open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.02.2016  № 35

Про затвердження Змін до деяких наказів

З метою удосконалення порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій про виконання бюджетів та на виконання пункту 2001.4 статті 2001, підпункту 209.2.3 пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України, Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 657, Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 378, та Порядку розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення контролю за використанням власних надходжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 719, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (додаток 1) та Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119 (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (додаток 3), затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327 (зі змінами), що додається.

3. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів (додаток 4), затвердженого наказом Державного казначейства України від 14 грудня 2007 року № 233 (зі змінами), що додається.

4. Викласти у новій редакції додаток 4 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, що додається.

5. Департаменту інформаційних технологій (Тіхановський М.В.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

6. Самостійним структурним підрозділам Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог наказу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

В.о. Голови

В.П. Дуда


Додаток 1
до наказу Державної казначейської
служби України
05.02.2016  № 35

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

У 3 класі рахунків:

1) у розділі 35 "Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Казначействі України" групи 353 "Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок місцевого бюджету" номер рахунку "3533" замінити на "3534";

2) у розділі 36 "Рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків":

у групі 361 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків" номер рахунку "3613" замінити на "3614" та доповнити рахунком:

"3616 П Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету";

у групі 362 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків" номер рахунку "3623" замінити на "3624" та доповнити рахунком:

"3626 П Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету".

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.І. Литвиненко


Додаток 2
до наказу Державної казначейської
служби України
05.02.2016  № 35

ЗМІНИ
до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

У 3 класі рахунків:

1. У розділі 35 "Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Казначействі України" групі 353 "Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок місцевого бюджету" номер рахунку "3533" замінити на "3534".

2. У розділі 36 "Рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків":

1) у групі 361 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків":

номер рахунку "3613" замінити на "3614" та доповнити рахунком:

"3616 П Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів спеціального фонду державного бюджету на депозитних рахунках розпорядників коштів, відкритих в установах банків

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду державного бюджету на депозитні рахунки розпорядників коштів, відкриті в установах банків

За дебетом рахунку проводиться списання коштів спеціального фонду державного бюджету з депозитних рахунків розпорядників коштів, відкритих в установах банків";

2) у групі 362 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків":

номер рахунку "3623" замінити на "3624" та доповнити рахунком:

"3626 П Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів спеціального фонду місцевого бюджету на депозитних рахунках розпорядників коштів, відкритих в установах банків

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду місцевого бюджету на депозитні рахунки розпорядників коштів, відкриті в установах банків

За дебетом рахунку проводиться списання коштів спеціального фонду місцевого бюджету з депозитних рахунків розпорядників коштів, відкритих в установах банків".

3. У розділі 37 "Рахунки інших клієнтів та банків" групу 375 "Інші спеціальні рахунки" викласти у новій редакції:

"375 Інші спеціальні рахунки

3751 П Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість

Призначення рахунку: для обліку руху сум податку на додану вартість, які сплачуються/повертаються, як надміру сплачені, платниками/платникам податків

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податку на додану вартість, сплаченого/повернутого, як надміру сплаченого, платниками/платникам податків

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум податку на додану вартість до державного бюджету або на поточні рахунки платників податку

3752 П Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість

Призначення рахунку: для обліку руху сум податку на додану вартість, які сплачуються сільськогосподарськими підприємствами, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість, які повністю залишаються в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податку на додану вартість, сплаченого сільськогосподарськими підприємствами, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість, які повністю залишаються в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум податку на додану вартість на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість

3753 П Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що здійснюють операції з постачання сільськогосподарських товарів/послуг (крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва), які обрали спеціальний режим оподаткування

Призначення рахунку: для обліку руху сум податку на додану вартість, які сплачуються сільськогосподарськими підприємствами, що здійснюють операції з постачання сільськогосподарських товарів/послуг (крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва, визначених Податковим кодексом України), які обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податку на додану вартість, сплаченого сільськогосподарськими підприємствами

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум податку на додану вартість на рахунки платників податку 3751 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість" та 3752 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість"

3754 П Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що здійснюють операції з постачання зернових і технічних культур, які обрали спеціальний режим оподаткування

Призначення рахунку: для обліку руху сум податку на додану вартість, які сплачуються сільськогосподарськими підприємствами, що здійснюють операції з постачання зернових і технічних культур, визначених Податковим кодексом України, які обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податку на додану вартість, сплаченого сільськогосподарськими підприємствами, що здійснюють операції з постачання зернових і технічних культур, які обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум податку на додану вартість на рахунки платників податку 3751 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість" та 3752 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість"

3755 П Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що здійснюють операції з постачання продукції тваринництва, які обрали спеціальний режим оподаткування

Призначення рахунку: для обліку руху сум податку на додану вартість, які сплачуються сільськогосподарськими підприємствами, що здійснюють операції з постачання продукції тваринництва, визначеної Податковим кодексом України, які обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податку на додану вартість, сплаченого сільськогосподарськими підприємствами, що здійснюють операції з постачання продукції тваринництва, які обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум податку на додану вартість на рахунки платників податку 3751 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість" та 3752 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість".

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.І. Литвиненко


Додаток 3
до наказу Державної казначейської
служби України
05.02.2016  № 35

ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету

1. По тексту Порядку номер рахунку "3613" замінити на "3614".

2. У розділі III Порядку:

1) у пункті 3 глави 1 слова "розпорядників бюджетних коштів" замінити словами "бюджетних установ - власників рахунків";

2) главу 4 викласти у редакції:

"Глава 4. Розміщення власних надходжень бюджетних установ на депозит в установах банків

1. На суму коштів, перерахованих для розміщення на депозит в установах банків (підстава - платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1111*

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3616

Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

2. Повернення коштів, розміщених на депозит в установах банків, на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1111*

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

а також:

Дебет

3616

Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

__________
Примітка:кошти, перераховані установою банку за користування вкладом, відповідно до умов договору, як дохід розпорядника бюджетних коштів, відображаються у бухгалтерському обліку відповідно до пунктів 1, 2 глави 1 цього розділу.

".

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.І. Литвиненко


Додаток 4
до наказу Державної казначейської
служби України
05.02.2016  № 35

ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів

1. По тексту Порядку номер рахунку "3623" замінити номером "3624".

2. У розділі IV Порядку:

1) у підпункті 3 пункту "а" слова "документи розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету та підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції" замінити словами "доручення бюджетних установ - власників рахунків";

2) пункт "г" викласти у редакції:

"г) розміщення власних надходжень бюджетних установ на депозит в установах банків

1. На суму коштів, перерахованих для розміщення на депозит в установах банків (підстава - платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду

Кредит

3626

Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

2. Повернення коштів, розміщених на депозит в установах банків, на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

а також:

Дебет

3626

Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду

__________
Примітка:кошти, перераховані установою банку за користування вкладом, відповідно до умов договору, як дохід розпорядника бюджетних коштів, відображаються у бухгалтерському обліку відповідно до підпункту 1, 2 пункту "а" цього розділу.

".

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.І. Литвиненко


Додаток 4
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби
України звітності про виконання
державного бюджету

СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунків

№ п/п

Балансові рахунки

На початок звітного року

Залишок на кінець звітного періоду (року)*

Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків**

1

2

3

4

5

1

Клас 1

2

1111А

3

Усього по групі 111

4

1121А

5

1122А

6

Усього по групі 112

7

Усього по розділу 11

8

1211А

9

1212А

10

Усього по групі 121

11

1221А

12

1222А

13

1223А

14

1224А

15

Усього по групі 122

16

1231А

17

1232А

18

1234А

19

1235А

20

Усього по групі 123

21

1241А

22

1242А

23

Усього по групі 124

24

Усього по розділу 12

25

1311А

26

1312А

27

1313А

28

1314А

29

1315А

30

Усього по групі 131

31

1321А

32

1322А

33

1323А

34

1324А

35

1325А

36

1326А

37

Усього по групі 132

38

1331А

39

1332А

40

1333А

41

1334А

42

1335А

43

Усього по групі 133

44

1341А

45

1342А

46

1343А

47

1344А

48

1345А

49

Усього по групі 134

50

Усього по розділу 13

51

1411А

52

Усього по групі 141

53

1421А

54

Усього по групі 142

55

Усього по розділу 14

56

1511А

57

1512А

58

1513А

59

1514А

60

1515А

61

1516А

62

1517А

63

1518А

64

Усього по групі 151

65

1521А

66

1522А

67

1523А

68

1524А

69

1525А

70

1526А

71

1527А

72

1528А

73

Усього по групі 152

74

1531А

75

1532А

76

1533А

77

1534А

78

1535А

79

1536А

80

1537А

81

1538А

82

Усього по групі 153

83

1541А

84

1542А

85

1543А

86

1544А

87

1545А

88

1546А

89

Усього по групі 154

90

1551А

91

1552А

92

1553А

93

1554А

94

1555А

95

1556А

96

1557А

97

1558А

98

Усього по групі 155

99

Усього по розділу 15

100

1611А

101

1612А

102

Усього по групі 161

103

1621А

104

1622А

105

1623А

106

Усього по групі 162

107

1631А

108

1632А

109

Усього по групі 163

110

1641А

111

1642А

112

Усього по групі 164

113

1651А

114

1652А

115

1653А

116

1654А

117

Усього по групі 165

118

1661А

119

1662А

120

Усього по групі 166

121

1671А

122

1672А

123

1673А

124

Усього по групі 167

125

1681А

126

1682А

127

1683А

128

Усього по групі 168

129

Усього по розділу 16

130

1711А

131

Усього по групі 171

132

Усього по розділу 17

133

Клас 4

134

4111А

135

4112А

136

Усього по групі 411

137

4121А

138

4122А

139

Усього по групі 412

140

Усього по розділу 41

141

4211А

142

4212А

143

Усього по групі 421

144

4221А

145

4222А

146

4223А

147

4224А

148

Усього по групі 422

149

4231А

150

4232А

151

4233А

152

4234А

153

Усього по групі 423

154

4241А

155

4242А

156

4243А

157

4244А

158

Усього по групі 424

159

4251А

160

4252А

161

4253А

162

4254А

163

Усього по групі 425

164

Усього по розділу 42

165

4311А

166

4312А

167

Усього по групі 431

168

4321А

169

4322А

170

Усього по групі 432

171

Усього по розділу 43

172

4411А

173

4412А

174

Усього по групі 441

175

4421А

176

4422А

177

4423А

178

Усього по групі 442

179

4431А

180

4432А

181

Усього по групі 443

182

4441А

183

4442А

184

Усього по групі 444

185

4451А

186

4452А

187

4453А

188

4455А

189

4456А

190

Усього по групі 445

191

4461А

192

4462А

193

4465А

194

4466А

195

Усього по групі 446

196

4471А

197

Усього по групі 447

198

Усього по розділу 44

199

4611А

200

4612А

201

Усього по групі 461

202

4621А

203

4622А

204

Усього по групі 462

205

Усього по розділу 46

206

4999А

207

Усього по групі 499

208

Усього по розділу 49

209

Активи - усього

210

Клас 2

211

2111П

212

Усього по групі 211

213

2121П

214

2122П

215

2123П

216

Усього по групі 212

217

2131П

218

Усього по групі 213

219

2141П

220

Усього по групі 214

221

2151П

222

2152П

223

2153П

224

Усього по групі 215

225

2161П

226

Усього по групі 216

227

2171П

228

2172П

229

2173П

230

Усього по групі 217

231

Усього по розділу 21

232

2211П

233

2212П

234

Усього по групі 221

235

2221П

236

2222П

237

Усього по групі 222

238

2231П

239

2232П

240

Усього по групі 223

241

2241П

242

2242П

243

Усього по групі 224

244

Усього по розділу 22

245

2311П

246

Усього по групі 231

247

2321П

248

Усього по групі 232

249

Усього по розділу 23

250

2411П

251

2412П

252

Усього по групі 241

253

2421П

254

2422П

255

2423П

256

2424П

257

Усього по групі 242

258

2431П

259

2432П

260

2433П

261

Усього по групі 243

262

2441П

263

2442П

264

2443П

265

Усього по групі 244

266

Усього по розділу 24

267

Клас 3

268

3111П

269

3112П

270

3113П

271

Усього по групі 311

272

3121П

273

3122П

274

3123П

275

3124П

276

3125П

277

Усього по групі 312

278

3131П

279

3132П

280

Усього по групі 313

281

3141П

282

3142П

283

3143П

284

3144П

285

Усього по групі 314

286

3151П

287

3152П

288

3153П

289

3154П

290

3155П

291

3156П

292

Усього по групі 315

293

3161П

294

Усього по групі 316

295

Усього по розділу 31

296

3211П

297

3212П

298

Усього по групі 321

299

3221П

300

3222П

301

3223П

302

3224П

303

Усього по групі 322

304

3231П

305

3232П

306

Усього по групі 323

307

3241П

308

3242П

309

Усього по групі 324

310

3251П

311

3252П

312

3253П

313

3254П

314

Усього по групі 325

315

3261П

316

3262П

317

Усього по групі 326

318

3271П

319

3272П

320

Усього по групі 327

321

3281П

322

3282П

323

Усього по групі 328

324

Усього по розділу 32

325

3311П

326

Усього по групі 331

327

3321П

328

Усього по групі 332

329

Усього по розділу 33

330

3411П

331

3412П

332

Усього по групі 341

333

3421П

334

3422П

335

Усього по групі 342

336

Усього по розділу 34

337

3511П

338

3512П

339

3515П

340

3516П

341

Усього по групі 351

342

3521П

343

3522П

344

3523П

345

3524П

346

3525П

347

3526П

348

Усього по групі 352

349

3531П

350

3532П

351

3534П

352

Усього по групі 353

353

3541П

354

3542П

355

3543П

356

3544П

357

3545П

358

3546П

359

Усього по групі 354

360

3551П

361

3552П

362

3553П

363

3554П

364

Усього по групі 355

365

Усього по розділу 35

366

3611П

367

3612П

368

3614П

369

3616П

370

Усього по групі 361

371

3621П

372

3622П

373

3624П

374

3626П

375

Усього по групі 362

376

Усього по розділу 36

377

3711П

378

3712П

379

3713П

380

3714П

381

3715П

382

3716П

383

3717П

384

3718П

385

3719П

386

Усього по групі 371

387

3721П

388

3722П

389

Усього по групі 372

390

3731П

391

3732П

392

3733П

393

3734П

394

Усього по групі 373

395

3741П

396

Усього по групі 374

397

3751П

398

3752П

399

3753П

400

3754П

401

3755П

402

Усього по групі 375

403

Усього по розділу 37

404

3811П

405

3812П

406

Усього по групі 381

407

3821П

408

Усього по групі 382

409

3891П

410

3892П

411

Усього по групі 389

412

Усього по розділу 38

413

3911П

414

Усього по групі 391

415

3921П

416

3922П

417

Усього по групі 392

418

3931П

419

Усього по групі 393

420

3991П

421

3992П

422

3993П

423

3994П

424

Усього по групі 399

425

Усього по розділу 39

426

Клас 4

427

4111П

428

4112П

429

Усього по групі 411

430

4121П

431

4122П

432

Усього по групі 412

433

Усього по розділу 41

434

4211П

435

4212П

436

Усього по групі 421

437

4221П

438

4222П

439

4223П

440

4224П

441

Усього по групі 422

442

4231П

443

4232П

444

4233П

445

4234П

446

Усього по групі 423

447

4241П

448

4242П

449

4243П

450

4244П

451

Усього по групі 424

452

4251П

453

4252П

454

4253П

455

4254П

456

Усього по групі 425

457

Усього по розділу 42

458

4311П

459

4312П

460

Усього по групі 431

461

4321П

462

4322П

463

Усього по групі 432

464

Усього по розділу 43

465

4411П

466

4412П

467

Усього по групі 441

468

4421П

469

4422П

470

4423П

471

Усього по групі 442

472

4431П

473

4432П

474

Усього по групі 443

475

4441П

476

4442П

477

Усього по групі 444

478

4451П

479

4452П

480

4453П

481

4455П

482

4456П

483

Усього по групі 445

484

4461П

485

4462П

486

4465П

487

4466П

488

Усього по групі 446

489

4471П

490

Усього по групі 447

491

Усього по розділу 44

492

4611П

493

4612П

494

Усього по групі 461

495

4621П

496

4622П

497

Усього по групі 462

498

Усього по розділу 46

499

4999П

500

Усього по групі 499

501

Усього по розділу 49

502

Пасиви - усього

503

Клас 7

504

7111А

505

Усього по групі 711

506

7121А

507

7122А

508

Усього по групі 712

509

7131А

510

7132А

511

Усього по групі 713

512

Усього по розділу 71

513

7211А

514

Усього по групі 721

515

7221А

516

7222А

517

Усього по групі 722

518

7231А

519

7232А

520

Усього по групі 723

521

Усього по розділу 72

522

7921А

523

Усього по групі 792

524

Усього по розділу 79

525

Клас 6

526

6911КП

527

Усього по групі 691

528

Усього по розділу 69

529

Клас 5

530

5111А

531

5112А

532

Усього по групі 511

533

5121А

534

5122А

535

Усього по групі 512

536

Усього по розділу 51

537

5911А

538

Усього по групі 591

539

Усього по розділу 59

540

Активи - усього

541

Клас 6

542

6111П

543

6112П

544

6113П

545

6114П

546

Усього по групі 611

547

6121П

548

6122П

549

6123П

550

6124П

551

Усього по групі 612

552

Усього по розділу 61

553

6211П

554

Усього по групі 621

555

6221П

556

Усього по групі 622

557

Усього по розділу 62

558

6411П

559

6412П

560

Усього по групі 641

561

6421П

562

6422П

563

Усього по групі 642

564

Усього по розділу 64

565

Клас 7

566

7131П

567

7132П

568

Усього по групі 713

569

Усього по розділу 71

570

7231П

571

7232П

572

Усього по групі 723

573

Усього по розділу 72

574

7911КА

575

Усього по групі 791

576

7921П

577

Усього по групі 792

578

Усього по розділу 79

579

Клас 5

580

5111П

581

5112П

582

Усього по групі 511

583

5121П

584

5122П

585

Усього по групі 512

586

Усього по розділу 51

587

5911П

588

Усього по групі 591

589

Усього по розділу 59

590

Пасиви - усього

591

Доходи бюджету - усього

592

Видатки бюджету - усього

593

Результат бюджету - усього

594

Управлінський облік

595

8 клас

596

8211А

597

8212А

598

8213А

599

8214А

600

8215А

601

8216А

602

Усього по групі 821

603

8221А

604

8222А

605

Усього по групі 822

606

8241А

607

8242А

608

Усього по групі 824

609

8251А

610

8252А

611

Усього по групі 825

612

Усього по розділу 82

613

8311А

614

8312А

615

Усього по групі 831

616

8321А

617

8322А

618

Усього по групі 832

619

Усього по розділу 83

620

8511А

621

8512А

622

Усього по групі 851

623

8521А

624

8522А

625

Усього по групі 852

626

Усього по розділу 85

627

8621А

628

Усього по групі 862

629

8651А

630

Усього по групі 865

631

8661А

632

Усього по групі 866

633

8681А

634

Усього по групі 868

635

Усього по розділу 86

636

8711А

637

8712А

638

8713А

639

8714А

640

Усього по групі 871

641

8731А

642

8732А

643

Усього по групі 873

644

8751А

645

8752А

646

8753А

647

Усього по групі 875

648

8781А

649

8782А

650

8783А

651

Усього по групі 878

652

8791А

653

8792А

654

8793А

655

Усього по групі 879

656

Усього по розділу 87

657

8921КП

658

Усього по групі 892

659

Усього по розділу 89

660

Активи - усього

661

8 клас

662

8111П

663

8112П

664

8113П

665

8114П

666

Усього по групі 811

667

8121П

668

8122П

669

8123П

670

8124П

671

8125П

672

8126П

673

8127П

674

Усього по групі 812

675

8141П

676

8142П

677

Усього по групі 814

678

Усього по розділу 81

679

8411П

680

8412П

681

Усього по групі 841

682

8421П

683

8422П

684

Усього по групі 842

685

Усього по розділу 84

686

8611П

687

Усього по групі 861

688

8631П

689

Усього по групі 863

690

8641П

691

Усього по групі 864

692

8671П

693

Усього по групі 867

694

Усього по розділу 86

695

8721П

696

8722П

697

8723П

698

8724П

699

8725П

700

8726П

701

8727П

702

8728П

703

Усього по групі 872

704

8741П

705

8742П

706

8743П

707

8744П

708

8745П

709

8746П

710

8747П

711

8748П

712

Усього по групі 874

713

8761П

714

8762П

715

8763П

716

Усього по групі 876

717

8771П

718

8772П

719

8773П

720

Усього по групі 877

721

Усього по розділу 87

722

8811П

723

Усього по групі 881

724

Усього по розділу 88

725

8911КА

726

Усього по групі 891

727

Усього по розділу 89

728

Пасиви - усього

729

Позабалансовий облік

730

9 клас

731

9311А

732

9312А

733

9313А

734

9314А

735

Усього по групі 931

736

9321А

737

9322А

738

9323А

739

9324А

740

Усього по групі 932

741

9331А

742

9332А

743

9333А

744

9334А

745

Усього по групі 933

746

9341А

747

9342А

748

9343А

749

9344А

750

Усього по групі 934

751

Усього по розділу 93

752

9511А

753

9512А

754

9513А

755

9514А

756

9515А

757

Усього по групі 951

758

9521А

759

9522А

760

9523А

761

9524А

762

9525А

763

Усього по групі 952

764

9531А

765

Усього по групі 953

766

9541А

767

9542А

768

9543А

769

9544А

770

Усього по групі 954

771

9551А

772

Усього по групі 955

773

9561А

774

9562А

775

9563А

776

9564А

777

Усього по групі 956

778

9571А

779

9572А

780

9573А

781

9574А

782

Усього по групі 957

783

Усього по розділу 95

784

9811А

785

9812А

786

9813А

787

9814А

788

9815А

789

9816А

790

9817А

791

9818А

792

Усього по групі 981

793

9821А

794

9822А

795

9823А

796

Усього по групі 982

797

9831А

798

9832А

799

9833А

800

9834А

801

9835А

802

Усього по групі 983

803

9841А

804

Усього по групі 984

805

9851А

806

Усього по групі 985

807

Усього по розділу 98

808

9921КП

809

Усього по групі 992

810

9931А

811

Усього по групі 993

812

Усього по розділу 99

813

Активи - усього

814

Клас 9

815

9011П

816

9012П

817

Усього по групі 901

818

9071П

819

9072П

820

9073П

821

9074П

822

9075П

823

9076П

824

Усього по групі 907

825

9081П

826

9082П

827

9083П

828

9084П

829

9085П

830

9086П

831

9087П

832

9088П

833

Усього по групі 908

834

9091П

835

Усього по групі 909

836

Усього по розділу 90

837

9111П

838

9112П

839

9113П

840

9114П

841

9115П

842

9116П

843

9117П

844

9118П

845

Усього по групі 911

846

9121П

847

9122П

848

9123П

849

9124П

850

9125П

851

9126П

852

9127П

853

9128П

854

Усього по групі 912

855

9131П

856

9132П

857

9133П

858

9134П

859

9135П

860

9136П

861

9137П

862

9138П

863

Усього по групі 913

864

9141П

865

9142П

866

9143П

867

9144П

868

9145П

869

9146П

870

9147П

871

9148П

872

Усього по групі 914

873

9151П

874

9152П

875

9153П

876

9154П

877

9155П

878

9156П

879

9157П

880

9158П

881

Усього по групі 915

882

9161П

883

9162П

884

9163П

885

9164П

886

9165П

887

9166П

888

9167П

889

9168П

890

Усього по групі 916

891

9171П

892

9172П

893

9173П

894

Усього по групі 917

895

9181П

896

9182П

897

9183П

898

Усього по групі 918

899

Усього по розділу 91

900

9211П

901

9212П

902

9213П

903

9214П

904

9215П

905

9216П

906

9217П

907

9218П

908

Усього по групі 921

909

9221П

910

9222П

911

9223П

912

9224П

913

9225П

914

9226П

915

9227П

916

9228П

917

Усього по групі 922

918

9251П

919

Усього по групі 925

920

9261П

921

9262П

922

9263П

923

9264П

924

9265П

925

9266П

926

9267П

927

9268П

928

Усього по групі 926

929

9271П

930

9272П

931

9273П

932

9274П

933

9275П

934

9276П

935

9277П

936

9278П

937

Усього по групі 927

938

9281П

939

9282П

940

9283П

941

9284П

942

9285П

943

9286П

944

9287П

945

9288П

946

Усього по групі 928

947

9291П

948

9292П

949

9293П

950

9294П

951

9295П

952

9296П

953

9297П

954

9298П

955

Усього по групі 929

956

Усього по розділу 92

957

9411П

958

9412П

959

9413П

960

9414П

961

9415П

962

9416П

963

Усього по групі 941

964

9421П

965

9422П

966

9423П

967

9424П

968

9425П

969

9426П

970

Усього по групі 942

971

9499П

972

Усього по розділу 94

973

9611П

974

Усього по групі 961

975

9621П

976

9622П

977

9623П

978

9624П

979

9625П

980

9626П

981

Усього по групі 962

982

9631П

983

9632П

984

9633П

985

9634П

986

Усього по групі 963

987

9641П

988

Усього по групі 964

989

Усього по розділу 96

990

9711П

991

9712П

992

9713П

993

9714П

994

Усього по групі 971

995

9721П

996

9722П

997

9723П

998

9724П

999

Усього по групі 972

1000

9731П

1001

9732П

1002

9733П

1003

9734П

1004

Усього по групі 973

1005

9741П

1006

9742П

1007

9743П

1008

9744П

1009

Усього по групі 974

1010

Усього по розділу 97

1011

9911КА

1012

Усього по групі 991

1013

9931П

1014

Усього по групі 993

1015

Усього по розділу 99

1016

Пасиви - усього

__________
* у річному звіті наводяться суми до річного заключення рахунків.
** заповнюється при складанні річного звіту.

Керівник органу Державної казначейської
служби України

___________
(підпис)

________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

_____________
(підпис)

________________
(ініціали і прізвище)

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: