відповідальними за виконання заходів Цільового
плану, регулярно інформувати Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України та Міністерство закордонних
справ України про стан виконання заходів Цільового плану;
6) доручити Національному центру з питань євроатлантичної
інтеграції України, Міністерству закордонних справ України
забезпечувати підготовку щоквартальних звітів про стан виконання
заходів Цільового плану та внесення їх на розгляд Державної ради з
питань європейської і євроатлантичної інтеграції України;
7) доручити Міністерству закордонних справ України,
Державному комітету телебачення і радіомовлення України за участю
Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України
забезпечити регулярне інформування громадськості про стан та
результати виконання Цільового плану.

Голова Державної ради,
Президент України Л.КУЧМА

ЦІЛЬОВИЙ ПЛАН УКРАЇНА - НАТО НА 2004 РІК

У РАМКАХ ПЛАНУ ДІЙ УКРАЇНА - НАТО

( v0002520-03 )
------------------------------------------------------------------------------ Номер цілі | Зміст заходів, що пропонуються | Відповідальні за | Строк Плану дій | для досягнення цілей Плану дій | виконання | виконання Україна - | Україна - НАТО | | НАТО, | | | вид заходу | | | (внутрішній/ | | | спільний) | | | ----------------------------------------------------------------------------- РОЗДІЛ I. ПОЛІТИЧНІ І ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ
I.1. ПОЛІТИКА І БЕЗПЕКА
А. ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПИТАННЯ
ЦІЛЬ I.1.А.1 ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ І ВИБОРЧИХ ІНСТИТУЦІЙ
1. Внутрішній Розроблення пропозицій щодо Мін'юст, інші Перше ахід внесення змін до законів з центральні органи півріччя питань забезпечення виконавчої влади

рівноправного доступу

політичних партій до

інформаційних ресурсів та

забезпечення виконання цих

законів
2. Внутрішній Забезпечення реалізації основних Органи виконавчої Протягом ахід засад і принципів виборів влади за участю року Президента України, закріплених ЦВК

у національному законодавстві,

зокрема, здійснення виборчого

процесу на засадах

багатопартійності, вільного і

рівноправного висування

кандидатів у Президенти України,

гласності і відкритості, свободи

агітації, рівності можливостей

для всіх кандидатів у проведенні

виборчої кампанії,

неупередженості до кандидатів з

боку органів державної влади,

органів місцевого самоврядування

та посадових і службових осіб

цих органів, а також міжнародних

стандартів щодо виборів
3. Внутрішній Сприяння роботі офіційних МЗС, інші органи Протягом ахід спостерігачів від іноземних виконавчої влади року держав і міжнародних організацій за участю ЦВК

під час виборів Президента

України
4. Внутрішній Завершення виконання центральні органи Протягом ахід зобов'язань, взятих Україною при виконавчої влади року вступі до Ради Європи згідно з

Висновком Парламентської

Асамблеї Ради Європи 1995 (190)
ЦІЛЬ I.1.А.2 ЗМІЦНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ
1. Внутрішній Дальше реформування Мін'юст, ДСА, інші I квартал ахід законодавства України з питань органи виконавчої

функціонування судової влади влади

відповідно до євроатлантичних

стандартів, зокрема вжиття

заходів до прийняття,

забезпечення виконання:
Господарського процесуального

кодексу України ( 1798-12 );
Цивільного процесуального

кодексу України

( 1501-06, 1502-06 );
Кримінально-процесуального

кодексу України

( 1001-05, 1002-05, 1003-05 );
Кодексу України про

адміністративні правопорушення

( 80731-10, 80732-10 );
Закону України "Про судоустрій

України" ( 3018-14 )
2. Внутрішній Удосконалення механізму Мін'юст, МЗС, Протягом ахід виконання в Україні рішень Мінфін року Європейського суду з прав людини
3. Внутрішній Завершення створення системи ДСА Друге ахід Апеляційного суду України та півріччя початок його роботи
4. Внутрішній Формування системи ДСА, Мін'юст, Друге ахід адміністративних судів та Мінфін, інші півріччя початок їхньої роботи центральні органи

виконавчої влади
5. Внутрішній Продовження формування системи ДСА, Мін'юст, Рада IV квартал ахід модельних місцевих судів (не міністрів

менш як один в кожному регіоні), Автономної

на базі яких проводитиметься Республіки Крим,

аналіз досвіду прийняття судових обласні, Київська

рішень, підготовка і та Севастопольська

перепідготовка суддів міські

держадміністрації
6. Внутрішній Запровадження додаткових ДСА, Мін'юст за Грудень ахід інститутів розгляду спорів участю Верховного

(третейські суди, інститути Суду та Ради

медіаторів тощо) суддів
7. Внутрішній Створення умов для доступу ДСА Протягом ахід суддів до електронних баз даних року законодавства України.

Опрацювання питання щодо

забезпечення доступу суддів до

електронних баз даних судових

рішень. Створення єдиної

комп'ютерної мережі судів

України
8. Внутрішній Проведення консультацій з ДСА, Мін'юст Протягом ахід міжнародними організаціями, у року тому числі з Радою Європи, щодо

забезпечення незалежності

суддів, у тому числі у

відносинах між органами

прокуратури та судами
9. Внутрішній Підготовка проектних пропозицій ДСА, Мінекономіки Протягом ахід з метою залучення міжнародної року технічної допомоги від

міжнародних організацій та

окремих держав-донорів
10. Внутрішній Проведення консультацій з ДСА, МЗС Протягом ахід міжнародними організаціями з року питань вдосконалення судової

системи та зміцнення судової

влади
ЦІЛЬ I.1.А.3 СПРИЯННЯ ПОСТІЙНОМУ РОЗВИТКУ І ЗМІЦНЕННЮ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ВЕРХОВЕНСТВУ ПРАВА, ЗАХИСТУ ОСНОВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНСЬКИХ СВОБОД
1. Внутрішній Залучення фахівців, у тому числі МЗС, Мін'юст, інші Протягом ахід іноземних, до проектів, що центральні органи року виконуються за участю виконавчої влади

громадських організацій, з

питань законодавчого

забезпечення формування

громадянського суспільства,

здійснення кроків, спрямованих

на виконання їх рекомендацій
2. Внутрішній Сприяння прийняттю та Органи виконавчої Протягом ахід забезпечення виконання влади, залучені року законодавчих актів, спрямованих до підготовки,

на розбудову громадянського опрацювання та

суспільства: забезпечення

виконання

Адміністративного процесуального законодавчих актів

кодексу України; відповідно до

заходу

про органи юстиції України;
про правове регулювання

відносин, пов'язаних з

виготовленням та розповсюдженням

творів, які пропагують засоби і

способи вчинення терористичних

актів, з виробництвом,

розповсюдженням, зберіганням,

перевезенням, придбанням,

пересиланням, відпуском,

знищенням видавничої продукції з

військово-прикладної тематики;
про внесення змін до Закону

України "Про реабілітацію жертв

політичних репресій на Україні"

( 962-12 );
про внесення змін до Закону

України "Про боротьбу з

корупцією" (нова редакція)

( 356/95-ВР );
про внесення змін до Сімейного

кодексу України ( 2947-14 );
про державну реєстрацію прав на

нерухоме майно
3. Внутрішній Проведення міжнародного семінару Держкомнац- Березень ахід на тему "Моніторинг задоволення міграції, МЗС

етнокультурних потреб

представників різних

національностей в Україні"
4. Внутрішній Розширення співробітництва з МЗС, Протягом ахід міжнародними інституціями Держкомтелерадіо, року (проведення конференцій, Мін'юст, інші

консультацій тощо) з питань органи виконавчої

забезпечення основних прав влади

людини і громадянина, свободи

засобів масової інформації та

реалізації принципу верховенства

права
5. Внутрішній Сприяння проведенню конференцій Держкомтелерадіо, Протягом ахід неурядових організацій з питань Мін'юст, МЗС року розвитку і зміцнення

громадянського суспільства,

забезпечення основних прав

людини і громадянина та свободи

засобів масової інформації
6. Внутрішній Удосконалення структури Держкомтелерадіо Протягом ахід національного телебачення і за участю року радіомовлення Національної ради

з питань

телебачення і

радіомовлення
7. Внутрішній Розширення свободи засобів Держкомтелерадіо Протягом ахід масової інформації та за участю року забезпечення диверсифікації Національної ради

власності на ці засоби (див. з питань

розділ 1.3 "Інформаційні телебачення і

питання") радіомовлення
ЦІЛЬ I.1.А.4 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ
1. Внутрішній Сприяння прийняттю нової КМУ, IV квартал ахід редакції Закону України "Про Держкомрелігій,

свободу совісті та релігійні Мін'юст, інші

організації" ( 987-12 ) та органи виконавчої

забезпечення його виконання влади
2. Внутрішній Забезпечення виконання КМУ, Протягом ахід перспективного плану Держкомрелігій, року невідкладних заходів щодо інші органи

остаточного подолання негативних виконавчої влади,

наслідків політики колишнього причетні до

Союзу РСР стосовно релігії та виконання

відновлення порушених прав Перспективного

церков і релігійних організацій, плану

затвердженого розпорядженням

Кабінету Міністрів України від

27 вересня 2002 р. N 564-р

( 564-2002-р )
3. Внутрішній Проведення міжнародної Держкомрелігій, Жовтень ахід конференції на тему "Проблеми МЗС

взаємовідносин між державою та

церквою в Україні в контексті

сучасного європейського досвіду"
ЦІЛЬ I.1.А.5 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ЗІБРАНЬ
1. Внутрішній Забезпечення реалізації МВС, Мін'юст, інші До початку ахід конституційних прав громадян органи виконавчої виборчої проводити збори, мітинги, походи влади кампанії і демонстрації та удосконалення

нормативно-правового регулювання

порядку реалізації цих прав,

зокрема шляхом сприяння

прийняттю Закону України про

порядок організації і проведення

мирних заходів та акцій в

Україні та забезпечення його

виконання
ЦІЛЬ I.1.А.6 ЗАВЕРШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
1. Внутрішній Доопрацювання з урахуванням КМУ, Мін'юст, інші IV квартал ахід результатів політичної реформи центральні органи

та сприяння прийняттю Закону виконавчої влади

України про Кабінет Міністрів

України, забезпечення його

виконання
2. Внутрішній Сприяння прийняттю і реалізації КМУ, Мін'юст, інші Протягом ахід Концепції удосконалення системи органи виконавчої року адміністративно-територіального влади

устрою України
3. Внутрішній Сприяння прийняттю Закону Мін'юст, інші Протягом ахід України про органи виконавчої року адміністративно-територіальний влади

устрій України, забезпечення

його виконання
4. Внутрішній Розроблення проекту закону з Головдержслужба, IV квартал ахід питань підготовки та підвищення Мін'юст

кваліфікації державних

службовців, посадових осіб

органів місцевого самоврядування
5. Внутрішній Забезпечення виконання Державної КМУ, МОН, інші Протягом ахід програми підготовки, органи виконавчої року перепідготовки та підвищення влади

кваліфікації фахівців у сфері

європейської та євроатлантичної

інтеграції України на

2004-2007 роки, затвердженої

Указом Президента України від

13 грудня 2003 року N 1433

( 1433/2003 )
6. Внутрішній Оприлюднення у засобах масової Держкомтелерадіо, Протягом ахід інформації матеріалів, які Мін'юст, інші року стосуються адміністративної органи виконавчої

реформи влади
ЦІЛЬ I.1.А.7 ЗМІЦНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ НАД ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ І СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ У ЦІЛОМУ
1. Внутрішній Забезпечення виконання Закону КМУ, Міноборони, Протягом ахід України "Про демократичний МВС, СБУ, інші року цивільний контроль над Воєнною органи виконавчої

організацією і правоохоронними влади

органами держави" ( 975-15 )
2. Внутрішній Збільшення частки цивільного КМУ, Мінпраці, Протягом ахід персоналу в Міноборони, інших Головдержслужба, року центральних органах виконавчої МВС, МНС,

влади, які здійснюють Міноборони, СБУ,

керівництво Збройними Силами, Адміністрація

іншими військовими формуваннями Держприкордон-

та правоохоронними органами; служби, інші

визначення переліку посад, які центральні органи

можуть займати цивільні виконавчої влади

працівники, розроблення програм

їх підготовки та підвищення

кваліфікації
3. Внутрішній Вирішення питання щодо МНС, інші Протягом ахід перетворення військ Цивільної центральні органи року оборони та органів і виконавчої влади

підрозділів державної пожежної

охорони України в окрему

невійськову службу
4. Внутрішній Виведення залізничних військ із Міноборони, IV квартал ахід складу Збройних Сил (після Мінтранс

прийняття відповідного закону)
ЦІЛЬ I.1.А.8 БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ, ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ ТА НЕЗАКОННОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ, ПРАВОВИХ, ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І ПРАВООХОРОННИХ ЗАХОДІВ; ПРОВЕДЕННЯ НЕОБХІДНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ УКРАЇНИ ІЗ СПИСКУ FATF, ЗОКРЕМА

ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ, ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ FATF
1. Внутрішній Розроблення проектів Держфінмоніторинг, Протягом ахід нормативно-правових актів у Мін'юст року зв'язку з ратифікацією

Міжнародної конвенції про

боротьбу з фінансуванням

тероризму ( 995_518 ),

2000 року
2. Внутрішній Підготовка до ратифікації МВС, Протягом ахід Конвенції ООН проти Держфінмоніторинг, року транснаціональної організованої Мін'юст

злочинності ( 995_789 ),

2000 року
3. Внутрішній Підготовка до ратифікації МВС, Протягом ахід Конвенції ООН проти корупції Держфінмоніторинг, року ( 995_c16 ), 2003 року Мін'юст
4. Внутрішній Удосконалення структури та Держфінмоніторинг, Протягом ахід діяльності державних органів у МВС, СБУ, ДПА, року сфері запобігання легалізації МЗС,

(відмиванню) доходів, одержаних Держмитслужба,

злочинним шляхом, та Державна комісія з

фінансуванню тероризму цінних паперів та

фондового ринку,

Державна комісія з

регулювання ринків

фінансових послуг,

Мін'юст за участю

Національного

банку
5. Внутрішній Здійснення заходів, спрямованих Держфінмоніторинг, Протягом ахід на виконання рекомендацій Групи МВС, СБУ, ДПА, року з розроблення фінансових заходів Мінекономіки, МЗС,

боротьби з відмиванням грошей Держмитслужба,

(FATF) ( 835_001 ) щодо боротьби Мінфін, Державна

з легалізацією (відмиванням) комісія з цінних

доходів, одержаних злочинним паперів та

шляхом, та фінансуванням фондового ринку,

тероризму Державна комісія з

регулювання ринків

фінансових послуг,

Мін'юст за участю

Національного

банку
6. Внутрішній Проведення аналізу роботи Координаційний Щокварталу ахід правоохоронних органів у сфері комітет по

боротьби з корупцією, боротьбі з

організованою злочинністю, корупцією і

легалізацією доходів, одержаних організованою

злочинним шляхом, та злочинністю при

фінансуванням тероризму Президентові

України
ЦІЛЬ I.1.А.9 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОВАГИ МІЖ ТРЬОМА ГІЛКАМИ ВЛАДИ: ЗАКОНОДАВЧОЮ, ВИКОНАВЧОЮ ТА СУДОВОЮ ШЛЯХОМ КОНСТИТУЦІЙНИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ РЕФОРМ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
1. Внутрішній Сприяння прийняттю законів про Мін'юст, інші IV квартал ахід внесення змін до Закону України органи виконавчої

"Про місцеві державні влади

адміністрації" ( 586-14 ) та

Закону України "Про місцеве

самоврядування в Україні"

( 280/97-ВР ) (нова редакція) та

забезпечення їх виконання
2. Внутрішній Сприяння прийняттю Закону КМУ, Мін'юст, інші II квартал ахід України про нормативно-правові органи виконавчої

акти та забезпечення його влади

виконання
В. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І ПОЛІТИКА У СФЕРІ БЕЗПЕКИ
ЦІЛЬ I.1.В.1 ОНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ І ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ З МЕТОЮ ВІДОБРАЖЕННЯ МЕТИ УКРАЇНИ ЩОДО ПОВНОЇ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
1. Внутрішній Виконання Державної програми МЗС, інші органи Протягом ахід забезпечення позитивного виконавчої року міжнародного іміджу України на влади

2003-2006 роки, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів

України від 15 жовтня 2003 року

N 1609 ( 1609-2003-п )
2. Внутрішній Виконання плану дій щодо КМУ, Мінекономіки, Протягом ахід реалізації пріоритетних положень Мін'юст, інші року Програми інтеграції України до органи виконавчої

Європейського Союзу в 2004 році, влади

затвердженого розпорядженням

Кабінету Міністрів України від

4 березня 2004 року N 111-р

( 111-2004-р )
3. Спільний Продовження консультацій між МЗС Згідно з ахід Україною та НАТО з актуальних відповідним питань міжнародної безпеки, планом зокрема в рамках Комісії роботи Україна - НАТО, Ради

євроатлантичного партнерства та

під час засідань Політичного

комітету НАТО з Україною у

форматі "19+1"
4. Спільний Проведення консультацій між МЗС, Міноборони Згідно з ахід Україною та НАТО щодо основних відповідним напрямів оновлення законодавства планом України у сфері зовнішньої роботи політики та політики у сфері

безпеки з метою відображення

курсу України на євроатлантичну

інтеграцію
5. Спільний Проведення чергового засідання Міноборони, МЗС, За домов- ахід Спільної робочої групи Україна - Адміністрація леністю НАТО високого рівня з питань Держприкордон- з НАТО воєнної реформи служби, МВС, інші

центральні органи

виконавчої влади
ЦІЛЬ I.1.В.2 РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ, ЯКЕ Б ВІДОБРАЖАЛО ЄВРОАТЛАНТИЧНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ
1. Спільний Проведення консультацій між МЗС, Міноборони I квартал ахід Україною та НАТО стосовно

внесення відповідних змін до

Положення про Спільну робочу

групу Україна - НАТО з питань

воєнної реформи високого рівня

щодо розширення її повноважень

на всю сферу забезпечення

безпеки
ЦІЛЬ I.1.В.3 УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ПРОВІДНОГО КОНТРИБУТОРА РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЗБІЛЬШЕННЯ ВНЕСКУ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ТА ПІДТРИМАННЯ МИРУ
1. Внутрішній Участь підрозділів Збройних Сил Міноборони, МЗС Протягом ахід у складі багатонаціональних сил року зі створення умов стабільності

та безпеки в Республіці Ірак
2. Внутрішній Участь у конференції "Проблеми, Мінекономіки, Квітень ахід що постають перед НАТО, і пошук Міноборони, МЗС

шляхів їх розв'язання"

(Республіка Польща)
3. Спільний Проведення консультацій між МЗС, Міноборони Згідно з ахід Україною та НАТО щодо заходів з відповідним підтримання миру та стабільності планом на Південному Кавказі, Балканах, роботи у Центральній Азії, в Республіці

Молдова
ЦІЛЬ I.1.В.4 ПРОДОВЖЕННЯ І РОЗШИРЕННЯ УЧАСТІ У ВІДПОВІДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ
1. Внутрішній Продовження участі у МЗС, Міноборони Протягом ахід багатонаціональних операціях під року проводом НАТО
ЦІЛЬ I.1.В.5 ПОВНЕ ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З КОНТРОЛЮ НАД ОЗБРОЄННЯМИ
1. Внутрішній Проведення аналізу відповідності МЗС, IV квартал ахід процедур державного контролю за Держекспорт-

міжнародними передачами товарів контроль,

військового призначення та Держмитслужба

подвійного використання вимогам

міжнародних режимів експортного

контролю
2. Внутрішній Здійснення заходів щодо Держекспорт- Протягом ахід удосконалення системи державного контроль, МЗС, року контролю за міжнародними СБУ,

передачами товарів військового Мінпромполітики,

призначення та подвійного Міноборони, НКАУ,

використання Держмитслужба
3. Внутрішній Активізація участі України в МЗС, Держекспорт- Згідно з ахід обміні інформацією з питань контроль, відповід- контролю над озброєннями та Міноборони, СБУ, ними роззброєнням, розширення Держмитслужба планами співробітництва з міжнародними роботи організаціями та інституціями з

цих питань
4. Внутрішній Проведення моніторингу виконання МЗС, Держекспорт- ВД, РКРТ - ахід міжнародних зобов'язань України контроль, I, III у сфері контролю над озброєннями СБУ, Міноборони, квартали, та обмін інформацією з НКАУ, ООН, ОБСЄ, учасниками Вассенаарської Держмитслужба ГЯП, домовленості, Режиму контролю за Комітет ракетними технологіями (РКРТ), Цангера - Групи ядерних постачальників, II квартал Комітету Цангера, реєстрів ООН і

ОБСЄ та Австралійської групи* ______________

* У частині, що стосується Австралійської групи, зобов'язання виконуються ісля набуття Україною членства у зазначеній групі.
5. Внутрішній Забезпечення відповідності МЗС, Держекспорт- Протягом ахід дозвільних процедур експорту та контроль року імпорту товарів військового

призначення та подвійного

використання вимогам відповідних

багатосторонніх режимів

експортного контролю
6. Внутрішній Продовження роботи з метою МЗС, Держекспорт- Протягом ахід забезпечення приєднання України контроль року до Австралійської групи (АГ).

Проведення консультацій з

окремими державами -

учасницями АГ щодо умов набуття

Україною повноправного членства

у цьому Режимі
7. Внутрішній Забезпечення виконання положень Держекспорт- Протягом ахід нормативно-правових актів щодо контроль, року розмежування повноважень між МЗС, СБУ,

різними державними органами та Мінпромполітики,

установами з прийняття рішень Міноборони, НКАУ,

стосовно надання дозволів на Держмитслужба

експорт озброєнь та щодо їх

виробництва і просування на

ринки
8. Внутрішній Продовження практики передачі в МЗС, Держекспорт- Протягом ахід дусі транспарентності та контроль, СБУ року відповідно до вимог міжнародних

організацій і режимів, членом

яких є Україна, інформації про

експорт озброєнь та військової

техніки, що здійснювався

протягом року
9. Спільний Проведення консультацій між МЗС, Міноборони I квартал ахід Україною та НАТО щодо політичних IV квартал та оборонних аспектів протидії

розповсюдженню зброї масового

знищення у форматі засідань

Політико-військової групи НАТО

високого рівня з питань

поширення зброї масового

знищення та Оборонної групи НАТО

високого рівня з питань

поширення зброї масового

знищення
10. Спільний Проведення консультацій з Держекспорт- Протягом ахід міжнародними партнерами, у тому контроль, МЗС, року числі з НАТО, щодо можливостей СБУ,

дальшого розвитку прозорості Мінпромполітики,

процедур та механізмів експорту Міноборони, НКАУ,

озброєнь і військової техніки Держмитслужба
ЦІЛЬ I.1.В.6 ДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВИХ ВІДНОСИН
1. Спільний Проведення консультацій МЗС, Міноборони, II квартал ахід Україна - НАТО з питань МВС, СБУ, інші

цивільно-військових відносин та центральні органи

демократичного цивільного виконавчої влади,

контролю в оборонній та апарат РНБОУ

правоохоронній сферах
ЦІЛЬ I.1.В.7 РОЗШИРЕННЯ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНІЙ БОРОТЬБІ ПРОТИ ТЕРОРИЗМУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОВНЕ ВИКОНАННЯ ВСІХ ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЦІЄЮ ПРОБЛЕМОЮ РЕЗОЛЮЦІЙ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН, А ТАКОЖ УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ,

ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПЛАНОМ ДІЙ ПАРТНЕРСТВА ПРОТИ ТЕРОРИЗМУ
1. Внутрішній Виконання плану заходів із СБУ, МВС, МНС, Протягом ахід забезпечення виконання Закону Міноборони, МЗС, року України "Про боротьбу з Мінфін, Мінпраці,

тероризмом", затвердженого Держкомрелігій,

розпорядженням Кабінету Адміністрація

Міністрів України від 6 серпня Держприкордон-

2003 р. N 494-р ( 494-2003-р ) служби, інші

органи виконавчої

влади
2. Внутрішній Продовження співробітництва з СБУ, МВС, Протягом ахід спецслужбами та правоохоронними Міноборони, року органами держав - членів НАТО у Адміністрація

використанні міжнародних Держприкордон-

механізмів боротьби з служби, Мін'юст,

тероризмом, у тому числі інші органи

вдосконаленні виконавчої влади

нормативно-правової бази такого

співробітництва
3. Спільний Проведення консультацій між СБУ Березень ахід Україною та НАТО у форматі

засідань Спеціального комітету

НАТО з питань протидії новим

ризикам та загрозам безпеці,

включаючи проведення операцій

міжнародної антитерористичної

коаліції
ЦІЛЬ I.1.В.8 ДАЛЬШЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НЕОБХІДНИХ ВНУТРІШНІХ ЗАХОДІВ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ, ЗОКРЕМА ШЛЯХОМ ЗМІЦНЕННЯ БЕЗПЕКИ КОРДОНІВ І СИСТЕМИ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ З МЕТОЮ БОРОТЬБИ З РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА ЗАСОБІВ ЇЇ

ДОСТАВКИ, А ТАКОЖ З ВІДМИВАННЯМ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
1. Внутрішній Облаштування основних пунктів Адміністрація Перше ахід пропуску через державний кордон Держприкордон- півріччя України портальними моніторами служби,

радіаційного контролю Держмитслужба,

Мінфін
2. Внутрішній Проведення двосторонніх і СБУ, МЗС Згідно з ахід багатосторонніх консультацій з відповідним відповідними структурами планом держав - членів НАТО з питань роботи протидії діяльності радикальних

релігійних рухів, сект та

організацій, пов'язаних з

міжнародним тероризмом
3. Внутрішній Удосконалення механізму Адміністрація Протягом ахід двосторонніх консультацій між Держприкордон- року Адміністрацією служби, СБУ,

Держприкордонслужби та Держмитслужба,

прикордонними відомствами МЗС

держав - членів НАТО у сфері

боротьби з міжнародним

тероризмом, наркобізнесом,

нелегальним переміщенням зброї,

товарів і технологій подвійного

використання, радіоактивних

речовин та джерел іонізуючого

випромінювання
4. Внутрішній Створення електронної системи Держкомнац- IV квартал ахід дактилоскопії та інформаційного міграції, МВС,

обміну з питань міграції між інші органи

центральними та місцевими виконавчої влади

органами виконавчої влади з

метою запобігання нелегальній

міграції
5. Спільний Організація другого засідання СБУ, МЗС, Друге ахід форуму Україна - НАТО для обміну Міноборони, МНС півріччя досвідом щодо реагування на

сучасні загрози міжнародній

безпеці та стабільності, зокрема

запобігання нелегальній

міграції, контрабанді

наркотиків, зброї, а також

відповідними матеріалами,

засобами і технологіями
I.2. ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ
ЦІЛЬ I.2.1. СПРИЯННЯ СТАЛОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ, ВКЛЮЧАЮЧИ СПРИЯННЯ СТРУКТУРНІЙ ПЕРЕБУДОВІ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ СТАБІЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ РІЧНОГО ВВП, НИЗЬКИХ ТЕМПІВ ІНФЛЯЦІЇ, ЗРОСТАННЯ РЕАЛЬНИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ
1. Внутрішній Вжиття дальших конкретних кроків КМУ Протягом ахід щодо розвитку ринкової економіки року в Україні, зокрема шляхом

здійснення відповідної програми

економічного і соціального

розвитку України на 2004 рік
2. Внутрішній Розроблення нормативно-правових Мінекономіки, Протягом ахід актів на виконання Програми Мін'юст, року діяльності Кабінету Міністрів Мінпромполітики,

України та відповідної програми Мінагрополітики,

економічного і соціального Мінфін, ДПА,

розвитку України на 2004 рік Мінпраці
3. Внутрішній Продовження роботи із Мінфін, Протягом ахід забезпечення позитивного сальдо Мінекономіки, інші року платіжного балансу, розширення органи виконавчої

кредитування реального сектору влади за участю

економіки, накопичення валютних Національного

ресурсів та виконання банку

зобов'язань з погашення

зовнішнього боргу
4. Внутрішній Проведення робочих зустрічей Державна комісія з I і IV ахід представників українських та регулювання ринків квартал іноземних фінансових установ з фінансових послуг,

питань вдосконалення кредитної Мінекономіки,

політики, стимулювання зростання Мінпромполітики,

обсягів і удосконалення інші органи

структури фінансових активів виконавчої влади

банків, страхових компаній, за участю

створення інноваційних фондів з Національного

метою збільшення інвестиційного банку

потенціалу і частки валового

накопичення основного капіталу в

структурі валового внутрішнього

продукту.
Розроблення, затвердження та

забезпечення виконання плану

відповідних дій за результатами

згаданих робочих зустрічей
5. Внутрішній Запровадження механізму КМУ, Мінфін, Протягом ахід стимулювання розвитку регіонів Мінекономіки, року України з урахуванням досвіду Мін'юст

здійснення регіональної політики

ЄС
Сприяння прийняттю Закону

України про стимулювання

розвитку регіонів та

забезпечення його виконання
6. Внутрішній Розроблення та затвердження в Мінфін, ДПА, Протягом ахід установленому порядку заходів Мінекономіки року щодо реформування податкової

системи з метою детінізації

економіки та забезпечення їх

виконання
7. Внутрішній Проведення аналізу податкових Мінфін, ДПА, Грудень ахід пільг, наданих окремим суб'єктам Мінекономіки, інші

підприємницької діяльності та центральні органи

здійснення в установленому виконавчої влади

порядку заходів до скорочення їх

кількості, скасування
8. Спільний Проведення засідання Спільної Мінекономіки Протягом ахід робочої групи Україна - НАТО з року питань економічної безпеки на

тему: "Розширення НАТО:

економічні наслідки для України"
ЦІЛЬ I.2.2 ВВЕДЕННЯ МОРАТОРІЮ НА ІНІЦІЮВАННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ ПРО ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ
1. Внутрішній Проведення аналізу проектів КМУ, Мінфін, ДПА, Протягом ахід законодавчих актів з метою Мінекономіки, року вилучення з них положень щодо Мін'юст

надання пільг з оподаткування
ЦІЛЬ I.2.3 СТВОРЕННЯ УМОВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ ДО СОТ
1. Внутрішній Продовження роботи з набуття КМУ, Мінфін, ДПА, Протягом ахід Україною членства в СОТ до кінця Мінекономіки, року 2004 року: МЗС, інші

центральні органи

завершення двосторонніх виконавчої влади

переговорів з доступу до ринків

товарів і послуг з державами -

членами Робочої групи з розгляду

заявки України про вступ до СОТ

і підписання відповідних

протоколів
сприяння прийняттю законів,

необхідних для забезпечення

вступу України до СОТ
підготовка проектів звіту

Робочої групи з розгляду заявки

України про вступ до СОТ та

Протоколу про вступ України до

СОТ
2. Внутрішній Проведення аналізу можливих Мінекономіки, МЗС, I квартал ахід негативних наслідків вступу Мінпромполітики,

України до СОТ та здійснення Мінагрополітики,

заходів щодо запобігання їх інші центральні

виникненню. Реалізація органи виконавчої

центральними органами виконавчої влади за участю

влади заходів щодо підвищення НАН

конкурентоспроможності

підприємств галузей національної

економіки з метою підготовки їх

до роботи в умовах членства

України в СОТ
3. Внутрішній Розроблення та впровадження МОН, Мінекономіки IIIквартал ахід комплексу заходів щодо за участю

підготовки та перепідготовки Національної

фахівців у сфері державного академії

управління, торговельної державного

політики та права, міжнародних управління при

економічних відносин з питань Президентові

основних напрямів діяльності СОТ України
ЦІЛЬ I.2.4 СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ МІЖ УКРАЇНОЮ,

НАТО ТА ДЕРЖАВАМИ - ПАРТНЕРАМИ НАТО
1. Внутрішній Посилення ролі дипломатичних МЗС, Мінекономіки, Протягом ахід представництв України в Мінпромполітики, року іноземних державах та при Мінагрополітики,

міжнародних організаціях, інші центральні

торговельно-економічних місій у органи виконавчої

складі дипломатичних влади

представництв України за

кордоном в просуванні

українських наукоємних,

високотехнологічних товарів та

послуг на зовнішні ринки
2. Внутрішній Здійснення заходів щодо КМУ, Мінекономіки, Протягом ахід створення зони вільної торгівлі МЗС, інші року між Україною та ЄС центральні органи

виконавчої влади
ЦІЛЬ I.2.5 ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ УКРАЇНИ ЩОДО ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОАТЛАНТИЧНІ СТРУКТУРИ
1. Внутрішній Розроблення проектів Мінпромполітики, Протягом ахід нормативно-правових актів, Міноборони, року спрямованих на удосконалення Мінекономіки,

механізму прийняття рішень у Мінфін, інші

оборонній промисловості з центральні органи

використанням системи виконавчої влади

стратегічного планування

держав - членів НАТО
2. Внутрішній Сприяння прийняттю Закону МОН, Протягом ахід України про загальнодержавну Мінпромполітики, року комплексну програму розвитку Мінекономіки,

високих наукоємних технологій та Міноборони,

забезпечення його виконання Мінфін, інші

органи

виконавчої влади
3. Спільний Організація "круглого столу" із Мінпромполітики, Друге ахід залученням експертів держав - Мінекономіки, півріччя членів НАТО на тему "Проблеми та Міноборони,

перспективи реструктуризації Мінфін, інші

оборонної промисловості" органи виконавчої

влади
4. Спільний Проведення Директоратом НАТО з Міноборони, Перше ахід оборонної та безпекової Мінекономіки, півріччя економіки навчального курсу з Мінфін

питань забезпечення

функціонування оборонної сфери
ЦІЛЬ I.2.6 СТВОРЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА, ЩО СТИМУЛЮВАТИМЕ ДІЛОВУ АКТИВНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ

СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ, СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ І МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНО-РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ З ОДНОЧАСНОЮ АДЕКВАТНОЮ ПІДТРИМКОЮ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
1. Внутрішній Розроблення та прийняття в Держспожив- Грудень ахід установленому порядку стандарт,

нормативно-правових актів і Мінекономіки,

нормативно-технічних норм у Мінприроди,

сфері стандартизації з метою МОЗ, Мін'юст інші

мінімізації можливих негативних центральні органи

наслідків розширення ЄС для виконавчої влади

українських експортерів
2. Внутрішній Розроблення проектів про Держпідприємниц- Протягом ахід внесення змін до актів тво, Мінфін, ДПА, року законодавства та забезпечення їх Держмитслужба,

прийняття з метою дальшого МВС, Мінекономіки,

вдосконалення відносин між Мін'юст, інші

органами державної влади та центральні органи

підприємцями шляхом: виконавчої влади
створення сприятливих умов для

розвитку малого та середнього

підприємництва, в тому числі

спрощення процедури

започаткування і припинення

підприємницької діяльності;
запровадження прозорих

механізмів регулювання

підприємницької діяльності;
упорядкування контрольних

функцій відповідних державних

органів
ЦІЛЬ I.2.7 ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ З УРАХУВАННЯМ РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ, МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ (МВФ) ТА ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЗАХОДИ ЩОДО СПРИЯННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ, БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ
1. Внутрішній Продовження здійснення Мінфін, Протягом ахід структурних реформ, проекти яких Мінекономіки, року розроблено за участю Світового ФДМУ, інші

банку та Міжнародного валютного центральні органи

фонду, в тому числі реалізація виконавчої влади

проекту "Програмна системна

позика"
2. Внутрішній Забезпечення прозорості та ФДМУ, Протягом ахід ефективності приватизаційних Мінекономіки, інші року процесів, створення сприятливих органи виконавчої

умов для залучення іноземних влади

інвестицій в економіку України
3. Внутрішній Забезпечення розвитку ФДМУ, Мінфін, Протягом ахід приватизаційних процесів, Мінекономіки року зокрема перехід до приватизації

в стратегічних галузях

національної економіки та

спрямування отриманих коштів на

інноваційний розвиток,

структурну перебудову економіки,

розвиток ринків товарів і

послуг, капіталу і праці, а

також посилення боротьби з

"тіньовою" приватизацією та

корупцією
4. Спільний Проведення консультацій між Мінекономіки, Протягом ахід Україною та НАТО з питань МЗС, інші року загальної економічної політики центральні органи

України, структурних та виконавчої влади

макроекономічних напрямів її

розвитку
ЦІЛЬ I.2.8 ПРИСКОРЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
1. Внутрішній Розроблення і сприяння прийняттю КМУ, Держкомзем, Протягом ахід законів, спрямованих на Мінагрополітики, року продовження земельної реформи в Міекономіки,

Україні, зокрема про: Мін'юст, Державна

комісія з цінних

ринок земель; паперів та

фондового ринку,

оцінку земель; інші центральні

органи виконавчої

державний земельний кадастр; влади
викуп та примусове відчуження

земельних ділянок, які

перебувають у приватній

власності:
державну інвентаризацію земель

сільськогосподарчого

призначення;
управління землями державної

власності;
іпотечні цінні папери;
затвердження Загальнодержавної

програми використання та охорони

земель
2. Внутрішній Сприяння створенню Мінагрополітики, Протягом ахід сільськогосподарських дорадчих інші органи року служб з метою ефективного виконавчої влади

розвитку аграрного сектору,

підвищення життєвого рівня

сільського населення
3. Внутрішній Спрощення процедури надання Мінфін, Протягом ахід сільськогосподарським Мінагрополітики, року товаровиробникам кредитів, Мінекономіки за

розроблення і впровадження участю

інноваційно-інвестиційних Національного

проектів у сільському банку

господарстві
ЦІЛЬ I.2.9 ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН В УСІХ ФОРМАХ, У ТОМУ ЧИСЛІ ШЛЯХОМ ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1. Внутрішній Проведення аналізу МОН, Мін'юст, III квартал ахід нормативно-правових актів щодо Мінекономіки, МЗС

захисту прав інтелектуальної

власності в Україні, здійснення

заходів щодо приведення

законодавства в цій сфері у

відповідність з нормами

міжнародного права
ЦІЛЬ I.2.10 СТВОРЕННЯ НЕОБХІДНИХ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
1. Внутрішній Розроблення проектів КМУ, Мінекономіки, Протягом ахід нормативно-правових актів, ДПА, Мінфін, року спрямованих на скорочення Мінпраці

різниці в доходах високо- та

низькооплачуваних верств

населення, вдосконалення

податкової системи у частині

збільшення податків з надвисоких

доходів, спадщини тощо.

Забезпечення їх прийняття в

установленому порядку
ЦІЛЬ I.2.11 ОБМЕЖЕННЯ РІЗНИЦІ У РЕАЛЬНИХ ДОХОДАХ МІЖ ВЕРСТВАМИ НАСЕЛЕННЯ З ВИСОКИМИ І НИЗЬКИМИ ДОХОДАМИ ТА ДОКЛАДАННЯ ЗУСИЛЬ ДО

ЛІКВІДАЦІЇ БІДНОСТІ
1. Внутрішній Продовження реформування системи Мінпраці, Протягом ахід оплати праці, зокрема Мінекономіки, року запровадження погодинної Мінфін, Мін'юст,

мінімальної заробітної плати в Держпідприємництво

Україні
2. Внутрішній Здійснення заходів щодо Мінпраці, Протягом ахід виконання Законів України "Про Пенсійний фонд, року загальнообов'язкове державне Мінекономіки,

пенсійне страхування" Мінфін, Державна

( 1058-15 ) і "Про недержавне комісія з

пенсійне забезпечення" регулювання ринків

( 1057-15 ) фінансових послуг,

Державна комісія з

цінних паперів та

фондового ринку,

ДПА
3. Внутрішній Поліпшення соціального захисту Мінпраці Протягом ахід осіб з обмеженими фізичними року можливостями, підвищення рівня

їх забезпечення сучасними

засобами реабілітації, спрощення

порядку їх працевлаштування
4. Внутрішній Удосконалення будівельних норм і Держбуд, Протягом ахід стандартів для потреб людей з Держспоживстандарт року, обмеженими фізичними згідно можливостями з метою з планами забезпечення безперешкодного роботи доступу таких людей до об'єктів

житлового та громадського

призначення
5. Внутрішній Підвищення купівельної Мінпраці, Протягом ахід спроможності населення шляхом Мінекономіки, року проведення індексації його Держкомстат

грошових доходів
6. Спільний Проведення оцінки виконання Національний Протягом ахід програми Україна - НАТО щодо координаційний року перепідготовки українських центр адаптації

військовослужбовців, звільнених військово-

у запас або відставку, та службовців,

проведення консультацій між звільнених у запас

Україною та НАТО з питань або відставку, та

дальшого співробітництва у сфері конверсії колишніх

конверсії оборонної військових

промисловості об'єктів,

Мінекономіки,

Мінпромполітики,

Міноборони
ЦІЛЬ I.2.12 ПОСИЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
1. Внутрішній Розроблення проекту Енергетичної КМУ, Протягом ахід стратегії Мінпаливенерго, року інші центральні

органи виконавчої

влади, апарат

РНБОУ за участю

НАН
2. Внутрішній Розроблення проекту Стратегії Держкомприрод- Перше ахід розвитку і реформування системи ресурсів, півріччя надрокористування у Мінприроди

2004-2010 роках та Основ

удосконалення управління

геологічними дослідженнями з

метою підвищення

результативності та ефективності

робіт у цій сфері
3. Внутрішній Удосконалення та розвиток Держкомприрод- Протягом ахід системи моніторингу ресурсів, року мінерально-сировинної бази Мінприроди

України, приведення її у

відповідність з аналогічними

системами європейських держав
4. Внутрішній Забезпечення безпеки транзитних КМУ, Протягом ахід нафто- та газопроводів, Мінпаливенерго, року впровадження електронної системи МВС, інші органи

охорони транзитних нафтопроводів виконавчої влади
5. Внутрішній Виконання комплексної програми НКРЕ, Протягом ахід реформування оптового ринку Мінпаливенерго, року електроенергії Антимонопольний

комітет, Мінфін
I.3. ІНФОРМАЦІЙНІ ПИТАННЯ
ЦІЛЬ I.3.1 УДОСКОНАЛЕННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАРАНТІЙ СВОБОДИ ДУМКИ І СЛОВА, СВОБОДИ ДРУКУ, ВІЛЬНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ ПОГЛЯДІВ І ПЕРЕКОНАНЬ ТА ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ
1. Внутрішній Розроблення законопроектів про Держкомтелерадіо, IV квартал ахід внесення змін до Законів України Держкомзв'язку,

"Про інформацію" ( 2657-12 ), Мін'юст

"Про телебачення і

радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про

друковані засоби масової

інформації (пресу) в Україні"

( 2782-12 ) відповідно до

рекомендацій Ради Європи
ЦІЛЬ I.3.2 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЛЬНОГО ОТРИМАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1. Внутрішній Сприяння прийняттю і реалізації Держкомтелерадіо, Протягом ахід Концепції національної інші органи року інформаційної політики виконавчої влади
ЦІЛЬ I.3.3 ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ВІДПОВІДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1. Внутрішній Підготовка проектів Держкомтелерадіо I квартал ахід нормативно-правових актів про за участю

внесення змін до актів Національної ради

законодавства з метою з питань

удосконалення механізму видачі телебачення і

ліцензій на телерадіомовлення, радіомовлення,

державної реєстрації засобів Мін'юст

масової інформації,

телерадіоорганізацій, а також

скасування обмежень на участь

інвесторів у створенні

телерадіоорганізацій,

інформаційних агентств

відповідно до рекомендацій Ради

Європи
2. Внутрішній Створення системи моніторингу Держкомтелерадіо I квартал ахід перешкод у сфері телебачення і за участю

радіомовлення Національної ради

з питань

телебачення і

радіомовлення
3. Внутрішній Здійснення заходів щодо МЗС, Мін'юст, I квартал ахід ратифікації Європейської Держкомтелерадіо,

конвенції про транскордонне Держкомзв'язку,

телебачення ( 994_444 ) зі Мінекономіки,

змінами, внесеними згідно з за участю

Пртоколом поправкок до Національної ради

Європейської конвенції про з питань

транскордонне телебачення телебачення і

( 994_090 ) радіомовлення
4. Внутрішній Розроблення проекту Держкомтелерадіо, Протягом ахід Інформаційного кодексу України з Мін'юст, року урахуванням рекомендацій Ради за участю

Європи щодо усунення перешкод у Національної ради

діяльності засобів масової з питань

інформації телебачення і

радіомовлення
5. Внутрішній Проведення міжнародного семінару Держкомтелерадіо, I квартал ахід з проблем кодифікації Мін'юст, МЗС

законодавства України в

інформаційній сфері
ЦІЛЬ I.3.4 ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З НАТО У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПАРЛАМЕНТСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
1. Внутрішній Продовження підтримки діяльності МЗС, інші Протягом ахід Центру інформації і документації центральні органи року НАТО в Україні виконавчої влади
2. Внутрішній Організація "круглого столу" на Мінкультури, МЗС Червень ахід тему "Міжкультурний діалог як

засіб запобігання конфліктам"
3. Спільний Продовження проведення "круглих Держкомтелерадіо, Протягом ахід столів" з Північноатлантичною МЗС року асамблеєю та НАТО з актуальних

питань співробітництва Україна -

НАТО (за підтримки Центру

інформації і документації НАТО в

Україні)
ЦІЛЬ I.3.5 ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ З ДІЯЛЬНІСТЮ НАТО ЧЕРЕЗ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З НАТО У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ СПІВРОБІТНИЦТВО З ЦЕНТРОМ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ НАТО В УКРАЇНІ
1. Внутрішній Продовження реалізації проекту МЗС, Згідно з ахід "Створення Веб-порталу Держкомзв'язку, проектом "Співробітництво Україна - НАТО" Держкомтелерадіо
2. Внутрішній Здійснення заходів з метою Міноборони, МНС, Протягом ахід забезпечення громадської Держкомтелерадіо, року підтримки воєнної реформи в МОН, Мінекономіки,

Україні інші причетні

органи виконавчої

влади
3. Внутрішній Створення веб-сторінок з питань Держкомтелерадіо, Друге ахід євроатлантичної інтеграції інші органи півріччя України на веб-сайтах органів виконавчої влади

виконавчої влади, забезпечення

їх актуалізації та уніфікації
4. Внутрішній Забезпечення виконання Державної КМУ, Протягом ахід програми інформування Держкомтелерадіо, року громадськості з питань інші органи

євроатлантичної інтеграції виконавчої влади

України на 2004-2007 роки,

затвердженої Указом Президента

України від 13 грудня 2003 року

N 1433 ( 1433/2003 )
5. Внутрішній Видання Стратегічного оборонного КМУ, Міноборони Друге ахід бюлетеня на період до 2015 року півріччя
6. Внутрішній Проведення семінару з питань Держкомтелерадіо Перше ахід співробітництва України з НАТО півріччя для керівників управлінь

облдержадміністрацій у справах

преси та інформації
7. Внутрішній Вивчення питання про видання Національний центр III квартал ахід інформаційно-аналітичного з питань

журналу "Україна - НАТО" євроатлантичної

інтеграції України
8. Спільний Розроблення з урахуванням МОН Червень ахід матеріалів НАТО та включення до

навчальних програм

загальноосвітніх та вищих

навчальних закладів курсу з

питань діяльності НАТО та

співробітництва України з НАТО
9. Спільний Сприяння діяльності Громадської Держкомтелерадіо I квартал ахід Євроатлантичної Ліги Україна -

НАТО (за участю Центру

інформації і документації НАТО в

Україні)
10. Спільний Розроблення спеціального курсу з Національна Грудень ахід питань євроатлантичної академія

інтеграції в Інституті державного

підвищення кваліфікації керівних управління при

кадрів Національної академії Президентові

державного управління при України, МОН

Президентові України
Розділ II. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ТА ВОЄННІ ПИТАННЯ
II.А. РЕФОРМА У ГАЛУЗІ ОБОРОНИ І БЕЗПЕКИ
ЦІЛЬ II.А.1 РЕФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ДОБРЕ ПІДГОТОВЛЕНІ ТА ОСНАЩЕНІ, БІЛЬШ МОБІЛЬНІ ТА СУЧАСНІ ЗБРОЙНІ СИЛИ, ЗДАТНІ ВІДПОВІДАТИ НА ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ, ЗАХИЩАТИ ТЕРИТОРІЮ ДЕРЖАВИ ТА БРАТИ УЧАСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ МИРОТВОРЧИХ І ГУМАНІТАРНИХ МІСІЙ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
1. Внутрішній Завершення опрацювання за Міноборони, МВС, Друге ахід результатами Оборонного огляду МНС, СБУ, МЗС, півріччя та затвердження Стратегічного Мінекономіки,

оборонного бюлетеня на період до Адміністрація

2015 року Держприкордонслужби
2. Внутрішній Розроблення за результатами Міноборони, МВС, Друге ахід Оборонного огляду цільових СБУ, півріччя програм реформування та розвитку Адміністрація

Збройних Сил та інших військових Держприкордон-

формувань, а також планів їх служби,

виконання на період до 2005 та Мінекономіки

до 2010 року
3. Внутрішній Продовження реформування Міноборони Друге ахід Збройних Сил із застосуванням півріччя механізмів Процесу планування та

оцінки сил НАТО
4. Внутрішній Розроблення соціальних програм Міноборони, Протягом ахід та фінансового забезпечення Мінекономіки, року заходів воєнної реформи щодо Мінфін, МВС, МНС,

скорочення чисельності Збройних СБУ, Адміністрація

Сил, інших військових формувань Держприкордонслуж-

і правоохоронних органів, би

виведення з бойового складу

надлишкового озброєння та іншого

військового майна, конверсії

військових об'єктів
5. Внутрішній Запровадження системи Міноборони, Протягом ахід кодифікації НАТО, розроблення Мінпромполітики, року порядку кодифікації предметів, Мінекономіки,

які поставляються Збройним Силам Держспоживстандарт

та іншим військовим формуванням
6. Внутрішній Започаткування роботи щодо Міноборони, Протягом ахід складання та видання Держкомприрод- року топографічних карт території ресурсів

України масштабів 1:50000,

1:100000, 1:250000 відповідно до

стандартів НАТО
7. Внутрішній Складання та видання Міноборони, Перше ахід топографічних карт території Держкомприрод- півріччя навчального центру "Чауда" ресурсів

(Автономна Республіка Крим)

масштабів 1:50 000, 1:100 000

відповідно до стандартів НАТО
8. Внутрішній Складання електронних карт для Міноборони Протягом ахід Збройних Сил відповідно до року стандартів НАТО
9. Внутрішній Експериментальна експлуатація Міноборони Протягом ахід програми DRMM (Модель року управління оборонними

ресурсами), наданої США.

Підготовка пропозицій щодо

впровадження зазначеної програми

в органах управління воєнної

організації держави
10. Внутрішній Розроблення проектів актів Міноборони, Перше ахід законодавства з питань Мінпромполітики, півріччя технічного регулювання і Мінекономіки,

розроблення технічних Держспоживстандарт

регламентів у сфері оборони та

створення системи Державного

гарантування якості озброєння і

військової техніки
11. Внутрішній Удосконалення діяльності Бюро Міноборони, Перше ахід кодифікації у військовій сфері Мінпромполітики, півріччя Збройних Сил Мінекономіки,

Держспоживстандарт
12. Внутрішній Впровадження ефективної та КМУ, Міноборони, Протягом ахід прозорої системи оборонного МВС, МНС, Мінфін, року планування та складання бюджету, СБУ, Адміністрація

яка забезпечить належну Держприкордон-

координацію міністерств та інших служби

державних органів, причетних до

цього процесу планування
13. Спільний Завершення проведення Оборонного Міноборони, МВС, Перше ахід огляду відповідно до МНС, Мінекономіки, півріччя євроатлантичних стандартів Адміністрація

Держприкордонслужби,

СБУ
14. Спільний Виконання положень Угоди про Національний Протягом ахід практичну реалізацію Програми координаційний року Україна - НАТО щодо центр адаптації

перепідготовки українських військово-

військовослужбовців, звільнених службовців,

у запас або відставку звільнених у запас

або відставку, та

конверсії колишніх

військових

об'єктів,

Мінекономіки,

Міноборони
ЦІЛЬ II.А.2 ПОСИЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ ТА ІНШИМИ ВІЙСЬКОВИМИ ФОРМУВАННЯМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ

СПІВРОБІТНИЦТВА З ПАРЛАМЕНТОМ І ПОСИЛЕННЯ ЙОГО КОНТРОЛЮ, А ТАКОЖ БІЛЬШ АКТИВНА УЧАСТЬ ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ
1. Внутрішній Розроблення та здійснення КМУ, Міноборони, Протягом ахід заходів щодо вдосконалення СБУ, Адміністрація року механізмів цивільного контролю у Держприкордон-

сфері оборони та діяльності служби, МВС,

правоохоронних органів інші органи

виконавчої влади
ЦІЛЬ II.А.3 ЗМІЦНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР З МЕТОЮ ПОЛІПШЕННЯ РЕАГУВАННЯ НА ВИКЛИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕВІЙСЬКОВИМИ І АСИМЕТРИЧНИМИ ЗАГРОЗАМИ
1. Внутрішній Вивчення досвіду іноземних Міноборони, Протягом ахід держав з питань охорони і Управління року захисту важливих державних державної охорони,

об'єктів, застосування його під МВС

час виконання завдань

військовими формуваннями та

правоохоронними органами
ЦІЛЬ II.А.4 ПОСИЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІЖВІДОМЧОЇ КООРДИНАЦІЇ МІЖ МІНОБОРОНИ, МІНПРОМПОЛІТИКИ, АДМІНІСТРАЦІЄЮ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ, МНС І МВС З МЕТОЮ ПОЛІПШЕННЯ РЕАГУВАННЯ НА НАСЛІДКИ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ КАТАСТРОФ, ВКЛЮЧАЮЧИ ТЕРОРИСТИЧНІ АКТИ
1. Внутрішній Розроблення та впровадження КМУ, МНС, СБУ, Вересень ахід механізму взаємодії органів МВС, Міноборони,

виконавчої влади в разі Адміністрація

виникнення кризових Держприкордон-

ситуацій з метою поліпшення служби, інші

реагування на наслідки природних органи виконавчої

та антропогенних катастроф влади
II.В. СПІВРОБІТНИЦТВО З НАТО
ЦІЛЬ II.В.1 МАКСИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СРГ ВР, ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ТА КООРДИНАЦІЇ ПРАКТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНА - НАТО В РАМКАХ ПРОГРАМИ "ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МИРУ" ТА У ДВОСТОРОННЬОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ З МЕТОЮ СПРИЯННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ВОЄННОЇ РЕФОРМИ ТА ЦІЛЕЙ ПАРТНЕРСТВА
1. Внутрішній Започаткування роботи Бюро Міноборони Січень ахід військової документації НАТО в

Україні
2. Спільний Участь у заходах Програми Міноборони, МВС, Протягом ахід "Партнерство заради миру" МНС, Адміністрація року відповідно до Індивідуальної Держприкордон-

програми партнерства України з служби

НАТО
3. Спільний Проведення семінару Україна - Міноборони Друге ахід НАТО з питань проведення воєнної півріччя реформи
4. Спільний Вирішення питання збільшення Міноборони Вересень ахід кількості українського персоналу

в штабних елементах партнерства

в штаб-квартирі НАТО
ЦІЛЬ II.В.2 ДАЛЬШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРЯМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З НАТО ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПРОГОЛОШЕНОЇ УКРАЇНОЮ МЕТИ ПІДВИЩЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНІВ ВОЄННОЇ РЕФОРМИ
1. Внутрішній Виконання Робочого плану Міноборони Згідно з ахід Військового комітету Україна - Робочим НАТО на 2004 рік планом
ЦІЛЬ II.В.3 ЗБІЛЬШЕННЯ ВНЕСКУ УКРАЇНИ ДО МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЙ ПІД ПРОВОДОМ НАТО НА БАЛКАНАХ ТА ЗАХОДАХ ДЕРЖАВ - ЧЛЕНІВ НАТО В РАМКАХ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ
1. Внутрішній Продовження участі Міноборони, МВС Протягом ахід миротворчого контингенту та року персоналу України в миротворчих

операціях під проводом НАТО на

Балканах
2. Внутрішній Розвиток законодавчої бази з Міноборони, МЗС, Протягом ахід питань участі у миротворчій Мін'юст, року діяльності та у заходах в рамках Мінфін, ДПА

Програми "Партнерство заради

миру" з урахуванням досвіду

держав - членів та держав -

партнерів НАТО
3. Спільний Продовження надання повітряного МЗС, Міноборони, Протягом ахід коридору над територією України Мінтранс року для прольотів літаків держав -

членів НАТО в рамках операції в

Афганістані
ЦІЛЬ II.В.4 ДОСЯГНЕННЯ ПОВНОЇ ВЗАЄМОСУМІСНОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ ШЛЯХОМ ПОВНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ ПАРТНЕРСТВА
1. Внутрішній Участь підрозділів Збройних Сил Міноборони Протягом ахід у процесі планування і оцінки року сил (ППОС) для досягнення цілей

партнерства, включаючи тилове

забезпечення
2. Внутрішній Підготовка та надання інформації Міноборони, МВС, IV квартал ахід до огляду загальної МНС, СБУ, Мінфін,

взаємосумісності в рамках ППОС Адміністрація

Держприкордон-

служби
3. Внутрішній Проведення аналізу стандартів Апарат РНБО, СБУ, Протягом ахід НАТО у сфері технічного захисту МВС, Міноборони, року інформації та здійснення заходів МНС, інші

щодо їх запровадження центральні органи

виконавчої влади
4. Внутрішній Вжиття конкретних заходів з Міноборони Протягом ахід метою підвищення ефективності року системи тестування

військовослужбовців щодо рівня

володіння іноземними мовами у

Збройних Силах України
5. Внутрішній Впровадження стандартів НАТО в Міноборони Протягом ахід роботі Центру оперативного року реагування на кризові ситуації

Міноборони
ЦІЛЬ II.В.5 ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
1. Внутрішній Проведення заходів щодо Міноборони, Протягом ахід комп'ютеризації та Адміністрація року інформатизації військових Держприкордон-

навчальних закладів служби, МОН
2. Внутрішній Створення на базі Національної Міноборони Грудень ахід академії оборони навчального

класу моделювання кризових

ситуацій для підготовки фахівців

з питань їх врегулювання
3. Внутрішній Запровадження курсів для Міноборони, МВС, Перше ахід навчання особового складу МНС, півріччя іноземним мовам з використанням Адміністрація

досвіду і можливостей Програми Держприкордон-

"Партнерство заради миру" служби

та навчальних закладів держав -

членів НАТО
4. Внутрішній Реалізація Програми розширення Міноборони Протягом ахід мовної підготовки року військовослужбовців Збройних Сил

на 2004-2005 роки
5. Внутрішній Удосконалення нормативної бази МОН, Міноборони, Протягом ахід щодо забезпечення визнання в Мін'юст року Україні документів про освіту,

що здобувається офіцерами та

працівниками Збройних Сил у

навчальних закладах держав -

членів та держав - партнерів

НАТО
6. Спільний Активізація участі у конференції Міноборони Щокварталу ахід Консорціуму оборонних академій

Програми "Партнерство заради

миру", в роботі робочих і

дослідних груп Консорціуму,

центрів з питань безпеки
7. Спільний Проведення на базі Національної Міноборони Лютий ахід академії оборони п'ятого

щорічного міжнародного тижня із

залученням представників

оборонного коледжу НАТО

(м. Рим), штаб-квартири та інших

структур НАТО
8. Спільний Навчання експертів Збройних Сил Міноборони Протягом ахід з питань стандартизації, оцінки року відповідності, аудиту і

гарантування якості відповідно

до стандартів НАТО
9. Спільний Навчання (стажування) у СБУ, МВС, Протягом ахід комітетах (групах) НАТО фахівців Міноборони, МНС, року відповідних органів виконавчої Мінекономіки, інші

влади органи виконавчої

влади
ЦІЛЬ II.В.6 ПРОДОВЖЕННЯ РОЗРОБЛЕННЯ УГОД ЩОДО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА НАТО, ТАКИХ ЯК МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЩОДО

ПІДТРИМКИ ОПЕРАЦІЙ НАТО З БОКУ УКРАЇНИ ТА МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЩОДО СТРАТЕГІЧНИХ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ, ТА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ВИКОНАННЯ
1. Внутрішній Підготовка до ратифікації Міноборони, МЗС, Протягом ахід Меморандуму про взаєморозуміння інші центральні року між Кабінетом Міністрів України органи виконавчої

і штабом Верховного влади

головнокомандувача Об'єднаних

збройних сил НАТО на Атлантиці

та штабом Верховного

головнокомандувача Об'єднаних

збройних сил НАТО в Європі щодо

забезпечення підтримки операцій

НАТО з боку України ( 950_005 )

та забезпечення його виконання
2. Внутрішній Підготовка проекту Меморандуму МЗС, Міноборони, Протягом ахід про взаєморозуміння між Мінтранс, інші року Кабінетом Міністрів України і центральні органи

Верховним головнокомандуванням виконавчої влади

НАТО з питань трансформації та

Верховним головнокомандуванням

Об'єднаними збройними силами

НАТО в Європі стосовно

використання транспортної

авіації України під час операцій

та навчань НАТО, здійснення

заходів щодо підписання та

виконання відповідних

внутрішньодержавних процедур
ЦІЛЬ II.В.7 ПІДТРИМАННЯ ГОТОВНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДО УЧАСТІ У СПІЛЬНИХ ОПЕРАЦІЯХ З НАТО, ЗДІЙСНЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЦИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ НАТО
1. Спільний Участь підрозділів сил швидкого Міноборони Протягом ахід реагування у навчаннях згідно з року Програмою "Партнерство заради

миру"
ЦІЛЬ II.В.8 ДОСЯГНЕННЯ НЕОБХІДНОГО РІВНЯ СУМІСНОСТІ СУЧАСНИХ ТА МАЙБУТНІХ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄНЬ, ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ДОКТРИНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ЩО ДОЗВОЛИТЬ МАТИ РІВЕНЬ ВЗАЄМОСУМІСНОСТІ, МІНІМАЛЬНО ДОСТАТНІЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ В КОЖНОМУ ОКРЕМОМУ ВИПАДКУ ЗАВДАНЬ У СПІЛЬНИХ З НАТО ІНТЕРЕСАХ ТА ПРИВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ ЗАКУПІВЕЛЬ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВ - ЧЛЕНІВ НАТО
1. Внутрішній Доопрацювання проекту Державної Міноборони, III квартал ахід програми розвитку озброєння і Мінпромполітики,

військової техніки за Мінекономіки

результатами проведення

Оборонного огляду
2. Спільний Участь у засіданнях Конференції Міноборони, Конференція ахід національних керівників з Мінпромполітики у

озброєнь та її підгруп, листопаді, відкритих для держав - учасниць засідання Програми "Партнерство заради підгруп миру" згідно з РПП
3. Спільний Обмін досвідом з державами - Міноборони, Протягом ахід членами НАТО щодо планування Мінпромполітики, року розвитку озброєння і військової Мінекономіки

техніки, їх закупівлі та

підтримання у боєздатному стані,

зокрема шляхом участі в

засіданнях Групи управління

життєвим циклом Конференції

національних керівників з

озброєнь АС/327
4. Спільний Доопрацювання проекту створення НКАУ, Протягом ахід в Україні Міжнародного Мінпромполітики року полігонного вимірювального

комплексу
ЦІЛЬ II.В.9 ПОСИЛЕННЯ РОЛІ УКРАЇНИ ЯК КЛЮЧОВОГО УЧАСНИКА РЕГІОНАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ З ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ПРИРОДНОГО ЛИХА ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЦИВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ; ПІДТРИМКА УКРАЇНИ У СПРАВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЦИВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ТА

РЕАГУВАННЯ НА ПРИРОДНЕ ЛИХО; РОЗВИТОК ВЗАЄМОСУМІСНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРАХ ОПЕРАЦІЙ З ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ КАТАСТРОФ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО ЦЕНТРУ КООРДИНАЦІЇ РЕАГУВАННЯ НА КАТАСТРОФИ
1. Внутрішній Проведення міжнародного МНС, Мінекономіки Березень- ахід інформаційно-аналітичного квітень, комп'ютерного навчання "INTEX відповідно 2004" (м. Київ) до ІПП Україна - НАТО на 2004 рік
2. Спільний Участь у міжнародних навчаннях з МНС, Мінекономіки Травень ахід подолання наслідків надзвичайних

ситуацій цивільного характеру

"COOPERATIVE SAFEGUARD"

(Ісландія)
3. Спільний Планування разом з комітетами та МНС, Мінекономіки Протягом ахід управліннями НАТО заходів щодо року вдосконалення взаємосумісності

під час надзвичайних ситуацій

природного і техногенного

характеру
ЦІЛЬ II.В.10 УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ В УКРАЇНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ, З МЕТОЮ БІЛЬШ ЯКІСНОГО РЕАГУВАННЯ НА МОЖЛИВІ ТЕРОРИСТИЧНІ ЗАГРОЗИ
1. Внутрішній Проведення експертної оцінки Міноборони Перше ахід щодо сумісності стандартів і півріччя систем радіотехнічного

забезпечення аеродромів держав -

членів НАТО та Збройних Сил
Опрацювання пропозицій щодо

внесення змін до схем

радіотехнічного забезпечення та

обладнання аеродромів Збройних

Сил навігаційними системами

відповідно до стандартів НАТО
2. Спільний Проведення консультацій з Мінтранс, II та IV ахід відповідними структурами НАТО Міноборони квартал щодо поліпшення взаємодії з

організації повітряного руху між

цивільними та військовими

структурами управління

повітряним рухом та з питань

запобігання терористичним актам
3. Спільний Вжиття заходів із впровадження Мінтранс, Протягом ахід керівних принципів Комітету НАТО Міноборони року з управління повітряним рухом,

зокрема щодо процедур

координації та з питань безпеки

при організації повітряного руху

в кризових ситуаціях
4. Спільний Вивчення можливості участі Міноборони, Перше ахід України в Програмі НАТО щодо Мінтранс півріччя обміну даними про повітряну

обстановку (ASDE Program)
5. Спільний Проведення дво-, багатосторонніх Мінтранс, Протягом ахід переговорів щодо навчання Міноборони, МЗС року цивільних і військових фахівців

з організації повітряного руху
6. Спільний Планування та проведення на Міноборони, Протягом ахід території України спільних Мінтранс року тренувань з участі в

антитерористичних заходах
ЦІЛЬ II.В.11 МІНІМІЗАЦІЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЗАБРУДНЕННЯМ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ВНАСЛІДОК ПРОВЕДЕННЯ ШИРОКОМАСШТАБНИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ МІЖНАРОДНІ, ТА ВИПРОБУВАНЬ ОЗБРОЄНЬ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ, А ТАКОЖ ЗАБРУДНЕННЯМ, ЩО ВИНИКЛО У ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, ВИБУХІВКИ, ПРОТИПІХОТНИХ МІН, НАДЛИШКОВОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ І ЛЕГКИХ ОЗБРОЄНЬ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ БОЄПРИПАСІВ
1. Спільний Виконання Програми реабілітації Міноборони, Протягом ахід територій, забруднених внаслідок Мінприроди, року військової діяльності, на Національний

2002-2015 роки координаційний

центр адаптації

військово-

службовців,

звільнених у запас

або відставку, та

конверсії колишніх

військових

об'єктів
2. Спільний Продовження переговорів щодо Міноборони, Протягом ахід отримання міжнародної донорської Мінпромполітики, року допомоги для реалізації проектів Мінекономіки

знищення надлишкових боєприпасів

та легких озброєнь і стрілецької

зброї
3. Спільний Продовження співробітництва між МОН, Згідно з ахід Україною та НАТО в рамках Держкомзв'язку, відповід- Спільної робочої групи Україна - Міноборони, ними НАТО з питань науки та охорони Мінпромполітики, графіками довкілля Мінприроди, МНС, роботи МЗС, інші групи центральні органи

виконавчої влади

за участю НАН
ЦІЛЬ II.В.12 ПОЛІПШЕННЯ ВЗАЄМОСУМІСНОСТІ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ ТА

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ І НАТО
1. Внутрішній Реалізація 1 етапу Комплексної МНС Протягом ахід програми розвитку системи року зв'язку, оповіщення та

інформатизації МНС України на

період 2004-2010 роки

( 109-2004-р )
ЦІЛЬ II.В.13 РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ НАУКОВЦЯМИ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВ - ЧЛЕНІВ ТА ДЕРЖАВ - ПАРТНЕРІВ НАТО, А ТАКОЖ РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИЦТВА В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ У РАМКАХ НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
1. Внутрішній Забезпечення розширення МОН, Держкомтеле- Протягом ахід співробітництва України з НАТО радіо, року шляхом проведення в рамках Держкомзв'язку,

програми "Безпека через науку" інші центральні

та Комітету з викликів сучасному органи виконавчої

суспільству НАТО досліджень на влади за участю

тему "Захист від терористичних НАН

нападів та протистояння іншим

загрозам безпеці"
2. Внутрішній Розгортання єдиної національної МОН, Протягом ахід інформаційно-комп'ютерної мережі Держкомзв'язку, за року науково-дослідних установ та участю НАН

освітніх закладів і забезпечення

її взаємодії із системою

європейських науково-освітніх

мереж GEANT
3. Спільний Участь в спільному пілотному МНС, Мінприроди Протягом ахід проекті Комітету НАТО з викликів року сучасному суспільству "Оцінка

ризиків, що виникли внаслідок

Чорнобильської катастрофи:

висновки на майбутнє"
4. Спільний Забезпечення розширення Міносвіти, Згідно з ахід співробітництва України з НАТО з Мінкультури, домовлено- питань передачі технологій через Держкомзв'язку, стями з проведення досліджень у рамках інші центральні НАТО співпраці з Науковим комітетом органи виконавчої

НАТО влади за участю

НАН
5. Спільний Вивчення питання щодо НКАУ Протягом ахід співробітництва з Науковим року комітетом НАТО у галузі науки і

технологій у космічній сфері
II.С. ПИТАННЯ РЕСУРСІВ
ЦІЛЬ II.С.1 ПОЛІПШЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОЦЕДУР СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ; ПЕРЕХІД ДО СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ НАТО ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ОБОРОННИХ ПРОГРАМ, БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ
1. Внутрішній Розроблення проекту Закону Міноборони, Перше ахід України про організацію Мін'юст півріччя оборонного планування в Україні
ЦІЛЬ II.С.2 РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕДУР ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ З МЕТОЮ ПІДТРИМКИ ПРОВЕДЕННЯ ВОЄННОЇ РЕФОРМИ ТА ПЕРЕХОДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ НА ПРОФЕСІЙНУ ОСНОВУ
1. Внутрішній Впровадження Міноборони Протягом ахід інформаційно-аналітичної системи року підтримки оборонного планування

"Ресурс". Удосконалення

програмного забезпечення цієї

системи
ЦІЛЬ II.С.3 ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ, СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОННИХ ПОТРЕБ
1. Внутрішній Підготовка фахівців з оборонного Міноборони Протягом ахід планування на базі Національної року академії оборони за категоріями:
експерти-аналітики

(оперативно-стратегічна ланка);
викладачі;
технічні спеціалісти (в органах

оборонного планування

оперативної та тактичної ланок

управління)
2. Внутрішній Участь представників Збройних Міноборони Протягом ахід Сил у курсах з питань управління року ресурсами (Школа НАТО,

м. Обераммергау, ФРН)
3. Спільний Вирішення питань щодо стажування Міноборони Протягом ахід представників Збройних Сил в року штаб-квартирі НАТО та державах -

членах НАТО з питань ресурсного

забезпечення та бюджету
ЦІЛЬ II.С.4 РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА, ЗАКУПІВЕЛЬ, ФІНАНСУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРІВ В ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ (ОПК) ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ МЕТИ СТАТИ ДЕРЖАВОЮ З ЕФЕКТИВНО ДІЮЧОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ, У ТОМУ ЧИСЛІ АДАПТАЦІЯ ОПК ДО СТАНДАРТІВ НАТО
1. Внутрішній Затвердження та виконання Держспожив- Березень- ахід Програми гармонізації стандарт, грудень національних стандартів у сфері Міноборони,

озброєння з відповідними Мінпромполітики

стандартами НАТО
РОЗДІЛ III. ЗАХИСТ І БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ
ВТІЛЕННЯ УГОДИ ПРО БЕЗПЕКУ МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ І НАТО, ЗОКРЕМА ІЛЬ III.1 ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРАВИЛ ПОВОДЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ІНФОРМАЦІЇ НАТО З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
1. Внутрішній Доопрацювання законопроекту про Держкомзв'язку, III квартал ахід Загальнодержавну програму Мін'юст

"Електронна Україна"
ЦІЛЬ III.2 УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВЗАЄМНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ, ВКЛЮЧАЮЧИ ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ РЕЄСТРАЦІЇ ТАЄМНИХ ДОКУМЕНТІВ НАТО
1. Внутрішній Проведення аналізу стану СБУ Щокварталу ахід дотримання органами державної

влади, підприємствами,

установами та організаціями

вимог до охорони інформації НАТО

з обмеженим доступом
2. Внутрішній Приведення актів законодавства з СБУ, Міноборони, Протягом ахід питань захисту інформації з Мін'юст, інші року обмеженим доступом, у тому центральні органи

числі в виконавчої влади

інформаційно-телекомунікаційних

системах, у відповідність із

стандартами НАТО
ЦІЛЬ III.3 ДОСЯГНЕННЯ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ З НАТО, ЯКІ НАДАВАТИМУТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОБМІНУ З НАТО ІНФОРМАЦІЄЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОГО ПЛАНУВАННЯ І РЕФОРМИ
1. Внутрішній Опрацювання Директиви з безпеки СБУ II квартал ахід Верховного головнокомандування

Об'єднаними збройними силами

НАТО в Європі (AD-70-1 від

1 січня 1997 р.) з метою

проведення аналізу вихідних

даних для підготовки пропозицій

щодо організації конфіденційного

зв'язку з використанням

обладнання НАТО
ЦІЛЬ III.4 МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ, ЯКИМИ МОЖЕ ПЕРЕДАВАТИСЯ ІНФОРМАЦІЯ НАТО З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ І СТАНДАРТІВ НАТО
1. Внутрішній Здійснення заходів Національної Держкомзв'язку, Згідно з ахід програми інформатизації інші органи Програмою виконавчої влади
2. Внутрішній Розроблення автоматизованих МНС, інші органи Протягом ахід систем виявлення природних і виконавчої влади року техногенних катастроф та

моделювання заходів з оцінки і

зменшення ризиків їх виникнення

у контексті виконання заходів з

розвитку Урядової

інформаційно-аналітичної системи

з питань надзвичайних ситуацій

на 2003-2005 роки
3. Внутрішній Розроблення та поетапне Держспожив- Грудень ахід впровадження автоматизованої стандарт,

інформаційно-пошукової системи Мінпромполітики,

"Код" Міноборони
4. Внутрішній Проведення засідань Міжвідомчої Держкомзв'язку, Щокварталу ахід координаційної ради з питань інші центральні

співробітництва з НАТО в галузі органи виконавчої

телекомунікаційних та влади

інформаційних систем
5. Внутрішній Визначення структурних Держкомзв'язку, I квартал ахід підрозділів органів виконавчої СБУ, МЗС,

влади, до компетенції яких інші органи

належать питання європейської і виконавчої влади

євроатлантичної інтеграції

України, аналіз стану їх

забезпечення відповідними видами

зв'язку, що можуть

використовуватися для

запровадження єдиної

інтегрованої інформаційної

мережі на базі Національної

системи конфіденційного зв'язку

відповідно до вимог цілей

партнерства
6. Внутрішній Розроблення пропозицій щодо СБУ, Міноборони, Друге ахід захисту конфіденційного зв'язку Держкомзв'язку півріччя з використанням обладнання НАТО,

необхідного для створення

сумісних з НАТО відокремлених

інформаційно-телекомунікаційних

систем в органах виконавчої

влади
7. Внутрішній Забезпечення використання в Міноборони, Протягом ахід органах виконавчої влади, інші центральні року залучених до виконання Цільових органи виконавчої

планів Україна - НАТО, влади

комп'ютерної мережі управління

інформацією у рамках Програми

"Партнерство заради миру" (PIMS)
8. Внутрішній Забезпечення функціонування КМУ, інші органи Протягом ахід Єдиної державної інформаційної виконавчої влади року системи у сфері запобігання та

протидії легалізації

(відмиванню) доходів і

фінансуванню тероризму
ЦІЛЬ III.5 РОЗРОБЛЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ У РІЗНИХ СФЕРАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
1. Внутрішній Реалізація першого етапу проекту Держкомтелерадіо, IV квартал ахід "Створення Науково-навчального інші центральні

центру з інформаційних питань органи виконавчої

євроатлантичної інтеграції" влади
2. Внутрішній Підготовка та запровадження СБУ II квартал ахід навчальної програми щодо роботи

із засобами захисту інформації з

обмеженим доступом, яка

надходить від НАТО
3. Спільний Організація циклу навчальних Держкомтелерадіо, Перше ахід семінарів за сприянням Центру Мін'юст, МЗС півріччя інформації і документації НАТО в

Україні для працівників засобів

масової інформації щодо правових

засад діяльності засобів масової

інформації у демократичному

суспільстві
4. Спільний Підвищення кваліфікації фахівців Держкомзв'язку, Протягом ахід органів виконавчої влади з СБУ, інші органи року питань захисту інформації у виконавчої влади

рамках заходів Програми

"Партнерство заради миру"
РОЗДІЛ IV. ПРАВОВІ ПИТАННЯ
ЦІЛЬ IV.1 ПЕРЕГЛЯД ЗАКОНІВ ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ДЛЯ СПРОЩЕННЯ НАДАННЯ УКРАЇНІ ДОПОМОГИ З БОКУ НАТО АБО ДЕРЖАВ - ЧЛЕНІВ У ВСІХ НАПРЯМКАХ

СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З НАТО ЯК НА УРЯДОВОМУ, ТАК І НА НЕУРЯДОВОМУ РІВНЯХ
1. Внутрішній Проведення аналізу законодавства Мін'юст, МЗС, інші Протягом ахід щодо формування в Україні центральні органи року громадянського суспільства, виконавчої влади

підготовка пропозицій про його

удосконалення
2. Внутрішній Опрацювання питання про Мін'юст, ДСА за Протягом ахід запровадження судів присяжних участю Академії року суддів, Академії

правових наук
3. Внутрішній Розроблення проектів Мін'юст, Протягом ахід нормативно-правових актів Мінекономіки, МЗС, року про внесення змін до Фонд сприяння

законодавства з урахуванням місцевому

міжнародного досвіду проведення самоврядуванню

муніципальної реформи,

децентралізації державної влади

та зміцнення органів місцевого

самоврядування
ЦІЛЬ IV.2 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ УГОД МІЖ УКРАЇНОЮ І НАТО, ВКЛЮЧАЮЧИ УГОДУ ПРО БЕЗПЕКУ, УГОДУ МІЖ ДЕРЖАВАМИ - УЧАСНИЦЯМИ

ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ "ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МИРУ", ЩОДО СТАТУСУ ЇХ ЗБРОЙНИХ СИЛ, МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ ОПЕРАЦІЙ НАТО З БОКУ УКРАЇНИ І ЗАПЛАНОВАНИЙ

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЩОДО СТРАТЕГІЧНИХ

АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
1. Внутрішній Вивчення досвіду держав - членів Міноборони, МЗС, Протягом ахід НАТО з питань Мін'юст, інші року нормативно-правового центральні органи

забезпечення реформування виконавчої влади

Збройних Сил
2. Спільний Забезпечення реалізації МЗС, Мін'юст Протягом ахід Меморандуму про взаєморозуміння року між Урядом України та НАТО щодо

заснування Центру інформації та

документації НАТО в Україні та

Меморандуму про взаєморозуміння

між Урядом України та НАТО щодо

призначення Офіцерів зв'язку

НАТО в Україні в частині, що

стосується надання дипломатичних

імунітетів і привілеїв
ЦІЛЬ IV.3 УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА, ПОВ'ЯЗАНОГО З ОБОРОНОЮ, З МЕТОЮ ЙОГО НАБЛИЖЕННЯ ДО НОРМ І СТАНДАРТІВ НАТО (ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ, ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКАМ І ПІДРЯДНИКАМ, ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ОПК, ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ, ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРОЦЕДУРИ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ)
1. Внутрішній Удосконалення законодавства у Мінпромполітики, Протягом ахід сфері регулювання промислового Міноборони, року виробництва, пов'язаного з Мін'юст, СБУ,

оборонною галуззю, сприяння Мінфін, інші

внесенню змін до законів України центральні органи

щодо здійснення підприємницької виконавчої влади

діяльності у сфері розроблення

та виготовлення озброєння,

військової техніки тощо
2. Внутрішній Підготовка проектів Держекспорт- Протягом ахід нормативно-правових актів про контроль, року внесення змін до законів та Мін'юст, МЗС,

інших нормативно-правових актів Мінпромполітики,

відповідно до рішень, прийнятих Міноборони, СБУ,

у рамках міжнародних режимів НКАУ

експортного контролю
ЦІЛЬ IV.4 СТВОРЕННЯ ПРАВОВОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ БАЗИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНА - НАТО У СФЕРІ ОЗБРОЄНЬ, ОБОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ТЕХНОЛОГІЙ
1. Внутрішній Сприяння прийняттю Закону Мінпромполітики, Перше ахід України про військово-технічне Міноборони, півріччя співробітництво України з Мін'юст, інші

іноземними державами центральні органи

виконавчої влади
РОЗДІЛ V. МЕХАНІЗМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Щорічні плани на підтримку цілей та принципів Плану дій
( v0002520-03 ) розроблятимуть такі спільні робочі групи Україна -
НАТО, що працюють під егідою Комісії Україна - НАТО:
спільна робоча група з питань воєнної реформи;
спільна робоча група з питань економічної безпеки;
спільна робоча група з питань планування на випадок
надзвичайних ситуацій цивільного характеру;
спільна робоча група з питань науки і захисту довкілля;
спільна робоча група з питань озброєнь.
Оцінка імплементації буде здійснюватися на піврічних
засіданнях таких структур*:
Політичний комітет НАТО з Україною;
Політико-військовий керівний комітет НАТО з Україною;
Спеціальний комітет НАТО з Україною;
Економічний комітет НАТО з Україною;
Військовий комітет НАТО з Україною.
Щорічну доповідь про проведену роботу братимуть до відома
члени Комісії Україна - НАТО на рівні послів та міністрів.
_______________

Примітка: * Можливо проведення спільних засідань, таких як

Політичний комітет НАТО з Україною /

Політико-військовий керівний комітет НАТО з

Україною

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: