open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 6 від 15.01.2002

Про виконання рішення колегії МОЗ України

"Про стан надання медичної допомоги дітям і

матерям в Автономній Республіці Крим і

Одеській області"

На колегії Міністерства охорони здоров'я 24.12.2001 року
розглянуто питання "Про стан надання медичної допомоги дітям і
матерям в Автономній Республіці Крим і Одеській області". Констатовано, що медична допомога дітям і жінкам здійснюється
потужною мережею лікувально-профілактичних закладів. Однак, в
Одеській області відмічається недостатня укомплектованість
сільської мережі закладів лікарями та середніми медичними
працівниками, які надають медичну допомогу дітям і матерям. В Україні здійснюється переорієнтація на первинну
медико-санітарну допомогу. У зв'язку з цим, зменшено кількість
лікарняних ліжок для дітей за період 1990-2000 рр. на 35% та
забезпеченість дітей лікарняними ліжками з 81,7 до 67,19 на
10 тис. дитячого населення. Не завершено реструктуризацію мережі
педіатричного ліжкового фонду у Чернігівській (84,08), Луганській
(80,98), Запорізькій (79,98) областях, Автономній Республіці Крим
(78,65). Число пролікованих дітей в денних стаціонарах в 2000 році
склало лише 6% від загального числа пролікованих на лікарняних
ліжках. Серед регіонів, де ці показники найгірші в Україні:
Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Одеська області та
Автономна Республіка Крим. Обсяги видатків в абсолютних цифрах на фінансування дитячих і
родопомічних закладів як у Автономній Республіці Крим, так і в
Одеській області протягом 1998-2001 років збільшились, але
залишаються недостатніми, насамперед в Автономній Республіці Крим.
Видатки на медикаменти на 1 ліжко-день в дитячих
лікувально-профілактичних закладах Автономної Республіки Крим за 9
місяців поточного року складають 0,91 грн., тоді як в Одеській
області - 3,04 грн.; на харчування - 1,63 грн., в Одеській
області - 2,33 грн. Критичний стан фінансування пологових закладів
у м. Одесі, де видатки на 1 ліжко-день на медикаменти за 9 місяців
поточного року склали 0,12 грн., а видатки на харчування не
передбачено бюджетним фінансуванням. Залишається недостатнім
оснащення медичним обладнанням реанімаційних відділень як у
дитячих, так і в акушерсько-гінекологічних закладах. Заходи, спрямовані на покращання стану здоров'я дітей та
матерів, зниження рівня їх смертності у вказаних регіонах ще
недостатньо ефективні. Материнська смертність в Україні за 9 місяців 2001 року
становить 22,6 на 1000 народжених живими, найгірші показники в
Кіровоградській області (75,9) та Автономній Республіці Крим
(53,1). Смертність дітей першого року життя за 9 міс. 2001 р. склала
11,2 на 1000 народжених живими проти 12,0 за аналогічний період
2000 року. Найгірші показники мають м. Севастополь (14,1),
Івано-Франківська (14,8), Одеська (13,2), Львівська (12,8)
області, Автономна Республіка Крим (12,39). В структурі смертності дітей першого року життя в Одеській
області та АР Крим значну частину складають керовані причини:
захворювання органів дихання та інфекційні і паразитарні хвороби.
Ці показники складають в Одеській області відповідно 12,5
(Україна - 6,3) та 10,6 (Україна - 5,3). В АР Крим найвища в
Україні після Миколаївської області смертність дітей першого року
життя від кишкових інфекцій і складає 3,5 на 10000 народжених
(Україна - 1,3). Ріст показників неонатальної смертності зумовлюється
недостатнім дотриманням етапності в наданні медичної допомоги
дітям і матерям, про що свідчить висока питома вага втрат
новонароджених в акушерських стаціонарах в Автономній Республіці
Крим (40,4%), в Одеській області (34%). Залишається низьким (69,7%) раннє взяття вагітних під нагляд
жіночої консультації в Автономній Республіці Крим (Україна -
80,9%) на фоні підвищення екстрагенітальної патології у вагітних
та збільшення кількості ускладнених пологів. Недостатній рівень пренатальної діагностики, в тому числі
медико-генетичного консультування. Науковий потенціал та клінічний досвід профільних кафедр
вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної
освіти III-IV рівнів акредитації практично у всіх регіонах України
не використовується в повній мірі та залишається одним із
найвагоміших невикористаних резервів зниження дитячої та
материнської смертності. Зважаючи на викладене, колегія визначила, що дотримання
принципів пріоритетності охорони материнства та дитинства в
регіонах не забезпечується. З метою реалізації рішення колегії Н А К А З У Ю:
1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим
Підаєву А.В., начальнику управління охорони здоров'я Одеської
обласної державної адміністрації Лосєвій В.Є:
1.1. Усунути виявлені недоліки, про результати поінформувати
Міністерство охорони здоров'я України.
До 01.02.2002 р.
1.2. З метою зниження смертності новонароджених та дотримання
етапності здійснення інтенсивної терапії забезпечити пологові та
неонатальні відділення сучасним обладнанням для проведення
респіраторної терапії та контролю за її ефективністю.
Протягом 2002 року
1.3. Здійснити аналіз смертності дітей від керованих причин,
розробити заходи щодо удосконалення надання медичної допомоги
дітям із хворобами органів дихання, інфекційними та паразитарними
захворюваннями, вродженими вадами розвитку.
01.01.2002 р.
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим
Підаєву А.В.:
2.1. Оптимізувати мережу жіночих консультацій у
м. Сімферополі.
I квартал 2002 р.
2.2. Збільшити кількість місць у будинках дитини згідно з
потребою регіону та організувати групу для ВІЛ-інфікованих дітей.
До кінця 2002 р.
3. Начальнику управління охорони здоров'я Одеської обласної
державної адміністрації Лосєвій В.Є.:
3.1. Вжити заходів щодо виправлення критичної ситуації
стосовно незадовільного фінансування дитячих і пологових закладів
м. Одеси.
Протягом 2002 р.
3.2. Вирішити питання укомплектованості лікарями та середніми
медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів
сільської місцевості.
Протягом 2002 р.
3.3. З метою зниження неонатальної та материнської смертності
організувати відділення акушерської реанімації в обласній
клінічній лікарні та відділення інтенсивної терапії з виїзною
реанімаційною бригадою для новонароджених у м. Одесі.
01.01.2003 р.
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської держадміністрації, Головного управління охорони здоров'я
Київської міської державної адміністрації:
4.1. На виконання Закону України "Про охорону дитинства"
( 2402-14 ) щодо пріоритетності охорони здоров'я дітей,
забезпечити пріоритетне фінансування дитячих та пологових
лікувально-профілактичних закладів.
Постійно
4.2. Проаналізувати стан надання медичної допомоги дітям і
матерям, здійснити перевірки та заслухати їх результати на
колегіях в I кварталі 2002 року. Рішення колегії направити до
управління організації медичної допомоги дітям і матерям МОЗ
України.
01.03.2002 р.
5. Ректорам вищих медичних навчальних закладів та закладів
післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації до 01.04.02
розробити науково обгрунтовані заходи щодо зниження смертності
дітей і матерів від керованих причин з урахуванням особливостей
регіонів.
6. Начальнику Управління організації медичної допомоги дітям
і матерям Моісеєнко Р.О. підготувати міжвідомчу колегію (МОЗ, МОН,
Мінпраці, Держкоммолодьспорттуризм України): "Охорона здоров'я
дітей: медицина, освіта, соціальний захист".
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Н.Г. Гойду
Міністр В.Ф.Москаленко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: