open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.02.2006 N 80
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики

N 100 ( v0100555-07 ) від 19.02.2007 }
Про повноваження щодо розпорядження

державною власністю та управління діяльністю

суб'єктів господарювання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

аграрної політики

N 234 ( v0234555-06 ) від 06.05.2006

N 307 ( v0307555-06 ) від 19.06.2006

N 329 ( v0329555-06 ) від 26.06.2006 }

На виконання вимог статті 22 Господарського кодексу України
( 436-15 ), керуючись Декретом Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1992 року N 8-92 ( 8-92 ) "Про управління майном, що
є у загальнодержавній власності", указом Президента України
від 7 червня 2000 року N 772/2000 ( 772/2000 ) "Питання
Міністерства аграрної політики України", постановою Кабінету
Міністрів України від 12 березня 2005 року N 179 ( 179-2005-п )
"Про упорядкування структури апарату центральних органів
виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих
державних адміністрацій" з метою забезпечення належного виконання
функцій, покладених на Міністерство аграрної політики України,
посилення контролю щодо розпорядження державною власністю та
управління діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору
економіки, що належать до сфери управління Міністерства аграрної
політики України Н А К А З У Ю:
1. Зосередити повноваження щодо розпорядження державною
власністю та управління діяльністю підприємств, установ та
організацій, що знаходяться у державній власності і належать до
сфери управління Міністерства аграрної політики України (далі -
міністерство), в центральному апараті міністерства.
2. Департаменту з управління державною власністю,
бухгалтерського обліку та ревізійної роботи (Романюк Т.В.)
забезпечити:
2.1. Подання керівництву міністерства пропозицій для
прийняття рішень щодо: 2.1.1. Створення, реорганізації, ліквідації підприємств,
установ і організацій, що входять до сфери управління міністерства
згідно з переліками (додатки 1-11), затвердженими цим наказом
(далі - підприємства). { Пункт 2.1.1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства аграрної політики N 329 ( v0329555-06 ) від
26.06.2006 } 2.1.2. Створення спільних підприємств будь-яких
організаційно-правових форм, до статутного фонду яких передається
майно, що є загальнодержавною власністю. 2.1.3. Приватизації державного майна, визначення особливостей
його приватизації, демонополізації підприємств. 2.1.4. Розмежування державного майна між загальнодержавною і
комунальною власністю. 2.1.5. Розробки та затвердження планів досудової та судової
санації підприємств. 2.1.6. Порушень керівниками підприємств дотримання норм
статутів (положень). 2.1.7. Укладення і розірвання контрактів з керівниками
підприємств згідно з переліками (додатки 1-11), затвердженими цим
наказом за винятком підприємств та структурних підрозділів, які
входять до складу концерну "Укрспирт" та Українського державного
фонду підтримки фермерських господарств. { Пункт 2.1.7 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 329
( v0329555-06 ) від 26.06.2006 } 2.1.8. Потреби у спеціалістах відповідних спеціальностей.
2.2. Здійснення контролю за: 2.2.1. Ефективністю використання і збереженням закріпленого
за підприємствами (додатки 1-11) державного майна. { Пункт 2.2.1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики N 329 ( v0329555-06 ) від 26.06.2006 } 2.2.2. Списанням, відчуженням, заставою державного майна,
безоплатною передачею державного майна з балансу одного суб'єкта
господарювання на баланс іншого. 2.2.3. Укладенням угод про спільну діяльність, про збереження
державного майна з правом використання, оренди державного майна. 2.2.4. Дотриманням норм статутів (положень) підприємств. 2.2.5. Виконанням умов контрактів керівниками підприємств,
які призначені на посаду Міністром аграрної політики України. 2.2.6. Процедурою банкрутства підприємств та особливостями
відчуження і передачі в оренду державного майна в процедурі
банкрутства. 2.2.7. Виконання підприємствами планів досудової та судової
санації. 2.2.8. Використанням підприємствами бюджетних коштів.
3. Генеральній державній, сільськогосподарській інспекції,
керівникам галузевих департаментів та структурних підрозділів
Міністерства: { Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики N 329 ( v0329555-06 ) від 26.06.2006 }
3.1. Забезпечувати контроль і координацію діяльності
державних підприємств, установ і організацій (далі - підвідомчі
підприємства) згідно з переліками 1-11, затвердженими цим наказом.
{ Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 329 ( v0329555-06 ) від 26.06.2006 }
3.2. Організовувати виконання актів законодавства,
узагальнювати практику застосування законодавства з питань, що
належать до їх компетенції, здійснювати контроль за їх
реалізацією, розробляти пропозиції щодо вдосконалення
законодавства і вносити їх на розгляд міністерства.
3.3. Здійснювати у межах своєї компетенції, контроль за
дотриманням: 3.3.1. Державних і відповідних галузевих стандартів, норм і
нормативів на підвідомчих підприємствах. 3.3.2. Державної таємниці на підвідомчих підприємствах.
3.4. Забезпечувати: 3.4.1. Виконання завдань з мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених
законодавством. 3.4.2. Вирішення питань цивільної оборони та здійснення
заходів щодо захисту працівників під час надзвичайних ситуацій. 3.4.3. Подання позовів та супровід розгляду справ у судах
загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах,
віднесених до компетенції урядових органів, що діють у складі
міністерства (за окремими дорученнями). 3.4.4. Подання пропозицій щодо планів асигнувань підвідомчих
підприємств за рахунок бюджету, про перерозподіл асигнувань між
ними, а також звітів про використання бюджетних коштів. 3.4.5. Подання пропозицій щодо кошторисів доходів та видатків
підвідомчих підприємств, що фінансуються за рахунок бюджету,
планів асигнувань відповідно до затверджених міністерством
кошторисів доходів і видатків. 3.4.6. Подання пропозицій щодо розподілу між підвідомчими
підприємствами та використання ними коштів, які надходять від
одновідсоткового збору на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства.
4. Начальнику Генеральної державної сільськогосподарської
інспекції, керівникам галузевих департаментів та структурних
підрозділів Міністерства: { Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства
аграрної політики N 329 ( v0329555-06 ) від 26.06.2006 }
4.1. Приймати участь у підготовці міжнародних договорів
України у відповідних сферах діяльності.
4.2. Приймати участь в організації підготовки і підвищенні
кваліфікації спеціалістів, у розробленні навчальних планів і
програм.
4.3. Вносити пропозиції щодо умов фінансування,
оподаткування, кредитування підприємств, планів асигнувань
підприємств за рахунок бюджету, про перерозподіл асигнувань між
ними, а також звітів про використання бюджетних коштів.
4.4. Визначати потребу у фахівцях відповідних спеціальностей,
підвищення їх кваліфікації та вносити пропозиції щодо підготовки
фахівців.
5. Начальнику Генеральної державної сільськогосподарської
інспекції, керівникам галузевих департаментів та структурних
підрозділів Міністерства надавати: { Пункт 5 в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики N 329 ( v0329555-06 ) від
26.06.2006 }
5.1. Департаменту з управління державною власністю,
бухгалтерського обліку та ревізійної роботи пропозиції для
підготовки прийняття рішень щодо: 5.1.1. Створення, реорганізації, ліквідації підприємств,
установ і організацій (далі - підприємства), що входять до сфери
управління міністерства згідно переліків 1-11, затверджених цим
наказом. { Пункт 5.1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 329 ( v0329555-06 ) від
26.06.2006 } 5.1.2. Створення спільних підприємств будь-яких
організаційно-правових форм, до статутного фонду яких передається
майно, що є загальнодержавною власністю. 5.1.3. Приватизації державного майна, визначення особливостей
його приватизації, демонополізації підприємств. 5.1.4. Списання, відчуження, застави державного майна,
безоплатної передачі його з балансу одного суб'єкта господарювання
на баланс іншого. 5.1.5. Укладення угод про спільну діяльність, про збереження
державного майна з правом використання, щодо передачі цілісних
майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та
нерухомого майна в оренду. 5.1.6. Розробки та затвердження планів досудової та судової
санації підприємств. 5.1.7. Порушень керівниками підприємств дотримання норм
статутів (положень). 5.1.8. Укладення і розірвання контрактів з керівниками
підприємств (додатки 1-13) за винятком підприємств та структурних
підрозділів, які входять до складу концерну "Укрспирт" та
Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. 5.1.9. Виконання умов контрактів керівниками підприємств, які
призначені на посаду Міністром аграрної політики України. 5.1.10. Потреби підприємств у фахівцях відповідних
спеціальностей.
5.2. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.): 5.2.1. Фінансові плани підприємств. 5.2.2. Показники виконання фінансових планів підприємствами. 5.2.3. Проекти бюджетних запитів. 5.2.4. Кошториси та плани асигнувань, що фінансуються за
рахунок бюджету.
5.3. Департаменту ринків рослинництва, садівництва,
виноградарства та виноробства (Лазар Т.І.) пропозиції щодо: 5.3.1. Розподілу та використання коштів між суб'єктами
господарювання, які надходять від одновідсоткового збору на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
6. Керівникам урядових органів, що діють у складі
міністерства у двотижневий термін передати:
6.1. Департаменту з управління державною власністю,
бухгалтерського обліку та ревізійної роботи: 6.1.1. Особові справи та контракти з керівниками підвідомчих
підприємств, за винятком підприємств, які входять до складу
концерну "Укрспирт". 6.1.2. Оригінали документів, на підставі яких надавались
дозволи підвідомчим підприємствам на відчуження (списання) майна,
передачу його в оренду або до статутних фондів господарських
товариств, в заставу або в спільну діяльність та на приватизацію
за період 2001-2005 років. 6.1.3. Бухгалтерські квартальні та річні звіти підвідомчих
підприємств за 2003-2005 роки. 6.1.4. Матеріали економічного аналізу діяльності підвідомчих
підприємств за 2004 та 2005 роки.
6.2. Департаменту правової та законопроектної роботи
(Коробка І.В.): 6.2.1. Статути підвідомчих підприємств.
7. Департаменту з управління державною власністю,
бухгалтерського обліку та ревізійної роботи, Департаменту правової
та законопроектної роботи в місячний термін з дати отримання
документів від урядових органів, що діють у складі міністерства,
проаналізувати та внести пропозиції щодо приведення у
відповідність із законодавством, в тому числі з Положенням про
Міністерство аграрної політики України ( 772/2000 ), та цим
наказом статутів (положень) підприємств та документів щодо
управління майном.
8. Департаменту з управління державною власністю,
бухгалтерського обліку та ревізійної роботи, Департаменту
фінансів, Департаменту економічної стратегії та розвитку аграрного
ринку (Розгон А.В.) в місячний термін підготувати проект наказу
про порядок подання міністерству квартальної та річної
бухгалтерської, статистичної звітності та показників виконання
фінансових планів підприємств.
9. Генеральній державній сільськогосподарській інспекції,
галузевим департаментам, іншим структурним підрозділам
міністерства разом з Департаментом з управління державною
власністю, бухгалтерського обліку та ревізійної роботи,
здійснювати координацію роботи, пов'язаною з галузевими
особливостями діяльності підприємства, згідно з додатками 1-11:
{ Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 329
( v0329555-06 ) від 26.06.2006 }
9.1. Департамент харчової промисловості (додаток 1).
9.2. Департамент рибного господарства (додаток 2).
9.3. Генеральна державна сільськогосподарська інспекція
(додаток 3). { Пункт 9.3 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики N 329 ( v0329555-06 ) від 26.06.2006 }
9.4. Державна інспекція з контролю якості
сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку
(додаток 4).
9.4. Департамент ринків рослинництва, садівництва,
виноградарства та виноробства (додаток 5).
9.5. Департамент ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (додаток 6).
9.6. Департамент інженерно-технічного забезпечення (додаток
7).
9.7. Департамент врегулювання відносин власності та
соціального розвитку села (додаток 8).
9.8. Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва
(додаток 9).
9.9. Департамент економічної стратегії та розвитку аграрного
ринку (додаток 10).
9.10. Департамент фінансів (додаток 11).
9.11. Управління організаційних структур і соціально-трудових
відносин (додаток 12).

{ Пункт 9.13 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 329 ( v0329555-06 ) від 26.06.2006 }

{ Пункт 9.14 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 329 ( v0329555-06 ) від 26.06.2006 }

{ Пункт 9.15 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 329 ( v0329555-06 ) від 26.06.2006 }

10. Державному Департаменту ветеринарної медицини
(Бісюк І.Ю.):

10.1. Здійснювати управління підприємствами установами та
організаціями (далі - підвідомчі установи) згідно з переліком
(додаток 16) та у відповідності з Положенням, затвердженими
Кабінетом Міністрів України.
10.2. Надавати Департаменту з управління державною власністю,
бухгалтерського обліку та ревізійної роботи: 10.2.1. Щомісяця (до 5 числа) наступного за звітним
інформацію про створення, реорганізацію та ліквідацію підвідомчих
установ. 10.2.2. У встановлені терміни зведену квартальну
бухгалтерську і статистичну звітність підвідомчих установ. 10.2.3. Звітність про використання коштів державного бюджету
відповідно до чинного законодавства.
11. Українському державному фонду підтримки фермерських
господарств (Петров В.П.), Концерну "Укрспирт" (Сухомлин О.А.):
{ Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 329
( v0329555-06 ) від 26.06.2006 }
11.1. Надавати Департаменту з управління державною власністю,
бухгалтерського обліку та ревізійної роботи: 11.1.1. Щоквартально (до 5 числа) місяця наступного за
звітним інформацію про призначення та звільнення керівників
підвідомчих установ. 11.1.2. У встановлені терміни зведену квартальну
бухгалтерську і статистичну звітність підвідомчих установ. 11.1.3. Звітність про використання коштів державного бюджету
відповідно до чинного законодавства.
12. Встановити, що керівники державних підприємств, установ і
організацій, які входять до сфери управління Мінагрополітики за
додатками 1-13, за винятком підприємств та структурних
підрозділів, які входять до складу концерну "Укрспирт", та
Українського державного фонду підтримки фермерських господарств
призначаються на посаду та звільняються з неї Міністром аграрної
політики України за поданням керівників урядових органів, що діють
у складі міністерства, керівників галузевих департаментів та інших
структурних підрозділів міністерства, які координують роботу
відповідних підприємств, установ і організацій.
13. Департаменту фінансів, Управлінню організаційних структур
і соціально-трудових відносин (Савицька О.П.) при формуванні у
встановленому порядку пропозицій до проекту Закону України "Про
державний бюджет України на 2007 рік", передбачити перерозподіл
видатків на оплату праці, з урахуванням передачі від Департаменту
харчової промисловості, Департаменту рибного господарства,
Державної служби з охорони прав на сорти рослин, Головної
державної інспекції з карантину рослин по 2 (дві) штатні одиниці
до центрального апарату міністерства.
14. Вважаються такими, що втратили чинність, накази
міністерства: - від 24.05.2001 N 139 ( v0139555-01 ) "Про делегування
повноважень Державному департаменту рибного господарства"; - від 05.06.2001 N 150 ( v0150555-01 ) "Про делегування
повноважень щодо управління майном державних підприємств, установ
і організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики"; - від 29.12.2002 N 418 ( v0418555-02 ) "Про делегування
деяких повноважень, які входять до компетенції Міністерства
аграрної політики України"; - п. 12 наказу Міністерства аграрної політики України
від 31.08.2000 N 165 ( v0165555-00 ) "Про стан і перспективи
розвитку садівництва, виноградарства та виноробної промисловості"; - від 27.12.2002 N 414 ( v0414555-02 ) "Про зміни до наказу
від 5 червня 2001 р. N 150"; - від 11.02.2003 N 31 ( v0031555-03 ) "Про доповнення наказів
Міністерства аграрної політики України від 24 травня 2001 р.
N 139, від 5 червня 2001 р. N 150, від 12 серпня 2002 року N 232"; - від 04.07.2003 N 214 ( v0214555-03 ) "Про забезпечення
виконання повноважень Міністерства"; - від 12.08.2003 N 271 ( v0271555-03 ) "Про доповнення
наказів Міністерства аграрної політики України від 24 травня
2001 року N 139, від 5 червня 2001 року N 150, від 12 серпня
2002 року N 232"; - від 05.04.2004 N 122 ( v0122555-04 ) "Про часткові зміни в
структурі міністерства"; - від 26.08.2004 N 313 ( v0313555-04 ) "Про забезпечення
виконання повноважень Міністерства"; - від 21.02.2005 N 73 ( v0073555-05 ) "Про зміни у структурі
управління міністерства"; - від 01.02.2005 N 44 ( v0044555-05 ) "Про внесення змін до
наказу Міністерства аграрної політики України від 29 грудня
2004 р. N 418".
15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
{ Наказ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 329 ( v0329555-06 ) від 26.06.2006 }
Міністр О.П.Баранівський

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

21.02.2006 N 80

ПЕРЕЛІК 1

державних підприємств, установ і організацій

функції координації діяльності яких покладені

на Департамент харчової промисловості України

---------------------------------------------------------------------------- N | Код із | Повна назва | Поштовий | Поштова адреса | з/п | ЄДРПОУ | | індекс | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Вінницька область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 1. |05519729|Державне підприємство |22453 |с.Дружне | | |Овечацький спиртовий завод | |Калинівського р-ну | | | | |вул.Жовтнева,25 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 2. |05513402|Державне підприємство |21100 |м.Вінниця, | | |"Вінницький спиртовий завод"| |вул.Островського,59 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 3. |05459186|Державне підприємство |24040 |с.Юрківці | | |Юрковецький спиртовий завод | |Могилів-Подільського| | | | |р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 4. |05459176|Державне підприємство |24800 |смт Чечельник, | | |Чечельницький спиртовий | |вул.50-річчя СРСР,17| | |завод | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 5. |05459163|Державне підприємство |22320 |с.Уладівка, | | |Уладівський спиртовий завод | |вул.Некрасова,1 | | | | |Літинського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 6. |05459157|Державне підприємство |24300 |смт Тростянець, | | |Тростянецький спиртовий | |вул.Леніна,14 | | |завод | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 7. |05459140|Державне підприємство |23840 |с.Бджільна | | |Бджільнянський спиртовий | |Теплицького р-ну | | |завод | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 8. |05459134|Державне підприємство |22800 |м.Немирів, | | |Немирівський спиртовий завод| |вул.Горького,31 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 9. |05459128|Державне підприємство |23134 |с.Мартинівка | | |Мартинівський спиртовий | |Жмеринського р-ну | | |завод | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 10. |05459105|Державне підприємство |23700 |м.Гайсин, | | |Гайсинський спиртовий завод | |вул.Плеханова,28 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 11. |05459097|Державне підприємство |24400 |м.Бершадь, | | |Бершадьський спиртовий завод| |вул.Чкалова,1 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 12. |00376372|Державне підприємство |23000 |м.Бар, | | |Барський спиртовий комбінат | |вул.Хмельницького,19| ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 13. |00375444|Державне підприємство |21100 |м.Вінниця, | | |Вінницький лікеро-горілчаний| |вул.Нансена,7 | | |завод | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 14. |05459111|Калинівський |22400 |м.Калинівка, | | |експериментальний завод по | |вул.Дзержинського,1 | | |фракціонуванню масел і жирів| | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 15. |00389417|Вінницький державний |21000 |м.Вінниця, | | |проектно-конструкторський | |вул.Гагаріна,3 | | |технологічний інститут | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 16. |00388174|Управління Придністровських |23523 |с.Михайлівка, | | |залізничних під'їзних шляхів| |Шаргородського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 17. |00385034|Державне підприємство |21009 |м.Вінниця, | | |"Вінницька спеціалізована | |вул.Лебединського,7 | | |контрольно-насіннєва | | | | |лабораторія по цукрових | | | | |буряках" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 18. |00375450|Державне підприємство |23130 |смт Браїлів, | | |Браїлівський соко- | |вул.Чайковського,10 | | |морсовий завод | |Жмеринського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 19. |00371989|Державне підприємство |24700 |смт Піщанка | | |"Піщанський кар'єр" | |Піщанського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 20. |00371943|Державне підприємство |23530 |с.Мурафа | | |"Мурафський кар'єр" | |Шаргородського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 21. |00371506|Спеціальне конструкторське |21100 |м.Вінниця, | | |бюро автоматизації систем | |вул.Пирогова,3 | | |управління і виробничих | | | | |процесів харчової | | | | |промисловості | | | | |СКБ "Харчпромавтоматика" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Волинська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 22. |05515312|Державне підприємство |43000 |м.Луцьк, | | |Луцький спирто- | |вул.Ковельська,67 | | |горілчаний комбінат | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 23. |04593327|Горохівський |45700 |м.Горохів, | | |ливарно-механічний завод | |вул.Берестецька,10 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Донецька область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 24. |19386516|Мале державне підприємство |84500 |м.Артемівськ, | | |"Моноліт" | |вул.Трудова,2 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 25. |05803465|Державне науково-виробниче |84500 |м.Артемівськ, | | |підприємство | |вул.Трудова,2 | | |"Експериментальний | | | | |машинобудівний завод | | | | |гірничошахтного та | | | | |технологічного устаткування | | | | |соляної промисловості" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 26. |00379790|Державне підприємство |84545 |м.Соледар, | | |об'єднання "Артемсіль" | |вул.Чкалова,1 | | | | |Артемівського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 27. |00334764|Український |84500 |м.Артемівськ, | | |науково-дослідний інститут | |вул.Артема,5 | | |соляної промисловості | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Житомирська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 28. |00376426|Державне підприємство |13401 |м.Андрушівка, | | |Андрушівський спиртовий | |вул.Клубна,41 | | |завод | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 29. |00374628|Державне підприємство |11320 |с.Липники, | | |"Липницький спиртовий завод"| |Лугинського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 30. |00374663|Державне підприємство |13434 |смт Червоне, | | |"Червоненський завод | |вул.Перемоги,148 | | |продтоварів" | |Андрушівського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Закарпатська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 31. |00412139|Іршавський завод |90100 |м.Іршава, | | |продовольчих товарів | |вул.Леніна,70 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 32. |00377905|Тересвянський завод |90564 |смт Тересва, | | |продтоварів | |вул.Горького,16 | | | | |Тячівського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 33. |00377822|Великоберезнянський |89000 |смт В.Березний, | | |консервний завод | |вул.Заводська,13 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 34. |00383544|Солотвинський солерудник |90575 |смт Солотвино, | | | | |вул.Шахтарська,36, | | | | |Тячівського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 35. |32703293|Державне підприємство |88000 |м. Ужгород, | | |"Агроторговий дім "Урожай" | |вул.Станційна,56 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Івано-Франківська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 36. |05397427|Верховинський завод |78711 |смт Верховина | | |мінеральних вод "Буркут" | |Верховинського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 37. |00383567|Державне підприємство |77500 |м.Долина, | | |"Долинський | |вул.Оболонська,11а | | |солевиварювальний комбінат" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 38. |00375409|Івано-Франківське обласне |76000 |м.Івано-Франківськ, | | |державне об'єднання | |вул.Княгинин,44 | | |спиртової та | | | | |лікеро-горілчаної | | | | |промисловості | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 39. |00375390|Державне підприємство |78363 |с.Долішнє Залуччя | | |Залучанський спиртовий завод| |Снятинського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 40. |00375384|Державне підприємство |78256 |Коломийський р-н, | | |"Підгайчиківський спиртовий | |с.Підгайчики | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Київська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 41. |32727213|Державне підприємство |08522 |с.Триліси | | |"Триліський спиртовий завод"| |Фастівського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 42. |00374953|Державне підприємство |09834 |с.Стадниця, | | |"Стадницький спиртовий | |вул.Заводська, 1 | | |завод" | |Тетіївського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 43. |00374947|Державне підприємство |09050 |с.Тхорівка | | |"Тхорівський спиртовий | |Сквирського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 44. |24920337|Київське обласне державне |08522 |с.Триліси, | | |об'єднання спиртової та | |Фастівського р-ну | | |лікеро-горілчаної | | | | |промисловості "Київспирт" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 45. |00374962|Державне підприємство |08042 |с.Червона Слобода, | | |"Червонослобідський | |Макарівського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Кіровоградська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 46. |13758342|Вільшанський сокоекстрактний|26611 |с.Синюха, | | |завод | |Вільшанського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 47. |00378844|Кіровоградський державний |25000 |м.Кіровоград, | | |сокоекстрактний завод | |вул.Енергетиків,2 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 48. |13743719|Кіровоградське державне |27605 |м.Кіровоград, | | |підприємство по виробництву | |вул.Луначарського,40| | |і маркетингу "Артеміда" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 49. |00385069|Державне підприємство |25000 |м.Кіровоград, | | |"Кіровоградська | |вул.Кавказька,16/15 | | |спеціалізована | | | | |контрольно-насіннєва | | | | |лабораторія по цукрових | | | | |буряках" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 50. |00378856|Гайворонський завод |26300 |м.Гайворон, | | |безалкогольних напоїв | |вул.Матросова,1/22 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 51. |00374982|Державне підприємство |26204 |м.Мала Виска, | | |Маловисківський спиртовий | |вул.Промислова,1 | | |завод | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Львівська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 52. |25551043|Гніздичівський державний |81740 |смт Гніздичів, | | |спиртовий завод | |вул.Коновальця,4 | | | | |Жидачівського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 53. |00374798|Державне підприємство |80252 |с.Вузлове, | | |"Вузлівський державний | |Радехівського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 54. |00374781|Державне підприємство |81453 |с.Воютичі, | | |"Воютицький спиртовий завод"| |Самбірського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 55. |00374775|Державне підприємство |80562 |с.Сторонибаби, | | |"Сторонибабський спиртовий | |Буського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 56. |00374769|Державне підприємство |80316 |м.Рава-Руська, | | |"Рава-Руський спиртовий | |вул.Івасюка,24 | | |завод" | |Жовківського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 57. |00374752|Державне підприємство |80641 |с.Суходоли, | | |Суходільський спиртовий | |Бродівського р-ну | | |завод | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 58. |00374746|Державне підприємство |80076 |с.Борок, | | |Борокський спиртовий завод | |Сокальського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 59. |00374733|Державне підприємство |82424 |с.Угерське, | | |"Угерський спиртовий завод" | |Стрийського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 60. |00374717|Струтинський державний |80743 |с.Струтин | | |спиртовий завод | |Золочівського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 61. |00374700|Великолюбенський державний |81555 |смт Великий Любінь | | |спиртовий завод | |Городоцького р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 62. |00374686|Державне підприємство |80261 |с.Лопатин, | | |"Лопатинський спиртовий | |Радехівського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 63. |19168765|Проектно-конструкторське |79000 |м.Львів, | | |технічне підприємство | |вул.Вітовського,18 | | |"Львівхарчопроект" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Миколаївська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 64. |00375585|Державне підприємство |54020 |м.Миколаїв, | | |"Миколаївський | |пров.Корабелів,17 | | |лікеро-горілчаний завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Одеська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 65. |31430598|Державне підприємство по |65001 |м.Одеса, | | |виробничому і комерційному | |вул.Базарна,63 | | |обслуговуванню цукрових | | | | |заводів "Південькристал" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 66. |19217050|Науково-виробнича фірма |65001 |м.Одеса, | | |"Нові технології" | |вул.Дворянська,1/3 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 67. |00412040|Державне підприємство |66031 |с.Писарівка, | | |"Писарівський спиртзавод" | |Кодимського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Полтавська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 68. |00374829|Державне підприємство |39500 |смт Карловка, | | |Жовтневий спиртовий завод | |вул.Полтавська,3 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 69. |00374812|Державне підприємство |37860 |с.Вишняки, | | |"Вишняківський спиртовий | |Хорольського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 70. |00374806|Державне підприємство |37240 |смт Червонозаводське| | |"Лохвицький спиртовий | |Лохвицького р-ну | | |комбінат" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 71. |00389185|Полтавський |36015 |м.Полтава, | | |навчально-курсовий комбінат | |пров.Волочаївський,2| ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 72. |23276414|Державне підприємство |36000 |м.Полтава, | | |"Полтавська спеціалізована | |вул.Кагамлика,74 | | |контрольно-насіннєва | | | | |лабораторія по цукрових | | | | |буряках" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 73. |05430159|Міжрадгоспна ветеринарна |36000 |м.Полтава, | | |лабораторія | |вул.Красина,39 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Рівненська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 74. |00375036|Державне підприємство |34609 |с.Зірне, | | |"Зірненський спиртовий | |Березнівського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 75. |00379382|Рокитнівський хлібозавод |34200 |смт Рокитне, | | | | |вул.І.Франка,9 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 76. |00375020|Державне підприємство" |35301 |с.Шпанів, | | |Шпанівський | |Рівненського р-ну | | |експериментальний завод | | | | |харчових екстрактів" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Сумська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 77. |00375237|Державне підприємство |42303 |с.Стецьківка, | | |"Стецьківський спиртовий | |Сумського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 78. |00375220|Державне підприємство |41627 |с.Попівка, | | |"Попівський | |Конотопського р-ну | | |експерементальний завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 79. |00375214|Державне підприємство |42341 |с.Новосуханівка, | | |"Новосуханівський спиртовий | |Сумського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 80. |00375208|Державне підприємство |42432 |с. Намівка, | | |"Наумівський спиртовий | |Краснопілького р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 81. |00375000|Державне підприємство |41655 |смт Дубов'язівка, | | |"Дубов'язівський спиртовий | |Конотопського р-ну | | |завод" | |с.Наумівка | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 82. |00385000|Державне підприємство |41700 |Буринський р-н, | | |"Сумська спеціалізована | |м.Буринь | | |контрольно-насіннєва | |вул.Лікарняна,3 | | |лабораторія по цукрових | | | | |буряках" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Тернопільська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 83. |00375131|Державне підприємство |48543 |с.Нагірянка | | |Марилівський спиртовий завод| |Чортківського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 84. |00375154|Державне підприємство |47732 |с.Мишковичі | | |Мишковицький спиртовий завод| |Тернопільського р-ну| ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 85. |00375119|Державне підприємство |48700 |м.Борщів, | | |"Борщівський спиртовий | |вул.Січових | | |завод" | |стрільців,2 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 86. |00375102|Державне підприємство |48240 |м.Хоростків, | | |"Хоростківський спиртовий | |вул.Комсомольська,21| | |завод" | |Гусятинського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 87. |00375094|Державне підприємство |47811 |с.Новосілка | | |"Новосілківський спиртовий | |Підволочиського р-ну| | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 88. |00375088|Державне підприємство |48164 |с.Кобиловолоки | | |"Кобиловолоцький спиртовий | |Теребовлянського | | |завод" | |р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 89. |00375071|Державне підприємство |47234 |смт Залізці | | |"Залозецький спиртовий | |Зборівського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 90. |00375065|Державне підприємство |47343 |с.Зарубинці | | |"Зарубинський спиртовий | |Збаразького р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 91. |00375059|Державне підприємство |48322 |с.Ковалівка | | |"Ковалівський спиртовий | |Монастирського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 92. |00375042|Державне підприємство |47631 |смт Козлів | | |"Козлівський спиртовий | |Козлівського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 93. |32147811|Державне підприємство |48322 |с.Ковалівка, | | |"Ковалівський горілчаний | |Монастирського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 94. |00384549|Державне підприємство |46000 |м.Тернопіль, | | |"Тернопільська | |вул.С.Будного,1б | | |спеціалізована | | | | |контрольно-насіннєва | | | | |лабораторія по цукрових | | | | |буряках" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 95. |00379873|Скала-Подільський завод |48720 |смт Скала- | | |продовольчих товарів | |Подільська, | | | | |вул.Заводська,2 | | | | |Борівського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 96. |00379850|Збаразький завод продтоварів|47300 |м.Збараж, | | | | |вул.Шолом-Алейхема,1| ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 97. |00374580|Тернопільський завод |46000 |м.Тернопіль, | | |продтоварів | |вул.Текстильна,22 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 98. |00375148|Державне підприємство |48400 |м.Бучач, | | |"Бучацький мальтозний завод"| |вул.Галицька,122 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 99. |00375125|Державне підприємство |48127 |с.Струсів | | |"Струсівський комбінат | |Теребовлянського | | |продтоварів" | |р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 100 |00387022|Пробіжнянський завод |48520 |с.Пробіжна | | |крохмалопродуктів | |Чортківського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Харківська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 101.|00375289|Державне підприємство |62052 |с.Дублянка | | |Дублянський спиртовий завод | |Краснокутського р-ну| ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 102.|00375272|Державне підприємство |62472 |м.Мерефа, | | |"Артемівський спиртовий | |вул.Революції, 2а, | | |завод" | |Харківського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 103.|00375266|Державне підприємство |63240 |с.Каравани | | |"Караванський спиртовий | |Харківського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 104.|00375250|Державне підприємство |62211 |с.Івашки | | |"Івашківський спиртовий | |Золочівського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 105.|23764023|Державне |61000 |м.Харків, | | |підприємство "Харківцукор- | |вул.Гаршина,9 | | |збут" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 106.|00387298|Богодухівський |62143 |с.Лозова | | |сільськогосподарський | |Богодухівського р-ну| | |учбово-курсовий комбінат | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 107.|00387128|Державне підприємство |61000 |м.Харків, | | |"Харківська спеціалізована | |вул.Гаршина,9 | | |контрольно-насіннєва | | | | |лабораторія по цукрових | | | | |буряках" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Херсонська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 108.|30667662|Державне |73000 |м.Херсон, | | |науково-технологічне | |вул.Маяковського,6 | | |виробниче підприємство | | | | |"Вереск" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 109.|00383604|Геройське |75620 |с.Геройське, | | |дослідно-промислове | |Голопристанського | | |підприємство | |р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Хмельницька область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 110.|23841854|Державне підприємство |32343 |с.Довжок, | | |"Довжоцький спиртовий завод"| |вул.Унявко,1 | | | | |Кам'янець-Подільсь- | | | | |кого р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 111.|00374918|Державне підприємство |32244 |с.Маниківці | | |"Маниковецький спиртовий | |Деражнянського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 112.|00374893|Державне підприємство |30030 |с.Ганнопіль, | | |"Ганнопільський спиртовий | |вул.Будьонного,21 | | |завод" | |Славутського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 113.|32791070|Державне підприємство |31300 |м.Хмельницький, | | |"Цукортехагровимір" | |вул.Соборна,75 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 114.|31288508|Державне підприємство |32322 |с.Сахкамінь, | | |"Комунрембудсервіс" | |Кам'янець-Подільсь- | | | | |кого р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 115.|00373741|Нігинський кар'єр |32322 |с.Сахкамінь | | | | |Кам'янець-Подільсь- | | | | |кого р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 116.|00373735|Закупнянський кар'єр |31614 |смт Закупне | | | | |Чемеровецького р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Черкаська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 117.|05518954|Державне підприємство |20813 |с.Косарі | | |Косарський спиртовий завод | |Кам'янського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 118.|00374841|Державне підприємство |20132 |с.Іваньки | | |"Іваньківський спиртовий | |Маньківського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 119.|00376998|Державне підприємство |20800 |м.Кам'янка, | | |Кам'янський | |вул.Сердюка,1 | | |спирто-горілчаний комбінат | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 120.|14216689|Уманський лікеро-горілчаний |20300 |м.Умань, | | |завод | |вул.Ленінської | | | | |Іскри,27 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 121.|00388211|Звенигородські залізничні |20505 |с.Їрки, | | |під'їздні колії | |Катеринопільського | | | | |р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 122.|00388205|Іваньківські залізничні |20132 |с.Іваньки, | | |під'їздні колії | |Маньківського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 123.|00384532|Державне підприємство |20634 |с.Лебедин, | | |"Черкаська спеціалізована | |Шполянського р-ну | | |контрольно-насіннєва | | | | |лабораторія по цукрових | | | | |буряках" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 124.|30414486|Державне підприємство |19500 |м.Городище, | | |"Харчобудсервіс" | |вул.Рафінадна, 4а | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 125.|00373617|Мартинівський цукровий завод|19041 |с.Мартинівка, | | | | |Канівського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Чернівецька область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 126.|00375421|Державне підприємство |59210 |м.Вашківці, | | |"Вашківський спиртовий | |вул.Шевченка, 5 | | |завод" | |Вижницького р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 127.|00375415|Державне підприємство |60420 |с.Карпачів, | | |Карапчівський спиртовий | |Глибоцького р-ну | | |завод | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 128.|22849629|Державне підприємство |58023 |м.Чернівці, | | |"Торговий дім "Буковинська | |вул.Проектна,4 | | |горілка" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 129.|00384682|Чернівецьке обласне державне|58000 |м.Чернівці, | | |об'єднання спиртової та | |вул.Хотинська,6 | | |лікеро-горілчаної | | | | |промисловості | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 130.|00333380|Державне підприємство |59342 |м.Лужани, | | |"Лужанський | |вул.Головна, 53 | | |експериментальний завод" | |Кіцманського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | Чернігівська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 131.|00375378|Державне підприємство |16213 |с.Криски Коропського| | |"Крисківський спиртовий | |р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 132.|00375361|Державне підприємство |16700 |м.Ічня, | | |"Ічнянський спиртовий завод"| |вул.Пролетарська,20 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 133.|00375355|Державне підприємство |17036 |с.Чемер | | |"Чемерський спиртовий завод"| |Чернігівської | | | | |області | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 134.|00375349|Державне підприємство |15150 |с.Тупичів | | |"Ковальовський спиртовий | |Городнянського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 135.|00375332|Державне підприємство |16433 |с.Іванівка | | |Шабалинівський спиртовий | |Борзнянського р-ну | | |завод | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 136.|00375314|Державне підприємство |15331 |смт Холми | | |"Холминський спиртовий | |Корюківського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 137.|00375303|Державне підприємство |15214 |с.Нові Боровичі | | |"Новоборовичський спиртовий | |Щорського р-ну | | |завод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 138.|21391080|Державне підприємство |14000 |м.Чернігів, | | |Торговий дім "Сіверщина" | |пр.Миру,20 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| | | м. Київ | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 139 |32962829|Державне підприємство |01001 |м.Київ, | | |Торговий дім "Етанол" | |вул.Б.Грінченка,1 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 140.|31570103|Державне підприємство |01010 |м.Київ, | | |"Продтранс" | |вул.Кудрявська,10 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 141.|31201500|Український |04116 |м.Київ, | | |проектно-вишукувальний | |вул.Д.Запольського,5| | |інститут цукрової | | | | |промисловості | | | | |"Укрцукорпроект" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 142.|30115128|Державне підприємство |04040 |м.Київ, | | |"Укрхарчоресурс" | |вул.Баумана,9/12 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 143.|21625046|Науково-інженерний центр |01080 |м.Київ, | | |"Томаполхарчопак" | |вул.Фрунзе,40 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 144.|19245951|Державне підприємство |01001 |м.Київ, | | |"Спецсервіс" | |вул.Б.Грінченка,1 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 145.|18019365|Державне підприємство |01001 |м.Київ, | | |грамадського харчування | |вул.Грінченка,1 | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 146.|00419874|Український |04170 |м.Київ, | | |проектно-технологічний | |вул.М.Раскової,4а | | |інститут | | | | |"Укрхарчопромсистема" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 147.|00389439|Центральна науково-технічна |01001 |м.Київ, | | |бібліотека харчової і | |вул.Б.Грінченка,1 | | |переробної промисловості | | | | |України | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 148.|00385052|Державне підприємство |01050 |м.Київ, | | |"Київська центральна | |вул.Клінічна,25 | | |спеціалізована | | | | |контрольно-насіннєва | | | | |лабораторія по цукрових | | | | |буряках" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 149.|00334793|Український |03190 |м.Київ, | | |науково-дослідний інститут | |вул.Бабушкіна,3 | | |спирту та біотехнології | | | | |продовольчих продуктів | | | | |"УкрНДІспиртбіопрод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+--------------------| 150.|00334422|Український державний |04112 |м.Київ, | | |інститут по проектуванню | |вул.О.Теліги,8 | | |підприємств харчової | | | | |промисловості | | | | |"УкрДІПрохарчопром" | | | --------------------------------------------------------------------------- Перелік 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 329 ( v0329555-06 ) від 26.06.2006 }

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

21.02.2006 N 80

ПЕРЕЛІК 2

державних підприємств, установ і організацій функції

координації діяльності яких покладені на Департамент

рибного господарства України

----------------------------------------------------------------------------- N | Код із | Повна назва | Поштовий | Поштова адреса | з/п | ЄДРПОУ | | індекс | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | Автономна Республіка Крим | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 1. |33664549|Державне підприємство "Новий|98320 |м.Керчь, | | |порт" | |вул.Свердлова,49 | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 2. |33385610|Державне підприємство |98320 |м.Керч, | | |"Морська адміністрація | |вул.Свердлова,49 | | |Керченського морського | | | | |рибного порту" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 3. |33318680|Державна |98375 |Красноперекопський | | |організація"Кримський | |район, с.Новорибацьке| | |риборозплідник" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 4. |32316127|Державне підприємство |98300 |м.Керч, Аршинцевська | | |"Науково-виробниче | |коса,45 | | |підприємство "Керчмоллюск" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 5. | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 6. |00467873|Керченський морський рибний |98320 |м.Керч, | | |порт | |вул.Свердлова,49 | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| |00472265|Південний науково-дослідний |98300 |м.Керч, | | |інститут морського рибного | |вул.Свердлова,2 | | |господарства та океанографії| | | | |"ПівденНІРО" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| |04856146|Керченський морський |98300 |м.Керч, | | |технологічний інститут | |вул.Орджонікідзе,82 | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | Вінницька область | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 7. |05453611|Погребищенське районне |22216 |с.Гопчиця | | |державно-кооперативне | |Погребищенського | | |сільськогосподарське | |р-ну | | |об"єднання по рибництву | | | | |"Погребищерибгосп" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | Дніпропетровська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 8. |00476866|Пересувна механізована |53282 |с.Кам'янське | | |колона N 9 | |Нікопольського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | Донецька область | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 9. |32609141|Державне підприємство |87500 |м.Маріуполь, | | |"Контора капітана | |вул.Набережна,1 | | |Маріупольського морського | | | | |рибного порту" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | Запорізька область | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 10. |33318078|Державне науково-дослідне |71100 |м.Бердянськ, | | |експериментальне | |вул.Дачна | | |підприємство "Осетер" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 11. | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| |32298061|Державне підприємство |71100 |м.Бердянськ, | | |"Азовський центр | |вул.Комунарів,8 | | |"ПівденНІРО" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | Івано-Франківська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 12. |31547378|Державне підприємство |78050 |с.Хотимир | | |"Хотимирсько-Березівський | |Тлумацького р-ну | | |рибгосп" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 13. |25570201|Рибне господарство |77111 |м.Бурштин, вул.Лесі | | |"Галицький" | |Українки, 12 | | | | |Галицького р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 14. |25064840|Івано-Франківське державне |76018 |м.Івано-Франківськ, | | |виробниче | |вул.Грушевського,21 | | |сільськогосподарсько-рибо- | | | | |водне підприємство | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | Київська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 15. |23586474|Українська |07301 |Вишгородський р-н, | | |виробничо-акліматизаційна | |с.Лютіж | | |станція | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 16. |19419078|Учбово-технологічний центр |07822 |с.Мигалки, | | |"Аквакультура" | |вул.Ставкова,2 | | | | |Бородянського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | Миколаївська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 17. |04752910|Південний державний |54000 |м.Миколаїв, | | |дослідний та | |вул.Фалеєвська,25 | | |проектно-конструкторський | | | | |інститут розвитку та | | | | |експлуатації риболовного | | | | |флоту "Південдіпрорибфлот" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 18. |00465682|Державне підприємство |54000 |м.Миколаїв, | | |"Миколаївське морське | |п-т Героїв | | |агентство" | |Сталінграду, 1-а | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | Одеська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 19. |33171824|Державне підприємство |65110 |с.Палійове, | | |"Регіональний | |Біляївський район, | | |дослідно-експериментальний | |Одеська область | | |комплекс" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 20. |32927460|Державне підприємство |68094 |м.Іллічівськ, | | |"Морська адміністрація | |АТЗТ "Іллічівський | | |Іллічівського морського | |морський рибний порт"| | |рибного порту" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 21. |26046005|Державне підприємство |65170 |м.Одеса, | | |"Одеський центр "ПівденНІРО"| |вул.Мечнікова,132 | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| |00471886|Білгород-Дністровський |67700 |м.Білгород- | | |морський рибопромисловий | |Дністровський, | | |технікум | |вул.Калініна,12 | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| |00471892|Одеське морехідне училище |65000 |м.Одеса, | | |рибної промисловості | |вул.Мечнікова,130 | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | Полтавська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 22. |25167066|Дніпродзержинське державне |39710 |с.Дзержинське, | | |нерестововиросне рибне | |Кременчуцького р-ну | | |господарство | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | Харківська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 23. |24339861|Лиманське державне виробниче|63460 |смт Комсомольське, | | |сільськогосподарсько-рибо- | |шосе Балаклійське | | |водне підприємство | |Зміївського р-ну | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 24. |14110643|Червонооскільське державне |63832 |с.Піски-Радьківські | | |виробниче | |Борівського р-ну | | |сільськогосподарсько-рибо- | | | | |водне підприємство | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | Херсонська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 25. |22761834|Новокаховський рибоводний |74994 |м.Нова Каховка, | | |завод частикових риб | |с.Обривки | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 26. |22738568|Дніпровський |75003 |с.Дніпровське | | |виробничо-експериментальний | |Білозерського р-ну | | |рибоводний осетровий завод | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 27. |00465399|Херсонський |75600 |м.Гола Пристань, | | |виробничо-експериментальний | |вул.Ларіонова,136 | | |завод по розведенню молоді | | | | |частикових риб | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| |00471656|Херсонське морехідне училище|73000 |м.Херсон, | | |рибної промисловості | |вул.Леніна,55 | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | Черкаська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 28. |21353501|Державне підприємство |19950 |с.Іркліїв | | |"Іркліївський розплідник | |Чорнобаївського р-ну | | |рослиноїдних риб" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | Чернівецька область | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 29. |21432904|Державна організація |59200 |Вижницький район, | | |"Форелевий завод "Лопушно" | |с.Лопушно | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | Чернігівська область | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 30. |00476978|Пересувна механізована |14000 |м.Чернігів, | | |колона N 10 | |вул.Індустріальна,17 | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | м. Київ | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 31. |33239295|Державне підприємство |04053 |м.Київ, | | |"Виконавче бюро" | |вул.Тургенєвська,82-а| ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 32. |26168961|Державна інспекція з безпеки|04050 |м.Київ, | | |мореплавства флоту рибного | |вул.Тургенєвська,82а | | |господарства | | | | |"Держрибфлотінспекція" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 33. |25592424|Державне підприємство |04050 |м.Київ, | | |"Укрриба" | |вул.Тургенєвська,82а | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 34. |23151121|Українська державна компанія|04053 |м.Київ, пров. | | |"Укррибпром" | |Бехтеревський,12 | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 35. |21588809|Державна інспекція з |04053 |м. Київ, Гоголівська,| | |охорони, відтворення водних | |41-а | | |живих ресурсів та | | | | |регулювання рибальства | | | | |"Держрибінспекція" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 36. |21477918|Державне підприємство |01014 |м.Київ, | | |"Проектна контора" | |вул.Воровського,16 | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 37. |16514043|Центральний |04176 |м.Київ, | | |науково-дослідний інститут | |вул.Тургенєвська,82а | | |економіки | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 38. |00472609|Науковий |03164 |м.Київ, | | |конструкторсько-технологіч- | |вул.Обухівська,135 | | |ний центр "Техрибвод" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 39. |00468177|Український державний |04050 |м.Київ, | | |інститут по проектуванню | |вул.Тургенєвська,82а | | |підприємств рибного | | | | |господарства і промисловості| | | | |"Укррибпроект" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 40. |00468068|Київська радіостанція |01004 |м.Київ, | | |"Південриба" | |вул.Північна,6 | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 41. |00465851|Центральна лабораторія |01010 |м.Київ, | | |іхтіопатологічного | |вул.Тургенєвська, | | |протиепізоотичного контролю | |81/14 | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| | | м. Севастополь | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 42. |31583919|Державне підприємство |99014 |м.Севастополь, | | |"Укррибфлот" | |вул.Правди,10 | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 43. |30526163|Державне підприємство |99014 |м.Севастополь, | | |"Державна круінгова компанія| |вул.Правди,10 | | |"Атлантика" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 44. |30526158|Державне підприємство |99014 |м.Севастополь, | | |"Севастопольське управління | |вул.Правди,10 | | |океанічного риболовства" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 45. |25139756|Державне підприємство |99014 |м.Севастополь, | | |"Сервіс" | |вул.Рибаків,5 | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 46. |21674984|Державна риболовецька |99014 |м.Севастополь, | | |компанія "Fishing Company | |вул.Правди,5 | | |S.A." | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 47. |20709663|Державне підприємство |99000 |м.Севастополь, | | |"Севастопольський морський | |бух.Камишова, | | |рибний порт" | |вул.Рибаків,5 | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 48. |20680793|Державне підприємство |99000 |м.Севастополь, | | |"Контора капітана | |бух.Камишова, | | |Севастопольського морського | |вул.Рибаків,5 | | |рибного порту" | | | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 49. |19011294|Державне підприємство |99000 |м.Севастополь, | | |"Севастопольський центр | |Морський рибний | | |"ПівденНІРО-СНТІ" | |порт, а/с 196 | ----+--------+----------------------------+----------+---------------------| 50. |00463088|Севастопольське державне |99014 |м.Севастополь, | | |підприємство "Атлантика" | |вул.Правди,10 | ---------------------------------------------------------------------------- Перелік 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики N 234 ( v0234555-06 ) від 06.05.2006, N 307
( v0307555-06 ) від 19.06.2006, N 329 ( v0329555-06 ) від
26.06.2006 }

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

21.02.2006 N 80

ПЕРЕЛІК 3

державних підприємств, установ і організацій функції

координації діяльності яких покладені на Державну

службу з охорони прав на сорти рослин

--------------------------------------------------------------------------- N | Код із | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | з/п | ЄДРПОУ | | індекс | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Автономна Республіка Крим | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 1. |00490040|Державний центр експертизи |95017 |м.Сімферополь, | | |сортів рослин Автономної | |вул.Київська,73 | | |Республіки Крим | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Вінницька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 2. |13327949|Вінницький обласний державний|24606 |с. Голубече, | | |центр експертизи сортів | |Крижопільського р-ну| | |рослин | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Волинська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 3. |00490174|Волинський обласний державний|45725 |с.Звиняче, | | |центр експертизи сортів | |Горохівського р-ну | | |рослин | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Дніпропетровська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 4. |00488303|Дніпропетровський обласний |51150 |п/в Поливанівка | | |державний центр експертизи | |Магдалинівського | | |сортів рослин | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Донецька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 5. |26319561|Донецький обласний державний |83000 |м.Донецьк, | | |центр експертизи сортів | |вул. Артема, 74 | | |рослин | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 6. |26325688|Донецька державна |85613 |Мар'їнський р-н, | | |сортодослідна станція | |м.Курахове, | | | | |вул.Тельмана, 38 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Житомирська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 7. |13557649|Житомирський обласний |12341 |с.Високе, | | |державний центр експертизи | |Черняхівського р-ну,| | |сортів рослин | |вул.Ольхова Роща,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Закарпатська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 8. |13602574|Закарпатський обласний |89441 |с.Глибоке 108 | | |державний центр експертизи | |Ужгородського р-ну | | |сортів рослин | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Запорізька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 9. |26337926|Запорізький обласний |69005 |м.Запоріжжя, | | |державний центр експертизи | |вул.Дзержинського, | | |сортів рослин | |104 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 10. |20493370|Якимівська державна |72500 |Запорізька обл., | | |сортодослідна станція | |смт Якимівка, | | | | |вул.Молодіжна,4 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 11. |21354782|Вільнянська державна |70005 |Запорізька обл., | | |сортодослідна станція | |Вільнянський р-н | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Івано-Франківська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 12. |00490240|Івано-Франківський обласний |78000 |м.Тлумач, | | |державний центр експертизи | |вул.Вітовського,9 | | |сортів рослин | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Київська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 13. |33482475|Київський обласний державний |08290 |Києво-Святошинський | | |центр експертизи сортів | |р-н, смт Гостомель, | | |рослин | |вул.Червоноар- | | | | |мійська,152-в | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 14. |13715798|Київський філіал Українського|07800 |смт Бородянка, | | |інституту експертизи сортів | |вул.Нова,4а | | |рослин | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Кіровоградська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 15. |33464372|Долинська державна |28505 |Долинський район, | | |сортодослідна станція | |с.Червоне Озеро | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 16. |32806254|Кіровоградська державна |26423 |с.Новоселиця, | | |сортодослідна станція | |Ульянівського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 17. |20656406|Кіровоградський обласний |27652 |Кіровоградський | | |державний центр експертизи | |район, | | |сортів рослин | |с.Первозванівка | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Луганська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 18. |26342011|Луганський обласний державний|91008 |м.Луганськ, | | |центр експертизи сортів | |вул.Линьова,128 | | |рослин | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Львівська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 19. |00488384|Львівський обласний державний|79008 |м.Львів, | | |центр експертизи сортів | |вул.Староєврейська, | | |рослин | |9 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Миколаївська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 20. |00488415|Миколаївський обласний |57134 |с.Весняне, | | |державний центр експертизи | |Миколаївського р-ну | | |сортів рослин | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Одеська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 21. |32877299|Ізмаїльська державна |68645 |Ізмаїлський р-н, | | |сортодослідна станція | |с.Утконосівка, | | | | |вул.Чапаєва,23 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 22. |19058060|Кілійська державна |68300 |м.Кілія, вул.Маяк, | | |сортодослідна станція | |316 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 23. |00490062|Одеський обласний державний |67666 |с.Великий Дальник, | | |центр експертизи сортів | |вул.Кірова,1, | | |рослин | |Біляївського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Полтавська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 24. |13931318|Полтавська державна |39070 |Глобинський р-н, | | |сортодослідна станція | |смт Градизьк, вул. | | | | |Героїв Дніпра, 89 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 25. |04858719|Полтавський обласний |39432 |с.Огуївка, | | |державний центр експертизи | |Машівського р-ну | | |сортів рослин | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Рівненська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 26. |00488467|Рівненський обласний |33013 |м.Рівне, | | |державний центр експертизи | |вул.Петлюри,35 | | |сортів рослин | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Сумська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 27. |00488473|Сумський обласний державний |41240 |п/в Орлівка, | | |центр експертизи сортів | |Ямпільського р-ну | | |рослин | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Тернопільська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 28. |25935683|Теребовлянська державна |48100 |Тернопільський р-н, | | |сортодослідна станція | |м.Теребовля | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 29. |14053974|Тернопільський обласний |47704 |с.Плотича, | | |державний центр експертизи | |Тернопільського | | |сортів рослин | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Харківська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 30. |00492629|Харківський обласний |62543 |п/в Юрченкові, | | |державний центр експертизи | |Вовчанського р-ну | | |сортів рослин | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Херсонська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 31. |26284880|Херсонський обласний |73481 |м.Херсон, | | |державний центр експертизи | |смт Зеленівка, | | |сортів рослин | |вул.Гагаріна,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Хмельницька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 32. |23655135|Хмельницький обласний |31530 |с.Головченці, | | |державний центр експертизи | |вул.Шевченка,2 | | |сортів рослин | |Летичівського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Черкаська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 33. |26156633|Холодноярська державна |20800 |Черкаська обл. | | |сортодослідна станція | |м.Кам'янка, | | | | |вул.Червоноар- | | | | |мійська,31 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 34. | |Золотоніська державна |19741 |Черкаська обл., | | |сортодослідна станція | |Золотоніський р-н, | | | | |с.Вознесенське | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 35. |25922999|Черкаський обласний державний|19741 |п/в Вознесенське | | |центр експертизи сортів | |Золотоніського р-ну | | |рослин | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернівецька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 36. |32013047|Чернівецький обласний |59322 |п/в Ошихліби, | | |державний центр експертизи | |Кіцманського р-ну | | |сортів рослин | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернігівська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 37. |00488504|Чернігівський обласний |14000 |м.Чернігів, | | |державний центр експертизи | |пр.Миру,14 | | |сортів рослин | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | м. Київ | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 38. |00488332|Український інститут |03041 |м.Київ, вул.Генерала| | |експертизи сортів рослин | |Родимцева,15 | --------------------------------------------------------------------------

ПЕРЕЛІК 4

державних підприємств, установ і організацій функції

координації діяльності яких покладені на Головну

державну інспекцію якості та сертифікації

сільськогосподарської продукції

--------------------------------------------------------------------------- N | Код із | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | з/п | ЄДРПОУ | | індекс | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Автономна Республіка Крим | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 1. |00958192|Державна хлібна інспекція |95015 |м.Сімферополь, | | |Автономної Республіки Крим | |вул.Севастопольська,| | | | |48/1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Вінницька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 2. |00957896|Вінницька обласна державна |21100 |м.Вінниця, | | |хлібна інспекція | |Хмельницьке шосе,85 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Волинська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 3. |00957927|Волинська обласна державна |43021 |м.Луцьк, | | |хлібна інспекція | |вул.Вінниченка,67 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Дніпропетровська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 4. |00957985|Дніпропетровська обласна |49038 |м.Дніпропетровськ, | | |державна хлібна інспекція | |вул.Горького,10 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Донецька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 5. |00958000|Донецька обласна державна |83014 |м.Донецьк, | | |хлібна інспекція | |просп.Дзержинського,| | | | |45а | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Житомирська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 6. |00958045|Житомирська обласна державна |10002 |м.Житомир, | | |хлібна інспекція | |Путятинська площа,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Закарпатська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 7. |00958068|Закарпатська обласна державна|88000 |м.Ужгород, | | |хлібна інспекція | |вул.Станційна,52 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Запорізька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 8. |00958080|Запорізька обласна державна |69063 |м.Запоріжжя, | | |хлібна інспекція | |вул.Комсомольська,30| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Івано-Франківська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 9. |05480476|Івано-Франківська обласна |76036 |м.Івано-Франківськ, | | |державна хлібна інспекція | |вул.Галицька,12 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Кіровоградська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 10. |00958174|Кіровоградська обласна |25006 |м.Кіровоград, | | |державна хлібна інспекція | |вул.Покровська,8 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Луганська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 11. |00957941|Луганська обласна державна |91075 |м.Луганськ, | | |хлібна інспекція | |вул.Леніна,7 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Львівська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 12. |00958239|Львівська обласна державна |77019 |м.Львів, | | |хлібна інспекція | |вул.Лемківська,9 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Миколаївська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 13. |00958252|Миколаївська обласна державна|54055 |м.Миколаїв, вул.1-а | | |хлібна інспекція | |Слобідська,117 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Одеська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 14. |00958306|Одеська обласна державна |65014 |м.Одеса, | | |хлібна інспекція | |вул.Єврейська,2/2 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Полтавська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 15. |00958329|Полтавська обласна державна |36022 |м.Полтава, | | |хлібна інспекція | |вул.Урицького,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Рівненська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 16. |04270630|Рівненська обласна державна |33028 |м.Рівне, | | |хлібна інспекція | |вул.М.Драгоманова,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Сумська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 17. |00958358|Сумська обласна державна |40030 |м.Суми, | | |хлібна інспекція | |пров.Сумський,17/2 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Тернопільська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 18. |00956075|Тернопільська обласна |46001 |м.Тернопіль, | | |державна хлібна інспекція | |вул.Липова,25а | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Харківська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 19. |00958393|Харківська обласна державна |61002 |м.Харків, | | |хлібна інспекція | |вул.Артема,14 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 20. |00951824|Харківська державна |61035 |м.Харків, | | |регіональна випробувальна | |вул.Матросова,24 | | |лабораторія | | | | |сільськогосподарської | | | | |сировини та харчової | | | | |продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Херсонська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 21. |00958424|Херсонська обласна державна |73000 |м.Херсон, | | |хлібна інспекція | |вул.Комсомольська,13| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Хмельницька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 22. |00958453|Хмельницька обласна державна |29000 |м.Хмельницький, | | |хлібна інспекція | |вул.Вайсера,92 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Черкаська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 23. |00958476|Черкаська обласна державна |18006 |м.Черкаси, | | |хлібна інспекція | |вул.Чехова,53 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернівецька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 24. |05430509|Чернівецька обласна державна |58009 |м.Чернівці, | | |хлібна інспекція | |пров.Миколаївський,9| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернігівська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 25. |00958522|Чернігівська обласна державна|14000 |м.Чернігів, | | |хлібна інспекція | |вул.Чернишевського, | | | | |14 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | м. Київ | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 26. |32383020|Державне підприємство |01003 |м.Київ, | | |"Держреєстри України" | |вул.Саксаганського,1| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 27. |05529875|Центральна лабораторія |01001 |м.Київ, | | |продуктів переробки | |вул.Грушевського,10 | | |плодоовочів, картоплі і | | | | |винограду | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 28. |05383773|Київська міська державна |01001 |м.Київ, | | |інспекція по якості | |пров.Шевченка,7/1 | | |плодоовочевої продукції і | | | | |тари | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 29. |00958140|Київська обласна державна |04070 |м.Київ, | | |хлібна інспекція | |вул.Спаська,36 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 30. |00951942|Центральна державна |01040 |м.Київ, | | |випробувальна лабораторія | |вул.Стельмаха,6а | | |сільськогосподарської | | | | |сировини та харчової | | | | |продукції | | | --------------------------------------------------------------------------

ПЕРЕЛІК 13

державних підприємств, установ і організацій

функції координації діяльності яких покладені

на Відділ охорони праці, пожежної безпеки

та безпеки дорожнього руху

-------------------------------------------------------------------------- N | Код із | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | з/п| ЄДРПОУ | | індекс | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | м. Київ | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 1. |21603889|Український |01004 |м.Київ, пр.Гагаріна,| | |науково-виробничий інженерний| |23 | | |центр по охороні праці у | | | | |сільському господарстві | | | -------------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК 14

державних підприємств, установ і організацій функції

координації діяльності яких покладені на Головну

державну інспекцію з карантину рослин України

"Укрголовдержкарантин"

-------------------------------------------------------------------------- N | Код із | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | з/п| ЄДРПОУ | | індекс | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Автономна Республіка Крим | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 1. |04684583|Державна інспекція з |95000 |м.Сімферополь, | | |карантину рослин по | |пр.Тихий,6 | | |Автономній Республіці Крим | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Вінницька область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 2. |00485109|Державна інспекція з |21027 |м.Вінниця, | | |карантину рослин по | |вул.Келецька,53 | | |Вінницькій області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Волинська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 3. |00485115|Прикордонна державна |43001 |м.Луцьк, | | |інспекція з карантину рослин | |вул.Ковельська,179 | | |по Волинській області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Дніпропетровська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 4. |00485138|Державна інспекція з |49122 |м.Дніпропетровськ, | | |карантину рослин по | |вул.Червонопільська,| | |Дніпропетровській області | |9 | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Донецька область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 5. |00483524|Державна інспекція з |83100 |м.Донецьк, | | |карантину рослин по Донецькій| |вул.50-річчя СРСР, | | |області | |149 | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Житомирська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 6. |00485144|Державна інспекція з |10020 |м.Житомир, | | |карантину рослин по | |пров.Винокурний,48 | | |Житомирській області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Закарпатська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 7. |00483576|Державна інспекція з |88101 |м.Ужгород, Оноківці,| | |карантину рослин по | |вул.Головна,53 | | |Закарпатській області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Запорізька область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 8. |00485167|Державна інспекція з |69177 |м.Запоріжжя, | | |карантину рослин по | |вул.Східна,3б | | |Запорізькій області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Івано-Франківська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 9. |05397605|Державна інспекція з |76019 |м.Івано-Франківськ, | | |карантину рослин по | |вул.Василіянок,62а | | |Івано-Франківській області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Кіровоградська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 10.|00485204|Державна інспекція з |25006 |м.Кіровоград, | | |карантину рослин по | |вул.Луначарського,46| | |Кіровоградській області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Луганська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 11.|00485121|Державна інспекція з |91001 |м.Луганськ, | | |карантину рослин по | |вул.Алексєєва,51 | | |Луганській області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Львівська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 12.|00483642|Державна інспекція з |79058 |м.Львів, | | |карантину рослин по | |вул.Замарстинівська,| | |Львівській області | |49 | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Миколаївська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 13.|00485210|Державна інспекція з |54017 |м.Миколаїв, | | |карантину рослин по | |вул.Фалеєвська,22/29| | |Миколаївській області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Одеська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 14.|00485227|Державна інспекція з |65089 |м.Одеса, | | |карантину рослин по Одеській | |вул.Академіка | | |області | |Вільямса,76/1 | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Полтавська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 15.|00483725|Державна інспекція з |36009 |м.Полтава, | | |карантину рослин по | |вул.Сковороди,8 | | |Полтавській області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Рівненська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 16.|00485262|Державна інспекція з |33000 |м.Рівне, | | |карантину рослин по | |вул.Петлюри,35 | | |Рівненській області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Сумська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 17.|04686402|Державна інспекція з |40011 |м.Суми, | | |карантину рослин по Сумській | |вул.Шевченка,15 | | |області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Тернопільська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 18.|04686419|Державна інспекція з |46001 |м.Тернопіль, | | |карантину рослин по | |вул.Князя | | |Тернопільській області | |Острозького,14а | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Харківська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 19.|00485279|Державна інспекція з |61022 |м.Харків, Держпром, | | |карантину рослин по | |кімн.574 | | |Харківській області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Херсонська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 20.|04684544|Дежавна інспекція з карантину|73025 |м.Херсон, | | |рослин по Херсонській області| |вул.Комсомольська,34| ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Хмельницька область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 21.|00485285|Державна інспекція з |29008 |м.Хмельницький, | | |карантину рослин по | |вул.Купріна,48 | | |Хмельницькій області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Черкаська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 22.|04686425|Державна інспекція з |18015 |м.Черкаси, | | |карантину рослин по | |вул.Шевченка,266 | | |Черкаській області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернівецька область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 23.|04686431|Державна інспекція з |58025 |м.Чернівці, | | |карантину рослин по | |вул.Алма-Атинська,7 | | |Чернівецькій області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернігівська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 24.|14241871|Прикордонна державна |14000 |м.Чернігів, | | |інспекція з карантину рослин | |вул.Коцюбинського,41| | |по Чернігівській області | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | м. Київ | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 25.|33829749|Державне підприємство |03138 |м.Київ, вул.Колос- | | |"Фумігація" | |кова,7, оф 2 | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 26.|00485196|Державна інспекція з |01001 |м.Київ, | | |карантину рослин по Київській| |вул.Круглоуніверси- | | |області | |тетська, 36 | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 27.|00485187|Головна державна інспекція з |03138 |м.Київ, | | |карантину рослин | |вул.Колоскова,7 | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 28.|00470220|Прикордонна державна |01001 |м.Київ, | | |інспекція з карантину рослин | |вул.Хрещатик,50б | | |по м.Києву | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | м. Севастополь | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 29.|23433477|Державна інспекція з |95000 |м.Севастополь, | | |карантину рослин по | |вул.Чорноморська,29 | | |м.Севастополю | | | -------------------------------------------------------------------------

ПЕРЕЛІК 15

державних підприємств, установ і організацій

функції координації діяльності яких покладені

на Українську державну насіннєву інспекцію

----------------------------------------------------------------------------- N | Код із | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | з/п | ЄДРПОУ | | індекс | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Автономна Республіка Крим | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 1. |25124051|Джанкойська районна державна |96100 |м.Джанкой, | | |насіннєва інспекція | |вул.Садова,207 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 2. |24499814|Сімферопольська міжрайонна |95022 |м.Сімферополь, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Ковильна,2а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 3. |24400371|Роздольненська районна |96200 |смт Роздольне, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Красноармійська,55| ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 4. |00734363|Державна насіннєва інспекція |95034 |м.Сімферополь, | | |Автономної Республіки Крим | |вул.Київська,81 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 5. |00700826|Совєтська районна державна |97200 |смт Совєтський, | | |насіннєва інспекція | |пр.Сташевського,12 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 6. |00700743|Нижньогірська районна |97100 |смт Нижньогірський, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Кренкеля,10 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 7. |00700708|Бахчисарайська міжрайонна |98400 |м.Бахчисарай, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Нова,2а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 8. |00694244|Чорноморська районна державна|96400 |смт Чорноморське, | | |насіннєва інспекція | |вул.Агафонова,26 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 9. |00694118|Сакська районна державна |96500 |м.Саки, | | |насіннєва інспекція | |вул.Совєтська,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 10. |00694043|Первомайська районна державна|96300 |смт Первомайське, | | |насіннєва інспекція | |вул.Пушкіна,13 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 11. |00693411|Ленінська районна державна |98200 |смт Леніно, | | |насіннєва інспекція | |вул.Трудова,8б | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 12. |00693262|Красноперекопська районна |96000 |м.Красноперекопськ, | | |державна насіннєва інспекція | |пр.Степний,8 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 13. |00693144|Красногвардійська міжрайонна |97000 |смт Красногвардійське,| | |державна насіннєва інспекція | |вул.Тельмана,4 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 14. |00692989|Кіровська міжрайонна державна|97300 |смт Кіровське, | | |насіннєва інспекція | |вул.Р.Люксембург,46 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 15. |00692433|Білогірська міжрайонна |97600 |м.Білогірськ, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Ключева,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Вінницька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 16. |20105669|Чернівецька районна державна |24100 |смт Чернівці, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,131 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 17. |05412701|Оратівська районна державна |22633 |смт Оратів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Івана Франка, 29 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 18. |00729936|Вінницька обласна державна |21100 |м.Вінниця, | | |насіннєва інспекція | |вул.Келецька,53 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 19. |00691777|Козятинська районна державна |22109 |м.Козятин, | | |насіннєва інспекція | |вул.Жовтнева,14а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 20. |00691760|Іллінецька районна державна |22700 |м.Іллінці, | | |насіннєва інспекція | |вул.Котовського,7 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 21. |00691398|Гайсинська районна державна |23700 |м.Гайсин, вул. Івана | | |насіннєва інспекція | |Франка,76 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 22. |00691381|Томашпільська районна |24200 |смт Томашпіль, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Набережна,4 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 23. |00691375|Тиврівська районна державна |23300 |смт Тиврів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Л.Ратушної,18 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 24. |00691369|Теплицька районна державна |23800 |смт Теплик, | | |насіннєва інспекція | |вул.Івана-Франка,2а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 25. |00691352|Погребищинська районна |22271 |смт Погребище, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Тракторна,32 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 26. |00691346|Піщанська районна державна |24700 |смт Піщанка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Кошового,13 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 27. |00691330|Немирівська районна державна |22806 |м.Немирів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Горького,78 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 28. |00691286|Бершадська районна державна |24400 |м.Бершадь, | | |насіннєва інспекція | |пров.Робочий,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 29. |00691275|Барська районна державна |2300 |м.Бар, вул.Леніна,1 | | |насіннєва інспекція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 30. |00691263|Ямпільська районна державна |24500 |м.Ямпіль, | | |насіннєва інспекція | |вул.Б.Хмельницького,53| ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 31. |00691257|Шаргородська районна державна|23500 |м.Шаргород, | | |насіннєва інспекція | |вул.Островського,42 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 32. |00691240|Чечельницька районна державна|24800 |смт Чечельник, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,38 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 33. |00691234|Хмільникська районна державна|22000 |м.Хмільник, | | |насіннєва інспекція | |вул.Чапаєва,21 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 34. |00691228|Тульчинська районна державна |23600 |м.Тульчин, | | |насіннєва інспекція | |вул.Гагаріна,18 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 35. |00691211|Тростянецька районна державна|24300 |смт Тростянець, | | |насіннєва інспекція | |вул.Малиновського,57 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 36. |00691197|Вінницька районна державна |21009 |м.Вінниця, | | |насіннєва інспекція | |пр-т Коцюбинського,8 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 37. |00691180|Мурованокуриловецька районна |23400 |смт Муровані | | |державна насіннєва інспекція | |Куриловці, | | | | |вул.Кірова,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 38. |00691174|Могилів-Подільська районна |24000 |м.Могилів-Подільський,| | |державна насіннєва інспекція | |вул.Баранова,77 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 39. |00691168|Літинська районна державна |22300 |смт Літин, | | |насіннєва інспекція | |вул.Кармелюка,62 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 40. |00691151|Липовецька районна державна |22544 |смт Липовець, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,21 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 41. |00691145|Крижопільська районна |24600 |смт Крижопіль, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Чабанюка,18 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 42. |00691139|Калинівська районна державна |22400 |м.Калинівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Промислова,18 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 43. |00691122|Жмеринська районна державна |23100 |м.Жмеринка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Жуковського,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Волинська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 44. |20124508|Шацька районна державна |44000 |смт Шацьк, | | |насіннєва інспекція | |вул.Шевченка,20 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 45. |00730299|Волинська обласна державна |43025 |м.Луцьк, | | |насіннєва інспекція | |вул.Коперника,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 46. |00725795|Турійська районна державна |44800 |смт Турійськ, | | |насіннєва інспекція | |вул.Привокзальна,16 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 47. |00725789|Старовижівська районна |44400 |смт Стара Вижівка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Жовтнева,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 48. |00725772|Рожищенська районна державна |45100 |м.Рожище, | | |насіннєва інспекція | |вул. 1 Травня, 38 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 49. |00725766|Ратнівська районна державна |44100 |смт Ратне, вул.Щорса, | | |насіннєва інспекція | |3 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 50. |00725757|Маневицька районна державна |44600 |смт Маневичі, | | |насіннєва інспекція | |вул.Франка,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 51. |00725737|Любомльська районна державна |44300 |м.Любомль, | | |насіннєва інспекція | |вул.Володимирська,49а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 52. |00725720|Любешівська районна державна |44200 |смт Любешів, вул. | | |насіннєва інспекція | |Червоноармійська,33 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 53. |00725714|Луцька районна державна |43000 |м.Луцьк, | | |насіннєва інспекція | |вул.Тарасова,15 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 54. |00725708|Локачинська районна державна |45500 |смт Локачі, | | |насіннєва інспекція | |вул.Володимирська,38 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 55. |00725692|Ковельська районна державна |45008 |м.Ковель, | | |насіннєва інспекція | |вул.Л.Толстого,12 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 56. |00725683|Ківерцівська районна державна|45200 |м.Ківерці, | | |насіннєва інспекція | |вул.Некрасова,6 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 57. |00725677|Камінь-Каширська районна |44500 |м.Камінь-Каширський, | | |державна насіннєва інспекція | |вул. 1 Травня, 47 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 58. |00725660|Іваничівська районна державна|45300 |смт Іваничі, | | |насіннєва інспекція | |вул. 8 Березня, 1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 59. |00725654|Горохівська районна державна |45700 |м.Горохів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Галана,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 60. |00725648|Володимир-Волинська районна |44700 |м.Володимир- | | |державна насіннєва інспекція | |Волинський, | | | | |вул.Старицького,35 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Донецька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 61. |00730721|Донецька обласна державна |83054 |м.Донецьк, | | |насіннєва інспекція | |вул.Челюскінців,155 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 62. |00696947|Мар'їнська районна державна |85600 |м.Мар'їнка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Шевченка,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 63. |00696544|Тельманівська районна |87100 |смт Тельманове, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Первомайська,165 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 64. |00696510|Олександрівська районна |84000 |смт Олександрівка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Совєтська,78 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 65. |00696332|Ясинуватська районна державна|86063 |м.Ясинувата, | | |насіннєва інспекція | |вул.Пирогова,4 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 66. |00696250|Старобешівська районна |87200 |смт Старобешеве, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Почтова,59 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 67. |00696220|Першотравнева районна |87400 |м.Мангуш, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Апатова,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 68. |00696021|Володарська районна державна |87000 |смт Володарське, | | |насіннєва інспекція | |вул.Володарського,88 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 69. |00695982|Новоазовська районна державна|87600 |м.Новоазовськ, вул. | | |насіннєва інспекція | |60-річчя СРСР, 119а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 70. |00694474|Амвросіївська районна |87302 |м.Амвросіївка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.К.Лібкнехта,7 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 71. |00694445|Костянтинівська районна |85107 |м.Костянтинівка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Мирошниченко,17 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 72. |00694416|Сніжнянська районна державна |86150 |м.Сніжне, вул.Лати, | | |насіннєва інспекція | |29 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 73. |00694401|Добропільська районна |85032 |м.Добропілля, | | |державна насіннєва інспекція | |пров.Тельмана,13 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 74. |00694391|Великоновосільківська районна|85500 |смт Велика Новосілка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Совєтська,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 75. |00694385|Краснолиманська районна |84400 |м. Красний Лиман, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Свободи,18 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 76. |00694356|Артемівська районна державна |84500 |м.Артемівськ, | | |насіннєва інспекція | |вул.Маріупольська,41 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 77. |00694347|Красноармійська районна |84300 |м.Красноармійськ, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Бабушкіна,65 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 78. |00694327|Волновахська районна державна|85700 |м.Волноваха, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,143 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Житомирська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 79. |24700297|Брусилівська районна державна|12600 |смт Брусилів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Калініна,14 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 80. |00730827|Житомирська обласна державна |10014 |м.Житомир, | | |насіннєва інспекція | |майдан Рад, 3/14 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 81. |00726211|Червоноармійська районна |12000 |смт Червоноармійськ, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Ворошилова,11 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 82. |00726205|Радомишльська районна |12200 |м.Радомишль, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Горького,25 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 83. |00726197|Олевська районна державна |11000 |смт Олевськ, | | |насіннєва інспекція | |вул.Енгельса,21а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 84. |00726180|Овруцька районна державна |11101 |м.Овруч, вул.Правди,14| | |насіннєва інспекція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 85. |00726174|Народицька районна державна |11400 |смт Народичі, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,239 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 86. |00726168|Малинська районна державна |11600 |м.Малин, | | |насіннєва інспекція | |вул.Чернишевського,7 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 87. |00726151|Лугинська районна державна |11300 |смт Лугини, | | |насіннєва інспекція | |вул.К.Маркса,44 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 88. |00726145|Коростенська районна державна|11500 |м.Коростень, | | |насіннєва інспекція | |вул.Чапаєва,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 89. |00726139|Ємільчинська районна державна|11200 |смт Ємільчине, | | |насіннєва інспекція | |вул.Жовтня,19-в | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 90. |00726122|Володарсько-волинська районна|12100 |смт Володарськ | | |державна насіннєва інспекція | |Волинський, | | | | |вул.Чапаєва,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 91. |00726116|Баранівська районна державна |12100 |м.Баранівка, | | |насіннєва інспекція | |пров.Інкубаторський,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 92. |00726109|Черняхівська районна державна|12300 |смт Черняхів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Некрасова,5 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 93. |00726091|Новгоград Волинська районна |11742 |Новгоград Волинський | | |державна насіннєва інспекція | |р-н, с.Наталівка, | | | | |вул.Пушкіна,10 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 94. |00726085|Коростишівська районна |12500 |м.Коростишів, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.К.Маркса,38 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 95. |00726079|Житомирська районна державна |13100 |м.Житомир, | | |насіннєва інспекція | |вул.Щорса,122 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 96. |00726062|Дзержинська районна державна |13000 |смт Дзержинськ, | | |насіннєва інспекція | |вул.Суворова,5 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 97. |00726056|Чуднівська районна державна |13200 |смт Чуднів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Резчикова,11 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 98. |00726044|Ружинська районна державна |13600 |смт Ружин, | | |насіннєва інспекція | |вул.Бірюкова,14 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 99. |00726033|Попільнянська районна |13500 |смт Попільня, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Щорса,14 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 100.|00726027|Любарська районна державна |13132 |Любарський р-н, | | |насіннєва інспекція | |с.Громада, | | | | |вул.Перемого,40 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 101.|00726010|Бердичівська районна державна|13300 |м.Бердичів, | | |насіннєва інспекція | |вул.К.Маркса,15а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 102.|00726004|Андрушівська районна державна|13400 |м.Андрушівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Попілля,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Запорізька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 103.|00731287|Запорізька обласна державна |69095 |м.Запоріжжя, | | |насіннєва інспекція | |вул.Дзержинського,108 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 104.|00712456|Чернігівська районна державна|71200 |смт Чернігівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Набережна,48 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 105.|00712442|Токмацька районна державна |71700 |м.Токмак, | | |насіннєва інспекція | |вул.Степова,10а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 106.|00712433|Приморська районна державна |72100 |м.Приморськ, | | |насіннєва інспекція | |вул.Морська,49 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 107.|00712427|Приазовська районна державна |72400 |смт Приазовське, | | |насіннєва інспекція | |вул.Пушкіна,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 108.|00712410|Пологівська районна державна |70600 |м.Пологи, | | |насіннєва інспекція | |вул.Суворова,9 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 109.|00712404|Оріхівська районна державна |70500 |м.Оріхів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Тимирязєва,23 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 110.|00712396|Новомиколаївська районна |70100 |смт Новомиколаївка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Чехова,16 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 111.|00712388|Михайлівська районна державна|72000 |смт Михаайлівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Коноваленка,8 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 112.|00712373|Мелітопольська районна |72300 |м.Мелітополь, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Чкалова,101б | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 113.|00712367|Куйбишевська міжрайонна |71000 |смт Куйбишеве, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Запорізька,27а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 114.|00712350|Камянсько-Дніпровська |71300 |м.Камянка-Дніпровська,| | |міжрайонна державна насіннєва| |вул.Усачова,100 | | |інспекція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 115.|00712344|Запорізька районна державна |69089 |м.Запоріжжя, | | |насіннєва інспекція | |вул.Шушенська,51а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 116.|00712338|Гуляйпільська районна |70200 |м.Гуляйполе, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Спартаківська,18 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 117.|00712321|Вільнянська районна державна |70000 |м.Вільнянськ, | | |насіннєва інспекція | |вул.Канареєва,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 118.|00712315|Веселівська районна державна |72200 |смт Веселе, | | |насіннєва інспекція | |вул.Чкалова,72 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 119.|00712309|Василівська районна державна |71600 |м.Василівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Радянська,10 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 120.|00712290|Бердянська районна державна |71100 |м.Бердянськ, | | |насіннєва інспекція | |вул.Пролетарська,234 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 121.|00712284|Якимівська районна державна |72500 |смт Якимівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,107 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Київська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 122.|20625268|Богуславська районна державна|09700 |м.Богуслав, | | |насіннєва інспекція | |вул.Корольова,13-а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 123.|00712841|Яготинська районна державна |07700 |смт Яготин, | | |насіннєва інспекція | |пр.Офіцерський,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 124.|00712835|Згуровська районна державна |07600 |смт Згуровка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Залізнична,7 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 125.|00712829|Фастівська районна державна |08500 |м.Фастів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Садова,13 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 126.|00712812|Тетіївська районна державна |09800 |м.Тетіїв, вул.Карла | | |насіннєва інспекція | |Маркса,20 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 127.|00712806|Таращанська районна державна |09500 |м.Тараща, | | |насіннєва інспекція | |вул.Білоцерківська, | | | | |61-а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 128.|00712798|Ставищенська районна державна|09400 |смт Ставище, | | |насіннєва інспекція | |вул.Старикова,6 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 129.|00712781|Сквирська районна державна |09000 |м.Сквира, вул.Рози | | |насіннєва інспекція | |Люксембург,20 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 130.|00712775|Рокитнянська районна державна|09600 |смт Рокитно, | | |насіннєва інспекція | |вул.Пісчана,47 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 131.|00712769|Поліська районна державна |07041 |с.Красятичі, | | |насіннєва інспекція | |вул.Жовтнева,81, | | | | |Поліського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 132.|00712752|Переяслав-Хмельницька районна|08402 |м.Переяслав- | | |державна насіннєва інспекція | |Хмельницький, | | | | |вул.Орджонікідзе,51в | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 133.|00712746|Обухівська районна державна |08700 |м.Обухів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Будьонного,40 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 134.|00712736|Миронівська районна державна |08800 |м.Миронівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.40-річчя | | | | |Перемоги,39 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 135.|00712723|Макарівська районна державна |08000 |м.Макарів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Франка,5 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 136.|00712717|Києво-Святошинська районна |08131 |с.Софіївська | | |державна насіннєва інспекція | |Борщагівка, | | | | |вул.Садова,26 | | | | |Києво-Святошинського | | | | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 137.|00712700|Кагарлицька районна державна |09200 |м.Кагарлик, | | |насіннєва інспекція | |вул.Кооперативна,17 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 138.|00712692|Іванківська районна державна |07200 |смт Іванків, | | |насіннєва інспекція | |вул.Щербакова,5 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 139.|00712686|Вишгородська районна державна|07300 |м.Вишгород, | | |насіннєва інспекція | |вул.Київська,6 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 140.|00712671|Володарська районна державна |09300 |смт Володарка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Суворова,22 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 141.|00712663|Васильківська районна |08600 |м.Васильків, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Пушкіна,23-а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 142.|00712657|Броварська районна державна |07400 |м.Бровари, | | |насіннєва інспекція | |вул.Декабристів,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 143.|00712640|Бородянська районна державна |07800 |смт Бородянка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Свердлова,5 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 144.|00712634|Бориспільська районна |08300 |м.Бориспіль, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Червоноармійська, | | | | |24 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 145.|00712611|Білоцерківська районна |09113 |м.Біла Церква, | | |державна насіннєва інспекція | |ст.відділення | | | | |"Олександрія",13 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 146.|00712605|Баришівська районна державна |07500 |смт Баришівка, | | |насіннєва інспекція | |пр.Заводський,12 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Кіровоградська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 147.|00713065|Онуфріївська районна державна|28100 |смт Онуфріївка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Поштова,10 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 148.|00713059|Світловодська районна |27500 |м.Світловодськ, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Комсомольська,33а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 149.|00713042|Устинівська районна державна |28600 |смт Устинівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Суворова,22 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 150.|00713036|Петрівська районна державна |28300 |смт Петрове, | | |насіннєва інспекція | |вул.Кравчинського,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 151.|00713023|Новгородківська районна |28200 |смт Новгородка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.50 років Жовтня,31| ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 152.|00713013|Компаніївська районна |28400 |смт Компаніївка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Калініна,10 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 153.|00713007|Долинська районна державна |28500 |м.Долинська, | | |насіннєва інспекція | |вул.Комсомольська,1а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 154.|00712999|Бобринецька районна державна |28531 |м.Бобринець, | | |насіннєва інспекція | |вул.16-го Березня,74 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 155.|00712982|Олександрійська районна |28000 |м.Олександрія, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Леніна,198 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 156.|00712976|Новоукраїнська районна |27100 |м.Новоукраїнка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Леніна,182 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 157.|00712965|Кіровоградська районна |25014 |м.Кіровоград, вул. | | |державна насіннєва інспекція | |Повітрянофлотська,53 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 158.|00712953|Добровеличківська районна |27000 |смт Добровеличківка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Челюскіна,8 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 159.|00712947|Вільшанська районна державна |26600 |смт Вільшанка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Миру,65 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 160.|00712930|Ульяновська районна державна |26400 |м.Ульяновка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Урицького,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 161.|00712924|Олександрівська районна |27100 |смт Олександрівка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Гагаріна,59 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 162.|00712918|Новомиргородська районна |26012 |м.Новомиргород, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Гастелло,7 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 163.|00712901|Новоархангельська районна |26100 |смт Новоархангельськ, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Леніна,80 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 164.|00712893|Кіровоградська міська |25050 |м.Кіровоград, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Повітрофлотська,53| ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 165.|00712887|Маловисківська районна |26030 |м. Мала Виска, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Леніна, 2а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 166.|00712870|Знам'янська районна державна |27400 |м.Знам'янка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Скірди,10 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 167.|00712864|Голованівська районна |26500 |смт Голованівськ, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Поштова,47 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 168.|00712858|Гайворонська районна державна|26300 |м.Гайворон, вул. 1-го | | |насіннєва інспекція | |Травня, 13а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 169.|00700200|Кіровоградська обласна |25012 |м.Кіровоград, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Кірова,36а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 170.|00110088|Обласна електрофорезна |25050 |м.Кіровоград, | | |лабораторія Кіровоградської | |вул.Повітрофлотська,53| | |насіннєвої інспекції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Луганська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 171.|00725996|Олександрівська районна |91484 |м.Олександрівськ, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Шевченка,4 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 172.|00725986|Троїцька районна державна |92100 |смт Троїцьке, | | |насіннєва інспекція | |вул.Мічуріна,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 173.|00725973|Старобільська районна |92700 |м.Старобільськ, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Заводська,17 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 174.|00725950|Станично-Луганська районна |93400 |смт Станично- | | |державна насіннєва інспекція | |Луганське, | | | | |вул.Барбашева,26 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 175.|00725944|Слов'яносербська районна |93700 |смт Слов'яносербськ, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Леніна,56 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 176.|00725938|Свердловська районна державна|94800 |м.Свердловськ, | | |насіннєва інспекція | |пров.Лутугіна,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 177.|00725921|Сватівська районна державна |92600 |м.Сватове, | | |насіннєва інспекція | |вул.Свердлова,1а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 178.|00725909|Новопсковська районна |92300 |смт Новопсков, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.К.Маркса,70 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 179.|00725890|Новоайдарська районна |93500 |смт Новоайдар, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Мира,34 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 180.|00725884|Міловська районна державна |92500 |смт Мілове, | | |насіннєва інспекція | |вул.Луначарського,116 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 181.|00725878|Марківська районна державна |92400 |смт Марківка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Гагаріна,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 182.|00725861|Лутугінська районна державна |92000 |м.Лутугіне, | | |насіннєва інспекція | |вул.Мєндєлєєва,1а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 183.|00725849|Кремінська районна державна |92900 |м.Кремінна, | | |насіннєва інспекція | |вул.Кооперативна,7 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 184.|00725826|Білокуракинська районна |92200 |смт Білокуракіне, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Радянська,27а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 185.|00725811|Біловодська районна державна |92800 |смт Біловодськ, | | |насіннєва інспекція | |вул.Філоненка,13 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 186.|00725803|Антрацитівська районна |94600 |м.Антрацит-3, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Паркова,27 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 187.|00710552|Ровеньковська міська лікарня |94800 |м.Ровеньки, | | |державної ветеринарної | |вул.К.Маркса,208 | | |медицини | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Одеська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 188.|00713533|Ширяєвська районна державна |66800 |смт Ширяєве, | | |насіннєва інспекція | |вул.Коробченка,28 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 189.|00713527|Фрунзівська районна державна |66700 |смт Фрунзівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,54а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 190.|00713510|Татарбунарська районна |68100 |м.Татарбунари, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Леніна,54а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 191.|00713504|Тарутинська районна державна |68500 |смт Тарутино, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,132 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 192.|00713496|Саратська районна державна |68200 |смт Сарата, | | |насіннєва інспекція | |вул.Котовського,19 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 193.|00713481|Савранська районна державна |66200 |смт Саврань, | | |насіннєва інспекція | |вул.Чкалова,22 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 194.|00713473|Ренійська районна державна |68800 |м.Рені, вул. 3-го | | |насіннєва інспекція | |Гв.Полку, 34 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 195.|00713467|Роздільнянська районна |67400 |м.Роздільна, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Садова,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 196.|00713450|Овідіопольська районна |67800 |смт Овідіополь, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Залізнична,86 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 197.|00713444|Миколаївська районна державна|67000 |смт Миколаївка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Гагаріна,2а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 198.|00713438|Любашівська районна державна |66502 |смт Любашівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Белінського,44 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 199.|00713421|Красноокнянська районна |67900 |смт Красні Окни, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Некрасова,11 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 200.|00713415|Котовська районна державна |66300 |м.Котовськ, | | |насіннєва інспекція | |вул.Калініна,114а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 201.|00713409|Комінтернівська районна |67500 |смт Комінтернівське, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Десанту,47 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 202.|00713390|Кодимська районна державна |66000 |м.Кодима, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна, 22 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 203.|00713384|Кілійська районна державна |68300 |м.Кілія, | | |насіннєва інспекція | |вул.Першотравнева,64 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 204.|00713378|Ізмаїльська районна державна |68600 |м.Ізмаїл, | | |насіннєва інспекція | |вул.Дзержинського,63 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 205.|00713361|Великомихайлівська районна |67100 |смт Велика Михайлівка,| | |державна насіннєва інспекція | |вул.Інтернаціональна, | | | | |26 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 206.|00713355|Іванівська районна державна |67200 |смт Іванівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Кузьміна,100 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 207.|00713349|Болградська районна державна |68700 |м.Болград, | | |насіннєва інспекція | |вул.Ямбульзька,27 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 208.|00713332|Одеська міська державна |65036 |м.Одеса, Іллічівський | | |насіннєва інспекція | |р-н, | | | | |дор.Овідоопольська,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 209.|00713326|Біляївська районна державна |67600 |смт Біляївка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Гагаріна,58 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 210.|00713317|Білгород-Дністровська районна|67700 |м.Білгород- | | |державна насіннєва інспекція | |Дністровськ, | | | | |вул.Радянська,9 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 211.|00713303|Березівська районна державна |67300 |м.Березівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Генерала Плієва,29| ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 212.|00713295|Балтська районна державна |66100 |м.Балта, | | |насіннєва інспекція | |вул.Пролетарська,38 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 213.|00713272|Арцизька районна державна |68400 |м.Арциз, вул. 40-чя | | |насіннєва інспекція | |Жовтня, 66 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 214.|00713266|Ананьївська районна державна |66400 |м.Ананьїв, | | |насіннєва інспекція | |вул.С.Лазо,13 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 215.|00702564|Одеська обласна державна |65045 |м.Одеса, | | |насіннєва інспекція | |вул.Преображенська,52 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Полтавська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 216.|05385281|Полтавська обласна державна |36011 |м.Полтава, | | |насіннєва інспекція | |вул.Міщенка,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 217.|00726234|Котелевська районна державна |38600 |смт Котельва, | | |насіннєва інспекція | |вул.Лермонтова,16 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 218.|00713792|Шишацька районна державна |38000 |смт Шишаки, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,39 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 219.|00713775|Чутівська районна державна |38800 |смт Чутове, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,42а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 220.|00713763|Чорнухинська районна державна|37100 |смт Чорнухи, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,39 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 221.|00713757|Хорольська районна державна |37800 |м.Хорол, вул.Гоголя, | | |насіннєва інспекція | |6 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 222.|00713740|Семенівська районна державна |38200 |смт Семенівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Шевченка,31 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 223.|00713734|Решетилівська районна |38400 |смт Решетилівка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Шевченка, 68/14 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 224.|00713728|Полтавська районна державна |36020 |м.Полтава, | | |насіннєва інспекція | |вул.Кучеренка,4 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 225.|00713711|Пирятинська районна державна |37000 |м.Пирятин, | | |насіннєва інспекція | |вул.Аврушенка,17а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 226.|00713705|Оржицька районна державна |37700 |смт Оржиця, | | |насіннєва інспекція | |вул.Данілова,9 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 227.|00713697|Новосанжарська районна |39300 |смт. Нові Санжари, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Жовтнева,32 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 228.|00713680|Миргородська районна державна|37600 |м.Миргород, | | |насіннєва інспекція | |вул.Гоголя,174/25 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 229.|00713674|Машівська районна державна |39400 |смт Машівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,164 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 230.|00713668|Лубенська районна державна |37536 |м.Лубни, | | |насіннєва інспекція | |вул.Л.Толстого,85 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 231.|00713651|Лохвицька районна державна |37200 |м.Лохвиця, вул. 60 | | |насіннєва інспекція | |років Жовтня, 1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 232.|00713645|Кременчуцька районна державна|39627 |м.Кременчук, | | |насіннєва інспекція | |вул.Платухіна,5 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 233.|00713639|Козельщинська районна |39100 |смт Козельщина, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Радянська,75 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 234.|00713622|Кобеляцька районна державна |39200 |м.Кобеляки, | | |насіннєва інспекція | |вул.Жовтнева,1а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 235.|00713616|Карлівська районна державна |39500 |м.Карлівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Радевича,6 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 236.|00713600|Зіньківська районна державна |38100 |м.Зіньків, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,48 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 237.|00713591|Диканська районна державна |38500 |смт Диканька, | | |насіннєва інспекція | |вул.Гоголя,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 238.|00713585|Гребінківська районна |37400 |м.Гребінка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Жовтнева,72 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 239.|00713579|Градижська районна державна |39000 |смт Градизьк, | | |насіннєва інспекція | |вул.Рєпіна,25 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 240.|00713562|Глобинська районна державна |39000 |м.Глобино, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,311 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 241.|00713556|Гадячська районна державна |37300 |м.Гадяч, | | |насіннєва інспекція | |вул.Гагаріна,6 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 242.|00713546|Великобагачанська районна |38305 |смт В.Багачка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Загороднього,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Рівненська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 243.|22588034|Демидівська районна державна |35624 |смт Демидівка, вул. | | |насіннєва інспекція | |17-го Вересня, 105 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 244.|00713941|Радивилівська районна |35500 |м.Радивилів, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Маркелові,6 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 245.|00713935|Сарненська районна державна |34500 |м.Сарни, | | |насіннєва інспекція | |вул.Білгородська,19 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 246.|00713929|Рокитнівська районна державна|34208 |смт Рокитно, | | |насіннєва інспекція | |пр-т Київський, 2 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 247.|00713912|Рівненська районна державна |33010 |м.Рівне, | | |насіннєва інспекція | |вул.Тракторна,4-а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 248.|00713906|Острозька районна державна |35800 |м.Острог, | | |насіннєва інспекція | |вул.Мічуріна,5 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 249.|00713898|Млинівська районна державна |35100 |смт Млинів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Поліщука,39 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 250.|00713881|Костопільська районна |35000 |м.Костопіль, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Комунальна, 2-а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 251.|00713875|Корецька районна державна |34700 |м.Корець, | | |насіннєва інспекція | |вул.Вишнева,13а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 252.|00713869|Здолбунівська районна |35700 |м.Здолбунів, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Словацького,58 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 253.|00713852|Зарічненська районна державна|34000 |смт Зарічне, | | |насіннєва інспекція | |вул.Франка,12 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 254.|00713846|Дубровицька районна державна |34100 |м.Дубровиця, | | |насіннєва інспекція | |вул.Комунальна,40 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 255.|00713830|Дубенська районна державна |35600 |м.Дубно, | | |насіннєва інспекція | |вул.Словацького,17 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 256.|00713823|Гощанська районна державна |35400 |смт Гоща, | | |насіннєва інспекція | |вул.С.Ковпака,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 257.|00713817|Володимирецька районна |34300 |смт Володимирець, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Леніна,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 258.|00713800|Березнівська районна державна|34610 |смт Березне, | | |насіннєва інспекція | |вул.Зірненська,8 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 259.|00703761|Рівненська обласна державна |33000 |м.Рівне, вул. | | |насіннєва інспекція | |Малорівненська, 91-б | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Сумська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 260.|00732938|Сумська обласна державна |40030 |м.Суми, | | |насіннєва інспекція | |вул.Першотравнева,29 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 261.|00714142|Ямпільська районна державна |41200 |смт Ямпіль, | | |насіннєва інспекція | |вул.Гагаріна,7 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 262.|00714136|Шосткинська районна державна |41100 |м.Шостка, вул. 6 Гв. | | |насіннєва інспекція | |Дивізії, 1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 263.|00714127|Тростянецька районна державна|42600 |м.Тростянець, | | |насіннєва інспекція | |вул.Щербака,11 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 264.|00714107|Сумська районна державна |40030 |м.Суми, | | |насіннєва інспекція | |вул.Куйбишева,79 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 265.|00714099|Серединобудська районна |41000 |м.Середина-Буда, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Мічуріна,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 266.|00714099|Серединобудська районна |41000 |м.Середина-Буда, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Мічуріна,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 267.|00714082|Роменська районна державна |42000 |м.Ромни, | | |насіннєва інспекція | |вул.Лермонтова,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 268.|00714076|Путивльська районна державна |41500 |м.Путивль, | | |насіннєва інспекція | |вул.Радянська,54 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 269.|00714062|Недригайлівська районна |42100 |смт Недригайлів, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Кірова,26 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 270.|00714053|Липоводолинська районна |42500 |смт Липова Долина, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Роменська,12 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 271.|00714047|Лебединська районна державна |42200 |м.Лебедин, | | |насіннєва інспекція | |вул.Гудилівська,86 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 272.|00714030|Кролевецька районна державна |41300 |м.Кролевець, | | |насіннєва інспекція | |вул.Старовокзальна,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 273.|00714024|Краснопільська районна |42400 |смт Краснопілля, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Мезенівська,36 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 274.|00714018|Конотопська районна державна |41600 |м.Конотоп, | | |насіннєва інспекція | |вул.Соборна,18 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 275.|00713993|Глухівська районна державна |41400 |м.Глухів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Гоголя,21 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 276.|00713987|Великописарівська районна |42800 |смт Велика Писарівка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Леніна,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 277.|00713970|Буринська районна державна |41700 |м.Буринь, вул.Миру,27 | | |насіннєва інспекція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 278.|00713964|Білопільська районна державна|41800 |м.Білопілля, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,11 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 279.|00713958|Охтирська районна державна |42700 |м.Охтирка, | | |насіннєва інспекція | |пров.Челюскіна,10 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Тернопільська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 280.|00705203|Шумська районна державна |47100 |м.Шумськ, | | |насіннєва інспекція | |вул.Вишнева,34 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 281.|00705195|Чортківська районна державна |46500 |м.Чортків, | | |насіннєва інспекція | |вул.Ломоносова,23 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 282.|00705189|Тернопільська районна |46000 |м.Тернопіль, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.М.Кривоноса,10 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 283.|00705166|Підволочиська районна |47800 |смт Підволочиськ, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Шептицького,8 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 284.|00705152|Монастирська районна державна|48300 |м.Монастирська, | | |насіннєва інспекція | |вул.Лесі Українки,10 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 285.|00705143|Ланівецька районна державна |47400 |м.Ланівці, | | |насіннєва інспекція | |вул.Українська,48 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 286.|00705137|Кременецька районна державна |47003 |м.Кременець, | | |насіннєва інспекція | |вул.Вокзальна,5 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 287.|00704876|Тернопільська обласна |46001 |м.Тернопіль, | | |нсіннєва інспекція | |вул.К.Острозького,14а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Харківська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 288.|05381679|Зміївська районна державна |63403 |м.Зміїв, вул. | | |насіннєва інспекція | |Червоноармійська, 29 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 289.|00733352|Харківська обласна державна |61035 |м.Харків-3, | | |насіннєва інспекція | |вул.Кооперативна,22 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 290.|00708650|Близнюківська районна |64800 |смт Близнюки, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.В.Складнєвої,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 291.|00708503|Боровська районна державна |63800 |смт Борова, | | |насіннєва інспекція | |вул.Московська,61 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 292.|00708495|Богодухівська районна |62103 |м.Богодухів, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Міліцейська,18 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 293.|00706220|Шевченківська районна |63601 |смт Шевченкове, вул. | | |державна насіннєва інспекція | |Комдива Ширяєва, 1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 294.|00706214|Харківська районна державна |61075 |м.Харків, вул. Луї | | |насіннєва інспекція | |Пастера, 9 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 295.|00706208|Сахновщинська районна |64501 |смт Сахновщина, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Кударя,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 296.|00706191|Первомайська районна державна|64100 |м.Первомайський, | | |насіннєва інспекція | |вул.Будівельна,9 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 297.|00706183|Чугуївська районна державна |63500 |м.Чугуїв, | | |насіннєва інспекція | |вул.Дружби,10 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 298.|00706177|Лозівська районна державна |64600 |м.Лозова, | | |насіннєва інспекція | |вул.Лозовського,10-а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 299.|00706160|Куп'янська районна державна |63705 |м.Куп'янськ, вул. | | |насіннєва інспекція | |Давидова-Лужитського, | | | | |19 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 300.|00706154|Краснокутська районна |6202 |смт Краснокутськ, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Куйбишева, 1-а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 301.|00706148|Красноградська районна |63303 |м.Красноград, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Петровського,85 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 302.|00706131|Кегичівська районна державна |64003 |смт Кегичівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Волошина,118 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 303.|00706125|Ізюмська районна державна |64300 |м.Ізюм, | | |насіннєва інспекція | |вул.Старопоштова,19 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 304.|00706119|Золочівська районна державна |62203 |смт Золочів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Піонерська,9 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 305.|00706102|Зачепилівська районна |64401 |смт Зачепилівка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Свердлова,18 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 306.|00706094|Дергачівська районна державна|62300 |м.Дергачі, | | |насіннєва інспекція | |вул.Петровського,30-а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 307.|00706088|Дворічанська районна державна|62702 |смт Дворічна, | | |насіннєва інспекція | |вул.Нагірна,6 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 308.|00706071|Вовчанська районна державна |62504 |м.Вовчанськ, | | |насіннєва інспекція | |вул.Кірова,11 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 309.|00706065|Великобурлуцька районна |62600 |смт Великий Бурлук, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Маяковського,26 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 310.|00706059|Валківська районна державна |63001 |м.Валки, | | |насіннєва інспекція | |вул.Р.Люксембург,94 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 311.|00706042|Барвінківська районна |64703 |смт Барвінкове, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Свердлова,5 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 312.|00706036|Балаклійська районна державна|64200 |м.Балаклія, | | |насіннєва інспекція | |вул.Свердлова,9 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 313.|00706007|Нововодолазьська районна |63200 |смт Нова Водолага, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Горького,11 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 314.|00705999|Харківська міська державна |61003 |м.Харків-3, | | |насіннєва інспекція | |вул.Кооперативна,22 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Херсонська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 315.|22738215|Новокаховська міська державна|74988 |м.Таврійськ, | | |насіннєва інспекція | |вул.Промислова,13 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 316.|22737304|Цюрупинська районна державна |75100 |м.Цюрупинськ, | | |насіннєва інспекція | |вул.Комунарів,63 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 317.|19235757|Новотроїцька районна державна|75355 |смт Новотроїцьке, | | |насіннєва інспекція | |вул.Дзержинського,14а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 318.|19235740|Чаплинська районна державна |75200 |смт Чаплинка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Спартака,4 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 319.|19235734|Скадовська районна державна |75700 |м.Скадовськ, | | |насіннєва інспекція | |вул.Шевченко,39 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 320.|00733381|Херсонська обласна державна |73036 |м.Херсон, вул.Зала | | |насіннєва інспекція | |Егерсег,14а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 321.|00711101|Нововоронцовська районна |74200 |смт Нововоронцовка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Шевченка,15 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 322.|00711095|Каховська районна державна |74800 |м.Каховка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Орджонікідзе,2а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 323.|00711043|Каланчакська районна державна|75800 |смт Каланчак, | | |насіннєва інспекція | |вул.Українська,4 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 324.|00711008|Іванівська районна державна |75424 |смт Іванівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Молодіжна,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 325.|00710954|Горностаївська районна |74600 |смт Горностаївка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Леніна,159 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 326.|00710919|Голопристанська районна |75600 |м. Гола Пристань, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.1-го Травня, 77/1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 327.|00710865|Генічеська районна державна |75500 |м. Генічеськ, вул. | | |насіннєва інспекція | |Коцюбинського, 55а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 328.|00710813|Високопільська районна |74022 |смт Високопілля, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Піонерська,30 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 329.|00710753|Верхньорогачицька районна |74400 |смт Верхній Рогачик, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Чапаєва,65 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 330.|00710701|Великоолександрівська районна|74100 |смт Велика | | |державна насіннєва інспекція | |Олександрівка, | | | | |вул.Шкільна,41 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 331.|00710658|Великолепетиська районна |74500 |смт Велика Лепетиха, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Чкалова,49 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 332.|00710612|Білозерська районна державна |7500 |смт Білозерка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Михайлівська,119 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 333.|00710575|Бериславська районна державна|74300 |м.Берислав, | | |насіннєва інспекція | |вул.Червоноармійська, | | | | |68 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Хмельницька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 334.|00734966|Хмельницька обласна державна |29013 |м. Хмельницький, | | |насіннєва інспекція | |вул.Примакова,9 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 335.|00712077|Ярмолинецька районна державна|32142 |смт Ярмолинці, | | |насіннєва інспекція | |вул.Базарна,12 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 336.|00712048|Шепетівська районна державна |30400 |м. Шепетівка, | | |насіннєва інспекція | |пров.Подільський,9 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 337.|00712031|Чемеровецька районна державна|31633 |смт Чемерівці, | | |насіннєва інспекція | |вул.Пушкіна,19 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 338.|00712002|Хмельницька районна державна |31331 |Хмельницький р-н, | | |насіннєва інспекція | |с.Малиничі, | | | | |вул.Жовтнева,46 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 339.|00711965|Теофіпольська районна |30600 |смт Теофіполь, | | |державна насіннєва інспекція | |пров.Тихий,8 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 340.|00711926|Старосинявська районна |31400 |смт Стара Синява, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Толстого,8 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 341.|00711882|Старокостянтинівська районна |31100 |м.Старокостянтинів, | | |державна насіннєва інспекція | |вул. 1-Травня, 30 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 342.|00711861|Славутська районна державна |30000 |м.Славута, вул. Івана | | |насіннєва інспекція | |Франка, 1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 343.|00711818|Полонська районна державна |30500 |м.Полонне, | | |насіннєва інспекція | |вул.Низька,30 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 344.|00711787|Новоушицька районна державна |32624 |смт Нова Ушиця, | | |насіннєва інспекція | |пров.Радянський,4 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 345.|00711735|Летичівська районна державна |31500 |смт Летичів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Комарова, 2/2 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 346.|00711712|Красилівська районна державна|31000 |м.Красилів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Суворова,14 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 347.|00711652|Кам'янець-Подільська районна |32300 |м.Кам'янець- | | |державна насіннєва інспекція | |Подільський, | | | | |пров.Гастелло,11 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 348.|00711623|Ізяславська районна державна |30300 |м.Ізяслав, | | |насіннєва інспекція | |вул.Острозька,33 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 349.|00711592|Дунаївецька районна державна |32413 |м.Дунаївці, | | |насіннєва інспекція | |вул.Горького,11а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 350.|00711540|Деражнянська районна державна|32200 |м.Деражня, вул.Туза, | | |насіннєва інспекція | |3 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 351.|00711505|Городоцька районна державна |32000 |м.Городок, | | |насіннєва інспекція | |вул.Жовтнева,52а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 352.|00711474|Волочиська районна державна |31200 |м.Волочиськ, | | |насіннєва інспекція | |вул.Незалежності,90 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 353.|00711439|Вінковецька районна державна |32500 |смт Віньківці, | | |насіннєва інспекція | |вул.Заславська,17 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 354.|00711403|Білогірська районна державна |30200 |смт Білогір'я, | | |насіннєва інспекція | |вул.Островського,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Черкаська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 355.|24419844|Черкаська районна державна |18000 |м.Черкаси, | | |насіннєва інспекція | |вул.Дахнівська,50 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 356.|00714585|Шполянська районна державна |20600 |м.Шпола, | | |насіннєва інспекція | |вул.Пролетарська,46 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 357.|00714573|Чорнобаївська районна |19900 |смт Чорнобай, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Черкаська,132 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 358.|00714567|Чигиринська районна державна |20901 |м.Чигирин, | | |насіннєва інспекція | |вул.Комсомольська,26 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 359.|00714550|Черкаська обласна державна |18005 |м.Черкаси, | | |насіннєва інспекція | |вул.П.Комуни,65 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 360.|00714544|Христинівська районна |20000 |м.Христинівка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Радянська,2а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 361.|00714538|Уманська районна державна |20300 |м.Умань, вул. XXIV | | |насіннєва інспекція | |Партз'їзду, 4 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 362.|00714291|Тальнівська районна державна |20400 |м.Тальне, | | |насіннєва інспекція | |вул.Котовського,33в | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 363.|00714283|Смілянська районна державна |20700 |м.Сміла, | | |насіннєва інспекція | |пров.Жовтневий,42а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 364.|00714277|Монастирищенська районна |19100 |м.Монастирище, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Суворова,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 365.|00714260|Маньківська районна державна |20100 |смт Маньківка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Гагаріна,41 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 366.|00714254|Лисянська районна державна |19300 |смт Лисянка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Котовського,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 367.|00714248|Корсунь-Шевченківська районна|19400 |м.Корсунь- | | |державна насіннєва інспекція | |Шевченківський, | | | | |вул.Енгельса,9 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 368.|00714231|Катеринопільська районна |20500 |смт Катеринопіль, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Леніна,16 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 369.|00714225|Канівська районна державна |19001 |м.Канів, вул.Леніна, | | |насіннєва інспекція | |211 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 370.|00714219|Кам'янська районна державна |20800 |м.Кам'янка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Кірова, 1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 371.|00714194|Золотоніська районна державна|19700 |м.Золотоноша, | | |насіннєва інспекція | |вул.Благовіщенська,17 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 372.|00714188|Звенигородська районна |20200 |м.Звенигородка, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Пролетарська,10а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 373.|00714171|Жашківська районна державна |19200 |м.Жашків, вул.Миру,5 | | |насіннєва інспекція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 374.|00714165|Драбівська районна державна |19800 |смт Драбів, | | |насіннєва інспекція | |вул.Комсомольська,11а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 375.|00714159|Городищенська районна |19500 |м.Городище, | | |державна насіннєва інспекція | |вул.Кірова,94 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Чернігівська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 376.|26320630|Варвинська районна державна |17600 |смт Варва, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,48 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 377.|00733719|Чернігівська обласна державна|14034 |м.Чернігів, | | |насіннєва інспекція | |вул.М.Коцюбинського,41| ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 378.|00714521|Щорська районна державна |15200 |м.Щорс, | | |насіннєва інспекція | |вул.Архітектурна,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 379.|00714515|Чернігівська районна державна|14030 |м.Чернігів, | | |насіннєва інспекція | |вул.М.Коцюбинського,41| ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 380.|00714509|Талалаївська районна державна|17200 |смт Талалаївка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Пролетарська,9 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 381.|00714490|Срібнянська районна державна |17300 |смт Срібне, | | |насіннєва інспекція | |вул.Фрунзе,22 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 382.|00714484|Сосницька районна державна |16100 |смт Сосниця, | | |насіннєва інспекція | |вул.Польова,9 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 383.|00714478|Семенівська районна державна |15400 |м.Семенівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Петровського,23а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 384.|00714461|Ріпкинська районна державна |15000 |смт Ріпки, | | |насіннєва інспекція | |вул.Суворова,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 385.|00714449|Прилуцька районна державна |17500 |м.Прилуки, | | |насіннєва інспекція | |пров.Залізничний,5а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 386.|00714432|Носівська районна державна |17100 |м.Носівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Вокзальна,10 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 387.|00714426|Новгород-Сіверська районна |16000 |м.Новгород-Сіверський,| | |державна насіннєва інспекція | |вул.Косовського,26 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 388.|00714410|Ніжинська районна державна |16633 |м.Ніжин, | | |насіннєва інспекція | |вул.Гастело,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 389.|00714403|Менська районна державна |15600 |м.Мена, | | |насіннєва інспекція | |вул.Урицького,6а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 390.|00714395|Куликівська районна державна |16300 |смт Куликівка, | | |насіннєва інспекція | |вул.Короленка,1а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 391.|00714389|Корюківська районна державна |15300 |м.Корюківка, | | |насіннєва інспекція | |пров.Вокзальний,7 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 392.|00714372|Коропська районна державна |16200 |смт Короп, | | |насіннєва інспекція | |вул.Леніна,51 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 393.|00714366|Козелецька районна державна |17000 |смт Козелець, | | |насіннєва інспекція | |вул.Журавльова,28 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 394.|00714356|Ічнянська районна державна |16700 |м.Ічня, вул. Борців | | |насіннєва інспекція | |революції, 43 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 395.|00714343|Городнянська районна державна|15100 |м.Городня, | | |насіннєва інспекція | |вул.Льонозаводська,8 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 396.|00714320|Борзнянська районна державна |16400 |м.Борзна, вул.Ганни | | |насіннєва інспекція | |Барвінок, 7а | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 397.|00714314|Бобровицька районна державна |17400 |м.Бобровиця, | | |насіннєва інспекція | |вул.Чернігівська,36 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 398.|00714308|Бахмачська районна державна |16500 |м.Бахмач, | | |насіннєва інспекція | |вул.Петровського,33 | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | м. Київ | | | ----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 399.|00731595|Київська обласна державна |01004 |м.Київ, | | |насіннєва інспекція | |вул.Басейна,1/2 | ----------------------------------------------------------------------------

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

21.02.2006 N 80

ПЕРЕЛІК 5

державних підприємств, установ і організацій

функції координації діяльності яких покладені

на Департамент ринків рослинництва, садівництва,

виноградарства та виноробства

--------------------------------------------------------------------------- N | Код із | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | з/п | ЄДРПОУ | | індекс | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Автономна Республіка Крим | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 1. |05446858|Державне підприємство |97520 |с.Первомайське, | | |"Первомайський виноробний | |Сімферопольського | | |завод" | |р-ну, вул.Дяченка,5 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 2. |05414657|Державне підприємство |95192 |м.Сімферополь, | | |"Сімферопольський виноробний | |Залізнодорожний р-н,| | |завод" | |Московське шосе, | | | | |9-й км | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 3. |01274082|Новоселівський виноробний |96274 |смт Новоселівка | | |завод | |Роздольненського | | | | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 4. |04751571|Кримська воєнізована служба з|95034 |м.Сімферополь, | | |активних впливів на | |вул.Київська,81 | | |гідрометеорологічні процеси | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 5. |00700654|Кримський республіканський |95017 |м.Сімферополь, | | |державний | |вул.Київська,75/1 | | |проектно-технологічний центр | | | | |охорони родючості ґрунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 6. |00415534|Державне об'єднання |95017 |м.Сімферополь, | | |агропромислового комбінату | |Київський р-н, | | |"Кримрадгоспвинпром" | |вул.Київська, 73 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 7. |00415416|Український державний |95018 |м.Сімферополь, | | |інститут по проектуванню | |вул.Ракетна,10 | | |садів і виноградників | | | | |"Укрдіпросад" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 8. |00415072|Державний |95017 |м.Сімферополь, | | |проектно-конструкторський | |вул.Київська,73 | | |технологічний інститут | | | | |"Плодмашпроект" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 9. |00413015|Агрофірма "Прибрежна" |96447 |с.Медведове, | | | | |Чорноморського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 10. |00413009|Державне підприємство |96300 |смт Первомайське, | | |радгосп-завод ім.1 Мая | |вул.Б.Хмельницького,| | | | |11 | | | | |Первомайського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 11. |00412926|Державне сільськогосподарське|97551 |с.Кольчугіно, | | |підприємство | |вул.Чехова,1, | | |"Агропромкомбінат | |Сімферопольського | | |"Виноградний" | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 12. |00412990|Державне підприємство |96524 |с.Вересаєве, | | |радгосп-завод | |Сакського р-ну | | |"Євпаторійський" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 13. |00412866|Державне підприємство |98410 |с.Плодове, | | |Радгосп-завод "Плодове" | |Бахчисарайського | | | | |р-ну, вул.Леніна, 60| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 14. |00411890|Національне виробничо-аграрне|98600 |м.Ялта, | | |об'єднання "Масандра" | |смт Масандра, | | | | |вул.Миру,6 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 15. |00412843|Державне підприємство |98640 |м.Ялта, смт Гурзуф, | | |"Гурзуф" | |вул.Привітна,4 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 16. |00412837|Державне підприємство |98033 |м.Судак, с.Морське, | | |"Морське" | |вул.Карла Маркса,35 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 17. |00412820|Державне підприємство "Судак"|98000 |м.Судак, | | | | |вул.Алуштинська,15 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 18. |00412808|Державне підприємство |98031 |м.Судак, с.Веселе, | | |"Веселівське" | |вул.Леніна,9 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 19. |00412760|Державне підприємство |98655 |м.Ялта, смт Лівадія,| | |"Лівадія" | |вул.Виноградна,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 20. |00412754|Державне |98540 |м.Алушта, | | |підприємство "Таврида" | |с.Кипарисне | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 21. |00412725|Державне підприємство |98521 |м.Алушта, | | |"Привітний" | |с.Привітне, | | | | |вул.Леніна,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 22. |00412719|Державне підприємство |98520 |м.Алушта, | | |"Малоріченське" | |с.Малоріченське, | | | | |вул.Садова | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 23. |00412694|Державне підприємство |98510 |м.Алушта, | | |"Алушта" | |пров.Іванова,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 24. |33954819|Державне господарське |98032 |м.Судак, | | |об'єднання "Виробниче аграрне| |смт Новий Світ, | | |об'єднання "Новий Світ" | |вул.Шаляпіна,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 25. |00412665|Державне підприємство "Завод |98032 |смт Новий Світ, | | |шампанських вин "Новий Світ" | |вул.Судацька, 16 | | | | |Судацького р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 26. |32177715|Державне підприємство |97517 |Сімферопольський | | |"Сільськогосподарське | |р-н, | | |підприємство "Плодовод" | |смт Гвардійське, | | | | |вул.Березовського,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 27. |31382309|Державне сільськогосподарське|98187 |м.Феодосія, | | |підприємство "Нива" | |смт Щебетовка, | | | | |вул.Леніна,27 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 28. |00700588|Державна станція захисту |95053 |м.Сімферополь, | | |рослин Автономної Республіки | |вул.Оленчука,52 | | |Крим | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Вінницька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 29. |32533743|Державне підприємство |23040 |Барський район, | | |"Агрофірма Буцні" | |с.Буцні, | | | | |вул.Суворова,28 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 30. |30805332|Державне підприємство |28020 |Муровано-Кириловець-| | |"Сільськогосподарське | |кий р-н, с.Немерче, | | |підприємство "Україна" | |вул.Центральна,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 31. |05519669|Державне підприємство |23100 |м.Жмеринка, | | |"Жмеринський виноробний | |вул.Київська,55 | | |завод" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 32. |00692222|Вінницький обласний державний|23227 |с.Агрономічне, | | |проектно-технологічний центр | |вул.Мічуріна,3 | | |охорони родючості ґрунтів і | |Вінницького р-ну | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 33. |00691317|Державна станція захисту |21027 |м.Вінниця, | | |рослин Вінницької області | |вул.Келецька,53 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Волинська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 34. |32456783|Волинське обласне державне |45200 |Ківерцівський р-н, | | |лісогосподарське підприємство| |м.Ківерці, | | |"Волиньагроліс" | |вул.Вишневецького,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 35. |05281529|Державне підприємство |45000 |м.Ковель, | | |"Волинська зональна | |вул.Ватутіна,69 | | |науково-дослідна станція | | | | |луківництва" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 36. |00692653|Державна станція захисту |43001 |м.Луцьк, | | |рослин Волинської області | |вул.Ковельська,179 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 37. |00692647|Волинський обласний державний|43010 |м.Луцьк, | | |проектно-технологічний центр | |вул.Глушець,49 | | |охорони родючості ґрунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 38. |00692334|Державне підприємство |45070 |смт Голоби | | |Голобиська льононасіннєва | |Ковельського р-ну | | |станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Дніпропетровська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 39. |00693546|Державна станція захисту |49049 |м.Дніпропетровськ, | | |рослин Дніпропетровської | |пр.Героїв,81 | | |області | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 40. |32835930|Державне підприємство |49106 |м.Дніпропетровськ, | | |"Фумігаційний загін" | |Жовтневий р-н, | | | | |пр-т Героїв, 81 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 41. |31648656|Державне сільськогосподарське|51230 |с.Голубівка | | |підприємство "Голубівське" | |Новомосковського | | | | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 42. |00848078|Радгосп "Веселі Терни" |53001 |м.Кривий Ріг, | | | | |вул.Центральна,27 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 43. |00693537|Дніпропетровський обласний |52071 |с.Дослідне | | |державний | |Дніпропетровського | | |проектно-технологічний центр | |р-ну | | |охорони родючості ґрунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 44. |00412174|Державне підприємство |49074 |м.Дніпропетровськ, | | |"Дніпропетровський | |Індустріальний р-н, | | |експериментальний виноробний | |вул.Киснева,47 | | |завод" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Донецька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 45. |00694454|Державна станція захисту |83086 |м.Донецьк, | | |рослин Донецької області | |вул.Артема,27 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 46. |30099206|Державне сільськогосподарське|84571 |с-ще Опитне, | | |підприємство "Садове" | |Артемівського р-ну, | | | | |вул.Київська, 1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 47. |23597733|Державне підприємство |87510 |м.Маріуполь, | | |"Маріупольський фумігаційний | |Морський | | |загін" | |торговий порт | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 48. |33678944|Державне підприємство |85747 |м.Докучаєвськ, | | |"Сільськогосподарське | |смт Ясне | | |підприємство "Таїровське" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 49. |00694103|Донецький обласний державний |86053 |п/в Піски | | |проектно-технологічний центр | |Ясинуватського р-ну,| | |охорони родючості ґрунтів і | |вул.Леніна,14 | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 50. |00492150|Донецьке державне |83055 |м. Донецьк, | | |сільськогосподарське | |пр.Театральний,21 | | |підприємство | | | | |"Сортнасіннєовоч" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 51. |00414405|Радгосп "Садовод" |84600 |м.Горлівка, | | | | |вул.Яковенка,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Житомирська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 52. |00698288|Державна станція захисту |10020 |м.Житомир, | | |рослин Житомирської області | |пров.Винокурний,48а | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 53. |05418496|Лугинське державне |11300 |вул. Бальзака, 12А, | | |лісогосподарське | |смт Лугини, | | |агропромислове підприємство | |Лугинського р-ну | | |"Лугинський держлісгосп АПК" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 54. |00729345|Державне підприємство |13621 |Ружинський р-н, | | |"Сільськогосподарське | |с.Жовтневе, | | |підприємство "Чорнорудка" | |вул.Шкільна,4 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 55. |00698229|Житомирський обласний |10020 |м.Житомир, | | |державний | |просп.Миру,21а | | |проектно-технологічний центр | | | | |охорони родючості ґрунтів та | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 56. |00492173|Бердичівське міжрайонне |26140 |м. Бердичів, | | |державне підприємство по | |пров.Білопільський, | | |виробництву, заготівлі і | |20 | | |збуту насіння овочевих | | | | |культур та картоплі | | | | |"Сортнасіннєовоч" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Закарпатська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 57. |00698733|Державна станція захисту |88000 |м.Ужгород, | | |рослин Закарпатської області | |вул.Станційна,56 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 58. |00495042|Ужгородська прикордонна |88000 |м.Ужгород, | | |державна | |вул.Станційна,56 | | |контрольно-токсикологічна | | | | |лабораторія | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 59. |32434750|Головне державне |88017 |м.Ужгород, | | |спеціалізоване | |вул.Собранецька,150 | | |лісогосподарське | | | | |агропромислове підприємство | | | | |"Закарпатагроліс" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 60. |22071791|Державне підприємство |88000 |м.Ужгород, | | |"Торговий дім "Гроно" | |вул.Собранецька,136 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 61. |00698741|Закарпатський обласний |90252 |вул.Садова, 15, | | |державний | |с.В.Бакта | | |проектно-технологічний центр | |Берегівського р-ну, | | |охорони родючості ґрунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 62. |00413895|Агропромислове-торгове |89632 |вул.Леніна,17, | | |підприємство "Бобовище" | |с.Бобовище, | | | | |Мукачевського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 63. |00413883|Агроторгове підприємство |90551 |с.Руське Поле, | | |"Радгосп-завод | |Тячівського р-ну | | |"Руськополівський" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 64. |00413825|Радгосп-завод |88000 |м.Ужгород, | | |"Великолазівський" | |вул.Лисенка,41 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 65. |00413825|Радгосп-завод "Червона Зірка"|89450 |с.Кибляри, | | | | |Ужгородського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 66. |00413819|Державне підприємство |89452 |смт Середнє, | | |"Агропромислова фірма | |вул.Шевченка,6 | | |"Леанка" | |Ужгородського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 67. |00413802|Державне підприємство |88017 |м.Ужгород, | | |радгосп-завод "Ужгородський" | |вул.Собранецька,138 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 68. |00413765|Радгосп-завод |90300 |м.Виноградів, | | |"Виноградівський" | |вул.Персикова,35 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 69. |00413794|Агроторгове підприємство |89600 |м.Мукачево, | | |радгосп-завод "Мукачівський" | |вул.Духновича,89 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 70. |00413742|Державне підприємство |89633 |с.Кальник, | | |радгосп-завод "Кальницький" | |вул.Миру,27 | | | | |Мукачівського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 71. |00412240|Радгосп-завод "Мужіївський" |90200 |вул.Леніна,109 | | | | |с.Мужієво | | | | |Берегівського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Запорізька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 72. |00698957|Державна станція захисту |69095 |м.Запоріжжя, | | |рослин Запорізької області | |вул.Дзержинського, | | | | |144 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 73. |00699218|Державне сільськогосподарське|71716 |м.Молочанськ, | | |підприємство "Запоріжшовк" | |вул.Лугова,105, | | | | |Токмацького р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 74. |00698963|Запорізький обласний |69031 |м.Запоріжжя, | | |державний | |вул.Технікумівська,2| | |проектно-технологічний центр | | | | |охорони родючості ґрунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Івано-Франківська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 75. |00699678|Державна станція захисту |76000 |м.Івано-Франківськ, | | |рослин Івано-Франківської | |вул.Незалежності,46 | | |області | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 76. |30923531|Державне сільськогосподарське|78141 |с.Стрільче, | | |підприємство "Стрільче" | |Городенківського | | | | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 77. |30923505|Державне сільськогосподарське|78106 |с.Котиківка, | | |підприємство "Котиківка" | |вул.Шевченка,187 | | | | |Городенківського | | | | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 78. |24687154|Калуська районна державна |77330 |с.Копанки, | | |агрохімічна лабораторія | |Калуського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 79. |22167462|Івано-Франківський обласний |76000 |м.Івано-Франківськ, | | |державний | |вул.Гаркуші,2 | | |проектно-технологічний центр | | | | |охорони родючості ґрунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 80. |00729422|Державне сільськогосподарське|78106 |с.Котиківка | | |підприємство "Зоря" | |Городенківського | | | | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 81. |00702914|Коломийська державна |78223 |смт Отинія, | | |міжрайонна льононасіннєва | |вул.Розметенців,5 | | |станція | |Коломийського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 82. |00699448|Богородчанська льононасіннєва|77700 |смт Богородчани, | | |станція | |вул.Гагаріна,4 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Київська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 83. |30240783|Макарівське районне державне |08072 |с.Бишів, вул.Кірова,| | |підприємство по виконанню | |82 Макарівського | | |агрохімічних робіт | |р-ну | | |"Бишівагрохім" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 84. |00849296|Державне підприємство |08131 |с.Софіївська | | |"Науково-дослідний, | |Борщагівка, | | |виробничий агрокомбінат | |вул.Леніна,63 | | |"Пуща-Водиця" | |Києво-Святошинського| | | | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 85. |00699845|Київський обласний державний |08162 |смт Чабани, | | |проектно-технологічний центр | |вул.Машинобудівни- | | |охорони родючості ґрунтів і | |ків,2Б | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Кіровоградська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 86. |00700177|Державна станція захисту |25009 |м.Кіровоград, | | |рослин Кіровоградської | |вул.Курганна,62 | | |області | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 87. |00853820|Державне сільськогосподарське|27605 |с.Бережинка, | | |підприємство "Бережинське" | |Кіровоградського | | | | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 88. |03757347|Державне підприємство |27330 |Олександрівський | | |УСільськогосподарське | |р-н, с.Красносілка, | | |підприємство "Промінь" | |вул.Жовтнева, 42 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 89. |00700223|Кіровоградський обласний |27602 |м.Кіровоград, | | |державний | |п/в Сазонівка, | | |проектно-технологічний центр | |вул.Центральна,4 | | |охорони родючості ґрунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Луганська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 90. |00710500|Державна станція захисту |91022 |м.Луганськ, | | |рослин Луганської області | |вул.Свердлова,58 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 91. |05401169|Державне підприємство |93800 |м.Кіровськ, | | |винзавод "Алко-Прима" | |вул.Виноградна,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 92. |00689243|Луганський обласний державний|93733 |п/в Металіст | | |проектно-технологічний центр | |Слов'яносербського | | |охорони родючості ґрунтів і | |р-ну | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 93. |00496596|Державне сільськогосподарське|92013 |Лутучинського р-ну, | | |підприємство "Ударник" | |с.Розкішне. | | | | |вул.Леніна, 223 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Львівська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 94. |00701978|Державна станція захисту |79058 |м.Львів, | | |рослин Львівської області | |вул.Замарстинівсь- | | | | |ка,49 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 95. |30061887|Державне сільськогосподарське|81541 |с.Дубаневичі, | | |підприємство "Дубаневицьке" | |Городоцького р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 96. |20760138|Державне сільськогосподарське|82127 |с.Лішня, | | |підприємство "Лішнянське" | |Дрогобицького р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 97. |00702050|Державне підприємство |81000 |м.Яворів, | | |Яворівська льононасінницька | |вул.Возз"єднання,13 | | |станція | |Яворівський р-н | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 98. |00701961|Львівський обласний державний|81115 |с.Оброшино, | | |проектно-технологічний центр | |вул.Шевченка,6 | | |охорони родючості ґрунтів і | |Пустомитівського | | |якості продукції | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 99. |00701932|Державне підприємство |82054 |с.Надиби, | | |Надибська льононасіннєва | |Старосамбірського | | |станція | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Миколаївська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 100.|00702439|Державна станція захисту |54036 |м.Миколаїв, | | |рослин Миколаївської області | |вул.Центральна,38 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 101.|32778065|Державне підприємство |56065 |с.Володимирівка | | |"Володимирське" | |Казанківського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 102.|05490144|Новобузьке державне |55600 |Новобузький р-н | | |сільськогосподарське | |м.Новий Буг, | | |підприємство по виконанню | |вул.Антонівського | | |агрохімічних робіт | |полку,14а | | |"Райсільгоспхімія" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 103.|00702222|Миколаївський обласний |57217 |п/в Полігон | | |державний | |Жовтневого р-ну | | |проектно-технологічний центр | | | | |охорони родючості ґрунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 104.|00414003|Радгосп "Гвардія Ілліча" |57222 |с.Михайло-Ларіне | | | | |Жовтневого р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 105.|00413995|Державне підприємство радгосп|57047 |с.Варюшине | | |"Виноградна Долина" | |Веселинівського р-ну| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 106.|00413943|Державне підприємство |57300 |м.Снігурівка, | | |"Радгосп "Інгулецький" | |вул.Виноградна,12 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 107.|00413914|Радгосп "Явкинський" |56156 |с.Добре Баштанського| | | | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Одеська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 108.|00495036|Одеська прикордонна державна |65016 |м.Одеса, Ванний | | |контрольно-токсикологічна | |пров.,5а | | |лабораторія | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 109.|00485241|Державна станція захисту |65107 |м.Одеса, | | |рослин Одеської області | |вул.Французький | | | | |Бульвар, 8 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 110.|13908422|Державне багатопрофільне |65000 |м.Одеса, | | |підприємство "Урожай" | |вул.Французький | | | | |Бульвар,10 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 111.|04778469|Одеська воєнізована служба з |65070 |м.Одеса, | | |активних впливів на | |вул.Варненська,20 | | |гідрометеорологічні процеси | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 112.|00702989|Одеський обласний державний |65037 |м.Одеса, Червоний | | |проектно-технологічний центр | |хутір, | | |охорони родючості ґрунтів і | |вул.Лабораторна,19 | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 113.|00487516|Державне сільськогосподарське|65037 |Овідіопольський р-н,| | |підприємство "Червоний Хутір"| |с.Мізікевича, | | | | |вул.Лабораторна,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 114.|00415497|Одеська філія Укрдіпросаду |65000 |м.Одеса, | | | | |вул.Французький | | | | |Бульвар, 8 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 115.|00413274|Державне сільськогосподарське|67450 |Роздільнянський р-н,| | |підприємство "Кучурганське" | |с.Кучурган, | | | | |вул.Леніна, 263 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Полтавська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 116.|00703687|Державна станція захисту |36029 |м.Полтава, | | |рослин Полтавської області | |вул.Жовтнева,66 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 117.|31758362|Полтавське державне |36011 |м.Полтава, | | |лісогосподарське підприємство| |вул.В.Міщенка,2 | | |"Полтаваоблагроліс" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 118.|30063363|Державне підприємство |36010 |м.Полтава, | | |"Аграрно-промислова фірма | |вул.Половка,62а | | |"Полтавасадвинмаркет" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 119.|25977026|Державне підприємство |36003 |м.Полтава, | | |"Фумігаційний загін" | |вул.Г.Сковороди,8 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 120.|25867993|Полтавський обласний |38744 |с.Степне | | |державний | |вул.Дослідна,14 | | |проектно-технологічний центр | |Полтавського р-ну | | |охорони родючості ґрунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 121.|00703279|Державне підприємство |37600 |м.Миргород, | | |"Державний Миргородський | |вул.Київська,15 | | |гренажний завод" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Рівненська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 122.|00703842|Державна станція захисту |33000 |м.Рівне, | | |рослин Рівненської області | |вул.Петлюри,14а | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 123.|33318900|Державне підприємство |35000 |Костопільський р-н, | | |"Спеціалізоване | |м.Костопіль, | | |лісогосподарське | |вул.Бурова, 17А | | |агропромислове підприємство | | | | |"Костопільський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 124.|33245764|Державне підприємство |34500 |Сарненський р-н, | | |"Спеціалізоване | |м.Сарни, територія | | |лісогосподарське | |дослідної станції | | |агропромислове підприємство | | | | |"Сарненський держспецлісгосп"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 125.|33214417|Державне підприємство |35400 |Гощанський р-н, | | |"Спеціалізоване | |смт Гоща, | | |лісогосподарське | |вул.Садова, 5 | | |агропромислове підприємство | | | | |"Гощанський держспецлісгосп" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 126.|33167776|Державне підприємство |34700 |Корецький р-н, | | |"Спеціалізоване | |м.Корець, | | |лісогосподарське | |вул.Радянська, 137 | | |агропромислове підприємство | | | | |"Корецький держспецлісгосп" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 127.|33166992|Державне підприємство |34208 |Рокитнівський р-н, | | |"Спеціалізоване | |с.Рокитне, | | |лісогосподарське | |вул.Миру, 1 | | |агропромислове підприємство | | | | |"Рокитнівський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 128.|33166919|Державне підприємство |34100 |Дубровицький р-н, | | |"Спеціалізоване | |с.Дубровиця, | | |лісогосподарське | |вул.Воробинська, 4 | | |агропромислове підприємство | | | | |"Дубровицький | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 129.|33096098|Державне підприємство |35500 |Радивилівський р-н, | | |"Спеціалізоване | |м.Радивилів, | | |лісогосподарське | |вул.Кременецька, 95 | | |агропромислове підприємство | | | | |"Радивилівський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 130.|33096014|Державне підприємство |35600 |м.Дубно, | | |"Спеціалізоване | |вул.Шумовського, 7 | | |лісогосподарське | | | | |агропромислове підприємство | | | | |"Дубенський держспецлісгосп" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 131.|33020694|Державне підприємство |35740 |Здолбунівський р-н, | | |"Спеціалізоване | |смт Мізоч, | | |лісогосподарське | |вул.Здолбунівська, | | |агропромислове підприємство | |17 | | |"Здолбунівський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 132.|33020626|Державне підприємство |35100 |Млинівський р-н, | | |"Спеціалізоване | |смт Млинів, | | |лісогосподарське | |вул.Поліщука,18 | | |агропромислове підприємство | | | | |"Млинівський держспецлісгосп"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 133.|32987026|Державне підприємство |35800 |м.Острог, проспект | | |"Спеціалізоване | |Незалежності, 34А | | |лісогосподарське | | | | |агропромислове підприємство | | | | |"Острозький держспецлісгосп" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 134.|32941416|Державне підприємство |35224 |Демидівський р-н, | | |"Спеціалізоване | |с.Вовковиї | | |лісогосподарське | | | | |агропромислове підприємство | | | | |"Демидівський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 135.|32626235|Державне підприємство |34300 |Володимирецький р-н,| | |"Спеціалізоване | |смт Володимирець, | | |лісогосподарське | |вул.Поліська, 24 | | |агропромислове підприємство | | | | |"Володимирецький | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 136.|32600442|Державне підприємство |34600 |Березнівський р-н, | | |"Спеціалізоване | |м.Березне, | | |лісогосподарське | |вул.Київська, 10А | | |агропромислове підприємство | | | | |"Березнівський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 137.|32451509|Державне підприємство |34044 |Зарічненський р-н, | | |"Спеціалізоване | |с.Привітівка | | |лісогосподарське | | | | |агропромислове підприємство | | | | |"Зарічненський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 138.|00724910|Державне підприємство |35325 |Рівненський р-н, | | |"Сільськогосподарське | |с.Шубків, | | |підприємство "Шубківське" | |вул.Незалежності, 17| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 139.|00703813|Рівненський обласний |35325 |Рівненського р-ну, | | |державний | |с.Шубків, | | |проектно-технологічний центр | |вул.Рівненська,3 | | |охорони родючості ґрунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 140.|00703799|Державне підприємство |34503 |Сарненський р-н, | | |Сарненська льононасінницька | |м.Сарни, | | |станція | |вул.Бєлгородська,7 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 141.|00311303|Державне підприємство |34503 |Березнівський р-н, | | |Березнівська льононасінницька| |смт Березно, | | |станція | |вул.Андріївська,89 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Сумська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 142.|30080939|Міжгосподарський |40030 |м.Суми, | | |спеціалізований центр по | |вул.Привокзальна,33 | | |інженерному і технологічному | | | | |забезпеченню з | | | | |бурякоцукрового виробництва | | | | |"Сумиагропостач" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 143.|24614811|Державна станція захисту |40033 |м.Суми, | | |рослин Сумської області | |вул.Первомайська,29 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 144.|00729646|Державне насінницьке |41630 |с.Вирівка, | | |сільськогосподарське | |вул.Шевченка,2 | | |підприємство "Вирівське" | |Конотопського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 145.|00704132|Сумський обласний державний |42343 |с.Сад, вул.Зелена,2,| | |проектно-технологічний центр | |Сумського р-ну | | |охорони родючості ґрунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Тернопільська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 146.|00705048|Державна станція захисту |46008 |м.Тернопіль, | | |рослин Тернопільської області| |вул.Микулинецька,20 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 147.|21145563|Дослідне тепличне |48643 |Заліщинський р-н, | | |господарство "Іване | |с.Іване-Золоте, | | |Золотівське" Інституту | |вул.Теплична, 2 | | |цукрових буряків | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 148.|00704652|Тернопільський обласний |46006 |м.Тернопіль, | | |державний | |вул.Микулинецька,22 | | |проектно-технологічний центр | | | | |охорони родючості ґрунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 149.|30003440|Державне підприємство |48240 |Гусятинський р-н, | | |УСільськогосподарське | |м.Хоростків, вул. | | |підприємство "Хоростківське" | |Незалежності, 19 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Харківська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 150.|00706027|Державна станція захисту |61145 |м.Харків, | | |рослин Харківської області | |вул.Космічна,21а | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 151.|32437270|Державне підприємство |61145 |м.Харків, | | |"Торговий дім "Облагрохімія" | |вул.Космічна,21а | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 152.|32094304|Харківське обласне державне |61022 |м.Харків, пл.Свободи| | |агролісомеліоративне | |Держпром,5, | | |підприємство | |7 під'їзд | | |"Харківоблагроліс" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 153.|30590422|Державне підприємство |61017 |м.Харків, | | |"Харківський завод | |вул.Лозівська,20 | | |шампанських вин" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 154.|25779970|Державне підприємство |61166 |м.Харків, пр.Леніна,| | |"Харківський фумігаційний | |40 | | |загін" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 155.|05490960|Харківське обласне державне |61000 |м.Харків, | | |підприємство по агрохімічному| |вул.Космічна,21а | | |забезпеченню сільського | | | | |господарства "Облагрохімія" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 156.|00706013|Харківський обласний |61145 |м.Харків, | | |державний | |вул.Космічна,21а | | |проектно-технологічний центр | | | | |охорони родючості ґрунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Херсонська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 157.|24957852|Державна |75230 |смт Асканія-Нова, | | |дослідно-експерементальна | |Чаплинського району | | |агрофірма "Асканія-Нова" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 158.|22759866|Торгівельна фірма |73000 |м.Херсон, | | |"Херсонсадвинсервіс" | |вул.Перекопська,168 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 159.|14141394|Херсонське державне |73000 |м.Херсон, | | |підприємство | |вул.Перекопська,168 | | |"Винконсервпроект" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 160.|02127816|Генічеський винзавод |75500 |м.Генічеськ, | | | | |вул.Леніна, 200 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 161.|00711379|Державна станція захисту |73036 |м.Херсон, вул.Зала | | |рослин Херсонської області | |Егерсег,14 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 162.|00689254|Херсонський обласний |73034 |м.Херсон, | | |державний | |вул.Кольцова,59 | | |проектно-технологічний центр | | | | |охорони родючості ґрунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 163.|00415468|Державна науково-технічна |73036 |м.Херсон, | | |установа Науково-виробничий | |вул.Перекопська,168 | | |південний біотехнологічний | | | | |центр | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 164.|00412091|Херсонський виноробний завод |73000 |м.Херсон, | | | | |пров.Янтарний,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Хмельницька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 165.|23841446|Хмельницький обласний |32300 |м.Кам'янець- | | |державний | |Подільський, | | |проектно-технологічний центр | |вул.Тімірязєва, | | |охорони родючості ґрунтів і | |114 | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 166.|00717459|Державна станція захисту |29000 |м.Хмельницький, | | |рослин Хмельницької області | |вул.Купріна,48 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Черкаська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 167.|05529691|Державне підприємство |18030 |м.Черкаси, | | |Черкаський консервний | |вул.Чигиринська,13 | | |комбінат | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 168.|00709611|Черкаський обласний державний|20731 |с.Холоднянське, | | |проектно-технологічний центр | |вул.Докучаєва,15, | | |охорони родючості ґрунтів і | |Смілянського р-ну | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 169.|00709603|Державна станція захисту |18015 |м.Черкаси, | | |рослин Черкаської області | |вул.Ілліна,248а | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 170.|00709460|Державне підприємство |20042 |Христинівський р-н, | | |"Сільськогосподарське | |с.Ягубець, | | |підприємство "Ягубець" | |вул.Леніна,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернівецька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 171.|05398496|Глибоцьке державне |60427 |с.Кам'янка, | | |спеціалізоване | |вул.Набережна,103 | | |лісогосподарське підприємство| |Глибоцького р-ну | | |агропромислового комплексу | | | | |"Глибоцький держспецлісгосп | | | | |АПК" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 172.|31383407|Державне підприємство |60300 |м.Новоселиця, | | |"Новоселицьке державне | |вул.Леніна,37 | | |спеціалізоване лісництво | | | | |агропромислового комплексу" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 173.|31369623|Кіцманське державне |59313 |с.Нижні Станівці, | | |спеціалізоване | |вул.Головна,40, | | |лісогосподарське підприємство| |Кіцманського р-ну | | |агропромислового комплексу | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 174.|31328660|Державне підприємство |60000 |м.Хотин, | | |"Хотинське державне | |вул.Незалежності,30 | | |спеціалізоване лісництво | | | | |агропромислового комплексу" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 175.|31180863|Державне підприємство |60100 |Кельменецький р-н, | | |"Кельменецьке державне | |смт Кельменці, | | |спеціалізоване лісництво | |вул.Бесарабська,49 | | |агропромислового комплексу" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 176.|31050601|Державне підприємство |59400 |м.Заставна, | | |"Заставнівське державне | |вул.В.Чорновола,30 | | |спеціалізоване лісництво | | | | |агропромислового комплексу" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 177.|30749729|Вижницьке державне |59233 |смт Берегомет, | | |спеціалізоване | |вул.Будівельна,9 | | |лісогосподарське підприємство| |Вижницького р-ну | | |агропромислового комплексу | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 178.|21419817|Державне підприємство |60513 |с.Мольниця | | |"Герцаївське державне | |Герцаївського р-ну | | |спеціалізоване лісництво | | | | |агропромислового комплексу" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 179.|05398487|Сторожинецьке державне |59000 |м.Сторожинець, | | |спеціалізоване | |вул.Клинівська,14 | | |лісогосподарське підприємство| | | | |агропромислового комплексу | | | | |"Сторожинецький | | | | |держспецлісгосп АПК" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 180.|05398473|Карпатське державне |59100 |Путильський р-н, | | |спеціалізоване | |смт Путила, | | |лісогосподарське підприємство| |вул.Українська,216 | | |агропромислового комплексу | | | | |"Карпатський держспецлісгосп | | | | |АПК" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 181.|00717873|Державна станція захисту |58013 |м.Чернівці, | | |рослин Чернівецької області | |вул.Червоноармійсь- | | | | |ка,194а | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 182.|00709980|Чернівецький обласний |58013 |м.Чернівці, | | |державний | |вул.Червоноармійсь- | | |проектно-технологічний центр | |ка,194а | | |охорони родючості ґрунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернігівська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 183.|00709945|Державна станція захисту |14017 |м.Чернігів, вул. | | |рослин Чернігівської області | |Старобілоуська,25а | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 184.|00709796|Чернігівський обласний |14020 |м.Чернігів, | | |державний | |вул.Малиновського,41| | |проектно-технологічний центр | | | | |охорони родючості ґрунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 185.|00495160|Державне сільськогосподарське|16672 |с.Світанок | | |підприємство "Яхнівське" | |Ніжинського району | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | м. Київ | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 186.|32980874|Державне підприємтсво |01042 |м.Київ, вул.Саперне | | |"Київський виноробний завод" | |Поле,5 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 187.|30518866|Державне підприємство |01033 |м.Київ, | | |"Державний резервний | |вул.Саксаганського,1| | |насіннєвий фонд України" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 188.|25835792|Державний технологічний центр|01601 |м.Київ, | | |охорони родючості ґрунтів | |вул.П.Орлика,24/1 | | |"Центрдержродючість" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 189.|25398630|Головна державна інспекція з |02166 |м.Київ, | | |карантину рослин | |просп.Возз'єднання, | | | | |15 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 190.|23158695|Державна госпрозрахункова |02222 |м.Київ, | | |виробничо-збутова фірма | |вул.Бальзака,42/20 | | |"Укрсадвинсервіс" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 191.|21708298|Державне підприємство |02140 |м.Київ, Дарницький | | |"Головний фумігаційний загін"| |р-н, вул.Б.Гмирі, 9В| | | | |оф.2 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 192.|21477605|Мале державне підприємство |01010 |м.Київ, | | |"Прогрес-90" | |вул.Ільїнська,18 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 193.|16476928|Державне науково-виробниче |04073 |м.Київ, | | |підприємство "Плодвинконсерв"| |вул.Сирецька,27 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 194.|16458327|Державне підприємство |02070 |м.Київ, | | |"Агроелеваторбуд" | |вул.Фролівська,4 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 195.|13683911|Мале державне підприємство |02001 |м.Київ, | | |"Агрокомплектбуддеталь" | |вул.Рибальська,8 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 196.|00731554|Українська державна |03038 |м.Київ, | | |помологічно-ампелографічна | |вул.Ямська,32 | | |інспекція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 197.|00731548|Українська державна насіннєва|03035 |м.Київ, | | |інспекція | |вул.Урицького,45 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 198.|00699744|Державна станція захисту |01034 |м.Київ, | | |рослин Київської області | |вул.О.Гончара,32б | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 199.|00415379|Центральна лабораторія |01003 |м.Київ, | | |виноробної промисловості | |вул.Саксаганського,1| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | м. Севастополь | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 200.|05431414|Державне підприємство |99000 |м.Севастополь, | | |"Севастопольський винзавод" | |вул.Портова,8 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 201.|00412984|Державне підприємство |99802 |м.Севастополь, | | |"Садовод" | |с.Верхньосадове | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 202.|00412872|Державне підприємство |99814 |Нахімовський р-н, | | |радгосп-завод ім. Поліни | |с.Осипенко, | | |Осипенко | |вул.Сухій,1 | --------------------------------------------------------------------------

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

21.02.2006 N 80

ПЕРЕЛІК 6

державних підприємств, установ і організацій функції

координації діяльності яких покладені на Департамент

ринків продукції тваринництва з Головною державною

племінною інспекцією

--------------------------------------------------------------------------- N | Код із | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | з/п | ЄДРПОУ | | індекс | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Автономна Республіка Крим | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 1. |00852631|Державний племінний |96576 |Сакський р-н, | | |птахівничий завод імені | |с.Фрунзе, | | |Фрунзе | |вул.Гагаріна, 1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Вінницька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 2. |00699075|Державне підприємство |23600 |м.Тульчин, а/с N 17 | | |"Тульчинський завод по | | | | |виробництву м'ясо-кісткового | | | | |борошна "Ветсанзавод" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 3. |00692239|Тульчинське державне |23609 |Тульчинський р-н, | | |виробниче підприємство по | |с.Нестерварка, | | |племінній справі в | |вул.Леонтовича,62 | | |тваринництві | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 4. |00689102|Державне підприємство |22410 |с. Гулівці, | | |"Калинівський завод по | |Калинівського р-ну | | |виробництву м'ясо-кісткового | | | | |борошна "Ветсанзавод" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Волинська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 5. |05453516|Державне підприємство |45000 |м.Ковель, | | |"Ковельський завод кормових | |вул.Грабовського,55 | | |додатків "Ветсанзавод" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 6. |13360591|Державне підприємство |45408 |Локачинський р-н, | | |"Локачинське племпідприємство| |с.Затурці | | |по племінній справі в | | | | |свинарстві" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 7. |00692386|Державне підприємство |45626 |смт Рокині, Луцького| | |"Волинське обласне | |р-ну | | |сільськогосподарське | | | | |виробниче підприємство по | | | | |племінній справі у | | | | |тваринництві" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Дніпропетровська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 8. |33972141|Державне підприємство |49000 |м.Дніпропетровськ, | | |"Дніпропетровське | |Красногвардійський | | |сільськогосподарське | |р-н., | | |підприємство | |вул.Дзеркальна,1 | | |"Агроперспектива" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 9. |00694037|Покровська міжрайонна |53600 |смт Покровське, | | |радгосп-фабрика | |вул.Громова,59 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 10. |00693322|Державне підприємство |53003 |м.Кривий Ріг, | | |шовкорадгосп "Криворізький" | |п/в Новопілля | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 11. |00693316|Державне підприємство |53800 |м.Апостолове, | | |шовкорадгосп "Апостолівський"| |вул.Пархоменка,40 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 12. |00693233|Державне підприємство |53802 |м.Апостолове | | |"Апостолівське підприємство | |Апостолівського р-ну| | |по племінній справі у | | | | |тваринництві" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 13. |00693227|Державне підприємство |53172 |с.Жовтневе, | | |Софіївське підприємство по | |вул. Перемоги,2, | | |племінній справі в | |Софіївського р-ну | | |тваринництві | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 14. |00693150|Державне підприємство |52600 |смт Васильківка, | | |"Васильківське підприємство | |вул.Лесі Українки,1 | | |по племінній справі в | | | | |тваринництві" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 15. |00693138|Дніпропетровське обласне |49131 |Дніпропетровський | | |державне підприємство по | |р-н, с. Горького | | |племінній справі у | | | | |тваринництві | | | | |"Облплемпідприємство" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 16. |00485829|Державне підприємство |53642 |с.Вишневе | | |"Дніпропетровський кінний | |Покровського | | |завод N 65" | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Донецька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 17. |00696697|Державне підприємство |85106 |м.Костянтинівка | | |"Костянтинівський державний | |вул.Щорса, 90 | | |ветсанзавод" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 18. |00696266|Шовкорадгосп "Першотравневий"|87400 |смт Мангуш, | | | | |вул.Мурзи,47, | | | | |Першотравневого р-ну| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 19. |00694095|Державне сільськогосподарське|86053 |с.Піски, вул.Миру,1,| | |підприємство "Донецьке | |Ясинуватського р-ну | | |обласне виробниче | | | | |підприємство по племінній | | | | |справі у тваринництві" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 20. |00686247|Державне підприємство |87537 |м.Маріуполь | | |"Маріупольський ветсанзавод" | |Володарського шосе, | | | | |9-й км | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Житомирська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 21. |24704800|Житомирський обласний центр |10014 |м.Житомир, Майдан | | |радіологічного контролю та | |Рад,3/4 | | |виконання заходів по | | | | |ліквідації наслідків на ЧАЕС | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Запорізька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 22. |05402631|Державне підприємство |71708 |м.Токмак, 8 | | |"Токмацький державний | | | | |ветеринарно-санітарний завод"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 23. |00846323|Державне підприємство |37622 |с.Трудове | | |"Запорізький кінний завод | |Новомиколаївського | | |N 86" | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 24. |00699276|Державне підприємство |70600 |м.Пологи, | | |"Шовкогосподарство | |вул.Запорізька,143 | | |"Пологівське" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 25. |00448605|Відгодівельний радгосп |70300 |вул.40-річчя Жовтня,| | |"Розівський" | |1, смт Розівка, | | | | |Розівського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Івано-Франківська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 26. |00699483|Державне підприємство |78100 |м.Городенка, | | |"Городенківське | |вул.Шептицького, 38 | | |сільськогосподарське | | | | |підприємство по племінній | | | | |справі у тваринництві" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 27. |00698041|Державне підприємство |78246 |вул. Незалежності,4,| | |УКоломийський державний | |с.Годи-Добровідка, | | |ветеринарно-санітарний завод | |Коломийського р-ну | | |"Ветсанзавод" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Київська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 28. |14277337|Українська виробничо-наукова |07409 |м.Бровари, | | |лабораторія "Імуногенетики" | |вул.Кутузова,77 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 29. |05474984|Державне підприємство |09054 |с.Пищики, | | |"Сквирський завод по | |Сквирського р-ну | | |виробництву м'ясо-кісткового | | | | |борошна "Ветсанутильзавод" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 30. |05290830|Державне підприємство |08333 |Бориспільський | | |"Сільськогосподарське | |район, с.Артемівка, | | |підприємство "Нива" | |вул.Червоноармійсь- | | | | |ка,18 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 31. |00857284|Радгосп-комбінат |08701 |м.Обухів, мікр-н | | |"Обухівський" | |Петровський, 26 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 32. |00849652|Державний племінний завод |07450 |с.Плоске | | |"Плосківський" | |Броварського району | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 33. |00725068|Київське обласне державне |07403 |м.Бровари, | | |підприємство по племінній | |вул.Кутузова,77 | | |справі у тваринництві | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 34. |00699945|Державне сільськогосподарське|08400 |м.Переяслав- | | |підприємство "Головний | |Хмельницький, | | |селекційний центр України" | |шосе Київське,1а | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 35. |00699900|Державне підприємство |08700 |м.Обухів, | | |"Київська обласна | |вул.Каштанова,3 | | |коконосушарка" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 36. |00699862|Шовкорадгосп "Баришівський" |07500 |с.Шовкове | | | | |Баришівського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Кіровоградська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 37. |00700192|Державне підприємство |28000 |с.Рожеве, | | |"Олександрійський | |вул.Леніна,7 | | |шовкорадгосп" | |Олександрійського | | | | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 38. |00853814|Олександрійський кінний завод|28032 |с.Лікарівка | | |N 174 | |Олександрійського | | | | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 39. |00700269|Державний шовкорадгосп |27406 |с.Пантазіївка, | | |"Знам'янський" | |Знам'янського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 40. |00485836|Державне підприємство |53642 |смт Онуфріївка, | | |Онуфріївський кінний завод | |вул.40 років | | | | |Перемоги,57 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 41. |04332644|Державний шовкорадгосп |27039 |с. Якимівка, | | |"Добровеличківський" | |Добровеличківського | | | | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Луганська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 42. |00578954|Державне підприємство |92587 |с.Новодеркул, | | |"Сільськогосподарське | |Біловодського р-н | | |підприємство "Новодеркул" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 43. |00568745|Державне підприємство |92586 |с.Новолимарівка, | | |"Сільськогосподарське | |Біловодського р-ну | | |підприємство "Роздолля" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 44. |00567954|Державне підприємство |92580 |с.Новоолександрівка,| | |"Сільськогосподарське | |Біловодського р-н | | |підприємство | | | | |"Олександрівське" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 45. |00846263|Лимарівський кінний завод |92813 |с.Новолимарівка, | | |N 61 | |Біловодського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 46. |00846240|Стрілецький кінний завод N 60|92540 |с.Новострільцівка, | | | | |Міловського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 47. |00846234|Деркульський кінний завод |92832 |с.Новодеркуль, | | |N 63 | |Біловодського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 48. |00846228|Новоолександрівський кінний |92823 |с.Новоолександрівка,| | |завод N 64 | |Біловодського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 49. |00706444|Старобільське державне |92720 |с.Лиман, вул.Дібка, | | |підприємство | |64а Старобільського | | |"Облзооветпромпостач" | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Львівська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 50. |00846398|Державне підприємство |79000 |м.Львів, Стрийське | | |"Львівський іподром" | |шосе | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 51. |25227495|Західно-державний |82100 |м.Дрогобич, | | |селекційно-генетичний центр | |вул.Орлика, 30 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 52. |00697900|Державне підприємство |80300 |с.Воля Висоцька, | | |"Жовківський завод по | |Жовківського р-ну | | |виробництву м'ясо-кісткового | | | | |борошна" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Миколаївська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 53. |30489677|Державне підприємство |54036 |м.Миколаїв, | | |"Державний південний | |вул.Одеське шосе,92 | | |регіональний | | | | |селекційно-племінний центр по| | | | |конярству "Південьконецентр" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 54. |01528269|Державне підприємство - |56625 |с.Гребенники, | | |шовкорадгосп "Гребенники" | |вул.Шевченка,1 | | | | |Новоодеського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 55. |01528252|Державне підприємство |55462 |с.Українець | | |"Шовкорадгосп "Українець" | |Братського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 56. |00854995|Державне підприємство |57107 |вул.Леніна, 24 | | |"Племрепродуктор "Степове" | |с.Степове | | | | |Миколаївського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 57. |00702374|Державне підприємство |57061 |вул. Садова, 12, | | |"Шовкорадгосп | |с.Новокатеринівка, | | |Новокатеринівський" | |Веселинівського р-ну| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Одеська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 58. |00845683|Одеський державний |65009 |м.Одеса, Фонтанська | | |сільськогосподарський іподром| |дорога,6 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 59. |00725631|Державне підприємство - |68100 |м.Болград, | | |коконосушарка "Болградська" | |вул.Пушкінська,101 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 60. |00725625|Державне підприємство |68600 |смт Суворове, | | |"Суворовська міжрайонна | |вул.Жовтнева, 22, | | |коконосушарка" | |Ізмаїльського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 61. |00702897|Державне підприємство |65120 |Овідіопольський р-н,| | |"Одеське обласне підприємство| |с. Авангард, | | |по племінній справі в | |вул.Ангарська,1 | | |тваринництві" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 62. |00702682|Любашівська міжрайонна |66500 |м.Любашівка, | | |коконосушарка | |вул.Совєтська,2 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 63. |00702676|Балтська міжрайонна |66100 |м.Балта, | | |коконосушарка | |вул.Ломоносова,7 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Полтавська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 64. |00703405|Новосанжарська міжрайонна |39300 |смт Нові Санжари, | | |коконосушарка | |вул.Чкалова,76/2 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 65. |00703397|Кременчуцька міжрайонна |39641 |м.Кременчук, | | |коконосушарка "Міжрайшовк" | |вул.Київська,71 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 66. |00703196|Державне підприємство - |38800 |смт Чутово, | | |державний шовкорадгосп | |вул.Шовкова,2 | | |"Чутівський" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 67. |00703184|Державне підприємство - |37800 |м.Хорол, | | |державний шовкорадгосп | |вул.Леніна,194 | | |"Хорольський" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 68. |00703121|Державне підприємство |38000 |п/в Бухуни, | | |"Шовкорадгосп "Гоголівський" | |Шишацького р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 69. |00696817|Державне підприємство |39372 |с.Зачепилівка, | | |Новосанжарський ветсанзавод | |Новосанжарського | | |по виробництву | |р-ну | | |м'ясо-кісткового борошна | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 70. |00687675|Державне підприємство |37800 |м.Хорол, | | |"Хорольський | |вул.Челюскінців,6 | | |ветеринарно-санітарний завод"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Рівненська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 71. |00687928|Державне підприємство |35000 |м.Костопіль | | |"Костопільський ветсанзавод" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 72. |00727222|Рівненське державне |35700 |м.Здолбунів, | | |підприємство | |вул.Віли,1/46 | | |"Зооветпромпостач" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Сумська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 73. |00710180|Сумський державний |42343 |с.Сад Сумського р-ну| | |селекційний центр | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 74. |00708271|Державне підприємство |42200 |Лебединський р-н, | | |"Лебединський державний | |с.Чернецьке, | | |ветсанзавод" | |вул. Центральна, 1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 75. |32891580|Державне сільськогосподарське|42324 |Сумський р-н, | | |підприємство "Відродження" | |с.Постольне, | | | | |вул. Центральна, 90 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 76. |00688999|Державне підприємство |42027 |с.Овлаші, | | |"Роменський завод по | |Роменського р-ну | | |виробництву м'ясо-кісткового | | | | |борошна" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Тернопільська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 77. |21132786|Західний державний |46027 |хутір Анастасіївка | | |регіональний | |Тернопільського р-ну| | |науково-виробничий | | | | |селекційно-технологічний | | | | |центр по конярству | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 78. |05453500|Державне підприємство |47728 |с.Острів, | | |"Тернопільський державний | |Тернопільського р-ну| | |завод по виробництву | | | | |м'ясо-кісткового борошна | | | | |"Ветсанзавод" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Харківська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 79. |21194787|Обласне виробниче |61022 |м.Харків, | | |підприємство по дорощуванню, | |пл.Свободи,5, | | |заготівлі та реалізації | |Держпром, 7 під'їзд,| | |племінних тварин | |к.794 | | |"Харківплемресурси" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 80. |05495325|Державне підприємство |63722 |с.Петропавлівка | | |"Куп'янський завод по | |Куп'янського р-ну | | |виробництву м'ясо-кісткового | | | | |борошна "Ветсанзавод" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 81. |05453992|Державне підприємство |64000 |смт Сахновщина, | | |шовкогосподарство | |вул.Завірюхи, 44 | | |"Сахновщинське" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 82. |05453686|Державне підприємство |64000 |м.Красноград, | | |шовкорадгосп "Кумівський" | |шовкорадгосп | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 83. |00846412|Державне підприємство |64681 |с.Кінне Лозівського | | |Лозівський кінний завод N 124| |району | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 84. |00725128|Державне підприємство |63001 |м.Валки, | | |"Харківське обласне | |вул.Шевченка,7 | | |сільськогосподарське | | | | |підприємство по племінній | | | | |справі у тваринництві" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 85. |00686374|Лозівське державне |64602 |м.Лозова, | | |підприємство кормових домішок| |ветсанзавод | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Херсонська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 86. |05453522|Державне підприємство |75300 |Новотроїцький р-н, | | |"Новотроїцький завод по | |смт Новотроїцьке, | | |виробництву м'ясо-кісткового | |вул.К.Маркса,86 | | |борошна" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 87. |00709170|Шовкорадгосп "Шотівський" |75400 |с.Веселівка, | | | | |Іванівського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 88. |00709158|Цюрупинська міжрайонна |75100 |м.Цюрупинськ, | | |коконосушарка | |вул.Леваневського,9 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 89. |00696734|Цюрупинський |75140 |с.Тарасівка, | | |ветеринарно-санітарний завод | |Цюрупинського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Хмельницька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 90. |05395747|Державне підприємство |31362 |с.Нижні Вовківці, | | |"Хмельницький державний завод| |Хмельницького р-ну | | |по виробництву | | | | |м'ясо-кісткового борошна | | | | |"Ветсанзавод" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 91. |00708101|Державне підприємство |30400 |м.Шепетівка, | | |"Шепетівський "Ветсанзавод" | |вул.Лісова,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Черкаська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 92. |00687238|Державне підприємство |20400 |м.Тальне, | | |Тальнівський завод по | |вул.Катеринопільсь- | | |виробництву м'ясо-кісткового | |ка,2 | | |борошна "Ветсанзавод" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернівецька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 93. |00709997|Чернівецьке обласне |60000 |м.Хотин, | | |об'єднання по шовківництву | |вул.Жовтнева,4а | | |"Облшовк" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернігівська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 94. |14232257|Ніжинський ветсанзавод по |16604 |с.Крапивна | | |виробництву м'ясо-кісткового | |Ніжинського р-ну | | |борошна | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | м. Київ | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 95. |32114325|Державне підприємство |01001 |м.Київ, | | |"Агентство з ідентифікації і | |вул.Б.Грінченка,1 | | |реєстрації тварин" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 96. |22928458|Київська обласна інспекція |01004 |м.Київ, | | |радіологічного контролю | |вул.В.Васильківська,| | | | |13 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 97. |02040251|Головний |01011 |м.Київ, | | |селекційно-технологічний | |вул.П.Мирного,28 | | |центр "Конепром" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 98. |00452742|Українська державна |01025 |м.Київ вул. | | |контрольно-виробнича | |В.Житомирська, 6/11 | | |лабораторія продуктів м'ясної| | | | |і молочної промисловості | | | --------------------------------------------------------------------------

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

21.02.2006 N 80

ПЕРЕЛІК 7

державних підприємств, установ і організацій функції

координації діяльності яких покладені на Департамент

інженерно-технічного забезпечення

--------------------------------------------------------------------------- N | Код із | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | з/п | ЄДРПОУ | | індекс | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Вінницька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 1. |30324094|Відкрите акціонерне |23210 |с.Сосонка, | | |товариство "Вінницька | |вул.Леніна,4, | | |сільськогосподарська | |Вінницького р-ну | | |машинно-технологічна станція"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 2. |30087908|Ялтушківська державна |23000 |с.Черешневе | | |сільськогосподарська | |Барського р-ну | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Волинська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 3. |30381241|Ковельська державна |45000 |м.Ковель, | | |сільськогосподарська | |вул.Ватутіна,20 | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 4. |00492084|Відкрите акціонерне |45100 |м.Рожище, | | |товариство "Рожищенська | |вул.Гранична,88а | | |сільськогосподарська | | | | |машинно-технологічна станція"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Дніпропетровська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 5. |30355651|Широківська державна |53740 |смт Миколаївка, | | |сільськогосподарська | |Широківського р-ну | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 6. |30335148|Просянська державна |53610 |смт Просяне, | | |сільськогосподарська | |вул.Пролетарська,2, | | |машинно-технологічна станція | |Покровського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 7. |13463351|Дніпропетровська державна |53200 |м. Нікополь, | | |сільськогосподарська | |вул.Чалого,150А | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Житомирська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 8. |30077360|Відкрите акціонерне |11600 |м.Малин, | | |товариство "Малинська | |вул.Огієнка,53 | | |сільськогосподарська | | | | |машинно-технологічна станція"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 9. |00451116|Державне підприємство |10031 |м.Житомир, | | |Житомирська пересувна | |вул.Маршала | | |механізована колона | |Рибалка,29 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Закарпатська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 10. |30342155|Ужгородська державна |89422 |с.Холмок, | | |сільськогосподарська | |Ужгородського р-ну | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 11. |22078876|Закарпатське державне обласне|88000 |м.Ужгород, | | |підприємство по технічному | |вул.Мукачівська,42 | | |забезпеченню | | | | |сільськогосподарського | | | | |виробництва "Агропромтехніка"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Запорізька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 12. |30072142|Приморська державна |72100 |м.Приморськ | | |сільськогосподарська | |вул.Чапаєва,8 | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 13. |25678817|Відкрите акціонерне |71221 |Чернігівський р-н, | | |товариство "Владівська | |с.Владівка | | |сільськогосподарська | |вул.Жлобінців, 18 | | |машинно-технологічна станція"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 14. |25678469|Пологівська державна |70600 |м.Пологи, | | |сільськогосподарська | |вул.Крилова,103 | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Івано-Франківська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 15. |30298473|Івано-Франківська державна |77400 |м.Тисмениця, | | |сільськогосподарська | |вул.Липова,11 | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Київська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 16. |30622239|Миронівська державна |08800 |м.Миронівка, | | |сільськогосподарська | |вул.Леніна,137 | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 17. |30334610|Березанська державна |07534 |смт Баришівка, | | |сільськогосподарська | |с.Садове | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 18. |30293318|Відкрите акціонерне |81132 |м.Вишневе, | | |товариство "Київська | |вул.Київська,8 | | |сільськогосподарська | | | | |машинно-технологічна станція"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 19. |23570740|Відкрите акціонерне |09450 |Білоцерківський р-н | | |товариство | |с.Фурси вул. Леніна,| | |"Білоцерківагротех" | |1Б | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 20. |13704777|Бориспільське державне |08341 |с.Петрівське,2 | | |госпрозрахункове підприємство| |Бориспільського р-ну| | |"Старт" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 21. |03052826|Рокитнянська державна |09600 |смт Рокитне | | |сільськогосподарська | |Рокитнянського р-ну | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Кіровоградська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 22. |20640523|Державне госпрозрахункове |25010 |м.Кіровоград, | | |автопідпримство | |Ленінський р-н, | | |"Агролегтранс" | |вул.Кавазька,7 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 23. |00913574|Кіровоградське державне |25491 |м.Кіровоград, | | |підприємство | |вул.Мурманська,15, | | |матеріально-технічного | |смт Нове | | |забезпечення | | | | |"Агропромтехпостач" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Луганська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 24. |30279927|Луганська державна |91033 |м.Луганськ, | | |сільськогосподарська | |кв.Шевченка,38б | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Львівська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 25. |30396064|Жовківська державна |80327 |смт Магерів, | | |сільськогосподарська | |вул.Леся Мартовича | | |машинно-технологічна станція | |Жовківського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 26. |30387057|Відкрите акціонерне |79040 |Радехівський р-н | | |товариство "Львівська | |смт Лопатин | | |сільськогосподарська | |вул.Січових | | |машинно-технологічна станція"| |стрільців,7 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 27. |30354883|Стрийська державна |82451 |с.Загірне | | |сільськогосподарська | |Стрийського р-ну | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 28. |30124703|Відкрите акціонерне |81500 |м.Городок, | | |товариство "Городоцька | |вул.Комарнівська,66 | | |сільськогосподарська | | | | |машинно-технологічна станція"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Миколаївська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 29. |30233162|Відкрите акціонерне |57223 |Жовтневий р-н, | | |товариство "Жовтнева | |с-ще Горіхівка, | | |сільськогосподарська | |вул.Миру,1 | | |машинно-технологічна станція"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Одеська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 30. |30351840|Саратська державна |68200 |с.Заря, Саратського | | |сільськогосподарська | |р-ну | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 31. |30129979|Красноокнянська державна |66600 |смт Красні Окни, | | |сільськогосподарська | |вул.Комарова,46 | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 32. |30129937|Котовська державна |66300 |м.Котовськ, | | |сільськогосподарська | |вул.50-річчя | | |машинно-технологічна станція | |Жовтня,214 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 33. |00451062|Державне підприємство |65001 |м.Одеса, | | |"Украгроспецсервіс" | |вул.Декабристів,48 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Полтавська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 34. |30329050|Піщанська державна |39701 |с.Піщане, | | |сільськогосподарська | |Кременчуцького р-ну | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Рівненська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 35. |30133498|Дубенська державна |35670 |с.Верба, Дубенського| | |сільськогосподарська | |р-ну | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Сумська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 36. |30268119|Відкрите акціонерне |40021 |м.Суми, | | |товариство "Сумська | |вул.Привокзальна,25 | | |сільськогосподарська | | | | |машинно-технологічна станція"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Тернопільська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 37. |30135448|Тернопільська обласна |48120 |смт Микулинці, | | |державна сільськогосподарська| |Теребовлянського | | |машинно-технологічна станція | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 38. |30135280|Підволочиська державна |47800 |смт Підволочиськ, | | |сільськогосподарська | |вул.Козацька,76, | | |машинно-технологічна станція | |Підволочиського р-ну| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 39. |25701152|Гусятинська державна |48200 |смт Гусятин, | | |сільськогосподарська | |вул.Спартака,15 | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 40. |25701134|Залозецька державна |47234 |смт Залізці, | | |сільськогосподарська | |вул.Вишнівецька,24, | | |машинно-технологічна станція | |Зборівського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 41. |04763290|Тернопільське державне |46020 |м.Тернопіль, | | |підприємство | |проспект Степана | | |"Агропромзв'язоксистема" | |Бандери,35 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 42. |00910082|Тернопільське державне |46001 |м.Тернопіль, | | |обласне підприємство | |вул.Князя | | |"Агропромтехніка" | |Острозького,14 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Хмельницька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 43. |30349119|Відкрите акціонерне |31300 |с.Розсоша, | | |товариство "Хмельницька | |Хмельницького р-ну | | |сільськогосподарська | | | | |машинно-технологічна станція"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 44. |30247130|Старокостянтинівська державна|31100 |м.Староконстянтинів,| | |сільськогосподарська | |вул. І.Франка, 20 | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 45. |30171816|Відкрите акціонерне |32380 |Кам'янець- | | |товариство | |Подільський р-н, | | |"Кам'янець-Подільська | |с.Грушка, | | |сільськогосподарська | |вул.Кірова,19 | | |машинно-технологічна станція"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Черкаська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 46. |30146114|Канівська державна |19001 |м.Канів, | | |сільськогосподарська | |вул.Леніна,189а | | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 47. |30065402|Корсунь-Шевченківська |19400 |м.Корсунь- | | |державна сільськогосподарська| |Шевченківський, | | |машинно-технологічна станція | |вул.Костомарова,20 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернівецька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 48. |30398276|Кіцманська державна |59300 |м.Кіцмань, | | |сільськогосподарська | |вул.Механізаторів,14| | |машинно-технологічна станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 49. |14272914|Державне підприємство |57300 |м.Чернівці, | | |"Агроелектробуд" | |вул.М.Тореза,192 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 50. |30297071|Відкрите акціонерне |60014 |с.Клішківці, | | |товариство "Хотинська | |Хотинського р-ну | | |сільськогосподарська | | | | |машинно-технологічна станція"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернігівська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 51. |30294332|Відкрите акціонерне |14000 |м.Чернігів, | | |товариство "Чернігівська | |вул.Леніна,14 | | |сільськогосподарська | | | | |машинно-технологічна станція"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 52. |30041109|Відкрите акціонерне |16000 |м.Новгород- | | |товариство | |Сіверський, | | |"Новгород-Сіверська | |вул.Шевченка,23 | | |сільськогосподарська | | | | |машинно-технологічна станція"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | м. Севастополь | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 53. |30120845|Севастопольська державна |99853 |с.Андріївка, | | |сільськогосподарська | |Нахімовського р-ну | | |машино-технологічна станція | | | -------------------------------------------------------------------------- Перелік 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 329 ( v0329555-06 ) від 26.06.2006 }

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

21.02.2006 N 80

ПЕРЕЛІК 8

державних підприємств, установ і організацій функції

координації діяльності яких покладені на Департамент

врегулювання відносин власності та соціального

розвитку села

--------------------------------------------------------------------------- N | Код із | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | з/п | ЄДРПОУ | | індекс | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Автономна Республіка Крим | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 1. |05528579|Дирекція об'єктів |95015 |м.Сімферополь, | | |Сімферопольського консервного| |вул.Севастопольська,| | |заводу ім. 1 Травня (цех | |62 | | |дитячого харчування), що | | | | |будується | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Волинська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 2. |5385588 |Дирекція по будівництву |44400 |смт Стара Вижівка, | | |Старовижівського заводу | |вул.Жовтнева,2 | | |картоплепродуктів | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 3. |20129925|Дирекція Луцького |43005 |м.Луцьк, Проспект | | |м'ясокомбінату, що будується | |Перемоги,15 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Київська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 4. |20029342|Український державний фонд |08132 |м.Вишневе, | | |підтримки фермерських | |вул.Київська,8 | | |господарств | |Києво-Святошинського| | | | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 5. |04806504|Державне підприємство "Гуслі"|01020 |м. Узин | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Кіровоградська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 6. |13743501|Дирекція м'ясокомбінату в |26522 |с.Перегонівка, | | |с.Перегонівка | |Голованівського р-ну| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Луганська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 7. |00860412|Державне підприємство |91011 |м.Луганськ, | | |УУкраїнський державний | |вул.Магнітогорська,2| | |проектний інститут споруд | | | | |захищеного грунту | | | | |"Діпропромтеплиця" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Львівська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 8. |20818317|Дирекція Новороздільської |81652 |м.Новий Розділ, | | |фабрики верхнього спортивного| |вул.Ходорівська,6, | | |трикотажу | |Миколаївського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Одеська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 9. |00334439|Державне підприємство |65026 |м.Одеса, | | |"Державний інститут по | |вул.Пастера,25 | | |проектуванню підприємсв по | | | | |переробці плодоовочевої | | | | |продукції | | | | |"Діпроплодоовочгосп" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Полтавська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 10. |21049938|Державне підприємство |36039 |м.Полтава, | | |"Державний інститут по | |вул.Сапіго,1 | | |проектуванню підприємств | | | | |м'ясної та молочної | | | | |промисловості | | | | |"Полтавадіпром'ясомолпром" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Рівненська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 11. |23303522|Дирекція по будівництву |35541 |с.Крупець, | | |бройлерної фабрики | |Радивилівського р-ну| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 12. |22553403|Дирекція будівництва |34100 |м.Дубровиця, | | |Дубровицького м'ясокомбінату | |вул.Залізнична,7а | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Харківська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 13. |04610422|Конструкторсько-технологічний|61050 |м.Харків, | | |інститут по механізації | |вул.Руставелі,11б | | |вантажно-розвантажувальних | | | | |транспортно-складських робіт | | | | |на підприємствах | | | | |АПК "КТІМагропром" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 14. |00932005|Харківський проектний |61072 |м.Харків, | | |інститут "Промзернопроект" | |пр.Леніна,50 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Хмельницька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 15. |23830448|Дирекція по будівництву |32343 |с.Довжок, вул. | | |Дунаєвецького маслоробного | |Унявко,1 Кам'янець- | | |комбінату | |Подільського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 16. |21328420|Державне підприємство |29000 |м.Хмельницький, | | |"Хмельницьке | |вул.Свободи,24 | | |проектно-кошторисне бюро" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернівецька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 17. |30175920|Державне підприємство "Агро" |60300 |м.Новоселиця, | | | | |вул.Фрунзе,31 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | м. Київ | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 18. |32156779|Державне підприємство |02088 |м.Київ, вул.Світла,5| | |"Дитячий оздоровчий комплекс | | | | |"Орбіта" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 19. |16460790|Державний проектний інститут |04080 |м.Київ, | | |"Промзернопроект" | |вул.Межигірська,83 | -------------------------------------------------------------------------- Перелік 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 329 ( v0329555-06 ) від 26.06.2006 }

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

21.02.2006 N 80

ПЕРЕЛІК 9

державних підприємств, установ і організацій функції

координації діяльності яких покладені на Департамент

аграрної освіти, науки та дорадництва

--------------------------------------------------------------------------- N | Код із | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | з/п | ЄДРПОУ | | індекс | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Вінницька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 2. |00497236|Вінницький державний аграрний|21008 |Вінницький р-н, | | |університет | |с.Агрономічне | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Волинська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 3. |00914415|Волинський обласний учбовий |45626 |смт Рокині, | | |центр підготовки, | |вул.Наукова,1 | | |перепідготовки та підвищення | |Луцького р-ну | | |кваліфікації кадрів АПК | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 4. |00727759|Володимир-Волинський |44700 |м.Володимир- | | |сільськогосподарський | |Волинський, | | |технікум | |вул.Шухевича,27 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 5. |00727759|Горохівський державний |45700 |м.Горохів, | | |сільськогосподарський | |вул.Студентська,8 | | |технікум | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 6. |00704407|Державне підприємство |45605 |Луцький р-н, | | |"Науково-дослідне | |с.Боратин, | | |сільськогосподарське | |вул.Центральна,13 | | |підприємство "Боратин" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Дніпропетровська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 7. |20307634|Державний Дніпропетровський |49045 |м.Дніпропетровськ, | | |навчальний центр | |вул.Кільчинська,15 | | |"Дніпроагротехсервіс" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 8. |04540199|Дніпропетровський обласний |52071 |с-ще Дослідне, | | |учбовий центр по | |вул.Наумова,1 | | |перепідготовці та підвищенню | | | | |кваліфікації керівних | | | | |працівників і спеціалістів | | | | |АПК | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 9. |00493675|Дніпропетровський державний |49600 |м.Дніпропетровськ, | | |аграрний університет | |вул.Ворошилова,25 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 10. |00487462|Державне підприємство |52041 |с.Олександрівка, | | |"Навчально-дослідне | |Дніпропетровського | | |господарство "Самарський" | |р-ну | | |Дніпропетровського державного| | | | |аграрного університету | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Донецька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 11. |25104597|Донецька обласна школа |85633 |м. Красногорівка, | | |управління сільського | |вул.Нахімова,2а, | | |господарства | |Мар'їнського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 12. |01565951|Горлівський технікум харчової|84601 |м.Горлівка, | | |промисловості | |вул.Комсомольська,51| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 13. |00727920|Костянтинівський |85103 |м.Костянтинівка, | | |сільськогосподарський | |вул.Учбова,1 | | |техникум | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 14. |00727908|Слов'янський державний |84100 |м.Слов'янськ, | | |аграрний технікум | |вул.Свободи,23 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 15. |00696556|Донецький державний аграрний |85630 |м.Красногорівка, | | |технікум | |вул.Нахімова,2а | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Житомирська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 16. |00727989|Житомирський технікум |11762 |с.Ярунь, вул.Леніна,| | |землевпорядкування | |44 | | | | |Новоград-Волинського| | | | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 17. |00727966|Житомирський агротехнічний |10031 |м.Житомир, | | |коледж | |вул.Щорса,96 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 18. |00698259|Новочорторийський державний |13120 |с.Нова Чортория | | |аграрний технікум | |Любарського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 19. |00493681|Державний агроекологічний |10014 |м.Житомир, Старий | | |університет | |бульвар,7 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 20. |00487155|Державне підприємство |12300 |смт Черняхів, | | |"Навчально-дослідне | |вул.Мельнична,6 | | |господарство "Україна" | | | | |Державного агроекологічного | | | | |університету" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Закарпатська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 21. |32634597|Державне сільськогосподарське|89626 |вул. Гагаріна, 30А | | |підприємство "Ключарківське" | |с.Ключарки | | | | |Мукачівського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 22. |00728012|Мукачівський державний |89600 |м.Мукачево, | | |аграрний технікум | |вул.Матросова,32 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Запорізька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 23. |00728049|Оріхівський |70500 |м.Оріхів, | | |сільськогосподарський | |вул.Тимірязєва,40 | | |технікум | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 24. |00698940|Василівський державний |71600 |м.Василівка, пр. 40 | | |аграрний технікум | |років Перемоги,10 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 25. |00698928|Ногайський державний |72100 |м.Приморськ, | | |агротехнічний технікум | |вул.Морська,84 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 26. |00493698|Таврійська державна |72312 |м.Мелітополь, | | |агротехнічна академія | |пр.Б.Хмельницького, | | | | |18 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 27. |00489797|Державне підприємство |32372 |с.Лазурне, | | |"Навчально-дослідне | |вул.Студентська,21, | | |господарство "Лазурне" | |Мелітопольського | | |Таврійської державної | |р-ну | | |агротехнічної академії" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Івано-Франківська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 28. |00861529|Український державний |76018 |м.Івано-Франківськ, | | |конструкторсько-технологічний| |вул.Незалежності,46 | | |інститут транспорту | | | | |АПК "УДКТІагротранс" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 29. |00728121|Снятинський |78300 |м.Снятин, | | |сільськогосподарський | |вул.В.Коснятина,72 | | |технікум | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 30. |00728115|Тлумацький |78000 |м.Тлумач, | | |сільськогосподарський | |вул.Винниченка,6 | | |технікум | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 31. |00728109|Івано-Франківський державний |76492 |м.Івано-Франківськ, | | |аграрний коледж | |вул.Юності,11 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 32. |00699371|Рогатинський державний |73000 |м.Рогатин, | | |аграрний коледж | |вул.Шашкевича,61 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Київська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 33. |22204720|Навчально-методичний центр по|07854 |смт Немішаєве-1, | | |підготовці молодших | |вул.Технікумівська,1| | |спеціалістів Міністерства | |Бородянського р-ну | | |аграрної політики України | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 34. |22200277|Школа підвищення кваліфікації|07400 |м.Бровари, | | |спеціалістів по розведенню | |вул.Кутузова,69 | | |сільськогосподарських тварин | | | | |по племінній справі | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 35. |05409082|Київський обласний державний |09500 |м.Тараща, | | |навчально-курсовий комбінат | |вул.Хмельницького,75| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 36. |04685696|Український інститут |07400 |м.Бровари, | | |сільськогосподарських | |вул.Воїнів | | |аерофотогеодезичних | |Інтернаціоналістів,5| | |вишукувань | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 37. |04604309|Український науково-дослідний|08654 |вул.Інженерна,5, | | |інститут прогнозуванню та | |смт Дослідницьке, | | |випробуванню техніки і | |Васильківського р-ну| | |технологій для | | | | |сільськогосподарського | | | | |виробництва імені Леоніда | | | | |Погорілого (УкрНДІПВТ | | | | |ім.Л.Погорілого) | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 38. |00728227|Ржищівський будівельний |09230 |м.Ржищів, | | |технікум | |вул.Воровського,1 | | | | |Кагарлицького р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 39. |00728173|Таращанський агротехнічний |09500 |м.Тараща, | | |коледж ім.Героя Радянського | |вул.Б.Хмельницького,| | |Союзу О.О.Шевченка | |3 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 40. |00725364|Маслівський державний |08850 |с.Маслівка, | | |аграрний технікум | |Миронівського р-ну | | |ім.П.Х.Гаркавого | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 41. |00493712|Білоцерківський державний |09171 |м.Біла Церква, | | |аграрний університет | |пл.Соборна,8/1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 42. |00333339|Яготинський цукровий завод |07700 |м.Яготин, | | | | |вул.Черняхівського,1| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Кіровоградська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 43. |00728291|Бобринецький |27200 |м.Бобринець, | | |сільськогосподарський | |пров.В.В.Порика,4 | | |технікум ім.В.В.Порика | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 44. |00728285|Кіровоградський технікум |25028 |м.Кіровоград, | | |механізації сільського | |пр.Університетський,| | |господарства | |5/2 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 45. |00728279|Олександрійський державний |28000 |м.Олександрія, | | |аграрний технікум | |вул.Діброви,85 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 46. |00686799|Компаніївський технікум |28400 |смт Компаніївка, | | |ветеринарної медицини | |вул.Кірова,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Луганська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 47. |20188684|Луганський державний обласний|92700 |м.Старобільськ, | | |навчальний центр підготовки, | |вул.III | | |перепідготовки і підвищення | |Інтернаціоналу,2 | | |кваліфікації кадрів АПК | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 48. |00727825|Старобільський державний |92733 |с.Веселе, | | |аграрний технікум | |Старобільського р-ну| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 49. |00727819|Луганський політехнічний |91017 |м.Луганськ, | | |коледж | |кв.Пролетаріату | | | | |Донбасу,5 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 50. |00493669|Луганський національний |91008 |м.Луганськ, | | |аграрний університет | |Агроуніверситет | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 51. |00727802|Слов'яносербський |93700 |смт Слов'яносербськ,| | |сільськогосподарський | |вул.Гагаріна,34 | | |технікум | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Львівська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 52. |05393524|Український науково-дослідний|81100 |м.Пустомити, | | |і проектно-конструкторський | |вул.Шухевича,198 | | |центр рідких мінеральних | | | | |добрив | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 53. |00861392|Дослідне господарство |80032 |смт Магерів, | | |Львівської | |вул.Леся Мартовича, | | |машинно-випробувальної | |Жовківського р-ну | | |станції | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 54. |00728428|Вишнянський державний |81540 |с.Вишня, | | |аграрний технікум | |вул.Наукова,1 | | | | |Городоцького р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 55. |00728411|Стрийський державний аграрний|82400 |м.Стрий, | | |коледж | |вул.Львівська,169 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 56. |00728397|Львівський державний |79068 |м.Львів, | | |екологічний політехнікум | |вул.Замарстинівська,| | | | |167 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 57. |00493735|Львівський державний аграрний|80381 |м.Дубляни, | | |університет | |Жовківського р-ну, | | | | |вул.Володимира | | | | |Великого, 1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 58. |00492990|Львівська національна |79000 |м.Львів, | | |академія ветеринарної | |вул.Пекарська,50 | | |медицини ім.С.З.Гжицького | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 59. |00485670|Державний науково-дослідний |79019 |м.Львів, | | |контрольний інститут | |вул.Донецька,11 | | |ветеринарних препаратів і | | | | |кормових добавок | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 60. |00483659|Державне підприємство |81561 |с.Переможне, | | |"Навчально-дослідне | |Городецького р-ну | | |господарство "Комарнівське" | | | | |Львівської національної | | | | |акакадемії ветеринарної | | | | |медицини імені С.З.Гжицького"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 61. |00483621|Державне підприємство |81154 |с.Старе Село, | | |"Навчально-дослідне | |Пустомитівського | | |господарство "Давидівське" | |р-ну | | |Львівської національної | | | | |академії ветеринарної | | | | |медицини імені С.З.Гжицького"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Миколаївська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 62. |20882077|Первомайський державний |55223 |с.Мигія, вул.1-го | | |науково-інженерний центр з | |Травня,23, | | |проблем енерго- та | |Первомайського р-ну | | |ресурсозбереження | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 63. |04858866|Державне підприємство |57150 |с.Комсомольське, | | |"Навчально-дослідне | |Миколаївського р-ну | | |господарство "Сонячне" | | | | |Миколаївського державного | | | | |аграрного університету" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 64. |00497213|Миколаївський державний |54010 |м.Миколаїв, | | |аграрний університет | |вул.Паризької | | | | |Комуни,9 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Одеська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 65. |00334853|Державний науково-дослідний і|65028 |Іллічівський р-н, | | |проектно-конструкторський | |м.Одеса, провулок | | |інститут | |Високий,13 | | |"Консервпромкомплекс" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 66. |22479598|Південний науково-технічний |65170 |м.Одеса, | | |центр по апробації та | |вул. Канатна,83 | | |впровадженню нової техніки і | | | | |технологій | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 67. |21014029|Науково-дослідний та |65025 |Центральний р-н, | | |конструкторсько-технологічний| |вул.Дворянська,1/3 | | |інститут холодильної техніки | | | | |і технологій "Агрохолод" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 68. |00728581|Ізмаїльський технікум |68600 |м.Ізмаїл, | | |механізації і електрифікації | |Суворова,81 | | |сільського господарства | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 69. |00728546|Білгород-Дністровський |67700 |м.Білгород- | | |державний аграрний технікум | |Дністровський, | | | | |вул.Першотравнева,53| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 70. |00728517|Ананьївський державний |66400 |Ананьївський р-н, | | |аграрно-економічний технікум | |м.Ананьїв, | | | | |вул.Пушкіна,62 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 71. |00702570|Петрівський державний |67512 |с.Петрівка | | |аграрний технікум | |Комінтернівського | | | | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 72. |00493008|Одеський державний аграрний |65039 |м.Одеса, | | |університет | |вул.Канатна,99 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 73. |00487503|Державне підприємство |67840 |с.Молодіжне, | | |"Навчально-дослідне | |Овідіопольського | | |господарство ім.А.В.Трофімова| |р-ну, | | |Одеського державного | |вул.Жовтнева, 2А | | |аграрного університету" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 74. ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 75. ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 76. |00452587|Одеський державний центр |65069 |м.Одеса, | | |професійного навчання | |вул.Кримська,61 | | |працівників переробної | | | | |промисловості | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Полтавська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 77. |22534251|Гадяцька однорічна |37300 |м.Гадяч, | | |сільськогосподарська школа | |вул.Замкова,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 78. |00728606|Березоворудський державний |37040 |с.Березова Рудка | | |аграрний технікум | |Пирятинського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 79. |00493014|Полтавська державна аграрна |36003 |м.Полтава, | | |академія | |вул.Г.Сковороди,1/3 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 80. |00487189|Державне підприємство |38722 |с.Бричківка, | | |"Навчально-дослідне | |Полтавського р-ну | | |господарство "Ювілейний" | | | | |Полтавської державної | | | | |аграрної академії" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Рівненська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 81. |22556962|Рівненський державний |33000 |м.Рівне, | | |аграрний коледж | |вул.Коперника,44 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 82. |00914355|Рівненський обласний |33028 |м.Рівне, | | |навчальний центр підготовки, | |вул.Драгоманова,27 | | |перепідготовки та підвищення | | | | |кваліфікації кадрів АПК | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 83. |00728693|Млинівський державний |35100 |смт Млинів, | | |технікум ветеринарної | |вул.І.Франка,1 | | |медицини | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 84. |00725463|Мирогощанський аграрний |35624 |вул.Студентська,1 | | |коледж | |с.Мирогоща, | | | | |Дубенського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Сумська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 85. |04718013|Сумський національний |40021 |м.Суми, | | |аграрний університет | |вул.Кірова,160 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Тернопільська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 86. |00728813|Бучацький державний аграрний |48400 |м.Бучач, | | |коледж | |вул.Винниченка,4 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 87. |00728799|Борщівський агротехнічний |48724 |м.Борщів, | | |коледж | |вул.Грушевського,15 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Харківська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 88. |03288935|Харківський обласний учбовий |62416 |смт Пісочин, | | |центр підготовки, | |вул.Некрасова,11 | | |перепідготовки та підвищення | |Харківського р-ну | | |кваліфікації кадрів АПК | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 89. |00957867|Харківський |61024 |м.Харків, | | |навчально-курсовий комбінат з| |вул.Чайковського,19 | | |підготовки, перепідготовки та| | | | |підвищення кваліфікації | | | | |кадрів АПК | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 90. |00728919|Красноградський технікум |63304 |м.Красноград, | | |механізації сільського | |вул.Жовтнева,56 | | |господарства ім.Ф.Я.Тимошенка| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 91. |00705657|Липковатівський аграрний |63221 |с.Липковатівка, | | |коледж | |Нововодолазького | | | | |р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 92. |00493764|Харківський національний |62482 |п/в Комуніст-1, | | |аграрний університет | |Харківського р-ну | | |ім.В.В.Докучаєва | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 93. |00493758|Харківська державна |62341 |смт Мала Данилівна, | | |зооветеринарна академія | |Дергачівського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 94. |00493741|Харківський національний |61002 |м.Харків, | | |технічний університет | |вул.Артема,44 | | |сільського господарства | | | | |ім.П.Василенка | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 95. |00487551|Державне сільськогосподарське|62461 |м.Мерефа, | | |підприємство "Оберіг" | |пл.Шевченка, | | | | |Харківського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 96. |00487545|Державне підприємство |62341 |смт Мала Данилівна, | | |"Навчально-дослідне | |Дергачівського р-ну | | |господарство "Прогрес" | | | | |Харківської державної | | | | |зооветеринарної академії" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 97. |00487522|Державне підприємство |62482 |Харківського р-ну, | | |"Навчально-дослідне | |вул.Докучаєва,2а, | | |господарство "Докучаєвське" | |смт Рогань | | |Харківського національного | | | | |аграрного університету | | | | |ім.В.В.Докучаєва" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 98. |00482714|Державне підприємство |63441 |с-ще Лісне, | | |"Скрипаївське | |п/в Мохначу, | | |навчально-дослідне лісове | |Зміївського р-ну | | |господарство" Харківського | | | | |національного аграрного | | | | |університету | | | | |ім.В.В.Докучаєва" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Херсонська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 99. |21295117|Школа підвищення кваліфікації|75230 |смт Асканія-Нова, | | |спеціалістів по виробництву | |вул.Леніна,27 | | |продуктів вівчарства | |Чаплинського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 100.|05453568|Каховський державний аграрний|74824 |с.Коробки | | |технікум | |Каховського району | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 101.|00860978|Південно-Українська державна |73484 |м.Херсон, с.Жовтневе| | |зональна машиновипробувальна | | | | |станція | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 102.|00728960|Новокаховський агротехнічний |74900 |м.Нова Каховка, | | |коледж | |вул.Горького,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 103.|00493020|Херсонський державний |73006 |м.Херсон, | | |аграрний університет | |вул.Р.Люксембург,23 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 104.|00484742|Херсонський обласний учбовий |73027 |м.Херсон, | | |центр підготовки, | |вул.Володимирова,17 | | |перепідготовки та підвищення | | | | |кваліфікації кадрів АПК | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 105. ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 106.|00489811|Державне підприємство |73489 |вул. Центральна, | | |"Навчально-дослідне | |с-ще Приозерне, | | |господарство "Приозерне" | |Комсомольського р-ну| | |Херсонського державного | | | | |аграрного університету" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Хмельницька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 107.|22769675|Подільська державна |32300 |м.Кам'янець- | | |аграрно-технічна академія | |Подільський, | | | | |вул.Шевченка,13 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 108.|00729037|Шепетівський |30400 |м.Шепетівка, | | |сільськогосподарський | |пр.Миру,25 | | |технікум бухгалтерського | | | | |обліку | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 109.|00729014|Новоушицький технікум |32600 |смт Нова Ушиця, | | |механізації сільського | |вул.Подільська,34 | | |господарства | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Черкаська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 110.|01355691|Тальнівський державний |20400 |м.Тальне, | | |будівельно-економічний коледж| |вул.Радянська,83 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 111.|00729116|Шевченківський |20214 |с.Шевченкове, | | |сільськогосподарський коледж | |вул.Шевченка,17 | | | | |Звенигородського | | | | |району | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 112.|00729103|Тальянківський державний |20434 |с.Тальянки, | | |аграрний технікум | |вул.Комсомольська,80| | | | |Тальнівського району| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 113.|00729095|Золотоніський державний |19700 |м.Золотоноша, | | |технікум ветеринарної | |вул.Садовий проїзд,1| | |медицини | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 114.|00729089|Чигиринський |20900 |м.Чигирин, | | |сільськогосподарський | |вул.Замкова,86 | | |технікум | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 115.|00729051|Уманський агротехнічний |20300 |м.Умань, | | |коледж | |вул.Жовтнева,21 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 116.|00729043|Городищенський державний |19500 |м.Городище, | | |аграрний технікум | |вул. 1 Травня, 42 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 117.|00493787|Уманський державний аграрний |20300 |м.Умань, | | |університет | |вул.Інститутська,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 118.|00487195|Державне підприємство |20324 |с.Родниківка, | | |"Навчально-дослідне | |вул.Гагаріна, | | |господарство "Родниківка" | |Уманського р-ну | | |Уманської державної аграрної | | | | |академії" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 119.|00334907|Державна наукова установа |20702 |м.Сміла, | | |"Смілянське спеціалізоване | |вул.Артема,112 | | |конструкторське бюро по | | | | |обладнанню для цукрової | | | | |промисловості" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернівецька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 120.|31161683|Чернівецький регіональний |58026 |м.Чернівці, | | |навчально-консультативний | |вул.Каштанова,53 | | |центр кадрів АПК | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 121.|01355716|Чернівецький державний |58000 |м.Чернівці, | | |будівельний технікум | |вул.О.Доброго,4 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 122.|00729238|Кіцманський державний |59300 |м.Кіцмань, | | |аграрний технікум | |вул.І.Миколайчука,3 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 123.|00729221|Хотинський |60000 |м.Хотин, | | |сільськогосподарський | |вул.Незалежності,54б| | |технікум | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернігівська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 124.|00729209|Козелецький технікум |17000 |Козелецький р-н, | | |ветеринарної медицини | |смт Козелець, | | | | |вул.Свердлова,41 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 125.|05388894|Бобровицький державний |17400 |м.Бобровиця, | | |аграрно-економічний технікум | |вул.Чернігівська,19 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 126.|01355708|Остерський будівельний |17044 |м.Остер, вул.8-го | | |технікум | |Березня,7а | | | | |Козелецького р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 127.|00729215|Сосницький |16100 |смт Сосниця, | | |сільськогосподарський | |пр.Гагаріна,16 | | |технікум бухгалтерського | | | | |обліку | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 128.|00729178|Борзнянський державний |16400 |м.Борзна, | | |сільськогосподарський | |вул.О.Десняка,23 | | |технікум | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 129.|00729149|Прилуцький агротехнічний |17500 |м.Прилуки, | | |технікум | |вул.Київська,178 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | м. Київ | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 130.|32103067|Державне підприємство "Центр |03151 |м.Київ, | | |інформаційно-аналітичного | |вул.Смілянська,11 | | |забезпечення та прогнозування| | | | |розвитку аграрних навчальних | | | | |закладів "Агроосвіта" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 131.|22933471|Науково-методичний центр |03151 |м.Київ, | | |аграрної освіти | |вул.Смілянська,11 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 132.|19024865|Державний науково-контрольний|01020 |м.Київ, | | |інститут біотехнології і | |вул.Донецька,30 | | |штамів мікроорганізмів | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 133.|05415119|Навчально-методичний кабінет |01151 |м.Київ, | | |з професійного навчання | |вул.Смілянська,11 | | |робітничих кадрів | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 134.|03564068|Київські постійно діючі курси|04070 |м.Київ, вул.Верхній | | |по підвищенню кваліфікації | |Вал,72 | | |керівних працівників і | | | | |спеціалістів хлібопродуктів і| | | | |комбікормової промисловості | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 135.|00334770|Державна наукова установа |01024 |м.Київ, | | |Український науково-дослідний| |вул.Лютеранська,20 | | |інститут цукрової | | | | |промисловості | | | -------------------------------------------------------------------------- Перелік 9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики N 234 ( v0234555-06 ) від 06.05.2006, N 307
( v0307555-06 ) від 19.06.2006, N 329 ( v0329555-06 ) від
26.06.2006 }

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

21.02.2006 N 80

ПЕРЕЛІК 10

державних підприємств, установ і організацій функції

координації діяльності яких покладені на Департамент

економічної стратегії та розвитку аграрного ринку

--------------------------------------------------------------------------- N | Код із | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | з/п | ЄДРПОУ | | індекс | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Волинська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 1. |05500405|Державне підприємство |43021 |м.Луцьк, | | |"Волинський обласний | |вул.Винниченка, 67 | | |виробничо-технічний центр | | | | |стандартизації і метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Дніпропетровська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 2. |05500428|Державне підприємство |49027 |м.Дніпропетровськ, | | |"Дніпропетровський | |вул.Ворошилова,16 | | |виробничо-технічний центр | | | | |стандартизації і метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Закарпатська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 3. |05500457|Державне підприємство |88014 |м.Ужгород, | | |"Закарпатський | |вул.Доманинська,267 | | |виробничо-технічний центр | | | | |стандартизації і метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Запорізька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 4. |05500463|Державне підприємство |69052 |м.Запоріжжя, | | |"Запорізький обласний | |вул.Радгоспна,34а | | |виробничо-технічний центр | | | | |стандартизації метрології та | | | | |якості продукції | | | | |"Облагростандарт" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Івано-Франківська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 5. |05500478|Державне підприємство |76000 |м.Івано-Франківськ, | | |"Івано-Франківський обласний | |вул.Низова,2 | | |виробничо-технічний центр | | | | |стандартизації і метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Київська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 6. |33642855|Аграрний фонд |01001 |м.Київ, Грінченка,1 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 7. |32183708|Державне підприємство |07400 |м.Бровари, | | |"Броварський оптовий ринок" | |вул.Красовського,26а| ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Кіровоградська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 8. |13767565|Державне підприємство |25014 |м.Кіровоград, | | |"Кіровоградський обласний | |вул.Аерофлотська,16 | | |виробничо-технічний центр | | | | |стандартизації і метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Луганська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 9. |31196480|Луганський державний обласний|91016 |м.Луганськ, квартал | | |оптовий продовольчий ринок | |Гайового,35 | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 10. |05500411|Державне підприємство |91019 |м.Луганськ, | | |"Луганський обласний | |вул.Комінтерну,100 | | |виробничо-технічний центр | | | | |стандартизації і метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Львівська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 11. |05500517|Державне підприємство |79020 |м.Львів, | | |"Львівський | |вул.Малоголосківсь- | | |виробничо-технічний центр | |ка,8 | | |стандартизації і метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Миколаївська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 12. |05500523|Державне підприємство |54025 |м.Миколаїв, | | |"Миколаївський обласний | |вул.Героїв | | |виробничо-технічний центр | |Сталінграду,91 | | |стандартизації і метрології | | | | |"Агростандарт" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Одеська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 13. |13874060|Український метрологічний |65026 |м.Одеса, | | |науково-впроваджувальний | |вул.Жуковського,15 | | |центр "Зерноприлад" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Рівненська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 14. |05500569|Державне підприємство |33006 |м.Рівне, | | |"Рівненський обласний | |вул.Будівельників,3б| | |виробничо-технічний центр | | | | |стандартизації і метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Сумська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 15. |05500575|Державне підприємство |40003 |м.Суми, | | |"Сумський державний обласний | |вул.Привокзальна,25 | | |виробничо-технічний центр | | | | |стандартизації і метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Тернопільська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 16. |05500581|Державне підприємство |47707 |с.Біла, вул.Гетьмана| | |"Тернопільський | |Мазепи, 26, | | |виробничо-технічний центр | |Тернопільського р-ну| | |стандартизації і метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Харківська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 17. |31341640|Харківський плодоовочевий |62341 |с.Мала Данилівна, | | |оптовий ринок | |Дергачівського р-ну | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Херсонська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 18. |05500606|Державне підприємство |73000 |м.Херсон, | | |"Херсонський обласний | |вул.Комсомольська,16| | |виробничо-технічний центр | | | | |стандартизації і метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернівецька область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 19. |05500635|Державне підприємство |58025 |м.Чернівці, | | |"Чернівецький обласний | |вул.М.Тореза,192 | | |виробничо-технічний центр | | | | |стандартизації і метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернігівська область | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 20. |05500641|Державне підприємство |14037 |м.Чернігів, | | |"Чернігівський обласний | |вул.Інструментальна,| | |виробничо-технічний центр | |10 | | |стандартизації, метрології та| | | | |якості продукції | | | | |"Чернігівоблагростандарт" | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | м. Київ | | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 21. |00914556|Український державний центр |08132 |м.Київ | | |стандартизації та | |пр.Возз'єднання, 15 | | |сертифікації | | | | |"Украгростандартсертифікація"| | | ----+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 22. |05500486|Державне підприємство |01088 |м.Київ, | | |"Київський обласний | |вул.Промислова,2 | | |виробничо-технічний центр | | | | |стандартизації і метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | --------------------------------------------------------------------------

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

21.02.2006 N 80

ПЕРЕЛІК 11

державних підприємств, установ і організацій функції

координації діяльності яких покладені на

Департамент фінансів

-------------------------------------------------------------------------- N | Код із | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | з/п| ЄДРПОУ | | індекс | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | м. Київ | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 1. |32491316|Державне підприємство |01033 |м.Київ, | | |"Агентство з реструктуризації| |вул.Саксаганського,1| | |заборгованості підприємств | |кімн.103 | | |агропромислового комплексу" | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 2. |31861225|Державне підприємство |03035 |м.Київ, | | |"Розрахунково-кліринговий | |вул.Урицького,45 | | |центр" | | | ------------------------------------------------------------------------- Перелік 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 329 ( v0329555-06 ) від 26.06.2006 }

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

21.02.2006 N 80

ПЕРЕЛІК 12

державних підприємств, установ і організацій

функції координації діяльності яких покладені

на Управління організаційних структур і

соціально-трудових відносин

-------------------------------------------------------------------------- N | Код із | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | з/п| ЄДРПОУ | | індекс | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Автономна Республіка Крим | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 1. |00689390|Південний зональний |95026 |м.Сімферополь, | | |науково-дослідний центр | |вул.Залізнична,16 | | |продуктивності | | | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Вінницька область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 2. |03588666|Лісостеповий зональний |21019 |м.Вінниця, 3-й | | |науково-дослідний центр | |пров.Глінки,19 | | |продуктивності | | | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Волинська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 3. |00702883|Волинський науково-дослідний |43005 |м.Луцьк, | | |центр продуктивності | |пр.Перемоги,14/62 | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Дніпропетровська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 4. |00693405|Степовий зональний науково- |52005 |м. Дніпропетровськ, | | |дослідний центр | |вул. Магдалинівська,| | |продуктивності | |24/4 | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Донецька область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 5. |21999284|Донецький науково-дослідний |83130 |м.Донецьк, | | |центр продуктивності | |вул.Пушкіна,96 | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Житомирська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 6. |00698242|Поліський зональний |10007 |м.Житомир, Київське | | |науково-дослідний центр | |шосе,131 | | |продуктивності | | | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Закарпатська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 7. |22114483|Закарпатський |88000 |м.Ужгород, | | |науково-дослідний центр | |Головпошта, а/с 80 | | |продуктивності | | | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Запорізька область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 8. |20483118|Запорізький науково-дослідний|70000 |м.Вільнянськ, | | |центр продуктивності | |вул.Шевченка,31 | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Івано-Франківська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 9. |00689384|Івано-Франківський |76006 |м.Івано-Франківськ, | | |науково-дослідний центр | |вул.Василіянок,62а | | |продуктивності | | | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Київська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 10.|20599128|Київський науково-дослідний |09600 |смт Рокитне, | | |центр продуктивності | |вул.Першотравнева,6 | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Кіровоградська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 11.|23227255|Кіровоградський |25050 |м.Кіровоград, | | |науково-дослідний центр | |вул.Леніна,64/53 | | |продуктивності | | | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Луганська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 12.|01355774|Луганський науково-дослідний |91033 |м.Луганськ, | | |центр продуктивності | |вул.Дніпровська,53 | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Львівська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 13.|05392269|Львівський науково-дослідний |79013 |м.Львів, | | |центр продуктивності | |вул.Здоров'я,9 | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Миколаївська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 14.|23039453|Миколаївський |54008 |м.Миколаїв, | | |науково-дослідний центр | |вул.Чигирина,157 | | |продуктивності | | | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Одеська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 15.|20972567|Одеський науково-дослідний |65007 |м.Одеса, вул.Мала | | |центр продуктивності | |Арнаутська,111 | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Полтавська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 16.|22526990|Полтавський науково-дослідний|36003 |м.Полтава, | | |центр продуктивності | |вул.Сковороди,8 | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Рівненська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 17.|21093738|Рівненський науково-дослідний|33013 |м.Рівне, | | |центр продуктивності | |вул.С.Петлюри,35 | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Сумська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 18.|21109020|Сумський науково-дослідний |40002 |м.Суми, | | |центр продуктивності | |вул.Перемоги,4 | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Тернопільська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 19.|21136947|Західний зональний |46001 |м.Тернопіль, | | |науково-дослідний центр | |вул.Князя | | |продуктивності | |Острозького,14 | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Харківська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 20.|24660497|Харківський науково-дослідний|63050 |м.Красноград, | | |центр продуктивності | |вул.К.Маркса,63 | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Херсонська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 21.|05392281|Херсонський науково-дослідний|73036 |м.Херсон, | | |центр продуктивності | |вул.40-річчя | | |агропромислового комплексу | |Жовтня,132а | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Хмельницька область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 22.|05395730|Хмельницький |29015 |м.Хмельницький, | | |науково-дослідний центр | |пров.1-ий Мирний,21 | | |продуктивності | | | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Черкаська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 23.|05465577|Черкаський науково-дослідний |18008 |м.Черкаси, | | |центр продуктивності | |вул.Смілянська,120/1| | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернівецька область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 24.|21432353|Чернівецький |58000 |м.Чернівці, | | |науково-дослідний центр | |вул.Тургенєва,8 | | |продуктивності | | | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | Чернігівська область | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 25.|21395451|Чернігівський |14032 |м.Чернігів, | | |науково-дослідний центр | |вул.Белова,7 | | |продуктивності | | | | |агропромислового комплексу | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| | | м. Київ | | | ---+--------+-----------------------------+--------+--------------------| 26.|00689160|Український науково-дослідний|03035 |м.Київ, | | |інститут продуктивності | |пл.Солом'янська, 2 | | |агропромислового комплексу | | | ------------------------------------------------------------------------- Перелік 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 329 ( v0329555-06 ) від 26.06.2006 }

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

21.02.2006 N 80

ПЕРЕЛІК 16

державних підприємств, установ і організацій функції

координації діяльності яких покладені на Державний

департамент ветеринарної медицини України

------------------------------------------------------------------------------ N | Код із | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | з/п | ЄДРПОУ | | індекс | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Автономна Республіка Крим | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 1. |00700832|Первомайська районна державна|96300 |Первомайський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |смт Первомайське, | | | | |вул.Героїв | | | | |Підпільників,9 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 2. |00700803|Бахчисарайська районна |98446 |м. Бахчисарай, | | |державна лікарня ветиринарної| |вул.Кооперативна,5 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 3. |00700772|Сакська районна державна |96500 |м.Саки, Шосе | | |лабораторія ветеринарної | |Новоселівське,17 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 4. |00700754|Нижньогірська районна |97100 |Нижньогірський р-н, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Перемоги,67 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 5. |00700714|Роздольненська районна |96200 |Роздольненський р-н, | | |державна лікарня ветеринарної| |смт Роздольне, | | |медицини | |вул.Кірова,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 6. |00700683|Алуштинська міська державна |98500 |м.Алушта, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Красноармійська, | | | | |39 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 7. |00700677|Ялтинська міська державна |98604 |м.Ялта, вул.Соханя,5 | | |лікарня ветеринарної медицини| | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 8. |00700660|Радянська державна лікарня |97200 |Радянський р-н, | | |ветеринарної медицини | |смт Радянський, | | | | |вул.Ветеринарна,10 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 9. |00700648|Білогірська районна державна |97600 |м.Білогірськ, шосе | | |лікарня ветеринарної медицини| |Феодосійське,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 10. |00700631|Джанкойська районна державна |96116 |Джанкойський р-н, | | |лікарня ветиринарної медицини| |с.Ізумрудне, | | | | |вул.Луначарського,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 11. |00700625|Чорноморська районна державна|96400 |Чорноморський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |смт Чорноморське, | | | | |вул.Щорса,5 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 12. |00700594|Ленінська районна державна |98200 |Ленінський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |смт Леніно, | | | | |вул.Шосейна,4/4 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 13. |00700559|Республіканська державна |95034 |м. Сімферополь, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Островського,3 | | |медицини АРК | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 14. |00700536|Сімферопольська районна |95022 |м.Сімферополь, | | |державна лікарня ветиринарної| |вул.Островського,3 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 15. |00700499|Феодосійська міська державна |98100 |м.Феодосія, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Радянська, 23-а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 16. |00700476|Керчинська міська державна |98300 |м.Керч, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Пролетарська,42 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 17. |00700460|Краснопрекопська районна |96000 |м.Красноперекопськ, | | |державна лікарня ветиринарної| |вул.3-я промислова,4 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 18. |00700430|Кіровська районна державна |97300 |Кіровський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |смт Кіровське, | | | | |вул.Фрунзе | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 19. |00700418|Красногвардійська районна |97000 |Красногвардійський | | |державна лікарня ветеринарної| |р-н, смт Красногвар- | | |медицини | |дійське, | | | | |вул.Спортивна,117 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 20. |00695663|Керченська районна державна |98300 |м.Керчь, | | |лабораторія медицини | |вул.Корольова,30 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 21. |00694971|Бахчирайська районна державна|98400 |АРК, м.Бахчисарай, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Кооперативна,7 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 22. |33793974|Джанкойська міжрайонна |96116 |Джанкойський р-н, | | |лабораторія ветеринарної | |с.Ізумрудне, | | |медицини | |вул.Луначарського,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 23. |33671561|Красноперекопська міжрайонна |96000 |м.Красноперекопськ, | | |державна лабораторія | |вул. 3-я, промислова,4| | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 24. |33615562|Нижньогірська міжрайонна |97100 |Нижньогірський р-н, | | |державна лабораторія | |смт Нижньогірське, | | |ветеринарної медицини | |вул.Перемоги,34 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 25. |32989154|Роздільненська міжрайонна |96200 |Роздільненський р-н, | | |державна лабораторія | |смт Роздільне, | | |ветеринарної медицини | |вул.Кірова,13 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 26. |26539363|Спеціалізована державна |98312 |м.Керч, вул.Фурманова | | |лабораторія ветеринарної | |10 | | |медицини по хворобах риб та | | | | |інших гідробіонтів | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 27. |26402300|Євпаторійська міська державна|97400 |м.Євпаторія, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Дмитра Ульянова,11| -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 28. |26366885|Сімферопольська міська |95022 |м.Сімферополь, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Дерюгіної, 5-а | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 29. |26331036|Судакська міська державна |98000 |м.Судак, Шосе Східне, | | |лікарня ветеринарної медицини| |10 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 30. |26330427|Управління ветеринарної |98604 |м.Ялта, вул.Соханя,5 | | |медицини в м. Ялті | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 31. |26330410|Управління ветеринарної |96116 |с.Ізумрудне, | | |медицини в Джанкойському | |вул.Луначарського,1, | | |районі | |Джанкойського р-ну | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 32. |26330404|Управління ветеринарної |97300 |смт Кіровське, | | |медицини в Кіровському районі| |вул.Фрунзе,86 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 33. |26330396|Управління ветеринарної |97100 |смт Нижньогірський, | | |медицини в Нижньогірському | |вул.Перемоги,67 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 34. |26330385|Управління ветеринарної |97200 |смт Совєтський, | | |медицини в Совєтському районі| |вул.Ветеринарна,10 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 35. |26330373|Управління ветеринарної |96400 |смт Чорноморське, | | |медицини в Чорноморському | |вул.Щорса,5 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 36. |26330367|Управління ветеринарної |98300 |м.Керч, | | |медицини в м. Керчі | |вул.Пролетарська,42 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 37. |26329950|Управління ветеринарної |97000 |смт Красногвардійське,| | |медицини в | |вул.Спортивна,117 | | |Красногвардійському районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 38. |26329938|Управління ветеринарної |98446 |м.Бахчисарай, | | |медицини в Бахчисарайському | |вул.Кооперативна,5 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 39. |26329921|Управління ветеринарної |96300 |смт Первомайське, | | |медицини в Первомайському | |вул.Героїв | | |районі | |Підпільників,9 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 40. |26329915|Управління ветеринарної |96200 |смт Раздольне, | | |медицини в Раздольненському | |вул.Кірова,1 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 41. |26329909|Управління ветеринарної |97600 |м.Білогірськ, | | |медицини в Білогірському | |вул.Індустріальна,4 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 42. |26329890|Управління ветеринарної |98500 |м.Алушта, | | |медицини в м.Алушті | |вул.Червоноармійська, | | | | |39 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 43. |26329884|Управління ветеринарної |97400 |м.Євпаторія, | | |медицини в м.Євпаторії | |вул.Дмитра Ульянова,11| -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 44. |26274226|Управління ветеринарної |98100 |м.Феодосія, | | |медицини в м.Феодосії | |вул.Радянська, 23-А | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 45. |26274203|Управління ветеринарної |96500 |м.Саки, Новоселівське | | |медицини в Сакському районі | |шосе,17 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 46. |26274195|Управління ветеринарної |97571 |с.Добре, вул.40 років | | |медицини в Сімферопольському | |Перемоги,13, | | |районі | |Сімферопольського р-ну| -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 47. |26274189|Управління ветеринарної |98200 |смт Леніно, | | |медицини в Ленінському районі| |вул.Шосейна,4/4 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 48. |26274172|Управління ветеринарної |96000 |м.Красноперекопськ, | | |медицини в | |вул.3-тя Промислова,4 | | |Красноперекопському районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 49. |26274166|Управління ветеринарної |95034 |м.Сімферополь, | | |медицини в Автономній | |вул.Київська,81 | | |Республіці Крим | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 50. |25871032|Управління ветеринарної |95022 |м.Сімферополь, | | |медицини в м.Сімферополі | |вул.Ж.Дерюгіної,5а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 51. |23450562|Джанкойська міська державна |96100 |м.Джанкой, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Толстого,14 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 52. |00695605|Управління ветеринарної |98000 |м.Судак, шосе | | |медицини в м.Судаку | |Східне,10 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Вінницька область | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 53. |33286654|Жмеринська районна державна |23100 |м.Жмеринка, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Весняна,40 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 54. |33253079|Немирівська міжрайонна |22800 |м.Неміров, вул.Леніна,| | |державна лабораторія | |88 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 55. |33199242|Бершадська міжрайонна |24400 |м.Бершадь, | | |державна лабораторія | |вул.Картвелішвілі, 1а | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 56. |33143095|Барська міжрайонна державна |23000 |м.Бар, вул.Кривоноса, | | |лабораторія ветеренарної | |62 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 57. |33125280|Тульчинська міжрайонна |23600 |м.Тульчин, вул.Желюка | | |лабораторія ветеринарної | |7 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 58. |33092140|Гайсинська міжрайонна |23700 |м.Гайсин, вул.Скальна | | |державна лабораторія | |4 | | |ветеринарної медецини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 59. |32885289|Хмільникська міжрайонна |22000 |м.Хмільник, | | |державна лабораторія | |вул.Свердлова,46 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 60. |32861137|Шаргородська міжрайонна |23500 |Шаргородський р-н, | | |державна лабораторія | |с.Слобода- | | |ветеринарної медицини | |Шаргородська, | | | | |вул.Леніна,101 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 61. |32840520|Козятинська міжрайонна |22100 |Козятинський р-н, | | |державна лабораторія | |с.Сокілець, | | |ветеринарної медицини | |вул.Білоцерківська, 3а| -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 62. |26340070|Управління ветеринарної |24320 |м.Ладижин, | | |медицини у м.Ладижині | |вул.Поштова,4 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 63. |26340041|Управління ветеринарної |24000 |м.Могилів-Подільський,| | |медицини у | |вул.Полтавська,4 | | |м.Могилів-Подільському | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 64. |26339948|Централізована бухгалтерія |21036 |м.Вінниця, | | |при Управлінні ветеринарної | |вул.Максимовача,19 | | |медицини у Вінницькій області| | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 65. |26287128|Управління ветеринарної |21036 |м.Вінниця, | | |медицини у місті Вінниці | |вул.Максимовича,19 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 66. |26287111|Управління ветеринарної |24700 |смт Піщанка, | | |медицини у Піщанському районі| |вул.Лісова,7 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 67. |26287080|Управління ветеринарної |22700 |м.Іллінці, вул.Кірова,| | |медицини в Іллінецькому | |108 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 68. |26287068|Управління ветеринарної |23800 |смт Теплик, | | |медицини у Теплицькому районі| |вул.Базарна,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 69. |26287051|Управління ветеринарної |21000 |м.Вінниця, | | |медицини у Вінницькому районі| |вул.Хмельницьке шосе, | | | | |7км | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 70. |26287022|Управління ветеринарної |24300 |смт Тростянець, | | |медицини у Тростянецькому | |вул.Калініна,23 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 71. |26287016|Управління ветеринарної |24100 |смт Чернівці, | | |медицини у Чернівецькому | |вул.Кірова,42 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 72. |26287005|Управління ветеринарної |23500 |смт Шаргород, | | |медицини у Шаргородському | |вул.Леніна,101 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 73. |26286991|Управління ветеринарної |22200 |м.Погребище, | | |медицини у Погребищенському | |вул.Тракторна,18 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 74. |26286979|Управління ветеринарної |24500 |м.Ямпіль, вул.Леніна, | | |медицини у Ямпільському | |7/1 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 75. |26286962|Управління ветеринарної |23100 |м.Жмеринка, | | |медицини у Жмеринському | |вул.Весняна,40 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 76. |26286956|Управління ветеринарної |22300 |смт Літин, | | |медицини у Літинському районі| |вул.Радянська,37 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 77. |26286947|Управління ветеринарної |22800 |м.Немирів, вул.Леніна,| | |медицини у Немирівському | |88 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 78. |26286933|Управління ветеринарної |22400 |м.Калинівка, | | |медицини у Калинівському | |вул.Пушкіна,7 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 79. |26286927|Управління ветеринарної |23700 |м.Гайсин, вул.Скальна,| | |медицини у Гайсинському | |4 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 80. |26286910|Управління ветеринарної |22000 |м.Хмільник, | | |медицини у Хмільницькому | |вул.Свердлова,46 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 81. |26286904|Управління ветеринарної |24400 |м.Бершадь, | | |медицини у Бершадському | |вул.Квартелішвілі, 1а | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 82. |26286896|Управління ветеринарної |24600 |смт Крижопіль, | | |медицини у Крижопільському | |вул.Шмідта,21 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 83. |26286882|Управління ветеринарної |24200 |смт Томашпіль, | | |медицини у Томашпільському | |вул.Леніна,127 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 84. |26286873|Управління ветеринарної |22600 |смт Оратів, | | |медицини в Оратівському | |вул.В.Деркач,2 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 85. |26286867|Управління ветеринарної |22500 |смт Липовець, | | |медицини у Липовецькому | |вул.Леніна,81 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 86. |26286838|Управління ветеринарної |24000 |м.Могилів-Подільський,| | |медицини у | |вул.Шевченка,67 | | |Могилів-Подільському районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 87. |26286815|Управління ветеринарної |22100 |м.Козятин, | | |медицини у Козятинському | |вул.Білоцерківська, 3а| | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 88. |26286809|Управління ветеринарної |23000 |м.Бар, вул.Кривоноса, | | |медицини у Барському районі | |62 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 89. |26286790|Управління ветеринарної |24800 |смт Чечельник, | | |медицини у Чечельницькому | |вул.Леніна,53 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 90. |26286784|Управління ветеринарної |23600 |м.Тульчин, вул.Желюка,| | |медицини у Тульчинському | |7 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 91. |26244515|Управління ветеринарної |23400 |смт Муровані | | |медицини у | |Куриловці, | | |Мурованокуриловецькому районі| |вул.Жовтнева,61 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 92. |25845336|Ямпільська районна державна |24500 |м.Ямпіль, вул.Леніна, | | |лікарня ветеринарної медицини| |7/1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 93. |25844549|Управління ветеринарної |23300 |смт Тиврів, | | |медицини у Тиврівському | |вул.Жовтнева,17 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 94. |20104308|Чернівецька районна державна |24100 |смт Чернівці, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Кірова,46 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 95. |20096829|Оратівська районна державна |22600 |м.Оратів, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.В.Деркач,4 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 96. |20088238|Управління ветеринарної |21036 |м.Вінниця, | | |медицини у Вінницькій області| |вул.Максимовича,19 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 97. |00692009|Вінницька обласна державна |21016 |м.Вінниця, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Максимовича,19 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 98. |00691955|Вінницька міська державна |21100 |м.Вінниця, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Максимовича,19 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 99. |00691926|Шаргородська районна державна|23505 |с.Слобода- | | |лікарня ветеринарної медицини| |Шаргородська, | | | | |вул.Леніна,100 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 100. |00691917|Чечельницька районна державна|24800 |смт Чечельник, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Леніна,53 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 101. |00691903|Хмільницька районна державна |22000 |м.Хмільник, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Свердлова,46 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 102. |00691895|Тульчинська районна державна |23600 |м.Тульчин, вул.Желюка,| | |лікарня ветеринарної медицини| |7 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 103. |00691889|Томашпільська районна |24200 |м.Томашпіль, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Леніна,127 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 104. |00691837|Липовецька районна державна |22500 |смт Липовець, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Леніна,81 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 105. |00691820|Могилів-Подільська районна |24400 |м.Могилів-Подільський,| | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Шевченка,67 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 106. |00691814|Мурованокуриловецька районна |23400 |смт Муровані | | |державна лікарня ветеринарної| |Куриловці, | | |медицини | |вул.Жовтнева,65 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 107. |00691808|Піщанська районна державна |24700 |смт Піщанка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Лісова,7 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 108. |00691798|Немирівська районна державна |22800 |м.Немирів, вул.Леніна,| | |лікарня ветеринарної медицини| |88 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 109. |00691754|Тростянецька районна державна|24300 |м.Тростянець, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Калініна,23 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 110. |00691748|Тиврівська районна державна |23300 |смт Тиврів, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Жовтнева,17 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 111. |00691731|Теплицька районна державна |23800 |смт Теплик, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Базарна,31 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 112. |00691725|Погребищенська районна |22200 |м.Погребище, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Тракторна,18 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 113. |00691524|Гайсинська районна державна |23700 |м.Гайсин, вул.Скальна,| | |лікарня ветеринарної медицини| |4 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 114. |00691518|Вінницька районна державна |21000 |с.Якушенці, | | |лікарня ветеринарної медицини| |Хмельницьке шосе,7 | | | | |км. | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 115. |00691501|Літинська районна державна |22300 |смт Літин, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Радянська,37 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 116. |00691493|Барська районна державна |23000 |м.Бар, вул.Кривоноса, | | |лікарня ветеринарної медицини| |62 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 117. |00691487|Крижопільська районна |24600 |смт Крижопіль, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Шмідта,27 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 118. |00691470|Козятинська районна державна |22100 |м.Козятин, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Білоцерківська, 3а| -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 119. |00691464|Калинівська районна державна |22400 |м.Калинівка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Пушкіна,7 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 120. |00691458|Іллінецька районна державна |22700 |м.Іллінці, вул.Кірова,| | |лікарня ветеринарної медицини| |108 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 121. |00691441|Жмеринська районна державна |23100 |м.Жмеринка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Весняна,40 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 122. |00691412|Бершадська районна державна |24400 |м.Бершадь, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Квартелішвілі,13 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 123. |00385540|Гніванська міжрадгоспна |23310 |м.Гнівань, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Пролетарська,3 | | |медицини | |Тиврівського р-ну | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Волинська область | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 124. |00692541|Маневицька районна державна |44600 |Маневичський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |смт Маневичи, | | | | |вул.Комарова,36 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 125. |00692535|Любешівська районна державна |44200 |Любешовський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |смт Любешов, | | | | |вул.Маяковського,4 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 126. |00692529|Любомльська районна державна |44300 |м.Любомль, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Брестська,55 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 127. |00692512|Луцька районна державна |43001 |м.Луцьк, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Ковельська,128 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 128. |00692506|Локачинська районна державна |45500 |Локачинський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |смт Локачи, | | | | |вул.Горелова,27 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 129. |00692498|Ковельська районна державна |45000 |м.Ковель, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Грушевського,71 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 130. |00692481|Ківерцівська районна державна|45200 |м.Ківерці, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Вишневецького,13 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 131. |00692475|Камінь-каширська районна |44500 |м.Камень-каширський, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Чапаєва,1 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 132. |00692469|Іваничівська районна державна|45300 |Іваничівський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |смт Іваничі, | | | | |пр.Перемоги,67 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 133. |00692452|Горіхівська районна державна |45700 |м.Горіхів, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Берестецька,5 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 134. |00692446|Володимир-Волинська районна |44700 |м.Володимир- | | |державна лікарня ветеринарної| |Волинський, | | |медицини | |пр.Веселий,3 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 135. |26277070|Управління ветеринарної |45400 |м.Нововолинськ, | | |медицини в м.Нововолинську | |вул.Сокальська,28 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 136. |26276863|Управління ветеринарної |44700 |м.Володимир- | | |медицини в м.Володимир- | |Волинський, | | |Волинському | |пров.Кобзарський,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 137. |26276857|Управління ветеринарної |45000 |м.Ковель, | | |медицини в м.Ковелі | |вул.Грушевського,71 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 138. |26276840|Управління ветеринарної |44100 |смт Ратне, вул.Нова,86| | |медицини в Ратнівському | | | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 139. |26276834|Управління ветеринарної |45000 |м.Ковель, | | |медицини в Ковельському | |вул.Грушевського,71 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 140. |26276828|Управління ветеринарної |45200 |м.Ківерці, | | |медицини в Ківерцівському | |вул.Вишневецького,13 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 141. |26276811|Управління ветеринарної |45700 |м.Горохів, | | |медицини в Горохівському | |вул.Берестецька,5 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 142. |26276805|Управління ветеринарної |44400 |смт Стара Вижівка, | | |медицини в Старовижівському | |вул.Незалежності,13 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 143. |26276797|Управління ветеринарної |44700 |м.Володимир- | | |медицини в | |Волинський, | | |Володимир-Волинському районі | |пров.Кобзарський,3 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 144. |26276780|Управління ветеринарної |44000 |смт Шацьк, | | |медицини в Шацькому районі | |вул.Шковороди,67 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 145. |26276774|Управління ветеринарної |44500 |м.Камінь-Каширський, | | |медицини в Камінь - | |вул.Чапаєва,1 | | |Каширському районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 146. |26276768|Управління ветеринарної |45500 |смт Локачі, | | |медицини в Локачинському | |вул.Горелова,27 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 147. |26276751|Управління ветеринарної |44800 |смт Турійськ, | | |медицини в Турійському районі| |вул.Дубовська,3 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 148. |26276745|Управління ветеринарної |45100 |м.Рожище, | | |медицини в Рожищенському | |вул.Гагаріна,42 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 149. |26276739|Управління ветеринарної |45300 |смт. Іваничі, | | |медицини в Іваничівському | |пров.Перемоги,67 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 150. |26276722|Управління ветеринарної |44200 |смт Любешів, | | |медицини в Любешівському | |вул.Маяковського,4 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 151. |26276716|Управління ветеринарної |44600 |смт Маневичі, | | |медицини в Маневицькому | |вул.Комарова,36 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 152. |26276704|Управління ветеринарної |44300 |м.Любомль, | | |медицини в Любомльському | |вул.Брестська,55 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 153. |26276691|Управління ветеринарної |43001 |м.Луцьк, | | |медицини в Луцькому районі | |вул.Ковельська,128 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 154. |26276685|Управління ветеринарної |43001 |м.Луцьк, | | |медицини в м.Луцьку | |вул.Ковельська,128а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 155. |25789276|Новомосковська районна |51263 |Новомосковський р-н, | | |лікарня державної | |с.Спаське, | | |ветеренарної медецини | |вул.Комсомольська,91 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 156. |25789247|Царичанська районна лікарня |51000 |Царичанський р-н, | | |державної ветеренарної | |смт Царичанка, | | |медицини | |пр.Первомайський,11 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 157. |20123710|Управління ветеринарної |43020 |м.Луцьк, Вул.Поліська | | |медицини в Волинській області| |Січ,10 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 158. |20120858|Шацька районна державна |44000 |Шацький р-н, смт Шацк,| | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Шковороди,67 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 159. |00717979|Володимир-Волинська міська |44700 |м.Володимир- | | |державна лікарня ветеринарної| |Волинський, | | |медицини | |пр.Кобзарський,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 160. |00692682|Волинська обласна державна |43020 |м.Луцьк, вул.Поліська | | |лабораторія ветеринарної | |Січ,12 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 161. |00692624|Нововолинська міська державна|45400 |м.Нововолинськ, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Сокальська,28 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 162. |00692618|Луцька міська державна |43001 |м.Луцьк, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Ковельська,128а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 163. |00692601|Ковельська міська державна |45000 |м.Ковель, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Грушевського,71 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 164. |00692593|Волинська обласна державна |43024 |м.Луцьк, вул.Поліська | | |лікарня ветеринарної медицини| |Січ,10 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 165. |00692587|Турійська районна державна |44800 |Турійський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |смт Турійськ, | | | | |вул.Дубовська,3 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 166. |00692570|Старовижівська районна |44400 |Старовижевський р-н, | | |державна лікарня ветеринарної| |смт стара Вижівка, | | |медицини | |вул.Незалежності,13 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 167. |00692564|Роженська районна державна |45100 |м.Рожище, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Гагаріна,42 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 168. |00692558|Ратнівська районна державна |44100 |Ратновський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |смт Ратно, вул.Нова,86| -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Дніпропетровська область | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 169. |26327750|Управління ветеринарної |51100 |смт Магдалинівка, | | |медицини в Магдалинівському | |вул.Радянська,114 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 170. |26327744|Управління ветеринарної |51905 |м.Дніпродзержинськ, | | |медицини в | |вул.Дорожня,52 | | |м.Дніпродзержинську | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 171. |26240428|Управління ветеринарної |51700 |м.Вільногірськ, | | |медицини в м.Вільногірську | |вул.Леніна, 65/94 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 172. |26240285|Управління ветеринарної |53600 |смт Покровське, | | |медицини в Покровському | |вул.К.Маркса,246 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 173. |26240256|Управління ветеринарної |51800 |смт Петриківка, | | |медицини в Петриківському | |вул.Стаханівська,10 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 174. |26240246|Управління ветеринарної |52600 |смт Васильківка, | | |медицини в Васильківському | |вул.Леніна,30 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 175. |26240204|Управління ветеринарної |53800 |смт Апостолово, | | |медицини в Апостолівському | |вул.Комсомольська,63 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 176. |26240196|Управління ветеринарної |51600 |смт Верхнєдніпровськ, | | |медицини в | |вул.Семенова,5 | | |Верхньодніпровському районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 177. |26240181|Управління ветеринарної |52500 |м.Сінельнікове, | | |медицини в Синельниківському | |вул.Лізи Чайкіної,83 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 178. |26240173|Управління ветеринарної |51300 |смт Юр'ївка, | | |медицини в Юр'ївському районі| |вул.Леніна,244 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 179. |26240167|Управління ветеринарної |53400 |м.Марганець, | | |медицини в м. Марганці | |вул.Інтернаціональна, | | | | |1а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 180. |26240150|Управління ветеринарної |52900 |смт Межова, | | |медицини в Межівському районі| |вул.Піонерська,2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 181. |26240144|Управління ветеринарної |51453 |с.Вербки, вул.Сонцева,| | |медицини в Павлоградському | |68, Павлоградського | | |районі | |р-ну | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 182. |26240121|Управління ветеринарної |53032 |с.Вольне, | | |медицини в Криворізькому | |вул.Кіровоградське | | |районі | |шоссе Криворізького | | | | |р-ну | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 183. |26240115|Управління ветеринарної |52300 |смт Кринички | | |медицини в Криничанському | | | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 184. |26240109|Управління ветеринарної |50096 |м.Кривий Ріг, | | |медицини в м.Кривому Розі | |вул.Широківська,112 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 185. |26240090|Управління ветеринарної |51500 |м.Тернівка, | | |медицини в м.Тернівці | |вул.Дніпропетровська, | | | | |5а/3 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 186. |26240084|Управління ветеринарної |51000 |смт Царичанка, | | |медицини в Царичанському | |пров.Першотравневий,11| | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 187. |26240055|Управління ветеринарної |53700 |смт Широке, | | |медицини в Широківському | |вул.Шеменкова,39 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 188. |26239997|Управління ветеринарної |51400 |м.Павлоград, | | |медицини в м.Павлограді | |вул.Каравайченко,9 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 189. |26239980|Управління ветеринарної |49038 |м.Дніпропетровськ, | | |медицини в | |вул.Шмідта | | |м.Дніпропетровську | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 190. |26239968|Управління ветеринарної |53254 |с.Шолохове, вул.Кінна,| | |медицини в Нікопольському | |12 Нікопольського р-ну| | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 191. |26239951|Управління ветеринарної |53211 |м.Нікополь, | | |медицини в м.Нікополі | |вул.Херсонська,60 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 192. |26239939|Управління ветеринарної |49045 |селище Самарівка, | | |медицини в Дніпропетровському| |вул.Літня,3 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 193. |26239922|Управління ветеринарної |53100 |смт Софіївка, | | |медицини в Софіївському | |пров.Лікарняний,10 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 194. |26239906|Управління ветеринарної |52205 |м.Жовті Води, | | |медицини в м. Жовті Води | |пров.Дальній,1а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 195. |26239891|Управління ветеринарної |52100 |м.П'ятихатки, | | |медицини в П'ятихатському | |вул.Комсомольська,59 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 196. |26239885|Управління ветеринарної |52701 |с.Петропавлівка, | | |медицини в Петропавлівському | |вул.Польова,100 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 197. |26239862|Управління ветеринарної |53304 |м.Ордженікідзе, | | |медицини в м.Орджонікідзе | |вул.Тітова,1а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 198. |26239856|Управління ветеринарної |51200 |с.Спаське, | | |медицини в Новомосковському | |вул.Комсомольська,91 | | |районі | |Новомосковського р-ну | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 199. |26239856|Управління ветеренарної |51200 |Новомосковський р-н, | | |медицини в Новомосковському | |с.Спаське, | | |районі | |вул.Комсомольська,91 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 200. |26239841|Управління ветеринарної |53500 |смт Томаківка, | | |медицини в Томаківському | |вул.Комунальна,14 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 201. |26239833|Управління ветеренарної |52800 |м.Першотравенськ, | | |медецини в м.Першотравневськ | |вул.Чайковського,12 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 202. |26239336|Управління ветеринарної |51200 |м.Новомосковськ, | | |медицини в м.Новомосковську | |вул.Зіни Білої,89 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 203. |26239329|Управління ветеренарної |52400 |смт Солоне, | | |медицинив солонянському | |вул.Терентьєва,7 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 204. |25798915|Орджонікідзевська міська |53300 |м.Орджонікідзе, | | |державна лікарня ветеренарної| |вул.Титова, 1а | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 205. |25796595|Покровська районна лікарня |53600 |Покровський р-н, | | |державної ветеренарної | |вул.Карла Маркса,246 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 206. |25789419|Криворізька районна лікарня |53032 |Криворізький р-н, | | |державної ветеренарної | |с.Вольне | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 207. |25789388|Новомосковська міська лікарня|51200 |м.Новомосковськ, | | |державної ветеренарної | |вул.Білої,89 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 208. |25789371|Васильківська районна лікарня|52663 |Васильківський р-н, | | |державної ветеренарної | |смт Васильківка, | | |медицини | |вул.Леніна,30 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 209. |25789365|Павлоградська міська лікарня |51400 |м.Павлоград, | | |державної ветеринарної | |вул.Караванченко,9 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 210. |25789359|Першотравенська міська |53800 |м.Першотравенськ, | | |лікарня державної | |вул.Чайковського,12 | | |ветеренарної медецини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 211. |25789342|Синельниківська районна |52500 |м.Синельникове, | | |лікарня державної | |вул.Лізи Чайкіной,83 | | |ветеренарної медицина | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 212. |25789336|Тернівська міська |51500 |м.Терновка, | | |державналікарня ветеринарної | |вул.Дніпровська, 5а/3 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 213. |25789325|Солонянська районна лікарня |52400 |Солонянський р-н, | | |державної ветеренарної | |смт Сольоне, | | |медицини | |вул.Терентьева,7 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 214. |25789313|Павлоградська районна лікарня|51453 |Павлоградський р-н, | | |державної ветеренарної | |с.Вербки, вул.Сонцева,| | |медицини | |68 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 215. |25789307|Широківська районна лікарня |53700 |Широківський р-н, | | |ветеренарної медицини | |смт Широке, | | | | |вул.Шеменкова,39 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 216. |25789282|Юрі'ївська районна лікарня |51300 |Юр'ївсьий р-н, | | |державної ветеренарної | |смт Юр'ївка, | | |медицини | |вул.Леніна,248 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 217. |25789260|Петропавлівська районна |52700 |Петропавловський р-н, | | |лікарня державної | |смт Петропавловка, | | |ветеренарної медецини | |вул.Польова,100 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 218. |25789253|Томаківська районна лікарня |53500 |Томаківський р-н, | | |державної ветеренарної | |смт Томаківка, | | |медецини | |вул.Коммунальна,14 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 219. |25789230|Нікопольська районна лікарня |53254 |Нікопольський р-н, | | |державної ветеринарної | |с.Шолохово, | | |медицини | |вул.Кінна,12 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 220. |25789224|Межевська районна лікарня |52900 |Межевський р-н, | | |державної ветеренарної | |смт Межева, | | |медецини | |вул.Пілнерська,2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 221. |25789218|Магдалинівська районна |51100 |Магдалинівський р-н, | | |лікарня державної | |смт Магдалинівка, | | |ветеринарної медицини | |вул.Радянська,114 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 222. |25789201|Кричанська районна лікарня |52300 |Киричанський р-н, | | |державної ветеринарної | |смт Кринички, | | |медицини | |вул.Будівників,12 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 223. |25789193|Марганецька міська державна |53400 |м.марганець, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Інтернаціональна, | | | | |1а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 224. |25789187|Вільногірська міська лікарня |51700 |м.Вільногірськ, | | |державної ветеринарної | |вул.Жовтнева 1а | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 225. |25788973|Жовтоводська міська лікарня |52200 |м.Жовті Води, | | |державної ветеренарної | |пр.Дальній, 1а | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 226. |25003212|Софіївська районна лікарня |53100 |Софіївський р-н, | | |державної ветеренарної | |смт Софіївка, | | |медицини | |вул.Больнична,10 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 227. |25001041|Криворізька міська державна |50098 |м.Кривий Ріг, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Широковська,112 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 228. |23362059|Петриківська районна лікарня |51800 |Петриківський р-н, | | |державної ветеринарної | |смт Петриківка, | | |медицини | |вул.Стаханівська,10 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 229. |21901871|Управління ветеринарної |49054 |м.Дніпропетровськ, | | |медицини в Дніпропетровській | |Кіровський р-н, | | |області | |пр.Кірова,48 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 230. |20293257|Придніпровська регіональна |49000 |м.Дніпропетровськ, | | |служба державного | |вул.Лісопаркова,4 | | |ветеринарно-санітарного | | | | |контролю та нагляду на | | | | |державному кордоні і | | | | |транспорті | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 231. |00694020|П'ятихатська районна лікарня |52100 |м.П'ятихатки, | | |дежавної ветеринарної | |вул.Комсомольська,59 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 232. |00693687|Верхньодніпровська районна |51600 |м.Верхнедніпровськ, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Семенова,5 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 233. |00693612|Апостолівська районна |53800 |м.Апостолово, | | |державна лікарня ветеренарної| |вул.Комсомольська,63 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 234. |00693569|Міська лікарня державної |51905 |м.Дніпродзержинськ, | | |ветеренарної медицини | |вул.Дорожна,52 | | |м.Дніпродзержинська | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 235. |00693552|Дніпропетровська міська |49038 |м.Дніпропетровськ, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Шмідта,2 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 236. |00693523|Обласна державна лікарня |49115 |м.Днвпропетровськ, | | |ветеринарної медицини | |вул.Бехтарева,4 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 237. |00692848|П'ятихатська районна державна|52100 |м.П'ятихатки, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Федющенко,148 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 238. |00689378|Міська державна лікарня |53217 |м.Нікополь, | | |ветеринарної медицини | |вул.Херсонська,60 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 239. |00482973|Дніпропетровська державна |49000 |м.Дніпропетровськ, | | |біологічна фабрика | |вул.Рогальова,18 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Донецька область | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 240. |33361343|Міжрайонна державна |87400 |Першотравневий р-н, | | |лабораторія ветеринарної | |смт Мангуш, | | |медицини Першотравнева | |вул.Котанова,72 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 241. |33287464|Костянтинівська міська |85114 |м.Костянтинівка, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Пролетарська,284 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 242. |33199813|Костянтинівська районна |84311 |м.Краматорськ, | | |державна лабораторія | |вул.Кременчуцька,4 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 243. |33174029|Олександівська районна |84000 |Олександрівський р-н, | | |державна лабораторія | |с.Шостаківка, | | |ветеринарної медицини | |вул.Степова,9 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 244. |33135346|Управління ветеринарної |85114 |м.Костянтинівка, | | |медицини в м.Костянтинівки | |вул.Пролетарська,284 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 245. |32715766|Тельманівська районна |87100 |Тельманівський р-н, | | |державна лабораторія | |смт Тельманове, | | |ветеринарної медицини | |вул.Леніна,295 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 246. |32090300|Добропільська районна |85000 |м.Добропілля, | | |державна лабораторія | |вул.Залізнична,4 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 247. |26552620|Дзержинська міська державна |85200 |м.Дзержинськ, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Дарвіна,47 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 248. |26551878|Управління ветеринарної |85200 |м.Дзержинськ, | | |медицини в м.Дзержинську | |вул.Дзержинськ, | | | | |вул.Дарвіна,47 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 249. |26482025|Обласна державна лікарня |83060 |м. Донецьк, | | |ветеринарної медицини | |вул.Ветеринарна,12 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 250. |26481273|Першотравнева районна |83040 |Першотравневий р-н, | | |державна лікарня ветеринарної| |смт. Мангуш, | | |медицини | |вул.Орджонікідзе,8 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 251. |26320067|Управління ветеринарної |83060 |м.Донецьк, | | |медицини в м.Донецьку | |вул.Куйбишева,143б | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 252. |26319325|Управління ветеринарної |87600 |м.Новоазовськ, | | |медицини в Новоазовському | |вул.60 років СРСР, 119| | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 253. |26318998|Управління ветеринарної |87100 |смт Тельманово, | | |медицини в Тельманівському | |вул.Леніна,295 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 254. |26318975|Управління ветеринарної |87400 |смт Першотравневе, | | |медицини в Першотравневому | |вул.Орджонікідзе,10 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 255. |26318840|Управління ветеринарної |87300 |м.Амвросіївка, | | |медицини в Амвросіївському | |вул.Котельникова,39 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 256. |26318691|Управління ветеринарної |83000 |м.Донецьк, вул.Артема,| | |медицини в Донецькій області | |74 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 257. |26318604|Управління ветмедицини в |84205 |м.Дружківка, | | |м.Дружківці | |вул.К.Маркса,4 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 258. |26318538|Управління ветеринарної |87518 |м.Маріуполь, | | |медицини в м.Маріуполі | |вул.Гризодубової,3 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 259. |26318521|Управління ветеринарної |85600 |м.Мар'їнка, | | |медицини в Мар'їнському | |вул.Заводська,23 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 260. |26318415|Управління ветеринарної |84302 |м.Краматорськ, | | |медицини в м.Краматорську | |вул.Шадринська,33 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 261. |26318372|Управління ветеринарної |86103 |м.Макіївка, | | |медицини в м.Макіївці | |с-ще Ново-Сергія,2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 262. |26318366|Управління ветеринарної |85300 |м.Красноармійськ, | | |медицини в Красноармійському | |пров.Котляревського, | | |районі | |22 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 263. |26318343|Управління ветмедицини в |86600 |м.Торез, вул.Енгельса,| | |м.Торезі | |10 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 264. |26318337|Управління ветеринарної |87200 |м.Старобешево, | | |медицини в Старобешівському | |вул.Котовського,23 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 265. |26318314|Управління ветмедицини в |86500 |м.Сніжне, | | |м.Сніжному | |вул.Єпанчина,32 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 266. |26289251|Управління ветеринарної |86063 |м.Авдіївка, | | |медицини в Ясинуватському | |вул.Чапаєва,1 | | |районі | |Ясинуватського р-ну | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 267. |26289222|Управління ветеринарної |84500 |м.Артемівськ, | | |медицини в Артемівському | |вул.Бахмутська,65 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 268. |26289202|Управління ветеринарної |84100 |м.Слов'янськ, | | |медицини в Слов'янському | |пл.Іскри,5 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 269. |26289191|Управління ветмедицини в |86200 |м.Шахтарськ, | | |м.Шахтарську | |вул.Комунарів,2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 270. |26289179|Управління ветмедицини в |86000 |м.Ясинувата, | | |м.Ясинувата | |пров.Октябрьський,2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 271. |26289148|Управління ветеринарної |86200 |м.Шахтарськ, | | |медицини в Шахтарському | |вул.Свободи,1 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 272. |26289133|Управління ветмедицини в |86700 |м.Харцизьк, | | |м.Харцизьку | |вул.Баумана,4 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 273. |26289127|Управління ветеринарної |85100 |м.Костянтинівка, | | |медицини в Костянтинівському | |вул.Ленина,512 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 274. |26288501|Управління ветеринарної |87000 |смт Володарське, | | |медицини в Володарському | |вул.Енгельса,130 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 275. |26288487|Управління ветеринарної |85700 |м.Волноваха, | | |медицини в Волноваському | |вул.К.Маркса,66 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 276. |26288441|Управління ветеринарної |85000 |м.Добропілля, | | |медицини в Добропільському | |вул.Залізнична,4 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 277. |26288435|Управління ветмедицини в |84400 |м.Красний Лиман, | | |м.Красному Лимані | |вул.Челюскінців,39 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 278. |26288429|Управління ветеринарної |84624 |м.Горлівка, | | |медицини в м.Горлівці | |вул.Кузнецова- | | | | |Зубарева,36 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 279. |26257914|Управління ветмедицини в |86430 |м.Єнакієво, | | |м.Єнакієво | |вул.Вокзальна,156 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 280. |26257908|Управління ветеринарної |84000 |смт Олександрівка, | | |медицини в Олександрівському | |с.Шестаковка, | | |районі | |вул.Космонавтів,60 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 281. |26257890|Управління ветеринарної |85500 |смт Велика Новосілка, | | |медицини в | |вул.50-річчя ВЛКСМ, 84| | |Великоновоселківському районі| | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 282. |25605767|Ясинуватська міська державна |85000 |м.Ясинувата, | | |лікарня ветеринарної медицини| |пров.Октябрьський,2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 283. |24818356|Обласна державна лабораторія |83045 |м.Донецьк, | | |ветеринарної медицини | |вул.Професорів | | | | |Болгуславських,2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 284. |21973971|Слов'янська районна державна |84100 |м.Славянськ, | | |лікарня ветеренарної медицини| |вул.Риночна,5 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 285. |20396193|Шахтарська міська державна |86200 |м.Шахтарська, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Комунарів,2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 286. |20385953|Єнакіївська міська державна |86430 |м.Єнакієве, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Вокзальна,156 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 287. |20377095|Донецьке обласне комунальне |83060 |м.Донецьк, | | |ветеринарно-санітарне | |вул.Ветеринарна,12 | | |підприємство | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 288. |20311653|Харцизька міська державна |86700 |м.Харцизьк, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Баумана,2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 289. |20311630|Дружківська міська державна |84205 |м.Дружківка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Карла Маркса,4 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 290. |20311624|Торезька міська державна |86600 |м.Торез, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Енгельса,10 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 291. |20311318|Сніжнянська міська державна |86500 |м.Сніжне, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Єпанчина,32 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 292. |05419212|Тельманівська районна |87100 |Тельманівський р-н, | | |державна лікарня ветеринарної| |смт Тельманове, | | |медицини | |вул.Леніна,295 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 293. |05418980|Донецька міська державна |83060 |м.Донецьк, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Куйбишева,143Б | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 294. |04683773|Донецька регіональна служба |83018 |м.Донецьк, | | |державного | |вул.Сіверського,18 | | |ветеринарно-санітарного | | | | |контролю та нагляду на | | | | |державному кордоні і | | | | |транспорті | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 295. |02782343|Донецька міжобласна |83102 |м.Донецьк, | | |спеціалізована державна | |вул.Стадіонна,28 | | |лабораторія ветеринарної | | | | |медицини по хворобах птиці | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 296. |00696651|Великоновосілківська районна |85500 |Великоновосілківський | | |державна лікарня ветеринарної| |р-н, смт Велика | | |медицини | |Новосілка, | | | | |вул. 50 річчя ВЛКСМ,82| -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 297. |00696616|Олександрівська районна |84000 |Олександрівський р-н, | | |державна лікарня ветеринарної| |с. Шостаківка, | | |медицини | |вул.Космонавтів,60 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 298. |00696480|Амвросіївська районна |87300 |Амвросіївський р-н, | | |державна лікарня ветеринарної| |м.Амвросіївка, | | |медицини | |вул.Котельникова,39 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 299. |00696237|Новоазовська районна державна|87600 |Новоазовський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |м.Новоазовськ, | | | | |вул. 60 років СРСР,119| -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 300. |00696214|Шахтарська районна державна |86200 |м. Шахтарськ, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Свободи,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 301. |00696160|Мар'їнська районна державна |85600 |Мар'їнський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |м.Мар'їнка, | | | | |вул.Заводська,23 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 302. |00696125|Краснолиманська міська |84406 |м. Красний Лиман, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Челюскіна,39 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 303. |00696088|Старобешевська районна |87200 |Старобешевський р-н, | | |державна лікарня ветеринарної| |смт Старобешеве, | | |медицини | |вул.Котовського,23 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 304. |00696065|Костянтинівська районна |85114 |м.Констянтинівка, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул. Леніна,512 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 305. |00696042|Добропільська районна |85000 |м.Добропілля, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Залізнична,4 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 306. |00696007|Володарська районна державна |87000 |Володарський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |смт Володарське, | | | | |вул.Енгельса,130 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 307. |00695953|Волноваська районна державна |85700 |Волноваський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |м.Волноваха, | | | | |вул. Карла Маркса,66 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 308. |00694310|Артемівська районна державна |84500 |м. Артемівськ, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Бахмутська,65 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 309. |00694267|Краматорська міська державна |84302 |м. Краматорськ, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Шадринська,33 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 310. |00694238|Маріупольська міська державна|87518 |м.Маріуполь, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Гризодубової,3 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 311. |00694155|Макіївська міська державна |86103 |м.Макіївка, вул. Нова | | |лікарня ветеринарної медицини| |Сергія,2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 312. |00694149|Красноармійська районна |85300 |м.Красноармійськ, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Котляревського,22 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 313. |00694126|Горлівська міська державна |84624 |Калінінський район, | | |лікарня ветеринарної медицини| |м.Горлівка, | | | | |вул.Пересипкіна,6 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 314. |00694066|Ясинуватська районна державна|86063 |м.Авдіївка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Чапаєва,1А | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Житомирська область | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 315. |00718163|Олевська районна державна |11000 |м.Олевськ, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Пушкіна,30 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 316. |00718111|Коростенська міжрайонна |11500 |м.Коростень, | | |державна лабораторія | |вул.Толстого,13 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 317. |00718009|Романівська районна державна |13001 |Романівський р-н, | | |лабораторія ветеринарної | |смт Романов, | | |медицини | |пр.Путиліна,5 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 318. |00717985|Бердичівська районна державна|13300 |м.Бердичів, вул.Рози | | |лабораторія ветеринарної | |Люксембург, 30/1 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 319. |00698638|Малинська районна державна |11600 |м.Малин, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Кримського,112 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 320. |00698615|Лугинська районна державна |11300 |Лугинський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |смт Лугини, | | | | |вул.Кузнецьова,18 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 321. |00698503|Коростенська районна державна|11500 |м.Коростень, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Грушевського,104 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 322. |00698458|Бердичівська районна державна|13300 |м.Бердичів, | | |лікарня ветеринарної медицини| |пр.Ветеринарний,5 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 323. |00698213|Житомирська міська лікарня |10003 |м.Житомир, вул.Щорса, | | |ветеринарної медицини | |56 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 324. |03309697|Міжрайонна державна |11700 |м.Новоград-Волинський,| | |лабораторія ветеринарної | |вул.Герцена,30 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 325. |26479678|Черняхівська районна державна|12300 |Черняхівскьий р-н, | | |лабораторія ветеринарної | |смт Черняхів, | | |медицини | |вул.Щорса,9 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 326. |26479661|Радомишльська районна |12201 |м.Радомишль, | | |державна лабораторія | |вул.Садова,11 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 327. |26279413|Управління ветеринарної |11300 |смт Лугини, | | |медицини в Лугинському районі| |вул.Кузнєцова,18 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 328. |26279407|Управління ветеринарної |13400 |м.Андрушівка, | | |медицини в Андрушівському | |вул.Щорса,10 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 329. |26279376|Управління ветеринарної |12000 |смт Червоноармійськ, | | |медицини в Червоноармійському| |вул.К.Маркса,61 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 330. |26279324|Управління ветеринарної |10003 |м.Житомир, вул.Щорса, | | |медицини в Житомирському | |56 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 331. |26279318|Управління ветеринарної |12200 |м.Радомишль, | | |медицини в Радомишльському | |вул.Котовського,32 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 332. |26279301|Управління ветеринарної |11200 |смт Ємільчино, | | |медицини в Ємільчинському | |вул.Л.Українки,15 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 333. |26279287|Управління ветеринарної |10003 |м.Житомир, вул.Щорса, | | |медицини в м.Житомирі | |56 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 334. |26279258|Управління ветеринарної |12600 |смт Брусилів, | | |медицини в Брусилівському | |вул.Гагаріна,10 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 335. |26279235|Управління ветеринарної |13200 |смт Чуднів, | | |медицини в Чуднівському | |вул.50-річчя Жовтня, | | |районі | |12 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 336. |26279212|Управління ветеринарної |13300 |м.Бердичів, | | |медицини в Бердичівському | |пров.Ветеринарний,5 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 337. |26279206|Управління ветеринарної |11500 |м.Коростень, | | |медицини в Коростенському | |вул.Грушевського,104 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 338. |26279198|Управління ветеринарної |12500 |м.Коростишів, | | |медицини в Коростишівському | |вул.Горького,66 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 339. |26279181|Управління ветеринарної |11000 |смт Олевськ, | | |медицини в Олевському районі | |вул.Пушкіна,30 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 340. |26279175|Управління ветеринарної |12300 |смт Черняхів, | | |медицини в Черняхівському | |вул.Щорса,9 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 341. |26279169|Управління ветеринарної |11700 |м.Новоград-Волинський,| | |медицини в | |вул.І.Франка,48 | | |Новоград-Волинському районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 342. |26279152|Управління ветеринарної |12700 |смт Баранівка, | | |медицини в Баранівському | |вул.Старченка,11 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 343. |26279146|Управління ветеринарної |13100 |смт Любар, | | |медицини в Любарському районі| |вул.Кантемирівська,3 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 344. |26279134|Управління ветеринарної |13600 |смт Ружин, | | |медицини в Ружинському районі| |вул.Паволоцька,153 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 345. |26279123|Управління ветеринарної |11600 |м.Малин, вул.Кримська,| | |медицини в Малинському районі| |112 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 346. |26279117|Управління ветеринарної |11400 |смт Народичі, | | |медицини в Народицькому | |вул.Ветеринарна,1 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 347. |26279092|Управління ветеринарної |12100 |смт Володарсько- | | |медицини в | |Волинський, | | |Володадарсько-Волинському | |вул.Шевченка,10 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 348. |26279070|Управління ветеринарної |11100 |м.Овруч, | | |медицини в Овруцькому районі | |вул.Житомирська, 33а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 349. |26279057|Управління ветеринарної |13000 |смт Романів, | | |медицини в Романівському | |вул.Путіліна,11а | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 350. |26279034|Управління ветеринарної |13500 |смт Попільня, | | |медицини в Попільнянському | |вул.Леніна,6 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 351. |24703048|Малинська районна державна |11600 |м.Малин, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Кримського,39 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 352. |20415699|Овруцька районна державна |11100 |м. Овруч, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Металістів, | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 353. |20413224|Коростишівська районна |12500 |м.Коростишів, | | |державна лабораторія | |вул.Горького,66 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 354. |13580523|Попільнянська районна |13500 |смт Попільня, | | |державна лабораторія | |вул.Парипська | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 355. |13578290|Управління ветеринарної |10031 |м.Житомир, | | |медицини в Житомирській | |вул.Б.Хмельницького, | | |області | |40а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 356. |13568305|Брусилівська районна державна|12600 |смт Брусилів, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Гагаріна,10 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 357. |00718186|Червоноармійська районна |12000 |смт Червоноармійськ, | | |державна лабораторія | |вул.К.Маркса,93 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 358. |00718140|Народницька районна державна |11400 |смт Народичі, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Леніна,24 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 359. |00718105|Баранівська районна державна |12700 |смт Баранівка, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Старченка,11 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 360. |00718068|Чуднівська районна державна |13200 |смт Чуднів, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.50-річчя Жовтня, | | |медицини | |71 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 361. |00718051|Ружинська районна державна |13605 |с.Заріччя, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Сквирська,256 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 362. |00718039|Любарська районна державна |13133 |с. Старий Любар, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Кантемирівська,9А | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 363. |00718022|Андрушівська районна державна|13400 |м.Андрушівка, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Тітова, 51 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 364. |00718016|Ємільчинська державна |11200 |смт Ємільчино, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Л.Українки,18 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 365. |00717991|Володар-Волинська лабораторія|12100 |смт Володар-Волинськ, | | |ветеринарної медицини | |вул.Володарського,89 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 366. |00698667|Коростишівська районна |12504 |м.Коростишів, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Горького,66 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 367. |00698650|Новоград-Волинська районна |11708 |м.Новоград-Волинський,| | |державна лікарня ветеринарної| |вул.І.Франка,48 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 368. |00698644|Народницька районна державна |11400 |смт Народичі, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Ветеринарна,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 369. |00698621|Овруцька районна лікарня |11100 |м.Овруч, | | |державної ветеринарної | |вул.Житомирська, 33-а | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 370. |00698609|Ружинська районна державна |13600 |смт Ружин, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Паволоцька,153 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 371. |00698590|Радомишльська районна |12201 |м.Радомишль, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Котовського,34 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 372. |00698584|Попільнянська районна |13500 |смт Попільня, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Леніна,6 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 373. |00698532|Любарська районна державна |13135 |с. Старий Любар, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Кантемирівська,9 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 374. |00698495|Житомирська районна державна |10003 |м.Житомир, вул.Щорса, | | |лікарня ветеринарної медицини| |56 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 375. |00698489|Ємільчинська районна державна|11200 |смт Ємільчино, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Л.Українки,17 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 376. |00698472|Романівська районна державна |13002 |смт Дзержинськ, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Путиліна, 11-а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 377. |00698466|Володар-Волинська районна |12100 |смт Володар-Волинськ, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Шевченка,9 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 378. |00698443|Баранівська районна державна |12700 |смт Баранівка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Старченка,11 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 379. |00698437|Андрушівська районна лікарня |13400 |м.Андрушівка, | | |державної ветеринарної | |вул.Щорса,10 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 380. |00698420|Житомирська обласна державна |10031 |м.Житомир, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Б.Хмельницького, | | | | |40-А | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 381. |00698271|Олевська районна державна |11000 |смт Олевськ, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Пушкіна,30 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 382. |00698207|Житомирська обласна державна |10007 |м.Житомир, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Коростишівська,54 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 383. |00698199|Чуднівська районна державна |13200 |смт Чуднів, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.50-річчя Жовтня, | | | | |12 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 384. |00698182|Черняхівська районна державна|12300 |смт Черняхів, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Щорса,9 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 385. |00698176|Червоноармійська районна |1200 |смт Червоноармійськ, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.К.Маркса,69 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Закарпатська область | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 386. |00718298|Ужгородська районна лікарня |88015 |м.Ужгород, | | |державної ветеринарної | |вул.Минайська,37 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 387. |00698911|Берегівська районна лікарня |90200 |м.Берегово, | | |державної ветеринарної | |вул.Б.Хмельницького, | | |медицини | |108 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 388. |00698905|Свалявська районна державна |89300 |м.Свалява, вул.Лісова,| | |лікарня ветеринарної медицини| |21 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 389. |00698874|Міжгірська районна дежавна |90000 |смт Міжгір'я, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Борканюка,2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 390. |00698851|Хустська районна лікарня |90400 |м.Хуст, вул.Львівська,| | |державної ветеринарної | |249 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 391. |00698839|Тячівська районна державна |90500 |м.Тячів, вул.Польова, | | |лікарня ветеринарної медицини| |1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 392. |00698822|Ужгородська міська лікарня |88007 |м.Ужгород, вул.Золота,| | |державної ветеринарної | |24 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 393. |00698816|Рахівська районна державна |90600 |м.Рахів, вул.Шевченка,| | |лікарня ветеринарної медицини| |210 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 394. |00698806|Перечинська районна лікарня |89200 |м.Перечин, вул. 8-го | | |державної ветеринарної | |Березня, 2 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 395. |00698785|Великоберезнянська районна |89000 |смт Великий Березний, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Партизанська,54 | | |медиуини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 396. |00698779|Іршавська районна лікарня |90100 |м.Іршава, | | |державної ветеринарної | |вул.Червоноармійська, | | |медицини | |62 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 397. |00698762|Воловецька районна лікарня |89100 |смт Воловець, | | |державної ветеринарної | |вул.Карпатська,190 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 398. |00698727|Обласна державна лабораторія |88015 |м.Ужгород, | | |ветеринарної медицини | |вул.Минайська,39 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 399. |26395332|Мукачівська районна лікарня |89600 |м.Мукачеве, | | |державної ветеринарної | |вул.Кооперативна,73 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 400. |26325076|Управління ветеринарної |88000 |м.Ужгород, вул.Золота,| | |медицини в м.Ужгороді | |24 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 401. |26324830|Управління ветеринарної |89000 |смт Великий Березний, | | |медицини у Великоберез- | |вул.Партизанська,54 | | |нянському районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 402. |26214313|Управління ветеринарної |89300 |м.Свалява, вул.Лісова,| | |медицини в Свалявському | |21 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 403. |26214307|Управління ветеринарної |90100 |м.Іршава, | | |медицини в Іршавському районі| |вул.Червоноармійська, | | | | |64 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 404. |26214299|Управління ветеринарної |90300 |м.Виноградово, | | |медицини у Виноградівському | |вул.І.Франка,133 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 405. |26214032|Управління ветеринарної |90200 |м.Берегово, | | |медицини в Берегівському | |вул.Б.Хмельницького, | | |районі | |108 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 406. |26214023|Управління ветеринарної |88015 |м.Ужгород, | | |медицини в Ужгородському | |вул.Минайська,37 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 407. |26214000|Управління ветеринарної |89200 |смт Перечин, | | |медицини в Перечинському | |вул.8-го Березня, 1 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 408. |26213710|Управління ветеринарної |90500 |м.Тячів, вул.Польова, | | |медицини в Тячівському районі| |1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 409. |26213704|Управління ветеринарної |90400 |м.Хуст, вул.Львівська,| | |медицини в Хустському районі | |243 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 410. |26213696|Управління ветеринарної |90600 |м.Рахів, | | |медицини в Рахівському районі| |вул.Шевченка,210 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 411. |26213680|Управління ветеринарної |90000 |смт Міжгір'я, | | |медицини в Міжгірському | |вул.Борканюка,2 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 412. |26213673|Управління ветеринарної |89100 |смт Воловець, | | |медицини у Воловецькому | |вул.Карпатська,190 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 413. |26213621|Управління ветеринарної |89600 |м.Мукачево, | | |медицини в м.Мукачеві | |вул.Валенберга,14а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 414. |20452780|Управління ветеринарної |88015 |м.Ужгород, | | |медицини в Закарпатській | |вул.Минайська,39а | | |області | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 415. |00727104|Закарпатське державне |89600 |м.Мукачево, | | |підприємство по зоотехнічному| |вул.Р.Валенберга,7 | | |і ветеринарному забезпеченню | | | | |"Закарпатзооветпромпостач" | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 416. |00718192|Управління ветеринарної |89600 |м.Мукачево, | | |медицини в Мукачівському | |вул.Кооперативна,2 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Запорізька область | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 417. |26373359|Управління ветеринарної |70600 |м.Пологи, вул.Степна, | | |медицини в Пологівському | |12 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 418. |26373218|Управління ветеринарної |69068 |м.Запоріжжя, | | |медицини в м.Запоріжжі | |вул.Іванова,97 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 419. |26373141|Управління ветеринарної |72007 |смт Михайлівка, | | |медицини в Михайлівському | |вул.Артезіанська,8 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 420. |26372800|Управління ветеринарної |70500 |м.Оріхов, | | |медицини в Оріхівському | |вул.Овчаренко,164 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 421. |26338713|Управління ветеринарної |72313 |м.Мелітополь, | | |медицини в м.Мелітополі | |вул.Ломоносова,101 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 422. |26338699|Управління ветеринарної |71118 |м.Бердянськ, | | |медицини в м.Бердянську | |вул.Комунарів,1/5 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 423. |26338475|Управління ветеринарної |70300 |смт Розівка, | | |медицини в Розівському районі| |вул.Леніна,128 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 424. |26338469|Управління ветеринарної |70089 |м.Запоріжжя, | | |медицини в Запорізькому | |вул.Шушенська,88 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 425. |26338446|Управління ветеринарної |72500 |смт Якимівка, | | |медицини в Якимівському | |вул.Леніна,170 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 426. |26338417|Управління ветеринарної |70150 |смт Новомиколаївка, | | |медицини в Новомиколаївському| |вул.Комсомольська,13 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 427. |26338392|Управління ветеринарної |71700 |м.Токмак, вул.Степна, | | |медицини в Токмацькому районі| |4 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 428. |26338378|Управління ветеринарної |71000 |смт Куйбишево, | | |медицини в Куйбишевському | |вул.Першотравнева,96 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 429. |26338340|Управління ветеринарної |71118 |м.Бердянськ, | | |медицини в Бердянському | |вул.Комунарів,1/5 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 430. |26338334|Управління ветеринарної |72100 |м.Приморськ, | | |медицини в Приморському | |вул.Мелітопольське | | |районі | |шосе,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 431. |26338328|Управління ветеринарної |70000 |м.Вільнянськ, | | |медицини в Вільнянському | |вул.Радянська,10 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 432. |26338297|Управління ветеринарної |70200 |м.Гуляйполе, | | |медицини в Гуляйпільському | |вул.Леніна,23 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 433. |26338239|Управління ветеринарної |72400 |м.Приазовське, | | |медицини в Приазовському | |вул.Б.Хмельницького,17| | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 434. |26338185|Управління ветеринарної |71200 |смт Чернігівка, | | |медицини в Чернігівському | |вул.Радянська,94 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 435. |26338149|Управління ветеринарної |71612 |смт В.Білозерка, | | |медицини в | |вул.Центральна,183 | | |Великобілозерському районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 436. |26338104|Управління ветеринарної |71300 |м.Кам'янка- | | |медицини в | |Дніпровська, | | |Кам'янсько-Дніпровському | |вул.Маяковського, 71 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 437. |26338084|Управління ветеринарної |72200 |смт Веселе, | | |медицини в Веселівському | |вул.Пушкіна,20 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 438. |26338067|Управління ветеринарної |71200 |м.Василівка, | | |медицини в Василівському | |Ветмістечко | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 439. |26338044|Управління ветеринарної |72315 |м.Мелітополь, | | |медицини в Мелітопольському | |вул.Сухова,100 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 440. |22151900|Запорізька міська державна |69068 |м.Запоріжжя, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Іванова,97 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 441. |22121951|В-Білозерська районна |71612 |с.Білозірка, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Центральна,183 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 442. |22121709|Розівська районна державна |70300 |смт Розівка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Леніна,128 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 443. |20491696|Бердянська районна державна |71100 |м.Бердянськ, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Комунарів 1/5 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 444. |20490526|Управління ветеринарної |69107 |м.Запоріжжя, | | |медицини в Запорізькій | |пр.Леніна,164 | | |області | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 445. |20490518|Мелітопольська районна |72313 |м.Мелітополь, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Сухова,100 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 446. |00718513|Запорізька обласна державна |69068 |м.Запоріжжя, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Іванова,97 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 447. |00718507|Запорізька обласна державна |69068 |м.Запоріжжя, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Іванова,95 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 448. |00699365|Куйбишевська районна державна|71000 |смт Куйбишево, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Первомайська,96 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 449. |00699359|Мелітопільська міська |72300 |м.Мелітополь, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Ломоносова,101 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 450. |00699342|Михайлівська районна державна|72000 |смт Михайлівка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Артезіанська,8 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 451. |00699164|Запорізька районна державна |69089 |м.Запоріжжя, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Шушенська,88 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 452. |00699158|Гуляйпільська районна |70200 |м.Гуляйполе, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Леніна,23 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 453. |00699141|Вільнянська районна державна |70000 |м.Вільнянськ, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Советская,10 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 454. |00699135|Веселівська районна державна |72200 |смт Веселе, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Пушкіна,20 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 455. |00699129|Василівська районна державна |71600 |м.Василівка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |Ветмістечко | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 456. |00699112|Бердянська міська державна |71100 |м.Бердянськ, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Комунарів, 1/5 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 457. |00699106|Якимівська районна державна |72500 |смт Якимівка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Леніна,170 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 458. |00699081|К. Дніпровська районна |71300 |м.Каменка- | | |державна лікарня ветеринарної| |Дніпровська, | | |медицини | |вул.Маяковського,71 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 459. |00699052|Чернігівська районна державна|71200 |смт Чернігівка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Советская,94 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 460. |00699046|Токмакська районна державна |71700 |м.Токмак, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Степна, 4 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 461. |00699039|Приморська районна державна |72100 |м. Приморськ, вул. | | |лікарня ветеринарної медицини| |Мелітопольське шосе, 1| -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 462. |00699023|Приазовська районна державна |72400 |смт Приазовське, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Б.Хмельницького,17| -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 463. |00699017|Пологівська районна державна |70600 |м. Пологи, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Степна,12 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 464. |00699000|Оріхівська районна державна |72500 |м.Оріхів, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Овчаренко,164 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 465. |00698992|Новомиколаївська районна |70100 |смт Новомиколаївка, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Комсомольська,13 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Івано-Франківська область | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 466. |5414203 |Калуська міська державна |77300 |м.Калуш, | | |лікарня ветеренарної медицини| |вул.Грушевського,66 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 467. |32805931|Міжрайонна державна |78200 |м.Коломия, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Міцкевича,56 | | |медицини в м.Коломиї | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 468. |32796702|Міжрайонна державна |77500 |м.Долина, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Полуванки,34А | | |медицини в м.Долині | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 469. |32754238|Міжрайонна державна лікарня |77300 |м.Калуш, | | |ветеринарної медицини в | |вул.Добровлянська,54 | | |м.Калуші | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 470. |32726640|Міжрайонна державна |77701 |с.Богородчани, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Гірника,50 | | |медицини в с.Богородчани | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 471. |32704428|Міжрайонна державна |77400 |м.Тисмениця, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Івана Франка,27А | | |медицини в м.Тисмениці | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 472. |32632013|Міжрайонна державна |77000 |м. Рогатин, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Галицька,124 | | |медицини в м.Рогатині | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 473. |29553404|Районна державна лікарня |77202 |Верховинський р-н, | | |ветеринарної медицини в | |с.Верховина, | | |м.Болехові | |вул.Волинюка,26 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 474. |26482930|Районна державна лабораторія |78106 |Городенківський р-н, | | |ветеринарної медицини в | |с.Котиківка, | | |м.Городенці | |вул.Шевченка,152 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 475. |26290188|Івано-Франківська міська |76018 |м.Івано-Франківськ, | | |державна лабораторія | |вул.Берегова,24 | | |ветеринарно-санітарної | | | | |експертизи | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 476. |26290107|Управління ветеринарної |78600 |с.Смодне Косівського | | |медицини в Косівському районі| |р-ну | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 477. |26290099|Управління ветеринарної |77202 |м.Болехів, | | |медицини в м.Болехові | |вул.Котляревського,26 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 478. |26290082|Управління ветеринарної |78500 |м.Яремча, | | |медицини в м.Яремчі | |вул.Свободи,215 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 479. |26290076|Управління ветеринарної |77600 |м.Снятин, | | |медицини в Снятинському | |вул.Винниченка,16 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 480. |26290065|Управління ветеринарної |78900 |м.Тлумач, | | |медицини в Тлумацькому районі| |вул.Вітовського,4 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 481. |26290053|Управління ветеринарної |77400 |м.Тисмениця, | | |медицини в Тисменицькому | |вул.І.Франка,27 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 482. |26290047|Управління ветеринарної |77600 |смт Рожнятів, | | |медицини в Рожнятівському | |вул.М.Рильського,3а | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 483. |26290024|Управління ветеринарної |78400 |м.Надвірна | | |медицини в Надвірнянському | |вул.Грушевського,30 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 484. |26290018|Управління ветеринарної |78700 |смт Верховина, | | |медицини в Верховинському | |вул.Гуцульського | | |районі | |повстання,35 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 485. |26290001|Управління ветеринарної |73300 |м.Калуш, | | |медицини в Калуському районі | |вул.Добровлянська,54 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 486. |26289995|Управління ветеринарної |73300 |м.Калуш, | | |медицини в м.Калуші | |вул.Грушевського,66 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 487. |26289989|Управління ветеринарної |77100 |м.Галич, вул.С.Бандери| | |медицини в Галицькому районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 488. |26289972|Управління ветеринарної |78200 |м.Коломия, | | |медицини в м.Коломиї | |вул.Станіславського,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 489. |26289966|Управління ветеринарної |78100 |м.Городенка, | | |медицини в Городенківському | |вул.Шептицького,34 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 490. |26289954|Управління ветеринарної |78200 |м.Коломия, | | |медицини в Коломийському | |вул.І.Франка,21 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 491. |26289943|Управління ветеринарної |77700 |смт Богородчани, | | |медицини в Богородчанському | |вул.Я.Мудрого,6 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 492. |26289937|Управління ветеринарної |77503 |м.Долина, | | |медицини в Долинському районі| |вул.Полуванки,34 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 493. |26289914|Управління ветеринарної |76019 |м.Івано-Франківськ, | | |медицини в | |вул.Каховська,15 | | |м.Івано-Франківськ | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 494. |26289848|Управління ветеринарної |77000 |м.Рогатин, вул.Мухи,1 | | |медицини в Рогатинському | | | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 495. |25952049|Міжрайонна державна |78300 |м. Снятин, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Винниченка,11 | | |медицини в м.Снятині | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 496. |22175384|Яремчанська міська державна |78590 |м. Яремча, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Свободи,215 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 497. |20558187|Верховинська міська державна |78700 |с. Верховина, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Волинюка,26А | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 498. |20555547|Управління ветеринарної |76019 |м.Івано-Франківськ, | | |медицини в Івано-Франківській| |вул.Берегова,24 | | |області | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 499. |20553404|Болехівська міська державна |77202 |м. Болехів, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Котляревського,26 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 500. |05414226|Надвірнянська міська державна|78400 |Надвірнянський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |м.Надвірна, | | | | |вул.Федьковича,48 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 501. |05414195|Тисменицька районна державна |77400 |Тисменицький р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |м.Тисмениця, | | | | |вул. Івана Франка,27 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 502. |00718521|Івано-Франківська обласна |76018 |Тисменицький р-н, | | |державна лікарня ветеринарної| |с.Підлужжя, | | |медицини | |вул.Шевченка,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 503. |00699655|Коломийська міська державна |78200 |м.Коломия, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Станіславського,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 504. |00699649|Коломийська районна державна |78200 |м.Коломия, вул.Івана | | |лікарня ветеринарної медицини| |Франка,21 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 505. |00699632|Косівська районна державна |78651 |Косовський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |с.Смодна | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 506. |00699626|Обласна державна лабораторія |76019 |м.Івано-Франківськ, | | |ветеринарної медицини | |вул.Берегова,24 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 507. |00699589|Івано-Франківська міська |76000 |м.Івано-Франківськ, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Каховська,15 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 508. |00699572|Калуська районна державна |77300 |м.Калуш, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Добровлянська,54 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 509. |00699566|Долинська районна державна |77500 |м.Долина, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Полуванки,34 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 510. |00699551|Городенківська районна |78134 |Городенківський район,| | |державна лікарня ветеринарної| |м.Городенка, | | |медицини | |вул.Шептицького,34 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 511. |00699543|Галицька районна державна |77100 |м.Галич, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.С.Бендери | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 512. |00699537|Верховинська районна державна|88700 |с.Верховина, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Волинюка,26 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 513. |00699520|Богородчанська районна |77770 |с.Богородчани, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Ярослава Мудрого,5| | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 514. |00699431|Тлумацька районна державна |78000 |м.Тлумач, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Назарія Яремчука,2| -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 515. |00699425|Снятинська районна державна |78300 |м.Снятин, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Виниченка,16 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 516. |00699419|Рожнятівська районна державна|77600 |с.Рожнятів, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Гетьмана Мазепи, 4| -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 517. |00699402|Рогатинська районна державна |77000 |м.Рогатин, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Мухи,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 518. |00699394|Надвірнянська районна |78400 |м.Надвірна, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Грушевського,30 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Київська область | | | -+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 519. |00719168|Яготинська районна державна |07700 |м.Яготин, вул.Минина, | | |лабораторія ветеринарної | |29 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 520. |00719151|Яготинська районна державна |07700 |м.Яготин, пл.Героїв | | |лікарня ветеринарної медицини| |Танкістів,10 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 521. |00719145|Згурівська районна державна |07600 |смт Згурівка, | | |лабораторія ветмедицини | |вул.О.Кошового,121 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 522. |00719139|Згурівська районна державна |07600 |Зурівський р-н, | | |лікарня ветеринарної медицини| |смт Згурівка, | | | | |вул.Олега Кошевого,121| -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 523. |00719116|Фастівська районна державна |08500 |м.Фастов, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Дидовщинська,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 524. |00719091|Тетіївська районна державна |09800 |м.Тетиїв, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Горького,7 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 525. |00719085|Тетіївська районна державна |09800 |м.Тетиїв, | | |лікрарня ветеринарної | |вул.Буденного,87 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 526. |00719079|Таращинська районна державна |09500 |м.Тараща, вул.Сободи, | | |лабораторія ветеринарної | |1 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 527. |00719062|Таращинська районна державна |09500 |м.Тараща, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Красноармійська,51| -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 528. |00719033|Сквирська районна державна |09000 |м.Сквира, вул.Рози | | |лабораторія ветеринарної | |Люксембург,82 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 529. |00719027|Сквирська районна державна |09000 |м.Сквира, вул.Рози | | |лікарня ветеринарної медицини| |Люксембург,82 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 530. |00719010|Рокитнянська районна державна|09600 |смт Ракитне, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Колхозна,9 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 531. |00719004|Рокитнянська районна державна|09600 |смт Ракитне, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Колхозна,9 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 532. |00718980|Районна державна лікарня |07053 |Поліський р-н, | | |ветеринарної медицини | |с.Красятичі | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 533. |00718973|Переяслав-Хмельницька районна|08400 |м.Переяслав-Хмельницьк| | |державна лабораторія | |ий, вул.Коцюбинського,| | |ветеренарної медицини | |2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 534. |00718967|Переяслав-Хмельницька районна|08402 |м.Переяслав-Хмельницьк| | |державна лікарня ветеринарної| |ий, вул.Коцюбинського,| | |медицини | |2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 535. |00718950|Обухівська державна |08700 |м.Обухів, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Тельмана,13 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 536. |00718944|Обіхівська районна державна |08700 |м.Обухів, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Тельмана,13 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 537. |00718909|Макарівська районна державна |08000 |смт Макаров, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Фрунзе,152 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 538. |00718878|Кагарлицька районна державна |09200 |м.Кагарлик, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Комунаровська,56 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 539. |00718861|Кагарлицька районна державна |09200 |м.Кагарлик, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Комунарська,58 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 540. |00718849|Іванківська районна державна |07200 |смт Іванків, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Горького,7 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 541. |00718826|Володарська районна державна |09300 |смт Володарка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Зарєчна,82 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 542. |00718803|Васильківська районна |08600 |с.Безпятне | | |державна лікарня ветеринарної| | | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 543. |00718795|Вишгородська районна державна|07335 |смт Димер, | | |лікарня ветеринарної | |вул.Революції,49 | | |медеицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 544. |00718789|Броварська районна державна |07452 |с.Гоголев, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Київська,86а | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 545. |00718772|Броварська районна державна |07452 |с.Гоголев, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Київська,86а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 546. |00718750|Бородянська районна державна |07800 |смт Бородянка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Семашка,149 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 547. |00718743|Бориспільська районна |08300 |м.Бориспіль, | | |державна лабораторія | |вул.Польова,26 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 548. |00718737|Бориспільська районна |08300 |м.Бориспіль, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Польова,26 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 549. |00718683|Баришівська районна державна |07500 |смт Баришівка, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Пархоменка,32 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 550. |00718677|Баришівська районна державна |75000 |смт Баришівка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Пархоменко,32 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 551. |00699885|Київська обласна державна |08132 |м.Вишневе, | | |лаборатоія ветмедицини | |вул.Балукова,26 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 552. |30334652|Березанська міська державна |07540 |м.Березань, | | |лікарня ветеринарної медицини| |пр.Березовий,7 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 553. |26541012|Фастівська районна державна |08500 |м.Фастов, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Дідовщинська,2 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 554. |26540932|Макарівська районна державна |08000 |смт Макаров, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Фрунзе,152 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 555. |26540432|Іванківська районна державна |07200 |смт Іванків, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Горького,7 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 556. |26540320|Васильківська районна |08660 |с.Ксаверовка, | | |державна лабораторія | |вул.Польова,2 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 557. |26540314|Бородянська районна державна |07800 |смт Бородянка, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Семашко,149 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 558. |26540231|Білоцерківська районна |09100 |м.Біла Церква, | | |державна лабораторія | |вул.Толстого,44 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 559. |26540225|Володарська районна державна |09300 |смт Володарка, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Зарєчна,82 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 560. |26376725|Управління ветмедицини в |07000 |Поліський р-н, | | |Поліському районі | |с.Красятичі | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 561. |26374815|Управління ветмедицини в |07100 |м.Славутич, | | |м.Славутичі | |Московський квартал, | | | | |11, оф.32 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 562. |26314061|Управління ветмедицини в |09500 |м.Тараща, | | |Таращанському районі | |вул.Червоноармійська, | | | | |45 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 563. |26314055|Управління ветмедицини в |09600 |смт Рокитне, | | |Рокитнянському районі | |вул.Колгоспна,9 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 564. |26313765|Управління ветмедицини в |07540 |м.Березань, | | |м.Березані | |пров.Березовий,7 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 565. |26313736|Управління ветмедицини в |09800 |м.Тетіїв, | | |Тетіївському районі | |вул.Будьонного,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 566. |26313498|Управління ветмедицини в |07500 |смт Баришівка, | | |Баришевському районі | |вул.Пархоменка,32 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 567. |26313446|Управління ветмедицини в |09400 |смт Ставище, | | |Ставищанському районі | |вул.Піонерська,3 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 568. |26313423|Управління ветмедицини в |08500 |м.Фастів, | | |Фастівському районі | |вул.Дідовщинська,2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 569. |26313392|Управління ветмедицини в |08000 |смт Макарів, | | |Макарівському районі | |вул.Фрунзе,120 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 570. |26313386|Управління ветмедицини в |07200 |смт Іванків, | | |Іванківському районі | |вул.Горького,5 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 571. |26313363|Управління ветмедицини в |09700 |м.Богуслав, | | |Богуславському районі | |вул.Садова,16 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 572. |26313357|Управління ветмедицини в |09200 |м.Кагарлик, | | |Кагарлицькому районі | |вул.Комунарська,58 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 573. |26313311|Управління ветмедицини в |08400 |м.Переслав- | | |Переяслав-Хмельницькому | |Хмельницький, | | |районі | |вул.Ярмаркова,51 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 574. |26313305|Управління ветмедицини в |09300 |смт Володарка, | | |Володарському районі | |вул.Зарічна,82а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 575. |26313245|Управління ветмедицини в |08700 |м.Обухів, | | |Обухівському районі | |вул.Тельмана,11 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 576. |26313179|Управління ветмедицини в |08133 |м.Вишневе, | | |Києво-Святошинському районі | |вул.Балукова,28 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 577. |26313162|Управління ветмедицини в |09100 |м.Біла Церква, | | |Білоцерківському районі | |вул.Л.Толстого,44 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 578. |26313156|Управління ветмедицини в |07400 |м.Бровари, | | |Броварському районі | |вул.Металургів,21 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 579. |26313110|Управління ветмедицини в |08200 |м.Ірпінь, | | |м.Ірпіні | |вул.Тургенівська,50 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 580. |26313096|Управління ветмедицини в |07700 |м.Яготин, вул.Героїв | | |Яготинському районі | |Танкістів,10 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 581. |26313073|Управління ветмедицини в |08800 |м.Миронівка, | | |Миронівському районі | |вул.Елеваторна,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 582. |26313067|Управління ветмедицини в |08300 |м.Бориспіль, | | |Бориспільському районі | |вул.Польова,26 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 583. |26313021|Управління ветмедицини в |09000 |м.Сквира, | | |Сквирському районі | |вул.Р.Люксембург,82 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 584. |26313009|Управління ветмедицини в |07300 |смт Димер, | | |Вишгородському районі | |вул.Революції,49 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 585. |26312984|Управління ветмедицини в |09100 |м.Біла Церква, | | |м.Білій Церкві | |вул.Товарна,27 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 586. |26312961|Управління ветмедицини в |08600 |хутір Безп'ятний | | |Васильківському районі | |Васильківського р-ну | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 587. |26312748|Управління ветмедицини в |07600 |смт Згурівка, | | |Згурівському районі | |вул.Кошового,121 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 588. |26312725|Управління ветмедицини в |07800 |смт Бородянка, | | |Бородянському районі | |вул.Семашка,149 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 589. |22201822|Київська обласна державна |09100 |м.Біла Церква, | | |ліканя ветеринарної медицини | |вул.Товарна,27 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 590. |22201816|Білоцерківська міська |09100 |м.Біла Церква, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Товарна,27 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 591. |20591693|Київське обласне |08132 |К-Святошинський р-н, | | |ветеринарно-санітарне | |м.Вишневе, | | |підприємство | |вул.Балукова,7 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 592. |13702726|Державне підприємство по |07400 |м.Бровари, | | |ветеринарному і зоотехнічному| |вул.Будьонного,23а | | |забезпеченню тваринництва | | | | |"Укрветпромпостач" | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 593. |05453717|Київська міжобласна державна |07400 |м.Бровари, | | |спеціалізована лабораторія | |вул.Київська,2 | | |ветеринарної медицини по | | | | |хворобах птиці | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 594. |00386092|Білоцерківська міжобласна |09100 |м.Біла Церква, | | |ветеринарна лабораторія | |вул.Курсова,60 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Кіровоградська область | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 595. |00700217|Обласна державна лабораторія |27500 |м.Кіровоград, | | |ветеринарної медицини | |вул.Верхньопермська, | | | | |58/1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 596. |00700163|Міська державна лікарня |25004 |м.Кіровоград, | | |ветеринарної медицини | |вул.Преображенська, | | |м.Кіровограда | |94б | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 597. |26505766|Новгородківська районна |28200 |смт. Новгородка, | | |державна лабораторія | |вул.Маяковського,30 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 598. |26505754|Маловисківська районна |26200 |м. Мала Виска, | | |державна лабораторія | |вул.Горького,28 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 599. |26505625|Олександрійська районна |28000 |м.Олександрія, | | |державна лабораторія | |вул.Кременчугське | | |ветеринарної медицини | |шоссе,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 600. |26505542|Долинська районна державна |28500 |м. Долинська, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.8-Березня,131 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 601. |26504643|Добровеличківська районна |27000 |смт.Добровеличківка, | | |державна лабораторія | |вул.Промислова,24 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 602. |26321339|Управління ветеринарної |27500 |м.Світловодськ, | | |медицини в м.Світловодську | |вул.Комарова,24 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 603. |26321322|Управління ветеринарної |27100 |м.Новоукраїнка, | | |медицини в Новоукраїнському | |вул.Чайковського,1 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 604. |26321291|Управління ветеринарної |25004 |м.Кіровоград, | | |медицини в м.Кіровограді | |вул.Преображенська,94б| -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 605. |26321279|Управління ветеринарної |26200 |м.Мала Виска, | | |медицини в Маловисківському | |вул.Горького,29 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 606. |26321061|Управління ветеринарної |27400 |м.Знам'янка, пров.1-й | | |медицини в м.Знам'янці | |Поперечний,34 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 607. |26321032|Управління ветеринарної |28000 |м.Олександрія, | | |медицини в м.Олександрії | |вул.Шевченка,60 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 608. |26321026|Управління ветеринарної |26400 |м.Ульяновка, | | |медицини в Ульяновському | |вул.Леніна,134/1 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 609. |26321003|Управління ветеринарної |26500 |смт Голованівськ, | | |медицини в Голованівському | |вул.Леніна,26, | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 610. |26320995|Управління ветеринарної |27200 |м.Бобринець, | | |медицини в Бобринецькому | |вул.Кірова,106 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 611. |26320989|Управління ветеринарної |28200 |смт Новгородка, | | |медицини в Новгородківському | |вул.Маяковського,30 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 612. |26320966|Управління ветеринарної |27400 |м.Знам'янка, пров.1-й | | |медицини в Знам'янському | |Поперечний, 34 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 613. |26320937|Управління ветеринарної |26000 |м.Новомиргород, | | |медицини в Новомиргородському| |вул.Гастелло,4 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 614. |26320920|Управління ветеринарної |26300 |м.Гайворон, | | |медицини в Гайворонському | |вул.Комунарів,27 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 615. |26320914|Управління ветеринарної |26600 |смт Вільшанка, | | |медицини в Вільшанському | |вул.Гранітна,16 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 616. |26320908|Управління ветеринарної |25019 |м.Кіровоград, | | |медицини в Кіровоградському | |вул.40-років Перемоги,| | |районі | |6 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 617. |26320894|Управління ветеринарної |28400 |смт Компаніївка, | | |медицини в Компаніївському | |вул.Чапаєва,53 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 618. |26320883|Управління ветеринарної |28100 |смт Онуфріївка, | | |медицини в Онуфріївському | |вул.ім.116-ї дивізії, | | |районі | |14 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 619. |26320877|Управління ветеринарної |28600 |смт Устинівка, | | |медицини в Устинівському | |вул.Нахімова,8 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 620. |26320860|Управління ветеринарної |27000 |смт Добровеличківка, | | |медицини в | |вул.Промислова,24 | | |Добровеличківському районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 621. |26320854|Управління ветеринарної |27300 |смт Олександрівка, | | |медицини в Олександрівському | |вул.Гагаріна,15 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 622. |26320831|Управління ветеринарної |28300 |смт Петрово, | | |медицини в Петрівському | |вул.Дружби,55 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 623. |26320825|Управління ветеринарної |28000 |м.Олександрія, | | |медицини в Олександрійському | |вул.Користівське шосе,| | |районі | |2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 624. |26320819|Управління ветеринарної |28500 |м.Долинська, | | |медицини в Долинському районі| |вул.Жовтнева,6 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 625. |26320802|Управління ветеринарної |26100 |смт Новоархангельськ, | | |медицини в | |вул.Леніна,115 | | |Новоархангельському районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 626. |26320794|Управління ветеринарної |27500 |м.Світловодськ, | | |медицини в Світловодському | |вул.Комарова,24 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 627. |23679034|Комунальне підприємство |25004 |м. Кіровоград, | | |"Кіровоградська | |вул.Преображенська, | | |госпрозрахункова виробнича | |92А | | |лабораторія ветеринарних | | | | |препаратів" | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 628. |22217680|Управління ветеринарної |25006 |м.Кіровоград, | | |медицини в Кіровоградській | |вул.Тімірязева,84 | | |області | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 629. |20650604|Світловодська міська державна|27500 |м. Світловодськ, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Комарова, 24 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 630. |20650591|Міська державна лікарня |28000 |м. Олександрія, | | |ветеринарної медицини | |вул.Шевченка,60 | | |м.Олександрія | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 631. |20650585|Знам'янська міська державна |27400 |м.Знаменка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |пр.Поперечний,326 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 632. |13744618|Обласне державне комунальне |25004 |м.Кірова, вул.40-річчя| | |розрахункове підприємство | |Перемоги,56 | | |"Ветзагін" | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 633. |00719381|Новоархангельська ветеринарна|26100 |смт Новоархангельськ, | | |лабораторія | |вул.Леніна,115А | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 634. |00719375|Новгородківська районна |28200 |смт Новгородка, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Маяковського,30 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 635. |00719352|Компаніївська районна |28400 |смт Компаніївка, | | |ветеринарна лабораторія | |вул.Чапаєва,57 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 636. |00719323|Добровеличківська районна |27000 |смт Добровеличківка, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Промислова,24 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 637. |00719317|Голованівська районна |26500 |смт Голованівськ, | | |ветеринарна лабораторія | |вул.Леніна,26 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 638. |00719300|Гайворонська районна |26300 |м.Гайворон, | | |ветеринарна лабораторія | |вул.Комунарів,27 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 639. |00719292|Вільшанська районна державна |26600 |смт Вільшанка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Гранітна,16 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 640. |00719286|Бобринецька районна |27200 |м.Бобринець, | | |ветеринарна лабораторія | |вул.Леніна,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 641. |00719277|Устинівська районна |28600 |смт Устинівка, вул. | | |ветеринарна лабораторія | |Адмірала Нахімова, 8 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 642. |00719263|Ульяновська районна державна |26400 |м.Ульяновка, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Лермонтова,5 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 643. |00719257|Кіровоградська районна |25019 |м.Кіровоград, вул. | | |державна лікарня ветеринарної| |40-років Перемоги, 4 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 644. |00719240|Онуфріївська районна державна|28100 |смт. Онуфріївка, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Першотравнева,1а | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 645. |00719234|Петрівська районна державна |28300 |смт Петрово, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Ілліча,2а | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 646. |00719228|Світловодська районна |27503 |м.Світловодськ, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Комарова,24 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 647. |00719211|Новоукраїнська районна |27100 |м.Новоукраїнка, | | |ветеринарна лабораторія | |вул.Чайковського,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 648. |00719205|Новомиргородська районна |26012 |м.Новомиргород, | | |державна лабораторія | |вул.Гастелло,2 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 649. |00719187|Олександрівська районна |28000 |смт Олександрівка, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Перемоги,4 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 650. |00700393|Бобринецька районна лікарня |27200 |м.Бобринець, | | |державної ветеринарної | |вул.Кірова,106 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 651. |00700217|Кіровоградська обласна |25001 |м.Кіровоград, вул. | | |державна лабораторія | |Верхня Пермська, 58/1 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 652. |00700157|Устинівська районна державна |28600 |смт Устинівка, вул. | | |лікарня ветеринарної медицини| |Адмірала Нахімова, 8 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 653. |00700140|Ульяновська районна державна |26400 |м.Ульяновка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Леніна,134/1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 654. |00700134|Світловодська районна |27500 |м. Світловодськ, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Комарова, 24 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 655. |00700128|Петрівська районна державна |28300 |смт Петрово, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Дружби,55 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 656. |00700111|Онуфріївська районна державна|28100 |смт Онуфріївка, вул. | | |лікарня ветеринарної медицини| |ім. 116-ї дивізії, 14 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 657. |00700105|Олександрівська районна |27300 |смт Олександрівка, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Гагаріна,15 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 658. |00700097|Олександрійська районна |27300 |м.Олександрія, вул. | | |державна лікарня ветеринарної| |Користівське шосе, 2 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 659. |00700080|Новоукраїнська районна |27100 |м.Новоукраїнка, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Чайковського,1 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 660. |00700074|Новомиргородська районна |26000 |м.Новомиргород, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Гастелло,4 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 661. |00700068|Новоархангельська районна |26100 |смт Новоархангельськ, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Леніна,115А | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 662. |00700045|Маловисківська районна |26200 |м.Мала Виска, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Горького,30 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 663. |00700039|Компаніївська районна |28400 |смт Компаніївка, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Чапаєва,53 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 664. |00700002|Долинська районна державна |28500 |м.Долинська, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Жовтнева,6 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 665. |00699980|Голованівська районна |26500 |смт.Голованівськ, | | |державна лікарня ветеринарної| |вул.Леніна,26 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 666. |00699974|Гайворонська районна державна|26300 |м.Гайворон, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Комунарів,27 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 667. |00699968|Вільшанська районна державна |26600 |смт Вільшанка, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Гранітна,16 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 668. |00386431|Кіровоградська ветеринарна |25000 |м.Кіровоград, | | |лабораторія | |вул.Кавказька,16/15 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| | | Луганська область | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 669. |00710397|Міська державна лікаря |93200 |м.Первомайськ, | | |ветеринарної медицини | |вул.19 Партз'їзду,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 670. |00710368|Міська державна лікарня |93120 |м.Лисичанськ, | | |ветеринарної медицини в | |вул.Карла Маркса, 133а| | |м.Лисичанську | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 671. |00710351|Міська державна лікарня |93000 |м.Рубіжне, вул.Фрунзе,| | |ветеринарної медицини | |29 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 672. |00710345|Брянковська міська державна |94100 |м.Брянка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Донбасівська,19а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 673. |00710300|Лугутинська районна лікарня |92000 |м.Лутугино, | | |Державної ветеренарної | |вул.Пушкина,131 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 674. |00710279|Сватовська районна державна |92600 |м.Сватове, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Ветеринарна,10 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 675. |00710262|Перевальська районна державна|93400 |м.Перевальськ, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Перова,22 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 676. |00710233|Міловська державна лікарня |92500 |смт Мелове, | | |ветеринарної медицини | |вул.Стпная,3 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 677. |00710227|Марківська районна державна |92400 |смт Марковка, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Горького,46 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 678. |00710204|Біловодська районна лікарня |92800 |смт Беловодск, | | |державної ветеринарної | |вул.Гуньяна,22 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 679. |26576849|Лисичанська міська державна |93120 |м.Лисичанськ, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Карла Маркса, 135 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 680. |26497943|Білокуракинська районна |92100 |смт Білокуракино, | | |державна лабораторія | |вул.Леніна,98 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 681. |26497713|Станично-Луганська районна |93600 |смт Станично | | |державна лабораторія | |луганське, вул. Лінія | | |ветеринарної медицини | |5-а, 28 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 682. |26497593|Новопсковська районна |92300 |смт Новопсков, | | |державна лабораторія | |вул.Чапаєва,4 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 683. |26497564|Біловодська районна державна |92800 |смт Біловодськ, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Гуньяна,22 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 684. |26497469|Лутугінська районна державна |92000 |м.Лутугіно, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Пушкіна,131 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 685. |26497392|Свердловська міська державна |94800 |м.Свердловськ, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Артема,13 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 686. |26497280|Кремська районна державна |92900 |м.Кременная, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Шевченко,229 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 687. |26497274|Сватовська районна державна |92600 |м.Сватово, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Челюскинцев,2 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 688. |26497268|Державна лабораторія |94600 |м.Антрацит, | | |ветеринарної медицини в | |вул.Курчатова,10 | | |Антрацитовська районі | | | | |Луганської області | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 689. |26341678|Управління ветеринарної |92600 |м.Сватове, | | |медицини в місті Сватове | |вул.Каштанова,58 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 690. |26341023|Управління ветеринарної |92500 |смт Мілове, | | |медицини в Міловському районі| |вул.Степова,3 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 691. |26341017|Управління ветеринарної |92200 |смт Білокуракіне, | | |медицини в Білокуракінському | |вул.Леніна, 98 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 692. |26341000|Управління ветеринарної |93700 |смт Слов'яносербськ, | | |медицини в Слов'яносербському| |просп. Центральний,1 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 693. |26340992|Управління ветеринарної |94612 |м.Антрацит, | | |медицини в Антрацитівському | |вул.Шахтна,21а | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 694. |26340986|Управління ветеринарної |92900 |м.Кремінна, | | |медицини в Кремінському | |вул.Шевченка,229 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 695. |26340976|Управління ветеринарної |93600 |смт Станично- | | |медицини в | |Луганське, | | |Станично-Луганському районі | |вул.5-а лінія, 28 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 696. |26340963|Управління ветеринарної |92700 |смт Старобільськ, | | |медицини в Старобільському | |вул.Рубіжна,90 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 697. |26298675|Управління ветеринарної |94300 |смт Перевальськ, | | |медицини в Перевальському | |вул.Перова,22 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 698. |26298669|Управління ветеринарної |92000 |м.Лутугіне, | | |медицини в Лутугінському | |вул.Пушкіна,131 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 699. |26298652|Управління ветеринарної |92300 |смт Новопсков, | | |медицини в Новопсковському | |пров.Чапаєва, 4 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 700. |26298646|Управління ветеринарної |93500 |смт Новоайдар, | | |медицини в Новоайдарському | |вул.Кірова,127 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 701. |26298635|Управління ветеринарної |93304 |м.Попасне, | | |медицини в Попаснянському | |вул.Міронівська,2а | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 702. |26298617|Управління ветеринарної |92800 |смт Біловодськ, | | |медицини в Біловодському | |вул.Гуньяна,22 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 703. |26298600|Управління ветеринарної |92400 |смт Марківка, | | |медицини в Марківському | |вул.Горького,46 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 704. |26298592|Управління ветеринарної |92100 |смт Троїцьке, | | |медицини в Троїцькому районі | |просп.Піонерський, 2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 705. |26298586|Управління ветеринарної |94800 |м.Свердловськ, | | |медицини в Свердловському | |вул.2-га Проектна,20 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 706. |26298570|Управління ветеринарної |94222 |м.Алчевськ, | | |медицини в м.Алчевську | |вул.Данауйваражського,| | | | |9 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 707. |26298563|Управління ветеринарної |94505 |м.Красний Луч, | | |медицини в місті Красний Луч | |вул.Бульварна,2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 708. |26298557|Управління ветеринарної |91000 |м.Луганськ, | | |медицини в місті Луганську | |кв.Шевченка,47б | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 709. |26298540|Управління ветеринарної |93200 |м.Первомайськ, | | |медицини в місті Первомайську| |вул.19партз'їзду,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 710. |26298534|Управління ветеринарної |93800 |м.Кіровськ, | | |медицини в місті Кіровську | |вул.Леніна,61 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 711. |26298528|Управління ветеринарної |93003 |м.Рубіжне, вул.Фрунзе,| | |медицини в місті Рубіжне | |29 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 712. |26298511|Управління ветеринарної |94800 |м.Свердловськ, | | |медицини в місті Свердловську| |вул.Артема,13 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 713. |26298505|Управління ветеринарної |93120 |м.Лисичанськ, | | |медицини в місті Лисичанську | |вул.К.Маркса,133а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 714. |26298497|Управління ветеринарної |94700 |м.Ровеньки, | | |медицини в місті Ровеньках | |вул.К.Маркса,208 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 715. |26298480|Управління ветеринарної |93400 |м.Северодонецьк, | | |медицини в місті | |вул.Будівельників,23 | | |Северодонецьку | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 716. |26298474|Управління ветеринарної |94000 |м.Стаханов, | | |медицини в місті Стаханові | |вул.Осипенко,1 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 717. |26298468|Управління ветеринарної |94100 |м.Брянка, | | |медицини в місті Брянка | |вул.Донбасівська,19а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 718. |26298451|Управління ветеринарної |94400 |м.Краснодон, | | |медицини в місті Краснодоні | |вул.Ленінградська,17а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 719. |26298089|Управління ветеринарної |92600 |смт Сватове, | | |медицини в Сватівському | |вул.Ветеринарна,10 | | |районі | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 720. |24191157|Сватівська міська державна |92600 |м.Сватове, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Каштанова,58 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 721. |21850100|Алчевська міська державна |94222 |м.Алчевськ, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Дунауйварошская,9 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 722. |21836211|Кіровська міська державна |93800 |м.Кіровськ, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Леніна,61 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 723. |21816013|Міська державан лікарня |94800 |м.Свердловодськ, | | |ветериарної медицини | |вул.Артема,13 | | |м.Свердловодськ | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 724. |21796859|Управління ветеринарної |91047 |м.Луганськ, | | |медицини в Луганській області| |вул.Краснодонська,9 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 725. |21791603|Попаснянська державна лікарня|93300 |м.Попасне, | | |ветеринарної медицини | |вул.Миронівська, 2а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 726. |20187041|Краснолучська міська державна|94505 |м.Красний Луч, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Бульварна,2 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 727. |05401235|Сєвєродонецька міська лікарня|93400 |м.Северо Донецьк, | | |державної ветеринарної | |пл.Будівельників,23 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 728. |05401212|Луганська обласна державна |91017 |м.Луганськ, | | |лабораторія ветеринарної | |вул.Краснодонська,9А | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 729. |05384330|Троїцька районна лікарня |92100 |с.Троїцьке, провулок | | |державної ветеринарної | |Піонерський,2 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 730. |00710539|Луганське міське підприємство|91033 |м.Луганськ, | | |ветеринарної медицини | |вул.Шевченко,476 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 731. |00710523|Краснодонська міська державна|94401 |м.Краснодон, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Ленінградська,17а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 732. |00710434|Кремінська районна лікарня |92900 |м.Кремінна, | | |державної ветеринарної | |вул.Шевченко,229 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 733. |00710428|Антрацитівська районна |94600 |м.Антрацит-12, | | |лікарня державної | |вул.Шахтна,21а | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 734. |00710411|Слав'яносербська районна |93700 |смт.Слав'яносербськ, | | |лікарня державної | |пр.Центральний,1 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 735. |00718755|Старобільська районна |92700 |м.Старобільськ, | | |лабораторія державної | |вул.Трудова,7 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 736. |00710405|Старобільська районна лікарня|92700 |м.Старобільськ, | | |державної ветеринарної | |вул.Рубіжна,90 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 737. |00710368|Лисичанська міська державна |93120 |м.Лисичанськ, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.К.Маркса,133а | | |в місті Лисичанськ | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 738. |00710351|Рубіженська міська державна |93000 |м.Рубіжне, | | |лікарня ветеринарної | |вул.Фрунзе,29 | | |медицини, | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 739. |00710345|Брянківська міська державна |94100 |м.Брянка-3, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул.Донбасівська,19а | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 740. |00710339|Стаханівська міська лікарня |94000 |м.Стаханов, | | |державної ветеринарної | |вул.Осипенко,1 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 741. |00710316|Станично-Луганська районна |93600 |с.Ст.-Луганське, | | |лікарня ветеринарної медицини| |вул. 5-а Лінія,28 | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 742. |00710300|Лутугинська районна лікарня |92000 |м.Лутугіне, | | |державної ветеринарної | |вул.Пушкіна,131 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 743. |00710285|Свердловська районна лікарня |94800 |м.Свердловськ, | | |державної ветеринарної | |вул. 2-а Проектна,20 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 744. |00710279|Сватівська районна лікарня |92603 |м.Сватове, | | |державної ветеринарної | |вул.Ветеринарна,10 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 745. |00710262|Перевальська районна лікарня |94300 |м.Перевальськ, | | |державної ветеринарної | |вул.Перова,22 | | |медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 746. |00710256|Новопськовська районна |92300 |смт Новопсков, | | |лікарня державної | |провулок Чапаєва, 4 | | |ветеринарної медицини | | | -----+--------+-----------------------------+--------+----------------------| 747. |00710245|Новоайдарська районна лікарня|93500 |смт Новоайдар, | | |державної ветеринарної | |вул.Кір