open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 210 від 28.03.2002

м. Київ

Про звітні дані страховиків

Відповідно до статей 33, 34 та 37 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-вр ) та статті 14 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

- форму "Звіт про доходи та витрати страховика" (додаток 1);

- Методичні рекомендації щодо заповнення страховиками форми
"Звіт про доходи та витрати страховика" (додаток 2);

- форму "Пояснювальна записка до звітних даних страховика"
(додаток 3).

2. Запровадити порядок, за якого страховики:

2.1. При заповненні фінансової звітності та форм звітних
даних керуються Законом України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ); Законом України "Про
страхування" ( 85/96-вр ); положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку; Планом рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій та Інструкцією про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291
( z0892-99, z0893-99 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 21.12.99 за N 892/4185 та N 893/4186; Положенням про
порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з
видів страхування, інших ніж страхування життя, затвердженим
наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від
26.05.97 N 41 ( z0221-97 ) та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 17.06.97 за N 221/2025; Методикою формування
резервів із страхування життя, затвердженою наказом Комітету у
справах нагляду за страховою діяльністю від 23.06.97 N 46
( z0262-97 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
17.07.97 за N 262/2066, іншими нормативно-правовими актами.

2.2. Щоквартально до 25 числа місяця, що настає за звітним
кварталом, і щорічно у термін до 20 лютого наступного за звітним
року подають до Міністерства фінансів України один примірник на
паперових носіях і один примірник на магнітних носіях у форматі
Excel за формами, наведеними на WEB-сторінці Міністерства фінансів
України в мережі Інтернету за адресою www.minfin.gov.ua, та один
примірник на паперових носіях до відповідних територіальних
відділів нагляду Управління контролю фінансових ринків,
ліцензування та нагляду Департаменту фінансових установ та ринків
Міністерства фінансів України:

- фінансової звітності в обсязі, визначеному для річної
фінансової звітності пунктом 2 статті 11, а для проміжної
фінансової звітності - пунктом 1 статті 13 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 );

- звітних даних за формами "Звіт про доходи та витрати
страховика" та "Пояснювальна записка до звітних даних страховика",
які затверджено пунктом 1 цього наказу.

Зазначені у цьому підпункті звітні дані на паперових носіях
подаються пронумерованими, прошитими і скріпленими відповідними
підписами та печаткою.

2.3. У термін до 1 червня наступного за звітним року
оприлюднюють річну фінансову звітність та консолідовану звітність
шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у
вигляді окремих друкованих видань.

2.4. У термін до 1 липня наступного за звітним року подають
до Міністерства фінансів України копії оприлюдненої річної
фінансової звітності та консолідованої звітності і підтвердження
аудитора (аудиторської фірми) про достовірність та повноту річного
балансу та звітності.

3. Територіальним відділам нагляду Управління контролю
фінансових ринків, ліцензування та нагляду Департаменту фінансових
установ та ринків Міністерства фінансів України в двотижневий
термін після закінчення терміну подання звітності подавати до
Міністерства фінансів України висновки та пропозиції за
результатами перевірок звітних даних страховиків.

4. Прес-секретарю Міністерства фінансів України в
десятиденний термін забезпечити:

- опублікування цього наказу в друкованих засобах масової
інформації;

- розміщення форм фінансової звітності та звітних даних
страховиків, розроблених Департаментом фінансових установ та
ринків, на WEB-сторінці Міністерства фінансів України в мережі
Інтернету за адресою www.minfin.gov.ua.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
фінансів України від 30.03.2001 р. N 146 ( v0146201-01 ) "Про
звітні дані страховиків".

Міністр І.О.Юшко

Додаток 1

до наказу Міністерства

фінансів України

від 28 березня 2002 р. N 210

Звіт

про доходи та витрати страховика

за ___ квартал(и) ____ року ___________________________

(назва страховика)

------------------------------------------------------------------
| ПОКАЗНИКИ |Код |Всього| I | II | III | IV |
| |рядка| | кв. | кв. | кв. | кв.|
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------|
| I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів |
| страхування, інших ніж страхування життя |
|----------------------------------------------------------------|
|Страхові платежі (премії, |010 | | | | | |
|внески) | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Частки страхових платежів |020 | | | | | |
|(премій, внесків), | | | | | | |
|належні перестраховикам, | | | | | | |
|у тому числі | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|перестраховикам- |021 | | | | | |
|нерезидентам | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Резерви незароблених |030 | | | | | |
|премій та залишки | | | | | | |
|страхових платежів з | | | | | | |
|державного обов'язкового | | | | | | |
|страхування на початок | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Резерви незароблених |040 | | | | | |
|премій та залишки | | | | | | |
|страхових платежів з | | | | | | |
|державного обов'язкового | | | | | | |
|страхування на кінець | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Частка перестраховиків у |050 | | | | | |
|резервах незароблених | | | | | | |
|премій на початок | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Частка перестраховиків у |060 | | | | | |
|резервах незароблених | | | | | | |
|премій на кінець звітного | | | | | | |
|періоду | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Дохід від реалізації |070 | | | | | |
|послуг з видів | | | | | | |
|страхування, інших ніж | | | | | | |
|страхування життя | | | | | | |
|(зароблені страхові | | | | | | |
|платежі) 010 - 020 + 030 | | | | | | |
|- 040 - 050 + 060 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| II. Визначення доходу від реалізації послуг із |
| страхування життя |
|----------------------------------------------------------------|
|Страхові платежі (премії, |080 | | | | | |
|внески) | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Частки страхових платежів |090 | | | | | |
|(премій, внесків), | | | | | | |
|належні перестраховикам | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Дохід від реалізації |100 | | | | | |
|послуг зі страхування | | | | | | |
|життя 080 - 090 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та |
| інших послуг (виконання робіт) |
|----------------------------------------------------------------|
|Дохід від надання послуг |110 | | | | | |
|для інших страховиків, у | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|суми агентських |111 | | | | | |
|винагород, із яких - | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|ті, що отримуються від |112 | | | | | |
|страховиків, які | | | | | | |
|здійснюють страхування | | | | | | |
|життя | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Дохід від надання послуг |120 | | | | | |
|(виконання робіт), що | | | | | | |
|безпосередньо пов'язані | | | | | | |
|із видами діяльності, | | | | | | |
|зазначеними у статті 2 | | | | | | |
|Закону України "Про | | | | | | |
|страхування" | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| IV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи |
|----------------------------------------------------------------|
|Суми, що повертаються із |130 | | | | | |
|технічних резервів, інших | | | | | | |
|ніж резерви незароблених | | | | | | |
|премій | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Суми, що повертаються з |140 | | | | | |
|резервів із страхування | | | | | | |
|життя | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Частки страхових виплат і |150 | | | | | |
|відшкодувань, що | | | | | | |
|отримуються від | | | | | | |
|перестраховиків | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Часток викупних сум, що |160 | | | | | |
|отримуються від | | | | | | |
|перестраховиків | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Суми, що повертаються із |170 | | | | | |
|централізованих страхових | | | | | | |
|резервних фондів | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Суми, що отримуються в |180 | | | | | |
|результаті реалізації | | | | | | |
|переданого | | | | | | |
|страхувальником або іншою | | | | | | |
|особою права вимоги до | | | | | | |
|особи, відповідальної за | | | | | | |
|заподіяні збитки | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Суми комісійних винагород |190 | | | | | |
|за перестрахування, із | | | | | | |
|яких - | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|суми комісійних винагород |191 | | | | | |
|за перестрахування, що | | | | | | |
|отримуються від | | | | | | |
|перестраховиків- | | | | | | |
|нерезидентів | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|інші операційні доходи |200 | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Фінансові доходи, у тому |210 | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|доходи від участі в |211 | | | | | |
|капіталі | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|інші доходи |220 | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Надзвичайні доходи |230 | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| V. Страхові виплати і страхові відшкодування та |
| викупні суми |
|----------------------------------------------------------------|
|Страхові виплати та |240 | | | | | |
|страхові відшкодування, у | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|що здійснюються за |241 | | | | | |
|договорами страхування, | | | | | | |
|термін дії яких на дату | | | | | | |
|прийняття рішення про | | | | | | |
|здійснення страхової | | | | | | |
|виплати/страхового | | | | | | |
|відшкодування закінчився | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Виплати викупних сум |250 | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| VI. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати |
|----------------------------------------------------------------|
|Відрахування у технічні |260 | | | | | |
|резерви, інші ніж резерви | | | | | | |
|невироблених премій | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Відрахування у резерви із |270 | | | | | |
|страхування життя | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Відрахування у |280 | | | | | |
|централізовані страхові | | | | | | |
|резервні фонди | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Витрати, пов'язані з |290 | | | | | |
|укладанням та | | | | | | |
|пролонгацією договорів | | | | | | |
|страхування (аквізиційні | | | | | | |
|витрати), у тому числі: | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|на агентські винагороди, |291 | | | | | |
|із яких - | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|страховикам-нерезидентам |292 | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Витрати, пов'язані з |300 | | | | | |
|укладанням та | | | | | | |
|пролонгацією договорів | | | | | | |
|перестрахування, у тому | | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|на винагороди брокерам, |301 | | | | | |
|із яких - | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|брокерам-нерезидентам |302 | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|на комісійні винагороди |303 | | | | | |
|перестрахувальникам, із | | | | | | |
|яких - | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|перестрахувальникам- |304 | | | | | |
|нерезидентам | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Витрати, пов'язані з |310 | | | | | |
|регулюванням страхових | | | | | | |
|випадків (ліквідаційні | | | | | | |
|витрати), які сталися у | | | | | | |
|звітному періоді, в тому | | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|на оплату судових |311 | | | | | |
|(юридичних, арбітражних) | | | | | | |
|затрат | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|на оплату експертних |312 | | | | | |
|(оцінних) робіт, із | | | | | | |
|яких - | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|на оплату послуг |313 | | | | | |
|аварійних комісарів | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|на оплату послуг установ |314 | | | | | |
|асістансу (1), із яких - | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|на оплату послуг установ |315 | | | | | |
|асістансу-нерезидентів | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Витрати, що здійснюються |320 | | | | | |
|у зв'язку із регулюванням | | | | | | |
|страхових випадків | | | | | | |
|(ліквідаційні витрати), | | | | | | |
|які сталися в попередніх | | | | | | |
|звітних періодах, у тому | | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|на оплату судових |321 | | | | | |
|(юридичних, арбітражних) | | | | | | |
|затрат | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|на оплату експертних |322 | | | | | |
|(оцінних) робіт, із | | | | | | |
|яких - | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|на оплату послуг |323 | | | | | |
|аварійних комісарів | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|на оплату послуг установ |324 | | | | | |
|асістансу, із яких - | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|на оплату послуг установ |325 | | | | | |
|асістансу-нерезидентів | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Інші витрати, що належать |330 | | | | | |
|до собівартості | | | | | | |
|реалізованих послуг | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Інші адміністративні |340 | | | | | |
|витрати, у тому числі | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Інші витрати на збут |350 | | | | | |
|послуг | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Інші операційні витрати |360 | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Фінансові витрати, у тому |370 | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|втрати від участі в |371 | | | | | |
|капіталі | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Інші витрати |380 | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Надзвичайні витрати |390 | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| VII. Фінансові результати звичайної діяльності та |
| надзвичайних подій (до оподаткування) |
|----------------------------------------------------------------|
|Результат основної |400 | | | | | |
|діяльності | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Результат фінансових |410 | | | | | |
|операцій, у тому числі: | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|від участі в капіталі |411 | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Результат іншої звичайної |420 | | | | | |
|діяльності | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Результат надзвичайних |430 | | | | | |
|подій | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| VIII. Податки на прибуток від звичайної діяльності |
| та на прибуток від надзвичайних подій |
|----------------------------------------------------------------|
|Податок на прибуток від |440 | | | | | |
|звичайної діяльності, у | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|на валові доходи від |441 | | | | | |
|діяльності з видів | | | | | | |
|страхування, інших ніж | | | | | | |
|страхування життя | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|на валові доходи від |442 | | | | | |
|діяльності із страхування | | | | | | |
|життя | | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|Податки на прибуток від |450 | | | | | |
|надзвичайних подій | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| IX. Чистий: |
|----------------------------------------------------------------|
|прибуток |460 | | | | | |
|---------------------------+-----+------+------+-----+-----+----|
|збиток |470 | | | | | |
------------------------------------------------------------------
____________

(1) - Установи асістансу - установи з організації надання
медичної допомоги.

Керівник ___________ (____________________________)

підпис Прізвище, ім'я, по батькові
М.П.

Головний бухгалтер ___________ (____________________________)

підпис Прізвище, ім'я, по батькові

Додаток 2

до наказу Міністерства

фінансів України

від 28 березня 2002 р. N 210

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо заповнення форми "Звіт про доходи та витрати

страховика"

1. Форма "Звіт про доходи та витрати страховика" складається
страховиками на підставі даних бухгалтерського обліку.

Одиниця виміру - тисячі гривень з одним десятковим знаком.

Дані, наведені в формі "Звіт про доходи та витрати
страховика", підтверджуються підписами керівника страховика та
головного бухгалтера, які засвідчуються печаткою.

У формі "Звіт про доходи та витрати страховика" не повинно
бути ніяких підчисток, помарок та непомітних виправлень.
Виправлення помилок у формі "Звіт про доходи та витрати
страховика" проводиться з дотриманням Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88
( z0168-95 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5
червня 1995 року за N 168/704.

2. У розділі I відображаються показники звітного періоду, що
забезпечують визначення доходу від реалізації послуг з видів
страхування, інших ніж страхування життя, зокрема:

у рядку 010 наводиться інформація про обсяг страхових
платежів, який визначається як різниця між сумою надходжень
страхових платежів та сумою часток страхових платежів, що
повертаються страхувальникам (перестрахувальникам) у разі
дострокового припинення дії договорів страхування
(перестрахування), у тому числі за договорами з державного
обов'язкового страхування;

у рядку 020 наводиться інформація про обсяг часток страхових
платежів, належних перестраховикам, що визначається як різниця між
сумою часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам,
та сумою часток страхових платежів, що повертаються
перестраховиками у разі дострокового припинення дії договорів
перестрахування, у тому числі:

у рядку 021 наводиться інформація про обсяг часток страхових
платежів, належних перестраховикам-нерезидентам, що визначається
як різниця між сумою часток страхових платежів, які сплачуються
перестраховикам-нерезидентам, та сумою часток страхових платежів,
що повертаються перестраховиками-нерезидентами у разі дострокового
припинення дії договорів перестрахування;

у рядку 030 наводиться інформація про обсяг резервів
незароблених премій та залишків страхових платежів (невикористана
на страхові виплати та страхові відшкодування частина страхових
платежів) з державного обов'язкового страхування на початок
звітного періоду;

у рядку 040 наводиться інформація про обсяг резервів
незароблених премій та залишків страхових платежів з державного
обов'язкового страхування на кінець звітного періоду;

у рядку 050 наводиться інформація про обсяг частки
перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного
періоду;

у рядку 060 наводиться інформація про обсяг частки
перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного
періоду;

у рядку 070 наводиться інформація про дохід від реалізації
послуг з видів страхування, інших ніж страхування життя (зароблені
страхові платежі), величина якого визначається як різниця між
сумою величин страхових платежів, резервів незароблених премій і
залишків страхових платежів з державного обов'язкового страхування
на початок звітного періоду, частки перестраховиків у резервах
незароблених премій на кінець звітного періоду та сумою величин
часток страхових платежів, належних перестраховикам, резервів
незароблених премій і залишків страхових платежів з державного
обов'язкового страхування на кінець звітного періоду, частки
перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного
періоду.

3. У розділі II відображаються показники звітного періоду, що
забезпечують визначення доходу від реалізації послуг із
страхування життя, зокрема:

у рядку 080 наводиться інформація про обсяг надходжень
страхових платежів;

у рядку 090 наводиться інформація про обсяг часток страхових
платежів, що сплачуються перестраховикам;

у рядку 100 наводиться інформація про дохід від реалізації
послуг із страхування життя, величина якого визначається як
різниця між величиною надходжень страхових платежів та величиною
часток страхових платежів, що сплачуються перестраховикам.

4. У розділі III відображаються показники звітного періоду
щодо доходу від надання послуг для інших страховиків та інших
послуг (виконання робіт), зокрема:

у рядку 110 наводиться інформація про загальну величину
доходу від надання послуг для інших страховиків на підставі
укладених цивільно-правових угод, у тому числі:

у рядку 111 наводиться інформація про обсяг агентських
винагород за надані послуги для інших страховиків, із яких -

у рядку 112 наводиться інформація про обсяг агентських
винагород за надані послуги для страховиків, які здійснюють
страхування життя;

у рядку 120 наводиться інформація про загальну величину
доходу від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо
пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону
України "Про страхування" ( 85/96-вр ).

У розділі IV відображаються показники звітного періоду щодо
інших операційних доходів та інших доходів, зокрема:

у рядку 130 наводиться інформація про загальний обсяг сум, що
повертаються із технічних резервів, інших ніж резерви незароблених
премій;

у рядку 140 наводиться інформація про загальний обсяг сум, що
повертаються із резервів із страхування життя;

у рядку 150 наводиться інформація про загальний обсяг часток
страхових виплат і відшкодувань, що отримуються від
перестраховиків;

у рядку 160 наводиться інформація про загальний обсяг часток
викупних сум, що отримуються від перестраховиків;

у рядку 170 наводиться інформація про загальний обсяг сум, що
повертаються із централізованих страхових резервних фондів;

у рядку 180 наводиться інформація про загальний обсяг сум, що
отримуються у результаті реалізації переданого страхувальником або
іншою особою, яка одержала страхову виплату або страхове
відшкодування, права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні
збитки;

у рядку 190 наводиться інформація про загальний обсяг
комісійних винагород за перестрахування, у тому числі:

у рядку 191 наводиться інформація про обсяг комісійних
винагород за перестрахування, що отримуються від
перестраховиків-нерезидентів;

у рядку 200 наводиться інформація про обсяг інших операційних
доходів (крім фінансових доходів, у тому числі доходів від участі
в капіталі), які не набули відображення у попередній інформації;

у рядку 210 наводиться інформація про загальний обсяг
фінансових доходів, у тому числі:

у рядку 211 наводиться інформація про обсяг доходів від
участі в капіталі;

у рядку 220 наводиться інформація про обсяг інших доходів,
які не набули відображення у попередній інформації;

у рядку 230 наводиться інформація про обсяг надзвичайних
доходів.

5. У розділі V відображаються показники звітного періоду щодо
страхових виплат і страхових відшкодувань та викупних сум,
зокрема:

у рядку 240 наводиться інформація про загальний обсяг
страхових виплат і страхових відшкодувань (з урахуванням сум
страхових виплат/відшкодувань із державного обов'язкового
страхування), у тому числі:

у рядку 241 наводиться інформація про обсяг страхових виплат
та страхових відшкодувань, що здійснюються за договорами
страхування (перестрахування), термін дії яких на дату прийняття
рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування
закінчився;

у рядку 250 наводиться інформація про загальний обсяг виплат
викупних сум.

6. У розділі VI відображаються показники звітного періоду
щодо операційних витрат та інших витрат, зокрема:

у рядку 260 наводиться інформація про загальний обсяг
відрахувань у технічні резерви, інші ніж резерви незароблених
премій;

у рядку 270 наводиться інформація про загальний обсяг
відрахувань у резерви із страхування життя;

у рядку 280 наводиться інформація про загальний обсяг
відрахувань у централізовані страхові резервні фонди;

у рядку 290 наводиться інформація про загальний обсяг витрат,
пов'язаних з укладанням та пролонгацією договорів страхування
(аквізиційні витрати), у тому числі:

у рядку 291 наводиться інформація про загальний обсяг витрат
на виплату агентських винагород, із яких -

у рядку 292 наводиться інформація про обсяг витрат на виплату
агентських винагород страховикам-нерезидентам;

у рядку 300 наводиться інформація про загальний обсяг витрат,
пов'язаних з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування,
у тому числі:

у рядку 301 наводиться інформація про загальний обсяг витрат
на виплату винагород брокерам, із яких -

у рядку 302 наводиться інформація про обсяг витрат на виплату
винагород брокерам-нерезидентам (їхнім представництвам);

у рядку 303 наводиться інформація про загальний обсяг витрат
на виплату комісійних винагород перестрахувальникам, із яких -

у рядку 304 наводиться інформація про обсяг витрат на виплату
комісійних винагород перестрахувальникам-нерезидентам;

у рядках 310 та 320 наводиться відповідна інформація про
загальний обсяг витрат, пов'язаних з регулюванням страхових
випадків (ліквідаційні витрати), що сталися як у звітному, так і в
попередніх звітних періодах, у тому числі:

у рядках 311 та 321 наводиться інформація про обсяг витрат на
оплату судових (юридичних, арбітражних) затрат;

у рядках 312 та 322 наводиться інформація про обсяг витрат на
оплату експертних (оцінних) робіт, із яких -

у рядках 313 та 323 наводиться інформація про обсяг витрат на
оплату послуг аварійних комісарів;

у рядках 314 та 324 наводиться інформація про обсяг витрат на
оплату послуг установ асістансу (1), із яких -

____________

(1) - Установи асістансу - установи з організації надання
медичної допомоги.

у рядках 315 та 325 наводиться інформація про обсяг витрат на
оплату послуг установ асістансу-нерезидентів;

у рядку 330 наводиться інформація про загальний обсяг інших
витрат, що належать до виробничої собівартості реалізованих послуг
згідно з переліком і складом статей калькуляції виробничої
собівартості послуг (робіт), визначених товариством, які не набули
відображення у попередній інформації;

у рядку 340 наводиться інформація про загальний обсяг інших
адміністративних витрат, які не набули відображення у попередній
інформації;

у рядку 350 наводиться інформація про загальний обсяг інших
витрат на збут послуг (робіт), що не набули відображення у
попередній інформації;

у рядку 360 наводиться інформація про загальний обсяг інших
операційних витрат (крім фінансових витрат, у тому числі втрат від
участі в капіталі), що не набули відображення у попередній
інформації;

у рядку 370 наводиться інформація про загальний обсяг
фінансових витрат, у тому числі:

у рядку 371 наводиться інформація про обсяг втрат від участі
в капіталі;

у рядку 380 наводиться інформація про загальний обсяг інших
витрат, які не знайшли відображення в попередній інформації;

у рядку 390 наводиться інформація про обсяг надзвичайних
витрат.

7. У розділі VII відображаються показники звітного періоду
щодо фінансових результатів звичайної діяльності та надзвичайних
подій до оподаткування, зокрема:

у рядку 400 наводиться інформація про результат основної
діяльності;

у рядку 410 наводиться інформація про результат фінансової
діяльності, у тому числі:

у рядку 411 наводиться інформація про результат від участі в
капіталі;

у рядку 420 наводиться інформація про результат іншої
звичайної діяльності;

у рядку 430 наводиться інформація про результат надзвичайних
подій.

8. У розділі VIII відображаються показники звітного періоду
щодо податків на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток
від надзвичайних подій, зокрема:

у рядку 440 наводиться інформація про загальний обсяг податку
на прибуток від звичайної діяльності, в тому числі:

у рядку 441 наводиться інформація про обсяг податку на валові
доходи від діяльності з видів страхування, інших ніж страхування
життя;

у рядку 442 наводиться інформація про обсяг податку на валові
доходи від діяльності із страхування життя;

у рядку 450 наводиться інформація про загальний обсяг податку
на прибуток від надзвичайних подій.

9. У розділі IX відображається відповідний показник чистого
прибутку або чистого збитку за звітний період, а саме:

у рядку 460 наводиться інформація про обсяг чистого прибутку;

у рядку 470 наводиться інформація про обсяг чистого збитку.

10. При заповненні форми "Звіт про доходи та витрати
страховика" за кожний із I, II та III кварталів 2002 року
допускається:

- наведення у рядку 300 інформації, передбаченої у рядках 300
та 310, загальним показником;

- у розділах III - VI наведення інформації лише у рядках, код
яких закінчується цифрою 0.

Додаток 3

до наказу Міністерства

фінансів України

від 28 березня 2002 р. N 210

Пояснювальна записка

до звітних даних страховика

_______________________________

(назва страховика)

за ____ рік

Форма "Пояснювальна записка до звітних даних страховика" є
обов'язковим документом, який відповідно до статті 34 Закону
України "Про страхування" ( 85/96-вр ) подається страховиками до
Уповноваженого органу у справах нагляду за страховою діяльністю
разом з фінансовою звітністю та іншими формами звітних даних, і
складається з 6 розділів.

При заповненні розділів 3 та 4 форми "Пояснювальна записка до
звітних даних страховика" кількість та номер або визначення
(назва) вписуваних граф після графи 3 залежить від здійснених у
звітному періоді видів добровільного та обов'язкового страхування,
які визначаються відповідно до чинного на звітну дату
законодавства.

Відповідні показники форми "Пояснювальна записка до звітних
даних страховика" наводяться наростаючим підсумком з початку
календарного року.

Одиниці виміру:

сумарних (грошових) показників - тис. грн. з одним десятковим
знаком;

кількісних показників - одиниці в абсолютних величинах.

Дані, наведені в формі "Пояснювальна записка до звітних даних
страховика", підтверджуються підписами керівника страховика та
головного бухгалтера, які засвідчуються печаткою.

У формі "Пояснювальна записка до звітних даних страховика" не
повинно бути ніяких підчисток та непомітних виправлень.
Виправлення помилок у формі "Пояснювальна записка до звітних даних
страховика" проводиться з дотриманням Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88
( z0168-95 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5
червня 1995 року за N 168/704.

Розділ 1

Коротка характеристика страховика та його діяльності

------------------------------------------------------------------
|Ліцензія(ї) та дата її (їх) видачі |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата проведення останніх змін у статутних документах |
|----------------------------------------------------------------|
|Наявність іноземних інвестицій ________________________________ |
| (дата внесення, сума в тис. грн.,|
| у відсотках до статутного фонду) |
|----------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефони, факс |
|----------------------------------------------------------------|
|Кількість філій |
|----------------------------------------------------------------|
|Кількість представництв |
------------------------------------------------------------------

У розділі 1 Пояснювальної записки в обов'язковому порядку
відобразити:

1. Аналіз розвитку страхової діяльності за звітний період, а
саме:

а) як, порівнюючи з попереднім роком, змінилось надходження
платежів, у тому числі за видами страхування;

б) який напрям був пріоритетним у діяльності страхової
організації;

в) які види страхової діяльності прибуткові, а які збиткові;

г) які заходи здійснено щодо розширення страхового поля та
збільшення надходжень страхових платежів;

д) які заходи проведено щодо забезпечення своєчасною
здійснення розрахунків із страхувальниками;

е) дати характеристику страхової організації, а саме:
приміщення своє чи орендоване, його площа; кількість штатних і
позаштатних працівників; розміри середньої зарплати;

є) загальний обсяг відповідальності (страхових сум) за всіма
укладеними упродовж звітного періоду договорами страхування
(перестрахування), у тому числі за окремими видами страхування;

ж) обсяги невиконаних страхових зобов'язань (невиплачених
страхових сум/відшкодувань), кількість випадків, за якими такі
зобов'язання не виконано на кінець звітного періоду, а також
пояснення щодо цих показників.

2. Заборгованість страховика за станом на кінець звітного
періоду перед страхувальниками за видами страхування. Зазначити
причини заборгованості та строки її погашення.

3. Перелік відокремлених підрозділів страховика із
зазначенням їх місцезнаходження, телефонів та відомостей про
керівників.

4. Пояснення причин збитковості.

5. У разі здійснення операцій перестраховування навести
прогнозовані результати їх виконання.

6. Пояснення щодо окремих показників звітності, а саме:

а) пояснення щодо порядку формування страхових резервів та
частки перестраховиків у страхових резервах, у тому числі:

- порядок визначення часток надходжень сум страхових платежів
(страхових премій, страхових внесків) та сум часток страхових
платежів, що сплачуються перестраховикам, з відповідних видів
страхування для кожного місяця з попередніх дев'яти місяців
(розрахункового періоду);

- у разі дострокового припинення дії договору страхування
(перестрахування) вказати вид страхування, причини та ініціатора
припинення дії договору страхування (перестрахування), а також
суми повернутих страхових платежів (їх часток) із зазначенням, до
яких розрахункових періодів при формуванні резервів незароблених
премій та часток перестраховиків у резервах незароблених премій
належать ці суми;

б) якщо рівень виплат за окремим видом страхування перевищує
90%;

в) якщо частка страхових платежів, належних перестраховикам,
перевищує страхові платежі;

г) причини, які спонукали отримання кредиту (в разі його
наявності), та інше (в разі необхідності).

Розділ 2

Показники діяльності із страхування життя

-----------------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |Всього|За |За |За |За |
| |рядка| |договорами |іншими |договорами |іншими |
| | | |пенсійного |договорами |страхування|договорами |
| | | |страхування|накопичу- |життя лише |страхування|
| | | | |вального |на випадок |життя |
| | | | |страхування|смерті | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Надходження |010 | | | | | |
|страхових платежів | | | | | | |
|(премій, внесків), | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|від |011 | | | | | |
|страхувальників- | | | | | | |
|громадян | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|від |012 | | | | | |
|перестрахувальників,| | | | | | |
|із них - | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|від |013 | | | | | |
|перестрахувальників-| | | | | | |
|нерезидентів | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Частки страхових |020 | | | | | |
|платежів (премій, | | | | | | |
|внесків), що | | | | | | |
|сплачуються | | | | | | |
|перестраховикам, у | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|перестраховикам- |021 | | | | | |
|нерезидентам | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Резерви із |030 | | | | | |
|страхування життя | | | | | | |
|на кінець звітного | | | | | | |
|періоду, у тому | | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|резерви |031 | | | | | |
|довгострокових | | | | | | |
|зобов'язань | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Величина зміни |040 | | | | | |
|резервів із | | | | | | |
|страхування життя, | | | | | | |
|у тому числі яка | | | | | | |
|відповідає: | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|інвестиційним |041 | | | | | |
|доходам, що | | | | | | |
|застосовуються для | | | | | | |
|розрахунку | | | | | | |
|страхових тарифів | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|індексації |042 | | | | | |
|розмірів страхових | | | | | | |
|сум та (або) | | | | | | |
|страхових виплат | | | | | | |
|за офіційним | | | | | | |
|індексом інфляції | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|частині |043 | | | | | |
|інвестиційного | | | | | | |
|доходу від | | | | | | |
|розміщення коштів | | | | | | |
|резервів із | | | | | | |
|страхування життя, | | | | | | |
|що залишилась | | | | | | |
|після передбачених | | | | | | |
|статтею 9 Закону | | | | | | |
|України "Про | | | | | | |
|страхування" | | | | | | |
|обов'язкових | | | | | | |
|відрахувань в | | | | | | |
|математичні | | | | | | |
|резерви та | | | | | | |
|вирахувань витрат | | | | | | |
|страховика на | | | | | | |
|ведення справи | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|загальному обсягу |044 | | | | | |
|збільшення | | | | | | |
|розмірів страхових | | | | | | |
|сум та (або) | | | | | | |
|страхових виплат | | | | | | |
|(бонусів), які | | | | | | |
|визначено за | | | | | | |
|іншими фінансовими | | | | | | |
|результатами | | | | | | |
|діяльності згідно | | | | | | |
|з договорами | | | | | | |
|страхування, що | | | | | | |
|передбачають | | | | | | |
|участь | | | | | | |
|страхувальника у | | | | | | |
|прибутках | | | | | | |
|страховика | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|величині зміни |045 | | | | | |
|розмірів страхових | | | | | | |
|сум та (або) | | | | | | |
|страхових виплат | | | | | | |
|за договорами | | | | | | |
|страхування, | | | | | | |
|грошові | | | | | | |
|зобов'язання за | | | | | | |
|якими визначено у | | | | | | |
|вільноконвертованій | | | | | | |
|валюті або | | | | | | |
|розрахункових | | | | | | |
|величинах | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|інвестиційний |050 | | | | | |
|доход, що | | | | | | |
|отримується від | | | | | | |
|розміщення коштів | | | | | | |
|резервів із | | | | | | |
|страхування життя, | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|направлений на |051 | | | | | |
|збільшення | | | | | | |
|резервів із | | | | | | |
|страхування життя | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Частка |060 | | | | | |
|перестраховиків у | | | | | | |
|резервах із | | | | | | |
|страхування життя | | | | | | |
|на кінець звітного | | | | | | |
|періоду, у тому | | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|у резервах |061 | | | | | |
|довгострокових | | | | | | |
|зобов'язань | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|частка |062 | | | | | |
|перестраховиків- | | | | | | |
|нерезидентів | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Кількість |070 | | | | | |
|страхових | | | | | | |
|випадків, за якими | | | | | | |
|прийнято рішення | | | | | | |
|про здійснення | | | | | | |
|страхових виплат | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Страхові виплати, |080 | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|страхувальникам- |081 | | | | | |
|громадянам | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|перестрахувальникам,|082 | | | | | |
|із них - | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|перестрахувальникам-|083 | | | | | |
|нерезидентам | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Страхові виплати у |090 | | | | | |
|вигляді ануїтетів | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Виплати викупних |100 | | | | | |
|сум, у тому | | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|перестрахувальникам,|101 | | | | | |
|із яких - | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|перестрахувальникам,|102 | | | | | |
|нерезидентам | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Частки страхових |130 | | | | | |
|виплат, що | | | | | | |
|отримуються від | | | | | | |
|перестраховиків, у | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|від |131 | | | | | |
|перестраховиків- | | | | | | |
|нерезидентів | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Частки викупних |140 | | | | | |
|сум, що | | | | | | |
|отримуються від | | | | | | |
|перестраховиків, у | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|від |141 | | | | | |
|перестраховиків- | | | | | | |
|нерезидентів | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Максимальна |150 | | | | | |
|страхова виплата, | | | | | | |
|здійснена за | | | | | | |
|окремим страховим | | | | | | |
|випадком | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Кількість |160 | | | | | |
|договорів | | | | | | |
|страхування, | | | | | | |
|укладених протягом | | | | | | |
|звітного періоду, | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|укладених на |161 | | | | | |
|користь | | | | | | |
|страхувальників | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Кількість |170 | | | | | |
|громадян, | | | | | | |
|застрахованих | | | | | | |
|упродовж звітного | | | | | | |
|періоду | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Кількість |180 | | | | | |
|громадян, | | | | | | |
|застрахованих на | | | | | | |
|кінець звітного | | | | | | |
|періоду | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Максимальна |190 | | | | | |
|страхова сума за | | | | | | |
|окремою | | | | | | |
|застрахованою | | | | | | |
|особою | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Кількість |200 | | | | | |
|договорів | | | | | | |
|страхування, за | | | | | | |
|якими не виконано | | | | | | |
|страхові | | | | | | |
|зобов'язання у | | | | | | |
|визначений | | | | | | |
|договором | | | | | | |
|страхування термін | | | | | | |
|на кінець звітного | | | | | | |
|періоду | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
____________

(*) - Рядки 030-045 та 060-062 розраховано актуарієм.

_________________ ___________________

Прізвище, ім'я, підпис

по батькові

диплом (сертифікат) N ___ від ______________ 199_ р.

Розділ 3

Показники діяльності з видів добровільного страхування,

інших ніж страхування життя

----------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |Всього:|Кількість та номер або визначення|
| |рядка| |(назва) вписуваних граф залежить |
| | | |від здійснених у звітному періоді|
| | | |видів добровільного страхування, |
| | | |які визначаються відповідно до |
| | | |чинних на дату складання |
| | | |звітності |
| | | |нормативно-правових актів |
|--------------------------+-----+-------+---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Надходження страхових |010 | | | | | | | | | | | | |
|платежів (премій, | | | | | | | | | | | | | |
|внесків), у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|від страхувальників- |011 | | | | | | | | | | | | |
|громадян | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|від перестрахувальників, |012 | | | | | | | | | | | | |
|з них - | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|від перестрахувальників- |013 | | | | | | | | | | | | |
|нерезидентів | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Частки страхових платежів |020 | | | | | | | | | | | | |
|(премій, внесків), які | | | | | | | | | | | | | |
|повертаються | | | | | | | | | | | | | |
|страхувальникам | | | | | | | | | | | | | |
|(перестрахувальникам), у | | | | | | | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|страхувальникам- |021 | | | | | | | | | | | | |
|громадянам | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|перестрахувальникам, із |022 | | | | | | | | | | | | |
|них | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|перестрахувальникам- |023 | | | | | | | | | | | | |
|нерезидентам | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Частки страхових платежів |030 | | | | | | | | | | | | |
|(премій, внесків), які | | | | | | | | | | | | | |
|сплачуються | | | | | | | | | | | | | |
|перестраховикам, у тому | | | | | | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|перестраховикам- |031 | | | | | | | | | | | | |
|нерезидентам | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Частки страхових платежів |040 | | | | | | | | | | | | |
|(премій, внесків), які | | | | | | | | | | | | | |
|повертаються | | | | | | | | | | | | | |
|перестраховиками, у тому | | | | | | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|перестраховиками- |041 | | | | | | | | | | | | |
|нерезидентами | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Резерви незароблених |050 | | | | | | | | | | | | |
|премій на кінець звітного | | | | | | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Частка перестраховиків у |060 | | | | | | | | | | | | |
|резервах незароблених | | | | | | | | | | | | | |
|премій на кінець звітного | | | | | | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Величина технічних |070 | | | | | | | | | | | | |
|резервів, інших ніж | | | | | | | | | | | | | |
|резерви незароблених | | | | | | | | | | | | | |
|премій, на кінець | | | | | | | | | | | | | |
|звітного (періоду) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Частка перестраховиків у |080 | | | | | | | | | | | | |
|резервах, інших ніж | | | | | | | | | | | | | |
|резерви незароблених | | | | | | | | | | | | | |
|премій, на кінець | | | | | | | | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Кількість страхових |090 | | | | | | | | | | | | |
|випадків, за якими | | | | | | | | | | | | | |
|прийнято рішення про | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення страхових | | | | | | | | | | | | | |
|виплат/відшкодувань | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Страхові |100 | | | | | | | | | | | | |
|виплати/відшкодування, у | | | | | | | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|страхувальникам- |101 | | | | | | | | | | | | |
|громадянам | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|перестрахувальникам, із |102 | | | | | | | | | | | | |
|них - | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|перестрахувальникам- |103 | | | | | | | | | | | | |
|нерезидентам | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Частки страхових |110 | | | | | | | | | | | | |
|виплат/відшкодувань, що | | | | | | | | | | | | | |
|отримуються від | | | | | | | | | | | | | |
|перестраховиків, у тому | | | | | | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|від перестраховиків- |111 | | | | | | | | | | | | |
|нерезидентів | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Максимальна страхова |120 | | | | | | | | | | | | |
|виплата/відшкодування за | | | | | | | | | | | | | |
|окремим страховим | | | | | | | | | | | | | |
|випадком | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Кількість договорів |130 | | | | | | | | | | | | |
|страхування, укладених | | | | | | | | | | | | | |
|упродовж звітного | | | | | | | | | | | | | |
|періоду, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|з страхувальниками- |131 | | | | | | | | | | | | |
|громадянами | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Максимальна страхова сума |140 | | | | | | | | | | | | |
|за окремим об'єктом | | | | | | | | | | | | | |
|страхування (за окремою | | | | | | | | | | | | | |
|застрахованою особою) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|Кількість договорів |150 | | | | | | | | | | | | |
|страхування, за якими не | | | | | | | | | | | | | |
|виконано страхові | | | | | | | | | | | | | |
|зобов'язання у визначений | | | | | | | | | | | | | |
|договором страхування | | | | | | | | | | | | | |
|термін на кінець звітного | | | | | | | | | | | | | |
|періоду, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|за договорами |151 | | | | | | | | | | | | |
|страхування, укладеними | | | | | | | | | | | | | |
|із страхувальниками- | | | | | | | | | | | | | |
|громадянами | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------

Розділ 4

Показники діяльності з видів обов'язкового страхування

-----------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |Всього:|Кількість та номер або визначення |
| |рядка| |(назва) вписуваних граф залежить |
| | | |від здійснених у звітному періоді |
| | | |видів обов'язкового страхування, |
| | | |які визначаються відповідно до |
| | | |чинних на дату складання звітності|
| | | |нормативно-правових актів |
|--------------------------+-----+-------+----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Надходження страхових |010 | | | | | | | | | | | | |
|платежів (премій, | | | | | | | | | | | | | |
|внесків), у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|від страхувальників- |011 | | | | | | | | | | | | |
|громадян | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|від перестрахувальників, |012 | | | | | | | | | | | | |
|із них - | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|від перестрахувальників- |013 | | | | | | | | | | | | |
|нерезидентів | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Частки страхових платежів |020 | | | | | | | | | | | | |
|(премій, внесків), які | | | | | | | | | | | | | |
|повертаються | | | | | | | | | | | | | |
|страхувальникам | | | | | | | | | | | | | |
|(перестрахувальникам), у | | | | | | | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|страхувальникам- |021 | | | | | | | | | | | | |
|громадянам | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|перестрахувальникам, із |022 | | | | | | | | | | | | |
|них | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|перестрахувальникам- |023 | | | | | | | | | | | | |
|нерезидентам | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Частки страхових платежів |030 | | | | | | | | | | | | |
|(премій, внесків), які | | | | | | | | | | | | | |
|сплачуються | | | | | | | | | | | | | |
|перестраховикам, у тому | | | | | | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|перестраховикам - |031 | | | | | | | | | | | | |
|нерезидентам | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Частки страхових платежів |040 | | | | | | | | | | | | |
|(премій, внесків), які | | | | | | | | | | | | | |
|повертаються | | | | | | | | | | | | | |
|перестраховиками, у тому | | | | | | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|перестраховиками- |041 | | | | | | | | | | | | |
|нерезидентами | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Резерви незароблених |050 | | | | | | | | | | | | |
|премій на кінець звітного | | | | | | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Частка перестраховиків у |060 | | | | | | | | | | | | |
|резервах незароблених | | | | | | | | | | | | | |
|премій на кінець звітного | | | | | | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Величина технічних |070 | | | | | | | | | | | | |
|резервів, інших ніж | | | | | | | | | | | | | |
|резерви незароблених | | | | | | | | | | | | | |
|премій, на кінець | | | | | | | | | | | | | |
|звітного (періоду) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Частка перестраховиків у |080 | | | | | | | | | | | | |
|резервах, інших ніж | | | | | | | | | | | | | |
|резерви незароблених | | | | | | | | | | | | | |
|премій, на кінець | | | | | | | | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Кількість страхових |090 | | | | | | | | | | | | |
|випадків, за якими | | | | | | | | | | | | | |
|прийнято рішення про | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення страхових | | | | | | | | | | | | | |
|виплат/відшкодувань | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Страхові |100 | | | | | | | | | | | | |
|виплати/відшкодування, у | | | | | | | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|страхувальникам- |101 | | | | | | | | | | | | |
|громадянам | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|перестрахувальникам, із |102 | | | | | | | | | | | | |
|них - | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|перестрахувальникам- |103 | | | | | | | | | | | | |
|нерезидентам | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Частки страхових |110 | | | | | | | | | | | | |
|виплат/відшкодувань, що | | | | | | | | | | | | | |
|отримуються від | | | | | | | | | | | | | |
|перестраховиків, у тому | | | | | | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|від перестраховиків- |111 | | | | | | | | | | | | |
|нерезидентів | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Максимальна страхова |120 | | | | | | | | | | | | |
|виплата/відшкодування за | | | | | | | | | | | | | |
|окремим страховим | | | | | | | | | | | | | |
|випадком | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Кількість договорів |130 | | | | | | | | | | | | |
|страхування, укладених | | | | | | | | | | | | | |
|упродовж звітного | | | | | | | | | | | | | |
|періоду, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|з страхувальниками- |131 | | | | | | | | | | | | |
|громадянами | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Максимальна страхова сума |140 | | | | | | | | | | | | |
|за окремим об'єктом | | | | | | | | | | | | | |
|страхування (за окремою | | | | | | | | | | | | | |
|застрахованою особою) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|Кількість договорів |150 | | | | | | | | | | | | |
|страхування, за якими не | | | | | | | | | | | | | |
|виконано страхові | | | | | | | | | | | | | |
|зобов'язання у визначений | | | | | | | | | | | | | |
|договором страхування | | | | | | | | | | | | | |
|термін на кінець звітного | | | | | | | | | | | | | |
|періоду, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-----+-------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|
|за договорами |151 | | | | | | | | | | | | |
|страхування, укладеними | | | | | | | | | | | | | |
|із страхувальниками- | | | | | | | | | | | | | |
|громадянами | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

Розділ 4.1. Показники діяльності з державного

обов'язкового страхування

-------------------------------------------------------------------------------------------------
|Вид |Залишок |Страхові|Страхові виплати|Залишок |Кількість |Обсяг |Фактичні |
|страхування |страхових |платежі |----------------|страхових|випадків, |страхових|витрати |
| |платежів |(премії,|Кількість|Сума |платежів |з яких не |сум, які |проведення |
|Кількість та |(премій, |внески) | | |(премій, |виконано |виплачені|страхування|
|визначення |внесків) | | | |внесків) |зобов'язання|на кінець| |
|(назва) |на початок| | | |на кінець|на кінець |звітного | |
|вписуваних |звітного | | | |звітного |звітного |періоду | |
|рядків |періоду | | | |періоду |періоду | | |
|залежить від | | | | | | | | |
|здійснених у | | | | | | | | |
|звітному | | | | | | | | |
|періоді видів| | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | |
|обов'язкового| | | | | | | | |
|страхування, | | | | | | | | |
|які | | | | | | | | |
|визначаються | | | | | | | | |
|відповідно до| | | | | | | | |
|чинних на | | | | | | | | |
|дату | | | | | | | | |
|складання | | | | | | | | |
|звітності | | | | | | | | |
|нормативно- | | | | | | | | |
|правових | | | | | | | | |
|актів | | | | | | | | |
|-------------+----------+--------+---------+------+---------+------------+---------+-----------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------+----------+--------+---------+------+---------+------------+---------+-----------|
|-------------+----------+--------+---------+------+---------+------------+---------+-----------|
|ВСЬОГО: | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Розділ 5

Пояснення щодо операцій перестрахування

1. Характеристика операцій з перестраховування з
перестраховиками-нерезидентами:

а) для характеристики перестраховиків-нерезидентів, яким
сплачується (належить) сума часток страхових платежів відповідно
до укладених договорів перестрахування, необхідно надати документи
згідно з пунктом 4 Положення про порядок здійснення операцій з
перестраховування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24.10.96 N 1290 ( 1290-96-п ), та навести інформацію
за формою:

-----------------------------------------------------------------------
|Назва |N ліцензії |Сума, |Вид |Примітка |
|перестраховика- |та дата |належна |страхування|(*) |
|нерезидента та |реєстрації |перестраховику| | |
|його |перестраховика-| | | |
|місцезнаходження|нерезидента | | | |
|(країна) | | | | |
|----------------+---------------+--------------+-----------+---------|
|1. | | | | |
|----------------+---------------+--------------+-----------+---------|
|2. | | | | |
|----------------+---------------+--------------+-----------+---------|
|3. | | | | |
|----------------+---------------+--------------+-----------+---------|
|ВСЬОГО: | Х | | Х | |
-----------------------------------------------------------------------
____________

(*) У разі укладення договорів перестрахування з
перестраховиком-нерезидентом за посередництвом страхових або
перестрахових брокерів у примітці наводяться назви таких брокерів
відповідно до свідоцтва про внесення до державного реєстру
страхових та перестрахових брокерів та номер такого свідоцтва.

б) надати пояснення щодо операції перестраховування, якщо
укладаються (продовжують) договори перестраховування з
перестрахувальниками-нерезидентами, згідно з якими перестраховикам
сплачується (передбачається для сплати) частка страхових платежів
(страхових внесків, страхових премій), що перевищує 50% суми
надходжень зазначених страхових платежів за цими договорами, за
такою формою:

----------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва |Тип договору |Страхові платежі |Страхова сума |
|з/п|перестраховика-|перестраховування|-----------------------+------------------------|
| |нерезидента | |Всього:|Із них належить|Всього|Передано на |
| | | | |перестраховику | |перестраховування|
|---+---------------+-----------------+-------+---------------+------+-----------------|
|1. | | | | | | |
|---+---------------+-----------------+-------+---------------+------+-----------------|
|2. | | | | | | |
|---+---------------+-----------------+-------+---------------+------+-----------------|
|3. | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------

в) пояснення щодо операцій перестраховування, якщо частка
страхових платежів (страхових внесків, страхових премій),
сплачених перестраховикам-нерезидентам, перевищує у попередньому
звітному періоді 50% частки страхових сум та страхових
відшкодувань, сплачених перестраховиками-нерезидентами за цей же
період (крім страхування життя).

2. Характеристика об'єкта з найбільшою страховою сумою для
кожного виду страхування за такою формою (за останній квартал
звітного періоду):

------------------------------------------------------------------
|Назва | Страхові | Страхова | Вид | Вид договору |
|об'єкта | ризики | сума | страхування | перестраховування|
|--------+-----------+----------+-------------+------------------|
|--------+-----------+----------+-------------+------------------|
------------------------------------------------------------------

Розділ 6

Умови забезпечення платоспроможності страховика

6.1. Наявність сплаченого статутного фонду та

гарантійного фонду

------------------------------------------------------------------
| | у тис. грн.| у тис. |
| | з одним | ЄВРО (за|
| | десятковим | курсом |
| | знаком | НБУ) |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Сплачений статутний фонд (на кінець | | |
|звітного періоду) = статутний капітал | | |
|(згідно з установчими документами та | | |
|показником рядка балансу 300) - | | |
|неоплачений капітал (за номінальною | | |
|ціною неоплачених акцій) - вилучений | | |
|капітал (за номінальною ціною | | |
|вилучених акцій) | | |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Гарантійний фонд (на кінець | | Х |
|звітного періоду), у тому числі | | |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|вільні резерви страховика | | Х |
------------------------------------------------------------------

6.2. Перевищення фактичного запасу платоспроможності

страховика над розрахунковим нормативним запасом

платоспроможності

------------------------------------------------------------------
|Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) = | |
|загальна сума активів (рядок балансу 280) - сума | |
|нематеріальних активів )рядок балансу 010) - | |
|загальна сума зобов'язань (сума рядків балансу | |
|430, 480, 620, 630) (для розрахунку | |
|використовуються відповідні показники на кінець | |
|звітного періоду) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Нормативний запас платоспроможності для | |
|страховиків, які здійснюють види страхування, | |
|інші ніж страхування життя, - більша із | |
|визначених величин: | |
|---------------------------------------------------+------------|
|1. (сума надходжень страхових премій за | |
|попередні 12 місяців - (сума страхових премій, | |
|належних перестраховикам х відповідний | |
|показник (*) х 0,18 | |
|---------------------------------------------------+------------|
|2. (сума здійснених виплат протягом попередніх | |
|12 місяців - (сума виплат, компенсованих | |
|перестраховикам х відповідний показник (*)) х 0,26 | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Нормативний запас платоспроможності для | |
|страховиків, які здійснюють страхування життя: | |
|загальна величина резерву довгострокових | |
|зобов'язань х 0,05 | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Нормативний запас платоспроможності для | |
|страховиків, які здійснюють види страхування, | |
|інші ніж страхування життя, та мають страхові | |
|зобов'язання за договорами страхування життя: | |
|більша із визначених величин нормативного | |
|запасу платоспроможності (без врахування | |
|договорів страхування життя) + величина | |
|нормативного запасу платоспроможності (для | |
|договорів страхування життя): | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Величина перевищення фактичного запасу | |
|платоспроможності страховика над розрахунковим | |
|нормативним запасом = фактичний запас | |
|платоспроможності - відповідна величина | |
|нормативного запасу платоспроможності | |
------------------------------------------------------------------
____________

(*) Показник визначається в порядку, запровадженому пунктом 5
розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про страхування"
( 85/96-вр ).

6.3. Створення страхових резервів, достатніх для

майбутніх виплат страхових сум та страхових відшкодувань

6.3.1. Розрахунок резервів незароблених премій та частки

перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець

звітного періоду з

_______________________________________

(види страхування)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Період |Загальна |Загальна |у тому |Визначена |Визначена |у тому |Розрахун- |Резерви |Частка |у тому |
| |величина |величина |числі |величина |величина |числі |ковий |незароб-|перестра-|числі |
| |надходжень |часток |перестра- |часток |часток |перестра-|коефіцієнт|лених |ховиків у|перестра- |
| |страхових |страхових |ховикам- |надходжень |страхових |ховикам- | |премій |резервах |ховиків- |
| |платежів |платежів, |нерези- |страхових |платежів, |нерези- | | |незароб- |нерези- |
| | |що |дентам |платежів |що |дентам | | |лених |дентів |
| | |сплачуються| | |сплачуються| | | |премій | |
| | |перестрахо-| | |перестра- | | | | | |
| | |викам | | |ховикам | | | | | |
|--------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+--------+---------+----------|
|перший | | | | | | |025 | | | |
|квартал | | | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | |
|--------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+--------+---------+----------|
|другий | | | | | | |0,5 | | | |
|квартал | | | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | |
|--------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+--------+---------+----------|
|третій | | | | | | |0,75 | | | |
|квартал | | | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | |
|--------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+--------+---------+----------|
|ВСЬОГО: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У разі, якщо резерви незароблених премій та частки
перестраховиків у резервах незароблених премій з відповідних видів
страхування встановлювались залежно від часток надходжень сум
страхових платежів та часток страхових платежів, що сплачувались
перестраховикам, величина яких визначалася за різною процентною
базою, кількість розрахунків буде залежати від кількості
застосованих процентних баз. При цьому, у назві кожного розрахунку
необхідно зазначити види страхування, за яким здійснювався такий
розрахунок.

6.3.2. Розміщення страхових резервів
------------------------------------------------------------------
|Величина сформованих страхових резервів на кінець | |
|звітного періоду, із них: | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|а) технічних резервів, у тому числі: | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|технічних резервів, інших ніж резерви незароблених премій | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|залишків страхових платежів із державного обов'язкового | |
|страхування | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|б) резервів із страхування життя, у тому числі: | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|резервів довгострокових зобов'язань | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Величина сформованих страхових резервів в іноземній валюті| |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Категорії активів, | ВСЬОГО | у тому числі ті, |
|визначені статтею 31 | (на кінець | якими представлено з |
|Закону України "Про | звітного | урахуванням вимог |
|страхування" для | періоду | нормативно-правових |
|представлення | відповідно | актів |
|страхових резервів | до |-------------------------|
| | показників | технічні | резерви із |
| | форми 1 | резерви | страхування |
| | "Баланс") | | життя |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|ВСЬОГО: | | | |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|1) грошові кошти на | | | |
|поточних рахунках, у | | | |
|тому числі | | | |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|1.1) в іноземній валюті | | | |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|2) банківські вклади | | | |
|(депозити), у тому | | | |
|числі | | | |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|2.1) в іноземній валюті | | | |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|3) банківські метали | | | |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|4) нерухоме майно | | | |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|5) акції та облігації | | | |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|6) цінні папери, що | | | |
|емітуються державою | | | |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|7) права вимоги до | | | |
|перестраховиків, у тому | | | |
|числі | | | |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|7.1) до перестраховиків- | | | |
|нерезидентів | | | |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|8) інвестиції в | | | |
|економіку України за | | | |
|напрямами, визначеними | | | |
|Кабінетом Міністрів | | | |
|України | | | |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|9) кредити | | | |
|страхувальникам- | | | |
|громадянам, що видаються | | | |
|в порядку, визначеному | | | |
|Уповноваженим органом і | | | |
|погодженому з | | | |
|Національним банком | | | |
|України | | | |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|10) довгострокові | | | |
|кредити для житлового | | | |
|будівництва, у тому | | | |
|числі індивідуальних | | | |
|забудовників, що | | | |
|використовуються у | | | |
|порядку, визначеному | | | |
|Кабінетом Міністрів | | | |
|України | | | |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|11) готівка в касі | | | |
------------------------------------------------------------------

У разі наявності, докладається копія дозволу на іншу, ніж
визначено нормативно-правовими актами, структуру розміщення
страхових резервів.

У разі представлення сформованих страхових резервів акціями,
які котируються на фондовій біржі, докладаються підтверджувальні
документи про котировку таких акцій.

6.3.3. Розшифровка окремих статей балансу

1) "Незавершене будівництво" (на кінець звітного періоду)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування |Кошторисна|Сума |Характеристика|Процент |Джерела |Підрядна |Термін |Економічна |
|об'єкта |вартість |вкладень|об'єкта |готовності|фінансу- |організація|будівництва |вигода |
|незвершених | | |(загальна |об'єкта |вання | |--------------+------------|
|капітальних | | |площа, | |(прибуток,| |початок|закін-|очіку-|фак- |
|інвестицій | | |поверховість, | |страхові | | |чення |вана |тична|
| | | |будівельні | |резерви, | | | | | |
| | | |матеріали, | |інші) | | | | | |
| | | |функціональне | | | | | | | |
| | | |призначення) | | | | | | | |
|----------------+----------+--------+--------------+----------+----------+-----------+-------+------+------+-----|
|Незавершене | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | |
|будівництво | | | | | | | | | | |
|(рядок 020), | | | | | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | | | | | |
|----------------+----------+--------+--------------+----------+----------+-----------+-------+------+------+-----|
|незавершені | | | | | | | | | | |
|капітальні | | | | | | | | | | |
|інвестиції у | | | | | | | | | | |
|придбання | | | | | | | | | | |
|(виготовлення) | | | | | | | | | | |
|основних | | | | | | | | | | |
|засобів (за | | | | | | | | | | |
|винятком | | | | | | | | | | |
|вартості | | | | | | | | | | |
|авансових | | | | | | | | | | |
|платежів для | | | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | |
|капітального | | | | | | | | | | |
|будівництва) | | | | | | | | | | |
|----------------+----------+--------+--------------+----------+----------+-----------+-------+------+------+-----|
|із них | | | | | | | | | | |
|будинків та | | | | | | | | | | |
|споруд | | | | | | | | | | |
|1. _________ | | | | | | | | | | |
|об'єкт та його | | | | | | | | | | |
|місцезнаходження| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) "Основні засоби" (на кінець звітного періоду)

------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування |Характеристика|Напрями |Вартість |Дата |Економічна |
|основних |основних |використання |---------------|введення в |вигода |
|засобів |засобів |(для власної |первісна|залиш-|експлуатацію|-------------------|
|(об'єктів |(загальна |діяльності, | |кова |(придбання) |очікувана|фактична |
|нерухомого |площа, |надання в | | | | | |
|майна) |поверховість, |оренду тощо) | | | | | |
| |будівельні | | | | | | |
| |матеріали, | | | | | | |
| |функціональне | | | | | | |
| |призначення) | | | | | | |
|----------------+--------------+-------------+--------+------+------------+---------+---------|
|Основні засоби | Х | Х | | | Х | | |
|(рядок 030), | | | | | | | |
|зокрема: | | | | | | | |
|----------------+--------------+-------------+--------+------+------------+---------+---------|
|земельні | | | | | | | |
|ділянки, у | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | |
|----------------+--------------+-------------+--------+------+------------+---------+---------|
|1. ___________ | | | | | | | |
|об'єкт та його | | | | | | | |
|місцезнаходження| | | | | | | |
|----------------+--------------+-------------+--------+------+------------+---------+---------|
|будинки та | | | | | | | |
|споруди, у | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | |
|----------------+--------------+-------------+--------+------+------------+---------+---------|
|1. ___________ | | | | | | | |
|об'єкт та його | | | | | | | |
|місцезнаходження| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------

3) "Довгострокові фінансові інвестиції" та "Поточні фінансові
інвестиції" (на кінець звітного періоду)

------------------------------------------------------------------------
|Види |Термін вкладень|Сума |Примітка|Економічна вигода |
|інвестицій |---------------|вкладень| |------------------|
| |початок|кінець | | |очікувана|фактична|
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Довгострокові | Х | Х | | Х | | |
|фінансові | | | | | | |
|інвестиції та | | | | | | |
|поточні | | | | | | |
|фінансові | | | | | | |
|інвестиції | | | | | | |
|(сума рядків | | | | | | |
|040, 045 та | | | | | | |
|220) зокрема, | | | | | | |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|акції, | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|ЗАТ | | | | | | |
|1. _________(*) | | | | | | |
|повна назва | | | | | | |
|емітента | | | | | | |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|ВАТ | | | | | | |
|1. _________(*) | | | | | | |
|повна назва | | | | | | |
|емітента | | | | | | |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|облігації, | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|1. _________(*) | | | | | | |
|повна назва | | | | | | |
|емітента | | | | | | |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|цінні папери, | | | | | | |
|що емітуються | | | | | | |
|державою, у | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|1. _________(*) | | | | | | |
|повна назва | | | | | | |
|емітента та | | | | | | |
|вид цінного | | | | | | |
|папера | | | | | | |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|інвестиції в | | | | | | |
|економіку | | | | | | |
|України за | | | | | | |
|напрямами, | | | | | | |
|визначеними | | | | | | |
|Кабінетом | | | | | | |
|Міністрів | | | | | | |
|України (**), | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|1. _________(*) | | | | | | |
|повна назва | | | | | | |
|отримувача | | | | | | |
|інвестиції та | | | | | | |
|коротка | | | | | | |
|характеристика | | | | | | |
|об'єкта | | | | | | |
|інвестування | | | | | | |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|вклади в | | | | | | |
|банках | | | | | | |
|(депозити), | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|1. ____________ | | | | | | |
|назва | | | | | | |
|банківської | | | | | | |
|установи | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------

____________

(*) У примітці вказати номер свідоцтва про реєстрацію випуску
цінних паперів і дату його видачі.

(**) У примітці вказати нормативно-правовий акт Кабінету
Міністрів України, згідно з яким здійснено таку інвестицію, а
також додати копії документів, що засвідчують виконання вимог
чинного законодавства при здійсненні інвестицій.

4) "Довгострокова дебіторська заборгованість", "Дебіторська
заборгованість за розрахунками за виданими авансами та з
нарахованих доходів", "Інша поточна дебіторська заборгованість"
(на кінець звітного періоду)

---------------------------------------------------------------------------
|Дебіторська |Термін вкладень|Сума |Примітка|Економічна вигода |
|заборгованість |---------------|вкладень| |------------------|
| |початок|кінець | | |очікувана|фактична|
|--------------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Довгострокова, за | Х | Х | | Х | | |
|розрахунками за | | | | | | |
|виданими авансами | | | | | | |
|та з нарахованих | | | | | | |
|доходів і інша | | | | | | |
|поточна дебіторська | | | | | | |
|заборгованість | | | | | | |
|(сума рядків 050, | | | | | | |
|180, 190 та 210), | | | | | | |
|у тому числі за: | | | | | | |
|--------------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|довгостроковими | | | | | | |
|кредитами для | | | | | | |
|житлового | | | | | | |
|будівництва, у | | | | | | |
|тому числі | | | | | | |
|індивідуальних | | | | | | |
|забудовників, що | | | | | | |
|використовуються | | | | | | |
|у порядку, | | | | | | |
|визначеному | | | | | | |
|Кабінетом Міністрів | | | | | | |
|України (*), | | | | | | |
|зокрема: | | | | | | |
|--------------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|1. _______________ | | | | | | |
|повна назва | | | | | | |
|отримувача кредиту | | | | | | |
|та коротка | | | | | | |
|характеристика | | | | | | |
|об'єкта | | | | | | |
|кредитування | | | | | | |
|--------------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|кредити | | | | | | |
|страхувальникам- | | | | | | |
|громадянам, що | | | | | | |
|видаються в | | | | | | |
|порядку, | | | | | | |
|визначеному | | | | | | |
|Уповноваженим | | | | | | |
|органом і | | | | | | |
|погодженому з | | | | | | |
|Національним | | | | | | |
|банком України, | | | | | | |
|зокрема: | | | | | | |
|--------------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|1. ________________ | | | | | | |
|прізвище, ім'я, | | | | | | |
|по батькові | | | | | | |
|отримувача | | | | | | |
|кредиту та | | | | | | |
|напрямки його | | | | | | |
|використання | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

____________

(*) У примітці вказати нормативно-правовий акт, згідно з яким
здійснювалось таке кредитування.

5) "Грошові кошти та їх еквіваленти" (на кінець звітного
періоду)

----------------------------------------------------------------------------
| |Термін вкладень|Сума вкладень |Примітка|Економічна вигода |
| |---------------+--------------| |------------------|
| |початок|кінець |всього|у тому | |очікувана|фактична|
| | | | |числі | | | |
| | | | |в | | | |
| | | | |інозем-| | | |
| | | | |ній | | | |
| | | | |валюті | | | |
|---------------+-------+-------+------+-------+--------+---------+--------|
|Грошові | Х |Х | | | | | |
|кошти та їх | | | | | | | |
|еквіваленти | | | | | | | |
|(сума рядків | | | | | | | |
|230 та 240) | | | | | | | |
|---------------+-------+-------+------+-------+--------+---------+--------|
|зокрема: | Х |Х | | | | | |
|на поточних | | | | | | | |
|рахунках | | | | | | | |
|---------------+-------+-------+------+-------+--------+---------+--------|
|Вклади в банках| | | | | | | |
|(депозити), | | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | | |
|---------------+-------+-------+------+-------+--------+---------+--------|
|1. ___________ | | | | | | | |
|назва | | | | | | | |
|банківської | | | | | | | |
|установи | | | | | | | |
|---------------+-------+-------+------+-------+--------+---------+--------|
|готівка в | Х |Х | | | | | |
|касі (*) | | | | | | | |
|---------------+-------+-------+------+-------+--------+---------+--------|
|еквіваленти | | | | | | | |
|грошових | | | | | | | |
|коштів (**) | | | | | | | |
|---------------+-------+-------+------+-------+--------+---------+--------|
|у тому числі: | | | | | | | |
|1. __________ | | | | | | | |
|2. | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------

____________

(*) У примітці зазначити запроваджений Національним банком
України ліміт залишку каси.

(**) Сума інвестицій у цінні папери наводиться із зазначенням
у примітці виду цінного папера, номера свідоцтва про реєстрацію
випуску цінних паперів і дату його видачі; сума коштів, вкладена у
банківські метали, наводиться для кожного зберігача та виду
металів окремо із зазначенням у примітці виду металу.

6) "Резервний капітал" (на кінець звітного періоду)

------------------------------------------------------------------
|Резервний капітал (рядок 340), у тому числі: | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|вільні резерви страховика | |
------------------------------------------------------------------

7) "Неоплачений капітал" (на кінець звітного періоду)

------------------------------------------------------------------
| |Сума | Дата виникнення |
|-------------------------------------+------+-------------------|
|Неоплачений капітал (рядок 360), у | | Х |
|тому числі: | | |
|-------------------------------------+------+-------------------|
|сума заборгованості учасників за | | Х |
|внесками до статутного капіталу | | |
|згідно з установчими документами, | | |
|із якої - | | |
|-------------------------------------+------+-------------------|
|1. ______________________ | | |
| назва учасника | | |
------------------------------------------------------------------

8) "Вилучений капітал" (на кінець звітного періоду)

------------------------------------------------------------------
| | Сума | Дата викупу |
|------------------------------------+------------+--------------|
|Вилучений капітал (рядок 370), у | | Х |
|тому числі: | | |
|------------------------------------+------------+--------------|
|вартість акцій власної емісії або | | Х |
|часток, викуплених товариством у | | |
|його учасників за ціною, визначеною | | |
|в установчих документах, із яких - | | |
|------------------------------------+------------+--------------|
|акцій власної емісії або часток на | | |
|суму | | |
------------------------------------------------------------------

9) "Страхові резерви" (на кінець звітного періоду)

------------------------------------------------------------------
|Страхові резерви (рядок 415), у тому | |
|числі: | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|технічні резерви, інші ніж резерви незароблених | |
|премій | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|резерви із страхування життя, із яких - | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|резерви довгострокових зобов'язань | |
------------------------------------------------------------------

10) "Частка перестраховиків у страхових резервах" (на кінець
звітного періоду)

------------------------------------------------------------------
|Частка перестраховиків у страхових резервах | |
|(рядок 416), у тому числі: | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|частка перестраховиків у технічних | |
|резервах, інших ніж резерви незароблених премій | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|частка перестраховиків у резервах із | |
|страхування життя, із якої - | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|частка перестраховиків у резервах довгострокових | |
|зобов'язань | |
------------------------------------------------------------------

11) "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги"
та "Інші поточні зобов'язання" (на кінець звітного періоду)

------------------------------------------------------------------
|Кредиторська заборгованість за товари, | |
|роботи, послуги та інші поточні зобов'язання | |
|(сума рядків 530 і 610), у тому числі: | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|перед страхувальниками (перестрахувальниками) | |
|за договорами страхування (перестрахування), | |
|зокрема, | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|заборгованість за страховими витратами, із якої - | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|заборгованість з простроченим терміном виплати | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|перед перестраховиками за договорами | |
|перестрахування, із якої - | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|заборгованість за частками страхових платежів | |
------------------------------------------------------------------

Керівник ___________ (____________________________)

підпис Прізвище, ім'я, по батькові
М.П.

Головний бухгалтер ___________ (____________________________)

підпис Прізвище, ім'я, по батькові

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу