open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Нечинна

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2016  № 115

Про затвердження Змін до деяких наказів

Відповідно до Бюджетного кодексу України та з метою оптимізації бухгалтерського обліку виконання державного бюджету та місцевих бюджетів у зв’язку із централізацією обслуговування державного бюджету за видатками НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 1) та Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів (Додаток 3), затвердженого наказом Державного казначейства України від 14 грудня 2007 року № 233 (зі змінами), що додаються.

3. Унести до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327, такі зміни:

Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету викласти у новій редакції що додається;

Додаток 2 до Порядку вилучити.

4. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України у разі потреби надати Департаменту інформаційних технологій (Тіхановський М.В.) завдання на модифікацію прикладного програмного забезпечення.

5. Департаменту інформаційних технологій (Тіхановський М.В.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно з наданими завданнями на модифікацію.

6. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

В.о. Голови

В.П. Дуда


Додаток 1
до наказу Державної казначейської
служби України
13.04.2016  № 115

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

1. У 8 класі рахунків у розділі 81 "Кошти бюджету, отримані":

1) групу 811 "Кошти державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету" доповнити новими рахунками:

"8115 П Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці

8116 П Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці";

2) групу 814 "Кошти місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів" доповнити новими рахунками:

"8143 П Кошти загального фонду місцевого бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці

8144 П Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці".

2. У 9 класі рахунків:

1) у розділі 91 "Кошторисні призначення" групи 915 "Затверджені кошторисні призначення за коштами державного бюджету" та 916 "Затверджені кошторисні призначення за коштами місцевих бюджетів" вилучити;

2) у розділі 92 "Асигнування" групи 928 "Затверджені бюджетні призначення з державного бюджету" та 929 "Затверджені бюджетні призначення з місцевих бюджетів" вилучити.

Заступник директора
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України

Л.П. Паскаренко


Додаток 2
до наказу Державної казначейської
служби України
13.04.2016  № 115

ЗМІНИ
до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

1. У 3 класі рахунків:

у розділах 31 "Кошти бюджетів" та 34 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджету" слова "у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок Казначейства України в НБУ" замінити словами "у кореспонденції з рахунками 1711 "Субрахунок єдиного казначейського рахунку", 1111 "Кореспондентський рахунок в НБУ";

у розділі 33 "Кошти, які підлягають розподілу" слова "у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок Казначейства України в НБУ" замінити словами "у кореспонденції з рахунком 1711 "Субрахунок єдиного казначейського рахунку".

2. У 8 класі рахунків у розділі 81 "Кошти бюджету, отримані":

1) групу 811 "Кошти державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету" доповнити новими рахунками:

"8115 П Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів від зміни курсу

За дебетом рахунку відображаються кошти загального фонду державного бюджету розпорядників коштів при зменшенні курсу

За кредитом рахунку проводиться відображаються кошти загального фонду державного бюджету розпорядників коштів при збільшенні курсу

8116 П Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів від зміни курсу

За дебетом рахунку відображаються кошти спеціального фонду державного бюджету розпорядників коштів при зменшенні курсу

За кредитом рахунку проводиться відображаються кошти спеціального фонду державного бюджету розпорядників коштів при збільшенні курсу";

2) групу 814 "Кошти місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів" доповнити новими рахунками:

"8143 П Кошти загального фонду місцевого бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду місцевого бюджету, отриманих розпорядниками коштів від зміни курсу

За дебетом рахунку відображаються кошти загального фонду місцевого бюджету розпорядників коштів при зменшенні курсу

За кредитом рахунку проводиться відображаються кошти загального фонду місцевого бюджету розпорядників коштів при збільшенні курсу

8144 П Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду місцевого бюджету, отриманих розпорядниками коштів від зміни курсу

За дебетом рахунку відображаються кошти спеціального фонду місцевого бюджету розпорядників коштів при зменшенні курсу

За кредитом рахунку проводиться відображаються кошти спеціального фонду місцевого бюджету розпорядників коштів при збільшенні курсу".

3. У 9 класі рахунків:

1) у розділі 90 "Пропозиції та інші планові показники":

у групі 907 "Відкриті асигнування" рахунок 9071 "Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету" викласти у такій редакції:

"9071 П Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування відкритих асигнувань, виділених з загального фонду державного бюджету головному розпоряднику

За дебетом рахунку проводиться зменшення відкритих асигнувань, розподілених головним розпорядником на виконання програм";

у групі 908 "Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами державного бюджету" рахунки 9082-9084, 9086 та 9088 викласти у такій редакції:

"9082 П Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку затверджених узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться суми затверджених узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників на підставі показників річного розпису призначень за коштами спеціального фонду державного бюджету На протязі року можуть проводитись зміни (збільшення бюджетних призначень по спеціальному фонду державного бюджету)

За дебетом рахунку проводиться зменшення узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників на суму виділених коштів загального фонду державного бюджету головним розпорядникам

9083 П Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників на підставі показників річного розпису призначень за коштами загального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників на суму виділених коштів загального фонду державного бюджету головним розпорядникам

9084 П Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників на підставі показників річного розпису призначень за коштами спеціального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників на суму виділених коштів спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам

9086 П Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

За кредитом рахунку проводиться зарахування узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету на підставі показників помісячного розпису асигнувань

За дебетом рахунку проводиться зменшення узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань на суму виділених асигнувань загального фонду державного бюджету головним розпорядникам

9088 П Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

За кредитом рахунку проводиться зарахування узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету на підставі показників помісячного розпису асигнувань

За дебетом рахунку проводиться зменшення узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань на суму виділених асигнувань спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам";

3) у розділі 91 "Кошторисні призначення":

у групі 911 "Кошторисні призначення за коштами державного бюджету" рахунки 9117 "Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін" та 9118 "Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін" викласти у такій редакції:

"9117 П Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених кошторисних призначень за коштами загального фонду державного бюджету на підставі розподілу показників зведених кошторисів головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення зведених кошторисних призначень)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, в сторону зменшення

9118 П Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених кошторисних призначень за коштами спеціального фонду державного бюджету на підставі розподілу показників зведених кошторисів головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення зведених кошторисних призначень)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, в сторону зменшення";

у групі 912 "Кошторисні призначення з місцевих бюджетів" рахунки 9127 "Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" та 9128 "Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" викласти у такій редакції:

"9127 П Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених кошторисних призначень за коштами загального фонду місцевих бюджетів на підставі розподілу показників зведених кошторисів головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення зведених кошторисних призначень)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, в сторону зменшення

9128 П Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених кошторисних призначень за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів на підставі розподілу показників зведених кошторисів головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення зведених кошторисних призначень)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, в сторону зменшення";

групи 915 "Затверджені кошторисні призначення за коштами державного бюджету" та 916 "Затверджені кошторисні призначення за коштами місцевих бюджетів" вилучити;

3) у розділі 92 "Асигнування" групи 928 "Затверджені бюджетні призначення з державного бюджету" та 929 "Затверджені бюджетні призначення з місцевих бюджетів" вилучити.

Заступник директора
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України

Л.П. Паскаренко


Додаток 3
до наказу
Державної казначейської
служби України
13.14.2016  № 115

ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів

1. Розділ І викласти у такій редакції:

"І. Введення планових показників на початку бюджетного періоду

1. Введення зведених показників річного розпису призначень (підстава - затверджений розпис відповідного бюджету):

а) загальний фонд:

- за доходами місцевих бюджетів:

Дебет

9323

Затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9321

Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

- за видатками та кредитуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9227

Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9223

Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

- за фінансуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9733

Затверджений розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9731

Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

б) спеціальний фонд:

- за доходами місцевих бюджетів:

Дебет

9324

Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9322

Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

- за видатками та кредитуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9228

Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9224

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

- за фінансуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9734

Затверджений розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

2. Введення зведених показників бюджетних призначень за помісячним розписом (підстава - помісячний розпис місцевого бюджету):

а) загальний фонд:

- за доходами місцевих бюджетів:

Дебет

9343

Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9341

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

- за видатками та кредитуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9274

Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9273

Зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

- за фінансуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9742

Затверджений помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9741

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

б) спеціальний фонд:

- за доходами місцевих бюджетів:

Дебет

9344

Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9342

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

- за видатками та кредитуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9278

Затверджені зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9277

Зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

- за фінансуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9744

Затверджений помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

3. Введення розподілу показників зведеного кошторису (підстава - розподіл показників зведеного кошторису, отриманий від головного розпорядника або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

а) загальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9127

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9123

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

б) спеціальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9128

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9124

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

4. Введення розподілу показників зведеного плану асигнувань та зведеного плану надання кредитів (підстава - розподіл показників зведеного плану асигнувань та зведеного плану надання кредитів, отримані від головного розпорядника коштів бюджету або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

а) загальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9144

Затверджені зведені призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9142

Зведені поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

б) спеціальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9148

Затверджені зведені призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9146

Зведені поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

5. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень (підстава - річний розпис асигнувань та розпис повернення кредитів до місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету, у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, сформований на підставі даних розподілів показників зведених кошторисів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

а) загальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9225

Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9221

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

б) спеціальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9226

Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9222

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

6. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень за помісячним розписом (підстава - помісячний розпис асигнувань місцевого бюджету та помісячний розпис надання кредитів місцевого бюджету, у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, сформований на підставі даних розподілів показників зведених кошторисів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

а) загальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9272

Затверджені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9271

Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

б) спеціальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9276

Затверджені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9275

Бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

7. Введення показників індивідуального кошторису або плану використання бюджетних коштів (підстава - кошторис, наданий головним розпорядником та/або розпорядником бюджетних коштів, або план використання бюджетних коштів, наданий одержувачем бюджетних коштів):

а) загальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9125

Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9121

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9181

Асигнування на взяття зобов’язань за загальним фондом місцевих бюджетів

б) спеціальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9126

Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9182

Асигнування на взяття зобов’язань за спеціальним фондом місцевих бюджетів

8. Введення показників за планом асигнувань (підстава - план асигнувань та план надання кредитів як додаток до індивідуального кошторису розпорядника коштів місцевого бюджету):

а) загальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9143

Затверджені призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9141

Поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

б) спеціальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9147

Затверджені призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9145

Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

__________
Примітка:при збільшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за вищенаведеними проведеннями.
Відповідно при зменшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються зворотними проведеннями.".

2. У розділі ІV:

1) пункт а) викласти у такій редакції:

"а) власні надходження бюджетних установ та їх використання у грошовій формі

1. Надійшли кошти у національній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

одночасно на суму отриманих доходів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

2. Проведено у регламентованому режимі перерахування (списання) власних надходжень бюджетних установ у національній валюті на реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів відповідно до умов договору про розрахунково-касове обслуговування (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України):

Дебет

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

3. Повернуто кошти у національній валюті, помилково або надмірно зараховані на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ (підстава - платіжні доручення бюджетних установ - власників рахунків):

3.1. Перераховано кошти на відповідний рахунок для здійснення повернення:

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

3.2. Здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ коштів:

Дебет

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

4. На суму операцій, що проводилися із залишками коштів за власними надходженнями (отримання залишку та перерахування залишку), які склались на початок бюджетного періоду і вплинули на результат виконання місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

4.1. Отримано залишок:

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

4.2. Перераховано залишок:

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або

3141*

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

одночасно:

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

__________
* у разі перерахування залишків коштів в загальний фонд як таких, що втратили своє цільове призначення;
бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків здійснюються у загальновстановленому порядку.

5. На суму платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів, отриманого органом Казначейства, для здійснення платежів за витратами (підстава - платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

9573

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені

або

9574

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

6. На суму платіжного доручення відкликаного розпорядником бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства):

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9573

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені

або

9574

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені

7. Проведено оплату рахунків розпорядників коштів у національній валюті (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9424

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9573

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені

або

9574

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені

8. Надійшли кошти у іноземній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

а також:

Дебет

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

Кредит

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

9. Повернуто зайво або помилково зараховані кошти спеціального фонду місцевого бюджету платникам у іноземній валюті (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

одночасно:

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

10. На суму операцій, що проводилися із залишками коштів за власними надходженнями в іноземній валюті (отримання залишку та перерахування залишку), які склались на початок бюджетного року, і вплинули на результат виконання місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

10.1. Перераховано залишок:

Дебет

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

одночасно:

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

10.2. Отримано залишок:

Дебет

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

11. Проведено оплату рахунків розпорядників коштів у іноземній валюті (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (у разі реєстрації в органах Казначейства бюджетних фінансових зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів):

Дебет

9424

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

або (у разі не реєстрації в органах Казначейства бюджетних фінансових зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів):

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

12. Перераховано кошти на рахунок в банку для придбання іноземної валюти розпорядником бюджетних коштів (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

а також:

Дебет

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

__________
Примітка:операції, пов’язані з відображенням у бухгалтерському обліку сум курсової різниці, здійснюються відповідно до підпунктів 8 та 9 цього пункту.";

2) пункт в) викласти у такій редакції:

"в) власні надходження бюджетних установ та їх використання у натуральній формі

1. На суму надходжень (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про надходження у натуральній формі):

Дебет

4466

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

одночасно на суму отриманих доходів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

а також:

Дебет

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

2. На суму проведених видатків (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про надходження у натуральній формі):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

4466

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9182

Асигнування на взяття зобов’язань за спеціальним фондом місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

3) пункт ґ) викласти у такій редакції:

"ґ) власні надходження бюджетних установ на рахунках в банках та їх використання

Зарахування коштів у національній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевого бюджету, а також їх перерахування (списання) на реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів відповідно до умов договору про розрахунково-касове обслуговування здійснюється відповідно до підпунктів 1, 2 пункту а) цього розділу.

1. Перераховано кошти власних надходжень бюджетних установ на рахунки бюджетних установ, відкриті в банках (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3624

Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8793

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені на рахунки в банки

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2. Повернуто кошти у національній валюті, помилково або надмірно зараховані на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету та підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції):

2.1. Перераховано кошти для здійснення повернення з відповідного банківського рахунка на рахунок з обліку власних надходжень бюджетних установ, відкритий в органі Казначейства, у разі недостатності або відсутності поточних надходжень на відповідних рахунках з обліку власних надходжень:

Дебет

3624

Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8793

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені на рахунки в банки

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

2.2. Перераховано кошти на відповідний рахунок для здійснення повернення:

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.3. Здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ коштів:

Дебет

3155

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

3. Проведено оплату рахунків розпорядників коштів у національній валюті з рахунків в банках (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі довідки про операції в національній валюті):

Дебет

3624

Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

7222

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

4. На суму коштів, перерахованих з рахунків в банках для розміщення на депозит в установах банків (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі довідки про операції в національній валюті ):

Дебет

3624

Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3626

Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

5. Повернення коштів, розміщених на депозит в установах банків, на рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі довідки про операції в національній валюті):

Дебет

3626

Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3624

Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

__________
Примітка:кошти, перераховані установою банку за користування вкладом, відповідно до умов договору, як дохід розпорядника бюджетних коштів, відображаються у бухгалтерському обліку відповідно до підпунктів 1, 2 пункту а) цього розділу.".

3. У розділі V:

1) у підпунктах 10 та 12 пункту а) слова "та перерахування коштів на вкладні рахунки" вилучити;

2) підпункт 5 пункту б) викласти у такій редакції:

"5. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

або

3544

Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9145

Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9182

Асигнування на взяття зобов’язань за спеціальним фондом місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

__________
Примітка:операції із проведення оплати рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів за рахунок коштів, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у поточному році, здійснюються відповідно до підпункту 4 цього пункту.".

4. Підпункти 4-5 пункту б) розділу VІ викласти у такій редакції:

"4. На суму кредиту, повернутого на рахунок місцевого бюджету до спеціального фонду бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3153

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

одночасно:

Дебет

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету


4431*

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1521

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету

1522

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

Кредит

7232

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9222

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9275

Бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

__________
** при поверненні кредитів до спеціального фонду державного бюджету, джерелом надання яких були асигнування загального фонду державного бюджету

5. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3153

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

Кредит

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

51. Зараховано кошти спеціального фонду місцевого бюджету на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів, які надійшли від повернення кредитів, що у попередні роки надавались за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету, та проведено платіж із надання кредитів позичальникам, як рекредитування (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):

операції із зарахування коштів на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів здійснюються відповідно до підпунктів 2 та 3 пункту б) розділу V:

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

або

3544

Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

1521

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету

1522

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

Кредит

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7232

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9145

Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9424

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

5. Главу 7 розділу ІХ викласти у такій редакції:

"Глава 7. Операції по заключенню рахунків позабалансового обліку

а) загальний фонд:

1. На суму затверджених планових показників за доходами місцевих бюджетів:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9323

Затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

а також:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9343

Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету

2. На суму затверджених планових показників за видатками місцевих бюджетів:

Дебет

9127

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9144

Затверджені зведені призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9125

Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9143

Затверджені призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9227

Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9274

Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9225

Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9272

Затверджені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

3. На суму затверджених планових показників за фінансуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9733

Затверджений розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9742

Затверджений помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

4. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових показників за доходами місцевих бюджетів:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9321

Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

а також:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9341

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету

5. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових показників за видатками місцевих бюджетів:

Дебет

9123

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9142

Зведені поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9121

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9141

Поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9223

Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9273

Зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9221

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9271

Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

6. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових показників за фінансуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9731

Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9741

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

7. На суму залишків за плановими показниками на взяття зобов’язань:

Дебет

9181

Асигнування на взяття зобов’язань за загальним фондом місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

б) спеціальний фонд:

1. На суму затверджених планових показників за доходами місцевих бюджетів:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9324

Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

а також:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9344

Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету

2. На суму затверджених планових показників за видатками місцевих бюджетів:

Дебет

9128

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9148

Затверджені зведені призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9126

Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9147

Затверджені призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9228

Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9278

Затверджені зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9226

Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9276

Затверджені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

3. На суму затверджених планових показників за фінансуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9734

Затверджений розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9744

Затверджений помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

4. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових показників за доходами місцевих бюджетів:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9322

Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

а також:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9342

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету

5. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових показників за видатками місцевих бюджетів:

Дебет

9124

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9146

Зведені поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9145

Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9224

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9277

Зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9222

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9275

Бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

6. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових показників за фінансуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

7. На суму залишків за плановими показниками на взяття бюджетних зобов’язань:

Дебет

9182

Асигнування на взяття зобов’язань за спеціальним фондом місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також на суму залишків за плановими показниками на взяття бюджетних фінансових зобов’язань (за винятком власних надходжень бюджетних установ):

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

Заступник директора
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України

Л.П. Паскаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
11.08.2008  № 327
(у редакції наказу
Державної казначейської
служби України
13.04.2016 № 115)

ПОРЯДОК
відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету

Розділ І. Облік операцій за плановими показниками

Глава 1. Загальний фонд

1. У Казначействі України

1.1. Введення показників річного розпису (підстава - річний розпис державного бюджету, отриманий від Міністерства фінансів України):

1) за доходами державного бюджету:

Дебет

9313

Затверджені планові показники за доходами загального фонду державного бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9311

Поточні планові показники за доходами загального фонду державного бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

2) за видатками та кредитуванням державного бюджету:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9217

Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9213

Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9081

Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9083

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

3) за фінансуванням державного бюджету:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9713

Затверджений розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9711

Поточний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання

__________
Примітка1:поточні планові показники за доходами загального фонду державного бюджету не вводяться

1.2. Введення показників помісячного розпису (підстава - помісячний розпис державного бюджету, отриманий від Міністерства фінансів України):

1) за доходами державного бюджету:

Дебет

9333

Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9331

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

2) за видатками та кредитуванням державного бюджету:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9264

Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9263

Зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9085

Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9086

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

3) за фінансуванням державного бюджету:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9722

Затверджений помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9721

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання

__________
Примітка2:поточні планові показники за доходами загального фонду державного бюджету не вводяться.
При збільшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за вищенаведеними проведеннями.
Відповідно при зменшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені зміни відображаються зворотними проведеннями.

2. У Головному управлінні Казначейства України та у Казначействі України

2.1. Введення показників зведених кошторисів (підстава - розподіл показників зведених кошторисів, отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9117

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9113

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

2.2. Введення зведених показників бюджетних призначень за річним розписом розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня (підстава - розподіл показників зведених кошторисів, отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9217

Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9213

Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

2.3. Введення показників зведених планів асигнувань та зведених планів надання кредитів (підстава - розподіл показників зведених планів асигнувань із загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) та розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, отриманих від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9134

Затверджені зведені призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9132

Зведені поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

2.4. Введення зведених показників бюджетних призначень за помісячним розписом розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня (підстава - розподіл показників зведених планів асигнувань із загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) та розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, отримані від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9264

Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9263

Зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

2.5. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень (підстава - розподіл показників зведених кошторисів, отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9215

Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9211

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

2.6. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень за помісячним розписом (підстава - розподіл показників зведених планів асигнувань із загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) та розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, отриманих від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9262

Затверджені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9261

Бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

2.7. Введення показників бюджетних призначень за міжбюджетними трансфертами (підстава - помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами, отриманий від Міністерства фінансів України):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9215

Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9211

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

2.8. Введення індивідуальних показників помісячних бюджетних призначень за міжбюджетними трансфертами (підстава - помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами, отриманий від Міністерства фінансів України):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9262

Затверджені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9261

Бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

2.9. Введення показників індивідуального кошторису або плану використання бюджетних коштів (підстава - кошторис, наданий головним розпорядником та/або розпорядником бюджетних коштів, або план використання бюджетних коштів, наданий одержувачем бюджетних коштів):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9115

Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9111

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9171

Асигнування на взяття зобов’язань за загальним фондом державного бюджету

2.10. Введення показників за планом асигнувань (підстава - план асигнувань та план надання кредитів із загального фонду державного бюджету як додаток до індивідуального кошторису головного розпорядника та/або розпорядника бюджетних коштів, індивідуальний помісячний план використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів та наукових установ):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9133

Затверджені призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9131

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

__________
Примітка3:при збільшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за вищенаведеними проведеннями.
Відповідно при зменшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені зміни відображаються зворотними проведеннями.

Глава 2. Спеціальний фонд

1. У Казначействі України

1.1. Ведення показників річного розпису (підстава - річний розпис державного бюджету, отриманий від Міністерства фінансів України):

1) за доходами державного бюджету:

Дебет

9314

Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9312

Поточні планові показники за доходами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

2) за видатками та кредитуванням державного бюджету:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9218

Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9214

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9082

Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9084

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9011

Річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень

3) за фінансуванням державного бюджету:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9714

Затверджений розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9712

Поточний розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання

__________
Примітка1:поточні планові показники за доходами спеціального фонду державного бюджету не вводяться.

1.2. Введення показників помісячного розпису (підстава - помісячний розпис державного бюджету, отриманий від Міністерства фінансів України):

1) за доходами державного бюджету:

Дебет

9334

Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9332

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

2) за видатками та кредитуванням державного бюджету:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9268

Затверджені зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9267

Зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9087

Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9088

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9012

Помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків

3) за фінансуванням державного бюджету:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9724

Затверджений помісячний розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9723

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання

__________
Примітка2:поточні планові показники за доходами спеціального фонду державного бюджету не вводяться.
При збільшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за вищенаведеними проведеннями.
Відповідно при зменшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені зміни відображаються зворотними проведеннями.

2. У Головному управлінні Казначейства України та у Казначействі України

2.1. Введення показників зведених кошторисів (підстава - розподіл показників зведених кошторисів та зведення показників спеціального фонду, отримані від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9118

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9114

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

2.2. Введення зведених показників бюджетних призначень за річним розписом розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня (підстава - розподіл показників зведених кошторисів та зведення показників спеціального фонду, отримані від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9218

Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9214

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

2.3. Введення показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (підстава - розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9138

Затверджені зведені призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9136

Зведені поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

2.4. Введення зведених показників бюджетних призначень за помісячним розписом розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня (підстава - розподіл показників зведених планів асигнувань із спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9268

Затверджені зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9267

Зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

2.5. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень (підстава - розподіл показників зведених кошторисів та зведення показників спеціального фонду, отримані від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9216

Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9212

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

2.6. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень за помісячним розписом (підстава - розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9266

Затверджені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9265

Бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

2.7. Введення показників бюджетних призначень за міжбюджетними трансфертами (підстава - помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами, отриманий від Міністерства фінансів України):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9216

Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9212

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

2.8. Введення індивідуальних показників помісячних бюджетних призначень за міжбюджетними трансфертами (підстава - помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами, отриманий від Міністерства фінансів України):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9266

Затверджені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9265

Бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

2.9. Введення показників індивідуального кошторису або плану використання бюджетних коштів (підстава - кошторис, наданий головним розпорядником та/або розпорядником бюджетних коштів, або план використання бюджетних коштів, наданий одержувачем бюджетних коштів):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9116

Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9172

Асигнування на взяття зобов’язань за спеціальним фондом державного бюджету

2.10. Введення показників за планом асигнувань (підстава - план асигнувань та план надання кредитів із загального фонду державного бюджету як додаток до індивідуального кошторису головного розпорядника та/або розпорядника бюджетних коштів, індивідуальний помісячний план використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів та наукових установ):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9137

Затверджені призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

__________
Примітка3:при збільшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за вищенаведеними проведеннями.
Відповідно при зменшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені зміни відображаються зворотними проведеннями.

Операції, проведені у Головному управлінні Казначейства України, які призводять до зміни ЄКР, у Казначействі України відображаються шляхом дебетування чи кредитування рахунку 1111 у кореспонденції з рахунком 3911.

Розділ ІІ. Облік операцій за доходами

Глава 1. Загальний фонд

1. У Головному управлінні Казначейства України та у Казначействі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні*)

1.1. Надійшли доходи загального фонду державного бюджету у національній валюті (підстава - платіжні доручення платників податків, файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1111*

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6111

Доходи загального фонду державного бюджету

1.2. Повернення помилково або надмірно зарахованих до загального фонду бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов’язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи органів Казначейства України):

Дебет

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1111*

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

6111

Доходи загального фонду державного бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

1.3. Повернення помилково або надмірно зарахованих до загального фонду бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов’язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи органів Казначейства України):

1) зараховано кошти підкріплення, отриманого від Казначейства України:

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8126

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень:

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

Кредит

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

3) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих до загального фонду бюджету платежів та відшкодовано податок на додану вартість платникам:

Дебет

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6111

Доходи загального фонду державного бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

1.4. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України):

Дебет

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

1.5. Перераховано у регламентованому режимі кошти Казначейству України (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України):

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

8211

Кошти загального фонду державного бюджету, передані

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

2. У Казначействі України

2.1. Надано підкріплення коштами для здійснення повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість за зверненнями Головних управлінь Казначейства України:

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

Кредит

3911

Технічні рахунки управлінь Казначейства України

одночасно:

Дебет

8215

Кошти загального фонду державного бюджету, передані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

2.2. Кошти загального фонду, що надійшли від Головних управлінь Казначейства України, зараховано до державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ ):

Дебет

3911

Технічні рахунки управлінь Казначейства України

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8121

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані

2.3. Повернення помилково або надмірно зарахованих до загального фонду бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов’язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи органів Казначейства України):

1) зараховано кошти підкріплення:

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8126

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень:

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

Кредит

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

3) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих до загального фонду бюджету платежів та відшкодовано податок на додану вартість платникам:

Дебет

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

6111

Доходи загального фонду державного бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

2.4. Надійшли доходи загального фонду державного бюджету в іноземній валюті (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім’я Казначейства України ):

Дебет

1122

Інші рахунки Казначейства України в НБУ

або:

1222

Інші рахунки Казначейства України в установах банків

Кредит

4611

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

одночасно:

Дебет

4612

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

Кредит

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6111

Доходи загального фонду державного бюджету

2.5. Повернення помилково або надмірно зарахованих до загального фонду бюджету платежів в іноземній валюті, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім’я Казначейства України ):

Дебет

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

Кредит

4612

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

одночасно:

Дебет

4611

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

Кредит

1122

Інші рахунки Казначейства України в НБУ


1222

Інші рахунки Казначейства України в установах банків

одночасно:

Дебет

6111

Доходи загального фонду державного бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

2.6. Повернення помилково або надмірно зарахованих до загального фонду бюджету платежів в іноземній валюті, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім’я Казначейства України ):

1) зараховано кошти підкріплення:

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

одночасно:

Дебет

8215

Кошти загального фонду державного бюджету, передані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

8126

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

Кредит

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

2) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих до загального фонду бюджету платежів в іноземній валюті:

Дебет

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

Кредит

4612

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

одночасно:

Дебет

4611

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

Кредит

1122

Інші рахунки Казначейства України в НБУ


1222

Інші рахунки Казначейства України в установах банків

одночасно:

Дебет

6111

Доходи загального фонду державного бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

2.7. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

2.8. Перераховано у регламентованому режимі кошти до загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

одночасно:

Дебет

8211

Кошти загального фонду державного бюджету, передані

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8121

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані

Глава 2. Спеціальний фонд

1. У Головному управлінні Казначейства України та у Казначействі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні*)

1.1. Надійшли доходи спеціального фонду державного бюджету (підстава - платіжні доручення платників податків, файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1111*

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6112

Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

1.2. Повернення помилково або надмірно зарахованих платежів до спеціального фонду державного бюджету платникам, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов’язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):

Дебет

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1111*

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

6112

Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

1.3. Повернення помилково або надмірно зарахованих платежів до спеціального фонду державного бюджету платникам, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов’язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):

1) зараховано кошти підкріплення, отриманого від Казначейства України:

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8127

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень:

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

3) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих платежів до спеціального фонду державного бюджету платникам:

Дебет

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6112

Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

1.4. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України):

Дебет

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

1.5. Перераховано у регламентованому режимі кошти Казначейству України (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України):

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

8212

Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

2. У Казначействі України

2.1. Надано підкріплення коштами для здійснення повернення помилково або надмірно зарахованих платежів до державного бюджету платникам за зверненнями Головних управлінь Казначейства України:

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3911

Технічні рахунки управлінь Казначейства України

одночасно:

Дебет

8216

Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

2.2. Кошти спеціального фонду, що надійшли від Головних управлінь Казначейства України, зараховано до державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

3911

Технічні рахунки управлінь Казначейства України

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані

2.3. Зараховано у регламентованому режимі кошти спеціального фонду державного бюджету за напрямком використання (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

2.4. Повернення помилково або надмірно зарахованих платежів до державного бюджету платникам, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов’язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):

1) зараховано кошти підкріплення:

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8127

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень:

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

3) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих платежів до спеціального фонду державного бюджету платникам:

Дебет

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

6112

Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

2.5. Надійшли доходи спеціального фонду державного бюджету в іноземній валюті (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім’я Казначейства України ):

Дебет

1122

Інші рахунки Казначейства України в НБУ


1222

Інші рахунки Казначейства України в установах банків

Кредит

4611

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

одночасно:

Дебет

4612

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

Кредит

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6112

Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

2.6. Повернення помилково або надмірно зарахованих до спеціального фонду бюджету платежів в іноземній валюті, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім’я Казначейства України ):

Дебет

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

4612

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

одночасно:

Дебет

4611

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

Кредит

1122

Інші рахунки Казначейства України в НБУ


1222

Інші рахунки Казначейства України в установах банків

одночасно:

Дебет

6112

Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

2.7. Повернення помилково або надмірно зарахованих до спеціального фонду бюджету платежів в іноземній валюті, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім’я Казначейства України ):

1) зараховано кошти підкріплення:

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

8216

Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

8127

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

2) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих до спеціального фонду бюджету платежів в іноземній валюті:

Дебет

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

4612

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

одночасно:

Дебет

4611

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

Кредит

1122

Інші рахунки Казначейства України в НБУ


1222

Інші рахунки Казначейства України в установах банків

одночасно:

Дебет

6112

Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

2.8. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

2.9. Перераховано у регламентованому режимі кошти до спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

8212

Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані

2.10. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету за напрямком використання (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Глава 3. Доходи, що розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету

1. У Головному управлінні Казначейства України та у Казначействі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні*)

1.1. Надійшли кошти, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету (підстава - платіжні доручення платників податків, звірені з виписками банків або файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1111*

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3131

Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6113

Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами

1.2. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов’язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):

Дебет

3131

Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1111*

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

6113

Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

1.3. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов’язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):

1) зараховано кошти підкріплення, отриманого від Казначейства України:

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету


3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8126

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень


8127

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень:

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету


3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3131

Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету

3) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету:

Дебет

3131

Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6113

Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

1.4. Проведено розподіл коштів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету (підстава - меморіальний документ з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

Дебет

3131

Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету

Кредит

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету


3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6111

Доходи загального фонду державного бюджету


6112

Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

__________
Примітка:облік операцій із проведення акумулювання коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також перерахування їх Казначейству України здійснюється у загальновстановленому порядку.

2. У Казначействі України

Операції з проведення підкріплення коштами державного бюджету та зарахування коштів здійснюються відповідно до пункту 2 "У Казначействі України" глави 1 "Загальний фонд" (за виключенням підпункту 2.3) та пункту 2 "У Казначействі України" глави 2 "Спеціальний фонд" розділу ІІ. Облік операцій за доходами цього Порядку.

Глава 4. Доходи, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами

1. У Головному управлінні Казначейства України

1.1. Надійшли кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами (підстава - платіжні доручення платників податків, звірені з виписками банків, або файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3311

Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6211

Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

1.2. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу між державним і місцевими бюджетами, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов’язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи органів Казначейства України):

Дебет

3311

Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6211

Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

1.3. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу між державним і місцевими бюджетами, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов’язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи органів Казначейства України):

1) зараховано кошти підкріплення, отриманого від Казначейства України:

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету


3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8126

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень


8127

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

__________
Примітка1:операції з проведення підкріплення коштами місцевого бюджету здійснюються у загальновстановленому порядку.

2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень:

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету


3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3311

Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

3) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу між державним і місцевими бюджетами:

Дебет

3311

Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6211

Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

1.4. Проведено розподіл коштів між державним і місцевими бюджетами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

Дебет

3311

Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

Кредит

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

або:

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

або:

3141

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

або:

3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6111

Доходи загального фонду державного бюджету

або:

6112

Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

або:

6121

Доходи загального фонду місцевого бюджету

або:

6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

__________
Примітка2:облік операцій із проведення акумулювання коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також перерахування їх Казначейству України здійснюється у загальновстановленому порядку.

2. У Казначействі України

Операції з проведення підкріплення коштами державного бюджету та зарахування коштів здійснюються відповідно до пункту 2 "У Казначействі України" глави 1 "Загальний фонд" (за виключенням підпункту 2.3) та пункту 2 "У Казначействі України" глави 2 "Спеціальний фонд" розділу ІІ. Облік операцій за доходами цього Порядку.

Глава 5. Здійснення операцій за коштами, тимчасово віднесеними на доходи державного бюджету

1. У Головному управлінні Казначейства України

1.1 Надійшли платежі, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу (підстава - платіжні доручення платників податків, звірені з виписками банків або файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3411

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6411

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу

1.2. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов’язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):

Дебет

3411

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6411

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

1.3. Розподіл коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету відповідно до призначення здійснюється шляхом дебетування рахунку 3411 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу " у кореспонденції з відповідним рахунком 3 класу та обов’язковим відображенням на рахунках 6 класу Плану рахунків, за умови, якщо кошти після розподілу зараховуються на рахунки, які відкриті в органах Казначейства України, або з технічними рахунками органів Казначейства України за умови, якщо кошти після розподілу перераховуються на рахунки відкриті в установах банків.

Глава 6. Здійснення операцій за іншими коштами, тимчасово віднесеними на доходи державного бюджету

1. У Головному управлінні Казначейства України та у Казначействі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні*)

1.1. Надійшли інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету (підстава - платіжні доручення платників податків, звірені з виписками банків, або файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1111*

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3412

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6412

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету

1.2. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, і обов’язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):

Дебет

3412

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1111*

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

6412

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

1.3. Розподілено інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, відповідно до призначення (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

Дебет

3412

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету

Кредит

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету


3113

Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету

або:

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки


3123

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення бюджетних кредитів

або:

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно **:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6111

Доходи загального фонду державного бюджету

або:

6112

Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

__________
**проведення складаються до рахунків 3 класу Плану рахунків

__________
Примітка:

облік операцій із проведення акумулювання коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також перерахування їх Казначейству України здійснюється у загальновстановленому порядку.

2. У Казначействі України

Операції з проведення підкріплення коштами державного бюджету та зарахування коштів здійснюються відповідно до пункту 2 "У Казначействі України" глави 1 "Загальний фонд" (за виключенням підпункту 2.3) та пункту 2 "У Казначействі України" глави 2 "Спеціальний фонд" розділу ІІ. Облік операцій за доходами цього Порядку.

Розділ ІІІ. Облік операцій за власними надходженнями бюджетних установ та їх використанням у Головному управлінні Казначейства України та у Казначействі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні)

Глава 1. Власні надходження бюджетних установ та їх використання у грошовій формі

1. Надійшли кошти у національній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1111

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6114

Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету

2. Проведено у регламентованому режимі перерахування (списання) власних надходжень бюджетних установ у національній валюті на реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів відповідно до умов договору про розрахунково-касове обслуговування (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України):

Дебет

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

3. Повернуто кошти у національній валюті, помилково або надмірно зараховані на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ (підстава - платіжні доручення бюджетних установ - власників рахунків):

3.1. Перераховано кошти на відповідний рахунок для здійснення повернення:

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

3.2. Здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ коштів:

Дебет

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

6114

Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

4. На суму операцій, що проводилися із залишками коштів за власними надходженнями (отримання залишку та перерахування залишку), які склались на початок бюджетного року, і вплинули на результат виконання державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

4.1. Отримано залишок :

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно по бюджетній установі, яка отримує кошти:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5112

Результат виконання спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

4.2. Перераховано залишок:

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3111*

Надходження до загального фонду державного бюджету

одночасно по бюджетній установі, яка перераховує кошти:

Дебет

5112

Результат виконання спеціального фонду державного бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

одночасно:

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

__________
* у разі перерахування залишків коштів в загальний фонд як таких, що втратили своє цільове призначення;
бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків здійснюються у загальновстановленому порядку

5. На суму платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів, отриманого органом Казначейства, для здійснення платежів за витратами (підстава - платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

9563

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду державного бюджету, не оплачені

або:

9564

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду державного бюджету, крім соціально захищених, не оплачені

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

6. На суму платіжного доручення відкликаного розпорядником бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства):

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9563

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду державного бюджету, не оплачені

або:

9564

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду державного бюджету, крім соціально захищених, не оплачені

7. Проведено оплату рахунків розпорядників у національній валюті (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9414

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9563

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду державного бюджету, не оплачені

або:

9564

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду державного бюджету, крім соціально захищених, не оплачені

8. Надійшли кошти у іноземній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6114

Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету

а також:

Дебет

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

Кредит

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

9. Повернуто кошти у іноземній валюті, помилково або надмірно зараховані на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

6114

Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

одночасно:

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

10. На суму операцій, що проводилися із залишками коштів за власними надходженнями в іноземній валюті (отримання залишку та перерахування залишку), які склались на початок бюджетного року, і вплинули на результат виконання державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

10.1. Перераховано залишок:

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

5112

Результат виконання спеціального фонду державного бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

одночасно:

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

10.2. Отримано залишок:

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5112

Результат виконання спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

11. Проведено оплату рахунків розпорядників у іноземній валюті (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідка про операції в іноземній валюті):

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (у разі реєстрації в органах Казначейства бюджетних фінансових зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів):

Дебет

9414

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

або (у разі не реєстрації в органах Казначейства бюджетних фінансових зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів):

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

12. Перераховано кошти розпорядником бюджетних коштів для придбання іноземної валюти (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

а також:

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

__________
Примітка:операції, пов’язані з відображенням у бухгалтерському обліку сум курсової різниці, здійснюються відповідно до пунктів 8, 9 цієї глави.

Глава 2. Перерахування коштів вищим та підвідомчим бюджетним установам згідно з вимогами нормативно-правових актів

1. Перераховано кошти установою вищого рівня установі нижчого рівня та зараховано на рахунки установи нижчого рівня або перераховано кошти установою нижчого рівня установі вищого рівня та зараховано на рахунки установи вищого рівня згідно з вимогами нормативно-правових актів у порядку та терміни, визначені додатковим договором про розрахунково-касове обслуговування (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

Кредит

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

одночасно по бюджетній установі, яка передає кошти:

Дебет

6114

Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

одночасно по бюджетній установі, яка отримує кошти:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6114

Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету

__________
Примітка:перерахування (списання) власних надходжень бюджетних установ у національній валюті з рахунку 3125 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" на рахунок 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", згідно з умовами договору про розрахунково-касове обслуговування, в обліку відображається відповідно до пункту 2 глави 1 цього розділу;
повернення коштів помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ в обліку відображаються відповідно до пункту 3 глави 1 цього розділу.

Глава 3. Власні надходження бюджетних установ та їх використання у натуральній формі

1. На суму надходжень (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про надходження у натуральній формі):

Дебет

4456

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6114

Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету

а також:

Дебет

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

2. На суму проведених видатків (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про надходження у натуральній формі):

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

4456

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9172

Асигнування на взяття зобов’язань за спеціальним фондом державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Глава 4. Розміщення власних надходжень бюджетних установ на депозит в установах банків

1. На суму коштів, перерахованих для розміщення на депозит в установах банків (підстава - платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3616

Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

2. Повернення коштів, розміщених на депозит в установах банків, на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1111

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

а також:

Дебет

3616

Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

__________
Примітка:кошти, перераховані установою банку за користування вкладом, відповідно до умов договору, як дохід розпорядника бюджетних коштів, відображаються у бухгалтерському обліку відповідно до пунктів 1, 2 глави 1 цього розділу.

Глава 5. Власні надходження бюджетних установ на рахунках в банках та їх використання

Зарахування коштів у національній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету, а також їх перерахування (списання) на реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів відповідно до умов договору про розрахунково-касове обслуговування здійснюється відповідно до пунктів 1, 2 Глави 1 цього розділу.

1. Перераховано кошти власних надходжень бюджетних установ на рахунки бюджетних установ, відкриті в банках (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів державного бюджету):

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3614

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8783

Кошти спеціального фонду державного бюджету, направлені на рахунки в банки

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2. Повернуто кошти у національній валюті, помилково або надмірно зараховані на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів державного бюджету та підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції):

2.1. Перераховано кошти для здійснення повернення з відповідного банківського рахунка на рахунок з обліку власних надходжень бюджетних установ, відкритий в органі Казначейства, у разі недостатності або відсутності поточних надходжень на відповідних рахунках з обліку власних надходжень:

Дебет

3614

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

1111

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8783

Кошти спеціального фонду державного бюджету, направлені на рахунки в банки

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

2.2. Перераховано кошти на відповідний рахунок з обліку власних надходжень бюджетних установ для здійснення повернення:

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.3. Здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ коштів:

Дебет

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

6114

Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

3. Проведено оплату рахунків розпорядників коштів у національній валюті з рахунків в банках (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в національній валюті):

Дебет

3614

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

7122

Видатки спеціального фонду державного бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

4. На суму коштів, перерахованих з рахунків в банках для розміщення на депозит в установах банків (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в національній валюті ):

Дебет

3614

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3616

Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

5. Повернення коштів, розміщених на депозит в установах банків, на рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в національній валюті):

Дебет

3616

Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3614

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету

__________
Примітка:кошти, перераховані установою банку за користування вкладом, відповідно до умов договору, як дохід розпорядника бюджетних коштів, відображаються у бухгалтерському обліку відповідно до пунктів 1, 2 глави 1 цього розділу.

Розділ ІV. Облік операцій з обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів у Головному управлінні Казначейства України та у Казначействі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні)

1. Загальний фонд

1.1. На суму зобов’язання, взятого головним розпорядником бюджетних коштів, розпорядником бюджетних коштів або одержувачем бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов’язання):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9411

Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9171

Асигнування на взяття зобов’язань за загальним фондом державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.2. На суму фінансового зобов’язання, взятого головним розпорядником бюджетних коштів, розпорядником бюджетних коштів або одержувачем бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття фінансового зобов’язання):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9413

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

та одночасно:

Дебет

9411

Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.3. На суму бюджетного фінансового зобов’язання, зареєстрованого розпорядником коштів державного бюджету в органах Казначейства України у минулому періоді (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на виконання реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного фінансового зобов’язання):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9413

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9411

Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9415

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.4. На суму бюджетного фінансового зобов’язання минулих бюджетних періодів, знятого розпорядником бюджетних коштів з обліку в органах Казначейства України (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на виконання реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт зняття з обліку бюджетного фінансового зобов’язання минулих бюджетних періодів):

Дебет

9415

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2. Спеціальний фонд

Органи Казначейства України здійснюють облік зобов’язань розпорядників бюджетних коштів за спеціальним фондом державного бюджету у розрізі складових спеціального фонду. Рахунки для обліку зобов’язань відкриваються на рахунках позабалансового обліку, окремо для кожної складової спеціального фонду, відповідно до зведення показників спеціального фонду.

2.1. На суму зобов’язання, взятого головним розпорядником бюджетних коштів, розпорядником бюджетних коштів або одержувачем бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов’язання):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9412

Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9172

Асигнування на взяття зобов’язань за спеціальним фондом державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.2. На суму фінансового зобов’язання, взятого головним розпорядником бюджетних коштів, розпорядником бюджетних коштів або одержувачем бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття фінансового зобов’язання):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9414

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

та одночасно:

Дебет

9412

Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.3 На суму бюджетного фінансового зобов’язання, зареєстрованого розпорядником коштів державного бюджету в органах Казначейства України у минулому періоді (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на виконання реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного фінансового зобов’язання):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9414

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9412

Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9416

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.4. На суму бюджетного фінансового зобов’язання минулих бюджетних періодів, знятого розпорядником бюджетних коштів з обліку в органах Казначейства України (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на виконання реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт зняття з обліку бюджетного фінансового зобов’язання минулих бюджетних періодів):

Дебет

9416

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Розділ V. Облік операцій за відкритими асигнуваннями та видатками державного бюджету, у тому числі із надання кредитів

Глава 1. Загальний фонд

1. У Казначействі України

1.1. На суму пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету головним розпорядникам по видатках, які не віднесено до захищених, та для надання кредитів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету та для надання кредитів із загального фонду державного бюджету, затверджені Міністром фінансів України):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9091

Пропозиції про виділення асигнувань загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9083

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9086

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.2. На суму відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету головним розпорядникам, відповідно до затверджених пропозицій по видатках, які не віднесено до захищених, та для надання кредитів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів, сформованого на підставі затверджених пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету та для надання кредитів із загального фонду державного бюджету):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9071

Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9091

Пропозиції про виділення асигнувань загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.3. На суму відкритих асигнувань із загального фонду державного бюджету головним розпорядникам по видатках, які віднесено до захищених (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів, сформованого на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету):

Дебет

9083

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9086

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9071

Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету

1.4. На суму розподілених головним розпорядником бюджетних коштів відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, отриманого від головного розпорядника бюджетних коштів):

Дебет

9071

Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9213

Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9263

Зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9113

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9132

Зведені поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

8221

Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

1.5. На суму відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету розпорядникам нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, отриманого від головного розпорядника бюджетних коштів):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9073

Відкриті асигнування на виконання програм загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9213

Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9263

Зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.6. На суму відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, отриманого від головного розпорядника бюджетних коштів):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9211

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9261

Бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

__________
Примітка:операції з відображення в обліку розподілів відкритих асигнувань обласних державних адміністрацій здійснюються Головними управліннями Казначейства України відповідно до підпунктів 1.4-1.6 пункту 1 глави 1 цього розділу.

2. У Головному управлінні Казначейства України та у Казначействі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні)

2.1. На суму відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету розпорядника бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань, отриманого від розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9073

Відкриті асигнування на виконання програм загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9113

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9132

Зведені поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9211

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9261

Бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

8221

Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

2.2. На суму платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів державного бюджету, отриманого органом Казначейства, для здійснення платежів за витратами (підстава - платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

9561

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду державного бюджету, не оплачені

або:

9562

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду державного бюджету, крім захищених, не оплачені

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

2.3. На суму платіжного доручення відкликаного розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства):

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9561

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду державного бюджету, не оплачені

або:

9562

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду державного бюджету, крім захищених, не оплачені

2.4. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів для здійснення платежу та проведено оплату рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

4451

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

або:

3523

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8111

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

або:

3523

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

7111

Видатки загального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9111

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9131

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9413

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9561

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду державного бюджету, не оплачені

або:

9562

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду державного бюджету, крім захищених, не оплачені

2.5. Проведено поновлення запозичених коштів із субрахунку єдиного казначейського рахунку (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

Кредит

4451

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

2.6. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1111

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

або:

3523

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7111

Видатки загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8113

Кошти загального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9111

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9131

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9171

Асигнування на взяття зобов’язань за загальним фондом державного бюджету

2.7. За рахунок коштів, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у поточному році, проведено оплату рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

або:

3523

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

7111

Видатки загального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9111

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9131

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9413

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.8. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у минулих бюджетних періодах, спрямовуються у дохід державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

або:

3523

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

а також:

Дебет

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

Кредит

4471

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України

одночасно:

Дебет

4471

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

2.9. Здійснено коригування відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету, за якими проведені касові видатки у разі внесення змін до мережі та/або розпису державного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані відповідно до коригувальних розподілів відкритих асигнувань з приміткою "коригування відкритих асигнувань, за якими проведені касові видатки"):

Дебет

4451

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

або:

3523

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету


3525

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8111

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

або:

3523

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету


3525

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

4451

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

7111

Видатки загального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9111

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9131

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

__________
Примітка1:зменшення відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету, за якими проведені касові видатки у разі внесення змін до мережі та/або розпису державного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), при коригуванні здійснюється зворотними проведеннями.

2.10. Перераховано кошти на рахунок, відкритий в установі банку, для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (підстава - зведення заявок на видачу готівки):

Дебет

1241

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

2.11. Зараховано кошти на рахунок Казначейства України, відкритий в установі банку, для виплати готівкових коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів (підстава - виписка з рахунку в банку):

Дебет

1223

Рахунки Казначейства України в установах банків для виплати готівкових коштів

Кредит

1241

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

2.12. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів для здійснення платежу та перераховано кошти на рахунки Казначейства України в установах банків для виплати готівкових коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів за чеками (підстава - заявка на видачу готівки):

Дебет

4451

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

або:

3523

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8111

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

або:

3523

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

1223

Рахунки Казначейства України в установах банків для виплати готівкових коштів

одночасно:

Дебет

7111

Видатки загального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9111

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9131

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9413

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.13. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів та проведено платіж із надання кредитів позичальникам у національній валюті (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

4451

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

або:

3523

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8111

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

або:

3523

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

Кредит

4421

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

7131

Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9111

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9131

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9413

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.14. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів для здійснення платежу та перераховано кошти на придбання іноземної валюти (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

4451

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

або:

3523

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8111

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

або:

3523

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

а також:

Дебет

1221

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

Кредит

3611

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету

2.15. На суму проведеної оплати рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів (підстава - Довідка про операції в іноземній валюті, виписка з рахунку в банку):

Дебет

3611

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

1221

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

одночасно:

Дебет

7111

Видатки загального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9111

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9131

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно*:

Дебет

9413

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

__________
* проведення здійснюється у разі реєстрації в органах Казначейства бюджетних фінансових зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів.

2.16. Перераховано кошти іноземної валюти з валютного рахунку, відкритого на ім’я Казначейства України (підстава - платіжні документи, сформовані на підставі заявки-доручення розпорядника або одержувача бюджетних коштів на здійснення видатків в іноземній валюті та виписка з валютного рахунку Казначейства України):

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

Кредит

4612

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

одночасно:

Дебет

4611

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

Кредит

1222

Інші рахунки Казначейства України в установах банків

2.17. Списано з реєстраційного рахунку розпорядника або одержувача бюджетних коштів гривневий еквівалент перерахованої валюти та зараховано кошти іноземної валюти на рахунок розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритий в установі банку (підстава - платіжні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

4451

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

або:

3523

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8111

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

або:

3523

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

а також:

Дебет

1221

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

Кредит

3611

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету

__________
Примітка2:операції, проведені розпорядником бюджетних коштів в іноземній валюті відображаються відповідно до підпункту 2.15 пункту 2 глави 1 цього розділу.

__________
Примітка3:операції щодо списання з реєстраційного рахунку розпорядника або одержувача бюджетних коштів гривневого еквіваленту перерахованої валюти та перерахування коштів іноземної валюти для надання кредитів позичальникам з валютного рахунку, відкритого на ім’я Казначейства України, на рахунок розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритий в установі банку, здійснюються відповідно до підпунктів 2.16 - 2.17 (без урахування примітки1) пункту 2 глави 1 цього розділу.

2.18. На суму курсової різниці (підстава - Довідка про операції в іноземній валюті, виписка з рахунку в банку):

1) у разі зменшення курсу:

Дебет

3611

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

1221

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

одночасно:

Дебет

8115

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

2) у разі збільшення курсу:

Дебет

1221

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

Кредит

3611

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8115

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці

2.19. Проведено операції в іноземній валюті розпорядником або одержувачем бюджетних коштів із надання кредитів позичальникам (підстава - Довідка про операції в іноземній валюті, виписка з рахунку в банку та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

3611

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

1221

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

одночасно:

Дебет

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

Кредит

4421

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

7131

Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9111

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9131

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9413

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.20. Перенесено заборгованість позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за кредитами, наданими з державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі інформації Міністерства фінансів України):

Дебет

1513

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1514

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

Кредит

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

2.21. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні документи, сформовані на підставі довідки):

1) у разі збільшення курсу:

Дебет

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1513

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1514

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

Кредит

4421

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5111

Результат виконання загального фонду державного бюджету

2) у разі зменшення курсу:

Дебет

4421

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду державного бюджету

Кредит

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1513

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1514

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

одночасно:

Дебет

5111

Результат виконання загального фонду державного бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету"

2.22. На суму пільги за кредитом, наданої відповідно до законодавства позичальнику (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

4421

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду державного бюджету

Кредит

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

одночасно:

Дебет

5111

Результат виконання загального фонду державного бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Глава 2. Спеціальний фонд

1. У Казначействі України

1.1. На суму відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету в розрізі головних розпорядників коштів бюджету та видів надходжень):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9072

Відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9084

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9088

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

1.2. На суму розподілених головним розпорядником бюджетних коштів відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, отриманого від головного розпорядника бюджетних коштів):

Дебет

9072

Відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9214

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9267

Зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9114

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9136

Зведені поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

8222

Асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

1.3. На суму відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядникам нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, отриманого від головного розпорядника бюджетних коштів):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9074

Відкриті асигнування на виконання програм спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9214

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9267

Зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.4. На суму відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, отриманого від головного розпорядника бюджетних коштів):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9212

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9265

Бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

2. У Головному управлінні Казначейства України та у Казначействі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні)

2.1. На суму відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань, отриманого від розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9074

Відкриті асигнування на виконання програм спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9114

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9136

Зведені поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9212

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9265

Бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

8222

Асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

2.2. На суму платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів державного бюджету, отриманого органом Казначейства, для здійснення платежів за витратами (підстава - платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

9563

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду державного бюджету, не оплачені

або:

9564

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду державного бюджету, крім соціально захищених, не оплачені

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

2.3. На суму платіжного доручення відкликаного розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства):

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9563

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду державного бюджету, не оплачені

або:

9564

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду державного бюджету, крім соціально захищених, не оплачені

2.4. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів для здійснення платежу та проведено оплату рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8112

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9414

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9563

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду державного бюджету, не оплачені

або:

9564

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду державного бюджету, крім соціально захищених, не оплачені

2.5. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1111

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8114

Кошти спеціального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9172

Асигнування на взяття зобов’язань за спеціальним фондом державного бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

2.6. За рахунок коштів, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у поточному році, проведено оплату рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9414

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.7. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у минулих бюджетних періодах, спрямовуються у дохід державного бюджету, крім спеціального фонду у частині власних надходжень бюджетних установ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет


або:

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

а також:

Дебет

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

Кредит

4471

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України

одночасно:

Дебет

4471

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

__________
Примітка1:операції щодо перерахування коштів з рахунків спеціального фонду на рахунок Казначейства, відкритий в установі банку для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів здійснюються відповідно до підпунктів 2.10-2.11 пункту 2 глави 1 цього розділу.

2.8. Здійснено коригування відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету, за якими проведені касові видатки у разі внесення змін до мережі та/або розпису державного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані відповідно до коригувальних розподілів відкритих асигнувань з приміткою "коригування відкритих асигнувань, за якими проведені касові видатки"):

Дебет

4452

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету


3526

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8112

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету


3526

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

4452

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9172

Асигнування на взяття зобовязань за спеціальним фондом державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

__________
Примітка2:зменшення відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету, за якими проведені касові видатки у разі внесення змін до мережі та/або розпису державного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), при коригуванні здійснюється зворотними проведеннями.

2.9. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів для здійснення платежу та перераховано кошти на рахунки Казначейства України в установах банків для виплати готівкових коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів за чеками (підстава - заявка на видачу готівки):

Дебет

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8112

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1223

Рахунки Казначейства України в установах банків для виплати готівкових коштів

одночасно:

Дебет

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9414

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.10. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів та проведено платіж із надання кредитів позичальникам у національній валюті (у грошовій формі) (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8112

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

Кредит

4422

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду державного бюджету

або:

4423*

Розрахунки за операціями з кредитування проектів розвитку та позиками, що виникають у результаті визнання боргу, реструктуризації боргових зобов’язань

одночасно:

Дебет

7132

Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9414

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

__________
* при наданні позик з державного бюджету на впровадження інвестиційних проектів за рахунок залучених державою на ці потреби позик.

2.11. Відображено в обліку виконання державного бюджету видатки спеціального фонду державного бюджету із надання позик на впровадження інвестиційних проектів (у негрошовій формі) (підстава - Довідка про операції в іноземній валюті):

Дебет

4456

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1222

Інші рахунки Казначейства України в установах банків

а також:

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8112

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

4456

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

Кредит

4423

Розрахунки за операціями з кредитування проектів розвитку та позиками, що виникають у результаті визнання боргу, реструктуризації боргових зобов’язань

одночасно:

Дебет

7132

Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.12. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів, які надійшли від повернення кредитів, що у попередні роки надавались за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, та проведено платіж із надання кредитів позичальникам, як рекредитування (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8112

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

7132

Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

Кредит

4422

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9414

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.13. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів для здійснення платежу та перераховано кошти на придбання іноземної валюти (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8112

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

а також:

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

2.14. На суму проведеної оплати рахунків в іноземній валюті розпорядників або одержувачів бюджетних коштів (підстава - Довідка про операції в іноземній валюті):

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно**:

Дебет

9414

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

__________
** проведення здійснюється у разі реєстрації в органах Казначейства бюджетних фінансових зобов’язань розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів

2.15. Перераховано кошти іноземної валюти з валютного рахунку, відкритого на ім’я Казначейства України (підстава - платіжні документи, сформовані на підставі заявки-доручення розпорядника або одержувача бюджетних коштів на здійснення видатків в іноземній валюті та виписка з валютного рахунку Казначейства України):

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

4612

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

одночасно:

Дебет

4611

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

Кредит

1222

Інші рахунки Казначейства України в установах банків

2.16. Списано з реєстраційного рахунку розпорядника або одержувача бюджетних коштів гривневий еквівалент перерахованої валюти та зараховано на рахунок розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритий в установі банку (підстава - платіжні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8112

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

або:

3524

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

а також:

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

__________
Примітка3:операції, проведені розпорядником бюджетних коштів в іноземній валюті відображаються відповідно до підпункту 2.14 пункту 2 глави 2 цього розділу.

__________
Примітка4:операції щодо списання з реєстраційного рахунку розпорядника або одержувача бюджетних коштів гривневого еквіваленту перерахованої валюти та перерахування коштів іноземної валюти для надання кредитів позичальникам з валютного рахунку, відкритого на ім’я Казначейства України, на рахунок розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритий в установі банку, здійснюються відповідно до підпунктів 2.15 - 2.16 (без урахування примітки2) пункту 2 глави 2 цього розділу.

2.17. На суму курсової різниці (підстава - Довідка про операції в іноземній валюті, виписка з рахунку в банку):

1) у разі зменшення курсу:

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

8116

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

2) у разі збільшення курсу:

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8116

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці

2.18. Проведено операції в іноземній валюті розпорядником або одержувачем бюджетних коштів із надання кредитів позичальникам (підстава - Довідка про операції в іноземній валюті):

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

Кредит

4422

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду державного бюджету

або:

4423*

Розрахунки за операціями з кредитування проектів розвитку та позиками, що виникають у результаті визнання боргу, реструктуризації боргових зобов’язань

одночасно:

Дебет

7132

Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9414

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.19. Перенесено заборгованість позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за кредитами, наданими з державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі інформації Міністерства фінансів України):

Дебет

1513

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1514

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

Кредит

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

2.20. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні документи, сформовані на підставі довідки):

1) у разі збільшення курсу:

Дебет

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1513

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1514

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

Кредит

4422

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду державного бюджету

або:

4423*

Розрахунки за операціями з кредитування проектів розвитку та позиками, що виникають у результаті визнання боргу, реструктуризації боргових зобов’язань

одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5112

Результат виконання спеціального фонду державного бюджету

2) у разі зменшення курсу:

Дебет

4422

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду державного бюджету

або:

4423*

Розрахунки за операціями з кредитування проектів розвитку та позиками, що виникають у результаті визнання боргу, реструктуризації боргових зобов’язань

Кредит

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1513

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1514

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

одночасно:

Дебет

5112

Результат виконання спеціального фонду державного бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету"

2.21. На суму пільги за кредитом, наданої відповідно до законодавства позичальнику (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

4422

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

одночасно:

Дебет

5112

Результат виконання спеціального фонду державного бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Розділ VІ. Облік операцій із управління єдиним казначейським рахунком

Глава 1. Лімітування (обнулення) субрахунку єдиного казначейського рахунку Головних управлінь Казначейства України

1. У Головному управлінні Казначейства України

1.1. Проведено перерахування залишків коштів субрахунку єдиного казначейського рахунку, що перевищують встановлену лімітом суму, (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Розпорядження Головного управління Казначейства України):

Дебет

1673

Зобов’язання інших органів Казначейства України за іншими коштами

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

1.2. Проведено поновлення коштів субрахунку єдиного казначейського рахунку, з урахуванням встановленого ліміту (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

1673

Зобов’язання інших органів Казначейства України за іншими коштами

2. У Казначействі України

2.1. Зараховано кошти субрахунку єдиного казначейського рахунку, що перевищують встановлену лімітом суму, відповідного Головного управління Казначейства України (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3911

Технічні рахунки управлінь Казначейства України

Кредит

2433

Зобов’язання перед іншими органами Казначейства України за іншими коштами

2.2. Перераховано кошти для поновлення субрахунку єдиного казначейського рахунку, з урахуванням встановленого ліміту, відповідного Головного управління Казначейства України (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі Розпорядження Казначейства України):

Дебет

2433

Зобов’язання перед іншими органами Казначейства України за іншими коштами

Кредит

3911

Технічні рахунки управлінь Казначейства України

Глава 2. Операції по управлінню коштами єдиного казначейського рахунку у Казначействі України

1. Загальний фонд

1.1. Проведено запозичення коштів єдиного казначейського рахунку до загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі Розпорядження Казначейства України):

Дебет

1681

Інші зобов’язання органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

1.2. Проведено поновлення коштів, запозичених із єдиного казначейського рахунку до загального фонду державного (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

Кредит

1681

Інші зобов’язання органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету

2. Спеціальний фонд

2.1. Проведено запозичення коштів єдиного казначейського рахунку до спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі Розпорядження Казначейства України, складеного відповідно до закону України про державний бюджет України на відповідний рік або рішення Уряду):

Дебет

1682

Інші зобов’язання органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

2.2. Проведено поновлення коштів, запозичених із єдиного казначейського рахунку до спеціального фонду державного (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

1682

Інші зобов’язання органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету

Глава 3. Операції із надання короткострокових позичок на покриття тимчасових касових розривів Пенсійному фонду України та фондам державного загальнообов’язкового соціального страхування

1. Зараховано кошти, запозичені із єдиного казначейського рахунку, на рахунки Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (підстава - меморіальні документи, сформовані на підставі Розпорядження Казначейства України):

Дебет

1545

Короткострокові позички, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку іншим клієнтам

Кредит

3717

Рахунки державних позабюджетних фондів

2. Проведено поновлення коштів, запозичених із єдиного казначейського рахунку на рахунки Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3717

Рахунки державних позабюджетних фондів

Кредит

1545

Короткострокові позички, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку іншим клієнтам

3. Списано заборгованість Пенсійного фонду України за позиками, наданими з єдиного казначейського рахунка, на суму списаної заборгованості вугле- та торфодобувним підприємствам, шляхом віднесення на взаємні розрахунки з державним бюджетом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 № 484 (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі доручення Міністерства фінансів України та акта-звірення заборгованості Пенсійного фонду України за позиками, наданими з єдиного казначейського рахунка):

Дебет

1623

Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом України

Кредит

1545

Короткострокові позички, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку іншим клієнтам

4. Погашено взаємні розрахунки Пенсійного фонду України перед державним бюджетом шляхом відновлення єдиного казначейського рахунку (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження Казначейства України та розпорядчого документу Міністерства фінансів України):

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

Кредит

1623

Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом України

Глава 4. Операції із надання короткострокових позик головним розпорядникам коштів державного бюджету на покриття тимчасових касових розривів

1. Зараховано кошти позики, наданої за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на рахунок головного розпорядника коштів державного бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані на підставі Розпорядження Казначейства України, складеного відповідно до договору та рішення Казначейства України, прийнятого на виконання закону про Державний бюджет України або рішення Уряду):

Дебет

1546

Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів державного бюджету

Кредит

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

2. Зараховано у регламентованому режимі кошти спеціального фонду державного бюджету за відомчою ознакою відповідно до встановлених пропорцій (у відсотках) (підстава - меморіальні документи КазначействаУкраїни):

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

3. Проведено погашення позики, наданої головним розпорядникам бюджетних коштів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, поновлення коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

Кредит

1546

Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів державного бюджету

Розділ VІІ. Облік операцій за відкритими асигнуваннями та проведеними загальнодержавними видатками

Глава 1. Загальний фонд

1. У Казначействі України

1.1. На суму відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами із загального фонду державного бюджету головним розпорядникам (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету у розрізі територій, сформованого на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету):

Дебет

9083

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9086

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9071

Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету

1.2. На суму розподілених головними розпорядниками бюджетних коштів відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань у розрізі уповноважених органів на рівні відповідних місцевих бюджетів):

Дебет

9071

Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9213

Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9263

Зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

8221

Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

1.3. На суму відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами загального фонду державного бюджету розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань у розрізі уповноважених органів на рівні відповідних місцевих бюджетів та реєстру на відкриття асигнувань):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9211

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9261

Бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.4. Операції з відкриття асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів із загального фонду державного бюджету за загальнодержавними витратами здійснюються у порядку, зазначеному у підпунктах 1.1-1.3 пункту 1 глави 1 розділу V цього Порядку.

1.5. На суму розподілених головним розпорядником бюджетних коштів відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету розпорядникам бюджетних коштів за бюджетними програмами, за якими не складаються кошториси (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, отриманого від головного розпорядника бюджетних коштів):

Дебет

9071

Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9213

Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9263

Зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

8221

Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

2. У Головному управлінні Казначейства України та у Казначействі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні)

2.1. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на рахунок розпорядника для здійснення платежу та перераховано загальнодержавні видатки на рахунки місцевих бюджетів (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

4451

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

3525

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8111

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3525

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит або:

3141

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

1111

Єдиний казначейський рахунок

4451*

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

7111

Видатки загального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

8311

Кошти, передані органами Казначейства України з загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

__________
* при перерахуванні дотації місцевим бюджетам відповідно до розпису державного бюджету. Бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків здійснюються у загальновстановленому порядку.

2.2. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

або:

3141

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

1111

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3525

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7111

Видатки загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8113

Кошти загального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків

2.3. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у минулих бюджетних періодах, спрямовуються у дохід державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

3525

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

а також:

Дебет

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

Кредит

4471

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України

одночасно:

Дебет

4471

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

Глава 2. Спеціальний фонд

1. У Казначействі України

1.1. На суму відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету в розрізі територій та видів надходжень):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9072

Відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9084

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9088

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

1.2. На суму розподілених відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань у розрізі уповноважених органів на рівні відповідних місцевих бюджетів):

Дебет

9072

Відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9214

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9267

Зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

8222

Асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

1.3. На суму відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами спеціального фонду державного бюджету розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу у розрізі уповноважених органів на рівні відповідних місцевих бюджетів та реєстру на відкриття асигнувань):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9212

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9265

Бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2. У Головному управлінні Казначейства України та у Казначействі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні)

2.1. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету на рахунок розпорядника для здійснення платежу та проведення загальнодержавних видатків (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

Кредит

3526

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8112

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3526

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

8312

Кошти, передані органами Казначейства України з спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

2.2. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

1111

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3526

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8114

Кошти спеціального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків

2.3. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у минулих бюджетних періодах, спрямовуються у дохід державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

3526

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

а також:

Дебет

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

Кредит

4471

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України

одночасно:

Дебет

4471

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

Розділ VІІІ. Облік операцій за відкритими асигнуваннями розпорядникам, які обслуговуються транзитними Головними управліннями через базові Головні управління Казначейства України

1. Загальний фонд

1.1. У базовому Головному управлінні на суму відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету розпорядника бюджетних коштів, які обслуговуються транзитними Головними управліннями (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані відповідно до розподілу відкритих асигнувань , отриманого від розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники бюджетних коштів):

Дебет

9073

Відкриті асигнування на виконання програм загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9113

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9132

Зведені поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

8241

Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Казначейства України

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9211

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9261

Бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2. Спеціальний фонд

2.1. У базовому Головному управлінні на суму відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядникам бюджетних коштів, які обслуговуються транзитними Головними управліннями (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань, отриманого від розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники бюджетних коштів):

Дебет

9074

Відкриті асигнування на виконання програм спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9114

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9136

Зведені поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

8242

Асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Казначейства України

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9212

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9265

Бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

__________
Примітка:оплата рахунків розпорядника бюджетних коштів та операції щодо відкриття асигнувань та проведення видатків у транзитних управліннях здійснюються відповідно до пунктів 2 глав 1 та 2 розділу V цього Порядку.

Розділ IХ. Облік операцій у Казначействі України за окремими видатками розпорядників бюджетних коштів, рахунки яким відкриті в установах банків

1. Загальний фонд

1.1. Операції за відкритими асигнуваннями за загальним фондом державного бюджету на рівні Казначейства України здійснюються відповідно підпунктів 1.1 - 1.6 пункту 1 глави 1 розділу V цього Порядку.

1.2. Перераховано кошти загального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих у Казначействі України, на рахунки, відкриті в установах банків (підстава - розпорядження на перерахування коштів з рахунку Казначейства України):

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

1221

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

Кредит

3611

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8111

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.3. Відображено в обліку виконання державного бюджету проведені видатки загального фонду державного фонду розпорядників бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи, сформовані на підставі інформації розпорядників бюджетних коштів про проведені видатки, що подається в останній робочий день місяця):

Дебет

3611

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

1221

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

одночасно:

Дебет

7111

Видатки загального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9111

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9131

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9413

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.4. Відображено в обліку виконання державного бюджету операції по відновленню касових видатків загального фонду державного фонду розпорядників бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи, сформовані на підставі інформації розпорядників бюджетних коштів про проведені видатки, що подається в останній робочий день місяця):

Дебет

1221

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

Кредит

3611

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7111

Видатки загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8113

Кошти загального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9111

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9131

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

2. Спеціальний фонд

2.1.Операції за відкритими асигнуваннями у частині інших надходжень спеціального фонду державного бюджету на рівні Казначейства України здійснюються відповідно підпунктів 1.1 - 1.4 пункту 1 глави 2 розділу V цього Порядку.

2.2. Перераховано кошти спеціального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих у Казначействі України, на рахунки, відкриті в установах банків (підстава - розпорядження на перерахування коштів з рахунку Казначейства України):

Дебет

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8112

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.3. Відображено в обліку виконання державного бюджету проведені видатки спеціального фонду державного фонду розпорядників бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи, сформовані на підставі інформації розпорядників бюджетних коштів про проведені видатки, що подається в останній робочий день місяця):

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.4. Відображено в обліку виконання державного бюджету операції по відновленню касових видатків спеціального фонду державного фонду розпорядників бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи, сформовані на підставі інформації розпорядників бюджетних коштів про проведені видатки, що подається в останній робочий день місяця):

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8114

Кошти спеціального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

2.5. На суму залишку коштів, який склався на кінець бюджетного періоду на рахунках розпорядників бюджетних коштів, розташованих за межами України (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі листа головного розпорядника бюджетних коштів та коригувального розподілу відкритих асигнувань):

Дебет

4456

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

а також:

Дебет

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

Кредит

4456

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду державного бюджету

Розділ Х. Облік операцій у Казначействі України за коштами, отриманими за вчинення консульських дій та інших коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті

Глава 1. Загальний фонд

1.1. Відображено як надходження до загального фонду державного бюджету суму коштів, отриманих за вчинення консульських дій та інших коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті (підстава - меморіальний документ, сформований на підставі розпорядження відповідно до Дозволу згідно з наказом Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних справ України від 11.10.2012 № 1077/263):

Дебет

4455

Інші розрахунки по виконанню загального фонду державного бюджету

Кредит

4611

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

одночасно:

Дебет

4612

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

Кредит

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6111

Доходи загального фонду державного бюджету

1.2. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

1.3. Зараховано кошти до загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

одночасно:

Дебет

8211

Кошти загального фонду державного бюджету, передані

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8121

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані

одночасно:

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

Кредит

4412

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

одночасно:

Дебет

4611

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

Кредит

4455

Інші розрахунки по виконанню загального фонду державного бюджету

1.4. Операції за відкритими асигнуваннями за загальним фондом державного бюджету на рівні Казначейства України здійснюються відповідно підпунктів 1.1 - 1.6 пункту 1 глави 1 розділу V цього Порядку.

1.5. Відображення в обліку виконання державного бюджету проведених видатків загального фонду державного фонду розпорядника бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

1221

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

Кредит

3611

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8111

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3611

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

1221

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

одночасно:

Дебет

7111

Видатки загального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9111

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9131

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

__________
Примітка:надходження коштів, що належать до доходів загального фонду державного бюджету, отриманих за вчинення консульських дій та інших коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, та перерахованих на валютний рахунок Казначейства України, в обліку відображаються відповідно до підпунктів 2.4 - 2.8 пункту 2 глави 1 розділу ІІ цього Порядку.

Глава 2. Спеціальний фонд

2.1. Відображено як надходження до спеціального фонду державного бюджету суму коштів, отриманих за вчинення консульських дій та інших коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті (підстава - меморіальний документ, сформований на підставі розпорядження відповідно до Повідомлення Міністерства закордонних справ України згідно з наказом Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних справ України від 11.10.2012 № 1077/263):

Дебет

4456

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду державного бюджету

Кредит

4611

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

одночасно:

Дебет

4612

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету

Кредит

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6112

Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

2.2. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України):

Дебет

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

2.3. Зараховано кошти до спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

8212

Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані

2.4. Операції за відкритими асигнуваннями за спеціальним фондом державного бюджету на рівні Казначейства України здійснюються відповідно підпунктів 1.1 - 1.4 пункту 1 глави 2 розділу V цього Порядку.

2.5. Відображення в обліку виконання державного бюджету проведених видатків спеціального фонду державного фонду розпорядника бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8112

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:одночасно:

Дебет

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

__________
Примітка:надходження коштів, що належать до доходів спеціального фонду державного бюджету, отриманих за вчинення консульських дій та інших коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, та перерахованих на валютний рахунок Казначейства України, в обліку відображаються відповідно до підпунктів 2.5 - 2.9 пункту 2 глави 2 розділу ІІ цього Порядку.

Розділ ХІ. Облік операцій із повернення бюджетних кредитів

Глава 1. Загальний фонд

1. У Головному управлінні Казначейства України та у Казначействі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні*)

1.1. На суму нарахованих відсотків за користування кредитом (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі інформації Міністерства фінансів України):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9621

Нараховані відсотки за кредитами, наданими з державного бюджету

1.2. На суму нарахованих штрафних санкцій (пені) (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі інформації Міністерства фінансів України):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9631

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету

1.3. На суму кредиту, повернутого на рахунок державного бюджету (за умови, якщо законом України про Державний бюджет України на відповідний рік або іншими нормативно-правовими актами встановлено, що дані кошти повинні зараховуватись до загального фонду державного бюджету) (підстава - платіжні доручення, файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1111*

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3113

Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

4421

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду державного бюджету

або:

4423**

Розрахунки за операціями з кредитування проектів розвитку та позиками, що виникають у результаті визнання боргу, реструктуризації боргових зобов’язань

Кредит або:

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

одночасно:

Дебет

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

Кредит

7131

Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9211

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9261

Бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.4. На суму сплачених до бюджету відсотків за користування кредитом та/або штрафних санкцій (пені) (за умови, якщо законом України про Державний бюджет України на відповідний рік або іншими нормативно-правовими актами встановлено, що дані кошти повинні зараховуватись до загального фонду державного бюджету) (підстава - платіжні доручення, файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1111*

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6111

Доходи загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9621

Нараховані відсотки за кредитами, наданими з державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9631

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.5. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів загального фонду державного бюджету та перераховано (списано) кошти кредиту і відсотки за користування кредитом та/або штрафні санкції в дохід загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

3113

Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету

або:

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

1.6. Перераховано кошти Казначейству України (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України):

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

8211

Кошти загального фонду державного бюджету, передані

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

1.7. Відображено прострочену заборгованість позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

1515

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

Кредит

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

1.8. Відображено прострочену заборгованість позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

1516

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

Кредит

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

1.9. Відображено заборгованість позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, яку визнано безнадійною до стягнення (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядчого документу Міністерства фінансів України):

Дебет

1517

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

Кредит

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1513

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1515

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

1.10. Відображено заборгованість позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, яку визнано безнадійною до стягнення (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядчого документу Міністерства фінансів України):

Дебет

1518

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

Кредит

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1514

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1516

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

1.11. Списано заборгованість перед державою за бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, наданими на поворотній основі (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядчого документу Міністерства фінансів України):

Дебет

4421

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду державного бюджету

або:

4423**

Розрахунки за операціями з кредитування проектів розвитку та позиками, що виникають у результаті визнання боргу, реструктуризації боргових зобов’язань

Кредит

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1513

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1514

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1515

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

або:

1516

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

або:

1517

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

або:

1518

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

одночасно:

Дебет

5111

Результат виконання загального фонду державного бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

__________
**при поверненні позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою на фінансування проектів розвитку.

1.12. Списано заборгованість за нарахованими відсотками за користування бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядчого документу Міністерства фінансів України):

Дебет

9621

Нараховані відсотки за кредитами, наданими з державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.13. Списано заборгованість за нарахованими штрафними санкціями (пенею) (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядчого документу Міністерства фінансів України):

Дебет

9631

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2. У Казначействі України

2.1. Кошти загального фонду, що надійшли від Головних управлінь Казначейства України, зараховано до державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ ):

Дебет

3911

Технічні рахунки управлінь Казначейства України

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8121

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані

__________
Примітка1:


Операції з надання фінансової допомоги на умовах повернення за кодом 4000 "Кредитування" та її повернення відображаються в бухгалтерському обліку в аналогічному порядку.

__________
Примітка2:відображення в бухгалтерському обліку операцій з погашення позичальниками кредитів отриманих за проектами розвитку та реструктурованими зобов’язаннями зазначено у главі 6, 7 розділу XII цього Порядку відповідно;
відображення в бухгалтерському обліку операцій з:
а) нарахування та погашення відсотків за кредитами, залученими державою та під державні гарантії і штрафних санкції (пені) за кредитами, залученими державою та під державні гарантії і курсовою різницею за нарахуваннями;
б) відшкодування коштів, витрачених державою на виконання гарантійних зобов’язань, що надійшли від позичальників кредитів, отриманих під державні гарантії до загального державного бюджету - зазначено у главі 8 розділу XII цього Порядку.

Глава 2. Спеціальний фонд

1. У Головному управлінні Казначейства України та у Казначействі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні*)

Нарахування відсотків за користування кредитом та штрафних санкцій (пені) здійснюється у відповідності до підпунктів 1.1-1.2 пункту 1 глави 1 цього розділу.

1.1. На суму кредиту, повернутого на рахунок державного бюджету (за умови, якщо законом України про Державний бюджет України на відповідний рік або іншими нормативно-правовими актами встановлено, що дані кошти повинні зараховуватись до спеціального фонду державного бюджету) (підстава - платіжні доручення, файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1111*

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3123

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення бюджетних кредитів

одночасно:

Дебет

4422

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду державного бюджету

або:

4421**

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду державного бюджету

Кредит або:

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

одночасно:

Дебет

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

Кредит

7132

Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9212

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9265

Бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

__________
** при поверненні кредитів до спеціального фонду державного бюджету, джерелом надання яких були асигнування загального фонду державного бюджету

1.2. На суму нарахованих та сплачених до бюджету відсотків за користування кредитом та/або штрафних санкцій (пені) (за умови, якщо законом України про Державний бюджет України на відповідний рік або іншими нормативно-правовими актами встановлено, що дані кошти повинні зараховуватись до спеціального фонду державного бюджету (підстава - платіжні доручення, файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1111*

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6112

Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

9621

Нараховані відсотки за кредитами, наданими з державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9631

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.3. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету та перераховано (списано) кошти кредиту і відсотки за користування кредитом та/або штрафні санкції в дохід спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України):

Дебет

3123

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення бюджетних кредитів

або:

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

1.4. Перераховано у регламентованому режимі кошти Казначейству України (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

8212

Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

__________
Примітка1:відображення в бухгалтерському обліку операцій з відшкодування коштів, витрачених державою на виконання гарантійних зобов’язань, що надійшли від позичальників кредитів, отриманих під державні гарантії до спеціального фонду державного бюджету зазначено у пункті 8.15 глави 8 розділу ХІІ цього Порядку.

Відображення заборгованості позичальників, за кредитами наданими з державного бюджету, у разі визнання її простроченою або безнадійною до стягнення, здійснюється відповідно до проведень, зазначених у підпунктах 1.7-1.10 пункту 1 глави 1 розділу ХІ цього Порядку.

1.5. Списано заборгованість перед державою за бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, наданими на поворотній основі (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядчого документу Міністерства фінансів України):

Дебет

4422

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1513

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1514

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1515

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

або:

1516

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

або:

1517

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

або:

1518

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

одночасно:

Дебет

5112

Результат виконання спеціального фонду державного бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

__________
Примітка2:відображення у бухгалтерському обліку операцій по списанню заборгованості за нарахованими відсотками за користування бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою та штрафних санкцій (пені) здійснюється відповідно до проведень, зазначених у підпунктах 1.12 та 1.13 пункту 1 глави 1 розділу ХІ цього Порядку.

2. У Казначействі України

2.1. Кошти, що надійшли від Головних управлінь Казначейства України, зараховано до державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ ):

Дебет

3911

Технічні рахунки управлінь Казначейства України

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані

2.2. У регламентованому режимі зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету на рахунки за напрямом використання (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

__________
Примітка2:операції із надання фінансової допомоги на умовах повернення за кодом 4000 "Кредитування" та її повернення відображаються в бухгалтерському обліку аналогічно порядку відображення операцій по наданню і поверненню кредитів.

Розділ ХІІ. Облік у Казначействі України активних операцій та операцій, пов'язаних із державним боргом

Глава 1. Операції з обліку внутрішніх державних цінних паперів, номінованих в національній валюті та придбання цінних паперів

1.1. Проведено емісію цінних паперів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі інформації Міністерства фінансів України):

Дебет

9831

Емітовані короткострокові облігації державного бюджету

або:

9832

Емітовані середньострокові облігації державного бюджету


9833

Емітовані довгострокові облігації державного бюджету


9834

Емітовані інші цінні папери державного бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

1.2. Розміщено облігації державного бюджету та/або інші цінні папери для реалізації (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі інформації Міністерства фінансів України)):

Дебет

8711

Розміщені короткострокові облігації державного бюджету

або:

8712

Розміщені середньострокові облігації державного бюджету


8713

Розміщені довгострокові облігації державного бюджету


8714

Розміщені інші цінні папери державного бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9831

Емітовані короткострокові облігації державного бюджету

або:

9832

Емітовані середньострокові облігації державного бюджету


9833

Емітовані довгострокові облігації державного бюджету


9834

Емітовані інші цінні папери державного бюджету

1.3. На суму премій, у разі розміщення (продажу) державних цінних паперів за ціною, вищою за їх номінальну вартість (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

9816

Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

1.4. На суму дисконту, у разі продажу державних цінних паперів за ціною, нижчою за їх номінальну вартість (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

9817

Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

1.5. Надійшли до державного бюджету кошти від розміщення облігацій та/або інших цінних паперів (на суму надходжень) (підстава: у грошовій формі - файл початкових платежів від СЕП НБУ; у негрошовій формі - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження Міністерства фінансів України):

а) за загальним фондом:

Дебет

1111

Єдиний казначейський рахунок

або:

4455*

Інші розрахунки по виконанню загального фонду державного бюджету

Кредит

3211

Кошти, залучені до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8721

Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від розміщення/пред’явлення цінних паперів

а також, на підставі інформації про розміщення цінних паперів (по номінальній вартості):

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8711

Розміщені короткострокові облігації державного бюджету

або:

8712

Розміщені середньострокові облігації державного бюджету


8713

Розміщені довгострокові облігації державного бюджету


8714

Розміщені інші цінні папери державного бюджету

а також, на підставі інформації про розміщення цінних паперів (по номінальній вартості):

Дебет

4311

Розрахунки за цінними паперами загального фонду державного бюджету

Кредит

2121

Короткострокові облігації внутрішньої державної позики

або:

2122

Середньострокові облігації внутрішньої державної позики


2123

Довгострокові облігації внутрішньої державної позики


2131

Інші цінні папери державного бюджету

а також (по коду залучення):

Дебет

9711

Поточний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також (по коду залучення):

Дебет

9721

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

б) за спеціальним фондом:

Дебет

1111

Єдиний казначейський рахунок

або:

4456*

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3212

Кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення".

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8722

Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від розміщення/пред’явлення цінних паперів

а також, на підставі інформації про розміщення цінних паперів (по номінальній вартості):

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8711

Розміщені короткострокові облігації державного бюджету

або:

8712

Розміщені середньострокові облігації державного бюджету


8713

Розміщені довгострокові облігації державного бюджету


8714

Розміщені інші цінні папери державного бюджету

а також, на підставі інформації про розміщення цінних паперів (по номінальній вартості):

Дебет

4312

Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

2121

Короткострокові облігації внутрішньої державної позики

або:

2122

Середньострокові облігації внутрішньої державної позики


2123

Довгострокові облігації внутрішньої державної позики


2131

Інші цінні папери державного бюджету

а також (по коду залучення):

Дебет

9712

Поточний розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також (по коду залучення):

Дебет

9723

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

__________
Примітка1:у випадку, коли цінні папери випускаються у вигляді записів на відповідних електронних рахунках у депозитарії Національного банку, бухгалтерські проведення зазначені у пунктах 1.1 - 1.5 здійснюються одночасно.

1.6. На суми премій, отриманих при розміщенні цінних паперів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі інформації Міністерства фінансів України):

Дебет

4451

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

4451

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7111

Видатки загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8113

Кошти загального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9111

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9131

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

а також:

Дебет

8721

Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від розміщення/пред’явлення цінних паперів

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

1.7. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів, залучених до державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

а) за загальним фондом:

Дебет

3211

Кошти, залучені до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

або:

4455*

Інші розрахунки по виконанню загального фонду державного бюджету

б) за спеціальним фондом:

Дебет

3212

Кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

1.8. На суму нарахованих відсотків (доходу) за цінними паперами держави (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження Міністерства фінансів України):

Дебет

9813

Нараховані відсотки за цінними паперами держави

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

1.9. Відкрито асигнування державного бюджету на проведення витрат з обслуговування державного боргу (цінних паперів, кредитів, позик та сум дисконту) (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань державного бюджету за узагальненими показниками державного бюджету):

а) за загальним фондом:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9071

Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9083

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

б) за спеціальним фондом:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9072

Відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9084

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

а також:

Дебет

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

Кредит

4456*

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду державного бюджету

1.10. На суму відкритих асигнувань на виконання програм державного бюджету та сформованого реєстру на відкриття асигнувань (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань):

а) за загальним фондом:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9073

Відкриті асигнування на виконання програм загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9071

Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9213

Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9263

Зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9073

Відкриті асигнування на виконання програм загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9113

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9132

Зведені поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

8221

Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

б) за спеціальним фондом:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9074

Відкриті асигнування на виконання програм спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9072

Відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9214

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9267

Зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9074

Відкриті асигнування на виконання програм спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9114

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9136

Зведені поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

8222

Асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

1.11. На суму відкритих асигнувань на виконання програм державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі реєстру на відкриття асигнувань):

а) за загальним фондом:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9211

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9261

Бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

б) за спеціальним фондом:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9212

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9265

Бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

1.12. Зараховано кошти державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та проведено платежі з обслуговування цінних паперів та сум дисконту при їх погашенні (підстава: у грошовій формі - платіжні доручення та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів, у негрошовій формі - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження Міністерства фінансів України):

а) за загальним фондом:

Дебет

4451

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8111

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

або

4451*

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

7111

Видатки загального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9111

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9131

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно при здійсненні операцій у грошовій формі:

Дебет

9413

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

б) за спеціальним фондом:

Дебет

4452

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8112

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9414

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.13. Відображено операції з обслуговування цінних паперів та сум дисконту при їх погашенні (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження Міністерства фінансів України):

а) за загальним фондом:

Дебет

4451

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8111

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9075

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3521

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

4451

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

7111

Видатки загального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9111

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9131

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

б) за спеціальним фондом:

Дебет

4452

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8112

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

4452

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.14. На суму сплачених відсотків (доходу) за цінними паперами держави, (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9813

Нараховані відсотки за цінними паперами держави

1.15. На суму дисконту, при погашенні дисконтних державних цінних паперів (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

9818

Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

1.16. Виділено кошти державного бюджету в національній валюті на погашення цінних паперів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі Розпорядження Міністерства фінансів України):

а) за загальним фондом:

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

або:

4455*

Інші розрахунки по виконанню загального фонду державного бюджету

Кредит

3211

Кошти, залучені до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

б) за спеціальним фондом:

- у грошовій формі:

Дебет

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

Кредит

3212

Кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

- у негрошовій формі:

Дебет

4456*

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

а також:

Дебет

3122

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3124

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

1.17. На суму погашених цінних паперів (підстава - меморіальні документи Казначейства України сформовані на підставі Розпорядження Міністерства фінансів України):

а) за загальним фондом:

Дебет

3211

Кошти, залучені до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

або:

4455*

Інші розрахунки по виконанню загального фонду державного бюджету

а також (по номінальній вартості):

Дебет

2121

Короткострокові облігації внутрішньої державної позики

або:

2122

Середньострокові облігації внутрішньої державної позики

або:

2123

Довгострокові облігації внутрішньої державної позики

або:

2131

Інші цінні папери державного бюджету

Кредит

4311

Розрахунки за цінними паперами загального фонду державного бюджету

а також:

Дебет

8731

Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов’язань держави

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

а також (по коду погашення):

Дебет

9711

Поточний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також (по коду погашення):

Дебет

9721

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

б) за спеціальним фондом:

Дебет

3212

Кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок


4456*

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду державного бюджету

а також (по номінальній вартості):

Дебет

2121

Короткострокові облігації внутрішньої державної позики

або:

2122

Середньострокові облігації внутрішньої державної позики

або:

2123

Довгострокові облігації внутрішньої державної позики

або:

2131

Інші цінні папери державного бюджету

Кредит

4312

Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду державного бюджету

а також:

Дебет

8731

Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов’язань держави

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

а також (по коду погашення):

Дебет

9712

Поточний розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також (по коду погашення):

Дебет

9723

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.18. Виділено кошти загального фонду державного бюджету на придбання цінних паперів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження Міністерства фінансів України):

Дебет

3112

Загальний фонд державного бюджету

або:

4455*

Інші розрахунки по виконанню загального фонду державного бюджету

Кредит

3211

Кошти, залучені до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

1.19. Перераховано кошти державного бюджету на придбання цінних паперів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження Міністерства фінансів України):

Дебет

3211

Кошти, залучені до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок

або:

4455*

Інші розрахунки по виконанню загального фонду державного бюджету

а також:

Дебет

1411

Цінні папери в активі державного бюджету

Кредит

4311

Розрахунки за цінними паперами загального фонду державного бюджету

а також:

Дебет

8731

Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов’язань держави

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

а також (по коду придбання):

Дебет

9711

Поточний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також (по коду придбання):

Дебет

9721

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.20. Надійшли кошти до державного бюджету від пред’явлення цінних паперів (підстава: у грошовій формі - файл початкових платежів від СЕП НБУ; у негрошовій формі - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження Міністерства фінансів України):

Дебет

1111

Єдиний казначейський рахунок


4455*

Інші розрахунки по виконанню загального фонду державного бюджету

Кредит

3211

Кошти, залучені до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8721

Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від розміщення/пред’явлення цінних паперів

а також:

Дебет

4311

Розрахунки за цінними паперами загального фонду державного бюджету

Кредит

1411

Цінні папери в активі державного бюджету

а також (по коду пред’явлення):

Дебет

9711

Поточний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також (по коду пред’явлення):

Дебет

9721

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.21. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів, що надійшли до загального фонду державного бюджету від пред’явлення цінних паперів (підстава - меморіальні документи Казначейства України):

Дебет

3211

Кошти, залучені до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Кредит

3112

Загальний фонд державного бюджету

або: