open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.07.2003 N 227
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Державного комітету статистики

N 215 ( v0215202-07 ) від 12.07.2007 }
Про затвердження форм державних статистичних

спостережень щодо промислової діяльності

підприємств і організацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Державного комітету статистики

N 262 ( v0262202-04 ) від 30.04.2004

N 261 ( z0674-04 ) від 30.04.2004

N 464 ( v0464202-04 ) від 02.08.2004

N 284 ( v0284202-06 ) від 29.06.2006 }
Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), з метою удосконалення форм державних
статистичних спостережень щодо промислової діяльності підприємств
і організацій Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми державних статистичних спостережень щодо
промислової діяльності підприємств і організацій (додаються) та
ввести їх в дію:
1.1. Річні - зі звіту за 2003 рік:
( Наказ скасовано в частині затвердження форми N 1-П (річна)
згідно з Наказом Державного комітету статистики N 464
( v0464202-04 ) від 02.08.2004 ) N 1-П (річна) "Звіт підприємства
по продукції";
( Наказ скасовано в частині затвердження форми N 1-П (мол)
річна згідно з Наказом Державного комітету статистики N 464
( v0464202-04 ) від 02.08.2004 ) N 1-П (мол) річна "Звіт
підприємства молочної промисловості по продукції";
( Наказ скасовано в частині затвердження форми N 1-П (м'ясо)
річна згідно з Наказом Державного комітету статистики N 464
( v0464202-04 ) від 02.08.2004 ) N 1-П (м'ясо) річна "Звіт
підприємства м'ясної промисловості по продукції";
( Наказ скасовано в частині затвердження Додатку N 2-П
(прокат) до форми N 1-П (річна) згідно з Наказом Державного
комітету статистики N 464 ( v0464202-04 ) від 02.08.2004 ) Додаток
N 2-П (прокат) до форми N 1-П (річна) "Звіт про виробництво
прокату чорних металів";
( Наказ скасовано в частині затвердження Додатку N 2-П
(труби) до форми N 1-П (річна) згідно з Наказом Державного
комітету статистики N 464 ( v0464202-04 ) від 02.08.2004 ) Додаток
N 2-П (труби) до форми N 1-П (річна) "Звіт про виробництво
стальних труб";
( Наказ скасовано в частині затвердження Додатку N 2-П
(метвироби) до форми N 1-П (річна) згідно з Наказом Державного
комітету статистики N 464 ( v0464202-04 ) від 02.08.2004 ) Додаток
N 2-П (метвироби) до форми N 1-П (річна) "Звіт про виробництво
металевих виробів";
( Наказ скасовано в частині затвердження Додатку N 1-П (малі)
до форми N 1-підприємництво (коротка) згідно з Наказом Державного
комітету статистики N 464 ( v0464202-04 ) від 02.08.2004 ) Додаток
N 1-П (малі) до форми N 1-підприємництво (коротка) "Звіт малого
підприємства про виробництво промислової продукції";
( Наказ скасовано в частині затвердження форми N 3-П (річна)
згідно з Наказом Державного комітету статистики N 464
( v0464202-04 ) від 02.08.2004 ) N 3-П (річна) "Звіт про
виробництво продукції промисловими структурними підрозділами
(виробництвами), що перебувають на балансі непромислових
організацій (включаючи сільськогосподарські)";
N 1-теп "Звіт про постачання теплоенергії";
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 1-газ
зідно з Наказом Державного комітету статистики N 284
( v0284202-06 ) від 29.06.2006 } N 1-газ "Звіт про відпуск
природного (зрідженого) газу";
( Наказ скасовано в частині затвердження форми N 1П-НПП
згідно з Наказом Державного комітету статистики N 464
( v0464202-04 ) від 02.08.2004 ) N 1П-НПП "Звіт підприємства про
виробництво промислової продукції".
1.2. Періодичні - зі звіту за січень 2004 року:
( Наказ скасовано в частині затвердження форми N 1-П
(термінова) згідно з Наказом Державного комітету статистики N 464
( v0464202-04 ) від 02.08.2004 ) N 1-П (термінова) "Терміновий
звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)";
( Наказ скасовано в частині затвердження форми N 1-ПЕ згідно
з Наказом Державного комітету статистики N 464 ( v0464202-04 ) від
02.08.2004 ) N 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за
видами економічної діяльності, що відносяться до добувної,
обробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії,
газу, тепла та води".
2. Поширити затверджені пунктами 1.1 та 1.2 цього наказу
форми державних статистичних спостережень на підприємства та
відособлені підрозділи підприємств всіх галузей економіки, які
знаходяться на території України і займаються видами діяльності,
що класифікуються за секціями "C", "D", "E" КВЕД, незалежно від
основного виду діяльності та форми власності.
3. Управлінню статистики промисловості Головного управління
статистики підприємств (Овденко Л.М.):
3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та
розробкою даних державних статистичних спостережень за зазначеними
формами.
3.2. Спільно з ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) підготувати
і узгодити необхідні зміни та доповнення до Плану розробки та
експлуатації комплексів електронної обробки статистичної
інформації (КЕОІ) на 2003 рік, затвердженого наказом Держкомстату
від 11.02.2003 р. N 27 "Про розробку та експлуатацію комплексів
електронної обробки статистичної інформації у 2003 році".
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування робіт щодо виготовлення бланків форм,
перелік яких затверджено пунктом 1 цього наказу.
5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль
за своєчасним виготовленням та відправленням бланків форм
державних статистичних спостережень, затверджених пунктом 1 цього
наказу, на адресу Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики.
6. ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збір та
розробку даних за затвердженими формами державних статистичних
спостережень.
7. Скасувати накази Держкомстату:
7.1. З дня підписання даного наказу: 7.1.1. Від 18.07.2000 N 238 ( v0238202-00 ) "Про затвердження
річних та поточних форм державної статистичної звітності щодо
промислової діяльності підприємств і організацій" в частині
затвердження форм N 1-теп; N 1-газ; додаток N 1-П (малі) до форми
N 1-підприємництво. 7.1.2. Від 30.07.2001 N 340 ( v0340202-01 ) "Про затвердження
річних та поточних форм державної статистичної звітності щодо
промислової діяльності підприємств і організацій" в частині
затвердження форм N 1-П (річна); N 1-П (мол) річна; N 1-П (м'ясо)
річна; додаток N 2-п (прокат) до форми N 1-П (річна); додаток
N 2-П (труби) до форми N 1-П (річна); додаток N 2-П (метвироби) до
форми N 1-П (річна); N 3-П (річна).
7.2. З 1 січня 2004 року: 7.2.1. Від 30.07.2001 N 340 ( v0340202-01 ) "Про затвердження
річних та поточних форм державної статистичної звітності щодо
промислової діяльності підприємств і організацій" в частині
затвердження додатка до форми N 1-П (термінова) місячна. 7.2.2. Від 18.07.2002 р. N 274 ( v0274202-02 ) "Про
затвердження річних та поточних форм державних статистичних
спостережень щодо промислової діяльності підприємств і
організацій" в частині затвердження форми N 1-П (термінова)
місячна.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Головка В.А.
Голова Комітету О.Г.Осауленко

( Форму N 1-П (річна) скасовано на підставі Наказу Державного
комітету статистики N 464 ( v0464202-04 ) від 02.08.2004 )

( Пояснення скасовані на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 262 ( v0262202-04 ) від 30.04.2004 )

( Форму N 1-П (мол) річна скасовано на підставі Наказу
Державного комітету статистики N 464 ( v0464202-04 ) від
02.08.2004 )

( Пояснення скасовані на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 262 ( v0262202-04 ) від 30.04.2004 )

( Форму N 1-П (м'ясо) річна скасовано на підставі Наказу
Державного комітету статистики N 464 ( v0464202-04 ) від
02.08.2004 )
( Пояснення скасовані на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 262 ( v0262202-04 ) від 30.04.2004 )

( Додаток N 2-П (прокат) до форми N 1-П (річна) скасовано на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 464
( v0464202-04 ) від 02.08.2004 )
( Додаток N 2-П (труби) до форми N 1-П (річна) скасовано на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 464
( v0464202-04 ) від 02.08.2004 )

( Додаток N 2-П (метвироби) до форми N 1-П (річна) скасовано
на підставі Наказу Державного комітету статистики N 464
( v0464202-04 ) від 02.08.2004 )

( Додаток N 1-П (малі) до форми N 1-підприємництво (коротка)
скасовано на підставі Наказу Державного комітету статистики N 464
( v0464202-04 ) від 02.08.2004 )

( Пояснення скасовані на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 262 ( v0262202-04 ) від 30.04.2004 )

( Форму N 3-П (річна) скасовано на підставі Наказу Державного
комітету статистики N 464 ( v0464202-04 ) від 02.08.2004 )

( Пояснення скасовані на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 262 ( v0262202-04 ) від 30.04.2004 )

Державне статистичне спостереження
------------------------------------------------------------------ Конфіденційність статистичної інформації забезпечується | статтею 21 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Порушення порядку подання або використання даних державних | статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, | яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України | про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) | -----------------------------------------------------------------
ЗВІТ

про постачання теплоенергії

за _____ рік
------------------------------------------- Подають: |Терміни | Форма N 1-теп |подання | ЗАТВЕРДЖЕНО --------------------------------+--------| Наказ Держкомстату енергопостачальні підприємства, | не | України ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ДРЕС, АЕС, | пізніше| 21.07.2003 N 227 підприємства теплових мереж, |23 січня| підприємства і організації | | Річна незалежно від виду діяльності, | | Поштова які мають на балансі котельні | | та теплові мережі і відпускають | | тепло та гарячу воду населенню | | та на комунально-побутові | | потреби | | | | органу державної статистики | | за місцезнаходженням | | ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Найменування організації - складача інформації | ----------------------------------------------------------------| Поштова адреса | ----------------------------------------------------------------| Коди організації-складача | ----------------------------------------------------------------| за |території| виду |форми| організацій- |міністерства, | | ЄДРПОУ| (КОАТУУ)|еконо-|влас-| но-правової |іншого | | | |мічної|ності| форми |центрального | | | |діяль-|(КФВ)|господарювання |органу, якому | | | |ності | | (КОПФГ) |підпорядкована| | | |(КВЕД)| | |організація - | | | | | | |складач | | | | | | |інформації | | | | | | |(КОДУ)* | | ------+---------+------+-----+---------------+--------------+---| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------+---------+------+-----+---------------+--------------+---| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Тільки для підприємств державного сектору.
Підкреслити тип джерела виробництва тепла: 1) котельні; 2) окремі котли (умовні котельні); 3) енергоустановки; 4) інше джерело (вказати яке) _____________________; 5) змішані (енергоустановки, котельні, окремі котли і інші).
------------------------------------------------------------------ Показники | N | Одиниця |Факти-| |рядка| виміру |чно | ---------------------------------------+-----+-----------+------| А | Б | В | 1 | ---------------------------------------+-----+-----------+------| 1. Джерела теплопостачання, |01 |одиниць | | їх теплова потужність та | | | | кількість котлів | | | | Кількість котелень на кінець | | | | звітного року | | | | (ряд. 02 + 03 + 04 + 05) | | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| у тому числі потужністю | | | | (Гкал/годину): | | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| до 3 |02 |-"- | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| від 3 до 20 |03 |-"- | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| від 20 до 100 |04 |-"- | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| 100 і більше |05 |-"- | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| Із рядка 01 котельні, |06 |-"- | | які працюють на: | | | | твердому паливі | | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| рідкому паливі |07 |-"- | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| газоподібному паливі |08 |-"- | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| Сумарна потужність котелень |09 |Гкал/годину| | на кінець звітного року | | | | (ряд. 10 + 11 + 12 + 13) | | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| у тому числі потужністю |10 |-"- | | (Гкал/годину): | | | | до 3 | | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| від 3 до 20 |11 |-"- | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| від 20 до 100 |12 |-"- | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| 100 і більше |13 |-"- | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| Кількість встановлених котлів |14 |одиниць | | (енергоустановок) на кінець | | | | звітного року | | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| з них з терміном експлуатації |14.1 |-"- | | більше 20 років | | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| 2. Теплові мережі |15 |км | | Протяжність теплових та парових | | | | мереж у двотрубному обчисленні | | | | на кінець звітного року - всього | | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| з них ветхих та аварійних |16 |-"- | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| 3. Виробництво та відпуск |17 |Гкал | | теплової енергії | | | | Вироблено теплової | | | | енергії за рік - всього | | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| з неї котельними потужністю |18 |11 | | (Гкал/годину): | | | | до 3 | | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| від 3 до 20 |19 |-"- | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| від 20 до 100 |20 |-"- | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| 100 і більше |21 |-"- | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| Одержано теплової енергії |22 |-"- | | зі сторони за рік | | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| Витрачено теплової енергії |23 |-"- | | на власні виробничі потреби, | | | | котельні | | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| Відпущено теплової енергії - |24 |-"- | | всього (ряд. 25 + 29) | | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| Відпущено теплової енергії |25 |-"- | | своїм споживачам | | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| у тому числі: |26 |-"- | | населенню (безпосередньо або | | | | через ЖЕК) | | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| на комунально-побутові потреби |27 |-"- | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| на виробничі потреби підприємства |28 |-"- | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| Відпущено іншому підприємству |29 |-"- | | (перепродавцю) | | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| Втрати теплової енергії за рік |30 |-"- | | (ряд. 17 - ряд. 23 + ряд. 22 - ряд. 24)| | | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| 4. Витрати палива: |31 |тонн | | за нормою | |ум. палив | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| фактично |32 |-"- | | ---------------------------------------+-----+-----------+------| Питомі витрати умовного палива на |33 |кг/Гкал | | виробництво 1 Гкал теплоенергії | | | | (ряд. 32 х 1000 : (ряд. 17 - ряд. 23) | | | | -----------------------------------------------------------------
"___" ____________ 200_ р. Керівник _________________

(прізвище,підпис)
__________________________________
(прізвище та N телефону виконавця)

{ Форма N 1-газ втратила чинність на підставі Наказу
Державного комітету статистики N 284 ( v0284202-06 ) від
29.06.2006 }

( Форму N 1П-НПП скасовано на підставі Наказу Державного
комітету статистики N 464 ( v0464202-04 ) від 02.08.2004 )

( Пояснення скасовані на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 262 ( v0262202-04 ) від 30.04.2004 )

( Форму N 1-П (термінова) скасовано на підставі Наказу
Державного комітету статистики N 464 ( v0464202-04 ) від
02.08.2004 )

( Дію пояснень до форми N 1-п (термінова) скасовано на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 261 ( z0674-04 )
від 30.04.2004 )

( Форму N 1-ПЕ скасовано на підставі Наказу Державного
комітету статистики N 464 ( v0464202-04 ) від 02.08.2004 )

( Дію пояснень до форми N 1-ПЕ скасовано на підставі Наказу
Державного комітету статистики N 261 ( z0674-04 ) від 30.04.2004 )
Додаток 1

ПЕРЕЛІК

видів економічної діяльності, що за КВЕД

відносяться до секцій "C", "D", "E",

за якими наводяться дані у формі N 1-ПЕ

------------------------------------------------------------------ Код за | Коротке найменування виду діяльності | КВЕД | | -------+--------------------------------------------------------| А | Б | ----------------------------------------------------------------| Добувна промисловість (секція "C") | ----------------------------------------------------------------| 10.1 |Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля | |(включає: добування, збагачення, калібрування, | |сортування та подрібнення кам'яного вугілля, виробництво| |брикетів та окатишів; не включає: виробництво | |коксопродуктів (23.1) | -------+--------------------------------------------------------| 10.2 |Добування, збагачення та агломерація лігніту (бурого | |вугілля) | -------+--------------------------------------------------------| 10.3 |Добування та агломерація торфу (включає: добування, | |висушування торфу, виробництво торф'яних брикетів; не | |включає: виробництво виробів з торфу (26.8) | -------+--------------------------------------------------------| 11.1 |Добування сирої нафти та природного газу (включає: | |добування нафти та конденсатів, попутного нафтового | |газу, природного газу, підготовку нафти та газу до | |транспортування (зневоднення, знесолення, скраплювання і| |регазифікацію); не включає: виробництво нафтових газів в| |процесі нафтопереробки (23.2), паливного газу на | |газопереробних заводах (40.2) | -------+--------------------------------------------------------| 11.2 |Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу | |(включає: послуги з обслуговування процесу добування | |вуглеводнів на договірній основі: спрямоване та | |експлуатаційне буріння свердловин, монтаж бурових | |установок, забивання та консервування свердловин тощо; | |не включає: проведення геологорозвідувальних робіт, | |розвідувальне буріння свердловин) | -------+--------------------------------------------------------| 12 |Добування уранової та торієвої руд (у закритому режимі) | |(включає: добування та первинне збагачення уранової та | |торієвої руд, виробництво "жовтого коксу" (концентрату | |урану) | -------+--------------------------------------------------------| 13.1 |Добування залізних руд (включає: добування, збагачення | |та агломерацію (спікання) залізних руд) | -------+--------------------------------------------------------| 13.2 |Добування руд кольорових металів (включає: добування і | |збагачення алюмінієвої і марганцевої руд, міді, свинцю, | |цинку, олова, хрому, нікелю, ванадію, золота, срібла, | |платини інших руд кольорових металів; не включає: | |виробництво оксиду алюмінію, мідного та нікелевого | |штейну (27.4) | -------+--------------------------------------------------------| 14.1 |Добування каменю (включає: добування та первинне | |оброблення каменю: мармуру, граніту, пісковику, | |вапнякового каменю та іншого подібного монументального | |чи будівельного каменю; не включає: різання, фасонування| |та кінцеве оброблення декоративного та будівельного | |каменю поза кар'єрами (26.7) | -------+--------------------------------------------------------| 14.2 |Добування піску та глини (не включає: добування | |бітумінозного піску (11.1), мінеральної сировини для | |хімічної промисловості та виробництва добрив (14.3) | -------+--------------------------------------------------------| 14.3 |Добування мінеральної сировини для хімічної | |промисловості та виробництва добрив (включає: добування | |природних фосфатів, калійних солей, сірки, сульфатів, | |карбонатів барію, боратів, сульфатів магнію; добування і| |збагачення залізного та магнітного колчедану, добування | |мінеральних барвників та плавикового шпату, гуано; не | |включає: добування та виробництво солі (14.4), | |випалювання піриту (залізного колчедану), виробництво | |хімічних добрив та азотних сполук (24.1) | -------+--------------------------------------------------------| 14.4 |Добування та виробництво солі (не включає: опріснення | |морської води для виробництва води як основного | |продукту (41) | -------+--------------------------------------------------------| 14.5 |Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до | |інших угруповань (включає: добування підземним та | |відкритим способом мінералів та матеріалів, не | |віднесених до інших угруповань: абразивних матеріалів, | |азбесту, природного графіту, стеатиту (тальку), | |польового шпату тощо; дорогоцінного каміння, кварцу, | |слюди тощо; природного асфальту та бітуму) | ----------------------------------------------------------------| Переробна промисловість (секція "D") | ----------------------------------------------------------------| 15.1 |Виробництво м'яса та м'ясних продуктів (включає: забій | |худоби, птиці, кролів, диких тварин, одержання та | |первинне оброблення шкур, виробництво м'яса, м'ясних | |продуктів та тваринних харчових жирів (крім тваринного | |масла (15.5), нехарчового м'ясо-кісткового борошна; не | |включає: дублення шкур та оздоблення шкіри (19.1) | -------+--------------------------------------------------------| 15.2 |Перероблення та консервування риби та рибної продукції | |(включає: заморожування, сушіння, копчення, соління, | |консервування риби, ракоподібних та молюсків, | |виробництво свіжого та охолодженого рибного філе, ікри, | |штучної ікри, готових страв та напівфабрикатів з риби, | |рибо-рослинних консервів, нехарчового рибного борошна; | |не включає: виробництво риб'ячого жиру та масел з | |морських ссавців (15.41), виробництво концентратів | |рибних супів (15.89), виробництво свіжої та охолодженої | |риби цілої чи в кусках з кістками (рибне господарство) | -------+--------------------------------------------------------| 15.3 |Перероблення та консервування овочів та фруктів (не | |включає: виробництво соків і консервів для дитячого і | |дієтичного харчування (15.88), м'ясо-рослинних і | |сало-бобових консервів (15.1), цукрових фруктових | |сиропів (15.89), глазурованих фруктів (15.84) | -------+--------------------------------------------------------| 15.41 |Виробництво неочищених олії та жирів (включає: | |виробництво неочищеної олії з рослинних культур, | |нехарчових жирів та масел, риб'ячого жиру та масел з | |морських ссавців, виробництво борошна та шроту з | |олійного насіння, горіхів чи кісточкових олійних | |культур; не включає: одержання та очищення смальцю та | |інших тваринних харчових жирів (15.1), виробництво | |кукурудзяної олії (16.62), ефірної олії (24.6) | -------+--------------------------------------------------------| 15.42 |Виробництво рафінованої олії та оброблення олії та жирів| |(включає: виробництво рафінованої олії з рослинних | |культур, оброблення жирів та олії: гідрогенізацію, | |етерефікацію тощо, але без подальшого перероблення) | -------+--------------------------------------------------------| 15.43 |Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів | |(включає: виробництво харчових сумішей жирів та олій, | |жирів кондитерських і кулінарних, жирів кормових; не | |включає: виробництво майонезу (15.87) | -------+--------------------------------------------------------| 15.5 |Виробництво молочних продуктів та морозива (не включає: | |виробництво молочних продуктів для дитячого | |харчування (15.88) | -------+--------------------------------------------------------| 15.61 |Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної | |промисловості (включає: виробництво круп та борошна із | |зернових, бобових культур та рису, продуктів із зерна | |для сніданків, борошнистих сумішей для випічки; не | |включає: виробництво сушеного та лущеного гороху | |(сільське господарство); борошно із картоплі (15.31) | -------+--------------------------------------------------------| 15.62 |Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів (включає: | |виробництво крохмалю, глюкози, мальтози, глютеїну | |(клейковини), фруктози і сиропу з неї, кукурудзяної | |олії) | -------+--------------------------------------------------------| 15.7 |Виробництво готових кормів для тварин (включає: | |виробництво кормів для сільськогосподарських та домашніх| |тварин, птиці, риб; не включає: виробництво | |м'ясо-кісткового борошна (15.1), рибного борошна (15.2),| |біодобавок до кормів та кормових дріжджів (15.89) | -------+--------------------------------------------------------| 15.81 |Виробництво хліба та хлібобулочних виробів (включає | |також вироби нетривалого зберігання (пироги, тістечка, | |торти) | -------+--------------------------------------------------------| 15.82 |Виробництво сухарів, печива, пирогів, тістечок та інших | |хлібобулочних виробів тривалого зберігання | -------+--------------------------------------------------------| 15.83 |Виробництво цукру (не включає: виробництво глюкози, | |глюкозного сиропу, мальтози тощо (15.62) | -------+--------------------------------------------------------| 15.84 |Виробництво какао, шоколаду та шоколадних і цукристих | |кондитерських виробів (не включає виробництво сахарози | |(15.83) | -------+--------------------------------------------------------| 15.85 |Виробництво макаронних виробів (включає: також борошняні| |вироби з начинкою: вареники, пельмені, готові страви | |тощо) | -------+--------------------------------------------------------| 15.86 |Виробництво чаю та кави (включає: перероблення чайних | |листків, виробництво гранул, таблеток, плиток, | |розфасування чаю в пакування масою не більше 3 кг для | |роздрібного продажу, виробництво рослинних чаїв та їх | |сумішей, виробництво кави смаженої в зернах, розчинної, | |замінників кави та напоїв з кави) | -------+--------------------------------------------------------| 15.87 |Виробництво прянощів та приправ (включає: виробництво і | |фасування оброблених прянощів, спецій, соусів (включаючи| |майонез), оцту, приправ тощо) | -------+--------------------------------------------------------| 15.88 |Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних | |продуктів (включає: дитяче харчування на молочній, | |борошняній основі, плодоовочеві, м'ясні консерви, соки, | |інші продукти для малюків та немовлят та дієтичні | |продукти) | -------+--------------------------------------------------------| 15.89 |Виробництво інших харчових продуктів (включає: | |виробництво заготовок для супів в порошку, кубиках тощо,| |дріжджів, яєчного порошку, рослинних екстрактів та | |згущувачів харчових, цукрових ароматизованих сиропів, | |включаючи фруктові) | -------+--------------------------------------------------------| 15.91 |Виробництво дистильованих алкогольних напоїв (включає: | |виробництво дистильованих алкогольних напоїв, готових до| |вживання: горілки, лікерів, коньяку, джину тощо, | |етилового спирту з вмістом спирту менше 80 об. %; не | |включає: розлив у пляшки без додаткового перероблення | |купованих алкогольних напоїв) | -------+--------------------------------------------------------| 15.92 |Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів | |(з вмістом спирту більше 80 об. %) | -------+--------------------------------------------------------| 15.93 |Виробництво виноградних вин (не включає: розлив у пляшки| |без додаткового перероблення, витримки) | -------+--------------------------------------------------------| 15.94 |Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин (не | |включає: виробництво виноградних вин (15.93) | -------+--------------------------------------------------------| 15.95 |Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів | |(включає: виробництво вермутів та інших вин цього типу) | -------+--------------------------------------------------------| 15.96 |Виробництво пива (включає також безалкогольне та | |слабоалкогольне пиво) | -------+--------------------------------------------------------| 15.97 |Виробництво солоду (не включає: виробництво солодового | |екстракту (15.89), смаженого солоду як замінника | |кави (15.86) | -------+--------------------------------------------------------| 15.98 |Виробництво мінеральних вол та інших безалкогольних | |напоїв (включає: добування з джерел і свердловин та | |розлив у пляшки природних та мінеральних вод, | |виробництво безалкогольних напоїв, включаючи квас) | -------+--------------------------------------------------------| 16 |Виробництво тютюнових виробів (не включає: вирощування | |та первинне оброблення тютюну та махорки (сільське | |господарство) | -------+--------------------------------------------------------| 17.1V |Прядіння текстильних волокон (включає: операції з | |підготовки та прядіння натуральних, штучних, синтетичних| |та змішаних волокон, виробництво швейних ниток; не | |включає: виробництво хімічних волокон (24.7), | |скловолокна (26.1), мінеральної пряжі з азбесту (26.8) | -------+--------------------------------------------------------| 17.2V |Ткацьке виробництво (включає: виробництво тканин з | |натуральних, хімічних та змішаних волокон, із | |скловолокна; не включає: виробництво нетканих матеріалів| |(17.53), трикотажного полотна (17.6) та килимів і | |килимових виробів (17.51) | -------+--------------------------------------------------------| 17.3V |Оздоблення тканин та текстильних виробів (включає: | |послуги з вибілювання, фарбування, набивання, | |апретування тканин та текстильних виробів, включаючи | |одяг, надані третіми особами) | -------+--------------------------------------------------------| 17.4V |Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу | |(включає: виробництво ватних, пухових та інших ковдр, | |пледів, подушок, постільної, кухонної білизни, гардин, | |портьєр, чохлів, тентів, мішків, парашутів і т. ін.; не | |включає: текстильні вироби технічного призначення | |(17.54) | -------+--------------------------------------------------------| 17.51V |Виробництво килимів та килимових виробів (включає: | |виробництво килимів та килимових виробів вузликових, | |тафтингових та інших; не включає: виробництво циновок | |(20.5), покриттів для підлоги з корку, гуми та пластмас,| |навіть на текстильній основі (20.5, 25.1, 25.2), | |лінолеуму та інших твердих непластмасових покриттів для | |підлоги (36.6) | -------+--------------------------------------------------------| 17.52V |Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток (включає:| |виробництво канатно-мотузкових виробів, шпагату, тросів,| |канатів та аналогічних виробів з текстильних рослинних | |волокон, з просочуванням, армуванням металізованими | |нитками, або без обробки, з оболонкою з гуми або | |пластмас, шпагатів з синтетичних матеріалів, виробництво| |сіток з шпагату, канатів і мотузок та виробів з сіток) | -------+--------------------------------------------------------| 17.53V |Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з| |них (включає: матеріали неткані без покриття та з | |покриттям, шкіри штучні та синтетичні м'які на нетканій | |основі, матеріали політурні на нетканій основі) | -------+--------------------------------------------------------| 17.54V |Виробництво решти текстильних виробів, не віднесених до | |інших угруповань (включає: виробництво тюлі, мережива, | |матеріалів оздоблювальних (тасьми, китиці), фетру, | |повсті та виробів з них, ниток та корду гумових з | |текстильним покриттям, ниток та пряжі металізованих і | |тканин з них, ниток позументних, стрічки декорованої, | |тканин кордних для шин, матеріалів та виробів | |текстильних для технічних цілей: гнотів, приводних пасів| |тощо) | -------+--------------------------------------------------------| 17.6V |Виробництво трикотажного полотна (включає: виробництво | |трикотажних полотен: ворсових (бархату, плюшу тощо), | |махрових, ажурних, інших; не включає: виробництво тюлі, | |мережива (17.54), штучного хутра (18.3) | -------+--------------------------------------------------------| 17.7V |Виробництво трикотажних виробів (включає: виробництво | |панчішно-шкарпеткових виробів, светрів, пуловерів, | |джемперів та аналогічних виробів машинного чи ручного | |в'язання; не включає: швейні вироби із трикотажних | |полотен (18.2) | -------+--------------------------------------------------------| 18.1V |Виробництво одягу зі шкіри (включає: пошиття одягу з | |натуральної шкіри або її замінників; не включає: | |виробництво шкіряних рукавичок та ременів (18.2), | |спортивних шкіряних рукавичок та головних уборів (36.4) | -------+--------------------------------------------------------| 18.2V |Виробництво одягу з текстилю (включає: верхній та | |спідній, спортивний та робочий одяг, доповнення до одягу| |з текстилю: носові хустки, краватки, шалі, шарфи, кашне;| |етикетки, емблеми; рукавички з текстилю, натуральної чи | |штучної шкіри; ремені шкіряні; капелюхи та убори головні| |фетрові, хутряні, з інших матеріалів; не включає: каски | |захисні, гумові шапочки, одяг з хутра, гуми і пластмас | |клеєний (18.3, 25.1, 25.2), ремонт одягу) | -------+--------------------------------------------------------| 18.3V |Вичинення та фарбування хутра; виробництво хутряних | |виробів (не включає: виробництво хутряних головних | |уборів, одягу та взуття, оздобленого хутром) | -------+--------------------------------------------------------| 19.1V |Виробництво шкіри (включає: виробництво натуральної | |шкіри, включаючи оздоблену, металізовану, лаковану, | |замші, пергаментних, композиційних шкір; не включає: | |дублення та вичинення хутряних шкурок (18.3), | |виробництво штучної шкіри без застосування натуральної | |шкіри (17.5, 24.1, 25.1, 25.2) | -------+--------------------------------------------------------| 19.2V |Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри | |та інших матеріалів (включає: виробництво валіз, | |дорожніх сумок і аналогічних виробів, ремінців для | |годинників (крім металевих (33.5), лимарно-сідельних | |виробів, виробів з натуральної і штучної шкіри для | |технічних цілей) | -------+--------------------------------------------------------| 19.3V |Виробництво взуття (включає: виробництво всіх видів | |взуття з будь-яких матеріалів та деталей взуття; не | |включає: виробництво взуття із азбесту (26.8), | |ортопедичного взуття (33.1) | -------+--------------------------------------------------------| 20.1V |Лісопильне та стругальне виробництво; просочування | |деревини (включає: лісопильне та стругальне виробництво;| |виробництво дерев'яних залізничних шпал, покриттів для | |підлоги, паркету, борошна та вовни з деревини, сушіння, | |просочування та хімічне оброблення деревини | |консервантами чи іншими хімікатами; не включає: | |виробництво гонгу, дранки (20.3), лісозаготівлю (лісове | |господарство) | -------+--------------------------------------------------------| 20.2V |Виробництво фанери, плит та панелей, шпону (включає: | |виробництво лущеного шпону, клеєної фанери, | |деревоволокнистих і деревостружкових плит, інших панелей| |і плит) | -------+--------------------------------------------------------| 20.3V |Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та | |столярних виробів (включає: виробництво дерев'яних | |виробів, призначених для будівництва: балок, стропил, | |ферм для покрівель, вікон, дверей, драбин, перил, гонту | |та дранки, дерев'яних збірних будинків та деталей до | |них; не включає: виробництво дерев'яних покриттів для | |підлоги та паркету незібраних (20.1) | -------+--------------------------------------------------------| 20.4V |Виробництво дерев'яної тари (включає: виробництво | |дерев'яних паковальних ящиків, коробок, барабанів, | |піддонів, стелажів, діжок, чанів, бочок та інших | |бондарних виробів; не включає: виробництво дерев'яних | |валіз (19.2), виробів з корка, соломки та матеріалів для| |плетіння (20.5) | -------+--------------------------------------------------------| 20.5V |Виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і| |матеріалів для плетіння (включає: виробництво інших | |виробів з деревини: ручок та держаків для інструменту, | |мітел, щіток; предметів домашнього вжитку та кухонного | |посуду; не включає: виробництво дерев'яного взуття | |(19.3), меблів (36.1), дерев'яних іграшок (36.5), | |сірників (36.6) | -------+--------------------------------------------------------| 21.1V |Виробництво паперової маси, паперу та картону (включає: | |виробництво хімічної, термомеханічної та | |хіміко-термомеханічної деревної маси; біленої, | |напівбіленої та небіленої паперової маси, паперу та | |картону для подальшого промислового оброблення, | |медичного алігніну та паперового полотна з целюлозного | |волокна; не включає: виробництво гофрованого картону та | |паперу (21.2) | -------+--------------------------------------------------------| 21.2V |Виробництво виробів з паперу та картону (включає: | |виробництво гофрованого паперу і картону та тари з них, | |канцелярських виробів з паперу та картону, паперової | |тари, паперових шпалер, шпалер з вініловим покриттям та | |на текстильній основі тощо; не включає: виробництво | |паперу та картону, не розрізаних за форматом (21.1), | |гральних карт (36.5), іграшок та ігор з паперу та | |картону (36.5) | -------+--------------------------------------------------------| 22.1V |Видавнича діяльність (включає: видання книг, брошур, | |атласів, газет, журналів, музичних партитур тощо, випуск| |музичних та інших звукозаписів на грамплатівках, | |компакт-дисках, дисках DVD і магнітних носіях) | -------+--------------------------------------------------------| 22.2V |Поліграфічна діяльність; надання допоміжних послуг | |(включає: друкування газет, журналів, книг, брошуру | |музичних партитур тощо та їх оздоблення; допоміжну | |поліграфічну діяльність: гравіювання, тиснення матриць, | |брайлівський друк тощо; не включає: виробництво | |паперових етикеток (21.2) | -------+--------------------------------------------------------| 22.3V |Копіювання записаних носіїв інформації (включає: | |копіювання на грамплатівки, компакт-диски, диски системи| |DVD та магнітні стрічки музичних звукозаписів, фільмів | |тощо; тиражування програмного забезпечення з | |оригінальної матриці; не включає: розповсюдження | |фільмів) | -------+--------------------------------------------------------| 23.1V |Виробництво коксу (включає: виробництво коксу, коксу | |газового, кам'яновугільної та лігнітової смол; не | |включає: збагачення та агломерацію: кам'яного вугілля | |(10.1), лігніту (10.2); виробництво пеку та пекового | |коксу (24.1), газу коксових печей для | |газопостачання (40.2) | -------+--------------------------------------------------------| 23.2V |Виробництво нафтопродуктів (включає: виробництво | |моторного палива: бензину, керосину тощо; легкого, | |середнього та важкого палива (дизельного), дистилятного | |палива, газів, одержаних в процесі нафтоперероблення | |(етан, пропан, бутан), уайт-спіриту, вазеліну, парафіну,| |продуктів для нафтохімічної промисловості та для | |виробництва дорожніх покриттів тощо) | -------+--------------------------------------------------------| 23.3V |Виробництво ядерних матеріалів (у закритому режимі) | |(включає: виробництво збагаченого урану, паливних | |елементів для ядерних реакторів, радіоактивних елементів| |для промислових та медичних потреб; перероблення ядерних| |відходів; не включає: добування та первинне збагачення | |уранових та торієвих руд, виробництво "жовтого коксу" | |(концентрату урану) (12), оброблення, захоронення та | |зберігання опроміненого обладнання; захоронення та | |зберігання відпрацьованого ядерного палива, | |радіоактивних елементів промислового призначення тощо; | |оброблення і знищення перехідних радіоактивних відходів | |лікарень тощо) | -------+--------------------------------------------------------| 24.1V |Виробництво основної хімічної продукції (включає: | |виробництво простих та складних промислових газів | |(водень, азот, кисень, аргон, неон, діоксид вуглецю, | |інші), рідкого і стисненого повітря, медичних газів; | |виробництво барвників і пігментів, іншої основної | |неорганічної продукції (хімічних елементів, крім металів| |і радіоактивних елементів, неорганічних кислот, крім | |азотної, лугів та інших неорганічних сполук, крім | |аміаку, обпаленого залізного колчедану, інших), інших | |основних органічних хімічних речовин (циклічних і | |ациклічних вуглеводнів і спиртів, моно- і полікарбонових| |кислот, альдегідів, азотних органічних сполук, деревного| |вугілля, пеку і пекового коксу, синтетичних ароматичних | |речовин; добрив чистих або змішаних, азотних сполук; | |пластмас у первинних формах (полімерів, поліамідів, | |силіконів тощо); синтетичного каучуку) | -------+--------------------------------------------------------| 24.2V |Виробництво агрохімічної продукції (включає: виробництво| |інсектицидів, гербіцидів тощо, засобів проти | |проростання, регуляторів росту рослин та інших | |агрохімічних речовин) | -------+--------------------------------------------------------| 24.3V |Виробництво лаків та фарб (включає: виробництво фарб, | |емалей, лаків, мастик, грунтовок та інших невогнетривких| |шпаклівок, розчинників та розріджувачів, художніх та | |друкарських фарб; не включає: барвники і пігменти | |(24.1), чорнила та туш (24.6) | -------+--------------------------------------------------------| 24.41V |Виробництво основних фармацевтичних продуктів (включає: | |виробництво медично активних речовин, включаючи | |субстанції для виготовлення лікарських засобів; | |перероблення крові) | -------+--------------------------------------------------------| 24.42V |Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів | |(включає: виробництво готових медичних препаратів, | |цементу для стоматології та для відновлення кісткових | |тканин, медичної вати, марлі та перев'язувальних | |матеріалів, кетгуту, лікувальних трав'яних настоянок, | |лікарських препаратів для ветеринарії) | -------+--------------------------------------------------------| 24.5V |Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення | |та полірування; парфумерних та косметичних засобів | -------+--------------------------------------------------------| 24.6V |Виробництво інших хімічних продуктів (включає: | |виробництво вибухових речовин та піротехнічних виробів; | |желатину та його похідних, клеїв та інших речовин для | |склеювання, ефірних олій, фотоматеріалів, кіноплівки, | |носіїв даних для аудіо- і відеозапису, дисків для | |комп'ютерів, інших хімічних продуктів для промислових | |цілей: пептонів та їх похідних, хімічно модифікованих | |олій та жирів, матеріалів для оброблення текстилю і | |шкіри, флюсів, порошків та паст для зварювання і паяння,| |активованого вугілля, присадок до мастильних масел, | |каталізаторів, антидетонаторів, антифризів, рідин для | |гідравлічних передач і гальмових систем, | |напівпровідникових матеріалів) | -------+--------------------------------------------------------| 24.7V |Виробництво штучних та синтетичних волокон (включає: | |виробництво джгутів із штучних та синтетичних волокон, | |штучних та синтетичних штапельних волокон, які не | |пройшли процеси підготовки до прядіння, штучних та | |синтетичних ниток; не включає: прядіння штучних та | |синтетичних волокон, виробництво швацьких ниток із | |зазначених волокон (17.1) | -------+--------------------------------------------------------| 25.1V |Виробництво гумових виробів (включає: виробництво | |гумових шин, покришок та камер, відновлення протектора | |гумових шин та покришок, інших виробів з натуральної і | |синтетичної гуми: плит, листів, брусів та профілів, | |труб, шлангів, рукавів, конвеєрних стрічок та привідних | |ременів, санітарно-гігієнічних виробів, предметів одягу,| |покриттів для підлоги, прогумованих текстильних виробів,| |канатів, матраців тощо; не включає: виробництво кордових| |тканин (17.54), одягу з прогумованих тканин (18.2), | |гумового взуття (19.3), спортінвентарю з гуми (36.4) | -------+--------------------------------------------------------| 25.2V |Виробництво пластмасових виробів (включає: виробництво з| |пластмас: плит, штабів, труб, профілів, тари, | |будівельних виробів, посуду, головних уборів, одягу, | |ізоляційної арматури, фурнітури для меблів, деталей; не | |включає: виробництво з пластмас оптичних елементів | |(33.4), дорожніх виробів (19.2), медичних і | |стоматологічних виробів (33.1), меблів (36.1), | |спортінвентарю (36.4), ігор та іграшок (36.5) | -------+--------------------------------------------------------| 26.1V |Виробництво скла та виробів зі скла (включає: | |виробництво листового скла, його формування та | |оброблення, виробництво ємностей зі скла, скловолокна | |(скловати, нетканих матеріалів), лабораторних, | |гігієнічних, фармацевтичних скляних виробів, оптичного | |скла, електроізоляторів і скляної ізоляційної арматури, | |блоків для мостіння, трубок, стержнів, колб для ламп | |тощо, монтаж, ремонт, обслуговування та формування | |скляних труб, трубопроводів на промислових | |підприємствах; не включає: виробництво іграшок зі скла | |(36.5), тканин зі скловолокна (17.2), | |волоконно-оптичного кабелю (31.3), волоконних | |світловодів, оптично оброблених елементів (33.4), | |медичних шприців (33.1) | -------+--------------------------------------------------------| 26.2V |Виробництво керамічних виробів не для будівництва | |(включає: виробництво керамічних ізоляторів та | |ізоляційної арматури, виробів лабораторного, хімічного | |та технічного призначення; столового посуду, статуеток, | |інших господарських, побутових, декоративних виробів, | |санітарно-технічних виробів; виробництво вогнетривких | |будівельних розчинів, керамічних виробів (цегла, блоки, | |плитки, труби, реторти, тиглі тощо), також виробів, які | |містять магнезит, доломіт, хроміт; не включає: | |виробництво керамічних іграшок (36.5), біжутерії (36.6),| |будівельних матеріалів (26.3, 26.4) | -------+--------------------------------------------------------| 26.3V |Виробництво керамічних плиток та плит (не включає: | |вогнетривких керамічних виробів (26.2) | -------+--------------------------------------------------------| 26.4V |Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів| |з випаленої глини (включає: також виробництво плит для | |підлоги з випаленої глини; не включає: виробництво | |невогнетривких керамічних плит та блоків для | |мостіння (26.3) | -------+--------------------------------------------------------| 26.5V |Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей (не | |включає: виробництво стоматологічного цементу (24.42), | |вогнетривких будівельних розчинів (26.2), виробів з | |бетону та готових до використання бетонних сумішей та | |будівельних розчинів, виробів з гіпсу (26.6), добування | |гіпсового каменю та ангідриту (14.1) | -------+--------------------------------------------------------| 26.6V |Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу (включає:| |плити, плитки, панелі, цеглу, щити, листи, труби, | |стовпи, скульптури, барельєфи, горельєфи, вази тощо; | |готові до використання будівельні розчини та | |невогнетривкі бетони в порошкоподібній формі; вироби з | |азбестоцементу та волокнистого цементу, шифер, листи, | |панелі, черепиці, труби, резервуари, мийки, раковини, | |меблі, віконні коробки тощо; не включає: виробництво | |вогнетривких будівельних розчинів (26.2) | -------+--------------------------------------------------------| 26.7V |Оброблення декоративного та будівельного каменю | |(включає: вироби, які використовуються у будівництві як | |дорожнє покриття, для облаштування кладовищ, покрівлі | |тощо; не включає: первинне оброблення в кар'єрах (14.1),| |виробництво жорен та інших абразивних виробів (26.8) | -------+--------------------------------------------------------| 26.8V |Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | |(включає: виробництво жорен, точильних і шліфувальних | |каменів та виробів з природних або штучних абразивних | |матеріалів; неметалевої мінеральної пряжі та тканин і | |виробів з них, в т. ч. одягу, головних уборів, взуття, | |корду, мотузок, паперу, повсті; фрикційних матеріалів; | |мінеральних ізоляційних матеріалів (шлаковати, | |мінеральної вати, розшарованого вермикуліту, подібних | |теплоізоляційних, звукоізоляційних матеріалів; виробів з| |слюди, торфу, графіту (крім того, що використовується в | |електротехніці) тощо); не включає: виробництво | |скловати (26.1) | -------+--------------------------------------------------------| 27.1V |Виробництво чавуну, сталі та феросплавів (включає: | |виробництво чавуну, сталі та феросплавів, виробів з | |нержавіючої сталі, гарячекатаних виробів з | |швидкорізальної сталі, листових гаряче- і холоднокатаних| |виробів з легованої і нелегованої сталі, прутків | |гарячекатаних, профілів великосортових, паль шпунтових, | |деталей для залізничної колії; не включає: плоскі | |холоднокатані сталеві вироби завширшки не більше 600 мм | |(27.3), литво виливків з чавуну та сталі (27.5) | -------+--------------------------------------------------------| 27.2V |Виробництво труб (включає: виробництво труб та фітингів | |для труб з чавуну і сталі) | -------+--------------------------------------------------------| 27.3V |Інші види первинного оброблення чавуну і сталі (включає:| |вироби холоднотягнуті, вироби плоскі холоднокатані | |сталеві завширшки менше 600 мм, вироби із сталі | |вуглецевої чи нержавіючої, одержані штамповкою чи | |гнуттям, дріт сталевий) | -------+--------------------------------------------------------| 27.4V |Виробництво кольорових металів (включає: виробництво | |дорогоцінних металів та нанесення покриттів з них на | |інші метали, виробництво алюмінію та оксиду алюмінію, | |свинцю, цинку, олова, міді, інших кольорових металів, | |сплавів та напівфабрикатів з кольорових металів) | -------+--------------------------------------------------------| 27.5V |Литво металів (включає: послуги з литва напівфабрикатів | |і різних виробів на замовлення для третіх осіб; не | |включає: литво готових литих виробів як то труби та | |деталі до них (27.2), котлів та радіаторів (28.2, 28.3),| |побутових виробів (28.7) | -------+--------------------------------------------------------| 28.1V |Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів| |(включає: виробництво збірних металоконструкцій; | |металевих секцій мостів, башт, будівельних металевих | |виробів (дверних і віконних блоків, дверних полотен, | |жалюзі, воріт тощо та їх монтаж виробниками) | -------+--------------------------------------------------------| 28.2V |Виробництво металевих резервуарів, радіаторів та котлів | |центрального опалення (включає: металеві резервуари, | |цистерни, контейнери місткістю понад 300 л, виробництво,| |установлення і монтаж котлів центрального опалення | |промислового типу) | -------+--------------------------------------------------------| 28.3VV |Виробництво парових котлів (включає: виробництво | |парогенераторів та їх складових частин, їх монтаж і | |ремонт, виробництво незмонтованих ядерних реакторів та | |вузлів і деталей до них) | -------+--------------------------------------------------------| 28.4V |Кування, пресування, штампування, профілювання; | |порошкова металургія (включає: послуги з кування, | |штампування, карбування та фасонування металу, | |виготовлення виробів і металевого порошку; не включає: | |виробництво металевих порошків (27.1, 27.4) | -------+--------------------------------------------------------| 28.5V |Оброблення металів (включає: послуги з нанесення | |металевих і неметалевих покриттів на метали, термічне | |оброблення металів, фарбування, лакування, анодування | |металів, послуги щодо загальномеханічних операцій на | |металах: свердління, точіння, фрезерування, шліфування, | |зварювання, заточування тощо) | -------+--------------------------------------------------------| 28.61V |Виробництво ножових виробів (включає: виробництво | |столових приборів, таких як ложки, виделки, ножі тощо, | |різних різальних виробів як то бритви та леза для | |гоління, ножиці, манікюрні інструменти тощо) | -------+--------------------------------------------------------| 28.62V |Виробництво інструментів (включає: виробництво ножів та | |різних деталей для машин і механічних приладів; ручних | |інструментів як то щипці, обценьки, лопати, сокири тощо;| |пилок і різальних полотен до них; інструментів ручних | |для свердління, нарізання різьби та для оброблення | |деревини, ключів для кріплення нарізних з'єднань та | |інших ручних інструментів; не включає: виробництво | |ручних інструментів з електроприводом (29.4) | -------+--------------------------------------------------------| 28.63V |Виробництво замків (включає: виробництво замків, | |запорів, клепок, петель, шарнірів та інших залізних | |виробів для кріплення) | -------+--------------------------------------------------------| 28.7V |Виробництво інших готових металевих виробів (включає: | |виробництво металевих ємностей місткістю до 300 л, | |паковань з металів, металевих кришок для банок і пляшок | |тощо, виробів з металевого дроту, металевих цвяхів, | |шпильок, кнопок, голок швацьких, металевих канатів, | |тросів, електродів для паяння і зварювання; кріпильних | |виробів ненарізних (шайби, заклепки, шпонки) та з | |нарізною різьбою (болти, гвинти тощо); ланцюгів та | |пружин; металевих виробів господарсько-побутового | |призначення (посуду, ванн, мийок), канцелярського | |приладдя, сейфів, холодної зброї, гребних гвинтів, | |застібок, пряжок тощо; не включає: ізольований дріт та | |кабель (31.3), привідні і шарнірні ланцюги (29.14), | |пружини для годинників (33.5) | -------+--------------------------------------------------------| 29.11VV|Виробництво двигунів та турбін (включає: виробництво | |двигунів поршневих внутрішнього згоряння: судових, для | |рейкового транспорту; турбін та вузлів до них; монтаж та| |ремонт зазначених двигунів та турбін; не включає: | |виробництво та ремонт авіаційних двигунів (35.3), | |виробництво двигунів для автомобілів та мотоциклів | |(34.1), електричних частин та елементів двигунів | |внутрішнього згоряння (31.6) | -------+--------------------------------------------------------| 29.12V |Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем | |(включає: виробництво двигунів та силових установок | |гідравлічних та пневматичних, насосів для рідин, | |повітряних та вакуумних, компресорів повітряних чи | |газових, вузлів до насосів, компресорів та систем | |гідравлічних, послуги з монтажу та ремонту насосів та | |компресорів) | -------+--------------------------------------------------------| 29.13V |Виробництво кранів і клапанів (включає: виробництво | |вентилів, кранів, клапанів та подібних виробів та вузлів| |і деталей до них, послуги з монтажу та ремонту | |промислових кранів і клапанів; не включає: виробництво | |клапанів з незміцненої гуми, скла чи кераміки (25.1, | |26.1, 26.2), впускних та випускних клапанів двигунів | |внутрішнього згоряння (34.3, 35.3), сантехнічні роботи в| |будинках) | -------+--------------------------------------------------------| 29.14V |Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів | |механічних передач та приводів (включає: виробництво | |шарикових та роликових підшипників, елементів механічних| |передач: ланцюгів роликових і шарнірних, валів | |трансмісійних та кривошипів; коліс та передач зубчастих,| |редукторів, махових коліс та шківів, муфт, деталей до | |підшипників та елементів передач та приводів; монтаж та | |ремонт зубчастих передач та елементів механічних | |передач; не включає: установлення та ремонт елементів | |механічних передач для автомобілів і мотоциклів) | -------+--------------------------------------------------------| 29.21V |Виробництво печей та пічних пальників (включає: печі | |промислові та лабораторні електричні та неелектричні, | |включаючи сміттєспалювальні, пальники пічні, | |завантажувачі палива та пристрої для видалення золи | |механічні, деталі до печей та пічних пальників, монтаж | |та ремонт зазначених печей та пальників; не включає: | |виробництво сільськогосподарських сушарок та | |неелектричних хлібопекарських печей (29.53), сушарок для| |деревини (29.56), побутових печей (29.7), медичних та | |лабораторних стерилізаторів (33.1) | -------+--------------------------------------------------------| 29.22V |Виробництво підіймально-транспортного устатковання | |(включає: підіймальне та вантажно-розвантажувальне | |устатковання: талі, лебідки, домкрати; мостові, баштові,| |портальні та інші підіймальні крани; механічні | |маніпулятори та промислові роботи; конвеєри, | |транспортери, ескалатори, ліфти; виробництво вузлів і | |деталей для зазначеного устатковання та його монтаж і | |ремонт; не включає: виробництво підйомників безперервної| |дії і конвеєрів для підземних робіт та екскаваторів | |(29.52), плавучих кранів (35.11, 35.2, 34.1), | |установлення та монтаж ліфтів та ескалаторів) | -------+--------------------------------------------------------| 29.23V |Виробництво промислового холодильного та вентиляційного | |устатковання (включає: устатковання промислове | |холодильне, морозильне, вентиляційне; установки для | |кондиціювання повітря, насоси теплові, обладнання для | |фільтрування і очищення повітря та газів; вузли і деталі| |до зазначеного устатковання та його монтаж і ремонт; не | |включає: побутові холодильні, морозильні та вентиляційні| |прилади (29.7), установлення систем для вентиляції та | |кондиціювання повітря в житлових та службових | |приміщеннях, ремонт побутового холодильного та | |вентиляційного устатковання) | -------+--------------------------------------------------------| 29.24V |Виробництво інших машин та устатковання загального | |призначення (включає: виробництво устатковання для | |зважування, пакування, розливання, закупорювання, | |наклейки етикеток, миття пляшок тощо; газогенераторів, | |апаратів для фільтрування рідин та розпилювання, | |дистиляційних установок та ректифікаційних колон, | |центрифуг, торгівельних автоматів; виробництво вузлів та| |деталей до зазначеного устатковання, його монтаж та | |ремонт; не включає: виробництво побутових ваг (29.7) та | |високочутливих лабораторних ваг (33.2), | |сільськогосподарських обприскувачів (29.3) | -------+--------------------------------------------------------| 29.3V |Виробництво машин та устатковання для сільського та | |лісового господарства (включає: виробництво та ремонт | |тракторів, машин та устатковання для сільського та | |лісового господарства, а також виготовлення вузлів та | |деталей до них; не включає: виробництво ручних | |інструментів (28.62), промислових навантажувачів | |(29.22), причепів до автотранспорту (34.2) | -------+--------------------------------------------------------| 29.4V |Виробництво верстатів (включає: виробництво верстатів | |для оброблення металу, деревини, каменю, портативних | |верстатів та інструментів пневматичних або механічних, | |устатковання для зварювання; монтаж і ремонт зазначеного| |устатковання та виготовлення вузлів і деталей до нього; | |не включає: виробництво змінних робочих частин та | |інструментів до верстатів (28.62) | -------+--------------------------------------------------------| 29.51V |Виробництво машин та устатковання для металургії | |(включає: також монтаж та ремонт устатковання для | |металургії та виготовлення вузлів і деталей до нього; не| |включає: виробництво волочильних верстатів (29.4), опок | |та ливарних форм (29.56) | -------+--------------------------------------------------------| 29.52V |Виробництво машин та устатковання для добувної | |промисловості та будівництва (включає: виробництво | |підйомників безперервної дії та конвеєрів для підземних | |робіт, бурильних, врубових, інших прохідницьких машин, | |устатковання для збагачення корисних копалин, для | |забивання паль; бетонозмішувачів, землерийних машин; | |монтаж та ремонт зазначеного обладнання та виготовлення | |вузлів і деталей до нього) | -------+--------------------------------------------------------| 29.53V |Виробництво машин та устатковання для перероблення | |сільгосппродуктів (включає: виробництво устатковання для| |молочної, м'ясної, рибної, борошномельно-круп'яної, | |кондитерської, цукрової, хлібопекарської, макаронної, | |пивоварної, тютюнової промисловості, перероблення | |плодів, виробництва вин, лікеро-горілчаних виробів та | |інших напоїв, жирів та олій; виробництво | |сільськогосподарських сушарок та устатковання для | |приготування їжі в готелях, ресторанах тощо; вузлів і | |деталей до зазначеного устатковання та його монтаж і | |ремонт; не включає: неелектричні хлібопекарські печі | |(29.21), машини для пакування, зважування, миття | |пляшок (29.24) | -------+--------------------------------------------------------| 29.54V |Виробництво машин та устатковання для виготовлення | |текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів | |(включає: виробництво устатковання для підготування | |текстильних волокон, прядіння, ткацтва, в'язання; | |виготовлення текстильних виробів, для оброблення тканин,| |швейної промисловості; виробництва і оброблення нетканих| |матеріалів, шкіри, хутряних шкурок, виробництва і | |ремонту взуття; виробництво деталей та вузлів до | |зазначеного устатковання, його монтаж і ремонт; не | |включає: виробництво прасувальних машин каландрового | |типу (29.24), побутових пральних машин і сушарок (29.7) | -------+--------------------------------------------------------| 29.55V |Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу| |та картону (включає: устатковання для виробництва | |паперової маси, паперу, картону і виробів з них та | |монтаж і ремонт зазначеного устатковання; не включає: | |виробництво сушарок для деревини, паперової маси, | |паперу (29.56) | -------+--------------------------------------------------------| 29.56V |Виробництво решти машин та устатковання спеціального | |призначення (включає: виробництво решти спеціального | |устатковання, не віднесеного до класів 29.51-29.55, | |устатковання для виробництва виробів з гуми і пластмас, | |ламп розжарювання та електронних ламп, скляних виробів, | |скловолокон і склопряжі, для поліграфічної | |промисловості; виробництво опок, ливарних форм та | |піддонів і моделей, сушарок для деревини, паперової | |маси, паперу і картону, промислових роботів широкого | |застосування; випуск деталей і вузлів до зазначеного | |устаткований, його монтаж і ремонт; не включає: | |виробництво верстатів для обробки твердих гуми, пластмас| |та холодного оброблення скла (29.4) | -------+--------------------------------------------------------| 29.6V |Виробництво зброї та боєприпасів (у закритому режимі) | |(включає також виробництво вогнепальної мисливської, | |спортивної зброї та боєприпасів до неї; не включає: | |виробництво вибухових речовин, детонаторів, сигнальних | |та освітлювальних ракет (24.6), холодної зброї (28.7) | -------+--------------------------------------------------------| 29.7V |Виробництво побутових приладів (включає: виробництво | |електричних та неелектричних побутових приладів | |(холодильників, прасок та посудомийних машин, | |електробритв, побутових нагрівальних приладів та | |пристроїв, побутових плит, обігрівачів приміщень тощо; | |виробництво деталей та вузлів до зазначених побутових | |приладів; не включає: устатковання для приготування їжі | |у готелях, ресторанах (29.53), швейних машин (29.54), | |сушарок відцентрових для білизни (29.56), ремонт і | |технічне обслуговування побутових приладів) | -------+--------------------------------------------------------| 30.01V |Виробництво офісного устатковання (включає: виробництво | |копіювально-розмножувального устатковання, друкарських | |машинок, калькуляторів, касових апаратів, | |квитково-касових та маркувальних машин, машин для | |оброблення пошти, банкоматів тощо; виробництво вузлів та| |деталей для офісного устатковання; не включає: технічне | |обслуговування і ремонт офісного устатковання) | -------+--------------------------------------------------------| 30.02V |Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого | |устатковання для оброблення інформації (включає: | |виробництво ЕОМ, периферійних пристроїв (принтерів, | |терміналів, зчитувальних пристроїв тощо); вузлів і | |приладдя до ЕОМ та іншого устатковання для оброблення | |інформації; установлення і ремонт комп'ютеризованих | |систем виробниками; не включає: виробництво елементів | |для ЕОМ (32.1), електронних ігор (36.5), технічне | |обслуговування і ремонт ЕОМ, персональних комп'ютерів) | -------+--------------------------------------------------------| 31.1V |Виробництво електродвигунів, генераторів і | |трансформаторів (включає: виробництво електродвигунів та| |генераторів постійного і змінного струму, | |електродвигунів універсальних, установок | |електрогенераторних, електричних перетворювачів, | |електротрансформаторів, реакторів, котушок | |індуктивності; виробництво вузлів і деталей по | |зазначеного електричного устатковання, їх монтаж і | |ремонт; не включає: виробництво електрогенераторів і | |стартерів для транспортних засобів (31.6), діодних | |випрямлячів (32.1) | -------+--------------------------------------------------------| 31.2V |Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури| |(включає: виробництво електроапаратури високо- та | |низьковольтної (запобіжники, вимикачі автоматичні, реле,| |патрони до ламп, вилки і розетки штепсельні), пристроїв | |керування електричних комплектних (розподільчі щити, | |панелі числові контрольні, коробки розподільні); | |виробництво вузлів і деталей до електророзподільної і | |контрольної апаратури та її ремонт; не включає: | |виробництво дроту, стержнів та пластин для запобіжників | |(27.4), прокладання електропроводів та установлення | |електроапаратури в приміщеннях) | -------+--------------------------------------------------------| 31.3V |Виробництво ізольованого проводу та кабелю (не включає: | |виробництво неізольованого дроту з кольорових металів | |(27.4), комплектів проводів запалювання для двигунів та | |комплектів проводів для транспортних засобів (31.6), | |волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання | |зображень (ендоскопії, отримання прямих | |зображень (33.4) | -------+--------------------------------------------------------| 31.4V |Виробництво гальванічних елементів (електричних | |акумуляторів та первинних елементів) (включає: | |виробництво первинних елементів, електричних | |акумуляторів та батарей, вузлів і деталей до них) | -------+--------------------------------------------------------| 31.5V |Виробництво електричних ламп та освітлювального | |устатковання (включає: виробництво ламп розжарювання та | |газорозрядних, ультрафіолетових та інфрачервоних, | |дугових ламп тощо; електричних світильників та | |освітлювального устатковання (світильників, люстр, | |світлових дорожніх знаків та інформаційних табло, | |фотоспалахів, прожекторів, електричних гірлянд); | |неелектричних освітлювальних приладів, в яких | |використовується неелектричне джерело світла як то | |свічки, гас тощо; не включає: керамічну та пластмасову | |електроізоляційну арматуру, електроустатковання звуко- | |та світлосигнальне для автомобілів) | -------+--------------------------------------------------------| 31.6V |Виробництво іншого електричного устатковання (включає: | |виробництво електроустатковання для двигунів і | |транспортних засобів; для сигналізації, контролю і | |регулювання руху транспортних засобів на автошляхах, | |залізницях, в аеропортах; для звукової сигналізації | |(дзвінків, сирен, табло), виробництво електромагнітів, | |електроізоляторів та електроізоляційної арматури (крім | |керамічних та пластмасових), вугільних та графітових | |електродів; генераторів сигналів тощо, виробництво | |вузлів і деталей до зазначеного устатковання та його | |ремонт) | -------+--------------------------------------------------------| 32.1V |Виробництво електро- та радіоелементів (включає: | |виробництво електронних ламп та електронно-променевих | |приладів, кінескопів, приймальних і передавальних | |напівпровідникових пристроїв, аналогових, інтегральних, | |друкованих схем, електроконденсаторів, резисторів, інших| |електро- та радіоелементів; не включає: нагрівачі опору | |(29.7), електротрансформатори та перемикачі (31.1, 31.2)| -------+--------------------------------------------------------| 32.2V |Виробництво передавальної апаратури (включає: | |виробництво радіо- і телепередавальної апаратури | |виробничого призначення, передавальної апаратури | |електрозв'язку; вузлів і деталей до зазначеної апаратури| |та монтаж і ремонт професійної передавальної апаратури; | |не включає: ремонт мобільних телефонів, прокладання | |електрокабелів у будинках) | -------+--------------------------------------------------------| 32.3V |Виробництво апаратури для приймання, запису та | |відтворення звуку і зображення (включає: виробництво | |телевізійних та радіоприймачів, апаратури для | |відтворення звуку і зображення (відеомагнітофонів, | |відеокамер тощо), для запису і відтворення звуку | |(магнітофонів, телефонних відповідачів і т. п.), | |електропрогравачів, мікрофонів, навушників, вузлів до | |зазначеної апаратури та її монтаж і ремонт) | -------+--------------------------------------------------------| 33.1V |Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне | |устатковання, та ортопедичних пристосувань (включає: | |виробництво приладів, апаратів, устатковання та | |інструментів, які використовуються у загальній медичній,| |хірургічній, стоматологічній та ветеринарній практиці, | |спеціальних медичних меблів, фізіотерапевтичних | |апаратів, ортопедичних пристосувань (милиць, протезів, | |слухових апаратів, ортопедичного взуття тощо), монтаж і | |ремонт медичної техніки; не включає: виробництво | |стоматологічного цементу (24.42), термометрів (33.2), | |лінз до окулярів та оправ до них (33.4) | -------+--------------------------------------------------------| 33.2V |Виробництво контрольно-вимірювальних приладів (включає: | |виробництво приладів та інструментів, навігаційних, | |метеорологічних, геофізичних та аналогічних інших, | |апаратури радіолокаційної, радіозондувальної тощо, | |приладів для вимірювання маси та лінійних розмірів, | |фізичних і хімічних величин, інших | |контрольно-вимірювальних приладів (мікроскопи, | |лічильники виробництва і споживання газу, | |електроенергії, рідин і т. ін.) | -------+--------------------------------------------------------| 33.3V |Проектування та монтаж систем керування технологічними | |процесами (включає: проектування та монтаж систем | |контролю та регулювання безперервних технологічних | |процесів і т. п.) | -------+--------------------------------------------------------| 33.4V |Виробництво оптичних приладів та фотографічного | |устатковання (включає: виробництво оптичних елементів, | |змонтованих або незмонтованих: лінз, в т. ч. для | |окулярів, оптичних дзеркал, волоконно-оптичного кабелю | |для прямого передавання зображень, оправ з лінзами, | |оптичних приладів (мікроскопів, біноклів, телескопів | |тощо) | -------+--------------------------------------------------------| 33.5V |Виробництво годинників | -------+--------------------------------------------------------| 34.1V |Виробництво автомобілів (включає: виробництво легкових, | |вантажних (автофургонів, тягачів для напівпричепів тощо)| |автомобілів, автобусів, тролейбусів, автомобільних | |двигунів, шасі, обладнаних двигуном; автокранів, | |снігоходів, гольфкартів, амфібій, пожежних, прибиральних| |машин; складання автомобілів з окремих збиральних | |модулів; також виробництво двигунів для мотоциклів; не | |включає: виробництво тракторів (29.3, 29.5), | |електроустатковання для автомобілів (31.6), частин та | |належностей автомобілів (34.3), автомобільних кузовів, | |переобладнання, монтаж, оснащення та корпусні роботи на | |автомобілях (34.2), технічне обслуговування та ремонт | |автомобілів) | -------+--------------------------------------------------------| 34.2V |Виробництво автомобільних кузовів, причепів та | |напівпричепів (включає: виробництво кузовів, включаючи | |кабіни для водіїв, причепів і напівпричепів та вузлів до| |них, контейнерів (автоцистерн, житлових причепів тощо), | |вантажних контейнерів; переобладнання, монтаж, оснащення| |та корпусні роботи на автомобілях, причепах, | |напівпричепах та ремонт і технічне обслуговування | |контейнерів; не включає: виробництво причепів та | |напівпричепів для сільського господарства (29.3) | -------+--------------------------------------------------------| 34.3V |Виробництво частин та належностей для автомобілів та їх | |двигунів (включає: гальма, коробки передач, вісі, ходові| |колеса, амортизатори підвіски, радіатори, глушники, | |рульові приводи тощо, частини та належності для кузовів | |автомобілів: ремені безпеки, дверцята, бампери тощо; | |складання механічного устатковання для автомобілів; | |також виробництво впускних та випускних клапанів | |двигунів внутрішнього згоряння; не включає: автомобільні| |акумулятори (31.4), електроустатковання для автомобілів | |(31.6), переобладнання, монтаж та оснащення автомобілів | |(34.2), технічне обслуговування та ремонт автомобілів) | -------+--------------------------------------------------------| 35.11VV|Будування та ремонт суден (включає: транспортні судна; | |пасажирські, пороми, вантажні, включаючи танкери, тощо; | |військові кораблі, промислові судна, також судна на | |повітряних подушках, плавучі та заглибні бурові | |платформи, плавучі доки, понтони, кесони, кофердами, | |дебаркадери, буї, баржі тощо; ремонт, перебудування | |суден, різання суден на металобрухт; не включає: гребні | |гвинти (28.7), суднові двигуни (29.11), суднові | |навігаційні засоби (33.2), амфібії (34.1) | -------+--------------------------------------------------------| 35.12V |Будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден | |(включає: надувні, моторні човни, плоти, парусні судна | |із допоміжним двигуном або без нього; каное, байдарки, | |каяки тощо, ремонт, перебудування спортивно-туристичних | |суден; не включає: суднові двигуни (29.11), дошки для | |серфінгу та віндсерфінгу (36.4) | -------+--------------------------------------------------------| 35.2VV |Виробництво залізничного рухомого складу (включає: | |залізничні локомотиви; електровози, тепловози, паровози | |тощо; самохідні вагони для електропоїздів, | |метрополітену, залізничні, трамвайні вагони, включаючи | |пасажирські та вантажні; вагони-майстерні, вагони-крани | |тощо; несамохідні вагони (залізничні, трамвайні та для | |метрополітену), також багажні та спеціального | |призначення, вагони-цистерни тощо; вузли та деталі: | |вісі, колеса, гальма та їх частини, пристрої для | |автозчеплення, буфери та їх частини, амортизатори | |вагонних та локомотивних рам, корпуси тощо; технічне | |обслуговування, ремонт, відновлення локомотивів | |залізничних, трамвайних та рухомого складу; не включає: | |рейки у незібраному вигляді (27.1), двигуни та турбіни | |(29.11), електродвигуни (31.1), електроустатковання для | |сигналізації, забезпечення безпеки та регулювання руху | |транспортних засобів (31.6) | -------+--------------------------------------------------------| 35.3VV |Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні | |(включає: літаки, гелікоптери, планери, включаючи | |дельтаплани, аеростати, включаючи дирижаблі, космічні | |апарати та ракети-носії, супутники, зонди, орбітальні | |станції; частини та належності до літальних апаратів | |(фюзеляжі, крила, рулі управління, шасі тощо), пристрої | |для прискорення злету літаків (катапульт), палубні | |гальмуючі пристрої, наземні тренажери для пілотів; | |технічне обслуговування, капремонт та переобладнання | |літальних апаратів, включаючи космічні; не включає: | |парашути (17.4), бойові балістичні ракети (29.6), | |частини систем запалювання та інші електричні частини | |двигунів внутрішнього згоряння (31.6), бортові авіаційні| |прилади, системи повітряної навігації (33,2); поточне | |техобслуговування літальних апаратів у аеропортах) | -------+--------------------------------------------------------| 35.4V |Виробництво мотоциклів та велосипедів (включає: | |мотоцикли, мопеди, велосипеди, також обладнані | |допоміжним двигуном, коляски для мотоциклів, вузли, | |деталі та приладдя до них; інвалідні коляски з двигуном | |чи без двигуна, їх ремонт та обслуговування; не включає:| |двигуни для мотоциклів (34.1) та частини до них (34.3), | |дитячі велосипеди, крім двоколісних (36.5), ремонт та | |технічне обслуговування мотоциклів, мопедів, | |велосипедів) | -------+--------------------------------------------------------| 35.5V |Виробництво транспортних засобів та устатковання, | |н. в. і. у. (включає: виробництво тачок, візків тощо; | |транспортних засобів із використанням живої тяги, їх | |обслуговування і ремонт) | -------+--------------------------------------------------------| 36.1V |Виробництво меблів (включає: виробництво меблів для | |житлових та спальних приміщень, ванних кімнат, кухонь, | |офісів, торгівлі, церков, шкіл, ресторанів, суден та | |літаків тощо, меблів для сидіння: стільців, крісел, | |канапе, диванів тощо, частин для цих меблів; їх | |оздоблення та ремонт; не включає: виробництво медичних, | |хірургічних, стоматологічних та ветеринарних меблів | |(33.1), ватних та пухових подушок, пуфів тощо (17.4), | |надувних гумових матраців (25.1), монтаж кухонного | |устатковання із збірних елементів та виготовлення шаф, | |вбудованих у стіну) | -------+--------------------------------------------------------| 36.21V |Виробництво монет та медалей (включає: виробництво | |монет, включаючи монети, які використовуються як | |платіжний засіб, медалей та медальйонів з дорогоцінних | |та недорогоцінних металів) | -------+--------------------------------------------------------| 36.22V |Виробництво ювелірних виробів (включає: виробництво | |оброблених перлів, дорогоцінного та напівдорогоцінного | |каміння, алмазів, предметів побуту з дорогоцінних чи | |недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними | |металами, технічних виробів з платини; не включає: | |вироби з недорогоцінних металів з гальванічним покриттям| |з дорогоцінних металів (28.5), біжутерію, оброблені | |корали, бурштин, сепіоліт, гагат та вироби з них (36.6) | -------+--------------------------------------------------------| 36.3V |Виробництво музичних інструментів (включає: виробництво | |струнних, струнних клавішних, духових, ударних, | |електромузичних інструментів, музичних приладів | |(метрономів, камертонів, музичних струн тощо), вузлів та| |приладдя до них; їх установку, ремонт та обслуговування;| |не включає: виробництво мікрофонів, підсилювачів, | |навушників та подібних приладів (32.3), іграшкових | |музичних інструментів (36.5), послуг з настроювання | |фортепіано) | -------+--------------------------------------------------------| 36.4V |Виробництво спортивних товарів (включає: виробництво | |інвентарю та устатковання для спорту, спортивних ігор в | |закритих приміщеннях та на відкритому повітрі: м'ячів, | |ракеток, лиж, дощок для серфінгу тощо, інвентарю для | |спортивного полювання та рибальства, альпінізму, боксу і| |т. ін., установку, ремонт та обслуговування інвентарю; | |не включає: виробництво вітрил (17.4), спортивного одягу| |(18.2), спортивного взуття (19.3), столів для більярду | |та автоматичного устатковання для кегельбану (36.5), | |хлистів та батогів для верхової їзди (36.6) | -------+--------------------------------------------------------| 36.5V |Виробництво ігор та іграшок (включає: виробництво | |ляльок, іграшкових тварин тощо, іграшкових музичних | |інструментів, гральних карт, автоматичних та механічних | |ігор, гральних автоматів, столів та приладдя для | |більярду, спеціальних столів для казино, автоматичного | |приладдя для кегельбану тощо; установлення, ремонт та | |обслуговування кегельбанів та інших ігор; не включає: | |виробництво велосипедів (35.4), створення ігрових | |програм для комп'ютерів) | -------+--------------------------------------------------------| 36.6V |Виробництво інших виробів, н. в. і. у. (включає: | |виробництво біжутерії; мітел та щіток; приладдя | |канцелярського: ручок, олівців всіх видів, фломастерів; | |гудзиків, блискавок тощо, запальничок, свічок, сірників | |та т. ін., дитячих колясок; не включає: виробництво | |дорожніх наборів для особистої гігієни та для чищення | |взуття (19.2), балончиків з чорнилами для авторучок | |(24.6), гнотів для запальничок (17.54) | -------+--------------------------------------------------------| 37.1V |Оброблення металевих відходів та брухту (включає: | |оброблення металевих відходів та брухту, металевих | |виробів, уживаних або не уживаних, для отримання | |вторинної сировини: подрібнення механічним способом | |старих автомобілів, пральних машин, залізничних вагонів | |тощо з подальшим сортуванням та сепарацією, інші способи| |механічного оброблення; не включає: виробництво нового | |металу або нової готової продукції з вторинної сировини,| |отриманої від власного чи не власного виробництва | |(27-28), оптову торгівлю відходами та брухтом, включаючи| |збирання, сортування, пакування, без оброблення та | |промислового перероблення; торгівлю деталями та | |запчастинами, отриманими від розбирання автомобілів, | |машин, комп'ютерів тощо для повторного використання) | -------+--------------------------------------------------------| 37.2V |Оброблення неметалевих відходів і брухту (включає: | |оброблення неметалевих відходів та брухту, неметалевих | |виробів, уживаних або не уживаних, для отримання | |вторинної сировини: утилізацію гуми, пластмас, скла, | |відходів будівництва; перероблення відпрацьованих олій, | |харчових жирів та інших відходів у вторинну сировину; не| |включає: виробництво нових готових виробів з вторинної | |сировини: пряжі з клоччя, паперової маси з паперових | |відходів або наварювання покришок; оброблення харчових | |залишків для виробництва харчових продуктів (15), | |оброблення відходів боєнь для виробництва кормів для | |тварин (15.7), перероблення відпрацьованого ядерного | |палива (23.3) | ----------------------------------------------------------------| Виробництво та розподілення електроенергії, | газу та води (секція "E") | ----------------------------------------------------------------| 40.1 |Виробництво та розподілення електроенергії (включає: | |виробництво електроенергії з використанням будь-яких | |джерел, включаючи теплову, ядерну енергію, гідроенергію,| |електроенергію, яка виробляється газовими турбінами, | |дизельними станціями чи іншими поновлюваними джерелами; | |експлуатацію магістральних електричних мереж, | |призначених для передачі від виробника до місцевих | |розподільчих мереж; постачання електроенергії | |споживачам, експлуатацію місцевих мереж, діяльність | |брокерів або агентів, що організують постачання | |електроенергії через мережі електропередач, які | |експлуатуються іншими особами) | -------+--------------------------------------------------------| 40.2 |Виробництво та розподілення газоподібного палива | |(включає: виробництво газоподібного палива із певною | |питомою теплотою згоряння з газу різного походження, у | |т. ч. природного газу, шляхом його очищення, змішування | |та інших процесів перероблення; виробництво газу, що | |використовують для газопостачання шляхом газифікації | |вугілля, використання побічних продуктів сільського | |господарства та відходів; постачання газу споживачам | |через системи місцевих (локальних) мереж газопостачання;| |не включає: торгівлю газоподібним паливом та його | |постачання в балонах, діяльність з транспортування газу | |магістральними трубопроводами) | -------+--------------------------------------------------------| 40.3 |Постачання пари та гарячої води (включає: виробництво, | |збір та розподілення пари та гарячої води для | |центрального опалення, виробництва енергії та інших | |цілей, також виробництво та розподілення охолодженої | |води або льоду для охолодження) | -------+--------------------------------------------------------| 41 |Збір, очищення та розподілення води (включає: також | |опріснювання морської води для виробництва прісної води | |як основного продукту; не включає: експлуатацію | |зрошувальних систем в сільському господарстві, | |перероблення стічних вод; виробництво та розподіл | |охолодженої води або льоду для охолодження (40.3) | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: