open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
31.07.2006 N 222
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету України з питань технічного регулювання

та споживчої політики

N 14 ( v0014609-09 ) від 14.01.2009 }
Про затвердження Переліку національних стандартів,

які в разі добровільного застосування є доказом

відповідності продукції вимогам Технічного

регламенту з підтвердження відповідності

приладів, що працюють на газоподібному паливі

З метою забезпечення виконання Графіка впровадження технічних
регламентів, розроблених на основі положень директив Нового
підходу ЄС (доручення Кабінету Міністрів України від 09.08.2005
N 36390/5/1-05), та відповідно до статті 9 Закону України "Про
підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності
приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого
наказом Держспоживстандарту України від 31.12.2003 N 278
( z0614-04 ), зареєстрованого Мін'юстом України 14.05.2004 за
N 614/9213 (додається).
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Філіпчук Г.Г.) забезпечити протягом 2 місяців публікацію в
"Бюлетені інформаційних матеріалів зі стандартизації, метрології
та сертифікації" Переліку національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності
приладів, що працюють на газоподібному паливі ( z0614-04 ).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова О.Висоцький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держспоживстандарту

України

31.07.2006 N 222

ПЕРЕЛІК

національних стандартів, які в разі добровільного

застосування є доказом відповідності продукції

вимогам Технічного регламенту з підтвердження

відповідності приладів, що працюють на

газоподібному паливі ( z0614-04 )

------------------------------------------------------------------ N п/п | Позначення, назва та ступінь відповідності стандарту | ------+---------------------------------------------------------| 1. |ДСТУ EN 30-1-2:2004 Плити газові побутові. Частина 1 - 2.| |Вимоги безпеки. Плити, що мають духовки та (чи) грилі | |з примусовою циркуляцією повітря (EN 30-1-2:1999, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 2. |ДСТУ EN 30-1-3:2004 Плити газові побутові. Частина 1 - 3.| |Вимоги безпеки. Плити, що мають скляний керамічний | |стіл (EN 30-1-3:2003, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 3. |ДСТУ EN 30-1-4:2004 Плити газові побутові. Частина 1 - 4.| |Вимоги безпеки. Плити з одним чи більше пальниками з | |системою автоматичного управління (EN 30-1-4:2002, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 4. |ДСТУ EN 30-2-1-2001 Плити газові побутові. Частина 2 - 1.| |Раціональне споживання енергії. Загальні вимоги | |(EN 30-2-1:1998, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 5. |ДСТУ EN 88:2005 Регулятори тиску для газових приладів з | |тиском на вході до 200 mbar (EN 88:1991, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 6. |ДСТУ EN 89:2005 Водонагрівачі ємнісні газові для | |готування гарячої води на побутові потреби (EN 89:1999, | |IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 7. |ДСТУ EN 125:2005 Пристрої контролювання полум'я для | |газових приладів. Термоелектричні типи (EN 125:1991, IDT)| ------+---------------------------------------------------------| 8. |ДСТУ EN 126:2005 Прилади керування газопальниковими | |пристроями багатофункціональні (EN 126:2004, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 9. |ДСТУ EN 161:2005 Клапани автоматичні відсічні для | |газових пальників і газових приладів (EN 161:2001, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 10. |ДСТУ EN 257:2005 Термостати механічні для | |газопальникових приладів (EN 297:1992, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 11. |ДСТУ EN 297:2005 Опалювальні котли для газоподібного | |палива. Опалювальні котли типів B11 та B11BS з | |атмосферними пальниками з номінальним тепловим | |навантаженням меншим або рівним 70 кВт (EN 297:1994, IDT)| ------+---------------------------------------------------------| 12. |ДСТУ EN 377:2005 Мастильні матеріали для обладнання та | |пристроїв контролю використання пальних газів за | |винятком тих, що використовуються в промислових процесах | |(EN 377:1993, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 13. |ДСТУ EN 449:2004 Прилади, що працюють на скрапленому | |нафтовому газі. Обігрівачі побутові без відведення | |продуктів згоряння (включаючи обігрівачі з дифузійним | |каталітичним згорянням). Технічні умови (EN 30-1-2:1999, | |IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 14. |ДСТУ prEN 483:2003 Котли газові центрального опалення. | |Котли типу C з номінальною тепловою потужністю не більше | |70 кВт (prEN 483:1998, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 15. |ДСТУ EN 484:2005 Технічні умови на відкриті пристрої, що | |працюють на зрідженому газі. Автономні кухонні плити, | |зокрема з решіткою для смаження, використовувані поза | |приміщенням (EN 484:1997, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 16. |ДСТУ EN 498:2004 Технічні умови для спеціалізованих | |приладів, які працюють на скрапленому нафтовому газі. | |Жаровні для використання на відкритому повітрі | |(EN 498:1997, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 17. |ДСТУ EN 521:2005 Спеціальне обладнання, що працює на | |скрапленому газі. Обладнання переносне, що працює на | |скрапленому газі. Технічні умови (EN 521:1998, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 18. |ДСТУ EN 525:2005 Повітронагрівачі газові примусової | |конвекції з прямим розпалюванням тепловою потужністю не | |більше 300 кВт для опалювання непобутових приміщень | |(EN 525:1997, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 19. |ДСТУ EN 549:2005 Матеріали гумові для ущільнення і | |мембран газових приладів і газового устатковання | |(EN 549:1994, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 20. |ДСТУ EN 625-2002 Котли газові центрального опалення. | |Спеціальні вимоги до вироблення гарячої води для | |побутових потреб комбінованими котлами з номінальною | |тепловою потужністю не більше 70 кВт (EN 625:1995, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 21. |ДСТУ EN 656:2005 Газові котли центрального опалювання. | |Котли типу B номінальної теплопродуктивністі від 70 до | |300 кВт (EN 656:1999, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 22. |ДСТУ EN 677-2001 Котли центрального опалення газові. | |Спеціальні вимоги для конденсаційних котлів з | |номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (EN | |677:1998, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 23. |ДСТУ EN 778:2005 Повітронагрівачі газові з примусовою | |конвекцією номінальною тепловою потужністю не більше | |70 кВт, без вентилятора на подавання повітря на горіння | |та/чи відведення продуктів згоряння, для опалення | |приміщень побутового призначення (EN 778:1998, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 24. |ДСТУ EN 1106:2005 Крани ручного регулювання для газових | |приладів (EN 1106:2001, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 25. |ДСТУ EN 1196:2004 Повітронагрівачі газові побутові і | |непобутові. Додаткові вимоги до конденсаційних | |повітронагрівачів (EN 1196:1998, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 26. |ДСТУ EN 12067-1:2005 Пристрої контролювання | |співвідношення газ/повітря для газових пальників і | |газопальникових приладів. Частина 1. Пневматичні типи | |(EN 12067-1:1998, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 27. |ДСТУ EN 12078:2005 Регулятори нульові для газових | |пальників і газопальникових пристроїв (EN 12078:1998, | |IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 28. |ДСТУ EN 12244-2:2005 Машини пральні газові з номінальною | |тепловою потужністю не більше 20 кВт. Частина 2. | |Раціональне використовування енергії (EN 12244-2:1998 | |IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 29. |ДСТУ EN 13611:2005 Пристрої безпеки і контролювання | |газових пальників і газопальникових приладів. Загальні | |вимоги (EN 13611:2000, IDT) | ------+---------------------------------------------------------| 30. |ДСТУ 2200-93 Пальники газові інфрачервоного | |випромінювання. Загальні технічні умови | ------+---------------------------------------------------------| 31. |ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93) Плити газові побутові. | |Загальні технічні умови | ------+---------------------------------------------------------| 32. |ДСТУ 2205-93 (ГОСТ 20219-93) Апарати опалювальні газові | |побутові з водяним контуром. Загальні технічні умови | ------+---------------------------------------------------------| 33. |ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93) Котли опалювальні | |водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні | |технічні умови | ------+---------------------------------------------------------| 34. |ДСТУ 2356-94 (ГОСТ 19910-94) Апарати водонагрівальні | |проточні газові побутові. Загальні технічні умови | ------+---------------------------------------------------------| 35. |ДСТУ 2369-94 Котли опалювальні водогрійні. Терміни та | |визначення | ------+---------------------------------------------------------| 36. |ДСТУ 2516-94 (ГОСТ 21805-94) Регулятори тиску для | |зріджених вуглеводневих газів та тиск до 1,6 МПа. | |Загальні технічні умови | ------+---------------------------------------------------------| 37. |ДСТУ 2580-94 (ГОСТ 21804-94) Пристрої запірні балонів | |для зріджених вуглеводневих газів та тиск до 1,6 МПа. | |Загальні технічні умови | ------+---------------------------------------------------------| 38. |ДСТУ 2584-94 (ГОСТ 30154-94) Плити газові побутові | |туристські. Загальні технічні умови | ------+---------------------------------------------------------| 39. |ДСТУ 3374-96 (ГОСТ 11032-97) Апарати водонагрівальні | |ємкісні газові побутові. Загальні технічні умови | ------+---------------------------------------------------------| 40. |ДСТУ 3948-2000 Котли опалювальні водогрійні | |теплопродуктивністю до 100 кВт. Методи випробування і | |контролю теплотехнічних показників | ------+---------------------------------------------------------| 41. |ДСТУ 4059-2001 Апарати газові одно- та двоконтурні з | |примусовим обігом води. Загальні технічні умови | ------+---------------------------------------------------------| 42. |ГОСТ 9.030-74 ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на | |стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких | |агрессивных сред | ------+---------------------------------------------------------| 43. |ГОСТ 12.2.085-82 ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. | |Клапаны предохранительные. Общие требования | |безопасности | ------+---------------------------------------------------------| 44. |ГОСТ 5761-74 Клапаны (вентили) на условное давление | |Py < 25 МПа (250 кгс/кв.см.) | ------+---------------------------------------------------------| 45. |ГОСТ 9789-75 Клапаны предохранительные пружинные, | |полноподъемные фланцевые стальные на Py < 1,6 и 4,0 МПа | |(16 и 40 кгс/кв.см.). Технические условия | ------+---------------------------------------------------------| 46. |ГОСТ 10617-83 Котлы отопительные | |теплопроизводительностью от 0,1 до 3,15 МВт. Общие | |технические условия | ------+---------------------------------------------------------| 47. |ГОСТ 11823-91 Клапаны обратные на номинальное давление | |PH < 25 МПа (250 кгс/кв.см.). Общие технические условия | ------+---------------------------------------------------------| 48. |ГОСТ 12678-80 Регуляторы давления прямого действия. | |Основные параметры | ------+---------------------------------------------------------| 49. |ГОСТ 15180-86 Прокладки плоские эластичные. Основные | |параметры и размеры | ------+---------------------------------------------------------| 50. |ГОСТ 16569-86 Устройства газогорелочные для отопительных | |бытовых печей. Технические условия | ------+---------------------------------------------------------| 51. |ГОСТ 16587-71 Клапаны предохранительные, регулирующие | |регуляторы давления. Строительные длины | ------+---------------------------------------------------------| 52. |ГОСТ 11032-97 Аппараты водонагревательные емкостные | |газовые бытовые. Общие технические условия | ------+---------------------------------------------------------| 53. |ГОСТ 19910-94 Аппараты водонагревательные проточные | |газовые бытовые. Общие технические условия | ------+---------------------------------------------------------| 54. |ГОСТ 20219-93 Аппараты отопительные газовые бытовые с | |водяным контуром. Общие технические условия | ------+---------------------------------------------------------| 55. |ГОСТ 20448-90 Газы углеводородные сжиженные топливные | |для коммунально-бытового потребления. Технические | |условия | ------+---------------------------------------------------------| 56. |ГОСТ 21204-83 Горелки газовые промышленные. | |Классификация. Общие технические требования, маркировка | |и хранение | ------+---------------------------------------------------------| 57. |ГОСТ 21563-93 Котлы водогрейные. Основные параметры и | |технические требования | ------+---------------------------------------------------------| 58. |ГОСТ 21804-94 Устройства запорные баллонов для сжиженных | |углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие | |технические условия | ------+---------------------------------------------------------| 59. |ГОСТ 21805-94 Регуляторы давления для сжиженных | |углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие | |технические условия | ------+---------------------------------------------------------| 60. |ГОСТ 23866-87 Клапаны регулирующие односедельные, | |двухседельные и клеточные. Основные параметры | ------+---------------------------------------------------------| 61. |ГОСТ 24188-80 Прокладки. Конструкция | ------+---------------------------------------------------------| 62. |ГОСТ 25696-83 Горелки газовые инфракрасного излучения. | |Общие технические требования и приемка | ------+---------------------------------------------------------| 63. |ГОСТ 27441-87 Аппараты газовые для тепловой обработки | |пищи для предприятий общественного питания. | |Классификация, общие технические требования и методы | |испытаний | ------+---------------------------------------------------------| 64. |ГОСТ 28759.7-90 Прокладки из неметаллических материалов. | |Конструкция и размеры. Технические требования | ------+---------------------------------------------------------| 65. |ГОСТ 29091-91 Горелки ручные газовоздушные инжекторные. | |Технические требования и методы испытаний | ------+---------------------------------------------------------| 66. |ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогрейные | |теплопроизводительностью от 0,1 до 4 МВт. Общие | |технические условия | ------+---------------------------------------------------------| 67. |ДСТУ ГОСТ 5762-2005 Задвижки на условное давление | |Py < 25 МПа (250 кгс/кв.см.). Общие технические условия | -----------------------------------------------------------------

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: