open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.01.2013  № 5

Про склад секцій Координаційної ради з питань науки і інновацій

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державного
агентства з питань науки, інновацій та інформатизації
№ 17-р від 12.03.2014}

У зв'язку з кадровими змінами та відповідно до Положення про Координаційну раду з питань науки і інновацій, затвердженого наказом Держкомінформнауки від 08.12.2010 № 120, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до персонального складу секцій Координаційної ради з питань науки і інновацій, затвердженого наказом Держінформнауки від 10.01.2012 № 15, та викласти його в редакції, що додається.

2. Сектору документального забезпечення та контролю (Пріхно А.В.) зробити відповідну відмітку у наказі Держінформнауки від 10.01.2012 № 15.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Гриньова Б.В.

Голова

В.П. СеминоженкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держінформнауки
10.01.2013 № 5

СКЛАД
секції Координаційної ради з науки та інновацій за напрямом "Інформаційні та комунікаційні технології"

№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові


Посада

1.

Загородній
Анатолій Глібович,
голова секції

-

Віце-президент НАН України, акад. НАН України (за згодою)

2.

Якименко
Юрій Іванович,
заступник голови секції

-

Перший проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", акад. НАН України (за згодою)

Члени секції:

3.

Бойко
Юрій Володимирович

-

Начальник Інформаційно-обчислювального центру Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, к. ф.-м. н. (за згодою)

4.

Горюшко
Вадим Вадимович

-

Директор департаменту інформатизації та розвитку інформаційного суспільства Держінформнауки

5.

Кург
Володимир Валентинович

-

Керівник служби технічного розвитку ПрАТ "Інком" (за згодою)

6.

Палагін
Олександр Васильович

-

Заступник директора з наукової роботи інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, акад. НАН України (за згодою)

7.

Поліщук
Валерій Борисович

-

Генеральний директор Державного підприємства "Український науковий центр розвитку інформаційних технологій", к. т. н.

8.

Сліпченко
Микола Іванович

-

Проректор з наукової роботи Харківського національного університету радіоелектроніки, д. ф.-м. н. (за згодою)

9.

Клесова
Світлана Іванівна, секретар секції

-

Начальник відділу досліджень і розробок Держінформнауки

{Склад секції в редакції Розпорядження Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації № 17-р від 12.03.2014}

СКЛАД
секції Координаційної ради з науки та інновацій за напрямом "Енергетика та енергоефективність"

№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові


Посада

1.

Лобанов
Леонід Михайлович,
голова секції

-

Заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, акад. НАН України (за згодою)

2.

Басок
Борис Іванович,
заступник голови секції

-

Заступник директора Інституту технічної теплофізики НАН України, чл.-кор. НАН України (за згодою)

3.

Карп
Ігор Миколайович,
заступник голови секції

-

почесний директор Інституту газу НАН України, академік НАН України (за згодою)

Члени секції:

4.

Дешко
Валерій Іванович

-

Завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження факультету енергоефективності та енергоменеджменту НТУУ "Київський політехнічний інститут", д. т. н (за згодою)

5.

Дубовський
Сергій Васильович

-

Зав. відділом Інституту загальної енергетики НАН України, д. т. н. (за згодою)

6.

Дунаєвська
Наталія Іванівна

-

В. о. директора Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, к. т. н. (за згодою)

7.

Гелетуха
Георгій Георгійович

-

Зав. відділом Інституту технічної теплофізики НАН України, к. т. н. (за згодою)

8.

Кириленко
Олександр Васильович

-

Директор Інституту електродинаміки НАН України, акад. НАН України (за згодою)

9.

Рєзцов
Віктор Федорович

-

Заступник директора Інституту відновлюваної енергетики НАН України, чл.-кор. НАН України (за згодою)

10.

Підікова
Вікторія Миколаївна,
секретар секції

-

Головний спеціаліст Держінформнауки

{Склад секції в редакції Розпорядження Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації № 17-р від 12.03.2014}

СКЛАД
секції Координаційної ради з науки та інновацій за напрямом "Раціональне природокористування"

№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові


Посада

1.

Безуглий
Микола Дмитрович
голова секції

-

Акад. НААН України (за згодою)

2.

Сиволап
Юрій Михайлович
заступник голови секції

-

Завідувач відділу Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, акад. НААН України (за згодою)

Члени секції:

3.

Булигін
Сергій Юрійович

-

Головний науковий співробітник ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства", чл.-кор. НААН України (за згодою)

4.

Гожик
Петро Феодосійович

-

Директор Інституту геологічних наук НАН України, акад. НАН України (за згодою)

5.

Вожегова
Раіса Анатоліївна

-

Директор інституту зрошувального землеробства НААН України, д. с.-г. н. (за згодою)

6.

Ємельянов
Ігор Георгійович

-

Директор Національного науково-природничого музею НАН України, чл.-кор. НАН України (за згодою)

7.

Камінський
Віктор Францович

-

Директор Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН", чл.-кор. НААН України (за згодою)

8.

Тучковенко
Юрій Степанович

-

Проректор із наукової роботи Одеського державного екологічного університету, д. геогр. наук (за згодою)

9.

Фурдичко
Орест Іванович

-

Директор Інституту агроекології і природокористування, академік НААН України (за згодою)

10.

Тішура
Олександр Володимирович,
секретар секції

-

Головний спеціаліст Держінформнауки

{Склад секції в редакції Розпорядження Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації № 17-р від 12.03.2014}

СКЛАД
секції Координаційної ради з науки та інновацій за напрямом "Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань"

№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові


Посада

1.

Єльська
Ганна Валентинівна,
голова секції

-

Директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, академік НАН України (за згодою)

2.

Кришталь
Олег Олександрович,
заступник голови секції

-

Директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, академік НАН України (за згодою)

3.

Сичов
Олег Сергійович,
заступник голови секції

-

Завідувач відділу ННЦ "Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска", д. м. н. (за згодою)

Члени секції:

4.

Девко
Валерій Федорович

-

Президент Української науково-виробничої асоціації "УКРМЕДПРИЛАД", к. т. н. (за згодою)

5.

Колибо
Денис Володимирович

-

Заступник директора з наукової роботи Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, д. б. н. (за згодою)

6.

Кухар
Валерій Павлович

-

Голова Ради Державного фонду фундаментальних досліджень, академік НАН України

7.

Кучук
Микола Вікторович

-

Директор Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, чл.-кор. НАН України (за згодою)

8.

Медведєв
Володимир Єгорович

-

Віце-президент Української Асоціації фахівців з ультразвукової діагностики, головний редактор журналу "Променева діагностика, променева терапія", професор кафедри Променевої діагностики "Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шуляка" МОЗ України, д. м. н. (за згодою)

9.

Новак
Василь Леонідович

-

Директор Державної установи "Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України", д. м. н. (за згодою)

10.

Співак
Микола Якович

-

Завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, чл.-кор. НАН України (за згодою)

11.

Лисенко
Тетяна Анатоліївна,
секретар секції

-

Головний спеціаліст Держінформнауки, к. б. н.

{Склад секції в редакції Розпорядження Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації № 17-р від 12.03.2014}

СКЛАД
секції Координаційної ради з науки та інновацій за напрямом "Нові речовини і матеріали"

№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові


Посада

1.

Гриньов
Борис Вікторович,
голова секції

-

Перший заступник Голови Держінформнауки, акад. НАН України

2.

Рагуля
Андрій Володимирович,
заступник голови секції

-

Заступник директора з наукової роботи Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, чл.-кор. НАН України (за згодою)

Члени секції:

3.

Кошечко
В'ячеслав Григорович

-

Директор Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, акад. НАН України (за згодою)

4.

Крівцун
Ігор Вітальович

-

Заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, акад. НАН України (за згодою)

5.

Назарчук
Зіновій Теодорович

-

Голова Західного наукового центру, акад. НАН України (за згодою)

6.

Найдек
Володимир Леонтійович

-

Директор Фізико-технологічного інституту металів і сплавів НАН України, акад. НАН України (за згодою)

7.

Туркевич
Володимир Зіновійович

-

Заступник директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, чл.-кор. НАН України (за згодою)

8.

Уваров
Віктор Миколайович

-

Завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, чл.-кор. НАН України (за згодою)

9.

Підікова
Вікторія Миколаївна,
секретар секції

-

Головний спеціаліст Держінформнауки

{Склад секції в редакції Розпорядження Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації № 17-р від 12.03.2014}

{Текст взято з сайту Держінформнауки України http://www.dknii.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: