open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.06.2009 N 223
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету статистики

N 233 ( v0233202-10 ) від 21.06.2010 }
Про затвердження форм державних статистичних

спостережень з лісового господарства

та охорони навколишнього природного середовища

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), враховуючи положення статей 80, 81
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), частини 8 статті 19
Господарського кодексу України ( 436-15 ), та з метою подальшого
вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики
лісового господарства й охорони навколишнього природного
середовища та отримання повної, всебічної й об'єктивної
статистичної інформації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі
статистики лісового господарства та охорони навколишнього
природного середовища, що додаються, та ввести їх у дію:
1.1. Річні - зі звіту за 2009 рік: N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та
утилізацію відходів I - III класів небезпеки за 20__ рік"
( vk223202-09 ); N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону
навколишнього природного середовища та екологічні платежі
за 20__ р." ( vd223202-09 ); N 1-заповідник "Звіт про об'єкти природно-заповідного фонду
(ПЗФ) за 20__ р." ( va223202-09 ); N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря за
20__ р." ( ve223202-09 ); N 2-тп (мисливство) "Звіт про ведення мисливського
господарства за 20__ р." ( vc223202-09 ); N 3-лг "Лісогосподарська діяльність за 20__ р."
( vb223202-09 ).
1.2. Періодичні - зі звіту за I квартал 2010 року: N 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про охорону атмосферного
повітря за ___ квартал 20__ р." ( vi223202-09 ); N 3-лг (квартальна) "Лісогосподарська діяльність за січень - ___________ 20__ р." ( vj223202-09 )
2. Поширити:
2.1. Форму державного статистичного спостереження
N 1-небезпечні відходи, затверджену цим наказом, на юридичних
осіб, їхні відокремлені підрозділи, якими утворюються,
обробляються, утилізуються та зберігаються відходи I-III класів
небезпеки, незалежно від основного виду економічної діяльності,
підпорядкування та організаційно-правової форми господарювання, за
переліком, встановленим територіальними органами державної
статистики.
2.2. Форму державного статистичного спостереження
N 1-екологічні витрати, затверджену цим наказом, на юридичних
осіб, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють витрати на
охорону навколишнього природного середовища, виконують
науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються
управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, сплачують
платежі за викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин,
скиди забруднених зворотних вод, розміщення відходів у
навколишньому середовищі, незалежно від основного виду економічної
діяльності, підпорядкування та організаційно-правової форми
господарювання, за переліком, встановленим територіальними
органами державної статистики.
2.3. Форми державних статистичних спостережень, N 3-лг
(річна) та N 3-лг (квартальна), затверджені цим наказом, на
юридичних осіб, яким надані у користування або власність ліси та
які займаються відповідним видом діяльності, незалежно від
підпорядкування та організаційно-правової форми господарювання.
2.4. Форми державних статистичних спостережень N 2-ТП
(повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна), затверджені
цим наказом, на юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які
взято на державний облік територіальними органами Мінприроди за
обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин та парникових
газів у атмосферу, незалежно від основного виду економічної
діяльності, підпорядкування та організаційно-правової форми
господарювання, за переліком, встановленим територіальними
органами державної статистики.
2.5. Форму державного статистичного спостереження
N 1-заповідник, затверджену цим наказом, на біосферні, природні
заповідники, національні природні парки, незалежно від
підпорядкування та організаційно-правової форми господарювання, за
переліком, встановленим територіальними органами державної
статистики.
2.6. Форму державного статистичного спостереження N 2-тп
(мисливство), затверджену цим наказом, на юридичних осіб, яким
надані у користування мисливські угіддя, незалежно від основного
виду економічної діяльності, підпорядкування та
організаційно-правової форми господарювання, за переліком,
встановленим територіальними органами державної статистики.
3. Департаменту статистики сільського господарства та
навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати
методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за
формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим
наказом.
4. Керівникам територіальних органів державної статистики
забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та
подання даних за формами державних статистичних спостережень,
затвердженими цим наказом.
5. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2010 року:
5.1. Наказ Держкомстату від 05.07.2007 N 199 ( v0199202-07 )
"Про затвердження форм державних статистичних спостережень з
лісового господарства та охорони навколишнього природного
середовища".
5.2. Наказ Держкомстату від 03.06.2008 N 172 ( v0172202-08 )
"Про затвердження форм державних статистичних спостережень з
охорони навколишнього природного середовища".
5.3. Наказ Держкомстату від 27.08.2008 N 295 ( v0295202-08 )
"Про затвердження форм державних статистичних спостережень з
лісового господарства".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Остапчука Ю.М.
Голова О.Г.Осауленко
{ Форми не наводяться }

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: