open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Н А К А З
22.01.2004 N 6

Про внесення змін і доповнень до наказу

Національної служби посередництва і примирення

від 17.09.2002 року N 299

Відповідно до положень статті 15 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ),
підпункту 15 пункту 4 та пункту 7 Положення про Національну службу
посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента
України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із
змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня
2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), Н А К А 3 У Ю:
1. Внести до наказу Національної служби посередництва і
примирення від 17.09.2002 року N 299 ( v0299299-02 ) "Про
затвердження Інструкції з діловодства в Національній служби
посередництва і примирення" такі зміни та доповнення:
1.1. В пункті 3 наказу слова "Юридичному відділу" замінити
словами "Юридичному сектору відділу правового забезпечення".
1.2. В Інструкції з діловодства в Національній службі
посередництва і примирення: 1.2.1. в підпункті 3.2.5. пункту 3.2. розділу 3.
"Документування нормотворчої діяльності" слова "юридичний відділ
НСПП" замінити словами "юридичний сектор відділу правового
забезпечення НСПП"; 1.2.2. в підпункті 3.3.2. пункту 3.3. розділу 3.
"Документування нормотворчої діяльності" слова "відділ
аналітично-інформаційної роботи НСПП" замінити словами "сектор
аналітичної роботи відділу аналітично-інформаційної роботи та
прогнозування"; 1.2.3. частини другу, третю і четверту підпункту 4.8.3.
пункту 4.8. розділу 4. "Підготовка і оформлення службових
документів" викласти в такій редакції: "Проекти наказів НСПП з кадрових питань готуються сектором
кадрів відділу правового забезпечення НСПП. Проекти наказів з
фінансово-господарських питань готуються відділом фінансів,
бухгалтерського обліку і звітності та матеріально-технічного
забезпечення НСПП. Проекти розпоряджень з питань реєстрації вимог
найманих працівників або профспілки та колективних трудових спорів
(конфліктів) готуються сектором реєстрації колективних трудових
спорів (конфліктів) відділу правового забезпечення НСПП. Проекти
розпоряджень НСПП з питань відряджень готуються загальним сектором
НСПП. Проекти наказів НСПП (крім наказів НСПП з кадрових питань та
з питань фінансово-господарської діяльності) візуються виконавцем,
керівником структурного підрозділу, який готував проект наказу
НСПП. Проекти наказів НСПП і розпоряджень НСПП візуються
завідувачем юридичного сектора відділу правового забезпечення НСПП
та провідним спеціалістом - літературним редактором сектора
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
відділу правового забезпечення НСПП"; 1.2.4. в підпунктах 4.10.3. і 4.10.4. пункту 4.10. розділу 4.
"Підготовка і оформлення службових документів" слова "юридичним
відділом НСПП" замінити словами "сектором кадрів відділу правового
забезпечення НСПП"; 1.2.5. в підпункті 6.1.19. пункту 6.1. розділу 6.
"Організація документообігу в НСПП" слова "юридичного відділу
НСПП", "юридичний відділ НСПП" замінити словами "юридичного
сектора відділу правового забезпечення НСПП", "юридичний сектор
відділу правового забезпечення НСПП"; 1.2.6. в підпункті 6.2.10. пункту 6.2. розділу 6.
"Організація документообігу в НСПП" слова "юридичний відділ НСПП"
замінити словами "юридичний сектор відділу правового забезпечення
НСПП"; 1.2.7. в підпункті 6.3.8. пункту 6.3. розділу 6. "Організація
документообігу в НСПП" слова "юридичний відділ НСПП" замінити
словами "юридичний сектор відділу правового забезпечення НСПП"; 1.2.8. пункт 10.4. розділу 10. "Виготовлення та використання
бланків, печаток і штампів" викласти в такій редакції:
10.4. Гербовою печаткою НСПП засвідчуються нормативні акти
НСПП (накази, розпорядження), договори, що укладаються НСПП,
фінансові платіжні документи, посвідчення про службові
відрядження, документи, на яких є підписи голови НСПП та його
заступника і які потребують засвідчення гербовою печаткою НСПП.
Печаткою "Для фінансово-господарських документів" засвідчуються
всі фінансово-господарські документи (за винятком фінансових
платіжних документів). Печаткою "Загальний сектор" засвідчуються
копії документів, документи на отримання службової кореспонденції
та підтверджуються дати вибуття в службові відрядження і прибуття
з службових відряджень. Печаткою "Сектор кадрів" засвідчуються
записи в трудових книжках працівників НСПП, копії документів
особових справ працівників НСПП"; 1.2.9. в частині третій підпункту 11.2.1. пункту 11.2.
розділу 11. "Формування справ і зберігання документів" слова
"юридичним відділом НСПП" замінити словами "юридичним сектором
відділу правового забезпечення НСПП"; 1.2.10. в частині другій підпункту 11.2.5. пункту 11.2.
розділу 11. "Формування справ і зберігання документів" слова
"начальник юридичного відділу НСПП" замінити словами "завідувач
юридичного сектора відділу правового забезпечення НСПП"; 1.2.11. в підпункті 11.4.2. пункту 11.4. розділу 11
"Формування справ і зберігання документів" слова "начальник
юридичного відділу НСПП" замінити словами "начальник відділу
правового забезпечення НСПП"; 1.2.12. в підпункті 11.6.5. пункту 11.6. розділу 11
"Формування справ і зберігання документів" слова "керівництва
юридичного відділу НСПП" замінити словами "завідувача юридичного
сектора відділу правового забезпечення НСПП".
2. Керівникам структурних підрозділів Національної служби
посередництва і примирення забезпечити дотримання положень цього
наказу в процесі реалізації повноважень Національної служби
посередництва і примирення, визначених Законом України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), Положенням про Національну службу посередництва і
примирення, затвердженим Указом Президента України від
17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами,
внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року
N 1393/2000 ( 1393/2000 ).
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.Руденко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: