open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2013  № 52

Про затвердження переліку відповідальних виконавців за бюджетними програмами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2013 рік та порядок їх взаємодії на всіх стадіях бюджетного процесу

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 502 від 24.05.2013
№ 901 від 02.08.2013
№ 1220 від 11.10.2013}

Відповідно до розподілу видатків та надання кредитів Державного бюджету України на 2013 рік (додатки 3 і 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік") та з метою належної організації роботи з виконання Державного бюджету України у 2013 році, раціонального і своєчасного використання бюджетних коштів, недопущення їх нецільового використання, зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни та підвищення ефективності бюджетного процесу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік відповідальних виконавців за бюджетними програмами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2013 рік (далі - перелік), що додається.

2. Установити, що департамент, який у графі "Відповідальний за виконання" переліку зазначений першим, відповідає за:

1) підготовку та подання відповідному комітету з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію з детальним описом товарів, робіт і послуг, що закуповуються за державні кошти, і технічними та якісними характеристиками;

2) узагальнення інформації, пов'язаної з виконанням бюджетної програми, та подає департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності у визначені терміни та в установленому порядку отримані від департаментів-співвиконавців і погоджені заступником Міністра, який спрямовує, координує та контролює їх роботу відповідно до розподілу обов'язків, такі документи:

попередні показники обсягів видатків за бюджетними програмами на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди з детальними обґрунтуваннями та розрахунками з урахуванням вимог Міністерства фінансів України за встановленими законодавством формами;

бюджетні запити з детальними обґрунтуваннями та розрахунками;

проекти порядків використання бюджетних коштів;

проекти паспортів бюджетних програм та звіти про їх виконання з детальними обґрунтуваннями та розрахунками;

пропозиції щодо річного та помісячного розпису бюджетних асигнувань, затверджених за відповідною бюджетною програмою, з детальними обґрунтуваннями та розрахунками для складання розпису державного бюджету;

розрахунки та економічні обґрунтування в розрізі кодів економічної класифікації видатків до проектів кошторисів для їх затвердження;

зміни до розпису державного бюджету в межах затверджених бюджетних програм з детальними обґрунтуваннями та розрахунками;

пропозиції щодо визначення одержувачів бюджетних коштів;

копії нормативно-правових документів про проведення самітів, міжнародних форумів, конференцій, виставок, семінарів, інших заходів, які потребують своєчасного здійснення державних закупівель, складання кошторисів, забезпечення необхідним обсягом асигнувань та перерахувань коштів тощо;

пропозиції щодо формування проекту державного замовлення на поточний рік у натуральних і вартісних показниках за кожним його напрямом та звіти про його виконання за встановленими формами;

план заходів з виконання бюджетної програми, інформацію про виконання плану заходів і досягнуті результати з детальними обґрунтуваннями та розрахунками;

відповідну звітну інформацію згідно з вимогами законодавства.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.А. Максюту.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 502 від 24.05.2013}

Міністр економічного розвитку
і торгівлі УкраїниІ.М. Прасолов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.01.2013  № 52

ПЕРЕЛІК
відповідальних виконавців за бюджетними програмами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2013 рік

КПКВК

КФКВК

Назва програми

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

1201000

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності;
адміністративно-господарський департамент;
департамент інформаційних технологій;
департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби;
департамент реформування публічної адміністрації;
департамент документального забезпечення;
юридичний департамент;
департамент забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

1201020

0411

Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ та Єдиного бюджету органів СНД

департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту;
департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

департамент торговельно-економічного співробітництва;
департамент співробітництва з Європейським Союзом;
департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту;
департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією;
департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва;
департамент технічного регулювання;
департамент регіональної політики;
департамент економіки оборони та безпеки;
департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги;
відділ комунікативних заходів та виставково-ярмаркової діяльності

1201070

0481

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку і торгівлі


департамент реформування публічної адміністрації; департамент промислової політики; департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби; Науково-дослідний економічний інститут

1201090

0950

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва

департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби;
департамент регіональної політики;
Центр підвищення кваліфікації з іноземних мов

1201120

0830

Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель

адміністративно-господарський департамент;
департамент інформаційних технологій;
департамент державних закупівель та державного замовлення;
державне підприємство "Редакція журналу "Економіка України";
державне підприємство "Зовнішторгвидав України"

1201220

0481

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими

департамент технічного регулювання

1201380

0470

Державний метрологічний нагляд

департамент технічного регулювання

1201390

0513

Заходи щодо запобігання катастрофи техногенного характеру на державному підприємстві "Горлівський хімічний завод"

департамент економіки оборони та безпеки

1201420

0260

Забезпечення міжнародного співробітництва та участь у міжнародних виставках

департамент економіки оборони та безпеки;
відділ комунікативних заходів та виставково-ярмаркової діяльності

1201440

0411

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"

департамент технічного регулювання; департамент розвитку торгівлі

1201810

0490

Здійснення заходів, спрямованих на активізацію розвитку економіки

департамент стратегічного планування розвитку економіки;
департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства;
департамент фінансової політики;
департамент економіки соціальної та гуманітарної сфери;
юридичний департамент;
департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності.

1202000

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

1202010

0411

Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів

департамент розвитку торгівлі;
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

1202060

0470

Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів

департамент розвитку торгівлі;
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

1203000

Державне агентство резерву України

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

департамент економіки оборони та безпеки;
Державне агентство резерву України

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

департамент економіки оборони та безпеки;
Державне агентство резерву України

1203040

0220

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву

департамент економіки оборони та безпеки;
Державне агентство резерву України

1206000

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

1206010

0434

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

департамент розвитку реального сектору економіки;
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

1206020

0483

Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері енергоефективності та енергозбереження

департамент розвитку реального сектору економіки;
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

1206040

0411

Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів

департамент розвитку реального сектору економіки;
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

1207000

Державна служба статистики України

1207010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

департамент макроекономічного прогнозування;
Державна служба статистики України

1207020

0132

Статистичні спостереження та переписи

департамент макроекономічного прогнозування;
Державна служба статистики України

1207030

1090

Обстеження умов життя домогосподарств

департамент макроекономічного прогнозування;
Державна служба статистики України

1207040

0150

Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики

департамент макроекономічного прогнозування;
Державна служба статистики України

1207600

0132

Реформування державної статистики

департамент макроекономічного прогнозування;
Державна служба статистики України

1208000

Державна служба експортного контролю України

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

департамент економіки оборони та безпеки;
Державна служба експортного контролю України

1208020

0481

Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю

департамент економіки оборони та безпеки;
Державна служба експортного контролю України

1209000

Державна інспекція України з контролю за цінами

1209010

0411

Керівництво та управління у сфері контролю за цінами

департамент розвитку реального сектору економіки;
Державна інспекція України з контролю за цінами

1211000

Загальнодержавні витрати

1211020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів з реформування системи надання адміністративних послуг

департамент реформування публічної адміністрації;
департамент регіональної політики

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

департамент економіки оборони та безпеки

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 502 від 24.05.2013, № 901 від 02.08.2013, № 1220 від 11.10.2013}

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апаратуВ.П. Павленко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: