open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р О З' Я С Н Е Н Н Я
06.10.2008 N 6

Про порядок застосування статей 1, 4 і 5

Закону України "Про управління об'єктами

державної власності" в частині дій

зберігачів і реєстроутримувачів у разі зміни

суб'єкта управління корпоративними правами держави
{ Роз'яснення затверджено Рішенням Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

N 1231 ( vr231312-08 ) від 06.10.2008 }

Відповідно до пункту 23 частини другої статті 7 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
роз'яснює порядок застосування статей 1, 4 і 5 Закону України "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) (далі -
Закон) в частині дій зберігачів і реєстроутримувачів у разі зміни
суб'єкта управління корпоративними правами держави.
Відповідно до статті 1 Закону ( 185-16 ) управління об'єктами
державної власності - здійснення Кабінетом Міністрів України та
уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, визначеними цим
Законом, повноважень щодо реалізації прав держави як власника
таких об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням і
розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з
метою задоволення державних та суспільних потреб.
Згідно зі статтею 4 Закону ( 185-16 ) суб'єктами управління
об'єктами державної власності є: Кабінет Міністрів України; Фонд державного майна України; міністерства та інші органи виконавчої влади (далі -
уповноважені органи управління); органи, які здійснюють управління державним майном відповідно
до повноважень, визначених окремими законами; державні господарські об'єднання, державні холдингові
компанії, інші державні господарські організації (далі -
господарські структури); юридичні та фізичні особи, які виконують функції з управління
корпоративними правами держави (далі - уповноважені особи); Національна академія наук України, галузеві академії наук.
Статтею 5 Закону ( 185-16 ) Кабінет Міністрів України є
суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної
власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також
об'єкти управління державної власності, повноваження з управління
якими передаються іншим суб'єктам управління, визначеним цим
Законом.
Відповідно до пункту 3.6 глави 1 розділу V Положення про
депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999
( z1238-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.11.2006 за N 1238/13112 ( далі - Положення 999), та пункту
8 розділу V Положення про порядок ведення реєстрів власників
іменних цінних паперів, затвердженого рішення Комісії від
17.10.2006 N 1000 ( z0049-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316 (далі - Положення 1000):
для обліку цінних паперів, що є об'єктами державної
власності, рахунок у цінних паперах у зберігача та особовий
рахунок в системі реєстру власників іменних цінних паперів у
реєстратора відкривається на ім'я держави;
суб'єкт управління об'єктами державної власності, який
відповідно до законодавства виконує функції з управління цінними
паперами, які є об'єктами державної власності, вноситься до
системи депозитарного обліку зберігача як керуючий рахунком у
цінних паперах держави, а до системи реєстру власників іменних
цінних паперів - як уповноважена особа держави.
У разі зміни суб'єкта управління корпоративними правами
держави внесення змін до системи депозитарного обліку зберігача
здійснюється за зверненням нового суб'єкта управління шляхом
внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах держави у
зберігача з одночасним проведенням ідентифікації нового суб'єкта
управління відповідно до законодавства.
Переоформлена анкета рахунку в цінних паперах держави повинна
містити інформацію про нового керуючого рахунком - суб'єкта
управління корпоративними правами держави. Якщо на рахунку в
цінних паперах, що належить державі, обліковується декілька
випусків цінних паперів (акцій), за якими управління здійснюється
більше ніж одним суб'єктом управління - ця анкета повинна містити
інформацію щодо всіх суб'єктів управління корпоративними правами
держави - керуючих рахунком із зазначенням переліків випусків
акцій, за якими управління здійснюють ці суб'єкти. У разі, якщо
анкета рахунку в цінних паперах держави відповідно до внутрішніх
документів зберігача не поєднана одночасно з анкетами керуючих
рахунком - суб'єктами управління корпоративними правами держави,
то подаються і оформлені анкети керуючих рахунком.
У випадку зміни суб'єкта управління корпоративними правами
держави договір про відкриття рахунку в цінних паперах, що
укладався від іменні держави попереднім суб'єктом управління, є
чинним.
У разі зміни суб'єкта управління корпоративними правами
держави внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних
паперів у реєстратора здійснюється за зверненням нового суб'єкта
управління шляхом внесення змін до анкети особового рахунку
держави в системі реєстру власників іменних цінних паперів з
одночасним проведенням ідентифікації нового суб'єкта управління
відповідно до законодавства.
Переоформлена анкета зареєстрованої особи - держави повинна
містити інформацію щодо її уповноваженої особи - суб'єкта
управління відповідними корпоративними правами держави. Якщо
анкета зареєстрованої особи - держави відповідно до внутрішніх
документів реєстроутримувача не поєднана одночасно з анкетою
уповноваженої особи - суб'єкта управління корпоративними правами
держави, то подається й оформлена анкета уповноваженої особи.
Перелік документів, що подається до систем обліку зберігача
та реєстроутримувача для ідентифікації юридичних і фізичних осіб,
визначений окремими пунктами зазначених вище Положень.
У разі коли суб'єктом управління корпоративними правами
держави визначений Кабінет Міністрів України, який відповідно до
законодавства України не є юридичною особою для забезпечення
виконання ним функцій з управління об'єктами державної власності
відповідно до закону та відображення цих повноважень у системі
депозитарного обліку зберігача та системі реєстру власників
іменних цінних паперів у реєстратора при внесенні змін до
відповідних анкет з метою ідентифікації Кабінету Міністрів України
доцільно подання:
- зберігачу: розпорядження про внесення змін до анкети рахунку в цінних
паперах держави, оформлене від імені суб`єкта управління
корпоративними правами держави (Кабінету Міністрів України); переоформленої анкети рахунку в цінних паперах держави, яка
містить інформацію про нового керуючого рахунком - суб`єкта
управління корпоративними правами держави (Кабінету Міністрів
України); анкети керуючого рахунком (Кабінету Міністрів України),
передбачивши право підписання розпоряджень про
зарахування/списання/переказ цінних паперів, обмеження їх в обігу
та інших розпоряджень на виконання рішень, прийнятих Кабінетом
Міністрів України, одержання звітів про виконання депозитарних
операцій та іншої інформації, пов'язаної з виконанням функцій
керуючого рахунком держави, для визначених розпорядчими
документами Кабінету Міністрів України осіб (далі - розпорядники
рахунку); копії(й) документа(ів), що відповідно до законодавства
підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління з управління
відповідними цінними паперами (Кабінету Міністрів України); картки із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в
цінних паперах, затверджена керівником суб'єкта управління
корпоративними правами держави (Кабінету Міністрів України). Ця
картка містить зразок підпису тієї(тих) фізичної(их) особи (осіб),
яка(і) має(ють) право підписувати всі розпорядження зберігачу від
імені Кабінету Міністрів України в терміни і відповідно до Закону
України "Про Кабінет Міністрів України" ( 279-17 ). Відповідно до
пункту 9 частини першої статті 44, пункту 7 частини першої статті
45, пункту 12 частини першої статті 46 Закону України "Про Кабінет
Міністрів України" цим розпорядником може бути посадова особа, яка
входить до складу Кабінету Міністрів України, чи представник
Кабінету Міністрів України (фізична особа) за розпорядчим
документом Кабінету Міністрів України; копії(й) документів, що підтверджують призначення на посаду
осіб, що мають право діяти від імені Кабінету Міністрів України
без довіреності; копії(й) розпорядчих документів Кабінету Міністрів України
щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах.
- реєстроутримувачу: письмової заяви від імені суб`єкта управління корпоративними
правами держави (Кабінету Міністрів України), у якій повинні бути
вказані реквізити та їх зміст, щодо яких уносяться зміни про
зареєстровану особу - державу (змінюється уповноважена особа -
суб'єкт управління корпоративними правами держави (Кабінет
Міністрів України); сертифікату цінного папера, якщо до нього внесена інформація
про попереднього суб'єкта управління корпоративними правами
держави (погашається реєстроутримувачем та залишається у нього); переоформленої анкети зареєстрованої особи - держави, в якій
уповноваженою особою зазначається Кабінет Міністрів України; копії(й) документа(ів), що відповідно до законодавства
підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління з управління
відповідними цінними паперами (Кабінету Міністрів України); копії(й) документа(ів), що підтверджують призначення на
посаду осіб, що мають право діяти від імені Кабінету Міністрів
України без довіреності.
Наведені документи можуть бути подані зберігачу або
реєстроутримувачу особисто (представником суб'єкта управління
корпоративними правами держави), кур'єром або поштою.
Голова Комісії А.Балюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: