open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент бухгалтерського обліку

N 12-111/107-778 від 28.01.2002

Головним управлінням НБУ

по м.Київу та області та в

Автономній Республіці Крым,

територіальним управлінням НБУ,

ОПЕРУ НБУ,

банкам України,

Асоціації українських банків

Про роз'яснення щодо складання річного

фінансового звіту

Надсилаємо роз'яснення щодо складання річного фінансового
звіту згідно Інструкції про складання річного фінансового звіту
банків України, затвердженої постановю Правління НБУ від
26.12.2001 р. N 545 ( z0026-02 ).

Заступник Голови П.М.Сенищ

Додаток

Роз'яснення щодо складання річного фінансового

звіту згідно Інструкції про складання річного

фінансового звіту банків України, затвердженої

постановю Правління НБУ від 26.12.2001 р. N 545

На запити територіальних управлінь Національного банку та
банків України щодо складання річного фінансового звіту згідно
Інструкції про складання річного фінансового звіту банків України,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
26.12.2001 р. N 545 ( z0026-02 ), та відображення порівняльної
інформації у фінансовій звітності, повідомляємо наступне.

Якщо зміни в обліковій політиці є наслідком прийняття нового
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (наприклад: 7
"Основні засоби" ( z0288-00 ), 8 "Нематеріальні активи"
( z0750-99 ), 24 "Прибуток на акцію" ( z0647-01 ), то нова
облікова політика поширюється лише на події та операції, які
відбуваються після дати зміни облікової політики (у разі, якщо
інше не передбачено самим стандартом).

Примітка 10 "Чистий прибуток на одну просту акцію" розроблена
відповідно до основних вимог Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 24 "Прибуток на акцію", який затверджено Наказом
міністерства фінансів України від 16 липня 2001 року N 344
( z0647-01 ). Дане Положення визначає вимоги щодо формування
інформації про чистий прибуток на одну просту акцію та розкриття
її у фінансовій звітності починаючи за 2001 рік. Отже, по статтях
Звіту про фінансові результати "Чистий прибуток на одну просту
акцію" та "Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію"
вказуються дані тільки в колонці "Звітний рік". Дані за цими
статтям можуть зазначатися в гривнях або копійках.

Примітка 17 "Основні засоби та нематеріальні активи"
розроблена відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку
основних засобів та матеріальних активів комерційних банків
України, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 11.12.2000 N 475 ( z0960-00 ). Облік операцій, що
передбачено цією інструкцією стосується операцій які здійснюються
починаючи з 2001 року. Отже, Примітка 17 за попередній 2000 рік
складається у формі Примітки 16 Інструкції до складання річного
фінансового звіту комерційного банку, затвердженої постановою
Правління Національного банку України 23.11.1999 N 569
( z0859-99 ) (зі змінами), що діяла для складання звітності за
2000 рік.

Під час складання річного фінансового звіту пропонуємо
звернути увагу:

- пункт 3.4 "Звіт про власний капітал" Інструкції про
складання річного фінансового звіту банків України, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 26.12.2001 р.
N 545 ( z0026-02 ), де у рядку 13 "Купівля власних акцій", колонка
3, зазначаються дані про анульовані викуплені акції. Після таблиці
"Звіт про власний капітал за звітний рік", абзац 3 слід читати
"Зазначається сума нарахованих доходів (витрат) та неотриманих
(сплачених), яка є складовою частиною залишку балансового рахунку
5040 за станом на 31 грудня звітного року";

- Примітку 10.1 "Розрахунок середньорічної кількості простих
акцій в обігу", де у рядку 3 "Придбання власних акцій"
зазначаються викуплені банком власні акції у колонці 4 та продаж
раніше викуплених власних акцій - у колонці 3.

Згідно статті 38 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), затвердження річних результатів
діяльності банку відноситься до компетенції загальних зборів
банку. При цьому слід врахувати, що оприлюднення річної фінансової
звітності згідно законів України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), відбувається до 1 червня наступного за
звітним року після затвердження фінансової звітності,
підготовленої до оприлюднення.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу