open
Про систему
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.01.2009 N 57

Про застосування спеціальної

санкції - індивідуального режиму ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

економіки

N 120 ( v0120665-09 ) від 16.02.2009

N 270 ( v0270665-09 ) від 26.03.2009

N 394 ( v0394665-09 ) від 24.04.2009

N 542 ( v0542665-09 ) від 04.06.2009

N 556 ( v0556665-09 ) від 10.06.2009 }

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації
вих. від 26.12.2008 N 19404/5/22-6016, вх. від 29.12.2008
N 07/82904-08 та Управління СБУ в Луганській області вих. від
14.01.2009 N 63/25/224, вх. від 16.01.2009 N 08/2566-09
Н А К А З У Ю:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 27.02.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-8
до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в
додатках 1-8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення
про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47
( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Управління СБУ в Луганській області,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ
до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
зазначених у додатках 1-8 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

29.01.2009 N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип | Підстава | | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | | порушення | | | | | | |тис.од. | | | | | | --+--------------+--------------+---------------+------------+--------+----------+------------+---------------------+-------------+-----------------| 1 |ПП "ВПК" |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0030733242 | 14 |Євро |ЗАТ |ЛИТВА, Г. КАУНАС |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | | | |ЗАХАРОВА, | | | |"БЕБРУВА" |УЛ. ХЕ-МИОС, 13С. |Закону |вих. | | | |9/4 | | | | |ЛТ-350943113, Р/С |України |N 19404/5/22-6016| | | | | | | | |LT- |"Про |від 26.12.2008 р.| | | | | | | | |787044060003163707, |порядок |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | |АВ "SEB VILNIAUS |здійснення |від | | | | | | | | |BANKAS" |розрахунків |29.12.2008 р. | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+--------------+--------------+---------------+------------+--------+----------+------------+---------------------+-------------+-----------------| 2 |ПП |ДНІПРОПЕТ- |М. ДНІПРО- |0035738122 | 25,2 |Євро |ТОВ |УГОРЩИНА, Г. ЕГЕР, |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |"БУДЕКСПЕРТ" |РОВСЬКА |ПЕТРОВСЬК, | | | |"КИНЕМАТИК" |УЛ. ФЕЛХОЛД, 13 |Закону |вих. | | | |ВУЛ. | | | | | |України |N 19404/5/22-6016| | | |АВТОТРАН- | | | | | |"Про |від 26.12.2008 р.| | | |СПОРТНА, 2 | | | | | |порядок |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | | |здійснення |від | | | | | | | | | |розрахунків |29.12.2008 р. | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+--------------+--------------+---------------+------------+--------+----------+------------+---------------------+-------------+-----------------| 3 |ПП "КОМПАНІЯ |ДОНЕЦЬКА |83048, |0033453879 |113,61 |Російський|ТОВ "СПЕЦ- |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 |Матеріали ДПАУ | |НЕРУДНИХ | |М. ДОНЕЦЬК, | | |рубль вип.|КОМПЛЕКТ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |Закону |вих. | |МАТЕРІАЛІВ" | |ПР-Т ТІТОВА, | | |1997 р. | |Г. КУРСК, УЛ. КРАСНОЙ|України |N 19404/5/22-6016| | | |15, ОФ. 440 | | | | |АРМИИ, 29-А |"Про |від 26.12.2008 р.| | | | | | | | | |порядок |вх. | | | | | | | | | |здійснення |N 07/82904-08 | | | | | | | | | |розрахунків |від | | | | | | | | | |в іноземній |29.12.2008 р. | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+--------------+--------------+---------------+------------+--------+----------+------------+---------------------+-------------+-----------------| 4 |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |ПЕРШОТРАВ- |0035114553 |90,17 |Долар США |"TCL |КИТАЙ, 13/F TCL |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |"КЕСКЮКРЕІН" | |НЕВИЙ Р-Н, | | | |OVERSEAS |TOWER. 8 TAI CHUNG |Закону |вих. | | | |СМТ МАНГУШ, | | | |MARKETING |RD. TSUEN WAN. |України |N 19404/5/22-6016| | | |ВУЛ. | | | |LTD" |N. T. HONG KONG |"Про |від 26.12.2008 р.| | | |ПАРИЗЬКОЇ | | | | | |порядок |вх. | | | |КОМУНИ, 50 | | | | | |здійснення |N 07/82904-08 | | | | | | | | | |розрахунків |від | | | | | | | | | |в іноземній |29.12.2008 р. | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+--------------+--------------+---------------+------------+--------+----------+------------+---------------------+-------------+-----------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПОСІВ-УКРАЇНА"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 394
( v0394665-09 ) від 24.04.2009 }
|5 |ПП "ПОСІВ- |ЖИТОМИРСЬКА |М. БЕРДИЧІВ, |0030741159 | 6,4 |Долар США |"GAMED |СЛОВАЧЧИНА, JANA |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |УКРАЇНА" | |ВУЛ. | | | |S.R.O" |MILKA 39, 01001 |Закону |вих. | | | |НОВОІВАНІВСЬК, | | | | |ZILINA |України |N 19404/5/22-6016| | | |3, КВ. 124 | | | | | |"Про |від | | | | | | | | | |порядок |26.12.2008 р. | | | | | | | | | |здійснення |вх. | | | | | | | | | |розрахунків |N 07/82904-08 | | | | | | | | | |в іноземній |від | | | | | | | | | |валюті" |29.12.2008 р. | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+------------+---------------------+-------------| | | | | | | 1,1 |Долар США |"STV GROUP |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, |Ст. 1 | | | | | | | | |A. S" |11000 PRAHA, UL. |Закону | | | | | | | | | |ZITNA, 45 |України | | | | | | | | | | |"Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+--------------+--------------+---------------+------------+--------+----------+------------+---------------------+-------------+-----------------| 6 |ПП ГОЛУМ- |ЖИТОМИРСЬКА |М. КОРОСТИШІВ, |1906514998 | 5,6 |Долар США |ПП ДЖЕМАЛ |ГРУЗІЯ, М. ГОРИ, |Ст. 1 |Матеріали ДПАУ | |БЙОВСЬКИЙ В.І.| |ВУЛ. | | | |ТВАУРИ |ВУЛ. БОРНОВА, 9-А, |Закону |вих. | | | |ПЕТРОВСЬКОГО, | | | | |КВ. 51 |України |N 19404/5/22-6016| | | |5 | | | | | |"Про |від | | | | | | | | | |порядок |26.12.2008 р. вх.| | | | | | | | | |здійснення |N 07/82904-08 | | | | | | | | | |розрахунків |від 29.12.2008 р.| | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+--------------+--------------+---------------+------------+--------+----------+------------+---------------------+-------------+-----------------| 7 |ВАТ |ЗАКАРПАТСЬКА |89600, |0003330413 | 1,5 |Євро |"HS C-TECH |АВСТРІЯ, А-1100, |Ст. 1 |Матеріали ДПАУ | |"ЗАКАРПАТСЬКЕ | |М. МУКАЧЕВО, | | | |FA.HERBERT |WIEN, |Закону |вих. | |БУДІВЕЛЬНЕ | |ВУЛ. | | | |SEWERIN" |JOHANNITERGASSE, |України |N 19404/5/22-6016| |УПРАВЛІННЯ" | |ПРЯШІВСЬКА, | | | | |5. BANK: AUSTRIA- |"Про |від 26.12.2008 р.| | | |7 | | | | |GREDITANSTALT, B/P |порядок |вх. | | | | | | | | |51355425701, BLZ |здійснення |N 07/82904-08 | | | | | | | | |12000, REGISTRATION |розрахунків |від | | | | | | | | |STEHERNUMMER |в іноземній |29.12.2008 р. | | | | | | | | |139/4693 UID NR. |валюті" | | | | | | | | | |ATU61777544 |( 185/94-ВР )| | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

29.01.2009 N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип | Підстава | | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | | порушення | | | | | | |тис.од. | | | | | | ---+-----------+--------------+-------------+-----------+--------+----------+------------+--------------------------+-------------+-----------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП БАЛОГ В.Д. скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 542 ( v0542665-09 ) від
04.06.2009 }
|8 |ПП |ЗАКАРПАТСЬКА |89625, |8392902696 | 6,4 |Євро |"ANDREAS |НІМЕЧЧИНА, 57072 SIEGEN. |Ст. 1 |Матеріали ДПАУ | |БАЛОГ В.Д. | |МУКАЧІВСЬКИЙ | | | |NEWEROWSKI" |UL SCHLACHTHAUS STR. 2 |Закону |вих. | | | |Р-Н, | | | | | |України |N 19404/5/22-6016| | | |С. В.ЛУЧКИ, | | | | | |"Про |від 26.12.2008 р.| | | |ВУЛ. | | | | | |порядок |вх. | | | |МУКАЧІВСЬКА, | | | | | |здійснення |N 07/82904-08 | | | |85 | | | | | |розрахунків |від | | | | | | | | | |в іноземній |29.12.2008 р. | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+------------+--------------------------+-------------| | | | | | | 1,9 |Євро |"PP "LIDIA" |ПОЛЬЩА, 950304 RZGOW UL. |Ст. 1 | | | | | | | | |NEWEROWSKI |RZENIESLNICZA HALLE D BOX |Закону | | | | | | | | |ANDREAS" |57 - 58 |України | | | | | | | | | | |"Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | ---+-----------+--------------+-------------+-----------+--------+----------+------------+--------------------------+-------------+-----------------| 9 |ПП |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0019390156 |19,34 |Долар США |"TARKOM SP. |ПОЛЬЩА, 32-660, CHELMEK, |Ст. 1 |Матеріали ДПАУ | |"ІКАРУС" |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | | | |Z. O. O." |UL. PLAC KILINSKIEGO, 1, |Закону |вих. | | | |ВУЛ. | | | | |NIP 873-19-23-479, FORTIS |України |N 19404/5/22-6016| | | |КОПЕРНІКА, | | | | |BANK S. A. 1 |"Про |від 26.12.2008 р.| | | |25/3 | | | | |4160011980002002190610001 |порядок |вх. | | | | | | | | | |здійснення |N 07/82904-08 | | | | | | | | | |розрахунків |від 29.12.2008 р.| | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | ---+-----------+--------------+-------------+-----------+--------+----------+------------+--------------------------+-------------+-----------------| 10 |ВАТ |КИЇВСЬКА |М. ОБУХІВ, |0005509659 |5130,5 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 |Матеріали ДПАУ | |"КИЇВСЬКИЙ | |ВУЛ. | | |рубль вип.|"КОМПАНИЯ |Г. МОСКВА, БРЮСОВ ПЕР, 1, |Закону |вих. | |КАРТОННО- | |КИЇВСЬКА, | | |1997 р. |"ИГНИС" |ИНН 77103628264. |України |N 19404/5/22-6016| |ПАПЕРОВИЙ | |130 | | | | |БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - |"Про |від | |КОМБІНАТ" | | | | | | |ОАО ДМИТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ |порядок |26.12.2008 р. | | | | | | | | |"МАСТЕР-БАНК" К/С - |здійснення |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | |30101810100000000776, |розрахунків |від 29.12.2008 р.| | | | | | | | |Р/С - 40702810507765010120|в іноземній | | | | | | | | | |Г. МОСКВА, ДИРЕКТОР - |валюті" | | | | | | | | | |С.А.БАРАННИКОВА |( 185/94-ВР )| | ---+-----------+--------------+-------------+-----------+--------+----------+------------+--------------------------+-------------+-----------------| 11 |ТОВ |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0034642531 | 3,55 |Євро |"HOZLHANDEL-|НІМЕЧЧИНА, 48565 |Ст. 1 |Матеріали ДПАУ | |"ПЄЛЛЄТ" | |ВУЛ. | | | |WEST" |STEINFURT, INDUSTRIE STR. |Закону |вих. | | | |АРТЕМА, | | | | |1, DEUTSCHE BANK AG, |України |N 19404/5/22-6016| | | |449 | | | | |KONTO-N : 192122000 BLZ.; |"Про |від 26.12.2008 р.| | | | | | | | |40070024, IBAN: |порядок |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | |DE26400700240192122000 |здійснення |від | | | | | | | | | |розрахунків |29.12.2008 р., | | | | | | | | | |в іноземній |Управління СБУ в | | | | | | | | | |валюті" |Луганській | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|області вих. | | | | | | | | | | |N 63/25/224 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |14.01.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. N 08/2566-09 | | | | | | | | | | |від 16.01.2009 р.| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

29.01.2009 N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип | Підстава | | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | порушення | | | | | | |тис.од. | | | | | | ---+------------+-------------+------------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------------+-------------+-----------------| 12 |ПП КІХТЯК |ЛЬВІВСЬКА |82132, |2748120610 | 6,85 |Євро |"PRZEDSIEBIORSTWO|ПОЛЬЩА, 38-500, |Ст. 1 |Матеріали ДПАУ | |СЕМЕН | |С. ГРУШІВ, | | | |PRODUKCYJNO- |SANOK/TREPCZA, UL. |Закону |вих. | |ЯРОСЛАВОВИЧ | |ВУЛ. | | | |HANDLOWO- |SANOCKA, 61. R. |України |N 19404/5/22-6016| | | |КОРОЛЬОВА, | | | |USLUGOWE |DYRKACZ S-KA, NIP |"Про |від 26.12.2008 р.| | | |51 | | | |"EXTRANS" |6870005364, REGON |порядок |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | |370000200, BRE BANK S.|здійснення |від | | | | | | | | |A., FORMERLY BANK |розрахунків |29.12.2008 р. | | | | | | | | |ROZWOJU EKSPORTU S.A.,|в іноземній | | | | | | | | | |RZESZOW BRANCH. |валюті" | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - RYSZARD |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |DYRKACZ | | | ---+------------+-------------+------------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------------+-------------+-----------------| 13 |"ВИРОБНИЧИЙ |МИКОЛАЇВСЬКА |ЖОВТНЕВИЙ |0023088380 | 2,6 |Долар США |"CROSSCON C. A" |ВЕНЕСУЕЛА, AV |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |КООПЕРАТИВ | |Р-Н, СТ. | | | | |VENEZUELA EDIFICO |Закону |вих. | |"ВІРА" | |ГОРОХІВКА | | | | |ZULIA PISO 2 OFICINA |України |N 19404/5/22-6016| | | | | | | | |22 SABANA GRANDE |"Про |від 26.12.2008 р.| | | | | | | | |CARACAS, BANK: BANCO |порядок |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | |DE CREDITO DEL PERU. |здійснення |від | | | | | | | | |BENEFICIARY: |розрахунків |29.12.2008 р. | | | | | | | | |ELVIROSINA NIQUEN |в іноземній | | | | | | | | | |JACINTO ACC: |валюті" | | | | | | | | | |19113038965170 SWIFT |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |CODE:BCPLPEPLJR. | | | | | | | | | | |ADDRESS: LAMPA 499 | | | | | | | | | | |LIMA 1 | | | ---+------------+-------------+------------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------------+-------------+-----------------| 14 |ТОВ |МИКОЛАЇВСЬКА |54001, |0035273488 |73,56 |Російський|ВАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 |Матеріали ДПАУ | |"КАЛИЛСО- | |М. МИКОЛАЇВ,| | |рубль вил.|"ВОЛГОГРАДСКИЙ |400112, Г. ВОЛГОГРАД, |Закону |вих. | |ЮГ" | |ВУЛ. | | |1997 р. |СУДОСТРОИТЕЛЬ- |УЛ. АРСЕНЬЕВА, 2. Р/С |України |N 19404/5/22-6016| | | |В.МОРСЬКА, | | | |НЫЙ ЗАВОД" |40702810000530143079, |"Про |від | | | |49 | | | | |К/С |порядок |26.12.2008 р. | | | | | | | | |30101810800000000824, |здійснення |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | |ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ |розрахунків |від | | | | | | | | |ОАО БАНКА |в іноземній |29.12.2008 р. | | | | | | | | |"ВОЗРОЖДЕНИЕ", |валюті" | | | | | | | | | |Г. ВОЛГОГРАД, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |БИК 041806824, ОКОНХ | | | | | | | | | | |14740, ОКПО 07519550, | | | | | | | | | | |КПП 345250001 | | | ---+------------+-------------+------------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------------+-------------+-----------------| 15 |ПП |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0034379461 | 1 |Євро |"SIA "RISON |ЛАТВІЯ, KR. BARONA |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |"ТЕХНОБУД- | |ВУЛ. | | | |INTER" |130, RIGA, LV-1012. |Закону |вих. | |ЮГ" | |СКІСНА, | | | | |LATVIJAS HIPOTEKU UN |України |N 19404/5/22-6016| | | |27/29 | | | | |ZEMES BANKA" UNIJAS |"Про |від | | | | | | | | |FILIALE ACC: |порядок |26.12.2008 р. | | | | | | | | |LV38LHZB2500016135003 |здійснення |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | | |розрахунків |від | | | | | | | | | |в іноземній |29.12.2008 р. | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко

Додаток N 4

до наказу Міністерства

економіки України

29.01.2009 N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ | Сума |Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип | Підстава | | резидента | | | |заборг.,| | нерезидента | | порушення | | | | | | |тис.од. | | | | | | ---+---------------+-----------+-----------------+-----------+--------+-------+---------------+-----------------------+-------------+---------------| 16 |ТОВ "АКАДЕМІЯ |ОДЕСЬКА |65007, М. ОДЕСА, |0033016960 | 8,8 |Євро |ТОВ |БІЛОРУСЬ, 225372, |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |БУДМАТЕРІАЛІВ" | |ВУЛ. МАЛА | | | |"ЛЯХОВИЧИДРЕВ" |БРЕСТСКАЯ ОБЛ., |Закону |вих. N 19404/5/| | | |АРНАУТСЬКА, 106, | | | | |Г. ЛЯХОВИЧИ, УЛ. |України |22-6016 від | | | |КВ. 19 | | | | |ЭНЕРГЕТИКОВ, 3. БАНК: |"Про |26.12.2008 | | | | | | | | |ЦБУ 117 В Г. ЛЯХОВИЧИ |порядок |N 07/82904-08 | | | | | | | | |ФИЛИАЛА N 107 АСБ |здійснення |від | | | | | | | | |БЕЛАРУСБАНКА, В/С: |розрахунків |29.12.2008 р. | | | | | | | | |3012009619780 МФО |в іноземній | | | | | | | | | |150501619, УНН |валюті" | | | | | | | | | |290317298, ОКПО |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |29191185, SWIFT-CODE | | | | | | | | | | |AKBB BY 2X | | | ---+---------------+-----------+-----------------+-----------+--------+-------+---------------+-----------------------+-------------+---------------| 17 |ТОВ "ТАКАР" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ, |0034673266 |135,6 |Долар |"TARTOUS METAL |СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА |Ст. 1 |Матеріали ДПАУ | | | |БУГАЇВСЬКА, 21, | | |США |TRADE CO" |РЕСПУБЛІКА, SYRIA-HAMA |Закону |вих. N 19404/5/| | | |КВ. 411 | | | |EXPORT-IMPORT" | |України |22-6016 від | | | | | | | | | |"Про |26.12.2008 р. | | | | | | | | | |порядок |вх. | | | | | | | | | |здійснення |N 07/82904-08 | | | | | | | | | |розрахунків |від | | | | | | | | | |в іноземній |29.12.2008 р. | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | ---+---------------+-----------+-----------------+-----------+--------+-------+---------------+-----------------------+-------------+---------------| 18 |ТОВ "РАЙЗ- |ПОЛТАВСЬКА |М. ЧЕРВОНО- |0034235972 |172,18 |Долар |"JOHN DEERE |ШВЕЙЦАРІЯ, 8200, |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |ЦУКОР" | |ЗАВОДСЬКЕ, | | |США |INTERNATIONAL |SCHAFFHAUSE |Закону |вих. N 19404/5/| | | |ВУЛ. МАТРОСОВА, | | | |GMBH" |SWITZERLAND. BANK |України |22-6016 від | | | |10 | | | | |FILLIALE MANNHEIM, |"Про |26.12.2008 р. | | | | | | | | |GERMANY, ACC. NO |порядок |вх. | | | | | | | | |0155564, BANK CODE: |здійснення |N 07/82904-08 | | | | | | | | |67070010, SWIFT CODE: |розрахунків |від | | | | | | | | |DEUTDESMXXX, IBAN CODE:|в іноземній |29.12.2008 р. | | | | | | | | |DE47670700100015556400,|валюті" | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - MR. |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |Г. VOIGT | | | | | | | |--------+-------+---------------+-----------------------+-------------| | | | | | |108,46 |Євро |"KVERNEUND |НІМЕЧЧИНА, D-59494, |Ст. 2 | | | | | | | | |GROUP SOEST |SOEST-COESTERWEG, 42. |Закону | | | | | | | | |GMBH" |DENNORSKEBANKAS |України | | | | | | | | | |HAMBURG (BLZ 20220100),|"Про | | | | | | | | | |SWIFT CODE: DNBA DE HX |порядок | | | | | | | | | |202 КТО 50048005 IBAN |здійснення | | | | | | | | | |NO |розрахунків | | | | | | | | | |DE73202201000050048005,|в іноземній | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ВАЛЬДЕМАР |валюті" | | | | | | | | | |ВІНС |( 185/94-ВР )| | ---+---------------+-----------+-----------------+-----------+--------+-------+---------------+-----------------------+-------------+---------------| 19 |ПП РИМАР ТАМАРА|РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, ВУЛ. |2574416283 | 3,63 |Євро |"PIETRE |ІТАЛІЯ, LOC. GROTTA |Ст. 1 |Матеріали ДПАУ | |ПЕТРІВНА | |ВОЛИНСЬКОЇ | | | |NATURALI |38040 LONA-LASES TN. |Закону |вих. N 19404/5/| | | |ДИВІЗІЇ, 11-Б, | | | |MACHEDA |P.I.V.A. 01420530220 |України |22-6016 від | | | |КВ. 80 | | | |S.R.L." |BANKAINTESA FIL. |"Про |26.12.2008 р. | | | | | | | | |TRENTO. ABI03069 CAB |порядок |вх. | | | | | | | | |01814 |здійснення |N 07/82904-08 | | | | | | | | | |розрахунків |від | | | | | | | | | |в іноземній |29.12.2008 р. | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+-------+---------------+-----------------------+-------------| | | | | | | 1,65 |Євро |"FINNE ROOB |НІМЕЧЧИНА, 99441 |Ст. 1 | | | | | | | | |GMBH & CO KG" |KROMSDORF SIZNBORWEG |Закону | | | | | | | | | |46.MERKURBANKKGOA |України | | | | | | | | | |WIEMAR. BLZ 70130800 |"Про | | | | | | | | | |KONTO 7701462 |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко

Додаток N 5

до наказу Міністерства

економіки України

29.01.2009 N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип | Підстава | | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | | порушення | | | | | | |тис.од. | | | | | | ---+-------------+------------+----------------+------------+--------+-----------+------------+---------------------+-------------+-----------------| 20 |ТОВ |СУМСЬКА |ЮР АДР. |0032778505 | 69,5 |Євро |"GALIKA AG" |ШВЕЙЦАРІЯ, |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |"ЕКСІМСТАР" | |М. СУМИ, ВУЛ. | | | | |GEISSBUEISTRASSE, |Закону |вих. | | | |МАЛИНОВСЬКОГО, | | | | |15, CH- |України |N 19404/5/22-6016| | | |12; ФАКТ. | | | | |8604VOLKETSW1L/ |"Про |від | | | |АДР. М. СУМИ, | | | | |ZURICH SCHWEIZ, UBS |порядок |26.12.2008 р. | | | |ВУЛ. РУБІЖНА, | | | | |AG, BAHNHOFSTRASSE |здійснення |вх. N 07/82904-08| | | |9 | | | | |45, POSTFACHCH-8098 |розрахунків |від | | | | | | | | |ZURICH, SCHWEIZ, |в іноземній |29.12.2008 р. | | | | | | | | |SWIFT BIC: UBS |валюті" | | | | | | | | | |WCHZH80A, BANK |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |CLEARING NR:: 267, | | | | | | | | | | |KONTO NR: | | | | | | | | | | |267814.379, IBAN EUR:| | | | | | | | | | |CH | | | | | | | | | | |750026726781437976U | | | ---+-------------+------------+----------------+------------+--------+-----------+------------+---------------------+-------------+-----------------| 21 |ТОВ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0014101911 | 10 |Долар США |ТОО "АЗИЯ- |КАЗАХСТАН, |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |"ВИДАВНИЧО- | |ВУЛ. 2-Ї | | | |ТОРГ" |Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. |Закону |вих. | |КОМЕРЦІЙНЕ | |П'ЯТИРІЧКИ, | | | | |ЖАНДОСОВА, 73. Р/С |України |N 19404/5/22-6016| |ПІДПРИЄМСТВО | |40/10 | | | | |N 007070201/001 В |"Про |від | |"ПАРИТЕТ- | | | | | | |ФИЛИАЛЕ АО "АТФ-БАНК"|порядок |26.12.2008 р. | |ЛТД" | | | | | | |Г. ШЫМКЕНТ, КОД ОКПО |здійснення |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | |БАНКА: 306241520391, |розрахунків |від | | | | | | | | |БИК 195801780, |в іноземній |29.12.2008 р. | | | | | | | | |SWIFT: ALMNKZKA. |валюті" | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |НАРБАЕВ А.Н. | | | ---+-------------+------------+----------------+------------+--------+-----------+------------+---------------------+-------------+-----------------| 22 |ТОВ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0034467966 |322,5 |Російський |ЗАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |"ВИРОБНИЧА | |ПРОВ. МАЛО- | | |рубль вил. |"БАЛТЭК" |199155, Г. САНКТ- |Закону |вих. | |КОМПАНІЯ | |ПАНАСІВСЬКИЙ, | | |1997 р. | |ПЕТЕРБУРГ, УЛ. |України |N 19404/5/22-6016| |"ТОП- | |4/7 | | | | |ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ, |"Про |від 26.12.2008 р.| |РЕЗОН" | | | | | | |17/5. ИНН |порядок |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | |7801263808, ОАО "БАНК|здійснення |від | | | | | | | | |ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД", |розрахунків |29.12.2008 р. | | | | | | | | |БИК 044030791, КОРР. |в іноземній | | | | | | | | | |СЧЕТ |валюті" | | | | | | | | | |30101810200000000791,|( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |Р/С | | | | | | | | | | |40702810668000003899.| | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |ВЛАДИМИРОВ А.А. | | | ---+-------------+------------+----------------+------------+--------+-----------+------------+---------------------+-------------+-----------------| 23 |ТОВ "КАПА |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0033203405 | 7,06 |Євро |"NICOLAUS |НІМЕЧЧИНА, 12099, |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |ТРЕЙД" | |ВУЛ. ПОЛЬОВА, | | | |MODEAGENTUR |BERLIN, MARIENDORFER |Закону |вих. | | | |44 | | | |GMBH" |DAMM 1-3. DEUTSCHE |України |N 19404/5/22-6016| | | | | | | | |BANK PRIVAT UND |"Про |від | | | | | | | | |GESCHAFTSKUNDEN AG, |порядок |26.12.2008 р. | | | | | | | | |KONTO-NR. |здійснення |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | |700399194001, IBAN: |розрахунків |від | | | | | | | | |DE |в іноземній |29.12.2008 р. | | | | | | | | |23100700240399194001 |валюті" | | | | | | | | | |BIC: DEUTDEDBBER. |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |COMMERZBANK AG | | | | | | | | | | |KONTO-NR. 876266803. | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - HEINZ | | | | | | | | | | |NICOLAUS | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко

Додаток N 6

до наказу Міністерства

економіки України

29.01.2009 N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ | Сума |Валюта | Назва | Адреса | Тип | Підстава | | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | порушення | | | | | | |тис.од. | | | | | | ---+--------------+--------------+---------------+------------+--------+-------+-------------+---------------------+-------------+------------------| | | | | |10,56 |Євро |"TORGINVEST |ГРЕЦІЯ, 212 EL. |Ст. 2 | | | | | | | | |LTD" |BENIZELOU AVE. 17675 |Закону | | | | | | | | | |ATHENS. EMPORIKI |України | | | | | | | | | |BANK: ACC. |"Про | | | | | | | | | |026-83586869, PIRAEUS|порядок | | | | | | | | | |BANK: ACC. |здійснення | | | | | | | | | |5018-020211-533, |розрахунків | | | | | | | | | |SWIFT CODE: PIRBGRAA,|в іноземній | | | | | | | | | |NATIONAL BANK OF |валюті" | | | | | | | | | |GREECE S.A., ACC. |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |155/470881-44, SWIFT | | | | | | | | | | |CODE: ETHN GRAA, | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - МИХАЛИС | | | | | | | | | | |РЕНЕСИС | | | ---+--------------+--------------+---------------+------------+--------+-------+-------------+---------------------+-------------+------------------| 24 |ПФ |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |0025644879 |12,97 |Долар |"MIKON-ING. |СЛОВАЧЧИНА, |Ст. 1 |Матеріали ДПАУ | |"ТАВРІДА" | |ВУЛ. | | |США |KOPCIK" |06548 |Закону |вих. | | | |ПЕТРЕНКО, | | | | |KYJOV24. OKR |України |N 19404/5/22-6016 | | | |39 | | | | |STARA |"Про |від 26.12.2008 р. | | | | | | | | |LUBOVNA |порядок |вх. N 07/8290408 | | | | | | | | | |здійснення |від 29.12.2008 р. | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | ---+--------------+--------------+---------------+------------+--------+-------+-------------+---------------------+-------------+------------------| 25 |ПП |ХМЕЛЬНИЦЬКА |ВОЛОЧИСЬКИИ |0033007579 |256,9 |Долар |"U.S. AG |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |"АГРАРНА | |Р-Н, | | |США |SUPPLY LLC" |АМЕРИКИ, 1801 MORAINE|Закону |вих. | |КОМПАНІЯ | |С. ПОЛІВЦІ, | | | | |DRIVE CHAMPAIGN |України |N 19404/5/22-6016 | |2004" | |ВУЛ. | | | | |ILLINOIS 61822. BANK |"Про |від 26.12.2008 р. | | | |ШКІЛЬНА, | | | | |NAME COMMERCE BANK |порядок |вх. | | | |34 | | | | |ADDRESS 120 N. CENTER|здійснення |N 07/8290408 | | | | | | | | |STREET. BLOOMINGTON. |розрахунків |від | | | | | | | | |ILLINOIS 61701 |в іноземній |29.12.2008 р. | | | | | | | | |U.S.A. SWIFT |валюті" | | | | | | | | | |CBKCUS44, BANK |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |ACC. 723032412 | | | ---+--------------+--------------+---------------+------------+--------+-------+-------------+---------------------+-------------+------------------| 26 |ПП "ТРАНС- |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ВОЛОЧИСЬК, |0034412482 |118,5 |Долар |"WITZCO |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |АВТО-Д" | |ВУЛ. | | |США |TRAILERS" |АМЕРИКИ, 6101 SOUTH |Закону |вих. | | | |КОПАЧІВСЬКА, | | | | |MCINTOSH ROAD. |України |N 19404/5/22-6016 | | | |6 | | | | |SARASOTA FLORIDA |"Про |від 26.12.2008 р. | | | | | | | | |34238. RBCCENTURAL |порядок |вх. N 07/8290408 | | | | | | | | |BANK ABA N 067012882 |здійснення |від | | | | | | | | |У ВІДДІЛЕННЯ CLARK |розрахунків |29.12.2008 р. | | | | | | | | |ROAD 5440 CLARK |в іноземній | | | | | | | | | |ROAD SARASOTA FL |валюті" | | | | | | | | | |34239 ДЛЯ WITZCO |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |TRAILERS INC, РАХУНОК| | | | | | | | | | |N 713-0065699 | | | ---+--------------+--------------+---------------+------------+--------+-------+-------------+---------------------+-------------+------------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ІНСТИТУТ
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. ПАТОНА скасовано згідно з Наказом
Міністерства економіки N 120 ( v0120665-09 ) від 16.02.2009 }
|27 |ІНСТИТУТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0005416923 |15,89 |Євро |"LECO |ЧЕСЬКА |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |ЕЛЕКТРО- | |ВУЛ. | | | |INSTRUMENTE |РЕСПУБЛІКА, |Закону |вих. | |ЗВАРЮВАННЯ | |БОЖЕНКА, | | | |PLZEN SPOL. |32325, |України |N 19404/5/22-6016 | |ІМ. | |11 | | | |S. R. O." |PLZEN, |"Про |від 26.12.2008 р. | |ПАТОНА | | | | | | |PLASKA 66 |порядок |вх. N 07/8290408 | | | | | | | | | |здійснення |від | | | | | | | | | |розрахунків |29.12.2008 р. | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко

Додаток N 7

до наказу Міністерства

економіки України

29.01.2009 N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва резидента | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип | Підстава | | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | порушення | | | | | | |тис.од. | | | | | | ---+------------------+---------+----------------+-------------+--------+-----------+--------------+----------------+-------------+-----------------| 28 |ВАТ |М. КИЇВ |04050, |0031570412 |661,72 |Долар США |"ARCH LTD" |БАГАМИ, 1 ST |Ст. 1 |Матеріали ДПАУ | |"УКРТРАНСНАФТА" | |М. КИЇВ, ВУЛ. | | | | |FLOOR, KING |Закону |вих. | | | |АРТЕМА, 60 | | | | |COURT, BAY |України |N 19404/5/22-6016| | | | | | | | |STREET, |"Про |від 26.12.2008 р.| | | | | | | | |NASSAU |порядок |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | | |здійснення |від | | | | | | | | | |розрахунків |29.12.2008 р. | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | ---+------------------+---------+----------------+-------------+--------+-----------+--------------+----------------+-------------+-----------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АСК
"ІНТЕРТРАНСПОЛІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економіки N 556 ( v0556665-09 ) від 10.06.2009 }
|29 |ЗАТ "АСК |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031451838 |13,25 |Російський |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |"ІНТЕРТРАНСПОЛІС" | |ВОЛОДИМИРСЬКА, | | |рубль вип. |"РЕГЛАМЕНТ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |Закону |вих. | | | |69 | | |1997 р. | |119049, |України |N 19404/5/22-6016| | | | | | | | |Г. МОСКВА, |"Про |від 26.12.2008 р.| | | | | | | | |ЛЕНИНСКИЙ |порядок |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | |ПР-Т, 4, СТР. |здійснення |від | | | | | | | | |1-А |розрахунків |29.11.2008 р. | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | ---+------------------+---------+----------------+-------------+--------+-----------+--------------+----------------+-------------+-----------------| 30 |ТОВ "ВЕДА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ. |0031111386 | 440 |Російський |ТОВ "ІНВЕСТ- |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | | | |ДРУЖБИ | | |рубль вип. |ЦЕНТР" |ФЕДЕРАЦІЯ, |Закону |вих. | | | |НАРОДІВ, 9 | | |1997 р. | |123056, |України |N 19404/5/22-6016| | | | | | | | |М. МОСКВА, |"Про |від 26.12.2008 р.| | | | | | | | |ГРУЗИНСЬКИЙ |порядок |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | |ПРОВ. 10 ЗКПО |здійснення |від | | | | | | | | |771001001 |розрахунків |29.12.2008 р. | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | ---+------------------+---------+----------------+-------------+--------+-----------+--------------+----------------+-------------+-----------------| 31 |ТОВ "ІНВІКТА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ПР. |0030373602 |479,22 |Євро |"HEITZ OHG" |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | | | |МОСКОВСЬКИЙ, | | | | |BENZSTABE |Закону |вих. | | | |8, КОРП. 7 | | | | |17. 667269 |України |N 19404/5/22-6016| | | | | | | | |GRUNSTADT |"Про |від 26.12.2008 р.| | | | | | | | |COMMERZBANK |порядок |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | |MANHEIM |здійснення |від | | | | | | | | | |розрахунків |29.12.2008 р. | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | ---+------------------+---------+----------------+-------------+--------+-----------+--------------+----------------+-------------+-----------------| 32 |ТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033598764 | 7,1 |Євро |"MADTRANS |ІСПАНІЯ, |Ст. 1 |Матеріали ДПАУ | |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | |КУТУЗОВА, 2, | | | |MEDINA S.L" |45300, |Закону |вих. | |РІЧКОВИЙ | |КВ. 38 | | | | |OSANA, |України |N 19404/5/22-6016| |ТЕРМІНАЛ" | | | | | | |TOLEDO; |"Про |від | | | | | | | | |BANCO |порядок |26.12.2008 р. | | | | | | | | |SANTANDER |здійснення |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | |CENTRAL |розрахунків |від | | | | | | | | |HISPANO |в іноземній |29.12.2008 р. | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+-----------+--------------+----------------+-------------| | | | | | | 28,7 |Євро |"UAB |ЛИТВА, |Ст. 1 | | | | | | | | |"PRASLAS" |М. ВІЛЬНЮС, |Закону | | | | | | | | | |ВУЛ. ДЗУКУ, |України | | | | | | | | | |77-А AB |"Про | | | | | | | | | |"VILNIAUS |порядок | | | | | | | | | |BANKAS", |здійснення | | | | | | | | | |SWIFT |розрахунків | | | | | | | | | |CBVILT2X |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+-----------+--------------+----------------+-------------| | | | | | | 5 |Євро |"SIAVOI |НІДЕРЛАНДИ, |Ст. 1 | | | | | | | | |GROUP |BERGWEG ZUID |Закону | | | | | | | | |CORPORASHEN |64, 2661 CR |України | | | | | | | | |LTD" |BERGSCHENHOCK |"Про | | | | | | | | | |BANK |порядок | | | | | | | | | |VOLKSBANK |здійснення | | | | | | | | | |BRANCH |розрахунків | | | | | | | | | |NYIREGYHAZA |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | ---+------------------+---------+----------------+-------------+--------+-----------+--------------+----------------+-------------+-----------------| 33 |ТОВ "САЙМОН |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034715138 |122,8 |Євро |"NUR EUROPE |БЕЛЬГІЯ, RUE |Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |ЛОГІСТІКС" | |ДЕРЕВООБРОБНА, | | | |S. A." |DU BOSQUET 8, |Закону |вих. | | | |5 | | | | |1348 LOUVAN |України |N 19404/5/22-6016| | | | | | | | |LA NEUVE |"Про |від 26.12.2008 р.| | | | | | | | | |порядок |вх. N 07/82904-08| | | | | | | | | |здійснення |від | | | | | | | | | |розрахунків |29.12.2008 р. | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко

Додаток N 8

до наказу Міністерства

економіки України

29.01.2009 N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип | Підстава | | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | порушення | | | | | | |тис.од. | | | | | | ---+--------------+--------------+---------------+------------+--------+--------+--------------+-------------------+-------------+------------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ОГОРОДОВ АНДРІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки
N 270 ( v0270665-09 ) від 26.03.2009 }
|34 |ПП ОГОРОДОВ |М. СЕВАСТОПОЛЬ|М. СЕВАСТОПОЛЬ,|2492010795 | 2,2 |Євро |"PEPINIERES |ФРАНЦІЯ, GRANDE RUE|Ст. 2 |Матеріали ДПАУ | |АНДРІЙ | |ВУЛ. | | | |GUILLAUME |70700 CHARCENNE, |Закону |вих. | |АНАТОЛІЙОВИЧ | |СТЕПАНЯНА, | | | |SA" |BANQUE POPULAIRE DE|України |N 19404/5/22-6016 | | | |7, КВ. 54 | | | | |FRANCHE - COMPTEDE |"Про |від 26.12.2008 р. | | | | | | | | |MACONNAIS ET |порядок |вх. N 07/62904-08 | | | | | | | | |DEL'AI 1, PLACE DE |здійснення |від | | | | | | | | |LA 1-ERE ARMEE |розрахунків |29.12.2008 р. | | | | | | | | |FRANCAISE 25087 |в іноземній | | | | | | | | | |BESANCON CEDEX 09 |валюті" | | | | | | | | | |SWIFT: CCBPFRPPDJN.|( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |IBAN: FR76 | | | | | | | | | | |1080 7000 2202 0214| | | | | | | | | | |2129 841 | | | | | | | | | | |ACC. 02021421298 | | | | | | | | | | |PEPINIERES | | | | | | | | | | |GUILLAUME SA | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: