open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 4 вересня 1993 р. N 705

Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1434 ( 1434-2002-п ) від 26.09.2002 )

Про внесення змін і доповнень до

Положення про Фонд Української РСР

соціального захисту інвалідів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Положення про Фонд Української РСР соціального
захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
Української РСР від 18 липня 1991 р. N 92 ( 92-91-п ) "Про
створення Фонду Української РСР соціального захисту інвалідів" (ЗП
УРСР, 1991 р., N 7, ст.58) зміни і доповнення, що додаються.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр

Кабінету Мінісирів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 вересня 1993 р. N 705

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до Положення про Фонд Української

РСР соціального захисту інвалідів ( 92-91-п )

1. У назві та в тексті Положення слова "Української РСР" і
"УРСР" замінити словом "України".

2. У пункті 1:

абзац перший доповнити реченням такого змісту:

"Фонд підпорядкований Міністерству соціального захисту
населення України";

абзац другий і третій викласти у такій редакції:

"У своїй діяльності Фонд керується законами України, іншими
рішеннями Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціального
захисту населення, а також цим Положенням.

Фонд розв'язує покладені на нього завдання у тісній взаємодії
з центральними органами державної виконавчої влади України,
органами Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями,
органами місцевого і регіонального самоврядування, а також
об'єднаннями громадян, діяльність яких пов'язана із соціальним
захистом інвалідів".

3. В абзаці третьому пункту 2 слова "республіканського
бюджету" замінити словами "державного бюджету".

4. У пункті 3:

в абзаці другому слова "органів соціального забезпечення"
замінити словами "органів соціального захисту населення";

абзац восьмий викласти у такій редакції:

"організує збір добровільних внесків від громадян, в тому
числі іноземних, підприємств і об'єднань громадян";

в абзаці дев'ятому виключити слова "і середніх спеціальних".

5. У пункті 4:

в абзаці другому слова "республіканського бюджету" замінити
словами "державного бюджету";

доповнити абзац п'ятий реченням такого змісту:

"Порядок вкладення вільних коштів Фонду в підприємницьку
діяльність і витрачання доходів від цієї діяльності визначається
правлінням Фонду за погодженням з Міністерством фінансів".

6. В абзаці четвертому пункту 5 виключити слова "і середніх
спеціальних".

7. У пункті 6 слова "в Кримській АРСР" замінити словами "в
Республіці Крим".

8. Пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. До складу правління Фонду соціального захисту інвалідів
входять представники органів державного управління в особі
заступників Міністрів соціального захисту населення, охорони
здоров'я, праці, фінансів, виконавчий директор Фонду, представники
громадських організацій інвалідів, Федерації профспілок України,
а також представники інших державних і громадських організацій,
діяльність яких пов'язана із соціальним захистом інвалідів.
Правління Фонду очолює один із заступників Міністра соціального
захисту населення України.

Склад правління Фонду і його голова за поданням Міністра
соціального захисту населення України затверджується
Віце-прем'єр-міністром України".

9. Абзац п'ятий пункту 8 після слів "виконавчого директора
Фонду" доповнити словами "за поданням Міністерства соціального
захисту населення України".

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу