open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 189 від 03.08.2000

м.Київ

Про затвердження Регламенту подання інформації в

функціональній підсистемі Міністерства охорони

здоров'я України в межах Урядової

інформаційно-аналітичної системи з питань

надзвичайних ситуацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони здоров'я

N 285 ( v0285282-04 ) від 07.06.2004

N 560 ( v0560282-09 ) від 30.07.2009

N 190 ( v0190282-11 ) від 05.04.2011 }

На виконання Директиви Начальника Цивільної оборони України -
Прем'єр Міністра України від 20.10.99 р. N 28-дск "Про Регламент
взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади в межах
Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних
ситуацій", відповідно до Програми створення Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.99 N
2303 ( 2303-99-п ), з метою забезпечення інформаційної взаємодії в
функціональній підсистемі Міністерства охорони здоров'я України,
отримання своєчасної і повної інформації про виникнення (загрозу
виникнення) надзвичайних ситуацій, їх медико-санітарні наслідки та
для оперативної організації відповідних заходів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Регламент подання інформації в функціональній
підсистемі Міністерства охорони здоров'я України в межах Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій,
що додається. 2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської і
Севастопольської міських держадміністрацій забезпечити: - функціонування вузлів інформаційно-аналітичної обробки
інформації про виникнення (загрозу виникнення) надзвичайних
ситуацій на базі територіальних центрів екстреної медичної
допомоги; - порядок подачі інформації про організацію медичної допомоги
постраждалим при виникненні надзвичайних ситуацій та
оперативно-чергову діяльність підпорядкованих закладів (установ)
охорони здоров'я відповідно до затвердженого Регламенту. 3. Головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної
станції МОЗ України, головним державним санітарним лікарям
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,
водного, залізничного, повітряного транспорту, об'єктів з
особливим режимом роботи, Міністерства оборони України,
Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у
справах охорони державного кордону України, Служби безпеки
України, Державного департаменту з питань виконання покарань,
Державного управління справами забезпечити подання інформації про
виникнення надзвичайної ситуації з урахуванням вимог затвердженого
Регламенту. (Наказ доповнено пунктом 3 згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 285 ( v0285282-04 ) від
07.06.2004 ) 4. Директору Українського науково-практичного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (Рощін Г.Г.): - організувати та забезпечити роботу вузлу
інформаційно-аналітичної обробки інформації МОЗ України в УІАС НС
на базі диспетчерської служби центру; - забезпечити збір, обробку і подачу інформації про
виникнення (загрозу виникнення) надзвичайних ситуацій та
організацію медичної допомоги постраждалим відповідно до
затвердженого Регламенту. 5. Вважати такими, що втратили чинність: наказ МОЗ України
від 31.01.94 N 16 "Про своєчасне інформування Уряду про
надзвичайні ситуації"; вказівка МОЗ України від 03.10.95 N 342
"Про оперативне інформування МОЗ України у випадках травмування та
загибелі людей внаслідок стихійного лиха, аварій та катастроф";
наказ МОЗ України від 02.08.96 N 240 "Про введення "Тимчасового
регламенту подання інформації органам державної виконавчої влади в
рамках Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань
надзвичайних ситуацій". 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Картиша А.П.
Перший заступник Міністра О.О.Бобильова
Затверджено

наказом Міністерства охорони

здоров'я України

03.08.2000 N 189
Регламент

подання інформації в функціональній підсистемі

Міністерства охорони здоров'я України в межах

Урядової інформаційно-аналітичної системи з

питань надзвичайних ситуацій
Загальна частина
1. Регламент подання інформації в функціональній підсистемі
Міністерства охорони здоров'я України в межах Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій
(далі - Регламент) встановлює порядок інформаційної взаємодії
Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України),
Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управлінь охорони здоров'я обласних, Київської і Севастопольської
міських держадміністрацій (далі - територіальні органи управління
охорони здоров'я - ТОУОЗ) та установ і закладів охорони здоров'я
при виникненні або загрозі виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру (далі - НС), ліквідації
медико-санітарних наслідків НС. Регламент визначає організацію
структури функціональної підсистеми МОЗ України в межах Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій
(далі - УІАС НС). 2. Дія Регламенту поширюється на всі установи і заклади
охорони здоров'я системи МОЗ України (далі - заклади охорони
здоров'я), в т.ч. ті, які відносяться до державної служби медицини
катастроф України (далі - ДСМК). 3. Основним завданням інформаційної взаємодії є: - інформаційне забезпечення центрального вузла
інформаційно-аналітичної обробки інформації УІАС НС у Кабінеті
Міністрів України (далі - центральний вузол УІАС НС), резервного
вузла інформаційно-аналітичної обробки інформації УІАС НС у МНС
України (далі - резервний вузол УІАС НС) через вузол
інформаційно-аналітичної обробки інформації УІАС НС у МОЗ України
(далі - вузол МОЗ України); - збирання, накопичення та аналітична обробка інформації про
медико-санітарні наслідки НС з вузлів інформаційно-аналітичної
обробки інформації УІАС НС в ТОУОЗ (далі - вузли ТОУОЗ) та
закладів охорони здоров'я; - забезпечення постійного зв'язку та обміну інформацією між
центральним вузлом УІАС НС, резервним вузлом УІАС НС, вузлом МОЗ
України, вузлами ТОУОЗ та закладами охорони здоров'я.
Організація і структура функціональної підсистеми

МОЗ України в УІАС НС
4. Структура функціональної підсистеми МОЗ України в УІАС НС
включає: - Українську станцію виїзної екстреної консультативної
медичної допомоги; ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 285 ( v0285282-04 ) від
07.06.2004 ) - вузол МОЗ України, розгорнутий на базі Українського
науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), адреса якого: 02660, НСП КИЇВ - 166,
вул. Братиславська, 3, телефон-факс 518-57-08, електронна пошта
disastermed@ukrpost.ua; { Абзац третій пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 560
( v0560282-09 ) від 30.07.2009 } - вузли ТОУОЗ, розгорнуті на базі територіальних центрів
екстреної медичної допомоги; - центральні районні лікарні (далі - ЦРЛ), центральні міські
(міст обласного та районного підпорядкування) лікарні (далі -
ЦМЛ); - заклади охорони здоров'я адміністративних територій. 5. Функції підсистеми МОЗ України в УІАС НС. 5.1. Функції вузла МОЗ України: - забезпечення оперативно-чергової діяльності функціональної
підсистеми МОЗ України в УІАС НС; - прийом, реєстрація, накопичення, обробка та аналіз
інформації, що надходить до вузла МОЗ України для підготовки
управлінських рішень на державному рівні; - забезпечення постійного зв'язку та обміну інформацією з
центральним і резервним вузлами УІАС НС, з керівництвом МОЗ
України та з вузлами ТОУОЗ; - постійне оновлення бази даних функціональної підсистеми МОЗ
України, забезпечення можливості оперативного доступу та
збереження інформаційного фонду; - подання оперативної інформації до центрального та
резервного вузлів УІАС НС, керівництву МОЗ України, підготовка та
подання керівництву МОЗ України аналітичних довідок щодо
медико-санітарних наслідків НС та їх ліквідації чи (або)
мінімізації їх шкідливого впливу, загроз їх виникнення; - обмін інформацією з відповідними органами функціональних
підсистем УІАС НС інших відомств та територіальних підсистем УІАС
НС щодо НС, загроз їх виникнення, медико-санітарних наслідків НС
та їх ліквідації. 5.2. Функції вузлів ТОУОЗ: - забезпечення оперативно-чергової діяльності ТОУОЗ в УІАС
НС; - збирання, реєстрація, накопичення та аналітична обробка
інформації, що надходить до ТОУОЗ; - передача інформації за встановленою формою та у визначені
терміни до вузла МОЗ України та керівництва ТОУОЗ; - збирання і накопичення інформації, створення баз даних,
постійне їх оновлення та збереження; - підтримка постійного зв'язку та обмін інформацією з вузлом
МОЗ України, черговими ЦРЛ та ЦМЛ в УІАС НС, керівництвом ТОУОЗ,
оперативними службами управлінь з надзвичайних ситуацій і
цивільного захисту відповідної адміністративної території; - подання оперативної та аналітичної інформації щодо
медико-санітарних наслідків НС, загроз їх виникнення та ліквідації
медико-санітарних наслідків НС до вузла МОЗ України, керівництва
ТОУОЗ. 5.3. Функції ЦРЛ та ЦМЛ: - забезпечення оперативно-чергової діяльності ЦРЛ і ЦМЛ в
УІАС НС; - збирання, реєстрація і передача інформації за встановленою
формою та у визначений термін щодо НС, їх медико-санітарних
наслідків та їх ліквідацію до вузлів ТОУОЗ та місцевих органів
виконавчої влади; - підтримка постійного зв'язку та обмін інформацією з вузлом
ТОУОЗ, місцевими органами виконавчої влади, закладами охорони
здоров'я (в т.ч. відомчими закладами ДСМК) та медико-санітарними
частинами об'єктів на території району (міста). 5.4. Функції закладів охорони здоров'я : - збирання, реєстрація і передача інформації за встановленою
формою та у визначений термін щодо НС, їх медико-санітарних
наслідків та їх ліквідацію черговому ЦРЛ або ЦМЛ та місцевого
органу виконавчої влади; - підтримка постійного зв'язку та обмін інформацією з
черговим ЦРЛ або ЦМЛ (відповідно підпорядкуванню), місцевими
органами виконавчої влади, іншими закладами охорони здоров'я
району (міста).
6. Бази даних вузлів МОЗ України та ТОУОЗ включають: - нормативно-правову і довідкову інформацію щодо
потенційно-небезпечних об'єктів та процесів (класифікатори,
реєстри, паспорти тощо); - прогноз величини і структури санітарних втрат при
виникненні НС на відповідній адміністративній території; - інформацію про поточний стан потенційно небезпечних
об'єктів; - картографічну інформацію; - оперативну і поточну інформацію про медико-санітарні
наслідки при виникненні НС, їх динаміку та хід ліквідації; - оброблену та узагальнену аналітичну інформацію щодо НС та
хід ліквідації її медико-санітарних наслідків; - додаткову довідкову інформацію щодо прецедентів виникнення
НС та досвіду ліквідації медико-санітарних наслідків; - інформацію щодо відповідних методик прогнозування
медико-санітарних наслідків НС тощо; - інформацію про сили і засоби ДСМК.
Інформаційна взаємодія
7. Інформаційна взаємодія включає збирання інформації, її
первинну підготовку, аналітичну обробку та обмін інформацією,
внесення інформації до відповідних баз даних. 8. Встановити максимальний термін подання інформації щодо
надзвичайної ситуації за її рівнем:
------------------------------------------------------------------ Рівень | Черговому | Вузол | Вузол МОЗ |Центральний| надзвичайних | ЦРЛ чи ЦМЛ | ТОУОЗ | України |і резервний| ситуацій | | | |вузол УІАС | | | | | НС | -----------------+------------+---------+-----------+-----------| Загальнодержавний| 15 хвилин |25 хвилин| 45 хвилин | 55 хвилин | -----------------+------------+---------+-----------+-----------| Регіональний | 15 хвилин |25 хвилин| 45 хвилин | 55 хвилин | -----------------+------------+---------+-----------+-----------| Місцевий | 15 хвилин |30 хвилин| 45 хвилин | 55 хвилин | -----------------+------------+---------+-----------+-----------| Об'єктовий | 15 хвилин |30 хвилин| 45 хвилин | 55 хвилин | ----------------------------------------------------------------- Пункт 8 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 560
( v0560282-09 ) від 30.07.2009 } 9. Порядок надання інформації: 9.1. Первинна інформація про виникнення або загрозу
виникнення НС та їх медико-санітарні наслідки подається до
закладів охорони здоров'я відповідальними посадовими особами, а
також окремими громадянами, що опинились на місці НС, чи стали
його свідками, в тому числі від представників засобів масової
інформації. 9.2. Отримавши інформацію щодо НС, керівник, черговий, чи
працівник закладу охорони здоров'я, що знаходиться на робочому
місці, негайно передає її відповідальному черговому ЦРЛ (ЦМЛ),
оперативній службі органів місцевої влади і в межах своїх
повноважень і обов'язків на випадок НС здійснює заходи з
ліквідації медико-санітарних наслідків НС (направляє бригаду
швидкої медичної допомоги, організує збір і роботу санітарних
дружин, безпосередньо надає медичну допомогу постраждалим тощо). 9.3. Отримавши інформацію про НС оперативний черговий ЦРЛ
(ЦМЛ), доводить її до вузла ТОУОЗ, керівництва ЦРЛ (ЦМЛ),
оперативної служби органів місцевої влади, надсилає на місце НС
оперативну групу для уточнення обставин та наслідків НС і в межах
своїх повноважень та обов'язків на випадок НС здійснює заходи з
ліквідації медико-санітарних наслідків НС (направляє необхідні
формування, бригади швидкої медичної допомоги, готує лікарняну
базу для прийому постраждалих тощо). Оперативний черговий ЦРЛ (ЦМЛ) доводить до вузла ТОУОЗ про
отриману інформацію щодо медико-санітарних наслідків НС і свої дії
в такому порядку: - до вузла ТО УОЗ надсилає Термінове повідомлення про
надзвичайну ситуацію (НС) (додаток 1); - після уточнення інформації про наслідки НС надсилає
Термінове повідомлення про надзвичайну ситуацію (НС) наступне
уточнене або заключне (додаток 2). 9.4. Вузли ТОУОЗ, отримавши інформацію про виникнення НС та
її медико-санітарні наслідки, негайно подають її до інформаційного
порталу оперативних повідомлень МОЗ України відповідно до
Положення про інформаційний портал оперативних повідомлень МОЗ
України, передають інформацію про НС до керівництва органів
управління охорони здоров'я та управління з надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення відповідної адміністративної
території і далі діють відповідно до планів медико-санітарного
забезпечення населення при НС. Пункт 9.4 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 190
( v0190282-11 ) від 05.04.2011 } 9.5. Вузол МОЗ України, отримавши інформацію про НС та її
медико-санітарні наслідки від вузла ТОУОЗ, уточнює ситуацію та
доводить інформацію до центрального вузла УІАС НС, резервного
вузла УІАС НС і керівництва МОЗ України. 10. Не пізніше, ніж на четверту добу після завершення
ліквідації медико-санітарних наслідків НС вузол ТОУОЗ подає
інформацію до вузла МОЗ України та до органу управління охорони
здоров'я відповідної адміністративної території в формі Звіту про
надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях (НС)
(додаток 3). Про всі НС відповідно до Переліку надзвичайних ситуацій, щодо
яких подається інформація до вузла УІАС НС МОЗ України (додаток
6), що відбулися на адміністративній території протягом місяця
вузол ТОУОЗ подає інформацію до вузла МОЗ України у формі Звіту
про надзвичайні ситуації, що стались на території за місяць
(додаток 4). 11. Оперативний черговий кожного вузла УІАС НС, кожний
лікувальний заклад, що бере участь в наданні медичної допомоги
постраждалим при НС, реєструє повідомлення про НС в своєму Журналі
обліку надзвичайних ситуацій (додаток 5). Реєстраційний номер
повідомляється відправнику. 12. Обмін інформацією між центральним і резервним вузлами
УІАС НС, вузлами МОЗ України, ТОУОЗ, ЦРЛ (ЦМЛ) та закладами
охорони здоров'я залежно від масштабів і особливостей НС, що
прогнозуються або виникли, може відбуватися в режимі повсякденної
діяльності, режимі підвищеної готовності, режимі діяльності за
умов НС та в режимі діяльності в разі введення надзвичайного
стану. 13. Режим повсякденної діяльності діє в разі відсутності НС
загальнодержавного і регіонального рівнів і загрози їх виникнення.
У режимі повсякденної діяльності вузли ТОУОЗ кожної доби на 5.30
подають до вузла МОЗ України узагальнену інформацію про НС, що
стались за минулу добу на адміністративній території. Вузол МОЗ
України в свою чергу подає щодоби узагальнену інформацію в
масштабах держави на 6.00 центральному і резервному вузлам УІАС НС
та доповідає її керівництву МОЗ України. 14. Режим підвищеної готовності запроваджується компетентним
органом державної влади на певній адміністративній території чи на
території всієї держави в разі істотного погіршення стану довкілля
та ймовірній загрозі виникнення НС загальнодержавного або
регіонального рівнів техногенного та природного характеру. У режимі підвищеної готовності вузли ТОУОЗ кожної доби на
5.30, 11.30, 17.30 подають до вузла МОЗ України інформацію про: - формування оперативних груп для вивчення обставин в районі
можливого виникнення НС та проведення підготовчих робіт по
ліквідації медико-санітарних наслідків НС; запровадження
цілодобового чергування членів координаційних комісій ДСМК та
штабу управління охорони здоров'я; - приведення у стан підвищеної готовності наявних сил та
засобів ДСМК відповідно до Плану медико-санітарного забезпечення
населення при НС, залучення (у разі потреби) додаткових сил,
уточнення планів їх дії та переміщення в район можливого
виникнення НС; - розробку і реалізацію комплексу заходів щодо захисту
населення від медико-санітарних наслідків НС та надання медичної
допомоги в разі її виникнення; - підготовку рекомендацій для населення та його інформування
щодо дій, що мають проводитись для ліквідації медико-санітарних
наслідків НС. Вузол МОЗ України в свою чергу подає щодоби узагальнену
інформацію в масштабах держави на 6.00, 12.00, 18.00 до
центрального і резервного вузлів УІАС НС та доповідає її
керівництву МОЗ України. 15. Режим діяльності за умов НС запроваджується компетентним
органом державної влади на певній адміністративній території чи на
території всієї держави в разі виникнення або реальної загрози
виникнення НС загальнодержавного та регіонального рівнів. При
цьому режимі вузли ТОУОЗ кожної доби на 5.30, 11.30, 15.30, 17.30,
19,30 подають до вузла МОЗ України інформацію про: - визначення медико-санітарних наслідків НС та меж території,
на яких вони виникли; - заходи, що проводять органи управління охорони здоров'я по
ліквідації медико-санітарних наслідків НС; - організацію і проведення робіт, пов'язаних з ліквідацією
медико-санітарних наслідків НС, із залученням відповідних сил і
засобів, переміщення оперативних груп у район виникнення НС; - заходи щодо забезпечення стабільної роботи закладів охорони
здоров'я для медичного забезпечення постраждалого населення; - підготовку і доведення до населення інформації щодо вжитих
заходів з медичного забезпечення і ліквідації медико-санітарних
наслідків НС; - аналітичну інформацію про проведення робіт на окремих
етапах і за весь період ліквідації медико-санітарних наслідків
надзвичайної ситуації. Вузол МОЗ України в свою чергу подає щодоби узагальнену
інформацію в масштабах держави на 6.00, 8.00, 12.00, 16,00, 20.00
до центрального і резервного вузлів УІАС НС та доповідає її
керівництву МОЗ України. 16. Режим діяльності в разі введення надзвичайного стану
запроваджується на окремих територіях у порядку, визначеному
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про
надзвичайний стан" ( 1550-14 ).
Вхідна і вихідна інформація
17. Інформація, що подається до вузла МОЗ України, повинна
забезпечувати: - визначення та ідентифікацію НС; - класифікацію джерел виникнення НС та узагальнення досвіду
їх ліквідації; - можливість постійного контролю за станом, фінансовим та
матеріально-технічним забезпеченням сил і засобів Державної служби
медицини катастроф; - моделювання процесів з метою прогнозування
медико-санітарних наслідків НС; - підтримку процесу формування оптимальних рішень, які можуть
бути прийняті для ліквідації медико-санітарних наслідків НС. 18. Інформація поділяється на: - службову, яка забезпечує функціонування підсистеми; - спеціальну (ретроспективні дані щодо виникнення або загрози
виникнення НС на відповідній адміністративній території, їх
медико-санітарні наслідки, заходи з їх ліквідації та ефективність
впроваджених заходів); - поточну (інформацію про зміни базових даних, фіксування
поточних подій). 19. Інформація про НС (або загрозу виникнення НС) та її
медико-санітарні наслідки подаються у термін, що зазначено п. 8
даного Регламенту: вузлами ТОУОЗ до вузла МОЗ України за затвердженими формами
(додатки 1-4); черговими ЦРЛ, ЦМЛ, міських органів охорони здоров'я, до
вузлів ТОУОЗ за затвердженими формами (додатки 1-3); закладами охорони здоров'я до чергових ЦРЛ, ЦМЛ, міських
органів охорони здоров'я, за затвердженими формами (додатки 1-2). Додатково до зазначених форм подання інформації вузли МОЗ та
ТОУОЗ, чергові ЦРЛ, ЦМЛ, міських органів охорони здоров'я можуть
запросити інформацію щодо характеристики НС (або загрози
виникнення НС), діяльності Державної служби медицини катастроф,
швидкої медичної допомоги або інших компонентів надання екстреної
медичної допомоги. Пункт 19 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 560
( v0560282-09 ) від 30.07.2009 } 20. Інформація, що має конфіденційний характер, подається
виключно за допомогою захищених засобів зв'язку або у формі
письмових повідомлень у встановленому порядку.
Звітність
21. Щомісяця до 5-го числа наступного за звітним місяцем
вузли ТОУОЗ подають до вузла МОЗ України Звіт про надання медичної
допомоги при надзвичайних ситуаціях, що стались на території за
місяць за затвердженою формою (додаток 4). Крім цього, звіти
повинні містити текстову інформацію (у довільній формі), що
відображає діяльність територіальних ланок ДСМК, та більш детальну
інформацію щодо медико-санітарних наслідків НС загальнодержавного
і регіонального рівня, які мали місце у звітний період. 22. Вузол МОЗ України подає до центрального і резервного
вузлів УІАС НС повідомлення про виникнення або загрозу виникнення
надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків та місячний,
квартальний і річний звіти про виникнення або загрозу виникнення
надзвичайних ситуації та ліквідації їх наслідків за встановленими
формами (додатки 2,3) до Регламенту взаємодії центральних та
місцевих органів виконавчої влади в межах Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій,
затвердженого Директивою Начальника Цивільної оборони України -
Прем'єр Міністра України від 20.10.99 р. N 28-дск.
Відповідальність
23. Керівники управлінь охорони здоров'я адміністративних
територій та територіальних центрів екстреної медичної допомоги
відповідної адміністративної території несуть відповідальність за
належне створення і забезпечення функціонування територіальної
підсистеми УІАС НС МОЗ України, за організацію робіт по обробці
інформації, аналізу її медико-санітарних наслідків та передачі
повідомлень і звітів про НС до вузла МОЗ України, за повноту
інформації про НС, що сталась, загрози виникнення НС та ліквідації
її медико-санітарних наслідків. 24. Керівник вузла МОЗ України несе відповідальність за
достовірність і повноту переданої інформації, якість та терміни
підготовки і подання повідомлень та звітів. 25. Керівник Української станції виїзної екстреної
консультативної медичної допомоги несе відповідальність за
своєчасність і повноту передачі керівництву МОЗ України отриманої
інформації про надзвичайні ситуації. ( Регламент доповнено пунктом
25 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 285
( v0285282-04 ) від 07.06.2004 )
Додаток 1

до Регламенту

--------------------------------- |Код форми за ЗКУД | |-------------------------------| |Код закладу ЗКПО | ---------------------------------
------------------------------------------------------------------ Міністерство охорони ||МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | здоров'я України ||ФОРМА N 155/о | Найменування закладу ||Затверджена наказом МОЗ України| _______________________________||Від "____" ___________ р. N ___| || | -----------------------------------------------------------------

Термінове повідомлення

про надання медичної допомоги

при надзвичайній ситуації (НС)(*)

1. Найменування надзвичайної ситуації (НС) __________________ _________________________________________________________________
2. Місце виникнення НС: _____________________________________

(найменування: об'єкту,
__________________________________________________________________

населеного пункту, району, області)

3. Початок НС: ______________________________________________

(дата, год., хвилини)

4. Закінчення НС: ___________________________________________

(дата, год., хвилини)

5. Характеристика та масштаби НС: ___________________________ _________________________________________________________________

(вид НС, рівень згідно класифікації НС)

6. Кількість постраждалих : всього (в т.ч. дітей) ___________ із них:
6.1 з механічною травмою (S00-T19) __________________________
6.2 з термічними та хімічними опіками (T20-T32) _____________
6.3 з відмороженнями (Т33-Т35) ______________________________
6.4 з отруєнням токсичними речовинами (Т36-Т65) _____________
6.5 з інфекційними захворюваннями (А00-В34) _________________
6.6 з іншими травмами та захворюваннями _____________________ (якщо кількість згідно п. 6.6. більше 10% всієї кількості
постраждалих вказується діагноз)
7. Стан постраждалих:
7.1 в легкому стані _________________________________________
7.2 в стані середньої важкості ______________________________
7.3 в важкому стані _________________________________________
8. Загинуло (в т.ч. дітей) __________________________________
9. Сили, що приймають участь у ліквідації НС: всього ________
9.1 Бригад першої черги (ШМД): всього _____ бригад _____ чол. в т.ч.:
9.2 загальнопрофільні лікарські: _______ бригади _______ чол.
9.3 фельдшерські: ______ бригади ______ чол.
9.4 спеціалізовані: ______ бригади _______ чол. (розшифрувати, вказавши кількість брига кожного профілю); ___ _________________________________________________________________
10. Стислий опис робіт, що проводяться по рятуванню людей в
вогнищі враження: ________________________________________________ _________________________________________________________________
11. Потреба у додаткових силах і засобах: ___________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
12. Госпіталізовано: всього: ________, в т.ч. дітей: ________
13. На амбулаторному лікуванні: всього: ______ в т.ч.
дітей: ________ (Перелік постраждалих та закладів охорони здоров'я
стаціонарного і амбулаторного лікування постраждалих додається)
14. Інформацію передав_______________________________________

(П.І.Б., посада, рік, дата, час)
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(*) Примітка. за відсутністю певної інформації на час
передачі окремі показники можуть не заповнюватись.

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення "Термінового повідомлення

про надання медичної допомоги

при надзвичайній ситуації

(форма N 155/о )"

"Екстрене повідомлення про надання медичної допомоги при
надзвичайній ситуації (НС)" (форма N 155/0) є медичним обліковим
документом, що призначається для попередньої інформації всіх
суб'єктів функціональної підсистеми охорони здоров'я Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій
про надзвичайну ситуацію (далі НС), кількість, стан постраждалих
та кількість загиблих при НС, про медичні формування (заклади),
які приймають участь в ліквідації наслідків НС. Визначення надзвичайної ситуації, її виду та рівня
здійснюється згідно з Положенням про класифікацію НС, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 року
N 1099 ( 1099-98-п ) та "Класифікатором надзвичайних ситуацій в
Україні, затвердженим МНС України 24.12.1998 р. Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при
надзвичайній ситуації (НАС) заповнюється в лікувальному закладі,
який бере участь у наданні медичної допомоги постраждалим при НС
(у ФАП-і, поліклініці, амбулаторії, медико-санітарній частині,
лікарні тощо, до яких звернулись постраждалі, станції ШМД, що
направила бригади до місця НС тощо), реєструється і передається
негайно будь-яким доступним видом зв'язку в ЦРЛ (ЦМЛ). В ЦРЛ (ЦМЛ) черговий, відповідальний за функціонування
підсистеми охорони здоров'я Урядової інформаційно-аналітичної
системи з питань надзвичайних ситуацій на цьому рівні, реєструє
отриманий документ, підшиває його в справу і на підставі
інформації документу та додаткової інформації про НС (якщо він її
має) заповнює в свою чергу бланк "Екстреного повідомлення про
надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації", відправляє
його в вузол територіального органу управління охороною здоров'я
(ТО УОЗ) і інформує про НС керівництво ЦРЛ (ЦМЛ). Аналогічно він
діє отримавши інформацію про НС від інших джерел (від свідків НС,
постраждалих, що звернулись в ЦРЛ за допомогою тощо). Оперативний черговий ТОУОЗ, отримавши повідомлення з ЦРЛ
(іншого медичного закладу), реєструє отриманий документ, підшиває
його в справу і на підставі інформації документу та додаткової
інформації про НС (якщо він її має) заповнює в свою чергу бланк
"Екстреного повідомлення про надання медичної допомоги при
надзвичайній ситуації", відправляє його в вузол МОЗ України і
інформує про НС керівництво ТО УОЗ. Аналогічно він діє отримавши
інформацію про НС від інших джерел (від свідків НС, постраждалих,
що звернулись в ЦРЛ за допомогою тощо). Диспетчер вузла МОЗ України, отримавши документ діє в
відповідності з пп. 9.5 та 22 Регламенту ( v0189282-00 ).
Порядок заповнення
В лівому верхньому куті "Екстреного повідомлення про
надзвичайну ситуацію" вписується найменування формування
(закладу), яке заповнює "Екстрене повідомлення про надзвичайну
ситуацію". В рядку 1 - "Найменування НС" - вказується: НС у
відповідності з вищезгаданим Переліком надзвичайних ситуацій. В рядку 2 - "Місце виникнення НС" - вказується: об'єкт,
населений пункт (село, с.м.т., місто), район (район у місті),
область. В рядку 3 - "Початок НС" - дату, час, хвилини виникнення НС. В рядку 4 - "Закінчення НСФ - дату, час, хвилини закінчення
НС. В рядку 5 - "Характеристика та масштаби НС" - стисло
описується, що скоїлось, наприклад, якщо відбулась аварія на
залізничному транспорті, що саме відбулось: "зійшли з рельсів
(перекинулось) стільки то вагонів, вагони горять". В рядку 6 - "Кількість постраждалих, всього" - проставляється
число постраждалих, а в дужках - в тому числі дітей. В рядку 6.1 - "з механічною травмою (S00-T19)" -
проставляється число постраждалих з механічною травмою відповідно
кодів (S00-T19) Міжнародної статистичної класифікації хвороб
МКБ-10. В рядку 6.2 - "з термічними та хімічними опіками (T20-T32)"
проставляється число постраждалих з термічними та хімічними
опіками відповідно кодів (T20-T32) В рядку 6.3 - "з відмороженнями (Т33-Т35)" проставляється
число постраждалих з відмороженнями відповідно кодів (Т33-Т35) В рядку 6.4 - "з отруєнням токсичними речовинами (Т36-Т65)"
проставляється число постраждалих з отруєнням токсичними
речовинами відповідно кодів (Т36-Т65) В рядку 6.5 - "з інфекційними захворюваннями (А00-В34)"
проставляється число постраждалих з інфекційними захворюваннями
відповідно кодів (А00-В34) В рядку 6.6 - "з іншими травмами та захворюваннями"
проставляється число постраждалих з іншими травмами та
захворюваннями, причому, якщо таких постраждалих відносно значна
кількість (якщо кількість постраждалих згідно п. 6.6. більше 10%
всієї кількості постраждалих) вказується назва і код захворювання. В рядку 7.1 "в легкому стані" проставляється число
постраждалих в легкому стані. В рядку 7.2 "в стані середньої важкості" проставляється число
постраждалих в стані середньої важкості. В рядку 7.3 "в важкому стані" проставляється число
постраждалих в важкому стані. В рядку 8. "Загинуло (в т.ч. дітей)" проставляється число
загиблих на місці НС, в дужках вказується число загиблих на місці
НС дітей. В рядках з 9 по 9.4 - "Сили, що приймають участь в ліквідації
НС всього" - вказується число формувань, які приймають участь в
поданні медичної допомоги: бригад першої черги швидкої медичної
допомоги і кількості в них людей; лікарських бригад загального
профілю і кількості людей в них; фельдшерських бригад і кількості
людей в них; спеціалізованих бригад, вказати найменування бригад,
їх кількість і кількість в них людей. В рядку 10 - "Стислий опис робіт, що проводяться в вогнищі
враження" - стисло описується, що проводиться в вогнищі враження
(надається медична допомога, постраждалі збираються на тимчасовому
пункті збору, готуються до евакуації, тощо). В рядку 11 - "Потреба в додаткових силах і засобах" -
вказується, які сили необхідно направити на місце НС. В рядку 12 - вказується кількість госпіталізованих
постраждалих, всього: ____ в т.ч. дітей: ____. В рядку 13 - вказується кількість постраждалих, яким
надається амбулаторна допомога: усього ______ в т.ч.
дітей: ________. (В переліку постраждалих вказується: прізвище, ім'я,
по-батькові, день, місяць і рік народження, стать, місце
проживання, дата і термін госпіталізації, діагноз, стан здоров'я
на час госпіталізації (ступень важкості), назва стаціонару
(поліклініки), його адреса, контактний телефон. В рядку 14 - "Інформацію передав" - вказується прізвище, ім'я
та по батькові, посада особи, яка передала інформацію (керівник
першої прибулої на місце НС бригади, керівник робіт по ліквідації
медико-санітарних наслідків, черговий лікувального закладу, вузла
ТО УОЗ, (дату, час, хвилини передачі інформації).
Примітка. "Екстрене повідомлення про надзвичайну ситуацію"
відправляється в вузол вищого рівня негайно, тому в бланк
включається наявна на час передачі інформація. В рядках, що мають
містити відсутні у кореспондента дані записується: "дані
відсутні".
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 560
( v0560282-09 ) від 30.07.2009 }

Додаток 2

до Регламенту
---------------------------------- |Код форми за ЗКУД __ __ __ __ __| |Код закладу ЗКПО __ __ __ __ __| ---------------------------------- ---------------------------- ---------------------------------- Міністерство охорони | |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | здоров'я України | |ФОРМА N 155-1/о | ---------------------------| |Затверджена наказом МОЗ України | Найменування закладу | |від "___"________ р. N _______ | __________________________ | |--------------------------------| __________________________ | | | ---------------------------- ----------------------------------
Термінове повідомлення про надання медичної допомоги

при надзвичайній ситуації (НС) (уточнене, або заключне)
1. Код НС згідно з Класифікатором НС: ____________________________

(П.І.Б., посада, рік, год., хвилини)
2. Місце виникнення НС:___________________________________________ _______________________________________________________________ (найменування: об'єкту, населеного пункту, району, області) . Початок НС:____________________________________________________

(дата, год., хвилини) . Закінчення НС: ________________________________________________

(дата, год., хвилини) . Характеристика та масштаби НС__________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

(вид НС, рівень згідно класифікації НС) . Кількість постраждалих: всього (в т.ч. дітей) _________________

із них: .1 з механічною травмою (S00-T19) _______________________________
6.2 з термічними та хімічними опіками (T20-T32) __________________
6.3 з відмороженнями (T33-T35) ___________________________________
6.4 з отруєнням токсичними речовинами (T36-T65) __________________
6.5 з інфекційними захворюваннями (A00-B34) ______________________
6.6 з іншими травмами та захворюваннями __________________________ (якщо кількість згідно п.6.6. більше 10% всієї кількості

постраждалих вказується діагноз) . Кількість загиблих (в т.ч. дітей) _____________________________
8. Евакуйовано: всього чол., ______ в т.ч. дітей _________________
8.1 Померло під час евакуації: всього чол., ____ в т.ч.дітей _____
9. Госпіталізовано: всього чол., ______ в т.ч. дітей _____________

з них: .1 У важкому стані: всього чол., ______ в т.ч. дітей ____________
9.2 Середньої важкості: всього чол., ______ в т.ч. дітей _________
9.3 Померло в лікувальних закладах: (в т.ч. дітей) _______________
10. Місце госпіталізації постраждалих ____________________________ _________________________________________________________________

(населений пункт, лікувальний заклад, відділення) 1. Сили, що залучались для ліквідації надзвичайної ситуації:
11.1 Бригади постійної готовності першої черги (бригади швидкої

медичної допомоги): всього ______ чол., ______ 1.2 Загально-профільні лікарські бригади: всього _____ чол. ___
1.3 Спеціалізовані бригади: всього ______ чол. _____
11.3.1 Профіль бригад: всього ______ чол. ______(вказати, які та

кількість з кожного профілю) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
11.4 Фельдшерські бригади: всього _____ чол. _____
12. Спеціалізовані бригади другої черги: всього _____ чол. _____
12.1 Профіль бригад: всього ___ чол. __ (вказати які та кількість по кожному профілю) ________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
13. Роботи з ліквідації медико-санітарних наслідків продовжуються:
13.1 Стислий опис того, що робиться: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
14. Потреба у додаткових силах та засобах: _______________________

(яких, скільки) ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
15. Керівник _____________________________________________________

(П.І.Б., підпис) 6. Інформація передана __________________________________________

(П.І.Б., посада, рік, год., хвилини) ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
Інструкція
щодо заповнення "Термінового повідомлення про надання медичної
допомоги при надзвичайній ситуації (НС) (уточнене або

заключне)" (форма N 155-1/о)
"Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при
надзвичайній ситуації (НС) (уточнене або заключне)" форма N
155-1/о є медичним обліковим документом, що призначається для
наступної уточненої або заключної інформації всіх суб'єктів
функціональної підсистеми Міністерства охорони здоров'я України в
межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань
надзвичайних ситуацій (далі - підсистема МОЗ УІАС НС) про
надзвичайну ситуацію (далі НС), кількість постраждалих, кількість
і стан госпіталізованих та кількість загиблих при НС, про медичні
формування (заклади), які беруть участь в ліквідації наслідків НС,
та обсяг проведеної роботи з надання медичної допомоги
постраждалим. Якщо медико-санітарні наслідки не ліквідовані, то
інформується, що робиться по їх ліквідації, які сили і засоби
потрібні додатково для ліквідації медико-санітарних наслідків. Інформація при режимі діяльності у НС передається засобами
комп'ютерної пошти або (тимчасово до її створення) по факсу згідно
з Регламентом щоденно на 5.30, 7.30, 11.30, 15.30, 19.30. При
заповненні форми в найменуванні форми підкреслюються слова
"уточнене або заключне". "Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при
надзвичайній ситуації (НС) (уточнене або заключне)" заповнюється в
лікувальному закладі, який бере участь у наданні медичної допомоги
постраждалим при НС (у ФАП-і, поліклініці, амбулаторії, лікарні,
до яких звертаються постраждалі, станції ШМД, що направила бригади
до місця НС тощо), реєструється і передається у вказаний час в ЦРЛ
(ЦМЛ). В ЦРЛ (ЦМЛ) черговий, відповідальний за функціонування
підсистеми МОЗ УІАС НС на цьому рівні, реєструє отриманий
документ, підшиває його в справу і на підставі інформації
документу та додаткової інформації про НС на час доповіді заповнює
бланк "Термінового повідомлення про надання медичної допомоги при
надзвичайній ситуації (НС) (уточнене або заключне)", направляє
його до вузлу ТОУОЗ та інформує про стан надання медичної допомоги
при НС керівництво ЦРЛ (ЦМЛ). Оперативний черговий ТОУОЗ, після отримання повідомлення з
ЦРЛ (іншого закладу охорони здоров'я), реєструє отриманий
документ, підшиває його в справу і на підставі інформації
документу та додаткової інформації про НС на час доповіді, яку він
активно збирає, заповнює бланк "Термінового повідомлення про
надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (НС) (уточнене
або заключне)", направляє його до вузлу МОЗ України та інформує
про стан ліквідації медико-санітарних наслідків НС керівництво
ТОУОЗ. Диспетчер вузла МОЗ України, після отримання документу діє
відповідно до п.п. 9.5 та 22 Регламенту.
Порядок заповнення
У лівому верхньому кутку вписується найменування закладу
охорони здоров'я, який надсилає "Термінове повідомлення про
надзвичайну ситуацію (НС) ( уточнене або заключне)". У рядку 1 "НС згідно з Класифікатором НС" вказується код НС
відповідно до "Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні" і
Переліку надзвичайних ситуацій, щодо яких подається інформація до
вузла МОЗ України. У рядку 2 "Місце НС" вказується найменування об'єкту
(відрізок дороги, територія поблизу населеного пункту), населений
пункт, район, область (АРК), де відбулась НС. У рядку 3 "Початок НС" вказується дата, години та хвилини,
коли відбулась НС. У рядку 4 "Закінчення НС" вказується дата, години та хвилини,
коли закінчились роботи по ліквідації наслідків НС, якщо
ліквідація наслідків продовжується, про це повідомляється. У рядку 5 "Характеристика та масштаби НС" стисло описується,
яка НС відбулась (дорожньо-транспортна пригода, при якій
вказується кількість постраждалих осіб; технологічна аварія,
природне явище, при яких були постраждалі; рівень НС (об'єктовий,
місцевий, регіональний, державний)). У рядку 6 - "Кількість постраждалих, всього" - проставляється
число постраждалих, а в лапках - в тому числі дітей. У рядку 6.1 - "з механічною травмою (S00-T19)" -
проставляється число постраждалих з механічною травмою відповідно
до кодів з S00 по T19 Міжнародної статистичної класифікації хвороб
(МКХ10). У рядку 6.2 - "з термічними та хімічними опіками (T20-T32)"
проставляється число постраждалих з термічними та хімічними
опіками відповідно до кодів з T20 по T32. У рядку 6.3 - "з відмороженнями (T33-T35)" проставляється
число постраждалих з відмороженнями відповідно до кодів з T33 по
T35. У рядку 6.4 - "з отруєнням токсичними речовинами (T36-T65)"
проставляється число постраждалих з отруєнням токсичними
речовинами відповідно до кодів з T36 по T65. У рядку 6.5 - "з інфекційними захворюваннями (A00-B34)"
проставляється число постраждалих з інфекційними захворюваннями
відповідно до кодів з A00 по B34. У рядку 6.6 - "з іншими травмами та захворюваннями"
проставляється число постраждалих з іншими травмами та
захворюваннями, якщо таких постраждалих значна кількість
(кількість постраждалих згідно з п. 6.6. понад 10% всієї кількості
постраждалих) вказується назва і код захворювання. У рядку 7 "Кількість загиблих (в т.ч. дітей)" проставляється
число загиблих на місці НС, в лапках вказується число загиблих на
місці НС дітей. У рядку 8 "Евакуйовано: всього чол. ______ в т.ч. дітей____"
вказується загальне число евакуйованих з вогнища ураження, у т.ч.
дітей. У рядку 8.1 "Померло під час евакуації: всього чол., ____ в
т.ч. дітей___" вказується загальне число померлих під час
евакуації, у т.ч. дітей. У рядку 9 "Госпіталізовано" вказується число усіх
госпіталізованих постраждалих від надзвичайної ситуації, у т. ч.
дітей. У рядках 9.1-9.1.2 вказується число госпіталізованих за
ступенями важкості, у тому числі і дітей. У рядку 9.3 "Померло в лікувальних закладах: (в т.ч. дітей)"
вказується загальне число померлих в лікувальних закладах, в
лапках у т.ч. дітей. У рядку 10 "Місце госпіталізації постраждалих" вказуються
населені пункти та лікувальні заклади, куди госпіталізовано
постраждалих при НС. У рядках підпунктів 11 "Сили, що залучаються для ліквідації
надзвичайної ситуації": 11.1 "Бригади постійної готовності першої черги" (бригади
швидкої медичної допомоги) - вказується їх загальна кількість і
число осіб в бригадах. 11.2 "Загальнопрофільні лікарські бригади" - вказується
загальне число бригад, які очолюють лікарі і число осіб в цих
бригадах. 11.3 "Спеціалізовані" - вказується загальне число
спеціалізованих бригад постійної готовності першої черги і число
осіб в них. 11.3.1 "Профіль бригад" - вказується профіль спеціалізованих
бригад (бригади інтенсивної терапії, кардіологічні,
протишокові-реанімаційні тощо), їх кількість за кожним профілем,
число осіб в кожній групі спеціалізованих бригад. 11.4 "Фельдшерські бригади" - вказується число фельдшерських
бригад, що працювали по ліквідації медико-санітарних наслідків НС,
і кількість осіб в них. У рядку 12 "Спеціалізовані бригади постійної готовності
другої черги" вказується число всіх бригад і число осіб в них. 12.1 "Профіль бригад" вказується число бригад з кожного
профілю та число осіб в бригадах кожного профілю. У рядку 13 "Роботи по ліквідації медико-санітарних наслідків
продовжуються", якщо роботи на час передачі інформації ще
продовжуються - рядок підкреслюється і в рядку 12.1 стисло
описується, що робиться. У рядку 14 "Потреба у додаткових силах та засобах"
заповнюється, якщо роботи по ліквідації наслідків НС
продовжуються, і вказується, які сили та засоби необхідні
(регіону, району, місту). У рядку 15 "Керівник" вписується назва закладу, що подає
звіт, прізвище ім'я, по батькові керівника закладу, його особистий
підпис. У рядку 16 "Інформація передана" вказується прізвище ім'я, по
батькові, посада особи, яка передала інформацію; рік, число,
годину, хвилину передачі інформації.
Додаток 3

до Регламенту
Галузева статистична звітність
-------------------------------------------------------------------------------- Коди | ------------------------------------------------------------------------------| -----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |МДО, |вище- | |КС | доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|концерну,|стоящої| | | мента|дача іде-|СПАТО |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|асоціації|органі-| | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |за СПОДУ |зації- | | | УКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-| |іденти-| | | |код за | | | за | |рювання | |фікаці-| | | |ЄДРПОУ | | |УКВЕД | |за КОПФГ| |йний | | | | | | | | | | |код за | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | -----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | -------------------------------------------------------------------------------
Форма N 65-здоров

Затверджена наказом ому подається ____________________ Міністерства охорони
(найменування і адреса закладу) здоров'я України то подає: від ___ _______ ___ р. N__
Автономна Республіка Крим, область,
м. Київ, м. Севастополь ___________ Поштова (комп'ютерною
Район _____________________________ поштою на четверту добу
Заклад ____________________________ після виникнення
Адреса закладу ____________________ надзвичайної ситуації)
Форма власності ___________________

Звіт про надання медичної допомоги при

надзвичайній ситуації (НС)
Подають:

- станції швидкої медичної допомоги, медичні заклади,

які брали участь у ліквідації медико-санітарних

наслідків надзвичайної ситуації, - центральній

районній (міській) лікарні і органу управління, якому

заклад безпосередньо підлягає, протягом доби після

закінчення ліквідації медико-санітарних наслідків

надзвичайної ситуації;

- головний лікар центральної районної (міської)

лікарні, міський орган охорони здоров'я - вузлу

інформаційно-аналітичної обробки інформації ТОУОЗ

протягом доби після закінчення ліквідації

медико-санітарних наслідків надзвичайної ситуації;

- вузол інформаційно-аналітичної обробки інформації

ТОУОЗ (територіальний центр екстреної медичної

допомоги) - зведений звіт по медичних закладах -

вузлу інформаційно-аналітичної обробки інформації МОЗ

України в УІАС НС (Українському науково-практичному

центру екстреної медичної допомоги та медицини

катастроф) та керівництву органу управління

адміністративної території (Автономної Республіки

Крим, області, м.м. Києва і Севастополя - не пізніше

4-х діб після закінчення ліквідації медико-санітарних

наслідків надзвичайної ситуації;

- вузол інформаційно-аналітичної обробки інформації МОЗ

України в УІАС НС до Українського науково-практичного

центру екстреної медичної допомоги та медицини

катастроф (м.Київ, вул.Братиславська, 3) та

керівництву Міністерства охорони здоров'я України не

пізніше 4-х діб після отримання інформації про

ліквідацію медико-санітарних наслідків надзвичайної

ситуації.
1. Код НС згідно з Класифікатором ________________________________
2. Місце виникнення НС: __________________________________________

(найменування: об'єкту, населеного пункту, району,

міста (району в місці), області) . Початок НС ____________________________________________________

(дата, години, хвилини) . Закінчення НС: ________________________________________________

(дата, години, хвилини) . Характеристика та масштаби НС: ________________________________ _______________________________________________________________

(стислий опис виникнення НС, її рівень згідно класифікації) _______________________________________________________________
6. Час отримання першого повідомлення про НС год. ____ хвил. _____
7. Прибуття на місце НС першого медичного формування в год. ____
хвил.____ . Кількість постраждалих: всього (в т.ч. дітей) _________________

із них: 8.1 з механічною травмою (S00-T19) _________________________ 8.2 з термічними та хімічними опіками (T20-T32)_____________ 8.3 з відмороженнями (T33-T35) _____________________________ 8.4 з отруєнням токсичними речовинами (T36-T65) ____________ 8.5 з інфекційними захворюваннями (A00-B34) ________________ 8.6 з іншими травмами та захворюваннями ____________________ (якщо кількість згідно п.6.6. більше 10% всієї кількості
постраждалих вказується діагноз). . Кількість загиблих (в т.ч. дітей) ____________________________
10. Початок евакуації: год. ____ хвил.____
11. Евакуйовано: всього _______ чол. , в т.ч. дітей _____ 11.1. Евакуація проведена транспортом: 11.1.1 Спеціальним санітарним: всього __ чол., в т.ч. дітей __ 11.1.2 Санітарним: всього _______ чол. , в т.ч. дітей ________ 11.1.3 Пристосованим: всього _______ чол. , в т.ч. дітей _____ 11.1.4 Повітряним (вертольотом, літаком): всього ____чол., в

т.ч. дітей _____ 11.1.5 Водним (річковим, морським): всього ______ чол., в т.ч.

дітей _____ 11.1.6 Іншим (непристосованим): всього __ чол., в т.ч.дітей __
12. Померло під час евакуації: всього ____ чол., в т.ч. дітей ____
13. Час закінчення роботи бригад постійної готовності першої черги год. ____ хвил.____ 4. Госпіталізовано: всього _______ чол. , в т.ч. дітей _____
15. Стан госпіталізованих: 15.1 У важкому стані: всього ______ чол. , в т.ч. дітей _____ 15.2 У стані середньої важкості всього ______ чол., в т.ч.

дітей _____ 15.3 Дані про госпіталізованих (форма додається)* 6. Померло в медичних закладах на час подання звіту: всього ____
чол., в т.ч. дітей _____ 7. Час закінчення госпіталізації год. ____ хвил.____
18. Сили, що залучались для ліквідації надзвичайної ситуації на догоспітальному етапі: 18.1 Бригади постійної готовності першої черги (бригади

швидкої медичної допомоги): всього ______ чол., ______ 18.2 Загально-профільні лікарські бригади: всього ____ чол. __ 18.3 Спеціалізовані бригади: всього ______ чол. _______ 18.3.1 Профіль бригад: всього ______ чол. ______(вказати,

які бригади, та скільки чоловік у їх складі) 9. Яка медична допомога надавалась (підкреслити):
19.1 участь спільно з рятувальниками в звільненні з руїн

(уламків), в виносі (вивозі) постраждалих з осередку НС,

з поданням медичної допомоги на місці НС; 19.2 надання медичної допомоги за межами осередку ураження; 19.3 сортування на тимчасовому пункті збору з наданням

медичної допомоги; 19.4 евакуація в медичні заклади з осередку НС кожного

постраждалого; 19.5 медична допомога при транспортуванні. 0. Амбулаторну медичну допомогу надано: всього___ чол., в т.ч.
дітей ___ 1. Спеціалізовані бригади постійної готовності другої черги
залучалось:
21.1 Ні (підкреслити)
21.2 Так: всього _______ бригад (вказати профіль і кількість

кожного профілю) ________________________________________ __________________________________________________________
22. Час виклику спецбригад постійної готовності другої черги: дата ________ год. ____ хвил.____ 3. Час прибуття спецбригад постійної готовності другої черги:
дата _________ год. ____ хвил.____ 4. Яким транспортом прибули бригади (вписати) ___________________
25. Де працювали бригади: 25.1 В мобільних формуваннях ДСМК: назва формування, кількість і профіль бригад _____________________________________________ ______________________________________________________________ 25.2 В стаціонарних медичних закладах (вказати кількість і профіль бригад, місце роботи бригад) _________________________ ______________________________________________________________
26. Керівник _____________________________________________________

(П.І.Б., посада, підпис) 7. Виконавець ___________________________________________________

(П.І.Б., посада, N телефону)
Додаток до п.15.3 за ф.N 65-здоров
Дані про госпіталізованих * ----------------------------------------------------------------- N |Прізвище,|Рік | Місце госпіталізації|Діагноз| Стан |Примі-| п/п|ім'я, по |народ-|---------------------| | |тки | |батькові |ження |населе-|медич-|відді-| | | | | | |ний |ний |лення | | | | | | |пункт |заклад| | | | | ---+---------+------+-------+------+------+-------+------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+---------+------+-------+------+------+-------+------+------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- римітка: 1. Подаються дані про госпіталізованих постраждалих

внаслідок надзвичайної ситуації щодобово при проведенні

робіт по ліквідації медико-санітарних наслідків

надзвичайної ситуації, останній раз не пізніше наступної

доби після їх закінчення.
Інструкція

щодо заповнення "Звіту про надання медичної допомоги

при надзвичайній ситуації (НС)" (форма N 65-здоров)
"Звіт про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації
(НС)" ф. N 65-здоров є звітним медичним документом про організацію
надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (НС). "Звіт про надання медичної допомоги при надзвичайних
ситуаціях (НС) " заповнюється та подається: - станцією швидкої медичної допомоги, медичними закладами,
які брали участь в ліквідації медико-санітарних наслідків
надзвичайної ситуації, до центральної районної (міської) лікарні і
органу управління, якому заклад безпосередньо підпорядковується,
протягом доби після закінчення ліквідації медико-санітарних
наслідків надзвичайної ситуації.; - головним лікарем центральної районної (міської) лікарні,
міським органом охорони здоров'я до вузла інформаційно-аналітичної
обробки інформації ТОУОЗ (територіального центру екстреної
медичної допомоги), протягом доби після закінчення ліквідації
медико-санітарних наслідків надзвичайної ситуації; - вузлом інформаційно-аналітичної обробки інформації ТОУОЗ
(територіальним центром екстреної медичної допомоги) - зведений
звіт по медичним закладам - вузлу інформаційно-аналітичної обробки
інформації МОЗ України в УІАС НС (Українському науково-практичному
центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф) та
керівництву органу управління охорони здоров'я території
(Автономної Республіки Крим, області, м.м. Києва і Севастополя) не
пізніше 4-х діб після закінчення ліквідації медико-санітарних
наслідків надзвичайної ситуації. - вузлом інформаційно-аналітичної обробки інформації МОЗ
України в УІАС НС (Українським науково-практичним центром
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф) - Міністерству
охорони здоров'я України не пізніше 4-х діб після отримання
інформації про ліквідацію медико-санітарних наслідків надзвичайної
ситуації.

Порядок заповнення
У лівому верхньому кутку титульної сторони звіту вписується
найменування і адреса медичного закладу (центру), якому подається
"Звіт про надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях" ф.
N 65-здоров. Нижче вказується місце знаходження (Автономна Республіка
Крим, область, м. Київ, м. Севастополь, район), повне
найменування, адреса та форма власності закладу, що подає звіт. Форма N 65-здоров заповнюється на підставі ф. N 155/о та
ф. N 155-1/о. У формі основного бланку: У рядку 1 "НС згідно з Класифікатором НС" вказується код НС
відповідно до "Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні" і
Переліку надзвичайних ситуацій, щодо яких подається інформація до
вузла УІАС НС МОЗ України. У рядку 2 "Місце НС" вказується найменування об'єкту (завод,
аеропорт, відрізок дороги, територія поблизу населеного пункту
тощо), населений пункт, район, область (АРК), де відбулась НС. У рядку 3 "Початок НС" вказується дата, години та хвилини,
коли відбулась НС. У рядку 4 "Закінчення НС" вказується дата, години та хвилини,
коли закінчились роботи по ліквідації наслідків НС, якщо
ліквідація наслідків продовжується - про це повідомляється. У рядку 5 "Характеристика та масштаби НС" стисло описується,
що і як сталось, масштаби і рівень НС відповідно до Класифікатора
надзвичайних ситуацій в Україні. У рядку 6 "Час отримання першого повідомлення про НС"
вказуються години і хвилини, коли зафіксовано перше повідомлення
про НС. У рядку 7 "Прибуття на місце НС першого медичного формування"
вказуються години і хвилини прибуття першого медичного формування
у вогнище НС. У рядку 8 "Кількість постраждалих" вказується загальне число
постраждалих, в дужках у тому числі дітей. У рядку 8.1 - "з механічною травмою" - проставляється число
постраждалих з механічною травмою відповідно до кодів (S00-T19)
Міжнародної статистичної класифікації хвороб МКХ-10. У рядку 8.2 - "з термічними та хімічними опіками"
проставляється число постраждалих з термічними та хімічними
опіками відповідно до кодів (T20-T32) У рядку 8.3 - "з відмороженнями" проставляється число
постраждалих з відмороженнями відповідно до кодів (T33-T35) У рядку 8.4 - "з отруєнням токсичними речовинами"
проставляється число постраждалих з отруєнням токсичними
речовинами відповідно до кодів (T36-T65) У рядку 8.5 - "з інфекційними захворюваннями" проставляється
число постраждалих з інфекційними захворюваннями відповідно до
кодів (A00-B34) У рядку 8.6 - "з іншими травмами та захворюваннями"
проставляється число постраждалих з іншими травмами та
захворюваннями, якщо таких постраждалих значна кількість
(кількість постраждалих згідно з п.6.6. понад 10% всієї кількості
постраждалих) вказується назва і код захворювання. У рядку 9. "Кількість загиблих (в т.ч. дітей)" проставляється
число загиблих на місці НС, в дужках вказується число загиблих на
місці НС дітей. У рядку 10 "Початок евакуації" вказується година і хвилина
початку евакуації постраждалих. У рядках 11-11.1 "Евакуйовано" вказується загальне число
евакуйованих, у т.ч. дітей та яким транспортом (спеціальним
санітарним, санітарним, пристосованим, повітряним, водним, іншим
(непристосованим) проведена евакуація, число евакуйованих кожним з
видів транспорту, у т.ч. дітей. У рядку 12 "Померло під час евакуації" проставляється скільки
померло під час евакуації постраждалих всього, у т. ч. дітей. У рядку 13 "Час закінчення роботи бригад першої черги"
вказується години і хвилини закінчення роботи медичних формувань
першої черги на догоспітальному етапі. У рядку 14 "Госпіталізовано" вказується загальне число усіх
госпіталізованих, незалежно від стану, у т. ч. дітей. У рядку 14.1 "Виписано із стаціонарних закладів" вказується
число постраждалих, виписаних із стаціонарних закладів на час
подання звіту, в т. ч. дітей. У рядках 15.1, 15.2 "Стан госпіталізованих" вказується
загальне число госпіталізованих у важкому стані, у т. ч. дітей, та
загальне число у стані середньої важкості, у т. ч. дітей на час
складання звіту. Рядок 15.3 "Дані про "госпіталізованих" заповнюється за
формою, що додається до п.15.3 Звіту. Заповнення цього Додатку: У графі 1 - вказується N за порядком запису. У графі 2 - вказується прізвище, ім'я, по батькові
постраждалого. У графі 3 - рік народження постраждалого. У графі 4 - населений пункт, де знаходиться медичний заклад,
куди госпіталізовано постраждалого. У графі 5 - назва медичного закладу, куди госпіталізовано
постраждалого. У графі 6 - профіль відділення, куди госпіталізовано
постраждалого. У графі 7 - діагноз, з яким госпіталізовано постраждалого. У графі 8 - вказується стан постраждалого на час заповнення
звіту. У графі 9 - робляться записи, що виходять за межі
обов'язкових. У рядку 16 "Померло в медичних закладах на час подання звіту"
вказується загальне число померлих, постраждалих при НС в медичних
закладах, у т. ч. дітей. У рядку 17 "Час закінчення госпіталізації" вказується години
та хвилини доставки або самостійного звернення до медичного
закладу останнього постраждалого до приймального відділення
медичного закладу. У рядках 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.3.1 вказується які сили
залучались для ліквідації надзвичайної ситуації на догоспітальному
етапі: кількість і склад бригад постійної готовності першої черги
(бригади швидкої медичної допомоги: всього загально-профільних
лікарських бригад, спеціалізованих бригад, їх профіль). У рядках 19, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 підкреслюється, яка
із перелічених видів медичної допомоги надавалась (участь спільно
з рятувальниками у звільненні з руїн (уламків), у виносі (вивозі)
постраждалих з осередку НС, з поданням медичної допомоги на місці
НС; надання медичної допомоги за межами осередку ураження;
сортування на тимчасовому пункті збору з наданням медичної
допомоги; евакуація в медичні заклади з осередку НС кожного
постраждалого; медична допомога при транспортуванні). У рядку 20 "Амбулаторну медичну допомогу надано" вказується
кількість постраждалих, у тому числі дітей, яким надано
амбулаторну допомогу в стаціонарних закладах охорони здоров'я. У рядках 21-21.2 "Спеціалізовані бригади постійної готовності
другої черги", якщо такі бригади не залучались, підкреслюється
"ні"; якщо залучались, підкреслюється "так" і вказується, скільки
всього бригад залучалось, окремо вказати кількість бригад кожного
профілю. У рядку 22 "Час виклику спеціалізованих бригад постійної
готовності другої черги" вказується дата, година, хвилини запису в
територіальному центрі екстреної медичної допомоги виклику цих
бригад. У рядку 23 "Час прибуття спеціалізованих бригад постійної
готовності другої черги" вказується дата, година, хвилини прибуття
кожної бригади окремо за профілями. У рядках 24-24.2 "Яким транспортом прибули бригади", якщо
спеціалізовані бригади постійної готовності другої черги працювали
в мобільних формуваннях ДСМК - вказується назва формування, число
бригад і їх профіль; якщо бригади працювали в стаціонарних
медичних закладах - вказується назва медичного закладу, якого
профілю і скільки бригад працювало. У рядку 25 "Керівник" вказується прізвище, ім'я, по батькові,
посада, підпис керівника закладу, що складає звіт. У рядку 26 "Виконавець" вказується прізвище, ініціали, посада
та номер телефону особи, яка підготувала звіт.
Додаток 4

до Регламенту
Галузева статистична звітність
-------------------------------------------------------------------------------- Коди | ------------------------------------------------------------------------------| -----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |МДО, |вище- | |КС | доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|концерну,|стоящої| | | мента|дача іде-|СПАТО |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|асоціації|органі-| | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |за СПОДУ |зації- | | | УКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-| |іденти-| | | |код за | | | за | |рювання | |фікаці-| | | |ЄДРПОУ | | |УКВЕД | |за КОПФГ| |йний | | | | | | | | | | |код за | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | -----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | -------------------------------------------------------------------------------
Форма N 66-здоров
Затверджена наказом ому подається ____________________ Міністерства охорони
(найменування і адреса закладу) здоров'я України то подає: від ___ _______ ___ р. N__
Автономна Республіка Крим, область,
м. Київ, м. Севастополь ___________ Поштова-щомісячна

(комп'ютерною поштою не

пізніше 5 числа наступного

за звітним місяця
Звіт про надання медичної допомоги при надзвичайних

ситуаціях, що сталися на території
(Автономна Республіка Крим, області, мм.Київ і Севастополь)
Подають:

- вузол інформаційно-аналітичної обробки інформації

ТОУОЗ (територіальний центр екстреної медичної

допомоги) - вузлу інформаційно-аналітичної обробки

інформації МОЗ України в УІАС НС (Українському

науково-практичному центру екстреної медичної

допомоги та медицини катастроф) та керівництву

органу управління території (Автономної Республіки

Крим, області, м.м.Києва і Севастополя - не пізніше

5 числа наступного за звітним місяця;

- вузол інформаційно-аналітичної обробки інформації

МОЗ України в УІАС НС до Українського

науково-практичного центру екстреної медичної

допомоги та медицини катастроф (м.Київ,

вул.Братиславська, 3) та зведений звіт по Україні

керівництву Міністерства охорони здоров'я України не

пізніше 10 числа наступного за звітним місяця.

Таблиця
-------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назви НС та да-|Кількість|Всьо-|З них | Постраждало чоловік |Збитки | п/п |та (для загаль-|НС певно-|го НС|НС без|------------------------------------------|від НС | |но-державного |го рівня | |загиб-|всього| в тому числі |в медич-| |та регіонально-|(за кла- | |лих | | |них зак-| |го рівнів) |сифіка- | | | | |ладах, | | |тором) | | | | |тис.грн.| -----+---------------+---------+-----+------+------+-----------------------------------+--------| | | 1|2|3|4 | | | |заги-|пора-|померло |госпі-|померло| | | | | | | | | | |нуло |нено |на дого-|талі- |в мед- | | | | | | | | | | | | |спіталь-|зовано|закладі| | | | | | | | | | | | |ному | |(дах) | | | | | | | | | | | | |етапі | | | | -----+---------------+---------+-----+------+------+-----+-----+--------+------+-------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -----+---------------+---------+-----+------+------+-----+-----+--------+------+-------+--------| 1 |Техногенні | | | | | | | | | | | |всього, з них | | | | | | | | | | | 1.1 |Загальнодержав-| | | | | | | | | | | |ні, всього | | | | | | | | | | | 1.1.1| | | | | | | | | | | | 1.1.2| | | | | | | | | | | | 1.2 |Регіональні, | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | 1.2.1| | | | | | | | | | | | 1.2.2| | | | | | | | | | | | 1.3 |Місцеві та | | | | | | | | | | | |об'єктові | | | | | | | | | | | 2 |Природні | | | | | | | | | | | |всього, з них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 |Загальнодержав-| | | | | | | | | | | |ні, всього | | | | | | | | | | | 2.1.1| | | | | | | | | | | | 2.1.2| | | | | | | | | | | | 2.2 |Регіональні | | | | | | | | | | | 2.2.1| | | | | | | | | | | | 2.2.2| | | | | | | | | | | | 2.3 |Місцеві та | | | | | | | | | | | |об'єктові | | | | | | | | | | | 3 |Всього: | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Керівник ____________________________________________

(П.І.Б., посада, підпис)
10. Виконавець ___________________________________________

(П.І.Б., посада, N телефону)
Інструкція

щодо складання "Звіту про надання медичної допомоги при

надзвичайних ситуаціях, що сталися на території

(Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ і

Севастополь) за місяць" (форма N 66-здоров)
"Звіт про надання медичної допомоги при надзвичайних
ситуаціях що сталися на території (Автономна Республіка Крим,
області, мм.Київ і Севастополь) за місяць" (форма N 66-здоров) є
галузева статистична звітність про надзвичайні ситуації, що
сталися на території Автономної Республіки Крим, областей та міст
Києва і Севастополя. Звіт складається вузлом ТО УОЗ (територіальним центром
екстреної медичної допомоги) до 5 числа кожного наступного за
звітом місяцем, на підставі узагальнення повідомлень та звітів про
НС (Додатки 1, 2, 3), що подають медичні заклади, які надавали
медичну допомогу при надзвичайних ситуаціях, ЦРЛ (ЦМЛ). Форма бланка звіту заповнюється таким чином: У рядках з номером 1 та 2 вписуються узагальнені дані
відповідно про всі техногенні та природні за походженням
надзвичайні ситуації за минулий місяць. У рядку 1.1 "Загальнодержавні" вписуються узагальнені дані
про всі техногенні надзвичайні ситуації загальнодержавного рівня
за минулий місяць. У кожному з рядків: 1.1.1, 1.1.2, ..... вписуються дані про
кожну окремо техногенну надзвичайну ситуацію загальнодержавного
рівня за минулий місяць. У рядку 1.2 "Регіональні" вписуються узагальнені дані про всі
техногенні надзвичайні ситуації регіонального рівня за минулий
місяць. У кожному з рядків 1.2.1, 1.2.2, ..... вписуються дані про
кожну окремо техногенну надзвичайну ситуацію регіонального рівня
за минулий місяць. У рядку 1.3 "Місцеві та об'єктові" вписуються узагальнені
дані про всі техногенні надзвичайні ситуації місцевого та
об'єктового рівнів за минулий місяць. (Окремо про кожну НС цих
рівнів звіт не заповняється) У рядку 2.1 "Загальнодержавні" вписуються узагальнені дані
про всі природні надзвичайні ситуації загальнодержавного рівня за
минулий місяць. У кожному з рядків 2.1.1, 2.1.2, ..... вписуються дані про
кожну окремо природну надзвичайну ситуацію загальнодержавного
рівня за минулий місяць. У рядку 2.2 "Регіональні" вписуються узагальнені дані про всі
природні надзвичайні ситуації регіонального рівня за минулий
місяць. У кожному з рядків 2.2.1, 2.2.2, ..... вписуються дані про
кожну окремо природну надзвичайну ситуацію регіонального рівня за
минулий місяць. У рядку 2.3 "Місцеві та об'єктові" вписуються узагальнені
дані про всі природні надзвичайні ситуації місцевого та
об'єктового рівнів за минулий місяць. (Окремо про кожну НС цих
рівнів звіт не заповняється) У рядку 3 вписуються узагальнені дані про всі техногенні та
природні за походженням надзвичайні ситуації всіх рівнів за
минулий місяць. У графі 1 "N п/п" вписується номер рядку таблиці звіту. У графі 2 вписуються для рядків з однією та двома розрядами
цифр: 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 - назви типів і видів
НС, відповідно: у рядку 1 -"Техногенні всього, із них", в рядку 2
"Природні всього, із них", в рядках 1.1 та 2.1 -
"Загальнодержавні", в рядках 1.2 та 2.2 - "Регіональні", в рядках
1.3 та 2.3 - "Місцеві та об'єктові"; для рядків з трьома розрядами
цифр: 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1 тощо - назва та дата конкретної
НС (наприклад - пожежа на заводі "Скат" м. Гаряче 22.05.2000 р.) У графах 3 "Кількість НС певного рівня (за класифікатором)"
вказується відповідно кількість НС для рівня 1 -
загальнодержавного, для рівня 2 - регіонального, для рівня 3 - місцевого, для
рівня 4 - об'єктового. У графі 4 "Всього НС" в кожному рядку вписується кількість
НС, про які йде запис в даному рядку. У графі 5 "з них НС без загиблих" в кожному рядку вписується
кількість НС, про які йде запис в даному рядку, в результаті яких
безпосередньо під час НС не було людських жертв. У графі 6 "всього" в кожному рядку вписується кількість
постраждалих при надзвичайних ситуаціях, про які йде запис в
даному рядку. У графі 7 "загинуло" - вказується число всіх загиблих під час
НС до прибуття першого медичного формування. У графі 8 "поранено" - вказується число поранених під час НС. У графі 9 "Померло на догоспітальному етапі" - вказується
число померлих в присутності медичних формувань на місці НС і при
транспортуванні з числа усіх постраждалих від НС. У графі 10 "Госпіталізовано" - вказується число
госпіталізованих постраждалих з числа поранених постраждалих від
НС. У графі 11 "Померло в медичних закладах" - вказується число
померлих постраждалих в медичних закладах від числа
госпіталізованих постраждалих від НС. У графі 12 "Збитки від НС в медичних закладах (тис.грн.)" -
вказуються збитки, понесені медичним закладом від руйнувань при НС
або фінансові витрати медичного закладу на надання медичної
допомоги (лікування) постраждалих від НС.
Додаток 5

до Регламенту
---------------------------------- |Код форми за ЗКУД __ __ __ __ __| |Код закладу ЗКПО __ __ __ __ __| ---------------------------------- ---------------------------- ---------------------------------- Міністерство охорони | |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | здоров'я України | |ФОРМА N 156/о | ---------------------------| |Затверджена наказом МОЗ України | Найменування закладу | |від "___"________ р. N _______ | __________________________ | |--------------------------------| __________________________ | | | ---------------------------- ----------------------------------

Журнал обліку інформацій про надання медичної допомоги

при надзвичайних ситуаціях
Почато_________________________

Закінчено_______________________
Розділ 1 Облік інформацій про надання медичної допомоги
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Дата, | Інформація про НС |Джерело |Прийня-|Кого |Дата, |Номер |Опера-| п/п|час | |надходжен-|то рі- |проін-|час, |реєст-|тивний| |надхо-| |ня інфор- |шення |формо-|спосіб|рації |черго-| |дження| |мації |опера- |вано |від- |інфор-|вий | |інфор-| |(звідки) |тивним |про НС|правки|мації |П.І.Б.| |мації | |П.І.Б. |черго- | |інфор-|у ад- |підпис| | | |Хто пере- |вим | |мації |ресата| | | | |дав інфор-| | | | | | | | |мацію | | | | | | ---+------+----------------------------------------------------+----------+-------+------+------+------+------| ---+------+----------------------------------------------------+----------+-------+------+------+------+------| | |Назва НС|Дата і |Місце |Назва |Формування|Додаткові| | | | | | | | |і її |час ви-|виник-|об'єкту|які брали |формуван-| | | | | | | | |характер|конання|нення |і його |участь у |ня необ- | | | | | | | | | |НС | |відомча|ліквідації|хідні для| | | | | | | | | | | |підпо- |НС (число |ліквіда- | | | | | | | | | | | |рядко- |і профіль)|ції НС | | | | | | | | | | | |ваність| |(число і | | | | | | | | | | | | | |профіль) | | | | | | | ---+------+--------+-------+------+-------+----------+---------+----------+-------+------+------+------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ---+------+--------+-------+------+-------+----------+---------+----------+-------+------+------+------+------| ___|______|________|_______|______|_______|__________|_________|__________|_______|______|______|______|______ ___|______|________|_______|______|_______|__________|_________|__________|_______|______|______|______|______ ___|______|________|_______|______|_______|__________|_________|__________|_______|______|______|______|______ ___|______|________|_______|______|_______|__________|_________|__________|_______|______|______|______|______ ___|______|________|_______|______|_______|__________|_________|__________|_______|______|______|______|______ ___|______|________|_______|______|_______|__________|_________|__________|_______|______|______|______|______
Розділ 2 Облік руху постраждалих (хворих)
при надзвичайних ситуаціях, які знаходяться в медичному закладі
-------------------------------------------------------------------------------- N | П.І.Б. |Число, |Стать |Діагноз|Ступінь|Надійшов|Переведе-|Виписа- |Помер| п/п| |місяць,| | |важкос-|(шла), |ний(на), |ний(на),|(ла) | | |рік | | |ті |(відді- |(куди) |з реко- |дата,| | |народ- | | | |лення) | |мендаці-|час | | |ження | | | | | |єю | | | | | | | | | |(куди) | | ---+---------+-------+------+-------+-------+--------+---------+--------+-----| | | | Ч |Ж | | | | | | | ---+---------+-------+---+--+-------+-------+--------+---------+--------+-----| 15| 16 | 17 |18 |19| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ---+---------+-------+---+--+-------+-------+--------+---------+--------+-----| ___|_________|_______|___|__|_______|_______|________|_________|________|_____| ___|_________|_______|___|__|_______|_______|________|_________|________|_____| ___|_________|_______|___|__|_______|_______|________|_________|________|_____| ___|_________|_______|___|__|_______|_______|________|_________|________|_____|
Розділ 3 Підсумок руху постраждалих (хворих) при

надзвичайних ситуаціях, які знаходяться в медичному

закладі за добу (чол.)
----------------------------------------------------------------------------------------- N |Дата |Поступило в |Виписано за |Переведено в| Померло в | Лікуються | | п/п|та час| заклад |станом |інші заклади| закладі | в закладі |Черговий| |запов-| |здоров'я | | | | | |нення | | | | | | | ---+------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | |Всьо-|в т.ч.|Всьо-|в т.ч.|Всьо-|в т.ч.|Всьо-|в т.ч.|На час|із них у| | | |го |за |го |за |го |за |го |за |заповн|важкому | | | | |добу | |добу | |добу | |добу |ення |та вкрай| | | | | | | | | | | | |важкому | | | | | | | | | | | | |стані | | ---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+--------+--------| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+--------+--------| ___|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|______|________|________| ___|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|______|________|________| ___|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|______|________|________| ___|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|______|________|________|

Інструкція
щодо заповнення "Журналу обліку надання медичної допомоги

при надзвичайних ситуаціях"
"Журнал обліку надання медичної допомоги при надзвичайних
ситуаціях" ф.156/о (облікова) є обліковим медичним документом всіх
вузлів інформаційно-аналітичної обробки інформації, ЦРЛ (ЦМЛ),
інших лікувально-профілактичних закладів, станцій (відділень)
швидкої медичної допомоги і призначений для реєстрації повідомлень
про надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях (далі -
НС) і обліку руху постраждалих, які знаходяться в
лікувально-профілактичному закладі. Журнал складається з двох
розділів: розділ 1 "Облік інформацій про надання медичної
допомоги" та розділ 2 "Облік руху постраждалих (хворих) при
надзвичайних ситуаціях, які знаходяться в медичному закладі" і
ведеться оперативним черговим, чи черговим закладу, відповідальним
за подання інформації від закладу в Урядову
інформаційно-аналітичну систему з питань надзвичайних ситуацій. Порядок заповнення розділу 1. У лівому верхньому куту титульного листа Журналу вказується
назва закладу і його адреса. На титульному листку Журналу вказується дата (число, місяць,
рік) початку заповнення і дата (число, місяць, рік) закінчення
заповнення його на протязі календарного року. Розділ заповняється оперативним черговим, чи черговим
закладу, відповідальним за подання інформації від закладу в
Урядову інформаційно-аналітичну систему з питань надзвичайних
ситуацій при отриманні інформації про надання медичної допомоги
при НС любим засобом зв'язку. Кореспонденту (особі, що надала
інформацію,) сповіщається порядковий номер реєстрації інформації в
цьому Журналі. У графі 1 - вказується порядковий номер реєстрації НС. У графі 2 - "Дата, час надходження інформації" -
проставляється число, місяць, рік, час (години, хвилини)
надходження інформації. У графі 3 - "Назва НС і її характер" - вказується назва НС
згідно переліку і її характер: - наявність або відсутність або зараження місцевості у районі
НС; - вихід із ладу місцевих сил і засобів охорони здоров'я; - втрати серед населення від НС (кількість загиблих і
вражених, в тому числі дітей). У графі 4 - "Дата, час, виникнення НС" - проставляється
число, місяць, рік і час (години і хвилини) виникнення. У графі 5 - "Місце виникнення НС" вказується область, місто,
район, селище (по можливості адреса). У графі 6 - "Назва об'єкту і його відомча підпорядкованість"
- вказується назва об'єкту і його відомча підпорядкованість на
якому виникла катастроф (аварія). У графі 7 - "Формування, які брали участь у ліквідації НС" -
проставляється вид (загін, бригада, група та інші) профіль
(хірургічна, травматологічна, опікова та інші) відомство (служба
медицини катастроф, МВС, МО, швидка допомога) і кількість
формувань, які приймали участь у ліквідації наслідків НС. У графі 8 - "Додаткові формування необхідні для ліквідації
НС" - відмічається вид (загін, бригада, група та інші) відомство
(служба медицини катастроф, МВС, МО, швидка допомога та інші) і
кількість додатково залучених формувань (фахівців), медичного
майна, транспорту. У графі 9 - "Джерело надходження інформації" - записується
прізвище ім'я по батькові, хто передав інформацію, адреса, назва
формування (закладу), а також реєструють номер телефонів, інші
форми зв'язку (телефон, факс), які забезпечують надійний зв'язок з
джерелом інформації із органом управління по ліквідації наслідків
НС. У графі 10 - "Прийнято рішення оперативним черговим" -
відображається повідомлення про НС у вищестоящі органи управління
службою, установлення зв'язку з формуваннями служби, інші заходи в
залежності від характеру НС. У графі 11 - "Кого проінформовано про НС" записується посада,
прізвище посадової особи оперативного чергового вузла чи закладу
вищого рівня, якому передана інформація. У графі 12 - "Дата, час, спосіб відправки інформації",
фіксуються дата, час та спосіб відправки інформації оперативного
чергового вузла чи закладу вищого рівня, якому передана
інформація. У графі 13 - "Номер реєстрації інформації у адресата"
записується номер реєстрації інформації в журналі оперативного
чергового вузла чи закладу вищого рівня, якому передана
інформація. У графі 14 - "Оперативний черговий П.І.Б." - проставляється
прізвище, ім'я по батькові і підпис оперативного чергового проти
кожного запису. Порядок заповнення розділу 2. Розділ 2 "Облік руху постраждалих (хворих) при надзвичайних
ситуаціях, які знаходяться в медичному закладі" заповнюється
тільки в стаціонарному медичному закладі при госпіталізації в
нього постраждалих при надзвичайних ситуаціях. В розділі 2
оперативний черговий, якому доручено ведіння цього журналу, за
інформацією з приймального відділення та відділень, куди поступив
постраждалий, заповнює поточні строки журналу. У графі 15 "П.І.Б." - вписується прізвище, ім'я та по
батькові постраждалого (хворого). У графі 16 "Число, місяць, рік народження" - вписується
число, місяць, рік народження постраждалого (хворого). У графах 17, 18 "Стать" - закреслюється графоклітка, що
відповідає статі постраждалого (хворого). У графі 19 "Діагноз" - вказується основний діагноз при
наявності декількох життєво-важливих уражень. У графі 20 "Ступінь важкості" - вписується легка, середньої
важкості, важка або дуже важка ступінь. У графі 21 "Надійшов(шла) (назва відділення)" - записується
дата (число, місяць, рік) надходження постраждалого і назва
відділення. У графі 22 "Переведений(на)" - записується назва закладу і
адреса закладу, куди переведено постраждалого і підстави для
переводу. У графі 23 вказується дата, час виписки постраждалого
(хворого) з даного закладу охорони здоров'я та яка дана йому
рекомендація (куди направлений на реабілітацію). У графі 24 проставляється дата і час смерті постраждалого
(хворого) в даному закладі охорони здоров'я. У графі 25 проставляється дата і час смерті постраждалого у
закладі охорони здоров'я. Якщо постраждалий (хворий) помер на
етапі евакуації, то інформацію про нього подає той заклад охорони
здоров'я, куди доставлений труп. Порядок заповнення розділу 3. Розділ 3 "Підсумок руху постраждалих (хворих) при
надзвичайних ситуаціях, які знаходяться в медичному закладі за
добу" заповнюється тільки в стаціонарному медичному закладі при
госпіталізації в нього постраждалих при надзвичайних ситуаціях. В
розділі 3 оперативний черговий, якому доручено ведіння цього
журналу, за інформацією з приймального відділення та відділень,
куди поступили постраждалі, на 8.00 кожного дня підсумовує рух
постраждалих за добу. У графі 26 " N п/п" - вписується порядковий номер строки
запису. У графі 27 "Дата та час заповнення" - вписується число,
місяць, рік та час заповнення (8.00, 12.05.2000 р.). У графах 28, 29 "Поступило в заклад" - вписується кількість
постраждалих, що поступили в заклад з дати НС, всього - графа 28,
та в тому числі за добу - графа 29. У графах 30, 31 "Виписано за станом здоров'я" - вписується
кількість постраждалих, що виписані з закладу з дати НС, всього -
графа 30, та в тому числі за добу - графа 31. У графах 32, 33 "Переведено в інші заклади" - вписується
кількість постраждалих, що були переведені в інші заклади з дати
НС, всього - графа 32, та в тому числі за добу - графа 33. У графах 34, 35 "Померло в закладі" - вписується кількість
постраждалих, що померли в закладі з дати НС, всього - графа 34,
та в тому числі за добу - графа 35. У графах 36, 37 "Лікуються в закладі" - вписується кількість
постраждалих, що на момент запису лікуються в закладі - графа 36,
та в тому числі у важкому та вкрай важкому стані - графа 37. У графі 38 "Черговий" - вписується посада та прізвище
чергового, що заповнював журнал, і він після запису розписується. Отримані дані з обліку руху постраждалих (хворих)
використовуються при складанні звітної форми Додаток 3 "Звіт про
надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях".
Додаток 6

до Регламенту
Перелік

надзвичайних ситуацій, щодо яких подається інформація

до основного та резервного вузлів УІАС НС МОЗ України
------------------------------------------------------------------ | Код НС |Примітка | Найменування надзвичайної ситуації |відповідно до| | |класифікатора| | | НС | | ----------------------------------------+-------------+---------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------------+-------------+---------| 1. Транспортні аварії (катастрофи) | 10100 | | 1.1 Аварії (катастрофи) товарних, паса-| 10101-10102| | жирських та поїздів метрополітену | | | 1.2 Аварії (катастрофи) вантажних суден,| 10103-10104| | у тому числі нафтоналивних та пасажирсь-| | | ких | | | 1.3 Авіаційні катастрофи | 10105-10106| | 1.4 Аварії транспорту на мостах, заліз-| 10107 | | ничних переїздах, у тунелях | | | 1.5 Аварії на транспорті з викидом (заг-| 10108 | факт | розою викиду) біологічно-небезпечних ре-| | | човин (БНР) | | | 1.6 Аварії на транспорті з викидом (заг-| 10109 | факт | розою викиду) радіоактивних речовин (РР)| | | 1.7 Аварії на транспорті з викидом (заг-| 10110 | факт | розою викиду сильнодіючих отруйних речо-| | | вин (СДОР) | | | 1.8* Аварії, в які потрапили керівники| 10111 | | держави та народні депутати України | | | 1.9 Катастрофи на міському електротранс-| 10112 | | порті | | | 1.10 Катастрофи на автомобільному та ін-| 10113 | | шому транспорті | | | | | | 2 Пожежі (вибухи) | 10200 | | 2.1* Пожежі (вибухи) в спорудах, на ко-| 10201 | | мунікаціях та технологічному обладнанні| | | промислових об'єктів | | | 2.2 Пожежі (вибухи) на об'єктах розвід-| 10202 | | ки, видобування, переробки, транспорту-| | | вання та зберігання легкозаймистих, го-| | | рючих, а також вибухових речовин | | | 2.3 Пожежі (вибухи) на транспорті | 10203 | | 2.4 Пожежі (вибухи) в шахтах, підземних| 10204 | | та гірничих виробках | | | 2.5 Пожежі (вибухи) в будівлях та спору-| 10205 | | дах громадського призначення | | | 2.6 Пожежі на радіаційних, хімічних та| 10206 | факт | біологічно-небезпечних об'єктах | | | | | | 3. Аварії на об'єктах економіки (крім| 10300 | факт | транспортних) з викидом (загрозою вики-| | | ду) СДОР | | | 3.1 Аварії з викидом (загрозою викиду),| 10301 | факт | утворення та розповсюдження СДОР під час| | | виробництва, переробки або зберігання| | | (захоронення) | | | 3.2 Аварії на підприємствах промисловос-| 10302 | факт | ті і науково-дослідних установах з вики-| | | дом (загрозою викиду) БНР | | | | | | 4. Наявність в навколишньому середовищі| 10400 | факт | шкідливих речовин понад гранично допус-| | | тимі концентрації (ГДК) | | | 4.1 Наявність у грунті, поверхневих та| 10401 | факт | підземних водах, питній воді та атмос-| | | ферному повітрі шкідливих речовин понад| | | ГДК | | | | | | 5 Аварії з викидом (загрозою викиду) | 10500 | факт | РР (крім аварій на транспорті) | | | 5.1 Аварії на атомних станціях, атомних| 10501 | факт | енергетичних установках виробничого або| | | дослідного призначення з викидом (загро-| | | зою викиду) РР | | | 5.2 Аварії на підприємствах ядерно-пали-| 10502 | факт | вного циклу (крім атомних електростан- | | | цій) з викидом (загрозою викиду) РР | | | 5.3 Аварії з джерелами іонізуючого вип-| 10503 | | ромінювання (виключаючи ядерно-паливний| | | цикл) | | | 5.4 Аварії з радіоактивними відходами,| 10504 | факт | які не виробляються атомними станціями | | | 5.5 Ядерні та радіологічні аварії за ме-| 10505 | факт | жами України із загрозою забруднення те-| | | риторії України | | | | | | 6 Раптове руйнування споруд | 10600 | | 6.1 Руйнування елементів транспортних| 10601 | | комунікацій | | | 6.2* Руйнування будівель та споруд ви-| 10602 | | робничого призначення | | | 6.3* Руйнування будівель та споруд гро-| 10603 | | мадського призначення | | | | | | 7 Аварії на електроенергетичній системі| 10700 | | 7.1 Аварії на атомних електричних стан-| 10701 | | ціях | | | 7.2 Аварії на гідро-, тепло- та інших| 10702-10705| | електростанціях | | | 7.3 Аварії на електроенергетичних мере-| 10706 | | жах | | | | | | 8 Аварії на системах життєзабезпечення| 10800 | | 8.1 Аварії в каналізаційних системах з| 10801 | | масовим викидом забруднюючих речовин | | | 8.2 Аварії в системах забезпечення насе-| 10803 | | лення питною водою | | | 8.3 Аварії на комунальних газопроводах | 10804 | | 8.4 Аварії на магістральних газопроводах| 10805 | | 8.5 Аварії на нафтопроводах та продук-| 10806 | | топроводах | | | | | | 9 Аварії на очисних спорудах | 11000 | | 9.1 Аварії на очисних спорудах стічних| 11001 | | вод з масовим викидом забруднюючих речо-| | | вин | | | 9.2 Аварії на очисних спорудах промисло-| 11002 | | вих газів з масовим викидом забруднюючих| | | речовин в атмосферу | | | | | | 10 Гідродинамічні аварії | 11100 | | 10.1 Прориви гребель (дамб, шлюзів тощо)| 11101 | | з утворенням хвиль прориву та катастро-| | | фічних затоплень | | | 10.2 Прориви гребель (дамб, шлюзів тощо)| 11102 | | з утворенням проривного паводку | | | 10.3 Аварійні спрацювання водосховищ у| 11103 | | зв'язку із загрозою прориву гідроспоруди| | | | | | 11 Небезпечні геологічні процеси | 20100 | | 11.1 Землетруси, зсуви, інші небезпечні| 20101-20106| | геологічні процеси | | | | | | 12 Небезпечні гідрологічні процеси на| 20300, 20400| | суші і на морі | | | | | | 13 Підтоплення населених пунктів, про-| 20408 | | мислових підприємств, інших об'єктів | | | | | | 14 Інфекційні захворювання людей | 20600 | | 14.1 Окремі випадки екзотичних та особ-| 20601-20606| | ливо небезпечних інфекційних хвороб,| | | групові випадки небезпечних інфекційних| | | хвороб і епідемічний спалах небезпечних| | | інфекційних хвороб, епідемії, пандемії,| | | інфекційні захворювання людей невиявле-| | | ної етіології | | | | | | 15 Отруєння людей | 20700 | | 15.1 Отруєння людей у результаті спожи-| 20701 | | вання продуктів харчування | | | 15.2 Отруєння людей у результаті спожи-| 20702 | | вання води | | | 15.3 Отруєння людей токсичними та іншими| 20703-20705| | речовинами | | | | | | 16 Інфекційні захворювання сільсько- | 20800 | | господарських тварин* | | | 16.1 Окремі випадки екзотичних та особ-| 20801 | | ливо-небезпечних інфекційних хвороб, ен-| | | зоотії, епізоотії, панзоотії, інфекційні| | | захворювання сільськогосподарських тва-| | | рин невиявленої етіології, масові отру-| | | єння сільськогосподарських тварин* | | | | | | 17 Масова загибель диких тварин* | 20900 | | | | | 18 Виявлення боєприпасів* | 30600 | | | | | 19 Аварії на арсеналах складів боєпри-| 30701 | | пасів з викидом уламків | | | ----------------------------------------------------------------- римітка*: Інформація подається в тому разі, якщо є постраждалі

люди.
Додаток 7

до Регламенту

ЗАГАЛЬНА СХЕМА

подання інформації про надзвичайні ситуації

у функціональній підсистемі МОЗ України

---------------------------- |Кабінет Міністрів України | ---------------------------- ^

| ---------------------------------- ----------------->|Міністр охорони здоров'я України| | ---------------------------------- | | ^ ^ | | | ------ | ---------------------------- ------------------------------ | ----------------------------- Перший заступник Міністра | |Українська станція екстреної| | |Заступники Міністра згідно | охорони здоров'я України || розподілу функціональних | ---------------------------- | допомоги | | | обов'язків | ^ ------------------------------ | ----------------------------- | ^ | | | | ---------------------------- ------------------------------ | ----------------------------- Департамент органзації | | Український НПЦ | | | МНС України | санітарно-епідеміологічного| | ЕМД та МК | | | | нагляду | ------------------------------ | ----------------------------- ---------------------------- ^ | ^ | | | ------------------------------ -------------------------------- ------------------------------->| Обласний | | Міністр охорони здоров'я | ОблСЕС | | теріторіальний центр |---->| АР Крим, начальники | ---------------------------- ^ ------------------------------ | ^ ----------------------------- | | ^ | | | ---------------------------- ------------------------------ ----------------------------- Районні і міські |--->| Центральна районна |---->| Міські та районні | СЕС |---------------------------- ------------------------------ ----------------------------- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

| | | -------------+----+-------------+--+------------------- | ---+------+----------------- | | | | | | | ----------------------+----------- | -------------------+---------- | | ------------------- -------- | | | | ------------- --------------- --------------- ------------------- | ФАН | | Станція ШМД | | Лікарня | | Поліклініка | ------------- --------------- --------------- | (амбулаторія) | -------------------
{ Регламент доповнено додатком 7 згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 285 ( v0285282-04 ) від 07.06.2004 - див.
у Документі ( va285282-04 ); в редакції Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 560 ( v0560282-09 ) від 30.07.2009 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: