open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.06.2004 N 228
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економіки

N 72 ( v0072665-06 ) від 28.02.2006 }
Про положення про структурні

підрозділи Міністерства

Н А К А З У Ю:
1. Погодити перелік затверджених положень (що додаються) про
структурні підрозділи центрального апарату Міністерства згідно з
додатком 1.
2. Керівникам структурних підрозділів, зазначеним у додатку
2, подати у тижневий термін департаменту адміністративної реформи
та розвитку Міністерства положення про підпорядковані структурні
підрозділи.
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
від 03.07.2002 N 195 "Про затвердження положень про структурні
підрозділи Міністерства", від 19.05.2003 N 122 "Про затвердження
положення про департамент людського розвитку" та від 11.09.2003
N 246 "Про внесення змін до положення про управління кадрів
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України".
4. Контроль за дотриманням вимог цього наказу покласти на
заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр М.Деркач

Додаток 1

до наказу Міністерства

економіки та з питань

європейської інтеграції

України

21.06.2004 N 228

ПЕРЕЛІК

затверджених положень про структурні підрозділи

центрального апарату Міністерства

----------------------------------------------------------------- Індекс | Назва структурного підрозділу | Стор. | структурного| | | підрозділу | | | ------------+------------------------------------------+-------| 76 |Управління взаємодії з Верховною Радою | 1-6 | |України | | ------------+------------------------------------------+-------| п/с |Відділ висвітлення діяльності Міністра у | 7-9 | |засобах масової інформації | | ------------+------------------------------------------+-------| 80 |Юридичний департамент | 10-14 | ------------+------------------------------------------+-------| 81 |Управління правового забезпечення | 15-22 | |інвестиційної діяльності | | ------------+------------------------------------------+-------| 82 |Управління правового забезпечення | 23-26 | |бюджетної політики | | ------------+------------------------------------------+-------| 83 |Управління правового забезпечення | 27-34 | |зовнішньоекономічної політики | | ------------+------------------------------------------+-------| 84 |Управління правового супроводження | 35-39 | |економічних питань | | ------------+------------------------------------------+-------| 105 |Адміністративно-господарський департамент | 40-48 | ------------+------------------------------------------+-------| 59 |Управління кадрів | 49-59 | ------------+------------------------------------------+-------| 70 |Господарське управління | 60-64 | ------------+------------------------------------------+-------| 71 |Відділ організації роботи колегії та | 65-70 | |контролю | | ------------+------------------------------------------+-------| 72 |Управління документального забезпечення | 71-77 | ------------+------------------------------------------+-------| 73 |Управління протоколу | 78-83 | ------------+------------------------------------------+-------| 106 |Департамент координації міжнародної | 84-89 | |технічної допомоги | | ------------+------------------------------------------+-------| 42 |Управління співробітництва з міжнародними | 90-94 | |організаціям | | ------------+------------------------------------------+-------| 45 |Управління двостороннього співробітництва | 95-100| ------------+------------------------------------------+-------| 46 |Управління співробітництва з ЄС у рамках |101-107| |програми TACIS та країнами Європи | | ------------+------------------------------------------+-------| 107 |Департамент економіки оборони та безпеки |108-112| ------------+------------------------------------------+-------| 20 |Управління економіки оборони та безпеки |113-118| ------------+------------------------------------------+-------| 21 |Управління мобілізаційної роботи та |119-127| |державного резерву | | ------------+------------------------------------------+-------| 65 |Управління державного оборонного |128-133| |замовлення | | ------------+------------------------------------------+-------| 67 |Управління техногенної безпеки та |134-138| |резервного фонду бюджету | | ------------+------------------------------------------+-------| 108 |Департамент економічної стратегії |139-143| ------------+------------------------------------------+-------| 11 |Управління стратегічних програмних |144-147| |документів | | ------------+------------------------------------------+-------| 16 |Управління взаємодії з міжнародними |148-152| |фінансовими організаціями | | ------------+------------------------------------------+-------| 33 |Управління перспективних досліджень |153-156| ------------+------------------------------------------+-------| 15 |Управління моніторингу розвитку регіонів |157-162| ------------+------------------------------------------+-------| 17 |Управління єврорегіонального |163-168| |співробітництва | | ------------+------------------------------------------+-------| 22 |Управління спеціальних економічних зон та |168-172| |територій пріоритетного розвитку | | ------------+------------------------------------------+-------| 24 |Управління інструментів стимулювання |173-177| |розвитку територій | | ------------+------------------------------------------+-------| 54 |Управління внутрішньої торгівлі та |178-182| |побутових послуг | | ------------+------------------------------------------+-------| 58 |Управління економіки житлово-комунального |183-188| |господарства | | ------------+------------------------------------------+-------| 68 |Управління з питань регуляторної політики |189-194| |у сфері підприємництва | | ------------+------------------------------------------+-------| 79 |Управління стратегічного планування |195-199| |регіонального розвитку | | ------------+------------------------------------------+-------| 110 |Департамент реформування відносин |200-204| |власності | | ------------+------------------------------------------+-------| 23 |Управління з питань власності та |205-210| |банкрутства | | ------------+------------------------------------------+-------| 35 |Управління з питань державної власності |211-214| ------------+------------------------------------------+-------| 111 |Департамент розвитку ринків |215-219| ------------+------------------------------------------+-------| 34 |Відділ технічного регулювання |220-223| ------------+------------------------------------------+-------| 43 |Управління розвитку паливно-енергетичних |224-228| |ринків | | ------------+------------------------------------------+-------| 48 |Управління розвитку ринків продукції |229-232| |промисловості | | ------------+------------------------------------------+-------| 51 |Управління розвитку ринків інфраструктури |233-238| ------------+------------------------------------------+-------| 53 |Управління розвитку ринків продовольства |239-243| |та сільськогосподарської продукції | | ------------+------------------------------------------+-------| 62 |Управління секторальних перетворень та |244-248| |розвитку ринків | | ------------+------------------------------------------+-------| 85 |Відділ цінової політики |249-252| ------------+------------------------------------------+-------| 112 |Департамент фінансової та інвестиційної |253-258| |політики | | ------------+------------------------------------------+-------| 36 |Управління аналізу і прогнозу розрахунків |259-263| |та впливу бюджетної політики на | | |економічний розвиток | | ------------+------------------------------------------+-------| 37 |Управління аналізу і прогнозу впливу |264-268| |податкової політики на економічний | | |розвиток | | ------------+------------------------------------------+-------| 39 |Управління фінансового ринку |269-272| ------------+------------------------------------------+-------| 41 |Управління експертизи та супроводження |273-279| |інвестиційних та інноваційних проектів | | ------------+------------------------------------------+-------| 47 |Управління інвестиційної політики та |280-283| |співробітництва | | ------------+------------------------------------------+-------| 64 |Управління державних інвестицій |284-288| ------------+------------------------------------------+-------| 113 |Департамент інформатизації |289-293| ------------+------------------------------------------+-------| 13 |Управління інформаційних ресурсів |294-297| ------------+------------------------------------------+-------| 69 |Управління інформаційних технологій |296-302| ------------+------------------------------------------+-------| 114 |Департамент міжнародного |303-308| |торговельно-економічного співробітництва | | ------------+------------------------------------------+-------| 28 |Управління зарубіжних представництв |309-314| ------------+------------------------------------------+-------| 29 |Управління торговельно-економічних |315-320| |зв'язків з країнами Європи, США та Канадою| | ------------+------------------------------------------+-------| 30 |Управління торговельно-економічних |321-326| |зв'язків з країнами Азії, Тихоокеанського | | |регіону, Африки та Латинської Америки | | ------------+------------------------------------------+-------| 86 |Відділ міжнародних договорів |327-331| ------------+------------------------------------------+-------| 115 |Департамент державної політики у сфері |332-340| |зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень| | |та контролю за зовнішньоекономічною | | |діяльністю | | ------------+------------------------------------------+-------| 38 |Управління зовнішньоекономічної політики |341-347| ------------+------------------------------------------+-------| 40 |Управління моніторингу зовнішньої торгівлі|348-352| ------------+------------------------------------------+-------| 49 |Управління нетарифного регулювання |353-358| ------------+------------------------------------------+-------| 50 |Управління контролю за |359-366| |зовнішньоекономічною діяльністю | | ------------+------------------------------------------+-------| 52 |Управління торговельних обмежень та |367-372| |недобросовісної конкуренції | | ------------+------------------------------------------+-------| 57 |Управління митно-тарифної політики та |372-378| |захисту внутрішнього ринку | | ------------+------------------------------------------+-------| 116 |Департамент співробітництва з країнами СНД|379-383| ------------+------------------------------------------+-------| 31 |Управління торговельно-економічних |384-389| |зв'язків з Російською Федерацією та іншими| | |країнами СНД | | ------------+------------------------------------------+-------| 87 |Управління з питань співробітництва в |390-394| |рамках структурних утворень СНД | | ------------+------------------------------------------+-------| 117 |Департамент економічної та соціальної |395-400| |політики | | ------------+------------------------------------------+-------| 12 |Управління сталого розвитку |401-407| ------------+------------------------------------------+-------| 14 |Управління макроекономічного аналізу та |408-412| |прогнозування | | ------------+------------------------------------------+-------| 18 |Управління з питань гуманітарного розвитку|413-417| ------------+------------------------------------------+-------| 27 |Відділ з економічних питань пенсійної |418-422| |реформи | | ------------+------------------------------------------+-------| 56 |Управління міжгалузевого балансу |423-426| ------------+------------------------------------------+-------| 60 |Управління соціальних прогнозів та програм|427-430| ------------+------------------------------------------+-------| 118 |Департамент адміністративної реформи та |431-434| |розвитку Міністерства | | ------------+------------------------------------------+-------| 26 |Управління організаційного забезпечення |435-439| |реформування виконавчої влади | | ------------+------------------------------------------+-------| 63 |Управління стратегії розвитку Міністерства|440-445| ------------+------------------------------------------+-------| 75 |Управління взаємодії з громадськістю та |446-450| |засобами масово інформації | | ------------+------------------------------------------+-------| 78 |Управління стратегії проведення |451-454| |адміністративної реформи | | ------------+------------------------------------------+-------| 119 |Департамент з питань координації державних|455-460| |закупівель та державного замовлення | | ------------+------------------------------------------+-------| 19 |Управління моніторингу та координації |461-464| |державних закупівель і державного | | |замовлення | | ------------+------------------------------------------+-------| 55 |Управління методології, правового |465-469| |забезпечення та контролю у сфері державних| | |закупівель | | ------------+------------------------------------------+-------| 120 |Департамент європейської інтеграції |470-475| ------------+------------------------------------------+-------| 44 |Управління європейської інтеграції |476-480| ------------+------------------------------------------+-------| 66 |Управління співробітництва з НАТО |481-487| ------------+------------------------------------------+-------| 121 |Департамент співробітництва з СОТ |488-493| ----------------------------------------------------------------
Начальник управління
стратегії розвитку
Міністерства Н.Доброханська

Додаток 2

до наказу Міністерства

економіки та з питань

європейської інтеграції

України

21.06.2004 N 228

ПЕРЕЛІК

структурних підрозділів центрального апарату

Міністерства, які не подали затверджені положення

станом на 15.06.2004

----------------------------------------------------------- Індекс | Назва структурного | Керівник | структурного| підрозділу | | підрозділу | | | ------------+---------------------------+----------------| 1 |Управління |Верба Ф.О. | |організаційно-аналітичного | | |забезпечення роботи | | |Міністра | | ------------+---------------------------+----------------| 74 |Управління фінансування, |Чубинський А.Ф. | |бухгалтерського обліку | | |та контролю | | ------------+---------------------------+----------------| 100 |Управління |Безверхній А.В. | |організаційно-аналітичного | | |забезпечення роботи | | |керівництва | | ------------+---------------------------+----------------| 109 |Департамент регіонального |Нижник О.М. | |розвитку | | ------------+---------------------------+----------------| 25 |Управління багатосторонніх |Васильченко Н.В.| |переговорів СОТ | | |та гармонізації | | |національного законодавства| | ------------+---------------------------+----------------| 77 |Управління двосторонніх |Мельник Л.В. | |переговорів та розвитку | | |відносин СОТ | | ----------------------------------------------------------
Начальник управління
стратегії розвитку
Міністерства Н.Доброханська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: