open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.04.2009 N 5/200/290/1079/15

Про організацію та проведення Міжнародного

дитячого, молодіжного фестивалю аудіовізуальних

мистецтв "Кришталеві джерела"

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" від 03.03.2005 року N 2461-IV ( 2461-15 ),
Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2006 року N 1757
( 1757-2006-п ), Положення про Міністерство України у справах
сім'ї, молоді та спорту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.11.2006 року N 1573 ( 1573-2006-п ),
Положення про Міністерство культури і туризму України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006
року N 1566 ( 1566-2006-п ), з метою задоволення потреб дітей та
молоді у творчості та самореалізації, розвитку та популяризації
дитячої, молодіжної кіно-, фото-, аудіо-, відеотворчості, сприяння
збільшенню мережі творчих об'єднань, дитячих, молодіжних теле- та
радіостудій при професійних теле-, радіокомпаніях, враховуючи
минулий вітчизняний досвід діяльності в цій сфері,
Н А К А З У Є М О:
1. Перейменувати Український відкритий фестиваль дитячого,
молодіжного кіно, фото, телебачення та радіомовлення "Кришталеві
джерела", заснований спільною постановою колегії Міністерства
народної освіти УРСР, колегії Міністерства культури УРСР,
Держтелерадіо УРСР від 22 травня 1991 року
N 5/35р/14/36/с-4/34а/I/I-289/I, у Міжнародний дитячий, молодіжний
фестиваль аудіовізуальних мистецтв "Кришталеві джерела" (далі -
фестиваль).
2. Затвердити Положення про Міжнародний дитячий, молодіжний
фестиваль аудіовізуальних мистецтв "Кришталеві джерела", що
додається.
3. Співорганізаторами фестивалю вважати Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство освіти
і науки України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та
спорту та Міністерство культури і туризму України спільно з
Національною спілкою кінематографістів України (за згодою),
Національною спілкою фотохудожників України (за згодою),
Асоціацією діячів кіноосвіти і медіапедагогіки України (за
згодою).
4. Установити, що джерелами фінансування фестивалю є видатки
на відповідний рік Національній раді України з питань телебачення
і радіомовлення, Міністерству освіти і науки України, Міністерству
України у справах сім'ї молоді та спорту, Міністерству культури і
туризму України у разі передбачення їх у Державному бюджеті
України, а також видатки, що передбачаються в місцевих бюджетах на
відповідний рік; спонсорські кошти та інші джерела відповідно до
чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника голови Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення Куруса І.Ф., заступника Міністра освіти і науки
України Полянського П.Б., заступника Міністра України у справах
сім'ї, молоді та спорту Драпушка Р.Г., голову Державної служби
кінематографії Міністерства культури і туризму України Чміль Г.П.
відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Національної ради
України з питань телебачення
і радіомовлення В.Ф.Шевченко
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту Ю.О.Павленко
Міністр освіти
і науки України І.О.Вакарчук
Міністр культури
і туризму України В.В.Вовкун
ПОГОДЖЕНО:
Голова Національної спілки
кінематографістів України Б.І.Савченко
Голова Національної спілки
фотохудожників України М.М.Іващенко
Президент Асоціації діячів
кіноосвіти і медіапедагогіки
України, президент Міжнародного
дитячого, молодіжного
фестивалю аудіовізуальних
мистецтв "Кришталеві джерела" О.С.Мусієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної ради

України з питань телебачення

і радіомовлення,

Міністерства освіти і науки

України,

Міністерства України у

справах сім'ї, молоді та

спорту,

Міністерства культури і

туризму України

01.04.2009

N 5/200/290/1079/15

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжнародний дитячий, молодіжний фестиваль

аудіовізуальних мистецтв "Кришталеві джерела"

I. Загальна частина
1.1. Співзасновниками Міжнародного дитячого, молодіжного
фестивалю аудіовізуальних мистецтв "Кришталеві джерела" (далі -
фестиваль) є Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення, Міністерство освіти і науки України, Міністерство
України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерство культури і
туризму України, Національна спілка кінематографістів України,
Національна спілка фотохудожників України, Асоціація діячів
кіноосвіти і медіапедагогіки України.
1.2. Метою фестивалю є: стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку
та задоволення потреб дітей і молоді в творчості та
самореалізації; розвиток і популяризація дитячої, молодіжної кіно-, теле-,
радіо-, фото-, медіатворчості; створення сприятливих умов для розвитку діяльності дітей і
молоді в галузі аудіовізуальних мистецтв; обмін практичним досвідом організації та роботи дитячих,
молодіжних кіно-, теле-, радіо-, фото-, медіагуртків та студій; сприяння розвитку мережі творчих об'єднань, дитячих і
молодіжних теле- та радіостудій при професійних теле-,
радіокомпаніях та зростанню майстерності вихованців; надання допомоги учнівській молоді в оволодінні
аудіовізуальним мистецтвом шляхом залучення їх до участі в
майстер-класах; популяризація та пропаганда кращих робіт юних аматорів; розвиток професійного кіно, телебачення, радіомовлення,
фотомистецтва для дітей та молоді; організація змістовного дозвілля дітей та молоді.
1.3. Повноваження засновників розподіляються таким чином. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення: організовує та проводить фестиваль; координує діяльність співзасновників фестивалю й інших
зацікавлених сторін; інформує потенційних учасників фестивалю про етапи та умови
проведення фестивалю; забезпечує інформаційну підтримку фестивалю на телебаченні,
радіо, в пресі; приймає та опрацьовує телевізійні, радіо-, кіно-,
фотоматеріали, організовує їх попередній перегляд
(прослуховування); доручає працівникам Національної ради в регіонах виконання
організаційних завдань; залучає спонсорів до виготовлення спеціальних нагород
фестивалю; сприяє популяризації робіт-переможців у ефірі
загальнонаціональних і місцевих телерадіокомпаній; вручає спеціальні нагороди Національної ради. Міністерство освіти і науки України: доручає Українському державному центру позашкільної освіти
Міністерства освіти і науки України здійснювати безпосереднє
керівництво організацією та проведенням заходів фестивалю,
виконавцем яких є Міністерство; сприяє фінансуванню дитячих і юнацьких гуртків, об'єднань з
кіно-, фото-, теле-, радіотворчості при освітніх закладах у період
між фестивалями; залучає Міністерство освіти і науки Автономної Республіки
Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій до організації та
проведення відбіркового етапу фестивалю; інформує учасників фестивалю про етапи та умови його
проведення; нагороджує переможців дипломами Міністерства освіти і науки
України та Українського державного центру позашкільної освіти
Міністерства освіти і науки України. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту: сприяє організації та проведенню фестивалю; координує діяльність співзасновників фестивалю та інших
зацікавлених сторін; залучає Міністерство у справах сім'ї, молоді та гендерної
політики Автономної Республіки Крим, управління у справах сім'ї,
молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій до організації і проведення етапів
фестивалю; залучає спонсорів фестивалю; вручає спеціальні нагороди Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту. Міністерство культури і туризму України: сприяє організації та проведенню фестивалю; координує діяльність співзасновників фестивалю та інших
зацікавлених сторін; залучає Міністерство культури і мистецтв Автономної
Республіки Крим, управління культури і туризму обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій до організації
і проведення етапів фестивалю; залучає спонсорів фестивалю; вручає спеціальні нагороди Міністерства культури і туризму
України. Національна спілка кінематографістів України: сприяє організації та проведенню фестивалю; координує діяльність творчих та громадських організацій,
співзасновників фестивалю, інших зацікавлених сторін; залучає відділення, організації та осередки спілки до
організації і проведення етапів фестивалю; залучає спонсорів фестивалю; здійснює інформування потенційних учасників фестивалю; вручає спеціальні нагороди Національної спілки
кінематографістів України. Національна спілка фотохудожників України: сприяє організації та проведенню фестивалю; координує діяльність творчих та громадських організацій,
співзасновників фестивалю, інших зацікавлених сторін; залучає організації спілки до проведення етапів фестивалю; вручає спеціальні нагороди Національної спілки фотохудожників
України. Асоціація діячів кіноосвіти і медіапедагогіки України: сприяє організації та проведенню фестивалю; координує діяльність творчих та громадських організацій,
співзасновників фестивалю, інших зацікавлених сторін; залучає спонсорів фестивалю; вручає спеціальні нагороди Асоціації діячів кіноосвіти
України.
II. Порядок проведення фестивалю
2.1. Повідомлення про фестиваль, його етапи та умови
проведення оприлюднюються на сайті Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення та в інших засобах масової
інформації.
2.2. Фестиваль проводиться щороку у два етапи:
1) відбірковий; 2) підсумковий. За погодженням із постійно діючим оргкомітетом, засновниками
та іншими зацікавленими сторонами можуть проводитись окремі
цільові заходи фестивалю. Відбірковий етап відбувається заочно. На підсумковий етап фестивалю запрошуються учасники, які
перемогли у відбірковому конкурсі. Відповідальними за їх виклик є
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та
Міністерство освіти і науки України. У виклику вказується інформація про підсумковий етап.
2.3. Підготовку та проведення фестивалю здійснює постійно
діючий організаційний комітет (далі - оргкомітет), до складу якого
входять посадові особи від співзасновників, визначені внутрішніми
наказами (рішеннями) співзасновників. Оргкомітет фестивалю проводить в разі необхідності засідання,
на яких ухвалюються рішення щодо поточних питань, зокрема: визначається дата та місце проведення фестивалю; затверджується документація фестивалю; розподіляються обов'язки співзасновників; здійснюється координація кошторисних витрат за поданням
співзасновників; затверджується друкована продукція, символіка фестивалю тощо; вносяться пропозиції щодо змін до цього Положення у разі
необхідності; розглядаються загальний та індивідуальні кошториси витрат на
підготовку і проведення наступного фестивалю в межах затвердженого
загального кошторису витрат за погодженням із співзасновниками.
2.4. Кіно-, теле-, радіо-, фотороботи приймаються для
оцінювання Національною радою України з питань телебачення і
радіомовлення у термін, визначений оргкомітетом.
2.5. Для проведення фестивалю може створюватися виконавча
дирекція, повноваження якої завершуються разом із закінченням
чергового фестивалю.
2.6. Щороку для підбиття підсумків та визначення переможців
створюється журі фестивалю, склад якого визначається оргкомітетом.
До складу журі включаються відомі фахівці з кіно,- теле,-
радіосфери, фотомитці, журналісти, науковці, організатори тощо. Журі уповноважене визначати Гран-прі фестивалю та окремі
нагороди й номінації.
III. Учасники фестивалю
3.1. До участі у фестивалі запрошуються дитячі, молодіжні
кіно-, теле-, радіо-, фото-, медіагуртки та студії при освітніх
закладах і професійних кіно-, телекомпаніях або
студіях-виробниках, учні, студенти, фотомитці, професійні творчі
об'єднання для дітей та молоді.
3.2. У заявці на участь вказуються відомості про творчу
роботу; прізвище, ім'я, по батькові учасників, вік, назва установи
та творчого колективу; прізвище, ім'я, по батькові керівника,
контактна інформація (адреса, телефони, електронна пошта). Заявка
підписується керівником закладу.
3.3. У підсумковому етапі фестивалю беруть участь делегації
Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та
Севастополя, із зарубіжних країн, які отримали виклик від
оргкомітету.
3.4. Групи дітей до 16 років прибувають у супроводі
керівників. Паспорти або свідоцтва про народження (для учнів до
16 років), а також медична довідка про можливість перебування у
дитячому колективі подаються особисто.
IV. Умови участі у конкурсних програмах фестивалю
4.1. Роботи, подані на конкурс, розглядаються у таких
категоріях: А. Творчість дітей шкільного віку: молодша та середня вікові групи (до 14 років); старша вікова група (від 14 до 17 років). Б. Студентська творчість (до 35 років). В. Твори для дітей і про дітей (вік не обмежується). Не приймаються роботи, які вже подавалися на минулорічний
конкурс.
4.2. На розгляд подаються: а) фотороботи (не більше 4-х на учасника) розміром
30 см x 40 см. Оцінювання здійснюється за жанрами: портрет; пейзаж; жанрове фото; натюрморт; експериментальне фото (зроблене цифровими фото-,
відеозасобами). Тематичний діапазон фотознімка необмежений. Журі оцінює
вдалий вибір теми та її розкриття. Роботи не рецензуються і не
повертаються. За рішенням фотожурі формується виставка кращих робіт, яка
експонується під час підсумкового етапу фестивалю. Кращі роботи
можуть бути представлені на інших виставках, конкурсах, у ЗМІ
тощо. б) кіно-, телефільми хронометражем до 30 хвилин на DVD або
касетах VHS, які оцінюються у номінаціях: 1) документально-публіцистичний фільм; 2) науково-популярний фільм; 3) ігровий фільм; 4) анімаційний фільм; 5) кліп; 6) позажанровий фільм; в) телепередачі хронометражем до 30 хвилин на DVD або касетах
VHS, які оцінюються у номінаціях: 1) інформаційна; 2) документально-публіцистична; 3) культурно-мистецька; 4) науково-просвітницька; 5) розважальна; 6) музична (кліп); г) радіопрограми хронометражем до 30 хвилин на CD або
аудіокасетах, які оцінюються у номінаціях: 1) інформаційна; 2) документально-публіцистична; 3) культурно-мистецька; 4) науково-просвітницька; 5) розважальна; 6) музична.
4.3. Фестиваль передбачає проведення бліц-конкурсів. Теми
бліц-конкурсів та умови їх проведення визначаються оргкомітетом на
початку 2-го етапу кожного фестивалю.
4.4. Програма фестивалю включає проведення виставок,
презентацій кращих аудіовізуальних робіт, майстер-класи, обмін
досвідом творчих колективів, культурні та оздоровчі заходи, випуск
газети "Кришталеві джерела" (за можливості), урочисте відкриття і
закриття фестивалю тощо.
V. Фінансове забезпечення фестивалю
Фестиваль фінансується за рахунок видатків на відповідний рік
Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення,
Міністерству освіти і науки України, Міністерству України у
справах сім'ї молоді та спорту, Міністерству культури і туризму
України у разі передбачення їх у Державному бюджеті України, а
також видатків, що передбачаються в місцевих бюджетах на
відповідний рік; спонсорських коштів та інших джерел відповідно до
чинного законодавства. Матеріально-технічне забезпечення та джерела фінансування
фестивалю "Кришталеві джерела" складаються із дольової участі
співзасновників у межах затверджених кошторисних витрат, а також
спонсорських коштів.
VI. Нагородження переможців
Журі фестивалю присвоює звання Лауреатів та нагороджує
спеціальними дипломами переможців фестивалю за кращі роботи у
кожній номінації, а також присуджує Гран-прі фестивалю. Засновники фестивалю, підприємства, установи, організації,
причетні до його організації та проведення, мають право вручати
власні нагороди учасникам. Кожний учасник фестивалю отримує посвідчення оргкомітету про
участь.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: