open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 29 квітня 2002 р. N 240-р

Київ

Про розроблення проектів нормативно-правових актів

з питань підвищення престижу державної служби

та забезпечення соціального захисту державних

службовців, яких звільнено за станом здоров'я

Головдержслужбі, Мінпраці, Мінфіну, МОЗ, Мін'юсту,
Мінекономіки, Держбуду, Пенсійному фонду, Державному
лікувально-оздоровчому управлінню разом з Державним управлінням
справами забезпечити розроблення проектів нормативно-правових
актів з питань підвищення престижу державної служби та
забезпечення соціального захисту державних службовців, яких
звільнено за станом здоров'я, згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2002 р. N 240-р

ПЕРЕЛІК

проектів нормативно-правових актів з питань підвищення

престижу державної служби та забезпечення соціального

захисту державних службовців, яких звільнено

за станом здоров'я

------------------------------------------------------------------

Назва проекту | Термін | Відповідальні
нормативно-правового акта | виконання |
------------------------------------------------------------------
1. Проект Закону України "Про у двомісячний Головдержслужба
внесення змін до Закону України термін після Мінпраці
"Про державну службу" набрання Мінфін
(передбачити норми щодо чинності Мінекономіки
підвищення престижу державної Законами Мін'юст
служби та забезпечення України "Про Пенсійний фонд
соціального захисту державних Кабінет
службовців, звільнених за станом Міністрів
здоров'я, а також перерахунку у України" і
зв'язку із зміною умов оплати "Про
праці пенсій, призначених міністерства
відповідно до цього Закону, та та інші
грошового утримання у зв'язку з центральні
виходом у відставку) органи

виконавчої

влади"

2. Проект Закону України "Про 2002 рік Мін'юст
внесення змін до Закону України Головдержслужба
"Про державні нагороди України"
стосовно встановлення почесного
звання "Заслужений державний
службовець"

3. Проект Закону України "Про друге МОЗ
загальнообов'язкове державне півріччя Державне
соціальне медичне страхування" 2002 р. лікувально-
(передбачити обов'язкове оздоровче
безоплатне медичне страхування управління
державних службовців незалежно Мінфін
від категорії посади, у тому Мінекономіки
числі звільнених з державної Мінпраці
служби за станом здоров'я) Мін'юст

Головдержслужба

4. Проект постанови Кабінету 2002 рік Мінпраці
Міністрів України "Про Мінфін
впорядкування умов оплати праці Мінекономіки
державних службовців з Мін'юст
урахуванням вимог Закону України Головдержслужба
"Про державну службу"

5. Проект постанови Кабінету 2002 рік Мінпраці
Міністрів України "Про Мінфін
затвердження Порядку надання Мінекономіки
грошової винагороди державним Мін'юст
службовцям за сумлінну Головдержслужба
безперервну працю в державних
органах, зразкове виконання
трудових обов'язків"

6. Проект постанови Кабінету у місячний Мінфін
Міністрів України "Про термін після Мінекономіки
затвердження Порядку надання прийняття Мін'юст
державним службовцям, які Закону Головдержслужба
відповідно до законодавства України про Держбуд
потребують поліпшення житлових Державний
умов, безвідсоткового кредиту на бюджет
індивідуальне і кооперативне України, яким
житлове будівництво або на передбачають-
придбання квартир чи ся видатки
індивідуальних житлових будинків" для надання

державним

службовцям

безвідсотко-

вого кредиту

з метою

поліпшення

житлових умов

7. Проект постанови Кабінету друге МОЗ
Міністрів України "Про півріччя Державне
запровадження Порядку 2002 р. лікувально-
безоплатного медичного оздоровче
обслуговування державних управління
службовців та членів їх сімей, Мінфін
які проживають разом з ними, у Мінекономіки
державних закладах охорони Мінпраці
здоров'я" Мін'юст

Головдержслужба

разом з Державним

управлінням

справами

8. Проект наказу "Про проведення жовтень МОЗ
щорічного обов'язкового 2002 р. Державне
профілактичного медичного огляду лікувально-
державних службовців" оздоровче

управління

Головдержслужба

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу