open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т

N 5118/7/17-0517 від 26.03.2002

м. Київ


Державна податкова адміністрація України розглянула
лист щодо правомірності оподаткування коштів, сплачених
підприємством за навчання своїх працівників, і повідомляє.

Порядок оподаткування доходів громадян регулюється Декретом
Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 13-92 ( 13-92 ), зі
змінами і доповненнями (далі - Декрет), а механізм застосування
положень цього Декрету визначено Інструкцією про прибутковий
податок з громадян, затвердженою наказом Головної державної
податкової інспекції від 21.04.93 р. N 12 ( z0064-93 ) і
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 09.06.93 р. за N 64
(з відповідними змінами і доповненнями).

Відповідно до Декрету ( 13-92 ) платниками прибуткового
податку (суб'єктами оподаткування) є громадяни України, іноземні
громадяни та особи без громадянства, а об'єктом оподаткування у
громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є
сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік (що складається
з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних
джерел.

До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами
протягом календарного року, включаються доходи, одержані ними у
будь-якій формі, у тому числі доходи, що утворилися в результаті
надання за рахунок коштів підприємств, установ, організацій,
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності своїм
працівникам матеріальних і соціальних благ у грошовій і
натуральній формі, крім сум виплат, що не включаються до сукупного
оподатковуваного доходу, визначених у ст. 5 цього Декрету
( 13-92 ).

Згідно з пп. "с" п. 1 ст. 5 Декрету ( 13-92 ) до сукупного
оподатковуваного доходу, одержаного громадянами у період, за який
здійснюється оподаткування, не включаються лише суми плати за
утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладах,
закладах загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також
у державних вищих навчальних закладах освіти, розташованих на
території України, за рахунок фізичних або юридичних осіб.

Суми плати за навчання дітей та за утримання їх у дошкільних
виховних закладах не включаються до сукупного оподатковуваного
доходу тих громадян - платників податку, на користь яких юридичною
або фізичною особою були проведені такі виплати (витрати),
оскільки ст. 5 Декрету ( 13-92 ) передбачає лише один випадок (пп.
"й"), коли суми доходів за заявами громадян виключаються з
місячного (річного) сукупного оподатковуваного доходу.

Декрет про прибутковий податок з громадян ( 13-92 )
передбачає пільги з прибуткового податку з громадян у вигляді
зменшення сукупного оподатковуваного доходу на відповідну
кількість розмірів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(п. 2 ст. 6), що встановлені для громадян, які мають дітей віком
до 16 років, а пільги у вигляді невключення до сукупного
оподатковуваного доходу громадян при відповідних умовах допомоги з
державного соціального страхування і державного соціального
забезпечення (пп. "а" п. 1 ст. 5) - громадянам, які мають дітей
віком до 16 років (учнів - до 18 років).

Закон України від 26.04.2001 р. N 2402 ( 2402-14 ) "Про
охорону дитинства" (ст. 1) дає визначення поняття "дитина" - це
особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із Законом, який
застосовується до неї, вона не стає повнолітньою раніше. Також
Законом України від 18.01.2001 р. N 2235 ( 2235-14 ) "Про
громадянство України" (ст. 1) визначено, що дитина - особа віком
до 18 років.

Положення пп. "с" не визначають точний вік дітей, яким може
бути надана пільга з прибуткового податку із сум плати за
навчання, зокрема у вищих державних закладах освіти, тому
враховуючи положення законів, які стосуються соціального
забезпечення та вказують на обмеження віку для учнів до 23 років
(закони України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) (ст.
45); "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (ст. 9), при наданні
зазначеної пільги у період навчання дітей, зокрема в українських
державних вищих навчальних закладах освіти, слід дотримуватися
обмеження віку дітей саме до 23 років.

Таким чином, у ст. 5 Декрету ( 13-92 ) зазначається про
сукупний оподатковуваний дохід платників, у який не включаються
суми грошових коштів, а також вартість матеріальних цінностей і
соціальних благ, виплачених (наданих) такому платнику іншими
особами.

До числа таких виплат і благ не відносяться власні кошти
громадян, що спрямовуються ними на задоволення своїх потреб, у
тому числі потреб членів сім'ї, на отримання вищої освіти.

Що стосується вартості професійної підготовки
(перепідготовки) працівників підприємств, то пп. 5.4.2 п. 5.4 ст.
5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від
28.12.94 р. N 334/94-ВР ( 334/94-вр ) (у редакції Закону України
від 22.05.97 р. N 283/97-ВР ( 283/97-вр ) (зі змінами і
доповненнями) визначено, що до валових витрат включаються витрати
платника податку на прибуток, пов'язані з професійною підготовкою
або перепідготовкою за профілем такого платника податку фізичних
осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником
податку, в українських закладах освіти, за винятком фізичних осіб,
пов'язаних з таким платником податку.

Порядок професійної підготовки і перепідготовки та розміри
витрат на такі цілі встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.97 р. N 1461
( 1461-97-п ) установлено, що платник податку на прибуток
підприємств може включати до валових витрат виробництва та обігу
звітного періоду витрати на професійну підготовку або
перепідготовку за профілем такого платника фізичних осіб, які
перебувають у трудових відносинах з ним, в українських закладах
освіти, за винятком фізичних осіб, пов'язаних з таким платником
податку, у розмірі до 2 відсотків фонду оплати праці звітного
періоду.

З огляду на вищевикладене, витрати платника податку на
прибуток на професійну підготовку або перепідготовку за профілем
такого платника фізичних осіб, що перебувають у трудових
відносинах з ним, в українських закладах освіти, за винятком
фізичних осіб, пов'язаних з таким платником податків, підлягають
віднесенню до валових витрат такого платника податків з моменту
прийняття вищевказаної постанови Кабінету Міністрів України
( 1461-97-п ), тобто з 24.12.97 р. При цьому розмір зазначених
витрат, що відносяться до валових витрат, повинен бути в розмірі
до 2 відсотків фонду оплати праці звітного періоду.

Відповідно до Закону України від 23.03.96 р. N 100/96-ВР
( 100/96-вр ) "Про освіту" (зі змінами і доповненнями) і Положення
про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.98
р. N 65 ( 65-98-п ), визначені програми і напрямки діяльності
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації різного
освітньо-кваліфікаційного рівня працівників.

Професійна підготовка кваліфікованого працівника - це
підготовка, що забезпечує одночасне одержання професійно-технічної
освіти і кваліфікації кваліфікованого працівника на базі повної
загальної середньої освіти або базової загальної середньої освіти
з наданням можливості одержувати повну загальну середню освіту.

Професійна підготовка фахівця - це підготовка, що забезпечує
одночасне одержання повної вищої освіти за фахом і кваліфікації
фахівця.

Перепідготовка - це одержання освіти відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня, як правило, що відповідає галузі
знань.

Підвищення кваліфікації - це навчання з метою підвищення і
розвитку умінь, навиків і знань, необхідних для ефективного
вирішення завдань професійної діяльності.

У разі якщо фізичні особи перебувають у трудових відносинах з
платником податку (та не є пов'язаними особами) і підвищують
кваліфікацію в українських закладах освіти на підставі укладених
між підприємством і вузом договорів про цільову підготовку
спеціалістів певного фаху за профілем юридичної особи, витрати,
проведені таким підприємством на професійну перепідготовку
працівників і віднесені ним до валових витрат, не відносяться до
матеріальних та соціальних благ, що отримані такими працівниками у
власність за рахунок коштів роботодавця, та є їх доходами, які б
підпадали під умови обкладення прибутковим податком з громадян,
тому вони не розглядаються як особисті доходи зазначених
працівників і не повинні включатися до їх сукупного
оподатковуваного доходу.

Обов'язки з доведення зв'язку витрат на цілі, обумовлені пп.
5.4.2 вищевказаного Закону ( 334/94-вр ), з основною діяльністю
платника податку, покладаються на такого платника податку.

Плата за навчання, перерахована підприємством в інших
випадках, тобто при невідповідності вищенаведеним умовам,
оподатковується на загальних підставах.

Одночасно державній податковій адміністрації області
доручається перевірити наведені в листі обставини і додатково
повідомити автору, а також звертаємо увагу, що аналогічні
роз'яснення із цього питання вже надавалися платникам податків та
в копії ДПА, зокрема листи від 14.09.2001 р. N 12376/7/17-0517 та
від 05.10.2001 р. N 13398/7/17-0517.

Заступник Голови Г.Оперенко

"Баланс", N 18, 30 квітня 2002 р.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу