open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 5 від 24.04.97
м.Київ
vd970424 vn5

Затверджено

рішенням Ради Асоціації "ПФТС"

від 24 квітня 1997 р. N 5
Про Арбітражно-дисциплінарний комітет ПФТС
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням ПФТС

N 4 ( vr004211-00 ) від 01.12.2000 )

1. Статус Арбітражно-дисциплінарного комітету. 1.1. Арбітражно-дисциплінарний комітет ПФТС (далі - Комітет)
є постійним органом Асоціації "Позабіржова Фондова Торговельна
Система" (далі - Асоціація, або ПФТС), склад якого формується
відповідно до цього Положення з обраних представників членів
Асоціації, що виконують свої членські обов'язки. Один член
Асоціації може бути представлений лише в одному комітеті
Асоціації. 1.2. Арбітражно-дисциплінарний комітет підзвітний Раді
Асоціації. 1.3. Комітет здійснює свою діяльність в рамках Статуту
Асоціації, її положень і правил і діє на підставі цього Положення. 2. Головні цілі і завдання Арбітражно-дисциплінарного
комітету ПФТС. 2.1. Головною метою Комітету є вироблення арбітражних і
дисциплінарних процедур ПФТС, внесення до них змін і доповнень,
опрацювання норм і стандартів професійної діяльності учасників
ринку цінних паперів, захист інтересів інвесторів та інших
клієнтів фірм - членів ПФТС. 2.2. Згідно зі Статутом Асоціації, Арбітражним і
Дисциплінарним кодексами Комітет виконує наступні завдання: 2.2.1. сприяє реалізації прав і виконанню обов'язків членами
Асоціації у відповідності з її Статутом, положеннями і правилами; 2.2.2. слідкує за однаковим і правильним застосуванням
членами Асоціації норм професійної діяльності і професійної етики; 2.2.3. виконує інші завдання, покладені на Комітет Статутом
Асоціації, її положеннями і правилами. 3. Компетенція Арбітражно-дисциплінарного комітету. 3.1. Арбітражно-дисциплінарний комітет: 3.1.1. розробляє проекти Арбітражного кодексу, змін і
доповнень до нього, подає їх на затвердження Раді Асоціації; 3.1.2. розробляє проекти Дисциплінарного кодексу, змін і
доповнень до нього, подає їх на затвердження Раді Асоціації; 3.1.3. розробляє проекти Кодексу професійної відповідальності
ПФТС, змін і доповнень до нього, подає їх на затвердження Раді
Асоціації; 3.1.4. розглядає та затверджує обов'язкові для дотримання
усіма органами Асоціації висновки щодо віднесення тих чи інших дій
до порушень стандартів підприємницької етики та професійної
відповідальності; ( Підпункт 3.1.4 в редакції Рішення ПФТС N 4
( vr004211-00 ) від 01.12.2000 ) 3.1.5. призначає Арбітражного секретаря ПФТС; 3.1.6. здійснює адміністративний нагляд за діяльністю
Арбітражного секретаря, Директора-контролера ПФТС; 3.1.7. вирішує касаційні скарги на рішення Арбітражного
секретаря про відмову в порушенні арбітражного провадження; 3.1.8. рекомендує Раді Асоціації тарифи за користування
арбітражними послугами Асоціації; 3.1.9. виконує інші обов'язки, покладені на нього Статутом
Асоціації, її положеннями і правилами. 4. Формування і діяльність Арбітражно-дисциплінарного
комітету.
4.1. До складу Арбітражно-дисциплінарного комітету ПФТС
входять 11 представників фірм - членів ПФТС, що відповідають
вимогам п. 1.1 цього Положення. 4.2. Члени Комітету призначаються строком на один рік. 4.3. Засідання Комітету проводяться по мірі виникнення
необхідності. Засідання Комітету скликаються його Головою. 4.4. Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів. 4.5. Комітет не може голосувати жодного питання без кворуму
50 відсотків членів Комітету фізично присутніх або належно
представлених. Якщо кворум відсутній, більшість фізично присутніх
членів комітету можуть прийняти рішення про перенесення засідання. 4.4. Комітет може залучати до своєї роботи сторонніх
фахівців. 5. Голова Арбітражно-дисциплінарного комітету ПФТС. 5.1. Рада ПФТС призначає Голову Комітету. 5.2. Голова Комітету: 5.2.1. головує на його засіданнях і здійснює їх підготовку; 5.2.2. звітує перед Радою Асоціації про роботу Комітету; 5.2.3. переглядає дисциплінарні висновки, що надходять від
Директора-контролера (стаття 3 дисциплінарного кодексу ПФТС); 5.2.4. Призначає членів дисциплінарних колегій (п. 4.1
Дисциплінарного кодексу); 5.2.5. Приймає рішення по відводах, заявлених членам
дисциплінарної колегії (п. 4.2 Дисциплінарного кодексу). 5.3. Голова Комітету призначається Радою Асоціації і
відповідає перед нею за роботу Комітету.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: