open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2018  № 40

Про затвердження Змін до деяких наказів

У зв’язку із централізацією рахунків за надходженнями державного та місцевих бюджетів Державної казначейської служби України та з метою оптимізації бухгалтерського обліку виконання бюджетів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджених наказом Державного казначейства України  від 28 листопада 2000 року № 119 (із змінами), що додаються.

2. Унести зміни до Структури сальдового балансу рахунків та Рекомендацій щодо звірки окремих показників Сальдового балансу рахунків із показниками інших форм бюджетної звітності про виконання державного бюджету, затверджених наказом затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52 (із змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

Голова

Т.Я. Слюз


Додаток 1
до наказу Державної казначейської
служби України
07.02.2018 № 40

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

1. У 3 класі рахунків розділ 34 «Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджету» доповнити новою групою та рахунком:

"


343

Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету3431 П

Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету

".

2. У 7 класі рахунків розділ 72 «Видатки місцевого бюджету» доповнити новою групою та рахунком:

"


724

Кредитування місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті7241 АП

.Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті

".

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Казначейства

Л.І. Литвиненко


Додаток 2
до наказу Державної казначейської
служби України
07.02.2018 № 40

ЗМІНИ
до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

1. У 3 класі рахунків розділ 34 «Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджету» доповнити новою групою та рахунком:

"


343

Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету3431 П

.Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету
Призначення рахунку: для обліку коштів, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету за відомчою ознакою
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету за відомчою ознакою
За дебетом рахунку проводяться суми повернення помилково або надміру сплачених на рахунки коштів, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету за відомчою ознакою та щоденно акумулюються кошти у кореспонденції з рахунками 31, 33 розділів

2. У 7 класі рахунків розділ 72 «Видатки місцевого бюджету» доповнити новою групою та рахунком:

"


724

Кредитування місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті»7241 АП

.Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті
Призначення рахунку: для обліку сум коштів бюджетних кредитів, що надаються із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках у національній валюті, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста
За дебетом рахунку проводяться суми коштів бюджетних кредитів, наданих із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста. У кінці року проводиться віднесення суми наданих бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5122 “Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету”
За кредитом рахунку проведення сум не здійснюється

".

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Казначейства

Л.І. Литвиненко


Додаток 4
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
звітності про виконання державного
бюджету
(у редакції наказу від 07.02.2018 № 40)

СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунків


Додаток 5
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
звітності про виконання державного
бюджету
(у редакції наказу від 07.02.2018 № 40)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо звірки окремих показників Сальдового балансу рахунків із показниками інших форм бюджетної звітності про виконання державного бюджету

№ з/п

Показники Сальдового балансу рахунків, що зіставляються

Порівняльні показники

1

Рядок 345 плюс рядок 347 плюс рядок 349 плюс 369, графа 3 і 4

Підрозділ ІІ.1 розділу ІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графи 6 та 9 плюс Частина ІІІ.1.1 підрозділу ІІІ.1 розділу ІІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 5 і 8

2

Рядок 346 плюс рядок 348 плюс рядок 350 плюс рядок 370 плюс рядок 371 плюс рядок 372, графа 3 і 4

Підрозділ ІІ.2 розділу ІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 6 і 14 плюс Частина ІІІ.1.2 підрозділу ІІІ.1 розділу ІІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 5 і 8

3

Рядок 510, графа 4

Підрозділ ІІ.1 розділу ІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 8

4

Рядок 512 плюс рядок 513, графа 4

Підрозділ ІІ.2 розділу ІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 11

5

Рядок 513, графа 4

Підрозділ ІІ.2 розділу ІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 12

6

Рядок 515, графа 4

Частина ІІІ.1.1 підрозділу ІІІ.1 розділу ІІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 7

7

Рядок 516, графа 4

Частина ІІІ.1.2 підрозділу ІІІ.1 розділу ІІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 7

8

Рядок 550, графа 4

Розділ І форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 4

9

Рядок 551, графа 4

Розділ І форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 6 за вирахуванням суми рядків 25010000, 25020000 та 41032400

10

Рядок 553, графа 4

Розділ І форми № 2м(к)дб, графа 6 сума рядків 25010000, 25020000 та 41032400

11

Рядок 575, графа 4

Підрозділ ІІІ.2 розділу ІІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 5

12

Рядок 576, графа 4

Підрозділ ІІІ.2 розділу ІІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 7

13

Рядки 671 плюс рядок 675 плюс рядок 693, графа 4

Підрозділ ІІ.1 розділу ІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 7 плюс Частина ІІІ.1.1 підрозділу ІІІ.1 розділу ІІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 6

14

Рядки 672 плюс рядок 676 плюс рядок 694, графа 4

Частина ІІ.2.3 підрозділу ІІ.2 розділу ІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 9 плюс Частина ІІІ.1.2 підрозділу ІІІ.1 розділу ІІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 6

15

Рядок 747, графа 4

рядок “Усього” Розділ І форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 3

16

Рядок 748, графа 4

рядок “Усього” Розділ І форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 5 за вирахуванням суми рядків 2500000

17

Рядок 908, графа 4

Підрозділ ІІ.1 розділу ІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 4 плюс Частина ІІІ.1.1 підрозділу ІІІ.1 розділу ІІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 4 плюс Підрозділ ІІІ.2 розділу ІІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 4

18

Рядок 909, графа 4

Підрозділ ІІ.2 розділу ІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 4 плюс Частина ІІІ.1.2 підрозділу ІІІ.1 розділу ІІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 4 плюс Підрозділ ІІІ.2 розділу ІІІ форми № 2м(к)дб, рядок “Усього”, графа 6

19

Рядок 945, графи 3 і 4

Розділ І форми № 7дб, рядок “Усього”, графа 13 плюс Розділ ІІ форми № 7дб, рядок “Усього”, графа 8 (в частині загального фонду)

20

Рядок 946, графи 3 і 4

Розділ І форми № 7дб, рядок “Усього”, графа 13 плюс Розділ ІІ форми № 7дб, рядок “Усього”, графа 8 (в частині спеціального фонду)

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: