open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 229 від 06.11.98

м.Київ
vd981106 vn229

Про затвердження Порядку проведення взаєморозрахунків за спожитий бюджетними установами і організаціями, що фінансуються з державного бюджету, природний газ і теплоенергію шляхом передачі відповідного обсягу газу

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
26.06.98 N 955 ( 955-98-п ) "Про заходи щодо зменшення
заборгованості підприємств нафтогазового комплексу перед бюджетами
всіх рівнів та державним резервом" з метою забезпечення поточних
проплат за спожитий природний газ і теплоенергію у поточному році
установами і організаціями, що фінансуються з державного бюджету,
шляхом передачі відповідного обсягу газу Н А К А З У Ю:
Затвердити Порядок проведення взаєморозрахунків за спожитий
бюджетними установами і організаціями, що фінансуються з
державного бюджету, природний газ та теплоенергію шляхом передачі
відповідного обсягу газу, який додається.
Міністр І.О.Мітюков

Порядок проведення взаєморозрахунків за спожитий бюджетними
установами і організаціями, що фінансуються з державного
бюджету, природний газ і теплоенергію шляхом передачі

відповідного обсягу газу
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
26.06.98 N 955 ( 955-98-п ) "Про заходи щодо зменшення
заборгованості підприємств нафтогазового комплексу перед бюджетами
всіх рівнів та державним резервом" АТ "Укргазпром" згідно з актом
приймання-передачі передає, а Міністерство фінансів України
приймає природний газ, який знаходиться в підземних сховищах АТ
"Укргазпром". Для забезпечення взаєморозрахунків між бюджетними
установами і організаціями, що фінансуються з державного бюджету
та газотеплопостачальними підприємствами за спожитий природний газ
і теплоенергію встановлюється такий порядок:
1. Головне управління Державного казначейства України
відповідно до акту приймання-передачі природного газу в підземні
сховища відображає в бухгалтерському обліку вартість отриманого
Мінфіном газу як надходження доходів до державного бюджету коштів
від підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України". 2. Органи державної податкової служби України відображають
згідно з листами Мінфіну зазначену суму газу як суму розрахунків
без наявної сплати за видами податків в особових рахунках платника
датою зазначеною у листах. 3. Міністерство фінансів передає міністерствам та іншим
органам центральної виконавчої влади (головним розпорядникам
бюджетних коштів) згідно з актом приймання-передачі (додаток N 1)
природний газ у рахунок погашення заборгованості перед ними
державного бюджету за спожитий природний газ і теплоенергію і в
рахунок поточного фінансування у межах бюджетних асигнувань
(лімітів), що не використані на момент приймання-передачі газу до
кінця поточного року. 4. Міністерства та інші органи центральної виконавчої влади
згідно з протоколом розрахунків з бюджетними установами і
організаціями за спожитий природний газ та теплову енергію
(додаток N 2) передають природний газ за актом приймання-передачі
Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" в рахунок
існуючої заборгованості за спожитий природний газ і теплову
енергію в межах коштів передбачених на поточне фінансування
видатків бюджетних установ і організацій по природному газу та
теплоенергії в обсягах не використаних бюджетних асигнувань
(лімітів), до кінця поточного року. Одночасно міністерства та інші
органи центральної виконавчої влади подають Національній
акціонерній компанії "Нафтогаз України" розподіл спожитого
природного газу по бюджетних установах і організаціях Автономній
республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю (додаток N
4). 5. Міністерства та інші органи центральної виконавчої влади
(головні розпорядники бюджетних коштів) відображають у
бухгалтерському обліку суми отриманого у відповідних обсягах газу
як одержане фінансування з державного бюджету по кодах бюджетної
класифікації 1161, 1164 (інших кодах економічної класифікації за
погодженням з галузевими управліннями Міністерства фінансів) та
проведене ними фінансування бюджетних установ і організацій в
межах бюджетних асигнувань (лімітів), не використаних на момент
приймання-передачі газу до кінця року, про що повідомляються
підвідомчі бюджетні установи. 6. Бюджетні установи і організації відображають в
бухгалтерському обліку суму переданого газу як отримане
фінансування з державного бюджету і проведене ними погашення
кредиторської заборгованості за спожитий природний газ і теплову
енергію на момент приймання-передачі газу та авансове фінансування
в межах бюджетних асигнувань (лімітів), не використаних до кінця
року. 7. Теплопостачальні організації відображають у
бухгалтерському обліку вартість отриманого газу як: - погашення дебіторської заборгованості бюджетними установами
і організаціями за спожиту ними теплову енергію на момент
приймання-передачі газу та авансове фінансування у межах бюджетних
асигнувань (лімітів) до кінця року: - погашення ними кредиторської заборгованості перед
газопостачальними організаціями за спожитий природний газ. 8. Газопостачальні організації відображають у бухгалтерському
обліку як: - погашення дебіторської заборгованості бюджетних установ і
організацій які фінансуються з державного бюджету, за спожитий
природний газ на момент приймання-передачі газу та авансове
фінансування у межах асигнувань (лімітів) до кінця року; - погашення ними кредиторської заборгованості
теплопостачальних організацій за відпущений їм природний газ. 9. Газопостачальні організації відображають як погашення ними
кредиторської заборгованості перед Національною акціонерною
компанією "Нафтогаз України". 10. Головне управління Державного казначейства відображає в
бухгалтерському обліку виконання державного бюджету як проведене
фінансування міністерств інших органів центральної виконавчої
влади в межах бюджетних асигнувань (лімітів), що не використані на
момент приймання-передачі природного газу до кінця поточного року
по відповідних кодах бюджетної класифікації на підставі: - повідомлень Міністерства фінансів про передачу обсягів
природного газу головним розпорядникам бюджетних коштів згідно
доданих актів приймання-передачі; - розподілів коштів державного бюджету по фінансуванню
видатків по природному газу та теплоенергії міністерств і відомств
(головних розпорядників бюджетних коштів) в територіальному
розрізі підвідомчих установ і організацій (додаток N 3) на
паперових та електронних носіях.
Додаток N 1
Акт

приймання-передачі природного газу
м.Київ _____________ 1998 року
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від
26.06.98 р. N 955 "Про заходи щодо зменшення заборгованості
підприємств нафтогазового комплексу перед бюджетами всіх рівнів та
державним резервом Міністерство фінансів України в особі
заступника Міністра____________, з однієї сторони, та Міністерство
(відомство) в особі_____________, з іншої сторони, склали цей акт
про наступне:
1. Міністерство фінансів України в рахунок погашення
заборгованості державного бюджету перед Міністерством
(відомством)"____________ за природний газ і теплову енергію,
відповідно до розпису видатків (лімітів) Державного бюджету
України станом на _______98 р., передає йому природний газ, який
знаходиться в підземному сховищі (назва сховища) в обсязі ________тис.куб. метрів за ціною 60,66 дол.США за 1 тис.куб.
метрів на суму _______ доларів США (прописом) або за курсом НБУ
станом на ________98 р. ________грн./дол.США ____________________
(прописом) гривень у межах бюджетних асигнувань (лімітів), не
використаних на момент приймання-передачі газу до кінця поточного
року.
2. Міністерство (відомство) __________________ відображає в
бухгалтерському обліку суму переданого природного газу як одержане
фінансування з державного бюджету по кодах бюджетної класифікації
та проведене фінансування підвідомчих установ і організацій згідно
доданого розподілу за затвердженою формою (додаток N 3). КВК _____ КФК _____ КЕКВ _____ ______________ тис.грн.
3. Зберігання в підземному сховищі (назва сховища) газу,
зазначеного у п.1, що належить Міністерству (відомству) _________,
здійснюватиметься сховищем (назва сховища) без додаткової оплати
Міністерством (відомством) ____________, за ці послуги.
Міністерство фінансів Міністерство (відомство)
України _____________________ ________________________
Додаток N 2
Відповідно до

Постанови КМУ N 955

від 26 червня 1998 р.
Протокол

розрахунків за спожитий природний газ та теплову енергію

установами і організаціями, що фінансуються з державного

бюджету між Міністерством (відомством) ___________ -

головним розпорядником коштів, НАК "Нафтогаз України",

ВАТ "Облгаз", ДКПТМ "Облтеплоенерго"
Міністерство (відомство) ___________ - головний розпорядник
коштів, НАК "Нафтогаз України", ВАТ "Облгаз", ДКПТМ
"Облтеплоенерго" склали наступний протокол.
1. Міністерство (відомство) ______________ - головний
розпорядник коштів в рахунок погашення заборгованості установ і
організацій, що фінансуються з державного бюджету за природний
газ та теплову енергію, одержаний згідно з додатком N 1, передає
НАК "Нафтогаз України" природний газ в обсязі __________
тис.м.куб., на суму ____________ тис.гривень. Відображає
фінансування установ і організацій, що фінансуються з державного
бюджету, згідно з додатком N 3 на суму _____________ тис.грн. за
курсом НБУ станом на ___________ грн./дол.США.
2. НАК "Нафтогаз України" погашає заборгованість ВАТ "Облгаз"
за природний газ, реалізований у 1998 р. в обсязі _____________
тис.м.куб. на суму ___________ тис.гривень. Приймає від
Міністерства(відомства) _________________ - головного розпорядника
коштів природний газ в обсязі _____________ тис.м.куб. на суму ___________тис.гривень.
3. ВАТ "Облгаз" погашає заборгованість установ і організацій,
що фінансуються з державного бюджету, згідно з додатком N 4 та
ДКПТМ "Облтеплоенерго" за природний газ. Відображає погашення
кредиторської заборгованості перед АТ "Укргазпром" за природний
газ, одержаний у 1998 р. на суму ___________тис.гривень.
4. ДКПТМ "Облтеплоенерго" погашає заборгованість установ і
організацій, що фінансуються з державного бюджету, згідно з
додатком N 4 за теплову енергію на суму ____________ тис. гривень.
Відображає погашення кредиторської заборгованості перед ВАТ
"Облгаз" за природний газ, одержаний у 1998 р. на суму __________
тис.гривень.
5. Установи і організації, що фінансуються з державного
бюджету, згідно з додатком N 3, відображають як одержане
фінансування з державного бюджету на суму ____________ тис.грн. та
погашення заборгованості за спожитий природний газ та теплову
енергію у 1998 р. на суму ____________тис.гривень.
Загальна сума, на яку проводиться розрахунок ________________
тис.гривень.
Міністерство НАК "Нафтогаз України" __________________ ______________________
(керівник) (керівник)
дата дата
М.П. М.П.
ВАТ "Облгаз" ДКПТМ "Облтеплоенерго" __________________ ______________________
(керівник) (керівник)
дата дата
М.П. М.П.
Додаток 3 ____________________________________
(назва головного розпорядника коштів)
КВК
Розподіл коштів державного бюджету при здійсненні видатків через органи Держказначейства за спожитий природний газ і

теплоенергію шляхом передачі відповідного обсягу газу

від "___"____________ 199_ р. N _____

------------------------------------------------------------------------------------- N |Іденти- |Код |Назва |Банкіські реквізити|N |КФК |КЕКВ| Сума | /п|фікацій-|одер- |одер- |-------------------|реєст-| | |--------------------| |ний код |жувача|жувача|Назва| МФО |N |рацій-| | |Всьо-| в т.ч. | |одержу- |коштів|коштів|уста-| |рахунка|ного | | |го |--------------| |вача | | |нови | | |рахун-| | | |перахо-|оплата| |коштів | | | | | |ка | | | |вано |рахун-| | | | | | | | | | | |коштів |ків | --+--------+------+------+-----+-----+-------+------+----+----+-----+-------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------------------------------------------------------------------------
______________________________

(назва територіальної одиниці)
Разом по територіальній одиниці
Всього, в т.ч. по КФК та КЕКВ
Керівник ______________ _______________

(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер ______________ _______________

(підпис) (прізвище)

М.П.
Додаток N 4
Розподіл коштів по бюджетних установах за спожитий природний
газ (теплоенергію) Міністерства (відомства) ________________

по ______________ області

від "___"____________ 199_ р. N _____
------------------------------------------------------------------ N | Ідентифікаційний код |Назва одержувача коштів |Сума, грн. | /п| одержувача коштів | | | --+-----------------------+------------------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------------------------------------------------
Керівник ______________ _______________

(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер ______________ _______________

(підпис) (прізвище)

М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: