open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний


П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до Положення

про паспорт громадянина України, затвердженого

Постановою Верховної Ради України "Про

затвердження положень про паспорт громадянина

України та свідоцтво про народження"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 40, ст.385 )

( Додатково див. Постанову ВР

N 283/94-ВР від 09.12.94, ВВР, 1994, N 51, ст.450 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

Внести зміни і доповнення до Положення про паспорт
громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради
України "Про затвердження положень про паспорт громадянина України
та свідоцтво про народження" ( 2503-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 37, ст.545), виклавши його в новій
редакції (додається).


Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ

м.Київ, 2 вересня 1993 року

N 3423-XII

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Верховної Ради України

від 2 вересня 1993 року

N 3423-XII

ПОЛОЖЕННЯ

про паспорт громадянина України

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує
особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт
є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення
банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для
представництва перед третьою особою лише на території України,
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документом, що посвідчує особу громадянина України за
кордоном і при перетинанні державного кордону України, є паспорт
громадянина України для виїзду за кордон або дипломатичний і
службовий паспорти, посвідчення особи моряка і проїзний документ
дитини. Ці документи виготовляються і оформляються відповідно до
положень, що затверджуються Президентом України на підставі
рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО, Дос.
N 9303).

2. Паспорт громадянина України (далі - паспорт) видається
кожному громадянинові України паспортною службою органів
внутрішніх справ (далі - паспортна служба) після досягнення
16-річного віку.

3. Бланки паспортів виготовляються у вигляді паспортної
книжечки або паспортної картки за єдиними зразками, що
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Терміни запровадження паспортної картки визначаються Кабінетом
Міністрів України у міру створення державної автоматизованої
системи обліку населення.

4. Усі записи в паспорті і відомості про його власника, що
вносяться до нього, виконуються українською і російською мовами.

Внесення додаткової інформації до паспорта може здійснюватися
також на вклеюваних аркушах установленої Міністерством внутрішніх
справ України форми.

5. Паспортна книжечка являє собою зшиту внакидку нитками
обрізну книжечку розміром 88 х 125 мм, що складається з обкладинки
та 16 сторінок.

Усі сторінки книжечки пронумеровані і на кожній з них
зображено Державний герб України і перфоровано серію та номер
паспорта.

6. У верхній частині лицьового боку обкладинки зроблено напис
"Україна", нижче зображення Державного герба України, під ним -
напис "Паспорт".

На внутрішньому лівому боці обкладинки у центрі - зображення
Державного прапора Украіни, нижче - напис "Паспорт громадянина
України".

На першу і другу сторінки паспортної книжечки заносяться
прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження. На першій
сторінці також вклеюється фотокартка і відводиться місце для
підпису його власника. На другу сторінку заносяться відомості про
стать, дату видачі та орган, що видав паспорт, ставиться підпис
посадової особи, відповідальної за його видачу. Записи
засвідчуються мастиковою, а фотокартка - випуклою сухою печаткою.

Перша сторінка або перший аркуш після внесення до них
відповідних записів та вклеювання фотокартки можуть бути заклеєні
плівкою. У разі заклеювання плівкою усього аркуша записи та
фотокартка печатками не засвідчуються.

Третя, четверта, п'ята і шоста сторінки призначені для
фотокарток, додатково вклеюваних до паспорта, а сьома, восьма і
дев'ята - для особливих відміток. На десятій сторінці робляться
відмітки про сімейний стан власника паспорта, на одинадцятій -
шістнадцятій - про реєстрацію постійного місця проживання
громадянина.

На прохання громадянина до паспорта може бути внесено (сьома,
восьма і дев'ята сторінки) на підставі відповідних документів дані
про дітей, групу крові і резус-фактор.

На внутрішньому правому боці обкладинки надруковано витяг з
цього Положення.

Вносити до паспорта записи, не передбачені цим Положенням або
законодавчими актами України, забороняється.

7. Записи, вклеювання фотокарток і відмітки у паспорті
здійснюються паспортною службою.

8. Термін дії паспорта, виготовленого у вигляді паспортної
книжечки, не обмежується.

До паспортної книжечки при досягненні громадянином 25- і
45-річного віку вклеюються нові фотокартки, що відповідають його
вікові. Паспорт, в якому не вклеєно таких фотокарток при
досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним.

9. Паспорт, виготовлений у вигляді паспортної картки
(інформаційного листка), має розмір 80 х 60 мм. У інформаційний
листок вклеюється фотокартка і вносяться відомості про його
власника: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження і
особистий номер, а також дата видачі і код органу, що його видав.

Інформаційний листок заклеюється плівкою з обох боків.

10. Термін дії паспорта, виготовленого у вигляді паспортної
картки, визначається Кабінетом Міністрів України.

11. Бланки паспортів виготовляються на замовлення
Міністерства внутрішніх справ України Головним управлінням по
організації виготовлення цінних паперів і документів суворого
обліку Міністерства фінансів України з високоякісного паперу з
використанням спеціального захисту і є документами суворої
звітності.

II. ПОРЯДОК ВИДАЧІ, ОБМІНУ ПАСПОРТА

І КОРИСТУВАННЯ НИМ

12. Видача та обмін паспорта провадиться у місячний термін за
місцем постійного проживання громадянина.

Вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненні
громадянином 25- і 45-річного віку провадиться у п'ятиденний
термін.

13. Для одержання паспорта громадянин подає:

заяву за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ
України;

свідоцтво про народження;

дві фотокартки розміром 35 х 45 мм;

у необхідних випадках - документи, що підтверджують
громадянство України.

14. За видачу паспорта справляється державне мито.

15. Для вклеювання до паспорта нових фотокарток при
досягненні громадянином 25- і 45-річного віку подаються паспорт і
дві фотокартки зазначеного розміру.

16. Обмін паспорта провадиться у разі:

зміни (переміни) прізвища, імені або по батькові;

встановлення розбіжностей у записах;

непридатності для користування.

17. Для обміну паспорта громадянин подає:

заяву за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ
України;

паспорт, що підлягає обміну;

дві фотокартки розміром 35 х 45 мм.

Для обміну паспорта у зв'язку із зміною (переміною) прізвища,
імені чи по батькові або встановленням розбіжностей у записах
подаються також документи, що підтверджують ці обставини.

18. Для одержання, обміну паспорта і вклеювання до нього
нових фотокарток громадянин подає документи і фотокартки не пізніш
як через місяць після досягнення відповідного віку або зміни
(переміни) прізвища, імені чи по батькові, встановлення
розбіжностей у записах або непридатності паспорта для
користування.

19. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт.

Про втрату паспорта громадянин зобов'язаний терміново
повідомити паспортну службу, яка видає тимчасове посвідчення, що
підтверджує його особу. Форма тимчасового посвідчення та порядок
його видачі встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.

20. У разі призову або добровільного вступу громадянина на
військову службу паспорт здається до військового комісаріату за
місцем призову або відділу кадрів військової частини, а у разі
зарахування до військового навчального закладу - до відділу кадрів
цьго закладу, які надсилають його до паспортної служби за місцем
проживання призовника (курсанта). При звільненні з військової
служби паспорт повертається його власникові.

21. Паспорт особи, яка припинила громадянство України
відповідно до статті 19 Закону України "Про громадянство України"
( 1636-12 ), підлягає поверненню до паспортної служби.

Паспорт померлого здається до органу запису актів
громадянського стану, який після реєстрації смерті громадянина
надсилає його до паспортної служби.

Знайдений загублений паспорт підлягає здачі до паспортної
служби.

22. В особи, взятої під варту або засудженої до позбавлення
волі, паспорт вилучається органами дізнання, попереднього слідства
або судом. При звільненні з-під варти чи від відбування покарання
паспорт повертається його власникові.

23. Забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім
випадків, передбачених законодавством України, зокрема
забороняється взяття паспорта у заставу.

24. Зразки печаток, штампів і бланків документів, які
застосовуються для виконання цього Положення, порядок зберігання
паспортів громадян, які проходять військову службу, перебувають
під вартою, відбувають покарання, а також порядок зберігання
бланків паспортів та їх знищення встановлюються Міністерством
внутрішніх справ України.

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

КОРИСТУВАННЯ ПАСПОРТОМ

25. Посадові особи та громадяни, винні в порушенні вимог
цього Положення, притягуються до відповідальності згідно із
законодавством України.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу