open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

До ___________________ районного

(міського) суду_________________

Заявник ________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________

(домашня адреса)

Зацікавлена(і) особа(и) ________

________________________________

(п. і. п. б. громадянина, назва

організації, адреса)

Скарга

на відмову вчинити нотаріальні дії

"___" ___________ 19__ р. я звернувся до ____________________
нотаріальної контори (до нотаріуса, який займається приватною
практикою) _______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
з проханням ______________________________________________________

(вказати, які нотаріальні дії необхідно було вчинити)

Мені було відмовлено з таких причин__________________________

Відмову вчинити нотаріальні дії вважаю необгрунтованою ______
__________________________________________________________________

(навести мотиви непогодження)

Керуючись ст. 285 - 288 Цивільного процесуального кодексу
України.

ПРОШУ:

Зобов'язати нотаріальну контору (нотаріуса) _________________

(п. і. п. б.)
вчинити __________________________________________________________

(вказати, які дії).

Додаток:

1. Копія скарги по кількості зацікавлених осіб.

2. Документи, що підтверджують відмову від вчинення
нотаріальної дії, якщо вони є.

3. Обгрунтування доказів, викладених у скарзі.

Підпис

Дата

Згідно з ч. 1 ст. 50 Закону України "Про нотаріат"
заінтересована особа, яка вважає неправильною вчинену нотаріальну
дію або відмову у вчиненні нотаріальної дії вправі подати про це
скаргу до районного (міського) суду за місцезнаходженням державної
нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, виконавчого
комітету сільської, селищної, міської Ради народних депутатів чи
робочого місця приватного нотаріуса, дії яких оскаржуються.

Скарги на неправильне посвідчення заповітів і довіреностей
або на відмову в їх посвідченні особами, переліченими в ст. 40
Закону "Про нотаріат", ч. 2 ст. 65 і ст. 542 ЦК України, подаються
до суду за місцем знаходження відповідно лікарні, іншого
стаціонарно-профілактичного закладу, санаторію, будинку для
перестарілих та інвалідів, експедиції, госпіталю,
військово-лікувального закладу, військової частини, з'єднання,
установи, військового навчального закладу, місця позбавлення волі.
Скарги на неправильне посвідчення заповіту або на відмову в його
посвідченні капітаном морського судна або судна внутрішнього
плавання, яке плаває під прапором України, подаються до суду за
місцем порту приписки судна.

Право на подання скарги, заяви може бути реалізоване протягом
десяти днів з дня вчинення або відмови у вчиненні нотаріальної
дії. Для подання скарги (заяви) встановлено особливий порядок.
Вона надсилається до суду через нотаріальний орган, дії якого
оскаржуються. Відповідний орган, який одержав заяву зобов'язаний
протягом трьох днів передати її до суду з своїми поясненнями та
оригіналами або копіями необхідних документів.

Розгляд таких скарг провадиться районним (міським) судом в
загальному порядку, встановленому ЦПК України та з урахуванням
особливостей, передбачених ст.ст. 285 - 288 ЦПК.

В разі задоволення скарги (заяви) суд постановляє рішення про
скасування вчиненої нотаріальної дії або зобов'язує нотаріуса чи
посадову особу, яка вчиняє нотаріальні дії, вчинити певні
нотаріальні дії.

Згідно з ст. 34 Закону України "Про нотаріат" у державних
нотаріальних конторах вчиняються такі нотаріальні дії:

посвідчуються угоди (договори, заповіти, доручення, шлюбні
контракти та ін.);

вживаються заходи до охорони спадкового майна;

видаються свідоцтва про право на спадщину;

видаються свідоцтва про право власності на частку в спільному
майні подружжя;

видаються свідоцтва про придбання житлових будинків з
прилюдних торгів;

видаються дублікати документів, що зберігаються у справах
нотаріальної контори;

накладається заборона відчуження житлового будинку, квартири,
дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого
нерухомого майна;

посвідчується правильність копій документів і витягів з них;

посвідчується справжність підпису на документах;

засвідчується правильність перекладу документів з однієї мови
на іншу;

посвідчується факт, що громадянин є живим;

посвідчується факт перебування громадянина в певному місці;

посвідчується тотожність громадянина з особою, зображеною на
фотокартці;

посвідчується час пред'явлення документів;

передаються заяви фізичних і юридичних осіб іншим фізичним і
юридичним особам;

приймаються у депозит грошові суми і цінні папери;

вчиняються виконавчі написи;

вчиняються протести векселів;

пред'являються чеки до платежу і посвідчується неоплата
чеків;

вчиняються морські протести;

приймаються на зберігання документи.

Згідно з ст. 36 Закону України "Про нотаріат" приватний
нотаріус вчиняє нотаріальні дії, передбачені ст. 34 цього Закону,
за винятком:

накладення і зняття заборони відчуження житлового будинку,
квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки,
іншого нерухомого майна;

видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному
майні подружжя у разі смерті одного із подружжя;

видачі свідоцтва про право на спадщину;

вжиття заходів до охорони спадкового майна;

посвідчення договорів довічного утримання;

засвідчення справжності підпису на документах, призначених
для дії за кордоном, а також посвідчення доручень для цієї мети.

"Суд. Зразки документів. Практичний посібник", 1998 р.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу