open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
28.02.2005 N 5
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань

№ 59 ( z0036-12 ) від 20.12.2011 }
Про внесення змін до Положення про реєстр

страхувальників за загальнообов'язковим державним

соціальним страхуванням від нещасного випадку

на виробництві та професійного захворювання,

які спричинили втрату працездатності,

затвердженого постановою правління Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань України

від 04.03.2003 року N 14

Керуючись абзацом одинадцятим пункту 7 частини сьомої,
частинами восьмою - дванадцятою статті 17 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести до Положення про реєстр страхувальників за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України 04.03.2003 року
N 14 ( v0014583-03 ), такі зміни:
1. У розділі "Загальні положення": пункт 1.2 після слів та цифр "(далі - Закон N 2272-III)"
доповнити словами "Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), далі за
текстом; у пункті 1.4 словосполучення "галузей економіки" замінити
словосполученням "види економічної діяльності" у відповідних
відмінках;
2. У розділі "Інформаційна база даних ведення реєстру
страхувальників": підпункт 2.1.1 викласти в такій редакції: "Юридичні особи незалежно від форм власності і
господарювання, виду діяльності та галузевої належності, а також
їх відокремлені підрозділи (філії, інші підрозділи юридичної
особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляють
продукцію, виконують роботи або операції, надають послуги в
єдиному замкнутому технологічному процесі з юридичною особою, або
представництва, що здійснюють представництво і захист інтересів
юридичної особи), за умови, що розрахунки з оплати праці цих
відокремлених підрозділів проводяться не централізовано"; в підабзаці першому підпункту 2.2.2 пункту 2.2 слово "код"
замінити словом "номер"; підабзац третій підпункту 2.2.2 пункту 2.2 після
словосполучення "поточний рахунок" доповнити словосполученням "(за
його наявності)" далі за текстом; підпункт 2.3.2 пункту 2.3 викласти в такій редакції: "Управління виконавчої дирекції Фонду складають зведений
реєстр страхувальників по управлінню, звіряють в установленому
законодавством порядку цей реєстр з відомостями Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідної
адміністративно-територіальної одиниці. Після складання зведеного
реєстру страхувальників управління виконавчої дирекції в
Автономної Республіці Крим та областях надсилають до відділень
списки страхувальників, які відсутні у реєстрі страхувальників або
щодо яких у базі даних є зауваження для доопрацювання"; пункт 2.3 після підпункту 2.3.4 доповнити підпунктом 2.3.5
такого змісту: "Виконавча дирекція Фонду складає зведений реєстр
страхувальників по Україні, звіряє в установленому законодавством
порядку цей реєстр з відомостями Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, надсилає списки
страхувальників, які відсутні у реєстрі страхувальників або щодо
яких у базі даних є зауваження для доопрацювання до управлінь
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України в
Автономної Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі"; підпункт 2.3.5 пункту 2.3 вважати відповідно підпунктом
2.3.6.
Голова правління Т.Степанкова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: