open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 224 від 27.05.96

м.Київ

( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної

митної служби

N 231 ( v0231342-05 ) від 31.03.2005 )

Про затвердження Інструкції про порядок та процедуру відбору проб для аналізів спирту, при його переміщенні

через митний кордон України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
29.04.96 р. N 464 ( 464-96-п ) "Про заходи щодо посилення контролю
за ввезенням підакцизних товарів та їх транзитним переміщенням",
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок та процедуру відбору
проб для аналізів спирту, при його переміщенні через митний кордон
України (додається). 2. Начальникам митниць забезпечити безумовне виконання
вищезазначеної Інструкції. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Центральної митної лабораторії Держмиткому Боярського Г.Я.
Голова комітету Л.Деркач

Додаток

до наказу N 224 від 27.05.96

Інструкція

про порядок та процедуру відбору проб

для аналізів спирту, при його переміщенні

через митний кордон України

1. Інструкція розроблена на основі нормативних документів
Держстандарту: КНД-50-001-93, державних стандартів ГОСТ 5964-67 та
ГОСТ 5363-93, а також міждержавного стандарту ГОСТ 5964-93. 2. Партія спирту, що підлягає контролю повинна мати документ
про якість, який містить: - найменування підприємства-виготовлювача та його
місцезнаходження; - найменування спирту та склад вихідної сировини; - кількість спирту в партії, дкл; - дата виготовлення та дата видачі документу про якість; - результати аналізу; - зазначення нормативного документу на спирт згідно якого
його виготовляли. 3. Згідно постанови Кабінету Міністрів України N 464
( 464-96-п ) від 29 квітня 1996 року "Про заходи щодо посилення
контролю за ввезенням підакцизних товарів та їх транзитним
переміщенням" проводиться лабораторна перевірка якості спирту, що
ввозиться на територію і вивозиться з території України в
цистернах, бочках та іншій промисловій тарі. 4. Для цієї перевірки здійснюється відбір проб під час
кожного перетину цією продукцією митного кордону країни. 5. Відбір зразків (проб) спирту проводиться, інспектором
митної служби або представником лабораторії за викликом митної
установи в присутності представника організації відправника
(отримувача) і оформлюється актом згідно з додатком 1. 6. Якість спирту встановлюють на основі аналізу об'єднаної
проби, що відібрана від партії. Під партією розуміють кількість
спирту одного найменування, однієї дати розливу, що оформлена
одним документом про якість встановленої форми. 7. При відборі проб спирту проводять зовнішній огляд партії і
перевіряють цілісність пломби на цистернах, бочках, бутлях,
бідонах і відповідність упаковки та маркування вимогам стандарту
на спирт, крім того, на пляшках з питтєвим спиртом перевіряють
цілісність металевої пробки і відсутність течі. 8. При транспортуванні в цистернах, кожну цистерну приймають
за партію. 9. При отриманні незадовільних результатів органолептичних і
фізико-хімічних аналізів хоча б за одним з показників проводять
повторні аналізи на подвоєній виборці від тієї ж партії. 10. Результати аналізів розповсюджуються на усю партію.
11. Відбір проб спирту з цистерн бочок, бутлів, бідонів. 11.1. Для перевірки якості спирту, з метою подальшого
складання об'єднаної проби, відбирають від партії 10% бочок,
бутлів, бідонів але не менше трьох. 11.2. Для складання об'єднаної проби з бутлів, бідонів та
бочок після ретельного збовтування відбирають точкові проби. Від
цистерн відбирають рівними порціями пробовідбірником з верхнього,
середнього і нижнього шарів точкові проби не менше 0,2 дм3. 11.3. Точкові проби переміщають у чисту скляну ємність,
попередньо сполоснуту тим же спиртом і ретельно перемішують. 11.4. Об'єм об'єднаної проби повинен бути не менше 1,5 дм3. 11.5. Об'єднану пробу розливають в три чисті сухі пляшки
місткістю 0,5 дм3 попередньо сполоснуті тим же спиртом, і
закривають щільно пригнаними з прокладкою з пергаментної бумаги
корковими або поліетиленовими пробками. 11.6. Горло кожної з трьох пляшок з об'єднаної проби повинно
бути огорнуте шматком тканини або целофану і обв'язане шпагатом,
кінці якого закріплені пломбою на картонній або дерев'яній бірці з
прошнурованою етикеткою в якій повинно бути вказано: - найменування спирту і склад вихідної сировини; - кількість спирту в партії, від якої відібрана проба, дкл; - назва документу на виготовлення продукції; - номер партії (цистерни), від якої відібрана проба; - номер документу про якість партії спирту; - номер документу про відвантаження; - дата відбору проби; - прізвища та підписи осіб, що відібрали пробу. 11.7. Об'єднані проби в кількості трьох пляшок пломбують та
разом з актом про відбір проб направляють в лабораторію для
проведення аналізів. Одну пляшку об'єднаної проби спирту
використовують для проведення аналізів, а частину об'єднаної проби
в кількості двох пляшок (контрольні зразки) зберігають для
проведення аналізів у випадку виникнення суперечності в оцінці
якості спирту. Контрольні зразки зберігаються в лабораторії
протягом двох місяців.
12. Відбір проб спирту розлитого в пляшки. 12.1. Для перевірки відповідності упаковки і маркування
спирту розлитого в пляшки вимогам нормативної документації відбір
одиниць продукції у вибірку проводять методом випадкового відбору
згідно таблиці 1.
Таблиця 1
—————————————————————————————————————————————————————— | | | | Об'єм партії спирту, | Об'єм вибірки, | | пляшки | пляшки | |——————————————————————————————+—————————————————————| | Від 501 до 1200 вкл. | 20 | |——————————————————————————————+—————————————————————| | Від 1201 до 10000 вкл. | 32 | |——————————————————————————————+—————————————————————| | Від 10001 до 35000 вкл. | 50 | |——————————————————————————————+—————————————————————| | Від 35001 до 500000 вкл. | 80 | |——————————————————————————————+—————————————————————| | Від 500001 і вище | 125 | ——————————————————————————————————————————————————————
12.2. Для визначення фізико-хімічних та органолептичних
показників спирту від вибірок проведених згідно табл.1 методом
випадкового відбору відбирають чотири пляшки, упаковують разом,
пломбують і супроводжують картонною або дерев'яною етикеткою в
якій повинно бути вказано: - найменування спирту і склад вихідної сировини; - кількість спирту в партії, від якої відібрана проба, дкл; - назва документу на виготовлення продукції; - номер партії (цистерни), від якої відібрана проба; - номер документу про якість партії спирту; - номер документу про відвантаження; - дата відбору проби; - прізвище та підписи осіб, що відібрали пробу. 12.3. Чотири пляшки спирту пломбують і з актом про відбір
проб передають в лабораторію. Для проведення випробувань використовують дві пляшки спирту,
а ще дві пляшки (контрольні зразки) зберігають в лабораторії для
проведення аналізів у випадку виникнення суперечностей в оцінці
якості спирту. Контрольні зразки зберігаються в лабораторії
протягом двох місяців.

Державний митний комітет України

(назва митної установи, що проводить відбір проб)
Акт

відбору зразків (проб)

від ___________ 199_ р.
На _______________________________________________________________
(місце відбору зразків, назва організації, установи, підприємства) _________________________________________________________________
мною, інспектором митної служби ____________________ в присутності

(прізвище, ініціали) _________________________________________________________________

(посади, прізвища, ініціали представників підприємства,

організації, установи) ідібрані зразки продукції, для перевірки на відповідність вимогам _________________________________________________________________

(назва та позначення НД)
————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва |Назва |Оди- |Обсяг |Дата |Номер |Кількість | зразків (проб)|організації|ниця |партії,|виго-|партії|або маса | продукції, що |виробника |вимі-| дкл |тов- |(від- |відібраних| перевіряється |продукції |ру, | |лення|бору) |зразків | | |дм3 | | | | | ——————————————+———————————+—————+———————+—————+——————+——————————| ——————————————+———————————+—————+———————+—————+——————+——————————| ——————————————+———————————+—————+———————+—————+——————+——————————| ——————————————+———————————+—————+———————+—————+——————+——————————| ——————————————+———————————+—————+———————+—————+——————+——————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————
Інспектор митної служби ____________ _______________________

(підпис) (розшифрування підпису) _________________________________________________________________

(посади, підписи, прізвища представників підприємств,

організацій, утанов) _________________________________________________________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: